План-конспект уроку з фізкультури для 11-го класу на тему "Баскетбол."

Про матеріал

Комбінований урок з міжпредметними зв'язками, різними формами,методами та прийомами.

Перегляд файлу

Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Бердянскої міської ради Запорізької області

 

 

 

 

 

 

 

           Розробила вчитель

           фізичної культури

           ЗОШ І-ІІІ. №1

           Шестопал Олена Анатоліївна,

           спеціаліст вищої категорії,

           «методист»

  Проведено: лютий 2017

 

 

Цілі:

Навчальна:

- формувати предметні компетентності:

 • комунікативну – удосконалювати вміння аналізувати, оцінювати діяльність однокласників;
 • особистісну – сприяти вихованню дбайливого ставлення до свого здоров'я; розвитку вміння виконувати пульсометрію, організовувати власну діяльність, дотримуватися співробітництва; вправа релаксації;
 • інтелектуальну – формувати уміння працювати з різною інформацією, застосовувати набуті знання у нестандартних ситуаціях;
 • оздоровчу – формувати навички збереження здоров'я;
 • загальнокультурну – сприяти засвоєнню системи знань про заняття фізкультурою, про види спорту, їх ролі й значення у формуванні здорового способу життя;
 • навчально-пізнавальну (компетентність рухової дії) – сприяти збагаченню рухового досвіду фізичних вправ, орієнтованих на підготовку до майбутнього життя.

Розвиваюча:

- розвивати ключові компетентності:

 • соціальну – сприяти розвитку вміння працювати в колективі (групах, парах, колонах), оволодінню технологіями сучасних оздоровчих систем фізичної культури, умінню використовувати їх у житті;
 • інформаційно-пізнавальну – сприяти розвитку активності пізнавальних процесів у школярів;
 • самонавчання і саморозвитку – сприяти розвитку фізичних якостей, координації рухів, уваги, рухової пам'яті, пошукової діяльності учнів;
 • здоров’язберігаючу – формувати знання ведення здорового способу життя і зацікавленого ставлення до власного здоров'я.

Виховна:

- виховувати інтерес до предмета «фізична культура», уміння спостерігати та аналізувати ситуації, які відбуваються, дисциплінованість, наполегливість у досягненні мети;

- виховувати відповідальність за своє життя й життя оточуючих.

Завдання уроку:

Учні повинні знати:

- правила техніки виконання прийомів у баскетболі;

- правила безпеки життєдіяльності на уроках фізкультури;

- теоретичний компонент розділу «Баскетбол»;

- різновиди фізичних вправ;

- стройові вправи, перестроювання.

 

Учні повинні вміти:

- виконувати комплекс загальнорозвиваючих вправ;

- працювати в групах;

- аналізувати та оцінювати діяльність однокласників;

- працювати з різною інформацією;

- виконувати спеціальні вправи баскетболіста;

- володіти технікою виконання баскетбольних прийомів.

Учні повинні розуміти:

- важливість дотримання техніки безпеки під час самостійних занять фізичними вправами;

- значення рухової активності в житті дитини;

- роль фізичних вправ у житті людини і вплив на організм дитини.

Тип уроку: комбінований (засвоєння знань, навичок і умінь творчо використовувати їх на практиці у нестандартних ситуаціях).

Форма роботи: колективна, групова, індивідуальна.

Міжпредметні зв'язки: математика, англійська мова, російська мова, основи здоров'я.

Обладнання: картки, мультимедійна дошка, музичний супровід, дидактичний матеріал, різні м'ячі.

Методи, прийоми: «Мозковий штурм»; «Мікрофон»; рольова гра; зв'язок із життям; бесіда; епіграф; «граємо - розвиваємося»; «розминка з фантазією»; «Рефлексія»; фронтальний, ігровий, змагальний.

Випереджальне завдання:

1. Підготувати комплекс ЗРВ на місці з предметами.

2. Відповісти на теоретичні питання з розділу «Баскетбол» (домашнє завдання).

3. Підготувати пантоміму.

Час проведення: 45 хвилин.

Місце проведення: спортивний зал.

 

Епіграф до уроку:

Найкраща мотивація – виконувати те,

що раніше здавалося неможливим.

 


Частини уроку

Зміст навчального матеріалу

Дозу-вання

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча частина (14-15 хв.)

 

1. Учні заходять до спортивного залу і вільно розташовуються біля вчителя. Привітання.

1 хв.

 

 

 

Звернути увагу на зовнішній вигляд, перевірити настрій і самопочуття учнів.

 

2. Вимірювання ЧСС 1

(за 10 с)

 

 

 

30 сек.

 

 

 

 

Результат записується до таблиці.

Норма 80-90 уд.

Диференціація (спец.група)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організа-ційна станція

3. Оголошення завдань уроку.

Інтерактивна вправа «Угадайка». Учні відповідають на запитання вчителя.

 

 

 

 

 

4. Гра «Світлофор». Перестроювання по картках.

 

 

Подготовчий маршрут

5. Клас відправляється в подорож. Робота по 3 станціям:

- організаційна;

- бігова;

- загальнорозвиваюча.

Від роботи на цих станціях залежить успішність виконання завдань на основному маршруті

.

 

 

 

 

 

 

6. Организаційні вправи:

- стройові вправи;

- перерахунок на 2, 4, …

2 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 хв.

 

 

 

 

30 сек.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 хв.

 

 

Учні озвучують завдання уроку.

Мотивація.

Диференціація

        - кидки +

переміщення в баскетболі;

       - жонглювання в баскетболі;

      - веденння в баскетболі.

Учні шикуються в шеренгу по команді вчителя.

Диференціація

 

Мета підготовчого маршруту – розігріти організм і збільшити функціональні можливості всіх органів, підвищити працездатність, підготуватися до активної фізичної діяльності та значно знизити можливість травматизму в процесі заняття.

 

Бігова станція

7. Розминка в русі з м'ячем:

- різновиди ходьби;

- бігові вправи.

3 хв.

 

 

Стежити за дотриманням дистанції.

Зміна вправ за сигналом учителя.

Технологія «Лідер».

Перевірка домашнього завдання. Вправи у ходьбі виконує учень.

 

8. Вправа на відновлення дихання «Аромат квітів».

Вдих – у бік (трави)

Видих – униз.

30 сек.

 

 

Дихальна гімнастика за методикою О.М.Стрельникової

 

9. Вимірювання ЧСС 2

(за 10 с)

 

30 сек.

 

Результат записується в таблицю.

Норма 110-130 уд.

Загально-розвива-юча станція

10. Загальнорозвивальні вправи на місці з м'ячем.

Гра на увагу «Кольорова гама»

 

 

 

 

3 хв.

Технологія «Лідер»

Перевірка домашнього завдання. Вправу на місці виконує учень.

Учні займають місця за кольоровими мітками. Переможці отримують бонуси.

(Мотивація)

 

 

11. Вимірювання ЧСС 3

(за 10 с)

30 сек.

Результат записується в таблицю.

Норма 110-120 уд.

Основна частина (20 хв.)

 

12. Интерактивна вправа

«Таємний пакет».

Перестроювання в колони.

2 хв.

Учні переміщуються по залу в пошуках пакету й виконують перестроювання.

Основний маршрут (ігрові станції)

13. Естафета «Математичний виклик номерів»

 • Жонглювання м’яча

- підкидування м’яча по 4 рази кожною рукою;

       - подкидування м’яча на правій руці;

      - перекидування м’яча з руки на руку

4 хв.

Диференціація

Учні виконують жонглювання м’яча й математичні завдання, відповідь на які є номером учасника, який буде виконувати вправу.

1) 1 + 1 = 2

2) 3 + 2 = 5

3) 2 + 1 = 3

4) 10 – 6 = 4

5) 10 – 4 = 6

6) 5 – 4 = 1

14. Естафета «Назви предмет»

 • Обертання м’яча навколо тулуба

- обертання  ;

      - обертання ;

      - обертання обирають самі.

4 хв.

Учні виконують біг із м’ячем, обертаючи його навколо тулуба, і прикріплюють назви предметів, які відповідають англійським словам

(Диференціація)

15. Естафета «Намалюй сонце»

 • Хаотичне ведення м’яча

 

3 хв.

Учні, працюючи в свїх зонах, за сигналом учителя викладають сонце з м’ячів.

16. Вимірювання ЧСС 4

(за 10 с)

 

30 сек.

 

Результат записується в таблицю.

Норма 120-140 уд.

17. Гра «Фонетика»

 • Ведення м’яча по колу

- разминка [раз'м'инка];

       - баскетбол [бас'к'идбол];

     - тренер [тр'эн'эир].

3 хв.

Учні ведуть м’яч по колу, за командою вчителя виконують фонетичний розбір слова.

(Диференціація)

18. Гра «Види спорту»

       - регбі;

 

       - водне поло;

 

     - настільный теннис.

3 хв.

Учні демонструють пантоміму, команди розгадують види спорту.

Диференціація домашнього завдання.

Пропаганда видів спорту.

19. Вимірювання ЧСС 5

(за 10 с)

 

30 сек.

 

Результат записується в таблицю.

Норма 100-120 уд.

Заключна частина (10-11 хв.)

 

Заключний маршрут

Станція «Підсумкова»

Станція «Домашнє завдання»

Станція «Релаксаційна»

 

 

 

 

 

20. Підведення підсумків уроку, оцінювання.

Закінчити речення:

- Що вдалося на уроці…

- Більш за все сподобалося на уроці…

- Чи знадобиться в житті? Де?

- Я дізнався, що…

- Я зрозумів сьогодні на уроці…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 хв.

Заключний маршрут складається з 3-х станцій.

Мета цього маршрута – створити умови для поетапного переходу від збужденого стану, викликаного інтенсивною руховою діяльністю, до подальшої роботи на інших предметах.

Оцінювання діяльності учнів, виявлення кращих.

Самооцінка уроку.

Технологія «Незакінчене  речення».

 

 

Мотивація.

 

Підсум-кова станція

Станція «Домашнє завдання»

21. Домашнє завдання.

1) Комплекс вправ на м’язи черевного пресу.

2) Силові вправи.

1 хв.

Диференціація

1) Дівчата 

2) Хлопці

Навантаження регулюють самостійно.

 

22. Вимірювання ЧСС 6

(за 10 с)

 

1 хв.

 

Результат записується в таблицю.

Норма 90-100 уд.

Аналіз пульсометрії (спец.група)

Релакса-ційна станція

23. Слова учителя:

«Ми з вами перебуваємо на планеті, яка освітлюється сонцем під назвою «Ball». Давайте візьмемо в руки це маленьке сонечко і, тримаючи його, відчуємо те тепло, яким зігрівається ця планета. Нехай воно зігріває й нас, наповнює наші серця любов’ю до спорту»

3-4 хв.

Вправи на відновлення дихання та для поетапного переходу від збужденого стану нервової системи до спокійного.

(Релаксаційна музика)

24. Висловлення вдячності за цікаву та змістовну подорож планетою «Баскетболія».

Организований ухід.

1 хв.

Повідомлення про закінчення подорожі, побажання здоров’я, нових цікавих зустрічей на спортивних планетах.

Учитель учень

 (обмінюються оплесками в долоні)

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.7
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
4.7
Загальна:
4.8
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. корячко олексій петрович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. морозов олександр
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. кочубей владимир
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
Додано
28 грудня 2017
Переглядів
2876
Оцінка розробки
4.8 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку