Підсумковий урок з теми «Чотирикутники»

Про матеріал
Мета: повторити, систематизувати й узагальнити набуті під час вивчення теми «Чотирикутники» знання учнів щодо означень, властивостей та ознак таких понять, як чотирикутник, паралелограм, прямокутник, ромб і квадрат; узагальнити й систематизувати вміння учнів щодо застосування вивчених теоретичних тверджень для розв'я¬зування задач.
Перегляд файлу

 

 

Тема. Підсумковий урок з теми «Чотирикутники»

Мета: повторити, систематизувати й узагальнити набуті під час вивчення теми «Чотирикутники» знання учнів щодо означень, власти­востей та ознак таких понять, як чотирикутник, паралелограм, прямо­кутник, ромб і квадрат; узагальнити й систематизувати вміння учнів щодо застосування вивчених теоретичних тверджень для розв'я­зування задач.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Наочність та обладнання: конспекти 1 – 4.

Хід уроку

I. Організаційний етап

 

II. Перевірка домашнього завдання

Вчитель збирає зошити із виконаною самостійною роботою, а та­кож проводить перевірку виконання самостійної роботи та корекційну роботу (для цього учням пропонується до уваги правильне розв'язання задач самостійної роботи або записане на дошці заздалегідь, або вико­нане у формі роздавального матеріалу — на окремих аркушах містяться ксерокопії правильних розв'язань задач самостійної роботи).

 

III. Формулювання мети і завдань уроку

Основна дидактична мета та завдання на урок цілком логічно випли­вають із місця уроку в темі — оскільки урок є останнім, підсумковим, то головним є питання про повторення, узагальнення та систематизацію знань, набутих учнями в ході вивчення теми «Чотирикутники». Таке фор­мулювання мети створює відповідну мотивацію діяльності учнів.

 

IV. Повторення та систематизація знань

Залежно від рівня підготовки учнів роботу на уроці вчитель може організувати різними способами. Можна провести са­мостійну роботу за теоретичним матеріалом (наприклад, за підручником або за конспектом повторити зміст основних по­нять теми або ж скласти схему, що відображає логічний зв'язок між основними поняттями теми).

Можна  провести  гру «Закінчи речення»  або «Інтелектуальний аукціон» (кожний лот — це певне поняття, наприклад паралелограм; торги починаються з того, що хтось з учнів формулює одне із вивчених тверджень; наступний учень має «переробити» відповідь попередньо­го, сформулювавши інше твердження;   перемагає той, хто назве останнє твердження, яке ніхто не зможе «переробити»), або провести опитування у формі інтерактивної вправи.

Орієнтовний перелік запитань для опитування

 1. Чи існує чотирикутник, кути якого дорівнюють 100°, 80°, 135°, 55°?
 2. У чотирикутнику ABCD А = С. Чи правильно, що ABCD — пара­лелограм?
 3. У паралелограмі ABCD А + С > 180°. Назвіть гострі кути парале­лограма.
 4. Діагоналі чотирикутника ABCD перетинаються в точці О, AB = CD,        AB || CD. Назвіть пари рівних відрізків з кінцем у точці О. Відповідь обґрунтуйте.
 5. Чи будь-який квадрат є ромбом?
 6. Чи правильно, що існує прямокутник, який не є паралелограмом?
 7. Три кути паралелограма рівні. Визначте вид паралелограма.

(Під час виконання цієї роботи активно використовується наоч­ність: конспекти, складена на попередньому уроці схема тощо). Під­сумком роботи є повторення та систематизація знань, які учні здобули в ході вивчення теми.

Систематизація знань учнів полягає в тому, щоб сформувати в учнів певні загальні підходи до застосування знань на прак­тиці (розв'язування задач) як у стандартних, так і в нестан­дартних ситуаціях.

Застосування знань учнів у стандартних ситуаціях

 1. За даними рис. 1 знайдіть кути паралелограма ABCD.
 2. За даним рис. 2 знайдіть PAKD.

 1. На рис.3 KLMN — паралелограм. Доведіть, що ABCD також с пара­лелограмом.
 2. На рис. 4 ABCD паралелограм. Доведіть, що AE || CF.
 3. На рис. 5 ABCD прямокутник. Знайдіть кути х і у.
 4. На рис. 6ABCDромб. Знайдіть кути х і у.

 1. На рис. 7 ABCD — прямокутник. Доведіть, що трикутник AKD
  рівнобедрений.
 2. На рис. 8 ABCD квадрат. Доведіть, що MNKL також є квадратом.

Застосування знань учнів у нестандартних ситуаціях

 1. Через точку, яка належить стороні рівностороннього трикутника, проведені прямі, паралельні двом іншим його сторонам. Визначте периметр паралелограма, що утворився, якщо периметр трикут­ника дорівнює 18 см.
 2. У рівнобедрений прямокутний трикутник вписано квадрат так, що дві вершини квадрата лежать на гіпотенузі, а дві інші — на катетах (рис. 9). Знайдіть гіпотенузу трикутника, якщо сторона квадрата дорівнює 2 см.
 3. У рівнобедрений прямокутний трикутник вписано квадрат так,
  що вони мають спільний пря­мий кут (рис. 10). Знайдіть пери­
  метр квадрата, якщо катет три­кутника дорівнює 4 см.

 

V. Підсумки уроку

Основним підсумком уроку має бути усвідомлення учнями основ­ного кола задач, які вони мають уміти розв'язувати із використанням знань, набутих у ході вивчення теми.

 

VI. Домашнє завдання

Повторити зміст вивчених теоретичних відомостей. Виконати домашню контрольну роботу (див. підручник).

 

doc
Пов’язані теми
Геометрія, Розробки уроків
Додано
6 січня
Переглядів
37
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку