Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

План роботи шкільного методичного об'єднання вчителів

Про матеріал

Даний матеріал про діяльність методичного об'єднання вчителів природничого циклу та створення належних сучасних умов для навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу.

Перегляд файлу

1

 

 

                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                       рішенням методичної ради 

                                                                           протокол № _____ від _______

                                                                           Голова ради,

                                                                           заступник директора з НВР

                                                          _______ Л.Г. Царук

 

 

 

 

 

План  роботи

шкільного методичного об’єднання

вчителів природничо – математичного циклу

Кочубіївської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

Уманської районної ради Черкаської області

на 2016/2017 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник методичного об’єднання 

Параскун О. П.

 

 

 

 

 

Науково-методична тема, над якою працює навчальний заклад:

«Забезпечення ефективності та якості освіти шляхом розвитку професійної компетентності педагогів в умовах впровадження Школи сприяння здоров’ю та на засадах гуманної педагогіки»

 

 

 

 

 

Тема, над якою працює методичне об’єднання:

«Творче використання різновидів інноваційних методів навчання на уроках природничо - математичного циклу, умінь їх оптимально реалізувати на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Розділ 1. Вступ……………………………………………………………………4

Розділ 2. Тематика засідань методичного обєднання  природничо-математичного циклу на 2016-2017 н.р…………………………………………8

 

Розділ 3. Відомості про членів методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу……………………………………………..10

Розділ 4. Інформація про вчителів……………………………………………...12

Розділ 5. Інформація щодо викладання предмету…………………………….13

Розділ 6. Форма підвищення кваліфікації у наступному році………………..15

Розділ 7. Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду………………….17

Розділ 8. Молоді вчителі………………………………………………………...18

Розділ 9. Участь у формах методичної роботи………………………………...19

Розділ 10.  Результати моніторингових досліджень…………………………..20

Розділ 11.  Взаємовідвідування уроків…………………………………………21

Розділ 12.  План роботи з молодими педагогами  (0-3 роки) МО вчителів природничо – математичного циклу…………………………………………...22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ1. ВСТУП

Діяльність методичного об’єднання вчителів природничого циклу у 2015-2016 навчальному році була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення предметів природничого циклу в 2015-2016 навчальному році, виконання державних програм викладання предметів природничого циклу, створення належних сучасних умов для навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу.

     Робота ШМО вчителів природничо-математичного циклу проводиться відповідно із темою школи: «Забезпечення ефективності та якості освіти шляхом розвитку професійної компетентності педагогів в умовах впровадження Школи сприяння здоров’ю та на засадах гуманної педагогіки».

Метою якої є формування високоосвіченої, ініціативної особистості, спроможної реалізувати себе в різних сферах сучасного суспільства.

Усі вчителі МО активно впроваджують в основній та старшій школі новітні педагогічні технології, а саме: особистісно -  орієнтоване навчання, модульно-розвивальну систему, ігрові технології, метод проектів, технології розвивального навчання, інтерактивні методи навчання.

Протягом навчального року на базі школи був проведений семінар для молодих вчителів, відкриті уроки проводили:

- Давиденко Василь Андрійович, вчитель фізики, тема уроку: «Закон Джоуля – Ленца. Теплова дія струму. Електронагрівальні прилади» (9 кл.);

- Осадченко Андрій Петрович, вчитель біології та географії, тема уроку: «Німеччина – флагман Євросоюзу» (10 кл.);

- Ткаченко Віталіна Володимирівна, вчитель математики, інформатики, тема уроку: «Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками» (5 кл.).

У 2015-2016 навчальному році учасниками шкільних предметних олімпіад з  біології, географії, математики, хімії, фізики, інформатики було 43 учні, районної  – 5 учнів, обласної – 1 учень 11 класу Осадченко Ігор став призером  обласної олімпіади з географії. 

 Учні 2-9 класів , а саме 19 учнів взяли участь у Всеукраїнському математичному конкурсі «Кенгуру», 4 з них отримали добрі і високі результати.

Протягом 2015-2016 навчального року атестацію пройшла вчитель біології та хімії  Параскун Оксана Павлівна. За результатами атестації Параскун О.П. було присвоєно першу кваліфікаційну категорію.

Курси підвищення кваліфікації з 22.02.16 до 18.05.16 року пройшов Давиденко Василь Андрійович, учитель фізики, трудового навчання та технологій. Вчитель розробив тести з модулю «Фахова підготовка» в он-лайн режимі за спеціальністю фізика.

Вчителями школи були підготовлені виступи на педагогічні ради, доповіді на районні семінари.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні завдання МО

на 2016-2017 навчальний рік.

  1. Підвищувати професійну кваліфікацію вчителів МО, використовуючи навчальні семінари, інтернет – семінари, курси підвищення кваліфікації, круглі столи.
  2. Вдосконалювати якість викладання предметів природничо-математичного циклу шляхом провадження ІКТ.
  3. Розвивати пізнавальні інтереси, творчі та інтелектуальні здібності, практичні навички учнів.
  4. Поглиблювати знання з ряду предметів (біологія, хімія, фізика, математика), використовуючи курси за вибором,  факультативи.
  5. Системно вивчати і оволодівати сучасними методами інноваційних технологій в науково-дослідницькій і проектній діяльності.

 6. Вивчати, аналізувати нормативні, інструкційні, методичні         матеріали.

  1.          Впроваджувати у навчально-виховний процес передовий педагогічний досвід і стимулювати професійне зростання та педагогічну майстерність членів МО.
  2. Системно працювати з учнями 11 класу щодо підготовки до ЗНО.
  3. Взяти участь у Всеукраїнському конкурсах «Кенгуру», «Колосок», «Левеня».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Тематика засідань

роботи методичного об’єднання  вчителів  природничо - математичного циклу на 2016-2017 навчальний рік

 

                                                                                            Керівник  ШМО – учитель хімії Параскун Оксана Павлівна

 

 

Відповідальний

Дата

 

Серпень

 

 

1

Аналіз роботи за 2015-2016 н.р.,завдання на 2016 -2017 н.р.

Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання на

2016-2017 н. р.

 

Параскун О.П.

 

2

 Затвердження  плану  проведення  предметних  тижнів  в  2016-2017  н.  р.

 

Осадченко А.П.

 

3

Обговорення   навчальних  програм  з  природничо-математичних  дисциплін, підручників,  рекомендацій  Міністерства  освіти  й  науки  України, щодо  викладання  предметів.

 

Кисіль А.О.

 

4

Використання комп’ютерних  та текстових технологій в старшій школі.

Давиденко В.А.

 

 

Жовтень

 

 

1

 Досвід роботи з обдарованими дітьми.

 

Осадченко А.П.

 

2

Активізація пізнавальної діяльності методом проектів.

Параскун О.П.

 

3

Методичні  рекомендації  щодо  участі у виставці ППД та цифрових технологій

Кисіль А.О.

 

4

Форми і методи реалізації інноваційного уроку.

 

 

 

Січень

 

 

1

Обговорення програми з підвищення якості знань з предметів природничо-математичного  циклу  та затвердження заходів.              

Параскун О.П.

 

2

Раціональні методи розв’язування задач з математики.

Кисіль А.О.

 

3

Вивчення та аналіз програми початкової школи учнів 4 – го класу.

 

 

4

Методичні рекомендації щодо роботи з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень.

Давиденко В.А.

 

 

Березень

 

 

1

1.Ознайомлення з нормативно-правовою базою щодо проведення ДПА, ЗНО.

Кисіль А.О.

 

2

Впровадження інтерактивних технологій на уроках хімії.

Параскун О.П.

 

3

Дослідна та експериментальна робота вчителів.

 

 

4

Аналіз майстер-класів вчителів природничого циклу  із застосуванням інноваційних технологій.

Осадченко А.П.

 

 

Червень

 

 

1

Про підсумки роботи методичного обєднання за 2016/ 2017 н.р.

Параскун О.П.

 

2

Виконання програм та можливості підвищення ефективності викладання предмету.

Кисіль А.О.

 

 

 

 

 

 

 

 


Розділ 3. Відомості про членів методичного об’єднання

вчителів природничо-математичного циклу

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Спеціальність за дипломом

Посада

Педагогічний стаж (роки)

Який предмет викладає

Категорія

Проблемне питання, над яким працює вчитель

Рік останньої атестації

Рік наступної

1

Кисіль Алла Олексіївна

Вч. математики, поч. класів

Директор

27/15

Математика,

вища

Використання методів та прийомів гуманної педагогіки на уроках математики

2014

2019

2

Давиденко Василь Андрійович

Вч. ЗТД і фізики, ОБЖ

Учитель

14/5 р

Труд. навч.,ОБЖ, основи здор., фізика

І

Розвиток критичного мислення, як засобу саморозвитку пошуку й застосування знань на практиці

2012

2017

3

Ткаченко Віталіна Володимирівна

Вч. математики та інформатики

Учитель

5/3

 Математика, інформатика

ІІ

Впровадження інтерактивних технологій на уроках  математики

2014

2019

4

Осадченко Андрій Петрович

Вч. біології, географії

Учитель

23 р

Біологія, географія

Вища

Диференціація навчання на уроках біології

2013

2018

5

Параскун Оксана Павлівна

Вч. біології, валеології

Учитель

13

Хімія,

І

Розвиток творчої особистості в процесі вивчення хімії з використанням сучасних методик та форм роботи

2016

2021

6            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. Інформація про вчителів

№ п/п

П.І.П. вчителя

Володіння комп’ю-тером

Використа-ння програм Microsoft Office

Використання при викладанні предмету ППЗ

Проходження навчання за програмою Інтел

Використання методу проектів у навчальному процесі

Доступ до комп’юте-рної техніки у школі

Наявність комп’ютера дома

Інтернет вдома

Інтернет на роботі

Електронна адреса

1

Кисіль Алла Олексіївна

+

Word Publіsher Excel

Алгебра, геометрія

-

+

+

+

+

+

 

2

Параскун Оксана  Павлівна

+

Word Publіsher Excel

Хімія, екологія

-

+

+

+

+

+

paraskun22@ukr.net

3

Осадченко Андрій Петрович

+

Word Publіsher Excel

Природознавство, біологія, географія

-

+

+

+

+

+

 

4

Ткаченко Віталіна Володимирівна

+

Word Publіsher Excel

Алгебра, геометрія, інформатика

_

+

+

+

+

+

 

5

Давиденко Василь Андрійович

+

Word Publіsher Excel

Фізика, астрономія

-

+

+

+

+

+

 

6

 

+

Word Publіsher Excel

Алгебра, геометрія, інформатика

-

+

+

+

+

+

 

 

Розділ 5. Інформація щодо викладання предмету

№ п/п

Вчитель

Предмет

Класи

За якою програмою

1

Кисіль Алла Олексіївна

Алгебра, геометрія

8,9

Нова програма(за новим базовим стандартом) 2013 зі змінами 2015 року.

2

Параскун Оксана  Павлівна

Хімія, екологія

7-11

ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів 7-9 класи затверджена наказом Міністерства № 664   від 26.06.2012 року зі змінами, затвердженими наказом Міністерства № 585 від 29.05.2015 (http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/).

Програма для загальноосвітньої школи «Хімія 7-9 кл» автор Величко Л.П., Ярошенко О.Г. Програма для загальноосвітньої школи «Хімія 10-11 кл» Програма для загальноосвітньої школи «Екологія» рівень стандарту 2010 р.

3

Осадченко Андрій Петрович

Природознавство, біологія, географія

5-11

Програма для загальноосвітньої школи «Біологія 7-9 кл», Київ ,2005р, 

Програма для загальноосвітньої школи «Біологія 10-11кл», Київ ,2010р,

Програма для загальноосвітньої школи «Географія 6-9 кл», Київ ,2005р,

Програма для загальноосвітньої школи «Географія 10 кл», Київ ,2010р

4

Ткаченко Віталіна Володимирівна

Алгебра, геометрія, інформатика

5-11

Нова навчальна програма 2012 року зі змінами внесеними у 2015 році для 5-6 класів.

Нова програма(за новим базовим стандартом) 2013 зі змінами 2015 року. Програма з інформатики 9 клас 2004 року зі змінами 2009 року.

5

Давиденко Василь Андрійович

Фізика, астрономія

7-11

 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з фізики для 7–9 класів (К.; Ірпінь: Перун, 2005, затвердженої МОН: лист від 23.12.2004 № 1/11-6611) та для 10-11 класів (К., 2010, затвердженої МОН: наказ від 28.10.2010 № 1021).

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 6. Форма підвищення кваліфікації у наступному році

П.І.Б.

Проблемне питання, над яким працює

Який рік працює над проблемою

Форма звіту

Відкриті уроки, теми уроків

Інші форми підвищення кваліфікації (участь у творчих групах, семінарах, круглих столах)

Висновки, пропозиції

1

Кисіль Алла Олексіївна

Використання методів та прийомів гуманної педагогіки на уроках математики

4

Виступ на шкільних та районних нарадах, педрадах, семінарах

 

Участь у роботі МО району та школи.  Участь у районних семінарах.

 

2

Давиденко Василь Андрійович

Розвиток критичного мислення, як засобу саморозвитку пошуку й застосування знань на практиці

4

Виступ на шкільних та районних нарадах, педрадах, семінарах

 

Участь у роботі МО району та школи. Участь у районних семінарах.

 

3

Ткаченко Віталіна Володимирівна

Впровадження інтерактивних технологій на уроках  математики

5

Розробка уроків, проведення предметних тижнів

 

Участь у роботі МО району та школи. Участь у районних семінарах.

 

 

4

 

Осадченко Андрій Петрович

 

Диференціація навчання на уроках біології

 

4

 

Розробка уроків, проведення предметних тижнів

 

 

Участь у роботі МО району та школи. Участь у районних семінарах.

 

5

Параскун Оксана Павлівна

Розвиток творчої особистості в процесі вивчення хімії з використанням сучасних методик та форм роботи

5

Виступ на шкільних МО, нарадах, педрадах, розробка уроків, проведення предметних тижнів

 

Участь у роботі МО району та школи. Участь у районних семінарах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 7. Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду

 

 

ПІБ

Вивчення та узагальнення досвіду з проблеми

Хто вивчає та узагальнює

Термін

 

1

Осадченко А.П.

«Реалізація особистісно –орієнтованового навчання шляхом використання інтерактивних технологій з метою розвитку пізнавальної діяльності учнів на уроках біології та географії»

Адміністрація школи,

голова МО

січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повна назва школи,

П.І.Б.

Дата народження

Освіта, який ВНЗ і рік закінчення

Кваліфікація за дипломом

Посада, предмети, що викладає

Пед. стаж

Наставник

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 8. Молоді вчителі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 9. Участь у формах методичної роботи

 

ПІБ

Заходи

Термін

1

Кисіль Алла Олексіївна

 

 

 

 

 

2

Параскун Оксана Павлівна

 

 

 

 

 

3

Осадченко Андрій Петрович

 

 

 

 

 

4

Давиденко Василь Андрійович

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 


 

Розділ 10. Результати моніторингових досліджень.

Предмети

Клас

 2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

 

 

Середній                     Якісний

Показник

 навченості

Середній                     Якісний

Показник

Якісний

 показник

Математика

5,6

7,6

68%

7,8

69%

Алгебра

8-11

7,1

65%

7,3

69%

Геометрія

8-11

7,5

75%

7,7

75%

Природознавство

5

8,9

100%

8,9

100%

Біологія

6,8-11

8,5

92%

8,7

93%

Географія

6,8-10

8

90%

8,3

92%

Фізика

8-11

7,1

75%

7,3

79%

Хімія

8-11

7,5

74%

7,8

75%

Інформатика

5,6, 9-11

8,1

80%

8,3

84%

Астрономія

11

7,8

74%

8

75%

Екологія

11

8,6

75%

8,8

75%

Економіка

11

8

75%

8,8

75%

 

Аналіз результатів навчальних досягнень за  2015-2016н.р. показав, що порівняно з результатами  за  2014-2015 н.р. зріс якісний показник навченості з математики, алгебри, біології ,географії, хімії, інформатики, фізики.

Підтвердився якісний показник з економіки, екології, природознавства та геометрії.

 Рекомендації:

  1. Вчителям-предметникам посилити роботу щодо формування в учнів навиків самостійної роботи та практичного застосування теоретичних знань.
  2. Проводити індивідуальні заняття та консультації з учнями, яким важко засвоїти програмовий матеріал.

Розділ 11. Взаємовідвідування уроків

 

з/п

Хто

проводить

Дата

Клас

Предмет

Тема уроку

Хто відвідує

Рекомендації

1

Кисіль Алла Олексіївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Параскун Оксана Павлівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Осадченко Андрій Петрович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Давиденко Василь Андрійович

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 12. План роботи з молодими педагогами  (0-3 роки)

МО вчителів природничо – математичного циклу

 

ПІБ вчителя,

якому надається допомога

ПІБ наставника

Проблема, з якої

надається допомога

Результат

роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Природничі науки, Інші матеріали
Інкл
Додано
25 липня 2018
Переглядів
1791
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку