8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

План-конспект практичного заняття із загальної психології

Про матеріал
Тема: відчуття. Мета: сформувати та поглибити рівень знань студентів про відчуття. Охарактеризувати відчуття як первинну форму відображення дійсності. Завдання: 1) створити атмосферу емоційного підйому; 2) сприяти розвитку знань студентів з даної теми; 3) сприяти формуванню пізнавального інтересу до дисципліни у студентській групі; 4) поглибити, закріпити і конкретизувати знання, отримані на лекціях і в процесі самостійної роботи.
Перегляд файлу

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

із загальної психології

 

Тема: відчуття.

Мета: сформувати та поглибити  рівень знань студентів про відчуття. Охарактеризувати відчуття як первинну форму відображення дійсності.

Завдання:

1) створити атмосферу емоційного підйому;

2) сприяти розвитку знань студентів з даної теми;

3) сприяти формуванню пізнавального інтересу до дисципліни у студентській групі;

4) поглибити, закріпити і конкретизувати  знання, отримані на лекціях і в процесі самостійної роботи.

 

Структура заняття:

І. Організаційний етап:

1) привітання;

2) перевірка відсутніх.

ІІ. Основний етап – перевірка знань:

1. Написання словникового диктанту з основних понять теми: відчуття, аналізатор, рецептор, верхній абсолютний поріг чутливості, нижній абсолютний поріг чутливості, адаптація, закон Вебера-Фехнера, сенсибілізація, синестезія, контраст, індукція.

2. Усне опитування:

1. Поняття про відчуття. Аналізаторне вчення І. П. Павлова про відчуття.

2. Класифікація й види відчуттів.

3. Загальні закономірності відчуттів.

4. Чутливість та її виміри.

5. Властивості відчуттів.

3. Робота на картках:

Картка №1

1. Якими є головні властивості відчуттів.

2. Що є фізіологічною основою відчуттів?

Картка №2

1. В чому сутність сенсибілізації і синестезії?

2. Яке значення відчуттів у житті людини?

Картка №3

1. Що таке адаптація відчуттів і який її механізм?

2. У чому полягає особливість відчуттів як чуттєвої форми відображення дійсності?

Картка №4

1. У чому можуть виявлятися індивідуальні можливості у відчуттях людей?

2. У чому виявляється синестезія відчуттів?

 

ІІІ. Закріплення знань, формування умінь:

  1. Альтернативно-тестові завдання

1. Чи достатньою є така характеристика процесу  відчуття: відчуття – це процес відображення в мозку людини деяких якостей та властивостей предметів? ідображення не тільки окремих якостей, властивостей предметів та явищ навколишнього світу, а й внутрішніх станів організму під час безпосередньої дії подразників на відповідні рецептори)

 

2. Чи згодні ви з твердженням, що в аналізі подразників, які діють на органи чуттів, беруть участь усі ланки аналізатора? (У корі головного мозку, де відбувається аналіз і синтез інформації, що надійшла, кожен аналізатор має певну локалізацію. Так, зоровий аналізатор розташований у потиличній ділянці; слуховий - у скроневій ділянці; смаковий і нюховий - на внутрішній поверхні кожної півкулі мозку; тактильний - на ділянці кори, що лежить по обидва боки від центральної борозни головного мозку)

 

3. Чи згодні ви з твердженням, що відчуття руху органів тіла відбувається за допомогою інтерорецепторів? (Так. Інтерорецептори  служать для сприймання внутрішніх подразників, що діють в нашому тілі. До інтерорецепторів також належать нервові закінчення в стінках шлунка, в слизовій оболонці стравоходу та інших внутрішніх органах)

 

4. Чи повною є класифікація відчуттів: контактні, дистантні, інтероцептивні, екстероцептивні, пропріоцептивні, зорові, слухові, нюхові, смакові, тактильні, больові, температурні, кінестетичні, статистичні, органічні? (Вібраційні відчуття. Приклад: Для глухих і сліпоглухих вібраційна чутливість компенсує втрату зору та слуху. Так, сліпоглухоніма Ольга Скороходова слухала музику, поклавши руку на рояль, або по кроках чула, хто зайшов до кімнати).

 

  1. Тестові завдання

1. Органи відчуттів дитини починають функціонувати:

а) у більшості до народження;

б) з моменту народження;

в) в перші тижні після народження;

г) на другому місяці після народження.

2. Відчуття, аналізатори яких знаходяться на поверхні тіла і дають інформацію про зовнішнє середовище:

а) екстероцептивні;

б)  інтероцептивні;

в) пропріоцептивні.

3. Відчуття, аналізатори яких знаходяться на м'язах і сухожиллях і дають інформацію про положення тіла в просторі, про рухи тіла і його частин:

             а) екстероцептивні;

             б) інтероцептивні;

             в) пропріоцептивні.

4. Відображення властивостей, якостей предметів у їх сукупності при безпосередньому впливі на органи чуття:

а) відчуття;

б) сприймання;

5. Якому виду чутливості відповідають наступні характеристики?

1. Нижній абсолютний поріг чутливості

А. Максимальна величина подразника, за якою він перестає сприйматись адекватно

2. Верхній абсолютний поріг чутливості

В. Мінімальна величина подразника, за якої вперше виникає відчуття

3. Поріг розрізнення

С. Мінімальна відмінність між подразниками, яка дає ледь помітну відмінність у відчуттях

Правильна відповідь:1-В; 2-А; 3-С.

6. Відчуття присутності однієї чайної ложки цукру в 8 л. води вказує…

а) нижній поріг чутливості;

б) верхній поріг чутливості;

в)  поріг розрізнення.

7. Які якості відчуттів охарактеризовані в наступних епізодах:   

1. екстероцептивні

а) десятирічний хлопчик Лін з китайської провінції Цзян-Су вміє читати, незважаючи на те, що від народження сліпий. Для читання він використовує пальці рук, ніс, вуха, навіть зуби. Варто Лін  притулитися до книги будь-якою частиною тіла, як він починає розрізняти ієрогліфи. Цю неймовірну здатність він виявив у п’ять років. Випадково наблизивши клаптик газети до обличчя, відчув, що «бачить» текст;

2. інтероцептивні

 

б) Василь Маєр із Закарпаття не потребує ізоляційних інструментів, щоб полагодити будь-якій прилад. Без шкоди для власного здоров’я він може взяти в руки оголений дріт під напругою. Про те, що струм не вимкнено, йому нагадують хіба що «мурашки», які пробіжать по тілу;

3. пропріоцептивні

 

в) ми не відчуваємо запах нашого дихання, перстень, який носимо на руці;

4. больові

 

г) «соковитий оксамитовий голос зачарував серця тих, хто її слухав», –  говорили про Соломію Крушельницьку;

5. температурні

 

д)  на різному фоні абсолютно ідентичні чорні квадрати виглядають по-різному (що світліша основа, то чорніший квадрат);

6. тактильні

 

е) «він відвів очі, але ще кілька митей її прекрасний образ стояв перед його очима...»

  Правильна відповідь: 1-д; г;е;а. 2-б; 3 - в

8. Відчуття виникають при:

а) відсутності безпосереднього впливу стимулів;

б) безпосередньому впливі фізичних стимулів;

в) частковому впливі стимулів на органи чуття.

9. Якому типу відчуттів відповідають наступні види?

А. Екстероцептивні

1. Зорові відчуття

2. Слухові відчуття

3. Нюхові відчуття

4. Смакові відчуття

5. Температурні відчуття

6. Дотикові відчуття

7. Органічні відчуття

8. Відчуття болю

9. Відчуття рівноваги

10. Відчуття руху

В. Інтероцептивні

С. Пропріоцептивні

Правильна відповідь: А-1;2;3;4;5;6.

                                      В-7;8.

                                     С-9;10.

10. Сигнали, що доходять до нас із внутрішнього середовища організму, називаються:

1.

інтероцептивні

2.

пропріоцептивні

3.

екстероцептивні

4.

контактні

 

  1. Розвязання психологічних задач

Задача №1

 Із запропонованих понять побудуйте логічний ряд таким чином, щоб кожне попереднє поняття було родовим (більш загальним) по відношенню до наступного.

Зір, відчуття, психіка, відображення, колір.

Задача №3

Яка закономірність відчуттів проявляється в кожному прикладі?

А. Побувши у приміщенні, людина незабаром перестає відчувати запах горілого, хоча та людина, яка щойно увійшла виразно відчуває його (Адаптація).

Б. Орієнтування сліпоглухих у навколишньому просторі спирається переважно на нюхові, рухові, вібраційні відчуття та відчуття дотику (Сенсибілізація).

В. Одна і та ж фігура на чорному тлі здається світлішою, на білому –  темніє (Контраст).

Г. Від посилення освітлення в залі звуки, що линули зі сцени, стали здаватися глядачам голоснішими.

(Синестезія)

 

 

Задача №4

На підставі досліджень встановлено, що температура приміщень, стіни яких пофарбовано в «холодні» тони (сині, зелені, сірі), сприймається людиною на 3-5 градусів нижче, ніж вона є насправді. Враховуючи це, для стін деяких службових приміщень (у гарячих цехах, машинних відділеннях) було спеціально підібрано фарби.

Яку закономірність відчуттів встановлено у цих дослідженнях?

(Синестезія)

Задача №5

Про яку закономірність відчуттів ідеться?

Ми часто вживаємо і добре розуміємо зміст таких виразів: «гострі смаки», «солодкі звуки», «важкі фарби», «пишна музика», «кислий запах», «холодний колорит  картини» (Синестезія).

 

ІV. Підведення підсумків:

  1. оцінювання;
  2. рефлексія;
  3. домашнє завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

docx
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
8 травня
Переглядів
123
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку