Планування уроків математики 5-6 класи за оновленою програмою

Про матеріал
Планування уроків для 5-6 класв, геометрії 7,8,9 класи, алгебри 7,8,9 класи за оновленою програмою
Перегляд файлу

Математика 5 клас за підручником Н. А. Тарасенкова та , О. П. Бочко, О. М. Коломієць

Усього  - 140 годин

 І семестр (64 години)

 

І. Натуральні числа та дії над ними. Геометричні фігури

 та величини (64 години)

 

Тема 1. Лічба, вимірювання чисел  (14 год.)

уроку

Дата

Тема уроку

Мета уроку

Примітки

1

 

Предмети та одиниці лічби

Узагальнити й поглибити знання учнів про натуральні числа; сформувати вміння розпізнавати натуральні числа, наводити їх приклади

 

2

 

Пряма. Відрізок. Промінь. Вимірювання відрізків

Сформувати поняття прямої, відрізка та променя; сформувати вміння вимірювати і зображати відрізки; зображувати прямі та промені за допомогою лінійки

 

3

 

Координатний промінь

Сформувати поняття координатного променя та уявлення про шкалу; сформувати вміння позначати натуральні числа на координатному промені

 

4

 

Розв’язування вправ

Удосконалити вміння позначати на координатному промені натуральні числа та знаходити координату точки на координатному промені

 

5

 

Числові вирази. Рівності. Нерівності

Узагальнити поняття числового виразу; сформувати вміння складати буквені вирази за умовою задачі та знаходити значення буквених виразів при різних значеннях букви

 

6

 

 

Порівняння натуральних чисел

Домогтися засвоєння правил порівняння натуральних чисел; сформувати вміння виконувати порівняння натуральних чисел

 

7

 

Розв’язування вправ

Удосконалити вміння порівнювати натуральні числа, використовуючи координатний промінь; удосконалити вміння у розв’язуванні задач на порівняння чисел

 

8

 

Кути та їх вимірювання

Сформувати поняття кута та його елементів; ознайомити з правилами позначення кутів, з одиницями виміру кутів, з будовою транспортира і правилами користування ним; повторити поняття шкали

 

9

 

Бісектриса кута

Сформувати поняття бісектриси кута; навчити розв’язувати задачі, використовуючи властивість бісектриси кута

 

10

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота

Удосконалити вміння розв’язувати задачі, які передбачають використання поняття кута та його елементів, уміння вимірювати і будувати кут

 

11

 

 

Аналіз самостійної роботи

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

12

 

Контрольна робота №1

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Лічба, вимірювання і числа»

 

13

 

Аналіз контрольної роботи

Провести аналіз контрольної роботи. Вказати учням на їх помилки, виконати роботу над помилками

 

 

Тема 2. Дії першого ступеня з натуральними числами (14 год.)

14

 

Буквені вирази. Формули

Сформувати поняття буквеного виразу;Сформувати вміння використовувати завдання, які передбачають складання та обчислення значень буквених виразів

 

15

 

Буквені вирази. Формули

Удосконалити вміння складати числові та буквені вирази за умовою задачі, знаходити значення числових і буквених виразів, використовувати формули для обчислення величин і складати формули за умовами задачі

 

16

 

Додавання натуральних чисел

Сформувати вміння виконувати додавання багатоцифрових чисел, розв’язувати вправи, які передбачають додавання натуральних чисел

 

17

 

Закони додавання

Удосконалити вміння виконувати додавання багатоцифрових чисел, розв’язувати вправи, які передбачають додавання натуральних чисел, законів додавання до розв’язування задач

 

18

 

Віднімання натуральних чисел

Сформулювати поняття дії віднімання; сформувати вміння виконувати віднімання багатоцифрових чисел, розв’язувати задачі, які передбачають віднімання натуральних чисел

 

19

 

Віднімання натуральних чисел

Удосконалити вміння виконувати віднімання багатоцифрових натуральних чисел; розв’язувати задачі, які передбачають віднімання натуральних чисел

 

20

 

Розв’язування вправ

Удосконалити вміння застосовувати правила віднімання натуральних чисел до розв’язування задач; ознайомити з властивостями віднімання

 

21-22

 

Трикутник та його види

Сформувати поняття трикутника як окремого виду многокутника; домогтися засвоєння класифікації трикутників залежно від величини кутів та довжини сторін

 

23

 

Самостійна робота

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Дії першого ступеня з натуральними числами»

 

24

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

25

 

Контрольна робота №2

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Дії першого ступеня з натуральними числами»

 

26

 

Аналіз контрольної роботи

Провести аналіз контрольної роботи. Вказати учням на їх помилки, виконати роботу над помилками

 

 

 

Тема 3. Дії другого ступеня з натуральними числами (14 год.)

27

 

Множенная натуральных чисел.

Сформувати поняття  добутку натуральних чисел; сформувати вміння виконувати множення багатоцифрових чисел; домогтися засвоєння властивостей нуля й одиниці під час множення

 

28

 

Множення натуральних чисел.

Удосконалити вміння виконувати множення багатоцифрових чисел

 

29

 

Переставна, сполучна властивості множення.

Домогтися засвоєння переставної та сполучної властивості множення; сформувати вміння використовувати ці властивості під час обчислення значень виразів

 

30

 

Розподільна властивість множення.

Домогтися засвоєння розподільної властивості множення; сформувати вміння застосовувати цей закон до розв’язування задач

 

31

 

Розв’язування вправ

Удосконалити вміння застосовувати розподільний закон множення до розв’язування прикладів

 

32

 

Розподільна властивість множення.

Удосконалити вміння застосовувати розподільний закон множення до розв’язування задач

 

33

 

Розв’язування вправ

Удосконалити вміння застосовувати закони множення до розв’язування задач

 

34

 

Ділення натуральних чисел.

Сформувати поняття дії ділення; домогтися засвоєння властивостей нуля й одиниці під час ділення; сформувати вміння виконувати ділення багатоцифрових чисел

 

35

 

Ділення натуральних чисел.

Удосконалити вміння виконувати ділення натуральних чисел; сформувати вміння виконувати ділення натуральних чисел, що закінчуються нулями, на розрядну одиницю, виконувати ділення величин на натуральні числа

 

36

 

Розв’язування вправ

Удосконалити вміння виконувати ділення чисел, застосовувати дію ділення до розв’язування задач

 

37

 

Ділення з остачею.

Домогтися засвоєння правила ділення з остачею; сформувати вміння знаходити неповну частку і остачу під час виконання ділення з остачею

 

38

 

Розв’язування вправ.

Удосконалити вміння знаходити неповну частку і остачу під час виконання ділення з остачею; сформувати вміння виражати ділене через дільник, неповну частку і остачу

 

39

 

Самостійна робота.

Узагальнити і систематизувати знання учнів із теми «Дії другого степеня з натуральними числами»; узагальнити вміння розв’язувати задачі, які передбачають виконання множення і ділення натуральних чисел

 

40

 

Аналіз самостійної роботи.

Розв’язування вправ.

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

41

 

Контрольна робота №3

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Дії другого ступеня з натуральними числами»

 

42

 

Аналіз контрольної роботи

Провести аналіз контрольної роботи. Вказати учням на їх помилки, виконати роботу над помилками

 

 

Тема 4. Рівняння. Розв’язування задач (12 годин)

 

43

 

Порядок виконання дій у виразах.

Домогтися засвоєння правил, які визначають порядок дій у виразах, що містять дії першого і другого ступенів і дужки; сформувати вміння обчислювати значення таких виразів, складати алгоритм обчислення

 

44

 

Порядок виконання дій у виразах

Удосконалити вміння обчислювати значення виразів, складати алгоритми обчислень

 

45

 

Рівняння.

Сформувати поняття рівняння, кореня рівняння; сформувати вміння наводити приклади рівнянь, пояснювати, що означає розв’язати рівняння; сформувати вміння розв’язувати рівняння за правилами знаходження невідомих компонентів арифметичних дій

 

46

 

Рівняння

Сформувати вміння розв’язувати рівняння за правилами знаходження невідомих компонентів арифметичних дій (множення та ділення)

 

47

 

Рівняння.

Удосконалити вміння складати та розв’язувати рівняння на основі залежностей між компонентами арифметичних дій

 

48

 

Типи задач та способи їх розв´язування.

Ознайомити учнів з типами текстових задач і способами їх розв’язання; сформувати вміння визначити, до якого типу належить подана задача, розв’язувати задачі з однією та однойменними величинами, зокрема задачі геометричного змісту

 

49

 

Типи задач та способи їх розв´язування.

Удосконалити вміння розв’язувати задачі з однією та однойменними величинами; сформувати вміння розв’язувати задачі з трьома залежними величинами, зокрема задачі на вартість

 

50

 

Типи задач та способи їх розв´язування.

Удосконалити вміння розв’язувати задачі з однією та однойменними величинами; продовжити формувати вміння розв’язувати задачі з трьома залежними величинами, зокрема задачі на роботу

 

51

 

Самостійна робота.

Удосконалити і систематизувати знання учнів із теми «Рівняння. Типи задач та способи їх розв’язання»

 

52

 

Аналіз самостійної роботи.

Розв’язування вправ.

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

53

 

Контрольна робота №4

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Рівняння. Типи задач та способи їх розв’язання»

 

 

Тема №5 Степінь натурального числа з натуральним показником.

 Площі та об´єми фігур (11 годин)

54

 

Аналіз контрольної роботи.

Степінь числа.

Сформувати поняття степеня числа, показника і основи степеня, квадрата і куба числа; сформувати вміння обчислювати значення степенів

 

55

 

Степінь числа.

Удосконалити вміння обчислювати значення степенів; сформувати вміння обчислювати значення числових виразів, що містять степені

 

56

 

Площа прямокутника і квадрата.

Сформувати уявлення про площину, площу фігури; домогтися засвоєння поняття одиниці виміру площі, властивості площі; сформувати вміння обчислювати площу прямокутника і квадрата

 

57

 

Площа прямокутника і квадрата.

Удосконалити вміння обчислювати площу прямокутника і квадрата; домогтися засвоєння залежностей між одиницями вимірювання площі

 

58

 

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда.

Сформувати поняття прямокутного паралелепіпеда та його елементів, куба, піраміди та її елементів; сформувати вміння розпізнавати прямокутний паралелепіпед, куб, піраміду

 

59

 

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда.

Удосконалити знання опрямокутном паралелепіпеді; розв’язувати задачі, які передбачають знаходження площі поверхні паралелепіпеда та довжин його ребер

 

60

 

Об´єм прямокутного паралелепіпеда і куба.

Сформувати поняття одиниці вимірювання об’єму, об’єму прямокутного паралелепіпеда і куба; сформувати вміння виконувати завдання, які передбачають обчислення об’єму прямокутного паралелепіпеда

 

61

 

Самостійна робота.

Удосконалити і систематизувати знання учнів із теми «Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об’єми фігур»

 

62

 

Аналіз самостійної роботи.

Розв’язування вправ.

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

63

 

Контрольна робота №5

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об’єми фігур»

 

64

 

Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого I в семестрі.

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Натуральні числа та дії над ними»

 

 ІІ семестр (76 годин)

Тема №6 Звичайні дроби (14 годин)

65

 

Що таке звичайний дріб.

Сформувати поняття дробових чисел, звичайних дробів; сформувати вміння читати і записувати звичайні дроби

 

66

 

Що таке звичайний дріб.

Закріпити знання учнів з читання та запису дробів, запису часток і натуральних чисел у вигляді дробу

 

67

 

Правильні і неправильні дроби.

Сформувати поняття правильного та неправильного дробу, мішаного числа; сформувати вміння перетворювати мішане число в неправильний дріб і навпаки

 

68

 

Правильні і неправильні дроби.

Удосконалити вміння  виконувати вправи, що передбачають перетворення неправильних дробів  у мішані та мішаних чисел у неправильні дроби; записувати частку у вигляді дробу та натуральне число у вигляді дробу

 

69

 

Порівняння дробів.

Домогтися засвоєння правила порівняння дробів з однаковими знаменниками; сформувати вміння виконувати вправи, що передбачають порівняння дробів з однаковими знаменниками

 

70

 

Порівняння дробів.

Удосконалити вміння  порівнювати звичайні дроби з однаковими знаменниками

 

71

 

Дроби і ділення.

Показати зв’язок між дією ділення і звичайними дробами; виробити навички записування частки у вигляді дробу натурального числа та дробу з наперед вказаним знаменником

 

72

 

Мішані числа

Сформувати поняття «мішане число», «ціла і дробова частина числа»; формування алгоритмів виділення цілої частини з неправильного дробу; навчити учнів застосовувати названі алгоритми під час розв’язування вправ

 

73

 

Знаходження дробу від числа.

Домогтися засвоєння правила знаходження дробу від числа; сформувати вміння виконувати вправи, у яких передбачено знаходження дробу від числа

 

74

 

Знаходження дробу від числа.

Удосконалити вміння виконувати вправи, у яких передбачено знаходження дробу від числа

 

75

 

Знаходження числа за його дробом

Формувати навички розв’язування задач на знаходження числа за величиною дробу; закріпити вміння знаходити дріб від числа

 

76

 

Самостійна робота.

Удосконалити і систематизувати знання учнів із теми «Звичайні дроби»

 

77

 

Аналіз самостійної роботи.

Розв’язування вправ.

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

78

 

Контрольна робота №6

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Звичайні дроби»

 

 

Тема 7. Дії першого ступеня зі звичайними дробами з

однаковими знаменниками (14 годин)

79

 

Аналіз контрольної роботи.

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.

Домогтися засвоєння правил додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками; сформувати вміння виконувати вправи, у яких передбачено додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками

 

80

 

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.

Сформувати вміння виконувати додавання натурального та дробового числа; знаходити суму і різницю мішаних чисел, дробові частини яких мають однакові знаменники

 

81

 

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.

Удосконалити вміння виконувати додавання та віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками та мішаних чисел, , дробові частини яких мають однакові знаменники

 

82

 

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.

Закріпити знання і навички учнів при виконанні дій додавання дробових чисел

 

83

 

Доповнення правильного дробу до одиниці.

Сформувати поняття доповнення правильного дробу до одиниці; сформувати вміння розв’язувати задачі, які передбачають використання цього поняття

 

84

 

Віднімання дробу від натурального числа.

Сформувати вміння виконувати віднімання дробу від натурального числа, виконувати вправи, які передбачають  віднімання дробу від натурального числа

 

85

 

Віднімання дробу від натурального числа.

Удосконалити вміння виконувати віднімання дробу від натурального числа, виконувати вправи, які передбачають  віднімання дробу від натурального числа

 

86

 

Віднімання дробу від натурального числа.

Удосконалити вміння застосовувати правила віднімання дробу від натурального числа до розв’язування задач

 

87

 

Додавання мішаних чисел.

Домогтися засвоєння правил додавання мішаних чисел, дробові частини яких мають однакові знаменники; сформувати вміння виконувати додавання мішаних чисел

 

88

 

Віднімання мішаних чисел.

Домогтися засвоєння правил віднімання мішаних чисел, дробові частини яких мають однакові знаменники; сформувати вміння виконувати віднімання мішаних чисел

 

89

 

Додавання і віднімання мішаних чисел.

Удосконалити вміння виконувати додавання і віднімання мішаних чисел, виконувати вправи, які передбачають додавання і віднімання мішаних чисел

 

90

 

Самостійна робота.

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Звичайні дроби»; удосконалити вміння розв’язувати задачі на застосування поняття звичайного дробу та виконання додавання і віднімання дробових чисел

 

91

 

Аналіз самостійної роботи.

Розв’язування вправ.

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

92

 

Контрольна робота №7

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Дії першого ступеня зі звичайними дробами з  однаковими знаменниками»

 

 

Тема 8.  Десяткові дроби та дії з ними (17 годин)

93

 

Аналіз контрольної роботи

Десятковий дріб.

сформувати поняття десяткового дробу; сформувати вмінні читати й записувати десяткові дроби, називати розряди десяткових знаків у запису десяткових дробів

 

94

 

Десятковий дріб.

Удосконалити вміння читати й записувати десяткові дроби, називати розряди десяткових знаків у запису десяткових дробів

 

95

 

Порівняння десяткових дробів

Домогтися засвоєння правила порівняння десяткових дробів; сформувати вміння виконувати завдання, у яких передбачено застосування правила порівняння десяткових дробів

 

96

 

Порівняння десяткових дробів

Удосконалити вміння виконувати порівняння десяткових дробів

 

97

 

Додавання і віднімання десяткових дробів.

Домогтися засвоєння правил додавання та віднімання десяткових дробів; сформувати вміння виконувати завдання, у яких передбачено додавання та віднімання десяткових дробів

 

98

 

Додавання і віднімання десяткових дробів.

Закріпити вміння виконувати додавання та віднімання десяткових дробів.

 

99

 

Додавання і віднімання десяткових дробів.

Удосконалити вміння виконувати  додавання та віднімання десяткових дробів

 

100

 

Множення десяткових дробів.

Домогтися засвоєння правила множення десяткових дробів; сформувати вміння виконувати вправи, у яких передбачено множення десяткових дробів

 

101

 

Множення десяткових дробів.

Удосконалити вміння виконувати множення десяткових дробів

 

102

 

Множення десяткових дробів на розрядну одиницю

Домогтися засвоєння правил множення десяткових дробів на розрядну одиницю; сформувати вміння  виконувати вправи, що передбачають множення десяткових дробів на розрядну одиницю

 

103

 

Ділення десяткових дробів на натуральне число

Домогтися засвоєння правила ділення десяткового дробу на натуральне число; сформувати вміння  виконувати вправи, що передбачають ділення десяткових дробів

 

104

 

Ділення десяткових дробівна натуральне число

Удосконалити вміння виконувати ділення десяткового дробу на натуральне число

 

105

 

Ділення десяткових дробів на десятковий дріб

Домогтися засвоєння правила ділення десяткового дробу на десятковий дріб; сформувати вміння  виконувати вправи, що передбачають ділення десятковий дріб

 

106

 

Ділення десяткових дробів.

Закріпити вміння виконувати ділення десяткових дробів на десятковий дріб

 

107

 

Округлення чисел.

Сформувати поняття округлення чисел; домогтися засвоєння правила округлення десяткових дробів; сформувати вміння виконувати  округлення чисел до будь-якого розряду

 

108

 

Самостійна робота.

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Множення та ділення десяткових дробів»; удосконалити вміння розв’язувати задачі на всі дії з десятковими дробами

 

109

 

Аналіз самостійної роботи.

Розв’язування вправ.

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

 

 

Контрольна робота №8

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Множення та ділення десяткових дробів»

 

 

Тема 9. Відсотки. Середнє арифметичне (18 годин)

110

 

Аналіз контрольної роботи.

Що таке відсоток .

Домогтися засвоєння поняття відсотка, розуміння того факту, що всій величині  відповідає 100%; сформувати вміння виконувати вправи, що передбачають поняття відсотка

 

111

 

Що таке відсоток.

Удосконалити вміння виконувати вправи, що передбачають використання відсотка

 

112

 

Знаходження відсотка від числа.

Домогтися засвоєння правила знаходження відсотка від числа; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають знаходження відсотка від числа

 

113

 

Знаходження відсотка від числа.

Формувати вміння розв’язувати задачі, , що передбачають знаходження відсотка від числа

 

114

 

Знаходження відсотка від числа.

Удосконалити вміння розв’язувати задачі, , що передбачають знаходження відсотка від числа

 

115

 

Знаходження відсотка від числа.

Удосконалити вміння розв’язувати задачі, , що передбачають знаходження відсотка від числа; перевірити рівень засвоєння знань і вмінь з теми «Знаходження відсотків від числа» шляхом проведення самостійної роботи

 

116

 

Знаходження числа за його відсотком.

Домогтися засвоєння правила знаходження числа за його відсотками; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають знаходження числа за його відсотком

 

117

 

Знаходження числа за його відсотком.

Формувати вміння розв’язувати задачі, , що передбачають знаходження числа за його відсотком

 

118

 

Знаходження числа за його відсотком.

Удосконалити вміння розв’язувати задачі, , що передбачають знаходження числа за його відсотком

 

119

 

Знаходження числа за його відсотком.

Сформувати вміння застосовувати правило знаходження числа за його відсотками під час розв’язування задач

 

120

 

Розв´язування задач на відсотки.

Сформувати вміння застосовувати поняття відсотка, правил знаходження  відсотків від числа та числа за його відсотками до розв’язування задач

 

121

 

Середнє арифметичне.

Сформувати поняття середнього арифметичного кількох чисел; сформувати вміння виконувати завдання, в яких передбачено знаходження середнього арифметичного кількох чисел

 

122

 

Середнє арифметичне.

Удосконалити вміння знаходити середнє арифметичне кількох чисел;

 

123

 

Середнє значення величини.

Сформувати поняття середнього значення величини; сформувати вміння виконувати завдання , у яких передбачено знаходження середнього значення величини

 

124

 

Середнє значення величини.

Удосконалити вміння знаходити середнє значення величини

 

125

 

Самостійна робота.

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Відсотки. Середнє арифметичне»

 

126

 

Аналіз самостійної роботи.

Розв’язування вправ.

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

127

 

Контрольна робота №9

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Відсотки. Середнє арифметичне»

 

 

 Повторення і систематизація навчального матеріалу.(13 год)

128

 

Аналіз контрольної роботи

Лічба, вимірювання і числа.

 

 

129

 

Дії першого ступеня з натуральними числами.

Повторити поняття рівняння; узагальнити та систематизувати вміння розв’язувати вправи першого ступеня з натуральними числами

 

130

 

Дії другого ступеня з натуральними числами

Повторити поняття множення та ділення натуральних чисел, закони множення; відтворити вміння виконувати множення та ділення натуральних чисел, розв’язувати задачі, які передбачають множення та ділення натуральних чисел

 

131

 

Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об´єми фігур.

Повторити поняття степеня натурального числа з натуральним показником; узагальнити знання учнів про площі та об’єми фігур; відтворити вміння розв’язувати задачі на обчислення площі прямокутника і квадрата, об’єму прямокутного паралелепіпеда

 

132

 

Звичайні дроби.

Повторити поняття звичайного дробу; узагальнити вміння розв’язувати задачі, які передбачають застосування поняття звичайного дробу, знаходження дробу від числа та числа за його дробом

 

133

 

Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками.

Узагальнити та систематизувати вміння учнів виконувати додавання та віднімання звичайних дробів, розв’язувати задачі, які передбачають виконання дій першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками

 

134

 

Десяткові дроби та дії з ними.

Повторити означення десяткового дробу; відтворити вміння виконувати дії з десятковими дробами, розв’язувати задачі на всі дії з десятковими дробами

 

135

 

Відсотки. Середнє арифметичне.

Повторити означення  відсотка ; відтворити вміння знаходити відсотки від числа та числа за його відсотками, розв’язувати задачі на відсотки; повторити поняття середнього арифметичного та середнього значення величин

 

136

 

Рівняння

Повторити способи розв’язування рівнянь, розв’язувати рівняння на основі залежностей між компонентами арифметичних дій

 

137

 

Підсумкова контрольна робота №10.

Перевірити рівень засвоєння знань, набутих учнями під час вивчення математики у 5 класі

 

138

 

Розв´язування задач логічногохарактеру

Формувати вміння застосовувати набуті знання до розв’язування задач логічного змісту

 

139

 

Розв´язування задач підвищеної складності

Формувати вміння застосовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях, розв’язувати задачі підвищеної складності

 

140

 

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік

Узагальнити знання учнів, набуті під час вивчення математики в 5 класі

 

 

 

Математика 6 клас

за підручником Н. А. Тарасенкова , О. М. Коломієць, З. О. Сердюк

Усього  - 140 годин

 І семестр - 64 години

І. Подільність чисел(10 годин)

Дата

Тема

Мета уроку

Примітка

1

 

Дільники натурального числа. Ознаки подільності на 2, 5, 10

Сформувати поняття дільника натурального числа, кратного поданому натуральному числу; домогтися засвоєння ознак подільності на 2, 5, 10

 

2

 

Ознаки подільності на 3 і 9

Домогтися засвоєння ознак подільності на 3 і 9; сформувати вміння виконувати вправи, що передбачають використання ознак подільності на 3 і 9

 

3

 

Прості і складені числа

Сформувати поняття простого й складеного числа; сформувати вміння виконувати вправи на використання зазначених понять

 

4

 

Розкладання натуральних чисел на прості множники

Домогтися  засвоєння схеми розкладання числа на прості множники

 

5

 

Найменший спільний дільник. Взаємно прості числа

Сформувати поняття найбільшого спільного дільника, взаємно простих чисел; домогтися засвоєння алгоритму знаходження найбільшого спільного дільника кількох чисел

 

6

 

Кратні натурального числа

Сформувати поняття спільного кратного кількох чисел, найменшого спільного кратного

 

7

 

Розв’язування вправ

Розширити систему знань учнів про означення і способи знаходження НСД і НСК кількох чисел; вдосконалювати вміння знаходити НСД і НСК у різних випадках

 

8

 

Самостійна робота

Узагальнити й систематизувати знання учнів із теми «Подільність чисел»

 

9

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

10

 

Контрольна робота №1

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Подільність чисел»

 

 

ІІ. Додавання і віднімання звичайних дробів (11 годин)

11

 

Аналіз контрольної роботи. Основна властивість дробу

Домогтися засвоєння основної властивості звичайного дробу; сформувати вміння виконувати вправи, що передбачають застосування основної властивості дробу

 

12

 

Застосування основної властивості дробу. Скорочення дробу

Сформувати уявлення учнів про зміст поняття скорочення дробів та навчити користуватися цими уявленнями для виконання завдань

 

13

 

Зведення дробу до одного знаменника

На основі основної властивості дробу сформувати уявлення учнів про зміст поняття зведення дробів до спільного знаменника

 

14

 

Розв’язування вправ

Завершити формування вмінь знаходити НСЗ і зводити дроби до найменшого спільного знаменника

 

15

 

Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів

Відпрацювати навички зведення дробів до НСЗ. Доповнити знання учнів правилом порівняння дробів з різними знаменниками; систематизувати вивчений з приводу порівняння дробів матеріал

 

16

 

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

Сформувати уявлення про алгоритм додавання і віднімання  дробів з різними знаменниками

 

17

 

Розв’язування вправ на додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

Продовжити роботу з формування вмінь застосовувати алгоритми додавання і віднімання дробів з різними знаменниками у більш складних ситуаціях

 

18

 

Додавання та віднімання  цілих і дробових чисел

Розпочати роботу формування вмінь використовувати відповідні алгоритми при додаванні і відніманні мішаних чисел

 

19

 

Самостійна робота

Вдосконалити вміння виконувати додавання і віднімання дробів і мішаних чисел з різними знаменниками

 

20

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

21

 

Контрольна робота №2

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Додавання та віднімання дробових чисел»

 

 

ІІІ. Множення звичайних дробів (8 годин)

22

 

Множення звичайних дробів

Домогтися засвоєння правил множення дробу на натуральне число і розпочати роботу з вироблення вмінь виконувати множення дробів і розв’язувати завдання, що передбачають множення звичайних дробів

 

23

 

Взаємно обернені числа

Ознайомити учнів із поняттям «взаємно обернені числа» і домогтися його засвоєння; виробити вміння перевіряти чи, є дані два числа взаємно оберненими, знаходити число,обернене до даного

 

24

 

Задачі на множення звичайних дробів

Вдосконалити вміння учнів виконувати завдання, що передбачають виконання множення дробів (на обчислення, спрощення виразів) із урахуванням найраціональнішого способу дій (з використанням властивостей множення)

 

25

 

Знаходження дробу від числа

Домогтися засвоєннями учнями  алгоритму знаходження від числа як добутку даного числа на цей дріб; повторити способи розв’язування інших видів задач на множення дробів

 

26

 

Розв’язування вправ

Закріпити знання алгоритму знаходження дробу від числа та відпрацювати навички виконання завдань, що передбачають множення дробів

 

27

 

Самостійна робота

Узагальнити й систематизувати знання учнів із теми «Множення звичайних дробів»

 

28

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

29

 

Контрольна робота №3

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Множення звичайних дробів»

 

 

ІV. Ділення звичайних дробів (11 годин)

30

 

Аналіз контрольної роботи. Ділення звичайних дробів

Домогтися засвоєння правил ділення звичайних дробів; сформувати вміння застосовувати це правило до виконання вправ та розв’язування задач

 

31

 

Ділення звичайних дробів

Закріпити вміння виконувати ділення звичайних дробів; сформувати вміння виконувати ділення цілих та дробових чисел

 

32

 

Задачі на ділення дробів

Удосконалити вміння виконувати ділення звичайних дробів, цілих та дробових чисел до розв’язування задач

 

33

 

Знаходження числа за його дробом

Домогтися засвоєння учнями алгоритму розв’язування задач на знаходження числа за його дробом4 повторити алгоритми розв’язування інших задач на ділення; виробляти вміння розв’язувати задачі на застосування названих алгоритмів

 

34

 

Розв’язування задач на ділення звичайних дробів

Закріпити знання про види і способи розв’язування задач, що передбачають ділення дробів; відпрацювати навички розв’язування задач; провести діагностику засвоєння знань і формування навичок

 

35

 

Перетворення звичайних дробів у десяткові. Періодичні дроби

Повторити й систематизувати знання, які учні мають з 5 класу про перетворення десяткових дробів у звичайні і навпаки; доповнити ці відомості уявленням про нескінченні періодичні дроби та ознакою дробу, що його можна записати скінченним десятковим дробом

 

36

 

Наближені значення чисел та дії над ними

Домогтися засвоєння правил обрахунку наближених чисел; виконувати вправи, які передбачають обчислення наближених чисел

 

37

 

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами

Удосконалити вміння розв’язувати вправи на всі дії зі звичайними дробами

 

38

 

Самостійна робота

Удосконалити вміння застосовувати правила виконання арифметичних дій над звичайними дробами

 

39

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

40

 

Контрольна робота №4

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Ділення звичайних дробів»

 

 

V. Відношення і пропорції. Основна властивість пропорції (10 годин)

41

 

Аналіз контрольної роботи. Відношення

сформувати поняття відношення, членів відношення; домогтися засвоєння основної властивості відношення; сформувати вміння виконувати вправи, що передбачають знаходження відношення чисел і величин

 

42

 

Основна властивість відношень

Сформувати уяву про поняття двох чисел, його змісту, властивості, а також сформувати уяву про взаємно обернені відношення

 

43

 

Розв’язання вправ

Продовжити роботу з формування вмінь виконувати вправи на знаходження відношення чисел і величин

 

44

 

Пропорція

Сформувати уявлення учнів про зміст понять пропорція, члени пропорції, основна властивість пропорції та виробити вміння застосовувати ці поняття під час розв’язування типових задач

 

45

 

Основна властивість пропорції

Удосконалити вміння використовувати властивості пропорції для знаходження невідомого члена пропорції та розв’язування рівнянь

 

46

 

Розв’язування рівнянь на основі властивостей пропорції

Закріпити знання, набуті на попередньому уроці, виробити вміння і відпрацювати стійки навички розв’язування рівнянь на основі властивості пропорції

 

47

 

Розв’язування вправ

Удосконалити вміння розв’язувати вправи на основі основної властивості пропорції

 

48

 

Самостійна робота

Узагальнити й систематизувати знання учнів із теми «Відношення і пропорція»

 

49

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

50

 

Контрольна робота №5

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Відношення і пропорції. Основна властивість пропорції»

 

 

VІ. Пропорційна залежність. Відсоткові розрахунки (14 годин)

51

 

Аналіз контрольної роботи. Пряма пропорційні величини

Сформувати поняття прямої пропорційної залежності та пропорційних величин; сформувати вміння розв’язувати задачі на пропорційні величини

 

52

 

Пряма пропорційна залежність

Продовжити роботу з формування вмінь складати пропорції для розв’язування задач на пряму пропорційну залежність величин; вдосконалювати ці вміння під час розв’язування більш складних задач

 

53

 

Задачі на пропорційний поділ

Сформувати поняття поділу числа на пропорційні частини; сформувати вміння  розв’язувати задачі на пропорційний поділ

 

54

 

Відсоткове відношення двох чисел

Сформувати поняття відсоткового відношення двох чисел; домогтися засвоєння методів знаходження відсоткового відношення чисел

 

55

 

Відсоткові розрахунки.

Систематизувати знання учнів про види задач на відсотки та доповнити їх алгоритмом розв’язування таких типів складанням пропорцій

 

56

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота

Удосконалити вміння розв’язувати задачі на відсоткові розрахунки; застосовувати ці вміння для розв’язування задач більш високого рівня складності (суміші, сплави)

 

57

 

Задачі економічного змісту

Сформувати вміння застосовувати відсоткові розрахунки до розв’язування задач економічного змісту

 

58

 

Коло. Довжина кола

Повторити відомості, які учні мають з початкової школи  про коло; Сформувати більш строге геометричне уявлення про коло, його елементи та співвідношення між ними; дати зміст поняття «довжина» кола і виробити вміння знаходити довжину кола за відомими радіусом або діаметром та розв’язувати обернену задачу

 

59

 

Круг. Площа круга

Сформувати уявлення учнів про геометричну фігуру круг та поняття площі круга; навчити використовувати формулу S = ∏R2  для розв’язування задач

 

60

 

Стовпчасті та кругові діаграми

Ознайомити учнів із стовпчастими та круговими діаграмами; навчити їх «читати» та будувати стовпчасті та кругові діаграми, що відповідають умовам задачі

 

61

 

Розв’язування вправ

Удосконалити вміння розв’язувати вправи  з тем «Пряма пропорційна залежність», «Відсоткові розрахунки», «Коло і круг. Діаграми»

 

62

 

Самостійна робота

Узагальнити й систематизувати знання учнів із теми «Пропорційна залежність. Відсоткові розрахунки»

 

62

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

64

 

Контрольна робота №6

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Пропорційна залежність. Відсоткові розрахунки»

 

 

ІІ семестр 76 годин

VІІ. Раціональні числа (10 год.)

65

 

Додатні та від’ємні числа. Число 0

Сформувати поняття додатного числа, від’ємного числа; сформувати вміння читати та записувати додатні та від’ємні числа, наводити приклади додатних та від’ємних чисел

 

66

 

Координатна пряма. Раціональні числа

Сформувати поняття координатної прямої; сформувати вміння знаходити координати точки на координатній прямій та будувати точку за її координатою

 

67

 

Модуль числа

 

Сформувати поняття модуля числа; сформувати вміння знаходити модуль числа та числа за його модулем

 

68

 

Протилежні числа

Сформувати уявлення про зміст поняття «протилежні числа»; навчити знаходити й записувати число, протилежне до даного, розв’язувати рівняння, що передбачають застосування поняття числа, протилежного до даного

 

69

 

Порівняння чисел

Домогтися засвоєння правил порівняння раціональних чисел; використовувати ці вміння до розв’язування вправ

 

70

 

Розв’язування вправ

 

Узагальнити і систематизувати  відомості учнів про види чисел; домогтися засвоєння поняття «ціле число», «раціональне число» і зв’язок між ними; навчити класифікувати числа

 

71

 

Самостійна робота

Відпрацювати навички порівняння раціональних чисел у комплексі із набутими раніше навичками; поглибити знання учнів про властивості модуля раціонального числа

 

72

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

73

 

Контрольна робота №7

Перевірити рівень засвоєння знань із тем «Раціональні числа»

 

74

 

Аналіз контрольної  роботи. Розв’язування цікавих вправ

Провести аналіз контрольної роботи, вказати на типові помилки. Зацікавити учнів нестандартними задачами з теми

 

 

VІІІ. Додавання і віднімання раціональних чисел (14 год.)

75

 

Додавання від’ємних чисел

Сформувати уявлення про зміст дії додавання раціональних чисел; вивести правила додавання від’ємних чисел і виробити вміння застосовувати це правило для розв’язування задач, що передбачають додавання від’ємних чисел.

 

76

 

Додавання від’ємних чисел

Удосконалити вміння виконувати додавання від’ємних чисел, застосовувати властивості додавання до виконання вправ

 

77

 

Додавання двох чисел з різними знаками

Сформувати уявлення учнів про зміст дії додавання раціональних чисел з різними знаками, а також виробити вміння використовувати це правило під час додавання двох раціональних чисел з різними знаками

 

78

 

Додавання двох чисел з різними знаками

Удосконалити вміння виконувати додавання раціональних  чисел, застосовувати властивості додавання до виконання вправ

 

79

 

Властивості додавання

Повторити зміст переставної та сполучної властивостей додавання та відпрацювати застосування цих законів додавання в комплексі із вивченими правилами додавання раціональних чисел

 

80

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота

Узагальнити і систематизувати  відомості учнів про властивості додавання раціональних чисел

 

81

 

Віднімання раціональних чисел

Сформувати уявлення учнів про зміст дії віднімання раціональних чисел; а також виробити вміння застосовувати це правило для розв’язування вправ, що передбачають віднімання раціональних чисел

 

82

 

Віднімання раціональних чисел

Закріпити вміння виконувати віднімання раціональних чисел, розв’язувати задачі підвищеної складності

 

83

 

Розкриття дужок

Домогтися засвоєння правил розкриття дужок, перед якими стоїть знак «+» і знак «-»; сформувати вміння виконувати вправи, що передбачають розкриття дужок і спрощення виразів

 

84

 

Розкриття дужок

Удосконалити вміння виконувати вправи, що передбачають розкриття дужок, взяття в дужки та перетворення виразів

 

85

 

Самостійна робота

Узагальнити й систематизувати знання учнів із теми «Додавання і віднімання раціональних чисел»

 

86

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

87

 

Контрольна робота №8

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Додавання і віднімання раціональних чисел»

 

88

 

Аналіз контрольної  роботи. Розв’язування цікавих вправ

Провести аналіз контрольної роботи, вказати на типові помилки. Зацікавити учнів нестандартними задачами з теми

 

 

ІХ. Множення раціональних чисел (12 год.)

89

 

Множення раціональних чисел

Сформувати уявлення учнів про зміст дії множення раціональних чисел з однаковими знаками, закріпити знання відповідного алгоритму, виробити вміння його застосування під час обчислень

 

90

 

Переставна і сполучна властивість множення

Домогтися засвоєння переставної і сполучної властивостей множення для раціональних чисел; сформувати вміння застосовувати ці правила до розв’язування задач

 

91

 

Коефіцієнт

Сформувати поняття коефіцієнта; сформувати вміння знаходити коефіцієнт виразу

 

92

 

Розв’язування вправ

Повторити відомі учням властивості множення натуральних та дробових чисел, поширити їх на множення раціональних чисел і вдосконалити вміння виконувати множення раціональних чисел

 

93

 

Розподільна властивість множення

Домогтися засвоєння розподільної властивості множення для раціональних чисел; сформувати вміння застосовувати розподільну властивість множення до розв’язування вправ

 

94

 

Розподільна властивість множення

Удосконалити вміння застосовувати розподільну властивість множення до розв’язування задач

 

95

 

Розкриття дужок.

Завершити роботу з відпрацювання навичок використання розподільної властивості множення для : обчислень; розкриття дужок

 

96

 

Зведення подібних доданків

Використовуючи знання про способи використання розподільної властивості множення, виробити вміння: знаходити подібні доданки; виконувати зведення подібних доданків

 

97

 

Самостійна робота

Узагальнити й систематизувати знання учнів із теми «Множення раціональних чисел»

 

98

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

99

 

Контрольна робота №9

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Множення раціональних чисел»

 

100

 

Аналіз контрольної  роботи. Розв’язування цікавих вправ

Провести аналіз контрольної роботи, вказати на типові помилки. Зацікавити учнів нестандартними задачами з теми

 

 

Х. Ділення раціональних чисел (9 год.)

101

 

Ділення раціональних чисел

Базуючись на знаннях учнів про зміст дії ділення та правил множення раціональних чисел, сформулювати правила ділення раціональних чисел, розпочати роботу з вироблення вмінь застосовувати ці правила для розв’язування вправ

 

102

 

Ділення раціональних чисел

Закріпити знання та відпрацювати навички використання правил ділення раціональних чисел окремо та разом з іншими правилами арифметичних дій над раціональними числами

 

103

 

Розв’язування вправ

Ознайомити учнів з деякими властивостями ділення по відношенню до множення та додавання раціональних чисел, вдосконалити вміння використовувати сумісні арифметичні дії із раціональними числами

 

104

 

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

Сформувати вміння застосовувати правила дій над раціональними числами до розв’язування задач

 

105

 

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

Удосконалити вміння застосовувати правила дій над раціональними числами до розв’язування задач

 

106

 

Самостійна робота

Узагальнити й систематизувати знання учнів із теми «Ділення раціональних чисел»

 

107

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

108

 

Контрольна робота №10

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Ділення раціональних чисел»

 

109

 

Аналіз контрольної  роботи. Розв’язування цікавих вправ

Провести аналіз контрольної роботи, вказати на типові помилки. Зацікавити учнів нестандартними задачами з теми

 

 

ХІ. Рівняння (11 год.)

110

 

Рівняння. Основна властивість рівнянь

Домогтися засвоєння основних властивостей рівнянь; сформувати вміння розв’язувати рівняння з використанням правил, що ґрунтуються на основних властивостях рівнянь

 

111

 

Рівняння. Основна властивість рівнянь

Продовжити роботу з вироблення вмінь правильно переносити доданки з однієї частини рівняння в іншу; сформувати уявлення про другу основну властивість рівнянь та розпочати роботу з вироблення вмінь використовувати множення або ділення обох частин рівняння на одне й те саме число

 

112

 

Рівняння. Основна властивість рівнянь

Закріпити знання учнів про властивості (рівносильність) рівнянь; вдосконалити вміння розв’язувати рівняння із застосуванням властивостей рівносильності та інших властивостей (перетворення ) виразів.

 

113

 

Розв’язування лінійних рівнянь з однією змінною

Сформувати уявлення про зміст поняття «лінійне рівняння з однією змінною» та способи його розв’язування; відпрацювати навички розв’язування рівнянь, що зводяться до лінійних

 

114

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

Виробити вміння розв’язувати задачі на знаходження чисел за їх сумою та продовжити роботу з відпрацювання навичок розв’язувати лінійні рівняння з однією змінною

 

115

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

Виробити вміння розв’язувати задачі на знаходження чисел за їх різницею; відпрацювати навички розв’язування лінійних рівнянь з однією змінною; вдосконалювати обчислювальні навички учнів

 

116

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

Виробити вміння учнів розв’язувати задачі на находження чисел за їх відношенням; відпрацювати навички розв’язування лінійних рівнянь з однією змінною; вдосконалювати обчислювальні навички учнів

 

117

 

Самостійна робота

Узагальнити й систематизувати знання учнів із теми «Рівняння»

 

118

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

119

 

Контрольна робота №11

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Рівняння»

 

120

 

Аналіз контрольної  роботи. Розв’язування цікавих вправ

Провести аналіз контрольної роботи, вказати на типові помилки. Зацікавити учнів нестандартними задачами з теми

 

 

ХІІ. Координатна площина (8 год.)

121

 

Паралельні та перпендикулярні прямі

Сформувати уявлення учнів про зміст поняття «перпендикулярні і паралельні прямі» та способи їх позначення; виробити вміння розпізнавати перпендикулярні і паралельні прямі та вміння будувати їх

 

122

 

Координатна площина

Сформувати уявлення учнів про зміст понять «координатна площина», «координатні осі», «координати точки»; виробляти вміння учнів визначити координати точок на готових малюнках

 

123

 

Координатна площина

закріпити знання змісту основних понять теми; виробити вміння будувати точки із заданими координатами та розв’язувати задачі, що передбачають застосування цих умінь

 

124

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота

Удосконалити вміння виконувати вправи, що передбачають знаходження координати точки на координатній площині та будувати точки за її координатами

 

125

 

Приклади графіків залежностей між величинами

Сформувати вміння виконувати вправи, що передбачають аналіз графіків залежностей між величинами

 

126

 

Самостійна робота

Узагальнити й систематизувати знання учнів із теми «Координатна площина»

 

127

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

128

 

Контрольна робота №12

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Перпендикулярні і паралельні прямі. Координатна площина»

 

 

ХІІІ. Повторення (12 год.)

129

 

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

Узагальнити та систематизувати вміння виконувати вправи на всі дії з раціональними числами

 

130

 

Перетворення виразів

Повторити розподільну властивість множення, правило розкриття дужок і зведення подібних доданків; узагальнити вміння виконувати перетворення виразів

 

131

 

Розв’язування задач на відсотки

Повторити означення відсотка; узагальнити вміння розв’язувати основні види задач на відсотки

 

132

 

Основні види задач на відсотки

Удосконалювати вміння розв’язувати задачі на відсотки

 

133

 

Пропорції

Повторити поняття пропорції, прямо пропорційних і обернено пропорційних  величин; узагальнити та систематизувати знання з теми

 

134

 

Задачі на пропорційні величини й пропорційний поділ

Повторити поняття «поділ на пропорційні частини»; узагальнити вміння розв’язувати задачі на пропорційний поділ

 

135

 

Розв’язування задач геометричного змісту

Повторити поняття кола й круга, формули для обчислення довжини кола й площі круга

 

136

 

Розв’язування задач складанням рівнянь

Удосконалити вміння розв’язувати задачі за допомогою рівнянь

 

137

 

Контрольна робота №12 (підсумкова)

Перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу за курс 6 класу

 

138

 

Розв’язування задач підвищеної складності

Формувати вміння застосовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях

 

139

 

Розв’язування вправ.

Удосконалити вміння учнів використовувати набуті знання до розв’язування задач і вправ

 

140

 

Підсумкове повторення і оцінювання за рік

Узагальнити навчальний матеріал за курс 6 класу

 

 

 

 

Алгебра 7 клас

 за підручником Н. А. Тарасенкова , О. М. Коломиєць, З. О. Сердюк

Усього - 70 годин.

I семестр — 32 години, 2 години на тиждень
 

 

 Тема 1. Одночлени (12 годин)

Дата

Тема уроку

Мета уроку

Примітки

1

 

Числові вирази. Вирази зі змінними.

Сформувати поняття виразу зі змінними та степеня з натуральним показником; ввести поняття про залежність значення виразу із змінними від значень змінних, які до нього входять

 

2

 

Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу

Вчити учнів знаходити числові значення виразів зі змінними; ввести поняття цілого раціонального виразу

 

3

 

Тотожні вирази. Тотожність. Тотожні перетворення виразів.

Сформувати поняття тотожних виразів, тотожних перетворень виразів; вчити раціональним способам обчислень

 

4

 

Доведення тотожностей

Формувати поняття тотожності та тотожних перетворень; домогтися свідомого розуміння способів доведення тотожностей шляхом тотожних перетворень та оволодіння прийомами доведення тотожностей

 

5

 

Степінь з натуральним показником Властивості степеня з натуральним показником

Сформувати поняття степеня з натуральним показником, основи й показника степеня; сформувати вміння читати вирази, що містять степінь; обчислювати значення  виразів, що містять степінь

 

6

 

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

Сформувати поняття одночлена, стандартного вигляду одночлена; сформувати вміння записувати одночлени в стандартному вигляді

 

7

 

Множення одночленів.

Домогтися свідомого розуміння алгоритмів перетворення добутку та степеня одночлена в одночлен стандартного вигляду;

 

8

 

Піднесення одночленів до степеня.

Сформувати вміння виконувати підносити одночлен до степеня, продовжити формування навичок виконання дій зі степенями

 

9

 

Розв’язування вправ

Удосконалити  вміння виконувати піднесення одночленів до степеня та множення одночленів

 

10

 

Самостійна робота

Узагальнити й систематизувати знання учнів із теми «Одночлени»

 

11

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

12

 

Контрольна робота №1

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Одночлени»

 

 

Тема 2. Многочлени (11 годин)

13

 

Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення

Сформувати поняття многочлена, стандартного вигляду многочлена; сформувати вміння записувати многочлен у стандартному вигляді

 

14

 

Додавання і віднімання многочленів

Активізувати знання учнів ( з розкриття дужок та зведення подібних доданків); сформувати в учнів уміння та відпрацювати навички виконання додавання та віднімання многочленів

 

15

 

Розв’язування вправ

Вдосконалити вміння учнів перетворювати суму та різницю многочленів у многочлен стандартного вигляду; виробити вміння виконувати обернені перетворення

 

16

 

Множення одночлена і многочлена

Спираючись на знання розподільної властивості множення, сформулювати загальний алгоритм множення одночлена на многочлен; вдосконалити вміння перетворювати многочлен

 

17

 

Розв’язування вправ

Удосконалити вміння виконувати  множення одночлена на многочлен

 

18

 

Множення двох многочленів

Сформувати в учнів знання алгоритму множення двох многочленів як наслідку з алгоритму множення одночлена на многочлен; виробити вміння перетворювати добуток двох многочленів у многочлен стандартного вигляду

 

19

 

Розкладання многочленів на множники винесення спільного множника за дужки

Сформувати вміння виносити спільний множник за дужки, розкладати многочлен на множники способом винесення спільного множника за дужки

 

20

 

Розкладання многочленів на множники способом групування

Сформувати вміння розкладати многочлен на множники способом групування

 

21

 

Самостійна робота

Узагальнити й систематизувати знання учнів із теми «Многочлени»

 

22

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

23

 

Контрольна робота №2

Перевірити рівень засвоєння знань із теми

 

 

Тема 3. Формули скороченого множення (9годин)

24

 

Квадрат двочлена

Домогтися розуміння та засвоєння змісту формул «Квадрат суми» і «квадрат різниці» двох виразів; сформувати вміння застосовувати ці формули до перетворення виразу в многочлен

 

25

 

Розв’язування вправ

Удосконалити вміння застосовувати формули квадрата двочлена до перетворення виразів

 

26

 

Різниця квадратів

Домогтися розуміння та засвоєння змісту формули різниці квадратів двох виразів; сформувати вміння застосовувати цю формулу до розв’язування вправ

 

27

 

Розв’язування вправ

Удосконалити вміння застосовувати формулу добутку суми двох виразів та їх різниці до розв’язування задач

 

28

 

Сума і різниця кубів

Домогтися розуміння і засвоєння формул суми й різниці кубів; сформувати вміння застосовувати ці формули до розв’язування вправ

 

29

 

Розв’язування вправ

Удосконалити вміння застосовувати формули скороченого множення до розв’язування вправ

 

30

 

Самостійна робота

Узагальнити й систематизувати знання учнів із теми «Формули скороченого множення»

 

31

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

32

 

Контрольна робота №3

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Формули скороченого множення»

 

 

II семестр — 38 годин, 2 години на тиждень

 

Тема 4.   Розкладання многочленів на множники (11 годин)

33

 

Винесення спільного множника за дужки

Сформувати в учнів свідоме розуміння змісту поняття «винесення спільного множника за дужки» та сформувати певний алгоритм, виробити вміння застосовувати зазначений алгоритм під час розв’язування завдань

 

34

 

Розкладання многочленів на множники винесенням спільного множника за дужки

Відпрацювати навички розкладання многочленів на множники винесенням спільного множника за дужки; удосконалити вміння застосовувати винесення спільного множника за дужки

 

35

 

Розкладання многочленів на множники способом групування

Ознайомити учнів з алгоритмом розкладання многочленів на множники способом групування; розпочати роботу із засвоєння вмінь використовувати цей алгоритм для розкладання многочленів на множники

 

36

 

Розв’язування вправ

Вдосконалити вміння та відпрацювати навички розкладання многочленів на множники способом групування та використання цього перетворення многочленів для розв’язування різноманітних завдань

 

37

 

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

Сформувати вміння застосовувати різні способи розкладання многочленів на множники; розглянути спосіб, за якого спочатку необхідно винести за дужки спільний множник

 

38

 

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

Удосконалити вміння розкладати многочлени на множники, використовуючи різні способи; розглянути спосіб, за якого спочатку необхідно виконувати групування

 

39

 

Розв’язування вправ на застосування перетворень виразів

Ознайомити учнів з основними видами задач, для розв’язування яких доцільно розкладати многочлен на множники; відпрацювати вміння перетворювати вирази для обчислення значень виразів

 

40

 

Розв’язування вправ на застосування перетворень виразів

Удосконалити вміння виконувати перетворення виразів; відпрацювати вміння перетворювати вирази для розв’язування задач

 

41

 

Самостійна робота

Узагальнити й систематизувати знання учнів із теми «Розкладання многочленів на множники»

 

42

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

43

 

Контрольна робота №4

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Розкладання многочленів на множники»

 

 

Тема 5. Функції (9 годин)

44

 

Функції.

Сформувати поняття функції, аргумента та значення функції ; домогтися засвоєння способів завдання функції

 

45

 

Область визначення та область значень функції

Сформувати поняття області визначення й області значень функції; сформувати вміння знаходити область визначення й область значень функцій, заданих різними способами

 

46

 

Область визначення та область значень функції

Закріпити поняття області визначення та області значень функції; удосконалити вміння знаходити область визначення та область значень функції

 

47

 

Графік функції

Сформувати поняття графіка функції; формувати вміння будувати й читати графіки функцій

 

48

 

Лінійна функція, її властивості та графік

Сформувати поняття лінійної функції, домогтися засвоєння властивостей лінійної функції та усвідомлення того, що графіком лінійної функції є пряма

 

49

 

 Розв’язування вправ

Закріпити поняття лінійної функції; удосконалити вміння будувати й читати графіки лінійних функцій

 

50

 

Самостійна робота

Узагальнити й систематизувати знання учнів із теми «Функції»

 

51

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

52

 

Контрольна робота №5

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Функції»

 

 

Тема 6. Лінійні рівняння та їх системи (12 годин)

53

 

Лінійне рівняння з однією змінною та його розв’язок

Формувати в учнів уявлення про лінійні рівняння, корінь, рівняння, рівносильні рівняння

 

54

 

Лінійне рівняння із двома змінними та його графік

Сформувати поняття рівняння з двома змінними, розв’язку рівняння з двома змінними; домогтися розуміння, що означає розв’язати рівняння з двома змінними

 

55

 

Система двох лінійних рівнянь із двома змінними та його розв’язок.

Сформувати поняття системи двох лінійних рівнянь із двома змінними, розв’язку системи двох лінійних рівнянь із двома змінними

 

56

 

 Розв’язування вправ

Продовжити роботу по формуванню поняття системи лінійних рівнянь з двома змінними, вчити учнів виражати одну змінну через іншу

 

57

 

Графічний спосіб розв’язування системи

Сформувати вміння розв’язувати системи двох рівнянь із двома змінними графічним способом

 

58

 

Спосіб підстановки

Сформувати вміння розв’язувати системи двох рівнянь із двома змінними  способом підстановки

 

59

 

Розв’язування вправ

Навчити учнів розв’язувати системи лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки; формувати навички самоконтролю; повторити тотожні перетворення

 

60

 

Спосіб додавання

Сформувати вміння розв’язувати системи двох рівнянь із двома змінними  способом додавання

 

61

 

Розв’язування вправ

Удосконалити вміння розв’язувати системи лінійних рівнянь способом додавання

 

62

 

Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь із двома змінними

Сформувати вміння складати системи рівнянь за умовою задачі; домогтися засвоєння схеми розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь із двома змінними

 

63

 

Самостійна робота

Узагальнити й систематизувати знання учнів із теми «Лінійні рівняння та їх системи»

 

64

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

65

 

Контрольна робота №6

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Лінійні рівняння та їх системи»

 

 

Тема 7. Повторення (5 годин)

66

 

Перетворення виразів зі степенями

Узагальнити та систематизувати знання учнів про види та способи перетворення виразів

 

67

 

Функції

Узагальнити та систематизувати знання учнів про зміст основних понять теми «Функції»

 

68

 

Розв’язування рівнянь і задач

Узагальнити та систематизувати знання учнів про види рівнянь та способи їх розв’язування

 

69

 

Підсумкова тематична контрольна робота №7

Перевірити знання учнів, набуті під час вивчення алгебри в 7 класі

 

70

 

Розв’язування задач підвищеної складності

Удосконалити та поглибити знання учнів, набуті під час вивчення алгебри в 7 класі; формувати вміння застосовувати знання учнів в нестандартній ситуації

 

 

 

7 клас геометрія

За підручником о. С. Істер

Усього -70 годин

 I семестр — 32 години, 2 година на тиждень,
II семестр — 38 годин, 2 години на тиждень

 

Тема 1. Найпростіші геометричні фігури та їх властивості (8 годин)

Дата

Тема уроку

Мета уроку

Примітки

1

 

Точка і пряма. Властивості точок і прямих. Промінь

Ознайомити учнів із предметом вивчення геометрії, зокрема планіметрії; сформувати поняття найпростіших геометричних фігур; повторити поняття відрізка, променя, кута

 

2

 

Відрізки. Вимірювання та відкладання відрізків.

Навчити учнів описувати взаємне розміщення точок на прямій; дати означення відрізка; сформувати основну властивість розміщення точок на прямій; формувати вміння учнів будувати свої міркування на основі вивчених властивостей

 

3

 

Означення кута. Рівність кутів.

Дати означення кута, елементів кута; повторити види кутів, вимірювання кутів; сформулювати основні властивості вимірювання кутів; продовжити формувати вміння доказово міркувати при розв’язуванні задач

 

4

 

Розв’язування задач

Сформулювати основні властивості відкладання відрізків і кутів; формувати уміння і навички відкладання від даної точки відрізок і від даної піврямої кут даної градусної мири; поступово підвищувати рівень вимог до доказових міркувань під час розв’язування задач

 

5

 

Бісектриса кута. Вимірювання та відкладання кутів.

Повторити поняття кута та його елементів, внутрішньої області кута, бісектриси кута; домогтися засвоєння властивостей вимірювання кутів

 

6

 

Самостійна робота

Узагальнити й систематизувати знання учнів із теми «Найпростіші геометричні фігури та їх властивості»

 

7

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування задач

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

8

 

Контрольна робота №1

Перевірити рівень засвоєння знань із теми  «Найпростіші геометричні фігури та їх властивості»

 

 

Тема 2. Суміжні та вертикальні кути (18 годин)

9

 

Аксіоми, теореми, означення

Ввести терміни; навчити учнів наводити приклади аксіом і теорем; мотивувати необхідність обґрунтувань певних понять геометрії, на основі раніше вивчених понять

 

10

 

Суміжні кути

Сформувати поняття суміжних кутів; домогтися засвоєння теореми про суму суміжних кутів та наслідків з теореми; сформувати вміння застосовувати ці знання до розв’язування задач

 

11

 

Суміжні кути

Домогтися розуміння учнями змісту наслідків з теореми про суму суміжних кутів; використовуючи знання теореми про суміжні кути та її наслідки, виробити вміння розв’язувати задачі на обчислення та доведення, в яких йдеться про суміжні кути

 

12

 

Вертикальні кути. Кут між двома прямими, що перетинаються

сформувати поняття вертикальних кутів; домогтися засвоєння теореми про рівність вертикальних кутів; сформувати вміння застосовувати ці знання до розв’язування задач

 

13

 

Вертикальні кути. Кут між двома прямими, що перетинаються

Закріпити поняття вертикальних кутів; удосконалити вміння розв’язувати задачі з використанням поняття та властивостей вертикальних і суміжних кутів

 

14

 

Самостійна робота

Формувати вміння учнів самостійно розв’язувати задачі на застосування властивості суміжних і вертикальних кутів, та за наслідками з теорем

 

15

 

Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр.

Сформувати поняття перпендикулярних прямих, перпендикулярних відрізків, перпендикулярних променів; домогтися засвоєння властивостей перпендикулярних прямих

 

16

 

Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої

Сформувати поняття перпендикуляра, проведеного з точки до прямої, відстані від точки до прямої; сформувати вміння знаходити відстань від точки до прямої

 

17

 

Розв’язування задач

Вдосконалювати вміння учнів розв’язувати задачі, що передбачають застосування означення та властивість перпендикулярних прямих окремо і в комплексі із властивостями суміжних та вертикальних кутів

 

18

 

Паралельні прямі

Сформувати в учнів уміння формулювати означення паралельних прямих; застосовувати названі теоретичні відомості під час розв’язування задач; розрізняти на рисунку паралельні прямі

 

19

 

Кути, утворені при перетині двох прямих січною.

Сформувати поняття внутрішніх односторонніх, внутрішніх різносторонніх та відповідних кутів; сформувати вміння застосовувати ці поняття до розв’язування задач

 

20

 

Ознаки паралельності прямих

Домогтися засвоєння ознак паралельності прямих; сформувати вміння застосовувати ці ознаки до розв’язування задач

 

21

 

Розв’язування задач

Удосконалити вміння застосовувати ознаки паралельності прямих до розв’язування задач

 

22

 

Властивості паралельних прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною

Домогтися засвоєння властивостей кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною; сформувати вміння застосовувати ці властивості до розв’язування задач

 

23

 

Розв’язування задач

Закріпити вміння відтворювати означення основних понять теми; застосовувати ці поняття під час розв’язування задач на паралельність

 

24

 

Самостійна робота

Узагальнити й систематизувати знання учнів із теми «Суміжні та вертикальні кути»

 

25

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

26

 

Контрольна робота №2

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Суміжні та вертикальні кути»

 

 

Тема 3. Ознаки рівності трикутників (13 годин)

27

 

Трикутник і його елементи.

Сформувати поняття трикутника, сторони, вершини, кута трикутника, кут, протилежний стороні, кут, прилеглий до сторони, периметр трикутника, внутрішня та зовнішня область трикутника

 

28

 

Рівність геометричних фігур. Ознаки рівності трикутників.

Домогтися розуміння учнями означення рівних фігур та рівних трикутників; сформувати вміння записувати рівності для відповідних елементів рівних трикутників

 

29

 

Перша ознака рівності трикутників та її застосування

Домогтися засвоєння  ознаки рівності трикутників за двома сторонами та кутом між ними; сформувати вміння відтворювати формулювання теореми; на готовому рисунку знаходити рівні елементи трикутників

 

30

 

Друга ознака рівності трикутників та її застосування

Домогтися засвоєння  ознаки рівності трикутників за стороною та прилеглими кутами; сформувати в учнів уміння знаходити на готових рисунках відповідні сторони і прилеглі до неї кути

 

31

 

Розв’язування задач

Формувати вміння і навички учнів використовувати вивчені ознаки рівності трикутників для розв’язування задач

 

32

 

Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки.

Ознайомити учнів з принципами класифікації трикутників; сформувати поняття рівнобедреного трикутника;домогтися засвоєння його властивостей та ознак

 

33

 

Розв’язування задач.

Формувати вміння і навички учнів використовувати вивчені ознаки рівнобедреного трикутника для розв’язування задач

 

34

 

Медіана, бісектриса і висота трикутника

Сформувати поняття висоти, бісектриси й медіани трикутника; домогтися засвоєння властивості медіани рівнобедреного трикутника, що проведена до його основи; сформувати вміння застосовувати вивчені означення та властивості до розв’язування задач

 

35

 

Третя ознака рівності трикутників та її застосування

Домогтися розуміння учнями змісту третьої ознаки трикутників та її доведення; формувати первинні вміння застосовувати третю ознаку рівності трикутників для розв’язування задач

 

36

 

Розв’язування задач

Узагальнити та систематизувати знання ознак рівності трикутників; формувати вміння застосовувати їх до розв’язування задач

 

37

 

Самостійна робота

Узагальнити й систематизувати знання учнів із теми «Ознаки рівності трикутників»

 

38

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

39

 

Контрольна робота №3

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Ознаки рівності трикутників»

 

 

Тема 4. Властивості кутів трикутника (12 годин)

40

 

Сума кутів трикутника

Сформулювати і довести теорему про суму кутів трикутника; формувати вміння і навики використовувати її для розв’язування задач

 

41

 

Зовнішній кут трикутника та його властивості

Дати означення зовнішнього кута трикутника; навчити учнів креслити зовнішній кут трикутника і розпізнавати його на малюнку; формувати вміння і навички застосовувати теорему про зовнішній кут трикутника для розв’язування задач

 

42

 

Розв’язування вправ

Закріпити знання учнів про зміст теореми про зовнішній кут трикутника; використовувати властивість зовнішнього кута трикутника разом з теоремою про суму кутів трикутника для розв’язування задач

 

43

 

Прямокутні трикутники. Властивості та ознаки рівності прямокутних трикутників

Ознайомити учнів з прямокутним трикутником, назвами його сторін; домогтись вміння пізнавати і називати сторони прямокутного трикутника; формувати вміння використовувати отриманні знання для розвֹ’язування задач

 

44

 

Прямокутні трикутники. Властивості та ознаки рівності прямокутних трикутників

Удосконалити вміння розв’язувати задачі, використовуючи ознаки рівності та властивості прямокутного трикутника; домогтися засвоєння учнями властивості прямокутного трикутника з гострим кутом 30°

 

45

 

Розв’язування задач

Формувати вміння і навички учнів використовувати вивчені ознаки прямокутного трикутника для розв’язування задач

 

46

 

 

 

 

47

 

Розв’язування задач

Формувати вміння і навички учнів використовувати вивчену терему про нерівність трикутника для розв’язування задач

 

48

 

Самостійна робота

Узагальнити й систематизувати знання учнів із теми «Властивості кутів трикутника»

 

49

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

50

 

Контрольна робота №4

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Властивості кутів трикутника»

 

51

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

Тема 5. Коло і круг (13 годин)

52

 

Коло. Круг

Домогтися засвоєння учнями означень кола, круга та їх елементів; сформувати вміння знаходити елементи кола на рисунку, використовувати означення кола та його елементів під час розв’язування задач

 

53

 

Коло. Властивість діаметра, перпендикулярного до хорди

Перевірити засвоєння учнями основних понять теми «Коло»; вивчити властивість діаметра, перпендикулярного до хорди та обернене твердження; сформувати вміння використовувати набуті знання під час розв’язування задач

 

54

 

Дотична до кола, її властивості

Вивчити означення дотичної до кола, теореми про властивість та ознаку дотичної до кола; використовувати ці формулювання під час розв’язування задач

 

55

 

Властивість відрізків дотичних. Дотик двох кіл

Вивчити властивість відрізків дотичних; сформувати вміння використовувати властивість дотичних та співвідношення між відстанню і центрами кіл та радіусами кіл, що дотикаються

 

56

 

Коло, вписане в трикутник

Сформувати поняття кола, вписаного в трикутник; домогтися засвоєння властивостей центра та радіуса кола, вписаного в трикутник та відрізків сторін, що виходять з однієї вершини

 

57

 

Розв’язування  задач

Удосконалити вміння розв’язувати задачі на застосування поняття кола, вписаного в трикутник

 

58

 

Коло, описане навколо трикутника

Сформувати поняття кола, описаного навколо трикутника; домогтися розуміння, що центр кола, описаного навколо трикутника, це точка перетину серединних перпендикулярів до сторін трикутника

 

59

 

Розв’язування  задач

Удосконалити вміння розв’язувати задачі на застосування поняття кола, описаного навколо трикутника

 

60

 

Взаємне розміщення двох кіл

Ввести поняття зовнішнього та внутрішнього дотику двох кіл, навчити учнів застосовувати вивчений матеріал про коло при розв’язуванні задач

 

61

 

Самостійна робота

Узагальнити й систематизувати знання учнів із теми «Коло і круг»

 

62

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

 Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

63

 

Контрольна робота №6

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Коло і круг»

 

64

 

Аналіз контрольної роботи

Провести аналіз контрольної роботи. Виконати аналіз помилок.

 

 

Тема 6. Повторення (6 годин)

65

 

Ознаки рівності трикутників

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Ознаки рівності трикутників»

 

66

 

Висота, бісектриса й медіана трикутника.

Повторити означення висоти, бісектриси й медіани трикутника; використовувати набуті знання до розв’язування задач

 

67

 

Рівнобедрений трикутник

Повторити означення, властивості та ознаки рівнобедреного трикутника

 

68

 

Розв’язування задач підвищеної складності

Формувати вміння застосовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях

 

69

 

Підсумкова контрольна робота №6

Перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу за курс 7 класу

 

70

 

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік

Узагальнити та систематизувати навчальний матеріал за курс 7 класу

 

 

 

8 клас АЛГЕБРА за підручником Тарасенкова

Усього - 70 годин.

I семестр — 32 години, 2 години на тиждень

 

 Раціональні вирази (32 години)

Тема 1. Дії першого ступеня з раціональними виразами (11годин)

Дата

Тема уроку

Мета уроку

Примітки

1

 

Дроби. Дробові вирази.

Розширити поняття дробу; сформувати поняття дробового виразу, раціонального виразу; домогтися засвоєння учнями змісту понять «цілий вираз», «дробовий вираз»

 

2

 

Раціональні вирази. Допустимі значення змінних.

Домогтися засвоєння учнями змісту понять «Раціональний  вираз», «раціональний дріб», «допустимі значення змінної у виразі»; виробити вміння знаходити ОДЗ дробового виразу

 

3

 

Основні властивості дробу. Скорочення дробів.

Домогтися засвоєння учнями змісту основної властивості раціонального дробу й понять скорочення дробу та правила знаків

 

4

 

Зведення дробів до нового знаменника.

Домогтися засвоєння учнями змісту основної властивості раціонального дробу; сформувати вміння зводить раціональні дроби до нового знаменника

 

5

 

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

Навчити учнів виконувати дії додавання та віднімання дробів, які мають однакові знаменники

 

6

 

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

Навчити учнів знаходити суму та різницю дробів, які мають різні знаменники; виробити вміння відтворювати ці правила та застосовувати їх для розв’язування вправ

 

7

 

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками,  якщо знаменники є одночленами

Домогтися засвоєння учнями змісту поняття найменшого спільного знаменника для раціональних дробів; сформувати вміння виконувати додавання і віднімання дробів , якщо знаменники є одночленами

 

8

 

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.

Удосконалити вміння виконувати перетворення раціональних дробів за алгоритмами, вивченими на попередніх уроках

 

9

 

Самостійна робота

Узагальнити й систематизувати знання учнів із теми «Дії першого ступеня з раціональними виразами»

 

10

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

11

 

Контрольна робота №1

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Дії першого ступеня з раціональними виразами»

 

 

Тема 2. Дії другого ступеня з раціональними виразами.

Раціональні рівняння (12 годин)

12

 

 

Аналіз контрольної роботи.

Множення дробів.

Сформулювати алгоритм множення раціональних дробів, розпочати роботу із закріплення знань про цей алгоритм та формування вмінь виконувати перетворення добутку раціональних дробів у раціональний дріб

 

13

 

Піднесення дробу до степеня.

Розглянути питання про застосування вивченого алгоритму множення раціональних дробів для випадку множення дробу на цілий вираз та піднесення до степеня

 

14

 

Розв’язування вправ

Закріпити знання учнів про способи перетворення добутку та степеня раціонального дробу в раціональний дріб; відпрацювати вміння використовувати набуті знання для виконання названих перетворень раціональних виразів

 

15

 

Ділення дробів

Домогтися засвоєння учнями змісту правила, за яким виконується ділення раціональних дробів та алгоритму його застосування при перетворенні частки раціональних дробів у раціональний дріб

 

16

 

Ділення дробів

Закріпити знання учнів про послідовність дій для перетворення частки раціональних дробів у раціональний дріб; відпрацювати вміння застосовувати вивчений алгоритм для розв’язування вправ

 

17

 

Тотожні перетворення раціональних виразів

Сформувати поняття «тотожні перетворення»; сформувати вміння перетворювати раціональні вирази на раціональний дріб

 

18

 

Тотожні перетворення раціональних виразів

Закріпити знання учнів про загальну схему дій при перетворенні раціонального виразу в раціональний дріб4 відпрацювати вміння учнів виконувати тотожні перетворення раціональних виразів за загальною схемою та із застосуванням спеціальних способів перетворень

 

19

 

Раціональні рівняння

Сформувати поняття рівносильних рівнянь, раціональних рівнянь; сформувати вміння розв’язувати найпростіші дробово-раціональні рівняння

 

20

 

Розв’язування раціональних рівнянь

Удосконалити вміння розв’язувати дробово-раціональні рівняння; вдосконалити вміння виконувати тотожні перетворення раціональних виразів

 

21

 

Самостійна робота

Узагальнити й систематизувати знання учнів із теми «Дії другого ступеня з раціональними виразами. Раціональні рівняння»

 

22

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

23

 

Контрольна робота №2

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Дії другого ступеня з раціональними виразами. Раціональні рівняння»

 

 

Тема 3. Степінь з цілим від’ємним показником. Функція y=k\x (9 годин)

24

 

Аналіз контрольної роботи.

Означення степеня з цілим від’ємним показником

Домогтися засвоєння учнями змісту означення степеня з цілим від’ємним показником4 виробити вміння  відтворювати означення степеня та застосування його для перетворення степеня з цілим від’ємним показником у дріб і навпаки

 

25

 

Властивості степеня з цілим від’ємним показником

Вивчити властивості степеня з цілим від’ємним показником та виробити вміння використовувати їх для розв’язування вправ на обчислення значень числових виразів

 

26

 

Властивості степеня з цілим від’ємним показником

Закріпити знання учнів про означення та властивості степеня з цілим від’ємним показником і виробити вміння використовувати їх для розв’язування вправ на обчислення значень числових виразів і перетворень виразів зі змінними

 

27

 

Стандартний вигляд числа

Домогтися засвоєння учнями змісту понять «стандартний вигляд числа», «порядок числа»; виробити вміння застосовувати поняття для визначення того, чи записане число у стандартному вигляді, а також для того, щоб записати дане число у стандартному вигляді та визначати його порядок

 

28

 

Стандартний вигляд числа

Удосконалити вміння записувати числа в стандартному вигляді; виробляти вміння застосовувати вивчені алгоритми для розв’язування задач

 

29

 

Функція      її властивості і графік

 

Сформувати поняття оберненої пропорційності; домогтися засвоєння властивостей функції ; сформувати вміння будувати й читати графік функції ; формувати вміння графічно розв’язувати рівняння

 

30

 

Самостійна робота

Повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми

 

31

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

32

 

Контрольна робота №3

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Степінь з цілим від’ємним показником. Функція »

 

 

II семестр — 38 годин, 2 години на тиждень

 

Тема 4.  Квадратні корені. Дійсні числа (14 годин)

 

33

 

Функція у=х2, її властивості і графік

Домогтися засвоєння властивостей функції у =х2 ; сформувати вміння будувати графік функції у =х2 та застосовувати властивості і графік цієї функції до розв’язування задач

 

34

 

Квадратний корінь.

Сформувати поняття квадратного кореня, арифметичного квадратного кореня; сформувати вміння здобувати квадратний корінь із числа

 

35

 

Арифметичний квадратний корінь.

Сформувати вміння знаходити область допустимих значень виразів, що містять квадратні корені; формувати вміння розв’язувати найпростіші ірраціональні рівняння

 

36

 

Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.

Сформувати вміння  розв’язувати рівняння виду

 х2 =а;домогтися розуміння змісту основної тотожності квадратного кореня

 

37

 

Ірраціональні та дійсні числа.

Сформувати поняття раціональних, ірраціональних та дійсних чисел; сформувати вміння виконувати вправи, що передбачають класифікацію чисел, аналіз співвідношення між числовими множинами та їх елементами

 

38

 

Арифметичний квадратний корінь із добутку, дробу, степеня.

Домогтися засвоєння властивостей квадратного кореня; сформувати вміння застосовувати властивості квадратних коренів до розв’язування вправ

 

39

 

Добуток і частка квадратних коренів.

Закріпити знання учнів про основні властивості арифметичного квадратного кореня з числа, а також відпрацювати навички застосування вивчених властивостей для перетворення виразів та обчислення значень числових виразів

 

40

 

Тотожність

Сформулювати та довести тотожності, які виражають властивості арифметичного квадратного кореня; навчити учнів застосовувати ці тотожності до розв’язування задач

 

41

 

Винесення множника з- під знака кореня. Внесення множника під знак кореня.

Сформувати вміння  виносити множник з-під знака кореня та вносити множник під знак кореня, виконувати відповідні тотожні перетворення

 

42

 

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені.

Сформувати вміння  виконувати скорочення дробів, які містять квадратні корені, звільнятися від ірраціональності в знаменнику дробу

 

43

 

Функція  у=√х , її властивості і графік.

Домогтися засвоєння основних властивостей функції

у= ; сформувати вміння застосовувати ці властивості до розв’язування задач

 

44

 

Самостійна робота

Повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми

 

45

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

46

 

Контрольна робота №4

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Квадратні корені. Дійсні числа»

 

 

Тема 5. Квадратні рівняння. Теорема Вієта (9 годин)

47

 

Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння та їх розв’язування

Сформувати поняття квадратного рівняння; сформувати вміння розв’язувати неповні квадратні рівняння

 

48

 

Формула коренів квадратного рівняння

Домогтися засвоєння формули коренів квадратного рівняння; сформувати вміння розв’язувати квадратні рівняння за допомогою цієї формули

 

49

 

Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних

Сформувати вміння  розв’язувати рівняння, що зводяться до квадратних; виробляти вміння знаходити дискримінант квадратного рівняння й обчислювати його корені

 

50

 

Теорема Вієта

Домогтися засвоєння учнями змісту теореми Вієта для зведеного квадратного рівняння та для квадратного рівняння загального вигляду; виробити вміння відтворювати вивчені твердження, використовуючи їх для розв’язування завдань, передбачених програмою

 

51

 

Теорема, обернена до теореми Вієта

Удосконалити вміння застосувати теорему Вієта і теорему, обернену до неї, до розв’язування задач

 

52

 

Розв’язування вправ

Закріпити з учнями знання формули дискримінанта, теореми Вієта; вдосконалити вміння відтворювати вивчені твердження, використовуючи їх для розв’язування рівнянь

 

53

 

Самостійна робота

Повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми

 

54

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

55

 

Контрольна робота №5

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Квадратні рівняння. Теорема Вієта»

 

Тема 6. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних (9 годин)

 

56

 

Аналіз контрольної роботи. Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі

Засвоєння учнями поняття математичної моделі; виробити вміння виділяти вивчені види рівнянь серед інших, а також використовувати вивчені схеми для розв’язування задач

 

57

 

Розв’язування рівнянь, що зводяться  до квадратного

Домогтися засвоєння учнями основних видів рівнянь, розв’язання яких зводяться до розв’язування квадратних рівнянь, та схеми їх розв’язування

 

58

 

Розв’язування рівнянь, що зводяться  до квадратного рівнянь

Сформувати вміння розв’язувати дробово-раціональні рівняння

 

59

 

Розв’язування задач, що зводяться до складання квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних

Формувати в учнів уявлення про схему розв’язування задач складанням квадратного рівняння; виробити вміння застосовувати складену схему для розв’язування текстових задач

 

60

 

Розв’язування задач, що зводяться до складання квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних

Формувати в учнів уявлення про схему розв’язування текстових задач складанням дробово-раціональних рівнянь; виробити вміння застосовувати складену схему для розв’язування текстових задач на прямолінійний рівномірний рух

 

61

 

Розв’язування задач, що зводяться до складання квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних.

Формувати в учнів уявлення про схему розв’язування задач на сумісну роботу складанням дробово-раціональних рівнянь; виробити вміння застосовувати складену схему для розв’язування текстових задач на сумісну роботу

 

62

 

Самостійна робота

Повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми

 

63

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

64

 

Контрольна робота №6

Перевірити рівень засвоєння знань із теми

 

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу (6 годин)

65

 

Тотожні перетворення раціональних виразів

Повторити і узагальнити знання учнів із теми «Тотожні перетворення раціональних виразів»

 

66

 

Функції і графіки

Повторити і узагальнити знання властивостей функцій у=; у=х2 ;у=, вміння будувати та читати графіки зазначених функцій

 

67

 

Степінь з цілим від’ємним показником

Повторити і систематизувати знання учнів із теми «Степінь із цілим показником»» та «Квадратні корені»

 

68

 

Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних. Розв’язування задач.

Узагальнити вміння розв’язувати квадратні рівняння, рівняння, що зводяться до квадратних, та задачі за допомогою таких рівнянь

 

69

 

Розв’язування задач.

Узагальнити  і систематизувати знання учнів із теми «Множення і ділення раціональних дробів»

 

70

 

Підсумкова контрольна робота  7

Перевірити знання учнів, набуті під час вивчення курсу алгебри за 8 клас

 

Ї

 

8 клас Геометрія

За підручником О. С. Істер

Усього -70 годин

 I семестр — 32 години, 2 година на тиждень,
 

Тема 1. Чотирикутники  (12 години)

 

Дата

Тема уроку

Мета уроку

Примітки

1

 

Чотирикутники, його елементи. Опуклі чотирикутники. Сума кутів чотирикутника.

Сформувати поняття чотирикутника, сторін, вершин, діагоналей, кутів чотирикутника; домогтися засвоєння того факту, що сума кутів чотирикутника дорівнює 360°

 

2

 

Означення паралелограма. Властивості паралелограма.

Домогтися засвоєння учнями означення паралелограма, формулювання і доведення теореми про властивість кутів і сторін паралелограма

 

3

 

Теореми про ознаки паралелограма

Сформувати в учнів свідоме розуміння змісту та схеми доведення теореми, що виражає ознаки паралелограма; застосовувати вивчені ознаки для доведення того, що даний чотирикутник є паралелограмом

 

4

 

Розв’язування задач

Доповнити знання учнів властивостями бісектрис кутів та висот паралелограма; продовжити роботу із формування вмінь відтворювати вивчені означення і властивості паралелограма та використовувати ці твердження під час розв’язування задач на обчислення і доведення

 

5

 

Прямокутник

сформувати в учнів уявлення про прямокутник як один із видів паралелограма; розглянути властивості та ознаки прямокутника; сформувати вміння й навички застосовувати властивості та ознаки прямокутника під час розв’язування задач

 

6

 

Ромб. Квадрат

Працювати над засвоєнням учнями змісту означень, властивостей та ознак ромба і квадрата; застосовувати властивості, ознаки ромба і квадрата до розв’язування задач підвищеного рівня складності

 

7

 

Розв’язування задач

Узагальнити та систематизувати знання учнів щодо означень, властивостей та ознак різновидів паралелограма; вдосконалити вміння учнів застосовувати вивчені твердження під час побудови правильних міркувань для розв’язування типових задач

 

8

 

Означення трапеції. Окремі види трапеції

Сформувати поняття трапеції, окремих видів трапеції; домогтися засвоєння їх властивостей; сформувати вміння застосовувати властивості трапеції до розв’язування задач

 

9

 

Окремі види трапецій та їх властивості

Удосконалити вміння застосувати властивості трапеції до розв’язування задач

 

10

 

Самостійна робота

Повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми

 

11

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

12

 

Контрольна робота №1

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Чотирикутники»

 

 

Тема2. Центральні та вписані кути (10 годин)

13

 

Аналіз контрольної роботи. Теорема Фалеса

Домогтися засвоєння  змісту теореми Фалеса; сформувати вміння застосовувати теорему Фалеса до розв’язування задач

 

14

 

Середня лінія трикутника

Сформувати поняття середньої лінії трикутника; домогтися засвоєння  властивостей середньої лінії трикутника

 

15

 

Середня лінія трапеції.

Сформувати в учнів поняття середньої лінії трапеції; працювати над засвоєнням змісту властивостей середньої лінії трапеції, а також схеми її доведення» використовувати вивчену властивість у комплексі з раніше вивченими властивостями трапеції

 

16

 

Розв’язування задач

Закріпити знання учнів щодо змісту та способів доведення теореми Фалеса, властивості середньої лінії трикутника та середньої лінії трапеції, а також опорних фактів, що випливають з цих тверджень; відпрацювати вміння застосовувати вивчені твердження під час розв’язування задач

 

17

 

Градусна міра дуги. Вписаний кут.

Домогтися засвоєння учнями змісту понять: плоский кут, центральний кут, дуга кола, що відповідає даному центральному куту, градусна міра дуги кола, вписаний кут; розв’язувати задачі із використання вивчених тверджень

 

18

 

Наслідки з теореми про вписаний кут. Розв’язування задач.

Домогтися засвоєння учнями змісту наслідків із теореми про вписаний кут та способи їх доведення; використовувати вивчені твердження під час розв’язування задач

 

19

 

Вписані чотирикутники. Описані чотирикутники.

Працювати над засвоєннями учнями змісту понять: чотирикутник, вписаний у коло; чотирикутник, описаний навколо кола; розглянути зміст теорем про вписаний та описаний чотирикутники

 

20

 

Самостійна робота

Повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми

 

21

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

22

 

Контрольна робота №2

Перевірити рівень засвоєння учнями знань змісту основних понять  теми «Центральні та вписані кути»

 

 

Тема 3. Подібність трикутників (10 годин)

23

 

Аналіз контрольної роботи. Узагальнена теорема Фалеса

Сформувати поняття пропорційних відрізків; домогтися розуміння і засвоєння узагальненої теореми Фалеса; сформувати вміння знаходити на рисунку пропорційні відрізки

 

24

 

Означення подібних трикутників. Подібність трикутників за двома кутами

Сформувати уявлення про подібні фігури; домогтися засвоєння ознаки подібності трикутників за двома кутами; сформувати вміння застосовувати цю ознаку до розв’язування задач

 

25

 

Подібність трикутників за двома сторонами та кутом між ними

Домогтися засвоєння ознаки подібності трикутників за двома сторонами та кутом між ними; сформувати вміння застосовувати цю ознаку до розв’язування задач

 

26

 

Подібність трикутників за трьома сторонами

Домогтися засвоєння ознаки подібності трикутників за трьома сторонами; сформувати  вміння застосовувати цю ознаку до розв’язування задач

 

27

 

Ознаки подібності прямокутних трикутників. Пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику.

Сформулювати ознаку подібності прямокутних трикутників за гострим кутом, на основі якої довести метричні співвідношення в прямокутному трикутнику

 

28

 

Середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику

Cформулювати ознаку подібності прямокутних трикутників за гострим кутом, на основі якої довести метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Домогтися засвоєння учнями змісту ознаки подібності прямокутних трикутників і метричних співвідношень у прямокутному трикутнику та їх доведення

 

29

 

Властивість бісектриси трикутника. Метричні співвідношення в колі

Домогтися засвоєння учнями змісту теореми, що виражає властивість бісектриси трикутника та її доведення; домогтися засвоєння учнями змісту теореми про пропорційність відрізків хорд, пропорційність відрізків січної і дотичної та змісту наслідків

 

30

 

Самостійна робота

Повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми

 

31

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

32

 

Контрольна робота №3

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Подібність трикутників»

 

 

II семестр — 38 годин, 2 години на тиждень

Тема 4. Розв’язування прямокутних трикутників (14 годин)

33

 

Теорема Піфагора

Домогтися засвоєння теореми Піфагора; формувати вміння «бачити» прямокутний трикутник; сформувати вміння знаходити невідому сторону прямокутного трикутника за двома відомими

 

34

 

Теорема, обернена до теореми Піфагора

Удосконалити вміння застосовувати теорему Піфагора до розв’язування задач; домогтися засвоєння теореми, оберненої до теореми Піфагора; сформувати поняття єгипетського трикутника, піфагорових трійок чисел, піфагорових трикутників

 

35

 

Перпендикуляр і похила. Розв’язування задач.

Сформувати в учнів свідоме розуміння змісту понять похилої до прямої, проекції похилої на пряму, а також властивостей перпендикуляра, похилих та їх проекцій; сформувати вміння застосовувати властивості перпендикулярів, похилих та проекцій для розв’язування задач

 

36

 

Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника

Домогтися засвоєння учнями змісту означень синуса, косинуса, тангенса і котангенса гострого кута прямокутного трикутника та їх властивостей, що випливають із теореми Піфагора

 

37

 

Тригонометричні тотожності

Домогтися засвоєння учнями означення синуса, косинуса, тангенса і котангенса гострого кута прямокутного трикутника та їх властивостей; розглянути тригонометричну тотожність та наслідки із неї; формувати вміння перетворювати тригонометричні вирази за допомогою тригонометричних тотожностей

 

38

 

Розв’язування задач

Узагальнити і систематизувати знання учнів про означення тригонометричних функцій гострого кута, їх основні властивості, тригонометричні тотожності, а також про способи застосування набутих знань під час виконання вправ

 

39

 

Формули доповнення

Сформувати в учнів свідоме розуміння змісту та доведення теореми, що містить формули доповнення, а також наслідку з неї

 

40

 

Значення тригонометричних функцій кутів 30°, 45°, 60°   

Домогтися засвоєння учнями способу обчислення та значень тригонометричних функцій кутів 30°, 45°, 60°; закріпити знання вивчених формул та сформувати вміння їх застосовувати під час розв’язування задач

 

41

 

Розв’язування задач

Закріпити знання учнями змісту формули доповнення та числових значень тригонометричних функцій кутів 30°, 45°, 60°; сформувати вміння застосовувати формули  до розв’язування задач

 

42

 

Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

Домогтися засвоєння учнями змісту правил знаходження невідомих сторін прямокутного трикутника; формувати вміння відтворювати зміст цих правил, а також застосовувати правила для знаходження невідомих сторін прямокутного трикутника

 

43

 

Розв’язування прямокутних трикутників

Працювати над засвоєнням учнями змісту поняття «розв’язати трикутник» та схеми розв’язання чотирьох основних задач на знаходження невідомих сторін прямокутного трикутника; сформувати вміння відтворювати зміст вивчених схем, а також застосовувати їх для розв’язування прямокутних трикутників

 

44

 

Розв’язування вправ

Закріпити та систематизувати знання учнів про вивчені співвідношення між сторонами і кутами в прямокутному трикутнику та їх властивості; відпрацювати навички застосовувати набуті знання для розв’язування прямокутних трикутників та задач на знаходження елементів інших фігур

 

45

 

Самостійна робота

Повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми

 

46

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

47

 

Контрольна робота №4

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Розв’язування прямокутних трикутників»

 

 

Тема 5. Многокутники. Площі многокутників (16 годин)

48

 

Ламана і многокутники. Многокутник та його елементи

Сформувати в учнів поняття: ламана та її елементи, проста ламана, многокутник та його елементи, периметр многокутника, опуклі многокутники, внутрішній та зовнішній кут многокутник

 

49

 

Вписані та описані многокутники

Сформувати поняття многокутника, вписаного в коло, та многокутника, описаного навколо кола

 

50

 

Поняття площі многокутника

Сформувати в учнів уявлення про площу многокутника, одиницю вимірювання площ, властивості площ

 

51

 

 Площа прямокутника 

Працювати над засвоєння учнями ідеї доведення теореми про площі прямокутника і квадрата; формувати вміння застосовувати теореми для обчислення площ прямокутника і квадрата

 

52

 

 Площа паралелограма

Закріпити знання учнів про: зміст ат властивості площі многокутника4 зміст теореми про площу прямокутника та його наслідок; ; сформувати та довести теорему про площу паралелограма; продовжувати формувати вміння відтворювати зміст вивчених понять та теорем, а також використовувати їх під час розв’язування задач

 

53

 

Площа трикутника

Домогтися засвоєння учнями змісту та ідеї доведення теореми про формулу площі трикутника й наслідки з неї; сформувати вміння застосувати вивчені формули до розв’язування задач

 

54

 

Розв’язування задач

Узагальнити та систематизувати знання формул обчислення площ паралелограма та трикутника; відпрацювати навички застосування набутих знань

 

55

 

Площа трапеції

Закріпити знання учнями формул для обчислення площі трикутника; розглянути формулу для обчислення площі трапеції; формувати в учнів уміння та навички застосовувати цю формулу для обчислення площі трапеції

 

56

 

Відношення площ подібних трикутників

Домогтися засвоєння учнями змісту та ідеї доведення теореми про відношення площ подібних трикутників; сформувати вміння відтворювати зміст тереми та застосовувати її під час розв’язування задач

 

57

 

Метод площ. Розв’язування задач

Закріпити, систематизувати та узагальнити знання учнів з теми «Площі многокутників»4 сформувати в учнів розуміння схеми дій, що відповідають змісту поняття «метод площ»

 

58

 

Розв’язування задач

Провести діагностику рівня засвоєння учнями навчального матеріалу шляхом розв’язування різнорівневих вправ

 

59

 

Самостійна робота

Повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми

 

60

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

Провести аналіз самостійної роботи. Підготувати учнів до написання тематичної контрольної роботи

 

61

 

Контрольна робота №5

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Площі многокутників»

 

62

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу (8 годин)

63

 

Чотирикутники та їх властивості

Повторити навчальний матеріал із теми «Чотирикутники та їх властивості»

 

64

 

Площі чотирикутників

Повторити навчальний матеріал із теми «Площі чотирикутників»

 

65

 

Площа трикутника

Повторити, систематизувати й узагальнити знання учнів про способи обчислення площі трикутників; узагальнити вміння їх застосовування до розв’язування задач

 

66

 

Подібність трикутників та її застосування

Повторити, систематизувати й узагальнити знання учнів про означення властивості подібних трикутників, ознаки подібності трикутників; узагальнити вміння щодо їх застосування до розв’язування задач

 

67