20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

План - коспект уроку

Про матеріал
План-конспект уроку на тему: «Поняття про інертні елементи, галогени.» відповідно до історико-логічного методичного підходу.
Перегляд файлу

КОСПЕКТ УРОКУ

НА ТЕМУ: «Поняття про інертні елементи, галогени.»

МЕТА:

освітня:  узагальнити знання про фізичні властивості неметалів; забезпечити розуміння хімічних та фізичних властивостей інертних елементів та галогенів; наводити приклади галогенів та інертних елементів;

розвивальна:  розвивати самостійність учнів, їх інтерес до вивчення науки, розвиток основних прийомів розумової діяльності: порівняння, узагальнення, класифікації;

виховна: сприяти формуванню наукового світогляду учнів.

ТИП УРОКУ:   урок вивчення нового матеріалу та набування нових вмінь.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ: загальний: пояснювально-ілюстративний; частковий: словесно-наочний; конкретні: розповідь, бесіда, самостійна робота учнів з текстом.

ОБЛАДНАННЯ: Відеоролик «Взаємодія водню з хлором», «Взаємодія натрію з хлором»,  мультимедійна дошка,

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Буринська Н.М. Методика викладання  шкільного курсу хімії. – К.:Освіта.1991. С.51-80
  2.  Ходаков, Ю. В. Неорганічна хімія [Текст] : Підручник для 7-8 кл.        / Ю. В. Ходаков, Д. А. Эпштейн, П. О. Глоріозов. — 18-е вид. — К. : Рад. школа, 1987. — ст.127-129.
  3. Курмакова І.М.,С.В.Грузнова, П.В.Самойленко. Хімія. Практичний довідник. – Чернігів: КММЕДІА, 2015. Ст. 60-61
  4. Попель П. П., Крикля Л. С.Издательство:Академія, Киев, 2015, ст. 5-11;
  5. Буринська, Н. М. Хімія. 8 клас [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Н. М. Буринська. — К. : Перун, 2016. Ст. 14-17

 

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів, перевірка домашнього завдання.

1. Фронтальне опитування. (вчитель задає запитання учням, вони відповідають з місця, відповідь коротка).

1) На які групи поділяють речовини за їх складом? (На прості та складні.)

2) На які групи поділяються хімічні елементи? (Метали та неметали)

3) Який вчений запропонував дану класифікацію? (А.Л.Лавузьє.) Чому не доцільно використовувати дану класифікацію хімічних елементів? ( Даною класифікацією користуватись не варто, тому що існують елементи які проявляють змінні властивості.) Наведіть приклади хімічних елементів, які проявляють змінні властивості?

4. З якою родиною хімічних елементів ми познайомились на минулому уроці? (Лужні метали).

2. Групове завдання. Дітям треба будуть таблиці  для порівняння!

 ( Учні діляться на 3 групи за рядами парт, кожна група має своє завдання, доповідач з кожної групи дає коротку відповідь на запитання)

1 Група : Використовуючи табличні дані проаналізуйте інформацію і дайте відповідь на запитання: Які фізичні зміни відбуваються в лужних від Літію до Цезію? Порівняйте властивості Літію і Цезію. Вкажіть, в зв’язку з чим змінюються фізичні властивості лужних металів?

2 Група: Використовуючи табличні дані проаналізуйте інформацію і дайте відповідь на запитання: Який з елементів буде найактивніше вступати у взаємодію з водою? Які речовини утворюються при такій взаємодії? Як експериментально встановити наявність утвореного лугу в розчині? З чим пов'язаний той факт, що лужні метали потрібно зберігати за спеціальних умов: в олії або їх покривають шаром гасу?

3 Група: Використовуючи табличні дані проаналізуйте інформацію і дайте відповідь на запитання: Обґрунтуйте на основі яких загальних властивостей (фізичні/ хімічні) лужні метали об’єднали в одну природну родину хімічних елементів?

ІІ. Тема уроку, завдання уроку: оголошується вчителем та записується на дошці.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

IV. Засвоєння нових знань і вмінь.

1. Розповідь вчителя: сьогодні ми познайомимось з таким класом сполук як галогени. Елементи, які входять до даного класу виявляють властивості неметалів. До таких елементів належить хлор. Його молекула складається з двох атомів. Хлор важкий газ зеленуватого кольору з різким запахом. Де ви в своєму житті зустрічаєтесь зі сполуками цього елементу?

1. Самостійна робота учнів з підручником: прочитати матеріал на сторінці 8-9.2. Обговорення прочитаного матеріалу – дайте відповідь на запитання:

1) Які елементи належать до галогенів? Назвіть їх формули.

2. Проаналізуйте подану таблицю та дайте відповіді на запитання:

Фізичні властивості галогенів

Назва і символ елемента

Відносна

Атомна

маса

Формула простої

речовини

Стан у

Звичайних

умовах

Колір

Температура

кипіння

Густина

Фтор F

Хлор Cl

Бром Br

Йод I

19, 0

35,5

79,9

127

F2

Cl2

Br2

I2

 

 

 

Газ

Газ

Рідина

Кристали

Світл-жовт

Жовт-зелен

Черв.бурий

Темно-фіолетовий

-187

-34

59

185

 

1,1 ( у р.с) 1,57 ( р.с.)

3,14

4,94

1.) Поясніть як змінюються властивості галогенів зі зростанням відносних атомних мас цих елементів? (Мають різний агрегатний стан за звичайних умов, різне забарвлення, неоднакову хімічну активність)

3. 1) Перегляд відеоролику «Взаємодія водню з хлором». Дайте відповідь на запитання: 1) Про що свідчить червоне забарвлення індикаторного папірця в ході реакції? 2) Яка кислота утворюється в результаті взаємодію хлору з воднем?

2) Перегляд відеоролику «Взаємодія натрію з хлором». Дайте відповідь на запитання: 1) Яка сполука утворилась в результаті реакції?

4.Розповідь вчителя: отже, на прикладі реакції хлору з воднем і натрієм, ми можемо дати характеристику іншим галогенам, адже для них теж характерні такі реакції. Тобто, для галогенів загальна хімічна властивість – це хімічна активність щодо металів і водню, у сполуках з якими вони завжди одновалентні. Ці сполуки схожі і за властивостями. Сполуки галогенів з воднем леткі, і їхні водні розчини – кислоти, а сполуки галогенів з металами – солі. Звідси і походить їхня назва: « ті, що породжують солі».

Запитання: Яка є спільна фізична властивість утворених галогенами простих речовин? (Вони є газами (фтор або хлор) або легко переходять в гази.)

5. Розповідь вчителя: Також існує клас інертні гази, таку назву цей клас отримав, тому що не вступають в хімічну реакцію. До них належать гелій, неон, аргон, ксенон, радон, криптон. Вони складаються не з молекул, як інші гази, а з атомів.

Інформація для підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення хімії.

Хімічно хлор дуже активний. Він реагує майже з

всіма речовинами, навіть з платиною. У хлорного воді розчиняється

золото. В хлорі спалахують порошок сурми і

олов'яна фольга. У присутності вологи хлор забезпечує зелене листя рослин, багато барвники. цим користувалися

ще в XVIII столітті для відбілювання тканин. Під дією

хлору вологі жовтуваті тканини з льону або бавовни

набували чудову білизну. Але так як мати

справа з отруйним газом незручно, для вибілювання тканин стали

використовувати хлорне (білильне) вапно, яку отримували

дією хлору на гашене вапно

 Хлорування виявилося найпростішим і дешевим

способом знезараження питної води. Цей газ легко

розчиняється в воді, вбиваючи в ній все живе. зазвичай на

1 л води потрібно приблизно 2 мг хлору. З окропу

хлор випарується швидко і без залишку.

 

Рідкий бром - дуже активна речовина. У ньому розчиняється золото, самозаймається

алюміній, в парах брому горить мідь. Пари брому дуже отруйні,

вражають органи дихання.

Тому чистий бром на відміну від його сполук знаходить дуже обмежене

застосування. Бромід срібла - світлочутливий матеріал в фотографії;

його використовують при виробництві скла, оборотно темніючого на яскравому

світла. Деякі органічні похідні брому використовують в вогнегасних

складах; їх вводять в вироби з пластику, дерева, тканин, щоб оберегти

їх від вогню. Бром використовується для синтезу пестицидів і інсектицидів. розчинні

солі брому (броміди) мають заспокійливу і снодійну дію.

Йод - елемент досить рідкісний, причому в природі він знаходиться в розсіяному стані,

і власні мінерали йоду - надзвичайна рідкість. У той же час йод в породах знаходиться

зазвичай у вигляді легкорозчинних неорганічних солей і тому може вилуговувати з

них підземними водами. Далі він потрапляє в річки, моря і океани. У морській солі завжди є

трохи йоду, тому вітри, які переносять повітряні маси з частинками солей з океану на материк,

переносять і йод . Саме тому у морського повітря особливий запах. Йод в невеликих

кількостях присутній і в питній воді, і в грунті, і в живих організмах.

Деякі рослини здатні його накопичувати. Наприклад, в 1 кг

висушеної морської капусти (ламінарії) міститься 5 г йоду, тоді

як в 1 кг морської води - всього лише 0,05 мг, тобто в 100 тисяч разів

менше. Недарма ламінарія багато десятиліть була єдиним

джерелом промислового видобутку йоду, а де-не-де йод і зараз добувають

з цієї водорості. Йод виділяють також з нафтових бурових

вод. Світове виробництво йоду в 2012 р склало 28 тисяч тонн. Як правило, в біохімічних процесах беруть участь

тільки «легкі» елементи, що знаходяться в першій третині періодичної

таблиці. Чи не єдиним винятком

з цього правила є йод. В людині може міститися

від 10 до 50 мг йоду, значна частина якого

сконцентрована в щитовидній залозі. вона накопичує

йод і використовує його для синтезу гормонів - речовин, які регулюють

всі життєві процеси у людини. при нестачі

йоду людина захворює базедової хворобою (в

просторіччі «зоб»).

 

V. Закріплення та застосування знань.

1. Розв’язування практичних вправ на хімічні властивості галогенів.

1) Із поданого переліку хімічних елементів випишіть окремо :

а) лужні елементи; б) галогени; в) інертні елементи

Br, Na, Al, Ca, S, Xe, K, I, Cl, Li, Ba, Ne, Be, Rb, Sr, F, Fe, He, H

2)  Визначте валентність елементів у таких сполук:
а) HF, H2O, NH3, SiH4, HJ, CaH2;
б) N2O, NO, N2O3, N2O5, NO2, CuO, Cu2O.

3) Обчисліть масову частку металічного елемента у натрій гідрооксиді.

4) Вкажіть елемент ІІІ групи, відносна молекулярна маса гідрооксиду якого становить 78.

5) У 480 г Нітрату NH4NO3 міститься 168 г Нітрогену. Обчисліть масову частку Нітрогену в сполуці.

 

VІ. Аналіз досягнень учнів, підведення підсумків уроку.

VІІ. Пояснення домашнього завдання.

Вивчити параграф – 1; переглянути таблиці в зошиті, підготувати картки з галогенами за зразком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Ровна Катерина
Пов’язані теми
Хімія, Розробки уроків
Додано
3 березня
Переглядів
58
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку