24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

план-коспект уроку з літератури - Міф як основа і джерело сюжетів

Про матеріал
план-коспект уроку з літератури - Міф як основа і джерело сюжетів для учнів середньої школи.
Перегляд файлу

План-конспект уроку з зарубіжної літератури

Антична література. Міф як основа і джерело сюжетів

 

Тема: Скарби античності. (Античність – колиска європейської культури. Грецька і римська літератури як складові античної літератури.) Міф як основа і джерело сюжетів, тем, образів і мотивів античної літератури.

 

Мета: дати уявлення учням про добу античності, розкрити її особливості, показати вплив на історію світової культури та літератури; з’ясувати, що міф є основою і джерелом сюжетів; засвоїти, що міфологічне світосприйняття є особливою стадією в розвитку художнього пізнання людиною дійсності.

 

Тип: презентація літературної доби.

 

Обладнання: портрети Гомера, Есхіла, Софокла, Вергілія, Овідія, Геродота та Арістотеля; скульптури пов’язані з міфами та кадри с фільмів.

 

Хід уроку

Зірки яскраві, перли із перлин,

Чарують нас Орфеєвим мистецтвом;

Хто досягне античності і глибин,

Чистіше стане і добрішим серцем.

 Пісня «Зірки античності»

 

  1. Підготовка до сприйняття навчальної теми

Вступне слово вчителя

У глибинах часу і простору приховані дорогоцінні скарби – це надбання давньої культури, що стала колискою європейської цивілізації. Без поетів, філософів, скульпторів, живописців Давньої Греції та Риму неможливо уявити світове мистецтво. Вони давно вступили на високий Олімп і, як боги здобули безсмертя. Античні майстри перемогли смерть силою Краси й Гармонії і знову дарують нам перлини свого мистецтва, які не втратили свого чарівного блиску й до сьогодні.

 

  1. Оголошення теми, епіграфа уроку

Сьогодні у нас незвичайний урок, тому що ми здійснимо уявну мандрівку в чарівний, таємничий світ античної літератури.

Мета нашого уроку – сформувати загальне уявлення про літературну добу, розкрити її художні особливості. Адже на землі не було, мабуть, іншої цивілізації, що вклонялася красі більше, ніж давньогрецька.

Життя Стародавньої Греції надихалося красою й породжувалося нею.

Краса була поштовхом до розквіту літератури, архітектури, злетів філософської думки.

 

  1. Формування нових знань, умінь і навичок

Слово вчителя

Навіщо потрібно вивчати античну літературу?

Неможливо переоцінити вплив античної літератури на людство, яке й досі вважає, що все, що було створене у ті часи, є найкращим.

Сьогодні ви маєте можливість доторкнутися до культури, яка вважається гармонійною і досконалою, а отже, можете стати більш освіченими і більш досконалими.

 

Словникова робота

Античний – від латинського слова antiques, що означає «давній».

Античність – сукупність історичних і культурних надбань давніх греків і римлян, яка склала фундамент європейської культури.

 

 

 

Пригадайте:

Міф – у перекладі з грецької (mythos) означає слово, оповідання, переказ. Міфи – це перекази, що розповідають про виникнення явищ природи та предметів матеріальної культури, релігійних обрядів, про створення світу (космогонія) та походження богів (теогонія).

Слово міфологія утворене від грецьких слів mythos – розповідь та logos – слово, думка. Воно має два значення: 1) сукупність, система міфів якогось народу; 2) наука, що вивчає міфи.

 

  1. Актуалізація опорних знань

«Відгадай імя героя»

Переставте літери у словах і прочитайте імена героїв давньогрецьких міфів:

рейометП – Прометей

ноЯс – Ясон

ферОй – Орфей

црисНа – Нарцис

кІар – Ікар

фзіСі – Сізіф

 

 

  1. Робота над темою

Лекція вчителя

Якими мовами і народами створювалась антична література?

Антична література — це література давніх греків і римлян. Римська літе­ратура розпочала свій розвиток значно пізніше за грецьку й створювалась на її основі, використовуючи її досвід та досягнення.

Грецька література найдавніша з усіх європейських літератур і єдина, що роз­вивалась самостійно, не користуючись безпосередньо досвідом інших літератур.

Греки писали свої твори давньогрецькою мовою, а римляни — латиною.

Які жанри існували в античній літературі?

В античній літературі виникли всі літературні жанри, про що свідчать їхні пере­важно грецькі назви: епічна поема, трагедія, комедія, ода, елегія, сатира, епіграма, новела, роман. Саме в античні часи виникає теорія стилю і художньої літератури.

Коли зростав інтерес до епохи античності?

Історичне значення античної літератури у світовому процесі надзвичайно велике. Європейська література неодноразово черпала з античності теми і прин­ципи художньої обробки як із творчого джерела.

Доба Відродження, що протиставляла аскетичному світосприйняттю серед­ньовіччя новий, гуманістичний світогляд, стверджуючи в такий спосіб велич земного життя і земну людину, також орієнтувалась на античність. Увесь гума­ністичний рух проходив під лозунгом «відродження» античності.

«В урятованих під час загибелі Візантії рукописах, у виритих із руїн Риму античних статуях перед здивованим Заходом постав новий світ — грецька дав­нина; перед світлими образами її зникли привиди середньовіччя; в Італії досягло нечуваного розквіту мистецтво, яке було немов відблиском класичної давнини і яке в подальшому вже ніколи не піднімалось до такої висоти». (Ф. Енгельс)

Майже усі епохи зверталися до античності (класицизм і т.п.).

У чому полягає заслуга античного мистецтва?

Створення ідеалу людини, хоч і в обмеженій статичній формі, є історичною заслугою античної думки та античного мистецтва.

Провідна тема античної літератури — оспівування людини та її світу.

Чому не всі твори античності дійшли до нас?

Справа в тому, що збереглися лише ті твори, що мали значення для поко­лінь, які жили у той час.

Головним матеріалом для письма, починаючи з VII ст. до н. е., був папірус (пергамент з’явився пізніше і був досить дорогим матеріалом). Античний текст, записаний на папірусі, міг зберігатися лише в тому разі, якщо його час від часу переписували. Таким чином, до нас дійшли лише ті твори, які постійно пере­писувалися через популярність у читачів різних часів.

 

Робота з підручником

Пригадайте та розкажіть що ви знаєте про Троянську війну.

Через що вона розпочалася?

Які міфи були основою творів Гомера?

Гомер і міфи (учні користуються текстом з підручника).

 

  1. Робота з ілюстративним матеріалом

Згадайте улюблені міфи

Перегляд репродукцій та кадрів

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

 

 

  1. Підбиття підсумків уроку

Слово вчителя

Античність дала людству багату міфологію, Гомера, визначних трагіків – Есхіла і Софокла, поетів – Вергілія та Овідія, літературознавця і філософа Арістотеля, «батька історії» Геродота, започаткувала розвиток декількох літературних жанрів (комедія, трагедія, поема, ода, елегія). Давні греки і римляни створили еталонні зразки духовної культури, дали повчальні уроки гуманізму. Саме тому античність є колискою європейської культури.

 

Метою міфу є пізнання світу, пояснення його явищ, а не повчання людей, як, наприклад, у казках та прислівях. Міфи ненавязливо навчають вірити у себе, у свою мрію (міф про Пігмаліона та Галетею), не бути хитрим  та підступним (міф про Сізіфа), не бути жадібним ( про царя Мідаса).

 

  1. Домашнє завдання

Повторити терміни;

записати 10 фразеологізмів міфологічного походження (скринька Пандори, Ахіллесова пята);

 

docx
Додано
16 березня 2020
Переглядів
299
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку