29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

План роботи МО вчителів природничо-математичного циклу на 2017-2018 н.р.

Про матеріал
 • Робота методичного об'єднання вчителів природничо-
 • математичного циклу в 2017-2018 н.р. буде спрямованана
 • розв'язання обраних тем і проблем
 • 1.Формування компетентної особистості учня, його світогляду, розвиток його здібностей та обдарувань.
 • 2.Розвиток творчих здібностей учнів на уроках природничо-математичного циклу.
 • 3.Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках з використанням елементів інтерактивного навчання.
 • 4.Інноваційні технології розвитку інтелектуальних здібностей учнів у процесі навчання і виховання.
 • 5.Активне впровадження в практику роботи сучасних ІКТ, можливостей інтернету.
 • 6.Посилення практично-діяльнісної компетентності та творчої складової навчальної праці на уроках.
 • 7.Забезпечити подальше становлення особистості учня, умови для його самореалізації та розкриття індивідуальних здібностей.
 • 8.Підвищення ефективності самостійної навчальної діяльності учнів у процесі вивчення наук природничо-математичного циклу.
 • 9.Впровадження ефективних форм роботи з обдарованими дітьми.
 • 10. Роль практичних робіт у процесі навчання шкільного курсу наук природничо-математичного циклу.
 • 11. Ознайомлення з новинками фахової періодичної преси та новинками методичної літератури.
 • 12. Пропаганда й шляхи впровадження кращого педагогічного досвіду, досягнень психолого-педагогічної науки, інноваційних педагогічних технологій.
 • 13. Розробка окремих тем, уроків, розділів програм, випереджальне ознайомлення з цими матеріалами, моделювання уроку, розв'язування завдань, державних підсумкових атестацій.
 • 14. Організація роботи щодо охорони та поліпшення стану довкілля. Формування відповідального та дієвого ставлення до навколишнього середовища, розуміння взаємозв'язку природи і людини.
 • 15. Розвивати потреби у здоровому способі життя, фізичному та психологічному загартуванні, вироблення культурного і відповідального ставлення до свого здоров'я.
 • 16. Роботу методичного об'єднання спрямовувати на розвиток ініціативи і творчості вчителів, їх педагогічної майстерності і загальної культури.
Перегляд файлу

            Тематика  засідань шкільного  методичного  

         об’єднання  природничо-математичного   циклу

 

                                    І засідання

 

                                                                     Дата проведення: серпень, вересень 2017 року

 

Тема: Організація навчально-виховного процесу у 2017/2018    

          навчальному році.

Мета: проаналізувати діяльність методичного об’єднання вчителів предметів  природничо-математичного циклу за 2016/2017 навчальний рік та визначити пріоритетні напрямки роботи у поточному навчальному році.
Форма проведення: звіт, інформація, обговорення.

 

№ з/п

Зміст роботи

Виконавці

Відмітка про виконання

1

Виконання плану роботи шкільного методичного об’єднання за 2016/2017 навчальний  рік та обговорення плану роботи на 2017/2018 навчальний рік.

Пасічник В.П.

 

2

Затвердження плану роботи шкільного методичного об’єднання  вчителів природничо-математичного циклу. Розподіл доручень між членами методичного об’єднання.

Пасічник В.П.

 

3

Вивчення нормативно-інформаційної документації і методичних листів з питань викладання предметів природничо-математичних дисциплін у 2017/2018 навчальному році.  Ключові зміни у программах. Опційне навчання.

Пасічник В.П.

Члени МО

 

4

Аналіз навчальних програм і підручників для 9 класу.

Члени МО

 

5

Обговорення календарного планування вчителів предметів природничо-математичного циклу на 2017/2018 навчальний рік з урахуванням змін згідно  Наказу  Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

 

Члени МО

 

6

Про  підготовку  до  шкільних  та районних  олімпіад  з  математики,  інформатики, фізики,  хімії, біології, екології, географії.

 

Члени МО

 

7

Створення оптимальних умов щодо адаптації учнів 5 класу в основній школі.

Пасічник В.П.

 

8

Охорона праці на уроках природничого циклу.

Члени МО

 

9

Про зовнішнє незалежне оцінювання. Аналіз результатів, організація підготовки учнів, поради учителям, учням, батькам. Завдання членам методичного об’єднання на 2017-2018 навчальний рік. Вироблення рекомендацій.

Пасічник В.П.

 

Рекомендації

 

 

1

Ознайомитися з нормативно-інформаційною документацією і методичними листами з питань викладання предметів природничих дисциплін у 2017 /2018 навчальному році.

Члени МО

 

2

Розпочати підготовку учнів  до  участі  в  шкільних  та  районних  олімпіадах

Члени МО

 

 

3

Підготувати  завдання  для  проведення  шкільних  предметних  олімпіад.

Члени МО

 

4

Підготувати  майстер-клас (практичне заняття з педагогами) на тему: «Я роблю так це».

Черниш О.С.

 

 

Робота між засіданнями

1.

 

Перший урок

Вчителі МО, класні керівники

1 вересня

2.

Корекція календарних планів згідно програмних вимог

Вчителі  МО

Вересень

3.

Взаємовідвідування уроків

Вчителі  МО

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ засідання

 

                                                                                Дата проведення – листопад 2017 року

 

Тема:  Модернізація навчально-виховного процесу шляхом 

           впровадження сучасних інноваційних технологій.

Мета:

 • розглянути головні засади та особливості інновацій НУШ відповідно нового закону про освіту.;  
 • охарактеризувати шляхи впровадження інноваційних технологій навчання;
 • розширити знання  вчителів про інноваційні методи та форми навчання.

Форма проведення: круглий стіл, презентація, майстер-клас, інформація.

 

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

1

 

2

 

 

3

І. Круглий стіл.

Обговорення нового Закону про освіту.

 

Компетентнісний потенціал навчального предмета.

 

Наскрізні змістові лінії як засади до створення цілісної картини світу: методика реалізації. (Перегляд відео).

Пасічник В.П.

Члени МО

 

Литвінець Т.П.

Члени МО

 

Пасічник М.М.

 

 

 

1

ІІ. Сучасні педагогічні технології. Інноваційні технології навчання у сучасній школі.

 

Босс Т.В.

 

2

Застосування педагогічной технології “перевернутий клас”: плюси та мінуси.

Пасічник В.П.

 

3

Реалізація діяльнісного підходу до навчання  хімії через використання дистанційних технологій.

Черниш О.С.

 

4

Майстер-клас. «Я роблю так це»

Черниш О.С.

 

5

План підготовки до проведення декади предметів природничо-математичного циклу.

Члени МО

 

Рекомендації

 

 

1

Опрацювати теоретичний матеріал щодо впровадження інноваційних технологій навчання.

Члени МО

 

2

Використовувати інноваційні методи та форми навчання на уроках.

Члени МО

 

3

Підготувати  тренінг (практичне заняття  з педагогами) на тему: «Банк інновацій».

Борсученко Т.І.

 

 

Робота між засіданнями

1.

Взаємовідвідування уроків 

Вчителі МО

Жовтень-грудень

2.

Робота над проблемними питаннями

Вчителі  МО

Жовтень

 

ІІІ засідання

 

                                                                        Дата проведення: квітень 2018 року

 

Тема: Розвиток предметно-методичних та професійних компетентностей  

          педагогів  як засіб підвищення предметних та ключових     

          компетентностей учнів.

Мета:

 • визначити особливості уроків із застосуванням інноваційних технологій;
 •  розширити знання вчителів про способи, прийоми і форми навчання, що підвищують пізнавальний інтерес учнів;
 • проаналізувати методи оновлення навчального процесу.

Форма проведення: обмін думками, досвідом, відкриті уроки, інформація.

 

 

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

 

1

 

 

І. Теоретична частина.

 

Особливості методики уроків із застосуванням компетентністного підходу.

 

 

Черниш О.С.

 

2

 

 

 

Співвідношення між ключовими і предметними компетентностями, що  реалізуються в шкільному курсі інформатики.

 

Босс Т. В.

 

 

3

Порівняння ознак «ЗУНівського» і компетентнісного підходів у навчанні.

Пасічник В.П.

 

 

 

 

 

1

 

ІІ. Практична частина.

 

Відкритий урок з математики: реалізація наскрізної змістової лінії «Підприємливість та фінансова грамотність».

 

 

 

Литвінець Т.П.

 

2

Тренінг (практичне заняття  з педагогами) на тему: «Банк інновацій».

Борсученко Т.І.

 

3

Підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад, учнівських конкурсів.

 

Члени МО

 

4

Моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів  природничо-математичного циклу за І семестр (звіт вчителів МО).

 

Члени МО

 

 

 

 

Рекомендації

 

 

1

Опрацьовувати  теоретичний матеріал  щодо застосування  методики  уроків із застосуванням компетентністного підходу.

Члени МО

 

 

2

Працювати над методикою удосконалення сучасного уроку шляхом впровадження інноваційних технологій.

 

Члени МО

 

 

 

 

Робота між засіданнями

1.

Робота над проблемними питаннями

Вчителі  МО

Січень – лютий

2.

Взаємовідвідування уроків членами МО 

Вчителі МО

Січень – лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV засідання

 

                                                                   Дата проведення – травень 2017 року

Тема: Підсумкове засідання.

Мета:

 • проаналізувати роботу шкільного  методичного об’єднання природничо-математичного циклу за 2017/2018 навчальний рік та окреслити завдання на 2018/2019 навчальний рік;
 • заслухати творчі звіти вчителів з питань самоосвіти.

Форма проведення: інформація, повідомлення, звіт.

 

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Освітній орієнтир – навчальна програма (аналіз стану виконання навчальних програм).

Члени МО

 

2

Аналіз навчальних досягнень  учнів з предметів  природничо-математичного циклу за 2017/2018 навчальний рік .                                                                           

Пасічник В.П.

 

3

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу за         2017/2018 навчальний рік.            

Панорама методичних перспектив. Обговорення пропозицій щодо удосконалення роботи методичного об’єднання на наступний навчальний рік.

Пасічник В.П.

Члени МО

 

4

 Організація та проведення державної підсумкової атестації з предметів та підготовка до ЗНО.

Члени МО

 

5

Звіти вчителів про самоосвітню  діяльність.

 

Члени МО

 

 

6

Звіти вчителів про проведену позакласну роботу та предметні тижні, виготовлення дидактичних матеріалів.

Члени МО

 

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів  природничо-математичного циклу за 2016-2017 н.р. (звіт вчителів МО).

Члени МО

 

Рекомендації

 

 

1

Продовжувати роботу над удосконаленням методики сучасного уроку.

Члени МО

 

2

Продовжити роботу над темами з самоосвітньої діяльності.

Члени МО

 

 

 

 

Керівник шкільного методичного об’єднання

вчителів   природничо-математичного циклу                                         В.П.Пасічник

Перегляд файлу

 

Новороманівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

          Склад методичного об’єднання вчителів

              природничо-математичного циклу

 1.                     Пасічник Валентина Петрівна
 •  вчитель біології, екології, основ здоров’я, керівник методичного об’єднання.
 1.                     Черниш Оксана Сергіївна
 • вчитель хімії, природознавства.
 1.                     Пасічник Михайло Миколайович
 •  вчитель фізики та математики.
 1.                     Литвінець Тамара Петрівна
 •  вчитель математики та інформатики.
 1.                     Борсученко Тетяна Іванівна
 •     вчитель географії.
 1.          Босс Тетяна Віталіївна
 •    вчитель інформатики

 

Тема, над якою працює педагогічний колектив школи :

«Досягнення якісно нових освітніх результатів через формування творчого педагогічного середовища»

 

Тема, над якою працює методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу:

«Розвиток предметно-методичних та професійних компетентностей   педагогів  як засіб підвищення предметних та ключових компетентностей учнів»

 

 


Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу за

2016 – 2017 н.р.

Минулого року методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу працювало над темою:

 «Застосування активних форм та методів організації пізнавальної діяльності учнів як складової творчої компетентної особистості».

Тема, над якою працював педагогічний колектив школи:

«Розвиток творчої компетентної особистості на уроці та в позаурочній діяльності в умовах гуманізації навчально-виховного процесу».

  Робота була спланована, а також чітко визначені основні завдання, спрямовані на розв’язання теми. Вони сприяли вихованню в учнів інтересу до знань, самостійності у навчанні, критичності мислення, працьовитості й сумлінності. Розв’язанню цих завдань слугували різні методи: як ті, що вже міцно прижилися в шкільній практиці, так і нетрадиційні, які з’явилися в досвіді передових вчителів. Проводились відкриті уроки, взаємовідвідування уроків, зверталась особлива увага на практичні методи роботи, що сприяють активізації навчального процесу на уроках.

Робота методичного об’єднання була спрямована на розвиток творчих здібностей учнів на уроках через використання активних форм і методів пізнавальної діяльності учнів.

 Використання активних форм і методів пізнавальної діяльності учнів - саме той шлях, який дає змогу організувати навчання по розвитку творчої компетентної особистості, з урахування особливостей індивідуального розвитку, потреб кожної дитини. Таке навчання сприяє розвитку інтелекту та пізнавальної діяльності учнів, створює умови для розвитку й самореалізації дитини, підвищує ефективність її самостійної діяльності. Саме така робота методичного об’єднання підвищила рівень знань учнів, сприяла формуванню наукового світогляду й діалектичного мислення.

Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу працювало над завданнями, спрямованими на розв’язання проблем:

 1.              Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики, інформатики, фізики, астрономії, біології, екології, хімії, географії, основах здоров’я.
 2.              Створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей учнів шляхом впровадження в практику особистісно-орієнтованого навчання.
 3.              Практичної спрямованості навчання фізики, хімії, біології, географії, інформатики, основ здоров’я.
 4.              Психолого-педагогічні вимоги до перевірки й оцінювання знань і вмінь учнів з наук природничо-математичного циклу.
 5.              Формування вмінь самостійної роботи учнів у процесі навчання.
 6.              Організація проблемного навчання на уроках природничо-математичного циклу.
 7.              Сучасні проблеми психології індивідуального підходу до учнів у процесі навчання.
 8.              Впровадження в практику роботи інтерактивних технологій.
 9.              Удосконалення форм і методів роботи з обдарованими учнями.
 10.        Впровадження в практику роботи результатів наукових досягнень, передового досвіду,  нових технологій навчання.
 11.        Урізноманітнення форм і методів методичної роботи з вчителями  природничо-математичного циклу.
 12.        Розвиток ініціативи і творчості вчителів, їх педагогічної майстерності і загальної культури.

  Вчителі-предметники усвідомлюють, що в період формування системи освіти потрібно взяти на озброєння все передове, прогресивне, що є в світовій освітянській галузі і одночасно зберегти власні надбання. На засіданні методичного об'єднання розглядались: креативні методи навчання та творчі підходи до оцінювання знань учнів; використанням комп'ютерних технологій в практичній діяльності; шляхи корекції та контролю при виставленні тематичних оцінок.

   Під час проведення уроків та заходів були задіяні учні 5-11 класів. Вони брали активну участь у підготовці і проведенні уроків та заходів. Проведені уроки  показали високий рівень майстерності вчителів Черниш О.С., Пасічника М.М., Пасічник В.П. Майже всі проведені уроки ґрунтувались на співтворчості вчителя та учнів. Плануючи структуру уроку вчителі орієнтувалися на особистісно-зорієнтоване навчання, використовували інтерактивні методи, реалізовували компетентнісний підхід. Під час підготовки до уроку вчителями були враховані вікові особистості учнів, рівень підготовленості класу. Вчителі усвідомлюють, що на сучасному уроці важливо не стільки подати певну суму знань учням, скільки навчати здобувати її самостійно, стимулювати їхню пізнавальну активність. У середніх класах активно використовують дидактичні ігри такі вчителі, як Черниш О.С., Пасічник В.П., Литвінець Т.П., Борсученко Т.І., Босс Т.В., що сприяло закріпленню набутих знань.

  Вчителями  були використані інтерактивні методи роботи в парах, малих групах, рефлексія.

   Всі уроки заслуговують на увагу, бо саме через впровадження інтерактивних технологій дається можливість реалізації своїх умінь і навичок кожним учнем.

    Збільшенню ефективності освітнього процесу сприяють не тільки наочні ресурси, які активно використовують в своїй роботі вчителі, але і пізнавальні навчаючі програми, які дозволяють моделювати досліди та експерименти, а також тестування з швидким виводом на дошку результатів. Ця робота вдало здійснюється Пасічником М.М.

  Позитивним моментом в роботі вчителів методичного об’єднання є використання  в своїй роботі інтерактивних технологій та різних засобів  (навчальні посібники для учнів, збірники задач та контрольних запитань, сучасні навчальні дидактичні матеріали, навчально-методичні посібники, матеріали інтерненту) для самостійної роботи учнів.      Контроль результатів з теми та діагностику рівня її засвоєння забезпечують система тестів та теоретичних заліків.

   У 2016 - 2017 н.р. були використані такі форми проведення засідань МО як круглий стіл, теоретичний семінар, складання портфоліо.

   Вчителі готували доповіді, опрацювали відповідну літературу, проводили відкриті уроки, обговорювали їх, обмінювались досвідом роботи, інформували про проходження курсової перепідготовки.

    Вчителі Черниш О.С., Пасічник В.П., Пасічник М.М. практикують проведення  нетрадиційних уроків, запроваджують уроки - конференції, уроки - практики, уроки-проекти, уроки-подорожі, уроки-тренінги, ділові ігри та ін.

  На уроках хімії та біології вчителі Черниш О.С. та Пасічник В.П. використовують опорні конспекти, сигнальні картки та систематично використовують комп'ютерні технології.

  Залучення учнів до спільної роботи, організації та проведення заходів мають велике значення. Правильна організація роботи з дітьми в позаурочний час – запорука успіху вчителя і вихованця, тільки спільними зусиллями можна отримувати бажаний кінцевий результат.

    Пасічник В.П., Черниш О.С., Пасічник М.М., Литвінець Т.П., Борсученко Т.І. значну увагу приділяють позакласній роботі по предметах. Були проведені предметні тижні.

 Усі члени МО  активно впроваджують ІКТ на уроках та в позаурочний час.

  Вчитель фізики Пасічник М.М. продовжив роботу по удосконаленню розробленої власної методики використання цифрової фото-відеотехніки на уроках фізики. Методика поширена  на районному та обласному рівнях.

Вчитель Босс Т.В. брала участь в районному конкурсі «Вчитель року» у номінації «інформатика».

      Учень 10 класу Палій Дмитро під керівництвом Пасічник В.П.  виборов ІІ місце в районній олімпіаді з екології  з проектом «Обережно! Їжа!», був учасником обласної олімпіади.

  Крім того, учні школи взяли активну участь у всеукраїнських  учнівських конкурсах:

 1. Геліантус, 25 учнів, керівник Черниш О.С.;
 2. Левеня,12 учнів, керівник Пасічник М.М.;
 3. Кенгуру, 35 учні, керівник Литвінець Т.П.

Учні школи брали активну участь в І етапі учнівських олімпіад, а переможцями районного туру стали:

 1. Палій Дмитро, 11 клас, екологія,  І місце;
 2. Алєксєєв Богдан, 11 кл., фізика – 5 місце;
 3. Палій Дмитро, фізика – 7 місце;
 4. Палій Дмитро, біологія – 8 місце.

 

  На уроках усі вчителі нашого циклу не тільки подавали новий матеріал, а й заслуховували додаткові матеріали по темах, які готували учні самостійно за допомогою додаткової літератури та інтернету. Впроваджують в практику роботи разом з учнями метод проектів. Протягом року розроблено новий  проект з екології «Обережно! Їжа!.

 

  Моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів природничо-математичного циклу додається.

         Аналіз ведення класних журналів, календарного планування, учнівських зошитів показав, що  вчителі забезпечують реалізацію вимог  навчальних програм в основній та старшій школі, проводять тематичний облік знань згідно вимог, письмові контрольні та самостійні роботи. Зошити перевіряються вчасно.

   Вчителі математики, фізики, хімії, біології та географії брали участь у роботі районних семінарів, творчих  груп, про що повідомляли на засіданнях МО.

  За підсумками рейтингу ЗНО з біології учні школи на ІV місці серед усіх шкіл району з середнім балом «6», вчитель Пасічник В.П. Усі шестеро випускників навчаються у ВУЗах.

Проте в роботі методичного об’єднання були певні упущення.  Не систематично здійснювалось взаємовідвідування уроків, дещо недостатньо велася робота з малодосвідченими вчителями.

Аналіз  контрольних робіт та тестових завдань з математики, фізики, біології, хімії, інформатики вказує на те, що в роботі методичного об’єднання було ряд недоліків, які стосуються саме результативності навчання учнів. За результатами контрольних робіт більшість учнів навчаються на середньому та достатньому рівнях. Ще є учні, що навчаються на початковому рівні.

       Також в роботі вчителів існують проблеми, що стосуються дидактичних, практичних і творчих аспектів сучасного уроку.

      У новому 2017-2018 н.р. вчителі природничо—математичного циклу будуть працювати над вирішенням таких проблем:

1) Активне впровадження компетентністно орієнтованої методики навчання учнів;

2) Застосування комп'ютерних технологій в навчальному процесі;

3) Підвищення ефективності уроку, мотивації учнів до навчання;

4) Застосування інтерактивних технологій;

5) Виховання творчої особистості учнів;

6) Приділити значну увагу роботі з обдарованими дітьми, активно залучати їх в творчий індивідуальний процес, участі в олімпіадах.

  Сучасному суспільству потрібна творча й активна особистість, здатна проектувати власне майбутнє життя, самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення.

  Нажаль, психологи констатують, що випускники шкіл, які приходять на виробництво, часом нездатні самостійно розв'язувати проблеми, мислять стандартно, їм бракує творчої уяви, ініціативи, винахідливості. Розв'язання зазначеної проблеми вимагає якісно нового підходу до виховання та навчання молоді — орієнтацію навчально-виховного процесу на розвиток творчих здібностей особистості.

 

 

 

 

 

 

 

 

       Робота методичного об’єднання  вчителів природничо-      

математичного циклу  в 2017-2018 н.р. буде спрямована  на   

            розв’язання обраних тем і проблем

 

 1.         Формування компетентної особистості учня, його світогляду, розвиток його здібностей та обдарувань.
 2.         Розвиток творчих здібностей учнів на уроках природничо-математичного циклу.
 3.         Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках з використанням елементів інтерактивного навчання.
 4.         Інноваційні технології розвитку інтелектуальних здібностей учнів у процесі навчання і виховання.
 5.         Активне впровадження в практику роботи сучасних ІКТ, можливостей інтернету.
 6.         Посилення практично-діяльнісної компетентності та творчої складової навчальної праці на уроках.
 7.         Забезпечити подальше становлення особистості учня, умови для його самореалізації та розкриття індивідуальних здібностей.
 8.         Підвищення ефективності самостійної навчальної діяльності учнів у процесі вивчення наук природничо-математичного циклу.
 9.         Впровадження ефективних форм роботи з обдарованими дітьми.
 10.   Роль практичних робіт у процесі навчання шкільного курсу наук природничо-математичного циклу.
 11.   Ознайомлення з новинками фахової періодичної преси та новинками методичної літератури.
 12.   Пропаганда й шляхи впровадження кращого педагогічного досвіду, досягнень психолого-педагогічної науки, інноваційних педагогічних технологій.
 13.   Розробка окремих тем, уроків, розділів програм, випереджальне ознайомлення з цими матеріалами, моделювання уроку, розв’язування завдань, державних підсумкових атестацій.
 14.   Організація роботи щодо охорони та поліпшення стану довкілля. Формування відповідального та дієвого ставлення до навколишнього середовища, розуміння взаємозв’язку природи і людини.
 15.   Розвивати потреби у здоровому способі життя, фізичному та психологічному загартуванні, вироблення культурного і відповідального ставлення до свого здоров’я.
 16.   Роботу методичного об’єднання спрямовувати на розвиток ініціативи і творчості вчителів, їх педагогічної майстерності і загальної культури.

                        Відомості про членів шкільного методичного об’єднання

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Педстаж

Звання

Освіта

Категорія

Курси

Атестація

Питання, над якими працюють члени методичного об’єднання

Де буде ви-користано

1.

Черниш Оксана Сергіївна

     15

Старший вчитель

 

Вища

перша

2013

2016

Розвиток компетентностей  на уроках хімії.

Відкриті уроки

Засідання МО

2.

Пасічник Валентина Петрівна

38

Старший вчитель

Вища

Вища

2013

2018

Реалізація діяльнісного підходу шляхом використання ІКТ з метою формування предметних та життєвих компетентностей учнів.

Відкриті уроки

Засідання МО

3.

Пасічник Михайло Миколайович

38

Старший вчитель

 

Вища

Вища

2014

2016

Фізичний експеримент як засіб формування життєвих компетентностей учнів

Відкриті уроки Засідання МО

4.

Литвінець Тамара Петрівна

6

 

Вища

Вчитель-спеціаліст

-

-

Сучасний урок математики в контексті компетентнісного підходу.

Відкриті уроки Засідання МО

 

5.

Босс   Тетяна                        

     Віталіївна

 

11

 

      Вища

Спеціаліст

 

 

2011

 

 

   2017

Удосконалення форм і методів проведення уроків інформатики та створення середовища для самореалізації та всебічного розвитку особистості.

Відкриті уроки Засідання МО

6.

Борсученко Тетяна Іванівна

2

Вища

Вчитель-спеціаліст

-

-

Розвиток компетентностей  в процесі навчання учнів географії.

 

Засідання МО

Відкриті уроки

 

                         Організація позакласної роботи

№ п/п

Зміст роботи

Дата проведення

Хто проводив

Форми позакласної роботи

1

2

3

4

5

1

Тиждень географії

 

23.01  – 27.01 

 

Борсученко Т.І.

1.Інформація  для  всіх  „Географічні  рекорди  України та світу”.

 2.«Мандрівка  в  країну  Кросвордію»  (розгадування  кросвордів та ребусів ).

3.Географічна вікторина «Цікава географія» (6-7 кл.)

4.Конкурс  малюнків «Земля наш спільний дім»

2

Тиждень інформатики

 

 

 

 

 

31.10-04.11

Босс Т.В.

 

 1. Виготовлення стінгазет, ( для молодшої школи конкурс малюнків)
 2. Конкурс: «Кращий друкар» серед учнів 9 – 11 класів
 3. Розважальна Гра «Інформатичний бій» ( учні 5 – 6  класів)
 4. Відгадування ребусів ( всі класи)
 5. Конкурс малюнків у редакторі Paint ( всі бажаючі класи)  1 - 2 представника від класу

 

3

Тиждень хімії

 

 

 

 

 

03.04-07.04

Черниш О.С.

Понеділок

http://4.bp.blogspot.com/-_wubhJTGxSA/VSLhk-LZuXI/AAAAAAAABF0/NEeKFcu9Qx8/s1600/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA6.jpg 1.Відкриття тижня.

 2.  Година цікавої хімії «Мандрівка королівством « ХІМІЯ»  (5 кл.)

3.  Екологічна акція «Відпрацьована батарейка» (1 – 11 кл.)

Вівторок

 1. Презентація  «Моя професія  - хімік» (10 - 11 кл.). 

    2. Конкурс хімічних газет «Хімія всюдисуща» (7 – 11 кл.) 

Середа

 1. Перегляд відеофільму «100 великих відкриттів : ХІМІЯ» (5 – 11 кл.)
 2. «Школа хімічної магії»  (1 – 4 кл.)

Четвер

 1. http://4.bp.blogspot.com/-Os00UKY5MSI/VSLheimAh-I/AAAAAAAABFQ/PjiME2UdPCA/s1600/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA2.gifХімічний вернісаж «Українські вчені - хіміки» (7 - 11  кл.)
 2. Інтелектуальна гра «Шерлок – хімік» (7 – 8 кл.)

      П’ятниця

 1. Інтелект - шоу «Вода жива, животворна, всюдисуща». (9 – 11 кл.)

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Тиждень фізики та астрономії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиждень біології та екологічного виховання.

 

 

 

 

 

10.04-14.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.04-21.04

Пасічник М.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасічник В.П.

1.Конкурс малюнків «Наш космічний дім - Земля»

2.Перегляд мультфільму "Фізика для малечі"

3.Майстер – клас «Вмій зробити дрібний ремонт вдома самостійно»

4.Перегляд презентацій «Українці Всесвіту»

5.Конкурс «Зустріч шанувальників фізики»

6.Посвята в юні фізики семикласників.

 

 

 

 1. Розв’язування  кросвордів  та ребусів «Цікава біологія»
 2. Захист проектів з безпеки життя  "Корисні сайти для учнів" (5-9 кл)
 3. Конкурс  проектів-колажів «Таємниці природи рідного краю» (1-4 кл).
 4. Тренінг для 8-10 кл. «Здоров’я – мудрих гонорар».
 5. Фотопрезентація  «Шедеври природи».
 6. Упорядкування квітників.
 7. Перегляд відеороликів «Неймовірний світ природи!».

 

 

6

 

Тиждень математики

 

 

16.01-20.01

 

 

Літвинець Т.П.

Понеділок

 • Лінійка відкриття тижня.
 • http://suxivosvita.at.ua/metoduchna/Menu_3/matan.gifВідомі українскі математики  6 клас
 • Цікаві запитання і задачі на кмітливість

Вівторок

 • Виставка аплікацій «Цікава геометрія»
 • Проект «Геометричні об’єкти в архітектурі»

Середа

 •  Подорож по місту математичних загадок  7 клас
 • Вірші про математику

 

Четвер

 •  Геометричнa гра  “Танграм”
 •   Конкурс  «Малюнок із цифр»

П’ятниця

 • Математичний квест «Розумники та розумниці»

          Закриття тижня математики.

Підведення підсумків.

Нагородження переможців

 

 

                                            Робота з молодими та малодосвідченими вчителями

Молоді  вчителі – Литвінець Т.П. (вчитель математики, інформатики), Борсученко Т.І. (вчитель географії).

 

Дата

Зміст та форми роботи

З ким проводиться

Відповідальний

Вересень

Вивчення пояснювальних записок до навчальних програм. Планування роботи вчителя, складання календарних планів. Робота зі шкільною  документацією (практичне заняття). Основні вимоги до поурочного планування.

 Борсученко Т.І.,

 Ливінець Т.П.

Пасічник М.М.

Жовтень

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Основні вимоги до сучасного  уроку. Плани - конспекти уроків.

Практичне заняття :

 • складання конспектів уроку;
 • формування мети;
 • типи і структура уроків.

 

          Борсученко Т.І.

          Литвінець Т.П.

Пасічник В.П.

Листопад

Шляхи та способи формування компетентностей учнів .

Відвідування уроків у досвідчених вчителів.

Взаємовідвідування уроків.

Борсученко Т.І.

Литвінець Т.П.

Члени МО

Грудень

Домашнє завдання: розробити цикл різнорівневих контрольних робіт для проміжного і тематичного контролю.

 

 

Борсученко Т.І.

Литвінець Т.П.

 

 

 

 

 

Черниш О.С.

 

 

Січень

Тема: Використання активних форм і методів

у навчальному процесі.

Відкритий урок з математики.

Інтерактивні методи навчання

Борсученко Т.І.

Литвінець Т.П.

 

Пасічник М.М.

Лютий

Тема: Сучасні технології навчання. Проектна технологія навчання.

Відкритий урок з хімії.

Проектна діяльність учнів у процесі вивчення хімії.

Босученко Т.І.

Литвінець Т.П.

 

  Черниш О.С.

Березень

Тема: Впровадження в практику роботи нових педагогічних технологій та інновацій.

Відкритий урок з біології.

Формування життєвих компетенцій  учнів шляхом використання інноваційних технологій.

Нестандартний урок

Борсученко Т.І.

Литвінець Т.П.

 

Пасічник В.П.

Квітень

Панорама відкритих уроків молодих та малодосвідчених вчителів.

 1. Відкритий урок з інформатики.
 2. Відкритий урок з географії.

Творчий звіт вчителя-початківця «Мої педагогічні знахідки»

Анкетування.

Колективне розроблення методичної пам’ятки: «Розвиток в учнів інтересу до знань»

Борсученко Т.І.

Литвінець Т.П.

 

Борсученко Т.І.

Литвінець Т.П.

 


             Вивчення  рівня  навчальних   досягнень  учнів

№ п/п

Зміст роботи

Дата проведення

Хто виконує

1

2

3

4

1

Тестова перевірка знань і навичок учнів з біології і хімії (6, 7кл., 8кл., 9кл., 10кл., 11кл. )

Грудень

Травень

Черниш О.С.

Пасічник В.П.

2

Тестова перевірка знань, умінь і навичок учнів з інформатики та математики(5, 6, 7, 8кл., 9кл., 10кл., 11кл., )

Грудень

Травень

Пасічник.М.М.

Литвінець Т.П.

Босс Т.В.

3

Тестовий контроль з фізики (7 кл.-11кл. )

Грудень

Травень

Пасічник М.М.

4

Тестовий контроль знань з географії                             (6кл.-10кл.)

Грудень

Травень

Борсученко Т.І.

5

Підсумкова контрольна робота з математики (5-11 класи)

Грудень

Травень

Пасічник.М.М.

Литвінець Т.П.

 

6

Підсумкова контрольна робота з хімії                      (7кл.-11кл.)

Грудень

Травень

Черниш О.С.

7

Підсумкова контрольна робота з фізики

Грудень

Травень

Пасічник М.М.

Аналіз виконання тестових завдань та контрольних робіт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.8
Оригінальність викладу
4.8
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.8
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Тимощенко Валентина Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Васильєв Василь Валентинович
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Дзісь Олександр Михайлович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Борщевська Лариса
  Дякую, Ваш матеріал дуже пригодився мені в роботі)
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
zip
Пов’язані теми
Педагогіка, Планування
Додано
24 лютого 2018
Переглядів
24797
Оцінка розробки
4.8 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку