Питання для самоконтролю. Тема № 1 «Вступ»

Про матеріал

Питанн учням для самоконтролю знань учнів рекомендовані при вивченні теми № 1 «Вступ» допоможуть учням-восьмикласникам підготуватися до уроків зарубіжної літератури згідно з новою програмою з предмету.

Перегляд файлу

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

8 клас

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів[1]

Авторський колектив:

О. М. Ніколенко, доктор філологічних наук, проф., зав. кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (керівник авторського колективу); К. В. Таранік-Ткачук, кандидат педагогічних наук, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України; С. П. Фоміна, зав. сектору науково-методичного забезпечення змісту освіти загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською та іншими мовами національних меншин Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України; О. В. Ревнивцева, зав. навчально-методичного кабінету зарубіжної літератури та російської мови Кіровоградського ОІППО імені В. Сухомлинського; Т. П. Сегеда, учитель-методист гімназії № 117 імені Лесі Українки м. Києва; Н. В. Онищенко, учитель-методист спеціалізованої школи № 80 м. Києва.

Тема № 1. Вступ

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

(за розділами)

Зміст навчального матеріалу

1. Вступ (2 години)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • усвідомлює розмаїття культур різних країн, місце української літератури у світовому історико-літературному процесі (НЛ-2).

Предметні компетентності

 • розрізняє поняття «культура» і «література»;
 • розуміє поняття «літературний процес»;
 • називає основні епохи (періоди) літературного процесу в різних країнах;
 • характеризує поняття «літературний напрям», «літературна течія», розрізняє їх (як ціле та часткове);
 • дає визначення понять «рід літератури», «епос», «лірика», «драма», називає їхні характерні ознаки, демонструє на прикладах із прочитаних творів

Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки. Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями, течії, специфіка їхнього розвитку в різних країнах.

(ТЛ) Рід літератури, епос, лірика, драма. Початкові поняття про літературний напрям, літературну течію.

(ЛК) Своєрідність культури різних країн, народів, національностей.

(УС) Взаємозв’язки української і зарубіжних літератур.

(ЕК) Порівняння ознак епосу, лірики, драми.

(МЗ) Українська література

 

Питання для самоконтролю.

Тема № 1.

ВСТУП.

 

 1. У чому, на вашу думку, полягає  своєрідність культури різних країн, народів, національностей?
 2. Які особливості української культури вирізняють український  народ  у світовому історико-культурному просторі?
 3. Яке місце посідає література у світовому історико-літературному процесі?
 4. Як ви розумієте поняття «культура»?
 5. Чи  тотожні між собою поняття «культура» і «література»?
 6. Яке місце, на вашу думку, посідає українська література у світовому історико-літературному процесі?
 7. Що вам відомо про роди літератури? Дайте визначення поняття «рід літератури».
 8. Що вам відомо про епос як рід літератури? Дайте визначення поняття «епос».
 9. Які характерні ознаки епосу ви знаєте? Наведіть приклади епічного твору.
 10. Що вам відомо про  лірику  як рід літератури? Дайте визначення поняття «лірика».
 11. Які характерні ознаки лірики ви знаєте? Наведіть приклади ліричного твору.
 12. Що вам відомо про  драму  як рід літератури? Дайте визначення поняття «драма».
 13. Які характерні ознаки драми ви знаєте? Наведіть приклади драматичного твору.
 14. Які ви знаєте спільні й відмінні риси в ознаках епосу, лірики, драми?
 15. Як ви розумієте поняття «літературний процес»?
 16. Які основні літературні епохи, напрями, течії вам відомі?
 17. У чому полягає специфіка розвитку літературних епох, напрямів, течій  в різних країнах?

 

 


[1] Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

docx
До підручника
Зарубіжна література 8 клас (Сімакова Л.А., Снєгірьова В.В.)
Додано
27 серпня 2018
Переглядів
467
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку