5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

План роботи районного методичного об'днання вчителів суспільних дисциплін

Про матеріал

Пропоную колегам - керівникам методичних об'єднань вчителів суспільних дисциплін план, за яким працює районне методичне об'єднання. Нестандартні форми методичної роботи - в дії.

Перегляд файлу

План

роботи районного методичного об'єднання учителів суспільних дисциплін на 2017/2018 навчальний рік

І. Вступ

Районне методичне об’єднання учителів суспільних дисциплін у 2016/2017 навчальному році працювало над розв’язанням науково-методичної проблеми «Розвиток професійної компетентності педагога як фактор підвищення якості викладання суспільно-гуманітарних дисциплін і формування компетентної особистості  учня» (ІІІ рік роботи).

Зміст діяльності РМО був спрямований на розв’язання таких завдань:

 •                 спрямування  роботи на   підвищення професійної компетентності педагога як фактору підвищення якості викладання суспільно-гуманітарних дисциплін;
 •                 формування потреби до постійного вдосконалення своєї методичної майстерності та стійкого інтересу до вивчення новітніх досягнень методичної науки та передової педагогічної практики;
 •                 здійснення організаційно-методичного супроводу впровадження нової навчальної програми з історії  у восьмому   класі;
 •                   виявлення    творчого потенціалу вчителів-суспільствознавців, сприяння реалізації інтелектуальних та  творчих здібностей педагогів через активну участь у конкурсах професійної майстерності;
 •                 систематичне вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду через персональні сайти чи блоги;
 •                 забезпечення якісного методичного супроводу роботи з обдарованими дітьми.

На засіданнях районного методичного об’єднання вчителі опрацювали методичні рекомендації МОНУ щодо викладання суспільних дисциплін у 2016/2017 навчальному році, актуальні нормативні документи щодо відзначення знаменних дат і подій у 2016/2017 н. р. (в тому числі і краєзнавчого характеру);  підсумували результати участі школярів у  ІІ етапі Всеукраїнських учнівських  олімпіад з історії та правознавства; прослухали лекцію «Європейські правові цінності та їх реалізація в системі правової освіти»,  консультації «Методика проведення практичних занять  з історії України у 8 класі» та  «Як підготувати якісний учнівський реферат і повідомлення з історії»; провели методичний консиліум  «Проблема інтерпретації навчальних текстів на уроках історії; здійснили  анонс публікацій у фаховій пресі щодо  вивчення сучасної історії України  та огляд публікацій в педагогічній пресі щодо  викладання етики.

В період між засіданнями було проведено Інтернет-консультацію «Соціалізація підлітків у процесі вивчення правознавства» (автор – Дорошенко Ю.М.), індивідуальні консультації для членів РМО та семінар для вчителів, які викладають історію у 8 класі, на тему  «Нові ідеї та якісні зміни у духовно-культурному, соціально-політичному та повсякденному житті суспільства у ранньомодерну добу» (керівник семінару – Лемешко Н.В.).

Певну увагу члени РМО приділяли вивченню, впровадженню і поширенню ППД. Під час засідання РМО педагоги ознайомилися з досвідом призерів та лауреатів  фінального туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» (номінація «Історія»), а також з досвідом Гарбуза О.І.,  вчителя історії Софіївської ЗОШ (тема «Розвиток аксіологічної компетентності учнів у процесі вивчення історії»). Учителі Березніцька Л.О. (Кримківська ЗОШ) та Лозинська Л.В. (Синюхинобрідська ЗОШ) взяли участь у поширенні досвіду правової освіти під час Всеукраїнського тижня права, надіславши методичні матеріали до ОІППО. Методична розробка Березніцької Л.О. (правовий турнір для учнів 10-11 класів) розміщена на сайті  МОІППО.

У ході атестації атестаційною комісією при відділі освіти РДА підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Лозинській Л.В. (Синюхинобрідська ЗОШ), кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» і педагогічне звання «старший учитель» - Тягаю А.М. (Зеленокошарська ЗОШ І-ІІ  ступенів), кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» і педагогічне звання «учитель-методист» - Березніцькій Л.О. (Кримківська ЗОШ).

В цілому робота РМО сприяла розвитку світогляду, професійно-ціннісних орієнтацій, сучасного стилю педагогічного мислення,  зростанню  методичної і фахової підготовки педагогів.

Члени   РМО приділяли увагу організації роботи із здібними учнями. У листопаді –  грудні 2016 року  проведено районний  етап Всеукраїнських учнівських  олімпіад з історії та правознавства, в яких взяли участь 31 школяр з історії та 12 – з правознавства. Призерами обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  з історії стали Кабізюк Тетяна, учениця 8 класу Підгороднянської ЗОШ І-ІІІ ступенів (ІІІ місце; учитель Дорошенко Ю.М.) та Слівенко Андрій, учень 9 класу Кумарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (ІІІ місце, учитель Пукас Л.С.).

  Поряд з певними досягненнями у роботі РМО  залишаються невирішеними ряд проблем:

 •               фрагментарними залишаються  знання  педагогів про реформаційні процеси в системі освіти взагалі і шкільній суспільствознавчій галузі зокрема;
 •               частина учителів не бажають  переходити від авторитарних методик до партнерської взаємодії учитель-учень;
 •               недостатню увагу більшість членів РМО приділяють застосуванню інноваційних технологій та сучасних методик, вирощенню і впровадженню продуктивного педагогічного досвіду,  поширенню власних методичних надбань;
 •                 малоефективною залишається робота вчителів по формуванню мотивів навчальної діяльності, стійкого пізнавального інтересу учнів у процесі вивчення історії та інших суспільних дисциплін;
 •                 потребує вдосконалення робота з обдарованими дітьми.

Основні напрямки роботи РМО  у 2017/2018 навчальному році:

 •             формування вчителя нової формації з урахуванням орієнтирів сучасної освітньої політики;
 •             послідовне вдосконалення професійних якостей, збагачення й оновлення  системи знань і умінь педагогів, орієнтація на інноваційний шлях викладання суспільних дисциплін;
 •             методичний супровід запровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та забезпечення сучасного змісту освітнього процесу;
 •             надання якісної допомоги молодим учителям;
 •             організація районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії та правознавства.

Завдання районного методичного об’єднання у 2017/2018 навчальному році:

 •        осмислення соціального замовлення, найважливіших вимог суспільства до школи, з’ясування орієнтирів освітньої політики;
 •        інформаційне забезпечення  вчителів-суспільствознавців з актуальних питань   сучасної  освітньої політики; 
 •        поглиблення суспільно-політичних, правових, філософських, етичних знань, системне оновлення знань  педагогічної теорії і методики навчання і виховання, психології;
 •        сприяння професійному зростанню, підвищенню предметно-методичної компетентності та професійної майстерності педагогів;
 •        залучення учителів до участі в професійних конкурсах, педагогічних виставках, інших формах поширення ППД;
 •        створення власних методичних розробок, адаптація та модифікація традиційних методик;
 •        здійснення організаційно-методичного супроводу  оновлених програм з історії в 5-9 класах.

 

ІІ. Науково-методична тема, над якою працюють члени РМО:

«Розвиток професійної компетентності педагога як фактор підвищення якості викладання суспільно-гуманітарних дисциплін і формування компетентної особистості  учня» (ІV рік).

 

ІІІ. Тематика засідань .

Серпень 2017 р.    Кінецьпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Мета: провести аналіз роботи РМО за 2016/2017 н. р.; ознайомити членів РМО з  Концепцією реалізації державної політики  у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»,  зі змістом оновленої навчальної програми з історії для 5-9 класів; опрацювати методичні рекомендації МОНУ щодо викладання історії, правознавства, етики у 2017/2018 н. р.; визначити  найбільш ефективні методи і прийоми роботи із школярами, що мають підвищену мотивацію до навчання,  для  розкриття їх творчого потенціалу; актуалізувати знання членів РМО про есе як форму творчої роботи учнів; рекламувати можливості методу форум-театру у викладанні правознавства; здійснити огляд інтернет-ресурсів «Віртуальні музеї і віртуальні екскурсії»; вдосконалювати мотиваційні, когнітивні компоненти професійної компетентності членів РМО, розвивати комунікативну та соціальну компетентності.

 Випереджувальні завдання:

Індивідуальні:

 •             підготувати презентацію з коментарем «Концепція реалізації державної політики  у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» (Лемешко Н.В.);
 •             підготувати інформацію про методичні рекомендації МОНУ щодо викладання історії, правознавства, етики  у 2017/2018 н. р. (Бєлєнцова О.В.);
 •             підготувати інформацію про оновлені програми з історії для 5-9 класів (Гарбуз О.І.);
 •             підготувати консультацію на тему «Есе як форма творчої роботи учнів» (Пукас Л.С.);
 •             підготувати варіант есе «Європейські зв’язки України в Ранню Нову добу» (Дорошенко Ю.М.);
 •             підготувати рекламу методу форум-театру у викладанні правознавства (Приходько О.М.);
 •             підготувати огляд інтернет-ресурсів «Віртуальні музеї і віртуальні екскурсії: погляд в минуле і майбутнє» (Лєхович П.О.);
 •             підготувати комунікативниій практикум (Лемешко Н.В.).  

Колективні:

 •             Підготуватися до методичного практикуму на тему «Найбільш ефективні методи і прийоми робота із школярами, що мають підвищену мотивацію до навчання, для  розкриття їх творчого потенціалу» (члени РМО).

План

1. Затвердження плану роботи РМО на 2017/2018 навчальний рік.

         Лемешко Н.В.

2. Опрацювання нормативних,  інструктивно-методичних матеріалів МОНУ:

- Інформація з мультимедійною презентацією про Концепцією реалізації державної політики  у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.

Лемешко Н.В.

 •                   Інформація про лист МОНУ щодо викладання навчальних предметів (історія, право, етика) у ЗНЗ в 2017/2018 н. р..                                                          

 Бєлєнцова О.В.

 - Інформація про оновлені програми з історії для 5-9 класів.

Гарбуз О.І.

3. Методичний практикум  «Найбільш ефективні методи і прийоми роботи із школярами, що мають підвищену мотивацію до навчання для  розкриття їх творчого потенціалу».

Члени РМО

4. Парна консультація:

● «Есе як форма творчої роботи учнів».

Пукас Л.С.

● Зразок (варіант) есе «Європейські зв’язки України в Ранню Нову добу» (Історія України. 9 клас).

Дорошенко Ю.М.

5.  Реклама «Використання методу форум-театру у викладанні правознавства».

Приходько О.М.

6. Огляд інтернет-ресурсів «Віртуальні музеї і віртуальні екскурсії: погляд в минуле і майбутнє».

Лєхович П.О.

7. Комунікативний практикум «Підвищення комунікативної компетентності педагога».                                                                                   

Лемешко Н.В.

 

Березень 2018 р.    Кінецьпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Мета:  підбити  підсумки районного етапу Всеукраїнських  учнівських олімпіад з історії та правознавства у 2017/2018 н. р.; розкрити актуальну проблему міжнародного тероризму; розкрити потенціал використання  навчального матеріалу з суспільних дисциплін для національно-патріотичного виховання учнівської молоді; ознайомити членів РМО з методичними напрацюваннями учителів, які атестуються; представити членам РМО нову форму практичної роботи учнів – аналітичну записку та зразок її написання; анонсувати нове в законодавстві для практичного використання на уроках правознавства; здійснити огляд нової художньо-історичної літератури; сприяти поглибленню та оновленню історичних та правових знань, формуванню інноваційного типу мислення.

Випереджувальні завдання:

Індивідуальні:

 •             підготувати інформацію про підсумки ІІ  етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії та правознавства (Лемешко Н.В.);
 •             підготувати доповідь «Використання навчального матеріалу з суспільних дисциплін як фактора національно-патріотичного виховання учнівської молоді, формування в школярів активної громадянської позиції» (Бєлєнцова О.В.);
 •             підготувати прем’єру творчого пошуку на тему «Нетрадиційні підходи до розвитку пізнавальних інтересів учнів, створення позитивної мотивації  у процесі вивчення історії»(Лемешко Н.В.);
 •             підготувати звіт про роботу над науково-методичною темою «Застосування методу проектів на уроках  історії як засобу ефективного творчого навчання» (Шрам О.Л.);
 •             підготувати консультацію на тему «Аналітична записка як одна із форм практичної роботи учнів на уроках історії» (Дудник І.В.);
 •             розробити зразок аналітичної записки про суспільні наслідки індустріальної революції, зміни в житті та побуті різних верств населення в ХІХ ст. (Гарбуз О.І.);
 •             підготувати анонс нововведень в законодавстві 2018 року (Салєнко В.О.);
 •             підготувати експрес-огляд нової художньо-історичної літератури «Радимо прочитати» (Клименюк Л.Д.).

Колективні:

  Підготуватися до бесіди-інтервю «Міжнародний тероризм як глобальна проблема людства»

Члени РМО

План

 1.          Інформація «Про підсумки ІІ  етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії та правознавства».

Лемешко Н.В.

 1.          Бесіда-інтервю «Міжнародний тероризм як глобальна проблема людства».

Члени РМО

 1.          Доповідь «Використання навчального матеріалу з суспільних дисциплін як фактора національно-патріотичного виховання учнівської молоді, формування в школярів активної громадянської позиції».

Бєлєнцова О.В.

 1.          Прем’єра творчого пошуку   «Нетрадиційні підходи до розвитку пізнавальних інтересів учнів, створення позитивної мотивації  у процесі вивчення історії».

Лемешко Н.В.

 1.     Звіт про роботу над  науково-методичною темою «Застосування методу проектів на уроках  історії як засобу ефективного творчого навчання".

Шрам О.Л.

 1.     Парна консультація
 •        «Аналітична записка як одна із форм практичної роботи учнів на уроках історії»

Дудник І.В.

 •        Зразок аналітичної записки про суспільні наслідки індустріальної революції, зміни в житті та побуті різних верств населення в ХІХ ст.

Гарбуз О.І.

 1.     Анонс нововведень в законодавстві 2018 року (для практичного використання на уроках правознавства).

Салєнко В.О.

 1.     Експрес-огляд нової художньо-історичної літератури «Радимо прочитати».

Клименюк Л.Д.

ІV.  Заходи з підвищення фахової майстерності членів РМО

 1.     Семінар вчителів етики «Інтерактивні технології навчання етики».

Квітень 2017 р.          Лемешко Н.В.

Кінецьпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Грушівська ЗОШ І-ІІ ступенів                                     

 1.     Інтернет-консультація «Методика укладання порівняльних таблиць на уроках історії».

Січень 2017 р.                                                      Росовська Л.П.

 1.     Індивідуальні консультації для членів РМО.

Протягом року                                                     Лемешко Н.В.

 

V. Вивчення, узагальнення і впровадження ППД у практику роботи

1.Участь у серпневій віртуальній педагогічній виставці «Сучасний урок в системі компетентнісно зорієнтованої освіти».

  Серпень 2017 р.        Члени РМО

2.  Наповнення контенту  сайтів і блогів членів РМО «Моя методична скарбниця».

Протягом року        Члени РМО

 

VІ.  Робота з молодими педагогами

1. Індивідуальні консультації для молодих фахівців.

Протягом року                                            Лемешко Н.В.

 2. Участь у проведенні методичної акції «На уроці у вчителя-майстра».

Жовтень 2017 року, березень 2018 року  Старші учителі, учителі-

методисти, спеціалісти вищої категорії, молоді спеціалісти

 1.     Індивідуальні консультації щодо  розробки конспектів уроків зі складними практичними роботами.

Протягом року    Старші учителі, учителі-методисти

 

VІІ. Організація позакласної  роботи з учнями

1.  Участь учнів у другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії.

Листопад 2017 р.                                          Члени РМО

2. Участь учнів у  другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства.

Грудень  2017 р.                          Члени РМО

3. Участь учнів у Всеукраїнському інтерактивному учнівському конкурсі  юних суспільствознавців «Кришталева сова».

Лютий 2018 року                                                                                 Члени РМО

4. Участь учнів у Всеукраїнському учнівському конкурсі юних істориків «Лелека».

Березень 2018 року                                                                                Члени РМО            

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Планування
Додано
3 березня 2018
Переглядів
1063
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку