План методичного об'єднання вчителів

Про матеріал
План методичного об'єднання вчителів початкових класів на перший та другий семестри.
Перегляд файлу

                            I.  Вступна  частина

    На протязі минулого  навчального  року  члени  методоб’ єднання  вчителів  початкових  класів  працювали  над  проблемою «Формування  компетенції  самоосвіти  та  саморозвитку  учнів  за  допомогою  ефективного  використання  новітніх  технологій». Вона  охоплювала  різні  напрями  роботи, яку  впроваджували  в  життя  разом  з  учнями  педагогічні  працівники.

   Вчителі  підвищили  свій  методично-науковий  рівень. Посилили  увагу  на  те, щоб  у  своїй  роботі  користуватись  ефективними  формами  навчання. З  цією  метою  застосовували  інтерактивні  та  новітні  технології, володіли  комп’ ютером, використовували  електронне  програмне  забезпечення.

   Вчитель  Накрийко О.А. провела  відкритий  урок  з   навчання  грамоти  у  1  класі  на  окружному   семінарі  вчителів  початкових  класів, поділилась  з  колегами  своїми  напрацюваннями  та  здобутками  у  навчально-виховному  процесі  з  дітьми. Учні  творчо  працювали  на  уроці, зосереджували  увагу  на  тому,що  їх  найбільш  зацікавило.

    Вчителі  нашого  методоб’ єднання  брали  активну  участь  у  житті  школи  та  обговоренні  важливих  проблем  протягом  всього  навчального  року. На  засіданнях  круглого  столу, педрадах,виробничих  нарадах, засіданнях  методоб’ єднання  ми  ділились  досвідом  з  різних  питань. Виправдали  себе  такі  види  роботи: тижні  української  мови, математики, дитячої  книги, виховної  години, різні  конкурси, свята, розваги, бібліотечні  уроки. Педагоги  провели  відкриті  уроки  та  виховні  заходи.

    Невід’ ємною  частиною  значної  кількості  уроків  стало  використання  інтерактивних  технологій, де, поряд  з  іншими, значне  місце  займають  такі  ігри  як «Вилучи  зайве», «Роз єднай  слова», «Криголам», «Скринька  скарг», «Морський  бій», «Мікрофон», «Акваріум», тощо. Багато  часу  відводили  проектній  діяльності  з  учнями. При  роботі  з  дітьми  мали  місце  короткотривалі, середньотривалі  та  довготривалі  проекти. Вони  мали  місце  як  на  уроках, так  і  на  виховних  годинах.

   Належну  увагу  приділяли  проведенню  екскурсій, спостереженню  за  природою, збирали  природний  матеріал  та  виготовляли  з  нього  різноманітні  вироби, залучали  дітей  до  трудової  діяльності.                     

  Педагогічний  колектив  велику  увагу  надавав  виготовленню  роздаткового  матеріалу  для  диференційованих  завдань, відпрацьовував  раціональні  способи, методи  навчання  та  виховання, які  давали  б  позитивні  результати  в  умовах  даної  школи  при  опрацюванні  даної  проблеми.

  Тому  ми  не  зупиняємось  на  досягнутому, а  систематично  висуваємо  та  впроваджуємо  нові  ідеї  наших  педагогів.

  У  2020-2021 н. р. методичне  об’ єднання  вчителів  початкових  класів  працюватиме  над  проблемою «Реалізація  компетентнісного  підходу  у  навчально-пізнавальній  діяльності  молодших  школярів  за  допомогою  ефективного  використання  новітніх  технологій».

  Всю  роботу  спрямуємо  на  те, щоб  діти  зростали  здоровими, життєрадісними, щасливими, здобували  потрібні  знання  та  вміння,  вміли  застосовувати  їх  у  майбутньому  житті, виконуючи  такі  завдання:

  -  вдосконалення  науково-теоретичної, психолого-педагогічної, методичної  та  фахової  підготовки  членів  методоб’ єднання  з  метою  надання  якісної  освіти;

  - створення  умов  для  професійного  зростання, самоосвіти  та  саморозвитку, дослідницької  та  творчої  діяльності  вчителів;

  - забезпечення  засвоєння  та  впровадження  найбільш  ефективних  технологій, методів  і  методик  навчання  в  початкових  класах;

  - підвищення  кваліфікації  вчителів, поглиблення  їх  теоретичних  знань,  практичних  умінь  та  навичок;

  - практичне  спрямування  роботи  вчителів, навчання  застосовувати  теоретичні  знання  для  розв’ язання  практичних  потреб  викладання  в  початкових  класах. 

 

 

 

 

                                

 

       ІІ. Інформація  про  членів  методоб’ єднання

            та  теми, над  якими  вони  працюють

 

№з.п

Прізвище,ім я

та по батькові

вчителів

Пед.

стаж

Результати

останньої

атестації

Проблеми для

поглибленого

опрацювання

Форма

звітування

 

 

1.

 

 

Кручик Галина

Романівна

 

 

20 р.

 

 

Спеціаліст

Інтерактивні

методи навча-

ння як засіб

формування

навчальних

умінь молод-

ших школярів

 

Відкритий

урок,роз-

робка

завдань

 

2.

 

Накрийко

Олександра

Андріївна

 

30 р.

 

Спеціаліст,

15 розряд

 

Застосування

ігрових ситуа-

цій на уроках

Реферат,

відкритий

урок,роз-

робка

завдань

 

3.

 

Бусько Галина

Яківна

 

42 р.

 

Спеціаліст,

15 розряд

 

Використання

ігор на уроках

Доповідь,

відкритий

урок,роз-

робка

завдань

4.

Ілечко Олена

Петрівна

28 р.

Спеціаліст,

І категорія

Використання

дидактичних

ігор на уроках

математики

Відкритий

урок,роз-

робка

завдань

                                                  

 

 

 

 

ІІІ. Тематика  засідань  методичного  об’ єднання

  1. засідання

 

 

№з.п.

            Тема засідань

       Дата

проведення

Відповідальний

за проведення

1.

Про виконання плану роботи за минулий навчальний рік та обго-ворення плану роботи методоб-єднання на поточний навчальний рік.

 

 

03.09.2020р.

 

Керівник

методоб’ єднання

2.

Аналіз навчальних програм, календарних планувань та під-ручників для початкової школи на 2020-20121н. р.

 

Члени

методоб’ єднання

3.

Опрацювання інструктивно-мето-дичних матеріалів, єдиних вимог рекомендованої програми.

 

Члени

методоб’ єднання

4.

Розподіл доручень між членами методоб’ єднання.

Призначення наставника для молодого вчителя Кручик Г.Р.-Ілечко О.П. Проведення консультацій, аналіз навчальних та позакласних занять.

 

Члени

методоб’ єднання

Керівник

методоб’ єднання

5.

Затвердження плану роботи ме-тодоб’ єднання на 2020-2021н.р.

 

Члени

методоб’ єднання

6.

Завдання членам методоб єдна-ння: виготовити вибірку психоло-го-педагогічної літератури з про-блеми.

Поглиблювати та використовувати у навчально-виховному процесі новітні технології, сучасні інтер-активні методи навчання та вихо-вання.

 

 

                     Організація  позакласної  роботи                             

№з.п.

Зміст позакласної роботи

Відповідальний

Термін

проведення

 1.

Відзначення річниці І.Я.Франка

Кл.керівники

Вересень

 2.

Свято осені (квітковий вернісаж)

Кл.керівники

Жовтень

 3.

Конкурс знавців української мови, присвячений П. Яцику

Кл.керівники,

Копанишин О.С.

Листопад

 4.

Предметні олімпіади

Кл.керівники

Грудень

 5.

Святкування Нового року

Кл.керівники

Грудень

 6.

Тиждень математики

Кл.керівники

Січень

 7.

Конкурс малюнків «Моя країна- Україна»

Кл.керівники,

організатор

Лютий

 8.

Тиждень дитячої книги

Кл.керівники,

бібліотекар

Лютий

 9.

Вшановуємо Т.Г.Шевченка

Накрийко О.А.

Березень

10.

Конкурс знавців історії у початко-вій школі

Кл.керівники

Березень

11.

Тиждень виховної роботи

Кл.керівники

Квітень

12.

Конкурс «Найрозумніший»

Бусько Г.Я.

Ілечко О.П.

Квітень

13.

Конкурс «Кращий читач року»

Кл.керівники

Квітень

14.

Свято «Прощання з Буквариком»

(1 клас)

Кручик Г.Р.

Травень

15.

Ранок «Цілую руки материнські»

Ілечко О.П.

Травень

16.

Конкурс «Люби і знай свій рідний край»

Кл.керівники

Травень

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 2    засідання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.

Доповідь на тему: «Застосування ігрових ситуацій на уроках математики».

 

 

  Листопад

Ілечко О.П.

2.

Відвідування та обговорення уроку

читання у 3 класі.

Ціль відвідування: проаналізувати пізнавальні здібності учнів на уроці з використанням інтерактивних методів навчання.

 

Бусько Г.Я.

3.

Тренінг-курс.Психологічна компетентність учителя.

 

Годісь Г.І.

4.

Огляд новинок психолого-педагогічної та методичної літератури.

 

Керівник методоб’- єднання

5.

Завдання членам методоб’ –єднання: розробити розвивальні завдання, підготувати матеріал до новорічних свят.

 

Члени методоб’-єднання

 

 

 

 

 

 

  1. засідання 

 

1.

Доповідь на тему: «Використання інтерактивних методів навчання на уроках».

 

 

     Грудень

Кручик Г.Р.

2.

Відвідування та обговорення уроку математики у 4 класі.

Ціль відвідування: спостереження за використанням новітніх форм роботи на уроці.

 

Ілечко О.П.

3.

Виховний захід на тему: «З Новим роком, з новим щастям!»

 

Члени методоб’єднання

4.

Презентація дидактичного роздаткового матеріалу для розвиваючого навчання.

 

Члени методоб’-єднання

5.

Завдання членам методоб’ єднання: розробити пізнавальні завдання для розвитку творчих здібностей учнів.

 

Члени методоб’-єднання

 

 

 

 

 

 

 

 

4  засідання 

               

1.

Доповідь на тему: «Навчання школярів орієнтуватися в часі».

       Лютий

Бусько Г. Я.

2.

Відвідування та обговорення уроку з навчання грамоти у 1 класі .

Ціль відвідування: готовність учнів 1 класу до подальшого навчання в загальноосвітній школі, розвиток мовленнєвої культури учнів.

 

Кручик Г.Р.

3.

Презентація пізнавальних завдань для розвитку творчих здібностей учнів.

 

Члени методоб’-єднання

4.

Методична оперативка: опрацювання інструктивно-нормативних документів.

 

Керівник методоб’-єднання

5.

Завдання членам методоб’ єднання:виготовити наочний матеріал для використання на уроках в початкових класах.

 

Члени методоб’-єднання

                                       

 

 

 

 

 

  1. засідання

 

 

1.

Відвідівання та обговорення уроку читання у 2 класі.

Ціль відвідування: спостереження за ігровими ситуаціями на уроці.

     Квітень

Накрийко О.А.

2.

Виховний захід на тему: «Прощавай,перший клас!» (Букварикове свято)

 

Кручик Г.Р.

3.

Обговорення роботи із обдарованими дітьми та слабо -встигаючими учнями.

Опрацювання методичної літератури щодо підготовки та проведення державної підсумкової атестації у 4 класі.

 

Члени методоб’-єднання

4.

 Завдання членам методоб’ -єднання:розробити дидактичний матеріал з математики.

 

Члени методоб’-єднання

 

 

docx
Додано
20 жовтня 2021
Переглядів
672
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку