6 травня о 18:00Вебінар: Література: секрети організації ефективних підсумкових уроків вивчення творчості письменника

ПЛАН САМООСВІТИ вчителя трудового навчання РОЖКО І.В. 2020-2021 рік

Про матеріал
РОЗРОБКА ПЛАНУ САМООСВІТИ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВАННЯ РОЖКО І.В. 2020-2021 рік
Перегляд файлу

 

                                                                                       ПОГОДЖЕНО

                                                                                                    Голова методичної ради

                                                                                                    Комунального закладу

                                                                                                    «Куп’янська спеціальна

                                                                                       школа» Харківської

 обласної ради

                                                                                       __________ Н.Б.Пушкар

  __________2020 року

 

 

 

План саморозвитку

вчителя трудового навчання

Рожко Ірини Василівни

на 2020/2021 начальний рік

 

 

 

 

 

                                                            

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема, над якою працює педагогічний колектив Комунального закладу «Куп’янська спеціальна школа» Харківської обласної ради

 в 2020/2021 навчальному році:

 

«Компетентнісний підхід до дітей як умова забезпечення якості освіти та соціалізації особистості»

 

 

 

 

 

Тема, над якою працює методичне об’єднання вчителів трудового навчання

 в 2020/2021 навчальному році:

 

«Формування ключових компетентностей та розвиток загальнонавчальних умінь та навичок на уроках трудового навчання як умова для соціалізації та самореалізації особистості»

 

 

 

 

Тема, над якою працює вчитель:

 

 «Формування життєвих компетентностей через проектну діяльність»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

з/п

 

Зміст роботи

Форма     саморозвитку

 

Термін

виконання

Відмітка

про

виконання

1.  Вивчення нормативних документів

 

1.1

Опрацювання нормативно-правових документів щодо викладання трудового навчання в 2020/2021 навчальному році

Ознайомлення з

інформаційними збірниками МОНУ, періодичними виданнями

   Упродовж  навчального

       року

 

 

 

1.2

Опрацювання інструкції  з ведення класного журналу учнів 5-10-х класів

загальноосвітніх закладів освіти

Ознайомлення з інформаційними збірниками наказів, сайтом МОНУ

Вересень      2020 року

 

1.3

Ознайомлення з методични-ми рекомендаціями щодо вивчення трудового навчання у 2020/2021 навчальному році

Календарне планування

Серпень-вересень

2020 року

 

1.4

Опрацювання навчальних програм з трудового навчання

Програми: з декора-тивно-ужиткового мистецтва, Київ 2014 рік; Швейна справа; Варіативні модулі (декоратив-но-ужиткове мистецтво), Київ 2015 рік

Серпень

2020 року

 

2. Теоретична підготовка за фахом

2.1

Складання календарно-тематичного планування з декоративно -ужиткового мистецтва у 7-Б  класі та швейної справи у 6, 7-А, класах

Складання

календарних планів

 

Серпень

2020 року

 

2.2

Планування самоосвітньої діяльності у відповідності до плану методичної роботи закладу освіти

Складання планів

 

Вересень

2020 року

 

2.3

 

Опрацювання методичної, педагогічної, психологічної  та науково-популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня з трудового навчання

Поглиблена підго-товка до уроків  із швейної справи

Упродовж  навчального

року

 

 

2.4

Робота над новою індиві-дуальною методичною темою «Формування життєвих компетентностей через проектну діяльність» та її втілення відповідно до власного етапу

Підготовка до від-критого уроку, доповіді на МО, МР, педраді

Упродовж  навчального

року

 

2.5

Освоєння методики дослід-ницької діяльності (метод проектів)

Відвідування захо-дів, оформлення колективного проекту

Упродовж  навчального

року

 

2.6

Опрацювання матеріалів з теми «Формування ключо-вих компетентностей на уроках трудового навчан-ня через використання сучасних інноваційних педтехнологій»

Журнали ВГ «Основа» та «Шкільного світу»,

мережі Інтернет

Упродовж  навчального

року

 

2.7

Опрацювання матеріалів з теми «Використання різних дистанційних технологій під час викладання трудового навчання в сучасному  закладі освіти»

Журнали ВГ «Основа» та «Шкільного світу»,

мережі Інтернет

Жовтень

 2020 року

 

3. Методична підготовка

3.1

Підготовка матеріалів до засідань методичного об’єд-нання вчителів трудового навчання та  методичної ради закладу освіти, робота з документацією методичної ради

Доповіді на МО, МР, підготовка документації МР

Упродовж  навчального

року

 

3.2

 

Опрацювання навчальних програм з декоративно-ужиткового мистецтва та швейної справи, літератури  з методики викладання трудового навчання

Систематичне читання методичної літератури та фахових видань

 

Упродовж  навчального

року

 

3.3

Розробка конспектів уроків, дидактичних матеріалів, тестів, наочності з декора-

тивно-ужиткового мистецт-ва та швейної справи

Поглиблена підготовка до уроків

Упродовж  навчального

року

 

3.4

Розробка та проведення майстер-класу, участь у проведенні тижня  трудово-го навчання та профорієн-таційної роботи

Участь у  конкурсах в рамках предмет-ного тижня

До 01.03.2021

 

3.5

 

Опрацювання спеціальної літератури з корекційної педагогіки

Участь у психоло-го-педагогічних семінарах, практи-кумах, тренінгах, конференціях

Упродовж  навчального

року

 

3.6

Вивчення інтернет-ресурсів

з індивідуальної теми та підготовки уроків з декора-тивно-ужиткового мистець-тва та швейної справи, робота з методичними порталами, участь у вебінарах

Робота з комп’юте-ром, Інтернетом

Упродовж  навчального

року

 

3.7

Консультативна допомога вчителям

Індивідуальні консультації

Упродовж  навчального

року

 

3.8

Складання звіту з саморозвитку

Звіт

До 01.06.2021

 

4. Педагогічна підготовка

4.1

Відвідування уроків, вихов-них заходів колег методич-ного обєднання, семінарів, конференцій

Участь в організаційній та педагогічній роботі колективу

Упродовж  навчального

року

 

4.2

Створення електронної картотеки презентацій до уроків та розробок планів-конспектів уроків для 6-го класу із швейної справи, використання в роботі готових мультимедійних продуктів, комп'ютера, інтерактивної дошки

Робота з компьюте-ром, Інтернетом

Упродовж  навчального

року

 

4.3

Складання мультимедійних презентацій зі швейної справи

Робота з компьюте-ром, Інтернетом

Упродовж  навчального

року

 

 

doc
Пов’язані теми
Технології, Планування
Інкл
Додано
23 квітня
Переглядів
38
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку