Планування "Англійська мова 8 клас"

Про матеріал
Календарно - тематичне планування створено до підучника О. Карпюк 8 клас - І семестр. 2 години натиждень
Перегляд файлу

Дата

Примі

тка

Тема

Лексичний

матеріал

Граматичний матеріал

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Домашнє завдання

 

 

 

Introduction

1

 

 

Тобі сподобалися твої канікули?

Go sightseeing,accommodation,to book,a resort

Past Simple

Впр.1,2 с.13

Впр.1,с.12

Впр.2,с.4

Впр.1,с.14

Впр. 7, с. 7

2

 

 

Вдосконалення навичок вживання граматичних структур групи Present and Past

Повторення ЛО

Граматичні структури Present та Past

Song

Making up sentences

Впр. 1а, б, с. 8, впр. 2, с. 8, впр. 4 аб, с. 10

Впр. 1с, с. 8

Впр. 7, с. 11

Unit 1: «Родина та друзі»       годин

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток

 • Наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

Громадянська відповідальність

 • Розповідає про розподіл обов’язків у родині.
 • Наводить приклади взаємодопомоги членам родини.
 • Пояснює вибір особистих символів.
 • Обговорює особливості взаємодії особистості та групи.
 • Порівнює  безпосереднє спілкування з віртуальним.
 • Планує траєкторію власного життя.    
 • Формулює особисті  ціннісні пріоритети.
 • Порівнює сімейні традиції.
 • Наводить приклади свого внеску в життя громади.

Здоров’я і безпека

 • Аргументує необхідність дотримання особистої гігієни.
 • Демонструє розуміння вплив звичок на стан здоров’я.
 • Ілюструє необхідність здорового способу життя на прикладі своєї родини.
 • Формулює правила безпеки онлайн спілкування.
 • Прогнозує наслідки необачної поведінки в мережі Інтернет.

Підприємливість та фінансова грамотність

 • Демонструє розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту.
 • Розповідає про доцільне використання кишенькових грошей.

3

 

 

Сім’я та друзі

Kind,reliable,sociable,helpful,understanding,ambitious,lazy,strict,honest,friendly,fair,complaining,amusing,jealous,overprotective,pessimistic

Прикметни-ки

Впр.1,с.19

Interviewing

Впр. 1, с. 18

Впр.3, с.18

Впр. 2, с. 18

4

 

 

Чи ти хороший друг?

Brave,stubborn,thoughtful,selfish,serious,generous,tidy,optimistic,polite

Present Simple

Впр.1,2,с.19-20

Text “A Good friend”

Expressing opinion

Впр.3, с.20

Впр. 1, с. 19

Описа-ти свого найкращого друга

5

 

 

Друзі та дружба

ЛО теми

Present Simple

A poem

Впр.1,с.21Впр.2,с.22

Впр.4, с.22,Впр.6,с.23

Впр.7,с.24

Впр. 5, с. 23

6

 

 

Порівняння

ЛО теми

As…as or not so…as

Is it good to have many friends?

Answer the questions

Broken senten-ces

Впр. 1, с. 25

Написати 5 речень порівнянь

7

 

 

 

 

Чи ти справжній друг?

Catch up with,weirdo,pretend,came across,tease,get on with,have a lot in common

Tenses

Pupils’ answers

Впр.6, с.28, впр.4, с. 28

Впр.1, с.26

Впр.2,с.28

Впр. 5, с. 28

8

 

 

Написання листа другу

ЛО теми

Tenses

Song

Впр. 1, с. 29

Letter sample

Впр. 2, с. 29

Впр. 3, с. 29

9

 

 

Значення дружби

ЛО теми

Future Simple and Present Continuous

My best friend

Впр.1,с.46Впр.5,с.48, впр. 3, с. 47

Впр.4,с.47

Впр.2,с.46

Впр. 6, с. 49

 

Unit 2: «Здоровий спосіб життя»       годин

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток

 • Дискутує довкола питань екології життя та здоров’я людини
 • Пояснює необхідність прибирання за собою під час відпочинку

Громадянська відповідальність

 • Дає поради щодо правил поведінки під час епідемії

Здоров’я і безпека

 • Обговорює шляхи профілактики захворювань
 • Наводить приклади продуктів, корисних для харчування
 • Обговорює особливості харчування у підліткову віці та харчові звички
 • Наводить приклади збалансованості власного харчування
 • Обговорює різні способи приготування їжі для збереження здоров’я та дотримання безпеки

Фінансова грамотність

10

 

 

Здоровий спосіб життя

Rapid,solve,nightmare,breathe,stage,previous,to relax,aneyelid

Tenses

Впр. 2, с. 30

Впр.1, с.30,Впр.5,с.32

Впр.2,с30

Впр.7,с.32

Впр. 4, с. 31

11

 

 

Здорові звички

A flavor,to depend on,fizzy,to be at risk,to take one’s time

Conditional

Впр. 4б, с. 35

Впр.1,с.33Впр.2,с.34 Впр.4,с.35Впр.5,с.35

Впр.3,с34

Впр. 6, с. 36

Впр. 7, с. 36

12

 

 

Бути здоровим важливо

 

ЛО теми

 

Future Tenses

 

Why is exercising wise?

What does being healthy mean to you?

Впр. 1, с. 37

Впр.3,4 с.38

 

 

Впр. 7, с. 39

13

 

 

Який ти? Вдосконалення навичок усного мовлення,аудіювання й читання

ЛО теми

Tenses

Впр. 2б, с. 41

Впр.1, с.39, Впр.2а,      с. 41

Впр.1,с.39 Впр.2, с.41

Впр.4,с.

42

Впр. 3, с. 41

14

 

 

Ми повинні піклуватися про наше здоров’я.

Активізація лексики

Vocabulary box p. 43

Tenses

Video

Впр.7 а)с.44, впр. 9, с. 45

Впр.6,с.43

Впр.7б)с.44

Впр. 8, с. 44

15

 

 

Написання електронних листів.

ЛО теми

Tenses

Song

Compo-nents of healthy lifestyle

Впр. 1, с. 45

Впр. 2, с. 45

Впр. 3, с. 45

16

 

 

У тебе здоровий спосіб життя?

ЛО теми

Giving advice

Poem

Впр.8,с.50Впр.11,с.52

Впр.7,с.49, Впр.9, с.51, Впр.10с.51

Впр.12,с.53

Впр. 13, с. 53

17

 

 

Час для читання

Devoted,generous,greedy,hard-working,to devote,to bother,lonely

Tenses

 

Впр.3,с.56Впр.4,с.56Впр.5-8с.57

Впр.1,с.54, Впр.4,с.56

Впр. 2, с. 56

Впр. 7, с. 57

Unit 3: «Шкільне життя»    годин

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток

 • Обговорювання участі у шкільних екологічних заходах

Громадянська відповідальність

 • Демонстрація розуміння потреби працювати
 • Свідчить на користь необхідності толерантного ставлення до людей з особливими навчальними потребами.
 • Пропонує  варіанти участі школи/класу в житті громади.
 • Обговорює шкільні правила.
 • У спілкуванні дотримується толерантності принципу «no hate speech» мова проти ненависті – з англ.).

Здоров’я і безпека

 • Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя.

18

 

 

Який вигляд має твоя школа?

A university,to decide,to improve,to memorize,to cheer smb up

Tenses

Впр.2, с.62

Впр.1,с.62

Впр.4,с.63

Впр.3,с.63

Впр. 5, с. 63

19

 

 

Може завтра піде дощ

ЛО теми

Should may/might

Dialogues

Впр. 2, с. 65

Впр.6,с.66, впр. 1, с. 64

Впр.4-5,с.66

Впр. 3, с. 65

20

 

 

Школи у Великій Британії

An education,a technology,national,primary,secondary,typical,to take an exam

 

British schools

Впр.1а)с.68 Впр.3-4,с.70

Впр.1б)с.68

Впр.2,с.70

Впр. 5, с. 71

21

 

 

Обладнання моєї школи. Вдосконалення навичок усного мовлення й читання

An equipment,a facility,a workshop,be well-equippead

Tenses

Dan’s opinion about his school

Впр.5,с.71Впр.1,с.73Впр.3,с.75

Впр.6,с.71Впр.1,с.73

Впр.8,с.73 Впр.2,с.77

Впр. 7, с. 73

22

 

 

Моє шкільне життя.

Вдосконалення навичок читання, письма

Arts and Crafts Room,Assembly Hall,Canteen,Gymnasium,Laboratory,Computer Room, Library, Workshop

 

Song

Впр.4-5,с.75 Впр.7,с.77

Впр.6,с.76

Впр.4,с75 Впр.1,с.

77

Впр.8,с.

78

Впр. 7б, с. 77

23

 

 

Ви хороша команда?

Responsible,boring,hard,aggressive,fair,patient,strict,interesting,smart,low,busy,firm

Tenses

Isn’t it important to be pretty?

Впр. 2б, с. 79

Впр. 3, с. 80

Впр.2а,с.

80

Впр.2,с.

79

Впр.4,с. 80

 

24

 

 

Наші вчителі. Вдосконалення навичок читання, аудіювання

A headmaster,an IT teacher,a psychologist,a  librarian

 

My favorite teacher

Впр.2,с.81Впр.3а)с.81 Впр.6а)с.84

Впр.3б)с.81

Впр.6 б)с.84

Впр. 5, с. 83

25

 

 

Чи щаслива ти людина?

ЛО теми

Past Continuous

Pupils’ answers

Впр. 3, с. 85

Впр. 1, с. 84

Впр.2,с.85Впр.4,с.86

Впр. 5, с. 86

26

 

 

Це змушує мене почуватися кращ

ЛО теми

Tenses

Впр. 1, с. 87Впр.5-6, с.89

Впр.1б)с.88 Впр.9,с.90

Впр.1а)с.87 Впр.8, с.90

Впр.3,с.88

Впр.7,с.89

27

 

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

Ти щасливий в школі?

 

ЛО теми

Past Simple or Past Continuous

Впр.4,с.94

Впр.2,с.92Впр.7,с.95Впр.8,с.96

Впр.1,с. 91 Впр.5,с.9

Впр.2,

с.97

Впр.3, с.93

32

 

 

Підсумковий урок

 

docx
До підручника
Англійська мова (8-й рік навчання) 8 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
11 лютого 2019
Переглядів
3879
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку