26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

План роботи методичної комісії природничо-математичного циклу за 2015-2016 н.р.

Про матеріал

План роботи методичної комісії природничо-математичного циклу за 2014-2015 н.р. містить все необхідне для роботи МК в училищі, а саме звіт про роботу за минулий рік, план роботи, зміст роботи, напрямки діяльності, завдання, тощо

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Державний навчальний заклад «Бердичівське вище професійне училище»

Номер слайду 2

У 2014-2015 навчальному році методична комісія природничо-математичного циклу основну увагу у своїй роботі приділяла питанню вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання та виховання , узагальнення та використання передового педагогічного досвіту. Оптимальний вибір змісту та організаційних форм науково-методичної роботи комісії забезпечувався з урахуванням: 1.Наявних директивних і нормативних документів, перспектив розвитку ДНЗ «Бердичівське ВПУ» 2.Стану навчально-виховного процесу, діагностування діяльності педагогічних кадрів, їх особистих якостей, наслідків роботи 3.Умов і специфіки функціонування навчального закладу 4.Якісного складу педагогічних кадрів, їх запитів, інтересів При роботі над єдиною методичною проблемою : «Використання інформаційно-комунікаційних технологій – шлях до підвищення рівня компетентності учня» розглядались питання: 1.Діагностування можливостей і потреб членів комісії. 2.Огляд літератури. 3.Обмін досвідом. 4.Координація роботи . 5.Творчі звіти про роботу над проблемою. 6.Аналіз і коригування роботи членів комісії. 7.Власні підходи до реалізації проблеми. 8.Організаційне забезпечення розробленого плану. 9.Визначення перспектив впровадження вирішеної проблеми. Інновацією у плануванні роботи методичної комісії природничо-математичного циклу є блочно-модульний підхід за трьома напрямками. Блок «Пізнавальна діяльність» - має на меті формування свідомості викладачів, відкритої до вирішення освітніх проблем.

Номер слайду 3

Включає в себе: -семінари; -педагогічні читання; -самоосвіта; -індивідуальні консультації. Блок «Тематична діяльність» - окреслення шляхів вирішення актуальних проблем у роботі викладачів, основні напрямки реалізації навчально-методичної проблеми, запровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес. Даний блок включає в себе: 1.Тематичні засідання МК. 2.Запровадження інноваційних педагогічних технологій. 3.Реалізація навчально-методичної проблеми (проблемні лабораторії). Блок «Узагальнююча діяльність» - закріплення позитивного інноваційного досвіду, впровадження нових педагогічних технологій. Сюди відносяться: 1.Засідання МК. 2.Фестивалі педагогічних ідей. 3.Методичні тижні. 4.Творчі звіти З метою розвитку творчої активності членів методичної комісії, пропаганди та впровадження кращого досвіду були використані нетрадиційні форми проведення засідань методичних комісій. Було проведено 11 засідань методичної комісії у формі: 1.Організаційне. 2.Педагогічний діалог «Професійна спрямованість запорука пізнавального інтересу учнів ». 3.Методичний аукціон «Розвиток творчої ініціативи педагога». 4.Круглий стіл «Практика застосування комп'ютерних технологій». 5.Обмін досвідом «Нетрадиційні форми роботи». 6.Методичний діалог «Актуалізація творчого потенціалу викладачів». 7.Захист інновацій «Захист інновацій, проблемне навчання та розвиток технічного мислення». 8.Методичний день «Практичне впровадження проектної технології». 9.Методичний діалог «Закріплення позитивного інноваційного досвіду». 10.Методичні посиденьки «Портфоліо як творчий звіт викладача». 11.Традиційне «Аналіз і коригування роботи членів комісії».

Номер слайду 4

Основними формами методичної роботи є: 1.Колективні: -педрада; -наради за участю директора; -педагогічні читання; -предметні тижні. 2.Індивідуальні: -стажування; -самоосвіта; -індивідуальні консультації; -відкриті уроки; -взаємовідвідування викладачами уроків. 3.Групові: -робота МК. На педагогічній раді заслуховувався звіт про діяльність метод комісії протягом 2014-2015 навчального року : 1.Про стан викладання предметів математика, інформатика 2.Про професійне спрямування предметів фізика, біологія, хімія На педагогічних читаннях були заслухані і обговорені виступи членів методичної комісії з тем: Осипчук О.В. «Використання та застосування сучасних освітніх технологій у навчально-виховному процесі». Чупринська Т.В. «Використання інноваційних технологій у навчанні математики». Чепіль О.О. «Технології розвитку критичного мислення на уроках хімії». Лібіченко Ю.В. «Впровадження інноваційних технологій у навчальний процес при викладанні біології». Магденко «Використання елементів модульного розвивального навчання в поєднанні з опорними конспектами на уроках інформатики». За результатами їх виступів був створений «Електронний збірник доповідей членів методичної комісії природничо-математичного циклу».

Номер слайду 5

Члени методичної комісії протягом навчального року провели п’ять предметних тижнів: Дані предметні тижні включали в себе: 1.Виставка предметної літератури. 2.Головоломки. Ребуси. Кросворди. 3.Конкурс рефератів .Конкурс кросвордів. 4.Відкриті уроки з предметів природничо-математичного циклу. 5.Математичний турнір. 6.Методична виставка викладачів. 7.Конкурс на найкращий дослід з фізики. 8.Виставка фізичних поробок. 9.Виставка творчих робіт учнів 10.Конкурс серед учнів на найкращий проект. 11.Конкурс віршів присвячених фізиці. Тепер розглянемо індивідуальні форми роботи методичної комісії природничо-математичного циклу. Дана форма роботи включала в себе: 1.Стажування. 2.Взаємовідвідування уроків. 3.Самоосвіта. 4.Індивідуальні консультації. Протягом року викладачі працювали над наступними методичними розробками: № з/п Викладач Місяць проведення Дата Предмет 1. Чупринська Т.В. Грудень 08.12.14-12.12.14 Математика 2. Магденко О.А. Лютий 09.02.14-14.02.14 Інформатика 3. Лібіченко Ю.В. Березень 16.03.14-20.03.14 Біологія 4. Чепіль О.О. Березень 09.03.14-13.03.14 Хімія 5. Осипчук О.В. Квітень 06.04.14-10.04.14 Фізика

Номер слайду 6

Осипчук О.В. – «Короткий конспект уроків з фізики для учнів всіх професій». Чупринська Т.В. – «Методичні рекомендації «Як навчити розв'язувати задачі»». Чепіль О.О. – «Лабораторний практикум з хімії». Лібіченко Ю.В. – «Розробка уроку з географії на тему «Франція»» Магденко О.А. – «Презентація "Використання обчислень в середовищі Microsoft Excel»». А тепер розглянемо графік проведення відкритих уроків. В грудні Т.В.Чупринська проводила відкритий урок на тему : «Розвязування тригонометричних рівнянь». Основна мета уроку: Систематизувати знання учнів про найпростіші тригонометричні рівняння та нерівності.Повторити основні способи розв’язування рівнянь.Розвивати творчий підхід до розв’язування прикладів.Формування навичок застосування здобутих знань.Виховування акуратності, відповідальності, наполегливості, інтересу до предмету. В березні Ю.В.Лібіченко проводила відкритий урок з географії на тему «Франція». Даним уроком викладач хотіла створити умови для: -усвідомленого засвоєння інформації про економіко-географічне положення Франції, культурну спадщину країни, розуміння передумов й причин високого рівня розвитку господарства, галузей спеціалізації, стимулювання інтересу учнів до самостійного пошуку та аналізу необхідної інформації; вдосконалення практичних навичок учнів працювати з матеріалом підручника, картами, географічним атласом; -розвитку логічного мислення, пізнавального інтересу, встановлення зв'язків раніше вивченого матеріалу з новим, вміння виділяти головне, порівнювати, аналізувати, систематизувати; -виховання поваги до матеріальних і духовних надбань іншої держави. В квітні викладач фізики та астрономії проводила відкритий урок на тему: «Подорож у світ пірамід». Методична мета уроку: застосування інформаційно – комунікаційних технологій на уроці математики з метою ефективного засвоєння учнями навчального матеріалу; організація самостійної роботи учнів; використання групової роботи учнів у процесі повторення матеріалу; застосування методу проектів з метою розвитоку пізнавальних, творчих навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислити.

Номер слайду 7

Також, викладач провела позакласний захід на тему «Фізична показуха», де учні демонстрували фізичні досліди та пояснювали їх з фізичної точки зору. Для підвищення професійної майстерності та рівня методичної роботи викладачі методичної комісії природничо-математичного циклу взаємовідвідують уроки. І переходимо до останньої форми методичної роботи – групова. Тут робота МК здійснюється в двох напрямках: організаційному та науково-методичному. Організаційна робота МК включає в себе: 1.Професійне спрямування предметів природничо-математичного циклу 2.Розгляд та затвердження плану роботи комісії на 2014-2015 навчальний рік. 3.Розгляд та затвердження навчальної документації. 4.Організація надання методичної допомоги педагогам-початківцям. 5.Організація взаємовідвідування занять. 6.Організація і проведення відкритих уроків. 7.Написання методичних розробок. 8.Аналіз роботи комісії природничо-математичного циклу за 2013-2014рік і планування на наступний навчальний рік. Науково-методична робота МК включає: 1.Розробка та впроводження заходів,спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу. 2.Розгляд робочих начальних програм предметів, тестів, методичних розробок. 3.Розробка методик щодо застосування інформаційно-комунікаційних та інших сучасних технологій. 4.Спільна методична робота викладачів шляхом взаємовідвідування занять. 5.Розгляд завдань для проведення семестрових контрольних робіт,підсумкової атестації 6.Розгляд завдань по ліквідації прогалин в знаннях учнів за курс неповної середньої школи.

Номер слайду 8

В 2014-2015 навчальному році викладач фізики Осипчук О.В., як педагогічний керівник, підготувала учнів до конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з фізики до Малої академії наук : Група 10 Б Глищук Д. на тему: «Розповсюдження світла в неоднорідних середовищах». Група 22ТС Поночовний С. на тему: «Сонячна активність». Група 22ТС Гринчук В. на тему: «Вплив змін фаз Місяця на організм людини ». Викладач біології Лібіченко Ю.В., як педагогічний керівник, підготувала ученицю групи 10Б Глищук Д. до конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з фізики до Малої академії наук на тему : «Методи очистки води». Члени методичної комісії природничо-математичного циклу беруть активну участь у вебінарах на теми: 1. «Облачные технологии. Живые презентации». 2. «Веб-сайт ліцею, як ресурс підвищення ефективності роботи навчального процесу». Викладач хімії Чепіль О.О. взяла додатково участь у вебінарах на тему: 1.«Веб-сайт ліцею як ресурс підвищення ефективності роботи навчального закладу» на сайті miranimbus.ru 2. «Проектирование средств обучения и инженерия знаний» на сайте miranimbus.ru. Викладач фізики та астрономії Осипчук О.В. взяла участь у VІІ та VІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» який проходив на базі Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», яка проходила 29-30 вересня 2014 р. та 30-31 жовтня 2014 р. Викладач фізики та астрономії Осипчук О.В. взяла участь у VІІ та VІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» який проходив на базі Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», яка проходила 29-30 вересня 2014 р. та 30-31 жовтня 2014 р.

Номер слайду 9

Викладач фізики та астрономії Осипчук О.В. взяла участь у Шостій Міжнародній форум-презентації «Інноватика в сучасній освіті», який проходив 21-23 жовтня 2014 р. у Київському Палаці дітей та юнацтва. В період з 25.08.2014 по 19.10.2014 року члени методичної комісії разом з учнями брали участь в міжнародному дистанційному конкурсі, де зайняли І, ІІ, ІІІ місця з фізики, хімії, математики і отримали відповідні сертифікати та дипломи. Протягом року члени методичної комісії разом з учнями брали участь в бліц-турнірі з математики, фізики, біології, географії, математики та хімії де зайняли призові місця. Викладач фізики, астрономії О.В.Осипчук розміщують свої розробки на сайті kopilkaurokiv.ru та отримують відповідні свідоцтва. Викладач хімії Чепіль О.О. розмістила свою методичну розробку на сайті «Методичний портал». Також викладачі методичної комісії розміщують свої матеріали на сайті училища. Викладачі фізики та астрономії - Осипчук О.В., хімії – Чепіль О.О., інформатики – Магденко О.А. створили власні сайти за допомогою яких активно працюють з учнями та викладачами. Викладачі фізики та астрономії - Осипчук О.В., хімії – Чепіль О.О. в соціальній мережі «ВКонтакте» створили власні мережеві групи за допомогою яких активно працюють з учнями. Викладачі фізики та астрономії - Осипчук О.В., хімії – Чепіль О.О. протягом жовтня-листопада проходили дистанційні курси від видавництва «Ранок» на теми:«Якщо Вас не має в Інтернеті, то Ви не існуєте», або як створити власний сайт або групу в соціальній мережі; «Ефективне використання мультимедійних презентацій на уроці». В рамках курсу ««Якщо Вас не має в Інтернеті, то Ви не існуєте», або як створити власний сайт або групу в соціальній мережі.» був оголошений конкурс на найкращу та активну тематичну групу в соціальній мережі. Переможець – Чепіль Оксана Олександрівна. Отримала приз сертифікат на суму 200 грн. на покупки електронних книг на сайті e-ranok. В рамках курсу «Ефективне використання мультимедійних презентацій на уроці» був оголошений конкурс на найкращу презентацію та відео урок. Осипчук Олена Валеріївна - стала фіналістом конкурсу, увійшла в трійку найкращих.

Номер слайду 10

Педагоги використовували на уроках математики, географії, фізики, біології, хімії інформаційно - комунікаційні технології, реалізовували власні проекти, педагогічні ідеї, творчі задуми, розробляли електронні сценарії уроків. Значну увагу методична комісія приділяла питанню охорони праці в навчальних кабінетах. Оформлені куточки охорони праці, ведуться журнали інструктажів з охорони праці під час проведення лабораторних і практичних робіт.

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Номер слайду 14

1. Вивчення нової навчально-програмної документації та пояснювальних записок, кваліфікаційних характеристик, навчальних і поурочно-тематичних планів, а також змісту навчальних програм. 2. Аналіз практики застосування нової навчально-програмної документації, вироблення пропозицій щодо вдосконалення навчальних планів і програм. 3. Приведення поурочно-тематичних, тематичних планів, раніше виданих і діючих програм у відповідність із новими навчальними планами. 4. Обговорення змісту навчальних програм і внесення до них коректив (доповнень, змін до змісту, вилучення дублюючого матеріалу тощо). 5. Аналіз виконання навчальних програм, у тому числі виконання передбачених лабораторно-практичних, практичних робіт, графічних, розрахункових завдань тощо. 6. Аналіз результатів підготовки першого випуску кваліфікованих робітників, які пройшли навчання за новими навчальними планами і програмами. 7. Вивчення наказів, положень, інструкцій, методичних вказівок із питань змісту й організації навчання та виховання, розробка заходів щодо їх практичної реалізації (по мірі надходження). 8. Розробка та обговорення навчально-технічної, інструкційної та технологічної документації, необхідної при вивченні програмного матеріалу 9. Вивчення нових форм, методів і засобів навчання, що пропагуються педагогічною наукою та кращою практикою. Розробка питань щодо їх ефективного застосування. 10 . Розробка методик проведення лекційних, семінарських, лабораторно-практичних, інших нетрадиційних форм навчальної роботи. 11. Підготовка і проведення уроків із застосуванням активних форм і методів навчання з наступним аналізом та підготовкою, рекомендацій щодо вибору форм і методів, які дають найбільший ефект в умовах навчального закладу чи окремої групи. 12. Вивчення системи роботи викладачів з індивідуалізації навчання; розробка форм і методів індивідуальної роботи з учнями. 13. Вивчення стану викладання предметів і якості знань, умінь та навичок учнів, у тому числі: – заслуховування звітів викладачів про стан навчальної роботи з предмета; – виявлення та аналіз типових труднощів і помилок при вивченні програмового матеріалу; – розробка конкретних заходів щодо поліпшення успішності та підвищення якості знань і вмінь, у тому числі розробка й обговорення методики вивчення найбільш складних тем навчальної програми і окремих питань.

Номер слайду 15

14. Вивчення стану використання в навчальному процесі сучасних технічних засобів навчання, в тому числі наочності та розробка методики їх комплексного застосування на уроках. 15. Розгляд та аналіз підсумків випускних іспитів з метою визначення якості підготовки учнів. Визначення заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час навчання учнів. 16. Підготовка, організація і проведення конкурсів, олімпіад, вікторин, предметних тижнів. Аналіз їх результатів. 17. Розробка та обговорення оптимального переліку засобів навчання за темами навчальних програм. 18. Розгляд і обговорення паспортів комплексно-методичного забезпечення предметів (навчальних кабінетів). 19. Обговорення заходів (планів) щодо обладнання й оснащення навчальних кабінетів. Заслуховування звітів завідуючих кабінетами, про хід виконання цих заходів (планів). 20. Організація розробки і розгляду проектів оригінальних навчальних посібників і технічних засобів навчання, що заплановані для виготовлення в навчальному закладі. 21. Виявлення і відбір позитивного досвіду роботи педагогічних працівників. Його подальше вивчення, узагальнення і поширення. 22. Вивчення рекомендованого досвіду, обговорення методичних рекомендацій, окремих методик, визначення об’єктів впровадження ідей досвіду або рекомендацій. 23. Надання допомоги викладачам у впровадженні позитивного досвіду навчальної роботи, методичних рекомендацій, досягнень науки і техніки. Заслуховування доповідей викладачів про хід впровадження і результативність. 24. Організація роботи школи педагогічної майстерності, молодого педагога, аналіз підсумків їх роботи. 25. Планування відкритих уроків, організація, проведення і їх обговорення. Вироблення практичних рекомендацій щодо поширення раціональних прийомів і методів застосування їх на уроці. 26. Планування, організація взаємовідвідувань уроків. Обговорення підсумків взаємовідвідувань. 27. Підготовка доповідей на педагогічні читання, конференції, круглі столи тощо. 28. Організація оглядів новинок педагогічної літератури, сучасних технологій з певних напрямів (тематика). Добір матеріалу для використання у навчальному процесі. 29. Організація роботи з написання підручників, навчальних посібників, інших методичних напрацювань, їх обговорення. Надання допомоги авторам у їхній роботі. 30. Надання допомоги викладачам у самоосвіті. Заслуховування їхніх творчих звітів про хід і результати самоосвіти. 31. Надання допомоги педагогічним працівникам у роботі над рекомендаціями атестаційних комісій. 32. . Інші питання (на розсуд комісії).

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Номер слайду 19

№ з/п ПІБ педпрацівників Результати та рік останньої атестації 2016 2017 2018 2019 2020 1. Осипчук О.В.   Спеціаліст ІІ категорії  2. Лібіченко Ю.В. Спеціаліст  І категорії     3. Чупринська Т.В. Спеціаліст вищої категоріі, 2012   4.   Чепіль О.О.   Спеціаліст  ІІ категорія 5.   Магденко О.А.   Спеціаліст  ІІ категорія

Номер слайду 20

№ з/п ПІБ Педпрацівни-ків Предмет Організа-тор курсів 2015 Організа-тор курсів 2016 Організа-тор курсів 2017 Організа-тор курсів 2018 Органі-затор курсів 2019 1. Осипчук О.В. Фізика ЖІПО  2. Лібіченко Ю.В. Біологія Географія  ЖІПО   3. Чупринська Т.В. Матема-тика  ЖІПО 4.   Чепіль О.О.   Хімія  ЖІПО 5. Магденко О.А. Інформатика  ЖІПО

Номер слайду 21

№ з/п ПІБ Педпрацівни-ків Предмет 2015 2016 2017 2018 2019 1. Осипчук О.В. Фізика 2. Лібіченко Ю.В. Біологія 3. Чупринська Т.В. Матема-тика 4.   Чепіль О.О.   Хімія 5. Магденко О.А. Інформатика

Номер слайду 22

Номер слайду 23

№ з\п Назва заходу Дата Відповідальний 1. Тиждень математики Математичний турнір Грудень Чупринська Т.В. 2. Тиждень інформатики Лютий Магденко О.А. 3. Тиждень біології. Проведення біологічного брей-рингу Березень Лібіченко Ю.В. 4. Проведення тижня хімії Березень Чепіль О.О. 5. Проведення тижня фізики. Виховний захід на тему «Це не магія-це наука» Квітень Осипчук О.В. 6. Предметні олімпіади Згідно графіка Члени МК 7. Конкурси рефератів, книжкові вистави, рішення кросфордів Згідно графіка Члени МК 8. Засідання предметних тижнів Згідно графіка Члени МК 9. Проведення додаткових занять з учнями, що не встигають у навчання по предметах циклу Згідно графіка Члени МК 10. Робота предметних гуртків Згідно графіка Члени МК 11. Участь у Малій академії наук Згідно графіка Члени МК 12. Участь у міжнародних конференціях, написання наукових статтей Члени МК 13. Проведення різноманітних загально училищних конкурсів з предметів природничо-математичного циклу Згідно графіку Члени МК

Номер слайду 24

№ з/п Прізвище, ініціали викладача Предмет Графік роботи 1. Чупринська Т.В. Математика Понеділок, четвер, п’ятниця з 1500 до 16 00 2. Магденко О.А. Інформатика Вівторок з 0845 до 15 30 Середа, четвер з 0845 до 15 00 3. Лібіченко Ю.В. Біологія, географія Понеділок - п’ятниця з 1500 до 16 00 Вівторок з 0845 до 15 30 4. Чепіль О.О. Хімія Понеділок,вівторок з 0845 до 15 00 Вівторок з 0845 до 15 30 5. Осипчук О.В. Фізика, астрономія Понеділок - п’ятниця з 0845 до 15 00 Вівторок з 0845 до 15 30 *Примітка! Графік роботи кабінетів можуть змінюватися у зв’язку із змінами в розкладі. № з/п ПІБ керівника гуртка Предмет Графік роботи 1. Чупринська Т.В. Математика Четвер з 1500 до 16 00 2. Магденко О.А. Інформатика Понеділок з 1500 до 16 00 3. Лібіченко Ю.В. Біологія, географія Вівторок з 1500 до 16 00 4. Чепіль О.О. Хімія Середа з 1500 до 16 00 5. Осипчук О.В. Фізика Пятниця з 1500 до 16 00

Номер слайду 25

№ з/п Викладач Місяць проведення Дата Предмет 1. Чупринська Т.В. Грудень 07.12.15-11.12.15 Математика 2. Магденко О.А. Жовтень 08.02.16-12.02.16 Інформатика 3. Лібіченко Ю.В. Березень 07.03.16-11.03.16 Біологія 4. Чепіль О.О. Березень 14.03.16-18.03.16 Хімія 5. Осипчук О.В. Квітень 11.04.16-15.04.16 Фізика № з/п Викладач Місяць проведення Предмет Тема уроку 1. Чупринська Т.В. Грудень Математика Похідна та її застосування 2. Магденко О.А. Жовтень Інформатика Табличний процесор 3. Лібіченко Ю.В. Березень Біологія Генетичні терміни і символіка. Основні закони генетики 4. Чепіль О.О. Березень Хімія Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин,тютюнопаління на організм людини 5. Осипчук О.В. Квітень Фізика Ренгенівське випромінювання

Номер слайду 26

№ з/п Кого відвідують Дата (місяць)   Предмет Хто відвідує 1. Чупринська Т.В. Грудень Математика Магденко О.А. Лібіченко Ю.В. Чепіль О.О. Адміністрація училища, викладачі 2. Магденко О.А. Жовтень Інформатика Чупринська Т.В. Лібіченко Ю.В. Чепіль О.О. Адміністрація училища, викладачі 3. Лібіченко Ю.В. Березень Біологія Чупринська Т.В. Чепіль О.О. Магденко О.А. Адміністрація училища, викладачі 4. Чепіль О.О. Березень Хімія Чупринська Т.В. Лібіченко Ю.В. Магденко О.А. Адміністрація училища, викладачі 5. Осипчук О.В. Квітень Фізика Чупринська Т.В. Лібіченко Ю.В. Чепіль О.О. Магденко О.А. Адміністрація училища, викладачі

Номер слайду 27

№ з/п ПІБ керівника гуртка Назва гуртка Графік роботи 1. Чупринська Т.В. «Інтеграл» Другий і четвертий четвер кожного місяця з 1500 до 16 00 2. Магденко О.А. «Хакер» Третій тиждень кожного місяця з 1500 до 16 00 3. Лібіченко Ю.В. «Юні мікологи» Вівторок та четвер з 1500 до 16 00 4. Чепіль О.О. «Хімія їжі» Понеділок другого та третього тижня з 1500 до 16 00 5. Осипчук О.В. «Енштейн» Перший і третій четвер кожного місяця з 1500 до 16 00

Номер слайду 28

Номер слайду 29

№ з/п Зміст роботи Дата проведення Відповідальний СЕРПЕНЬ 1. Прийняти участь у педагогічній серпневій конференції. 31.08.15 Члени МК 2. Підсумки роботи методичного об'єднання за минулий навчальний рік та обговорення плану роботи МК на поточний навчальний рік 31.08.15 Члени МК 3. Підготовка кабінетів до нового навчального року. 31.08.15 Члени МК 4. Ознайомлення з новими навчальними планами та програмами. 31.08.15 Методист 5. Систематизація комплексно-методичного забезпечення. 31.08.15 Члени МК 6. Ознайомлення з Наказом МОНУ від 07.08.15 № 855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» 31.08.15 Члени МК 7. Затвердження поурочно-тематичних планів 31.08.15 Члени МК 8. Різні питання (навчальні програми, паспортизація кабінетів, олімпіади, конкурси, тощо). 31.08.15 Члени МК 9. Засідання МК 31.08.15 Голова МК ВЕРЕСЕНЬ 1. Прийняти участь у заходах до дня знань. 01.09.15 Члени МК 2. Складання списків педпрацівників, які атестуються 2015-2016 навчальному році. Протягом першого навчального тижня ГоловаМК 3. Визначення і затвердження наукової методичної проблеми , над якою працюватиме методична комісія протягом 2015-2016 н.р. Протягом першого навчального тижня ГоловаМК 4. Складання графіків відкритих уроків, предметних тижнів, взаємовідвідування уроків, позакласних закладів Протягом першого навчального тижня ГоловаМК 6. Вивчення контингенту учнів І курсу Протягом перших двох тижнів Члени МК 7. Вивчення рівня навченості учнів: вхідне та контрольне тестування. Аналіз підсумків вхідної діагностики по предметам Протягом перших двох тижнів Члени МК 8. Інструктивно-методичні матеріали «Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) природничо-математичного напряму». Протягом перших двох тижнів Методист, голова методичної комісії,члени комісії. 9. Ознайомлення, підготовка матеріалів до І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад. Протягом перших двох тижнів Методист, голова методичної комісії,члени комісії 10. Затвердження завдань та організації проведення олімпіад по предметам в училищі Протягом місяця Методист, голова методичної комісії,члени комісії 11. Засідання МК 25.09.15 ГоловаМК

Номер слайду 30

№ з/п Зміст роботи Дата проведення Відповідальний ЖОВТЕНЬ 1. Прийняти участь у заходах до дня вчителя. 02.10.15 Члени МК 2. Проведення І туру олімпіад з предметів природничо-математичного циклу Протягом місяця Члени МК 3. Консультування молодих викладачів МК. Протягом місяця Голова МК 4. Затвердження індивідуальних тем самоосвіти вчителя та формами звіту Протягом першого тижня місяця Голова МК 5. Поповнення існуючих та виготовлення нових тематичних стендів, фотомонтажів, альбомів Протягом першого тижня місяця  Члени МК  6. Підготовка до проведення предметного тижня інформатики 19.10.15-23.10.15 МагденкоО.А. 7. Відвідування відкритих уроків викладача інформатики 19.10.15-23.10.15 Члени МК 8. Засідання МК 22.10.15 Голова МК ЛИСТОПАД 1. Проведення ІІ туру олімпіад з предметів природничо-математичного циклу Протягом місяця Члени МК 2. Робота над КМЗ викладачів Потягом місяця Члени МК 3. Затвердження графіка та завдань для проведення директорських контрольних робіт за I семестр. Протягом місяця Методист, голова методичної комісії, члени комісії. 4. Обмін досвідом «Використання новітніх технологій для розвитку творчої особистості» 26.11.15 Члени МК Викладач фізики 5. Засідання МК 26.11.15 Голова МК ГРУДЕНЬ 1. Звітування про роботу МК Останній тиждень місяця Голова МК Члени МК 2. Перевірка виконання графіків проведення контрольних, практичних, лабораторних робіт з предметів природничо – математичного циклу та виконання навчальних планів та програм за І семестр Останній тиждень місяця Голова МК Члени МК 3. Огляд комплексно-методичного забезпечення кабінетів Протягом місяця Голова МК Члени МК 4. Проведення тижня математики 07.12-11.12 Чупринська Т.В 6. Відвідування відкритих уроків викладача математики 07.12-11.12 Члени МК 7. Робота над звітною документацією Протягом останнього навчального тижня Члени МК 8. Представлення методичної розробки 16.12-20.12 Чупринська Т.В. 9. Засідання МК 24. 12.15 Голова МК

Номер слайду 31

№ з/п Зміст роботи Дата проведення Відповідальний СІЧЕНЬ 1. Систематизація та доповнення комплексно-методичного забезпечення Протягом місяця Члени МК 2. Організація системного повторення навчального матеріалу. Протягом місяця Члени МК 3. Обговорення результатів роботи викладачів над індивідуальними методичними темами Протягом місяця Члени МК 4. Засідання МК 28.01.16 Голова МК ЛЮТИЙ 1. Підготовка портфоліо для проходження атестації. Протягом місяця Лібіченко Ю.В. 2. Перевірка стану ведення викладачами МК документації. Протягом місяця Голова МК 3. Взаємний обмін думками на тему «Формування позитивної мотивації на уроках математики засобами інноваційних форм і методів навчання» 25.02.16 Члени МК Чупринська Т.В. 4. Засідання МК 25.02.16 Голова МК БЕРЕЗЕНЬ 1. Підготовка та проведення предметного тижня біології 07.03.16-11.03.16 Лібіченко Ю.В. 2. Відвідування відкритих уроків викладача біології 07.03.16-11.03.16 Члени МК 3. Підготовка та проведення предметного тижня хімії 14.03.16.-18.03.16 Чепіль О.О. 4. Відвідування відкритих уроків викладача хімії 14.03.16.-18.03.16 Члени МК 5. Перевірка науково-методичних матеріалів викладачів, що атестуються. Протягом місяця Голова МК Члени МК 6. Аналіз ефективності роботи з підготовки до ДПА. Обмін досвідом. 24.03.16 Члени МК 7. Інформація про поповнення навчально-методичного забезпечення з предмету за рік. 26.03.15 Члени МК 8. Представлення методичної розробки з хімії 24.03.16 Чепіль О.О. 9. Представлення методичної розробки з біології, географії 24.03.16 Лібіченко Ю.В. 10. Засідання МК 24.03.16 Голова МК

Номер слайду 32

№ з/п Зміст роботи Дата проведення Відповідальний КВІТЕНЬ 1. Проведення предметного тижня фізики 11.04.16-15.04.16 2. Відвідування відкритих уроків викладача фізики 11.04.16-15.04.16 Члени МК 3. Проведення профорієнтаційної роботи. Протягом місяця Члени МК 4. Продовження накопичення матеріалу з проведення нестандартних уроків (інтегрованих) та уроків з комп’ютерною підтримкою. Оформлення розробок уроків та мультимедійних додатків до них. Протягом місяця Члени МК 5. Затвердження завдань та графіка проведення директорських контрольних робіт за II семестр Протягом місяця Члени МК 6. Підготовка необхідних матеріалів та документації до ДПА. Протягом місяця Члени МК 7. Нормативні документи та методичні рекомендації по ДПА Протягом місяця Члени МК 8. Представлення методичної розробки з фізики 11.04.16-15.04.16 9. Засідання МК 22.04.16 Голова МК ТРАВЕНЬ 1. Підготовка і проведення підсумкових контрольних робіт Протягом місяця Члени МК 2. Підготовка учнів до ДПА Протягом місяця Члени МК 3. Перевірка виконання навчальних планів та програм за ІІ семестр та за рік. Протягом місяця Члени МК 4. Аналіз взаємовідвідування уроків. Міжпредметні зв’язки між природничо-математичним циклом та спецпредметами. 26.05.16 Члени МК 5. Підготовка необхідних матеріалів та документації до ДПА,ЗНО Протягом місяця Члени МК 6. Нормативні документи та методичні рекомендації по ДПА,ЗНО Протягом місяця Члени МК 7. Засідання МК 26.05.16 Голова МК ЧЕРВЕНЬ 1. Участь у державній підсумковій атестації. Згідно графіка Члени МК 2. Упорядкування та оновлення комплексно-методичного забезпечення. Протягом місяця Члени МК 3. Робота над звітною документацією Протягом місяця Члени МК 4. Звітування про роботу МК за 2014-2015 н.р. перед Згідно графіку Голова МК 5. Аналіз результатів державної підсумкової атестації в порівнянні з результатами успішності за рік. 16.06.16 Члени МК 6. Аналіз результатів навчання за рік з предметів природничо- математичного циклу 16.06.16 Члени МК 7. Засідання МК 16.06.16 Голова МК

Номер слайду 33

Номер слайду 34

№ з/п Зміст роботи Дата проведення Відповідальний 1. Інформація про педагогічну серпневу конференцію. 31.08.2014 Члени МК   2. Аналіз роботи МК за минулий н.р. та оголошення плану роботи на 2014-2016 н.р Голова МК 3. Інформація про план роботи міської методичної комісії природничо-математичного циклу на 2015-2016 навчальний рік. Методист 4. Затвердження плану роботи училищної комісії природничо-гуманітарного циклу на 2015-2016 навчальний рік. Методист Члени МК 5. Затвердження нових робочих програм. Члени МК Методист 6. ЗнайомленняОзнайомлення з Наказом МОНУ від 07.08.15 № 855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» 7. Внесення змін та затвердження поурочно-тематичних планів Методист Члени МК 8. Інформація про готовність кабінетів до нового навчального року. Члени МК 9. Затвердження планів робіт кабінетів на 2015-2016 навчальний рік. Голова МК № з/п Зміст роботи Дата проведення Відповідальний 1. Затвердження списків педпрацівників, які атестуються у 2015-2016 навчальному році. 25.09.2015 Методист Голова МК 2. Затвердження графіку проведення предметних тижнів, відкритих уроків, взаємовідвідування уроків Методист Голова МК 3. Обговорення та затвердження тем методичних розробок викладачів методичної комісії. Методист Голова МК 4. Обговорення та затвердження тем доповідей виступів на методичній комісії. Голова МК 5. Інструктивно-методичні матеріали «Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) природничо-математичного напряму». Члени МК Чепіль О.О 6. Ознайомлення з матеріалами для підготовки до І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад. Методист Голова МК 7. Затвердження завдань та організації проведення олімпіад по предметам в училищі Методист Голова МК 8. Аналіз підсумків вхідної діагностики по предметам Методист Голова МК 9. Заслухання пропозицій, щодо проведення предметних конкурсів та заходів протягом навчального року. Голова МК Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичної комісії Голова МК

Номер слайду 35

№ з/п Зміст роботи Дата проведення Відповідальний 1. Аналіз контингенту учні в 1 курсу. 22.10.15 Члени МК 2. Необхідність самоосвіти в професії педагога. Затвердження індивідуальних тем самоосвіти вчителя та формами звіту Голова МК Члени МК 3. Інформація зав. бібліотекою про нові підручники й посібники. Бібліотекар 4. Результати проведеного І туру олімпіад з предметів природничо-математичного циклу Члени МК 5. Обговорення списків претендентів на міські олімпіади та конкурси. Члени МК 6. Звіт про участь у роботі обласної методичної секції викладачів природничих дисциплін Члени МК 7. Інформація про поповнення існуючих та виготовлення нових тематичних стендів, фотомонтажів, альбомів Члени МК 8. Аналіз результатів директорських контрольних робіт Члени МК 9. Висновки щодо проведення предметного тижня з інформатики Члени МК 10. Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичної комісії Голова МК № з/п Зміст роботи Дата проведення Відповідальний 1. Обговорення результатів ІІ туру олімпіад 26.11.2015 Члени МК 2. Інформація про роботу над КМЗ викладачів Члени МК 3. Затвердження графіка та завдань для проведення директорських контрольних робіт за I семестр. Члени МК 4. Обмін досвідом «Використання новітніх технологій для розвитку творчої особистості» Члени МК 5. Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичної комісії Голова МК

Номер слайду 36

№ з/п Зміст роботи Дата проведення Відповідальний 1. Висновки щодо комплексно-методичним забезпеченням 24.12.15 Голова МК 2. Проведення предметного тижня з математики Чупринська Т.В. 3. Обговорення відкритого уроку з математики Члени МК 4. Доповідь викладача математики на тему «Формування позитивної мотивації на уроках математики засобами інноваційних форм і методів навчання» Чупринська Т.В. 5. Звіт про виконання графіків проведення контрольних, практичних, лабораторних робіт з предметів природничо – математичного циклу та виконання навчальних планів та програм за І семестр Члени МК 6. Звіт про стан КМЗ викладачів методичної комісії природничо-математичного циклу. Члени МК 7. Представлення та обговорення методичної розробки з математики. Чупринська Т.В. 8. Підведення підсумків роботи методичної комісії за І семестр. Голова МК Члени МК 9. Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичної комісії Голова МК № з/п Зміст роботи Дата проведення Відповідальний 1. Підсумок роботи секції за І семестр. 28.01.16 Члени МК 2. Інформація стосовно доповнення комплексно-методичного забезпечення викладачами методичної комісії. Голова МК Члени МК 3. Пропозиції щодо організації системного повторення навчального матеріалу. Члени МК 4. Обговорення результатів роботи викладачів над індивідуальними методичними темами Члени МК 5. Доповідь викладача хімії "Технології розвитку критичного мислення на уроках хімії." Чепіль О.О. 6. Пропозиції стосовно роботи МК у ІІ семестрі 2015-2016 н.р. Члени МК 7. Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичної комісії Голова МК

Номер слайду 37

№ з/п Зміст роботи Дата проведення Відповідальний 1. Доповідь викладача фізики на тему «Вдосконалення педагогічного процесу через узагальнення передового педагогічного досвіду» 25.02.16 Члени МК 2. Підготовка до державної атестації Члени МК 3. Обговорення портфоліо членів МК Члени МК 4. Доповідь викладача інформатики на тему: «Формування та розвиток в учнів прагнення до саморозвитку з допомогою ПК» Магденко О.А. 5. Представлення та обговорення методичної розробки Магденко О.А. 6. Звіт про стан навчальної документації Члени МК 7. Взаємний обмін думками на тему «Формування та розвиток в учнів прагнення до саморозвитку з допомогою ПК» Члени МК 8. Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичної комісії Голова МК № з/п Зміст роботи Дата проведення Відповідальний 1. Обговорення та аналіз проведення предметного тижня хімії 24.03.16 Члени МК 2. Обговорення та аналіз проведення предметного тижня біології Члени МК 4. Затвердження списків учнів, які допускаються до складання ДПА. Голова МК Члени МК 5. Доповідь викладача біології на тему: «Використання інноваційних методів з метою виховання компетентності учнів» Лібіченко Ю.В. 7. Аналіз ефективності роботи з підготовки до ДПА. Обмін досвідом. Члени МК 8 Інформація про поповнення навчально-методичного забезпечення з предмету за рік. Члени МК 9. Представлення методичної розробки з хімії Чепіль О.О. 10. Представлення методичної розробки з біології, географії Лібіченко Ю.В. 11. Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичної комісії Голова МК

Номер слайду 38

№ з/п Зміст роботи Дата проведення Відповідальний 1. Висновки щодо проведення предметного тижня з фізики 22.04.16 Члени МК 2. Рекомендації щодо проведення ДПА Члени МК 3. Доповідь викладача фізики на тему :«Використання новітніх технологій для розвитку творчої особистості» Осипчук О.В. 4. Представлення та обговорення методичної розробки. Члени МК 5. Інформація накопичення матеріалу з проведення нестандартних уроків (інтегрованих) та уроків з комп’ютерною підтримкою. Оформлення розробок уроків та мультимедійних додатків до них. Члени МК 6. Затвердження завдань та графіка проведення директорських контрольних робіт за II семестр Члени МК 7. Підготовка необхідних матеріалів та документації до ДПА. Члени МК 8. Нормативні документи та методичні рекомендації по ДПА Члени МК 9. Представлення методичної розробки з фізики 10. Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичної комісії Голова МК № з/п Зміст роботи Дата проведення Відповідальний 1. Аналіз успішності учнів з дисциплін природничо-математичного циклу. 26.05.16 Члени МК 2. Про допуск учнів 2 курсу до іспитів Члени МК 3. Звіт про виконання навчальних планів та програм за ІІ семестр та за рік. Члени МК 4. Аналіз взаємовідвідування уроків. Міжпредметні зв’язки між природничо-математичним циклом та спецпредметами. Члени МК 5. Підготовка необхідних матеріалів та документації до ДПА, ЗНО Члени МК 6. Нормативні документи та методичні рекомендації по ДПА,ЗНО Члени МК 7. Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичної комісії Голова МК

Номер слайду 39

№ з/п Зміст роботи Дата проведення Відповідальний 1. Результати ДПА 16.06.16 Члени МК 2. Звіт викладачів про проведення консультацій на протязі навчального року Члени МК 3. Проведення підсумків роботи секції за навчальний рік. Члени МК 4. Упорядкування та оновлення комплексно-методичного забезпечення. Члени МК 5. Аналіз результатів державної підсумкової атестації в порівнянні з результатами успішності за рік. Члени МК 6. Аналіз результатів навчання за рік з предметів природничо- математичного циклу Члени МК 7. Різне. Члени МК Голова МК 8. Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичної комісії Голова МК

Номер слайду 40

№ п/п Прізвище, ініціали Види методичної роботи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Чупринська Т.В. 2 Магденко О.А. 3 Лібіченко Ю.В. 4 Чепіль О.О. Осипчук О.В. 1. Курсова підготовка 2. Наставник. 3. Участь у обласних методичних заходах. 4. Участь в училищних семінарах, практикумах (виступ). 5. Участь у педагогічних читаннях, конференціях (виступ). 6. Участь в інших училищних колективних формах методичної роботи (виступ). 7. Атестація. 8. Творчий звіт. 9. Участь і виступи у творчій групі. 10. Проведення предметного тижня. 11. Відкриті уроки (кількість, дата). 12. Відвідані уроки (кількість, дата). 13. Виступ на педраді. 14. Виступ на засіданні методичної комісії. 15. Кількість виготовлених за рік методичних розробок. 16. Кількість розроблених робочих зошитів для учнів. 17. Кількість розроблених збірників завдань для тематичного оцінювання. 18. Кількість розроблених за рік інших дидактичних матеріалів. 19. Проведення консультацій для учнів (кількість). 20. Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів (кількість зроблених за рік). У колонках проставляються дати або кількість.

ppt
Пов’язані теми
Педагогіка, Планування
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
806
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку