27 травня о 18:00Вебінар: Узагальнення досвіду методичної роботи вчителя за рік: проста та ефективна модель ведення звітної документації

Планування уроків української мови на 2 семестр

Про матеріал
Ми з колегами дуже мучились з плануванням уроків української мови: які уроки виносити на інтеграцію з ЯДС, як поділити читання і письмо. Мені на думку прийшла ідея розфарбувати спочатку предмети кольорами: теми на інтеграцію ЯДС + МОВ - блакитним кольором, теми з читання - зеленим, письмо - жовтим кольором. Пропоную результат моєї роботи. Можливо, комусь це допоможе чи полегшить роботу з плануванням.
Перегляд файлу

УКРАЇНСЬКА МОВА

За підручником  І.Большакової, М.Пристінської

( 5 годин на тиждень )

Тема уроку

Дата

 

Закріплення вивчених букв (я Я). Встановлення послідовноcтi дій за малюнком. (Ч. 2, с. 18).

 

76

Письмо малої  букви я, складів у поєднанні з буквами, що позначають приголосні звуки, слів із нею.

 

77

Закріплення вивчених букв (я Я). Встановлення послідовності дій за малюнком. (Ч. 2, с, 19).

 

 

Письмо великої  букви Я, складів, слів із нею. Звуковий аналіз слів.

 

78

Закріплення вивчених букв (ґ Ґ). Тема i головна думка тексту. Ключові слова. (Ч. 2, с. 20).

 

79

Закріплення вивчених букв (ґ Ґ). Складання речень. Факти i думки. (Ч. 2, с. 21).

 

80

Письмо малої  букви ґ. Написання складів, слів з буквою «ґе».

 

81

Апостроф. Звуковий аналіз слів. Читання слів з

апострофом. Тема тексту (Ч. 2, с. 22). Робота з дитячою

книжкою._____________________________________________

______________________________________________________

 

 

82

Письмо великої  букви  Ґ. Написання складів та слів з нею. Списування речення, поданого друкованим шрифтом.

 

83

 Письмо слів з апострофом. Звуко- буквенний аналіз слів з апострофом.  Розвиток зв 'язного мовлення.________________

______________________________________________________

 

 

Апостроф. Звуковий аналіз слів. Читання  слів з апострофом. Театралізування (Ч. 2, с. 23)

 

 

Письмо слів з апострофом. Правопис  iмeн. Коментоване письмо. Списування з друкованого тексту

 

84

Закріплення вивчених букв (нН). Тема тексту. «Зайве» речення в тексті. (Ч. 2, с. 24).

 

85

Закріплення вивчених букв (н Н). Передбачення. Театралізува-

ння. (Ч. 2, с. 25).

 

86

Письмо малої  букви н, складів, слів з нею. Списування речення з друкованого тексту.

 

 

87

Закріплення вивчених букв (к К). Співставлення речения i

малюнка. (Ч. 2, с. 26).

 

 

88

Письмо великої  букви Н. Написання складів, слів і речення. Диктант складів.

 

 

Письмо малої букви к. Написання буквосполучень, складів та слів із буквою к.

 

 

Закріплення вивчених букв (к К). Заголовок вipшa. Послідов-ність подій у вірші . (Ч. 2, с. 27). Робота з дитячою книжкою

______________________________________________________

 

89

Закріплення  вивчених букв (і І).Складання речень. (Ч. 2,с. 28).

 

 

90

Закрілення вивчених букв (і І). Текст-опис. Зачин, головна

частина, кінцівка. Передбачення. (Ч.2.С.29).

 

91

Закріплення   вивчених   букв   (ї Ї).   Слова,   які   називають один/багато предметів. (Ч. 2, с. 30)

 

 

Закріплення вивчених букв (ї Ї). Bipш. Головний герой вipша. Послідовність подій у вipiшi. (Ч. 2, с. 31)

 

92

Письмо великої  букви К. Написання буквосполучень, речень.  Звуко- буквенний аналіз слів. Розвиток  зв 'язного  мовлення

______________________________________________________

 

 

93

Письмо малої  букви  i. Написання буквосполучень, складів та слів із нею. Звуковий аналіз слів.

 

 

 

Закріплення вивчених букв (и И). Обкладинка i назва книжки. Передбачення. (Ч. 2, с. 32). Робота з дитячою книжкою. ____

___________________________________________________ 

 

 

94

Письмо великої  букви І. Поєднання великих букв із рядковими. Виділення вивчених букв у словах.

 

 

Письмо малої  букви  ї. Написання складів, слів і речення.

 

95

Закріплення вивчених букв (и И). Тема i заголовок тексту. Слова, які  називають  багато предметів. ( Ч.2, с. 33)

 

96

Закріплення вивчених букв (й Й). Казка. Головний герой казки.

(Ч. 2, с. 34).

 

97

Письмо великої  букви  Ї, буквосполучень, слів із нею. Письмо під диктовку слів з великої букви Ї.

 

98

Закріплення вивчених букв (й Й). Буквосполучення  йо. Театралізування. (Ч. 2, с. 35).

 

99

Письмо малої  букви и. Безвідривне зєднання букв. Диктант вивчених букв. Розвиток  зв 'язного  мовлення______________

______________________________________________________

 

 

 

Закріплення вивчених букв (ц Ц). Тема тексту. Дискусія. Заголовок тексту.  Передбачення.   (Ч.2, с. 36).

 

100

Закріплення вивчених букв (ц Ц).Заголовок тексту. Передбаче- ння. (Ч. 2, с. 37). Робота з дитячою книжкою______________

______________________________________________________

 

 

Письмо великої букви  И.  Написання буквосполучення Ии. Списування слів, речень, поданих друкованим шрифтом.  

 

 

101

Закріплення вивчених букв (ш Ш). Співставлення речення i малюнка. (Ч. 2, с. 38).

 

102

Закріплення вивчених букв (ш Ш). Заголовок тексту. Передба -чення.   Театралізування.   (Ч. 2, с. 39).

 

103

Письмо малої букви й i великої  букви Й. Написання складів, слів і речень.

 

104

Написання буквосполучення  йо. Звуко- буквенний аналіз слів.

 

 

Закріплення вивчених букв (щ Щ). Текст-опис. Заголовок тексту. Скоромовки. (Ч. 2, с. 40).

 

105

Письмо  малої  букви  ц. складів, слів з нею. Письмо під диктовку вивчених букв і слів.

 

 

Письмо великої  букви Ц. Написання слів з великої букви. Розвиток  зв 'язного  мовлення____________________________

______________________________________________________

 

106

Закріплення вивчених букв (щ Щ). Bipш. Рима. (Ч. 2, с. 41).

 

107

Закріплення вивчених букв (е Е). Тема тексту. Головна думка. Передбачення. (Ч. 2, с. 42). Робота з дитячою книжкою. ______________________________________________________

 

108

Письмо малої  букви ш, складів, слів з нею.

 

109

Письмо   великої  букви Ш.  Письмо під диктовку.

 

 

Закріплення вивчених букв (е Е). Театралізування. Репліки героїв. (Ч. 2,   с. 43).

 

110

Закріплення вивчених букв (є Є). Факта i думки. Складання речень. (Ч. 2, с. 44).

 

111

Закріплення вивчених букв (є Є). Тема i заголовок тексту. Театралізування. (Ч. 2, с. 45).

 

 

Письмо малої букви щ , складів, слів з нею.Повторення правил зєднання вивчених букв.

 

112

Закріплення вивчених букв (ь). Опрацювання тексту. Опис предмета. Змінювання слів: «один - багато». (Ч. 2, с. 46).

 

113

Письмо великої  букви Щ , складів, слів з нею. Звуко- буквен- ний аналіз слів.

 

114

Письмо малої  букви е , складів, слів з нею. Письмо під диктов- ку слів, речень, з вивченими буквами. Розвиток зв 'язного мовлення____________________________________________________________________________________________________

 

 

Закріплення вивчених букв (ь). Буквосполучення ьо. Опрацю- вання тексту. (Ч. 2, с. 47). Робота з дитячою книжкою_______

______________________________________________________

 

115

Письмо   великої  букви  Е .  Закріплення вміння писати вивчені букви.

 

116

Закріплення вивчених букв (в В). Текст-розповідь. Головна думка тексту. Театралізування. (Ч. 2, с. 48).

 

 

Письмо малої  букви є. Письмо букви є у сполученні з іншими буквами, у словах, словосполученнях.

 

117

Письмо великої  букви Є, буквосполучень, складів та слів із нею. Списування з друкованого тексту.

 

118

Закріплення вивчених букв (в В). Текст i малюнок. (Ч. 2, с. 49).

 

119

Письмо букви ь окремо та у поєднанні з іншими літерами .

 

120

Закріплення вивчених букв (у У). Головний герой i головна

думка вірша.  (Ч. 2, с. 50).

 

121

Закріплення вивчених букв (у У). Складання речень. Правопис власних назв. (Ч. 2, с. 51).

 

 

Письмо буквосполучення  ь . Поділ слів на склади із буквою ь.

Розвиток  зв 'язного  мовлення____________________________

______________________________________________________

 

122

Письмо малої  букви в. Типи поєднань малої букви в із вивче -ними рядковими буквами. Написання складів, слів із нею.

 

123

Закріплення вивчених букв (дД). Заголовок i головна думка тексту. (Ч. 2, с. 52). Робота з дитячою книжкою.___________

______________________________________________________

 

124

Письмо великої  букви В , складів, слів та речень. Письмо під диктовку.

 

 

Закріплення вивчених букв (дД). Bipш. Складання діалогу.

(Ч. 2,  с. 53).

 

125

Письмо малої  букви у,  складів, слів з нею. Виділення вивче- них букв у словах.

 

 

Закріплення вивчених букв (з 3). Лічилка. Опис. Заголовок i головка думка тексту. (Ч. 2, с. 54).

 

126

Письмо великої букви У, її поєднання з вивченими буквами. Закріплення вміння писати вивчені букви.

 

127

Закріплення вивчених букв (з 3). Дзвінкі i глухi приголосні. Передбачення. (Ч. 2, с. 55).

 

 

Письмо малої  букви д . Написання букви в словах і складах.

Розвиток зв 'язного мовлення____________________________

______________________________________________________

 

128

Письмо великої  букви Д , складів та слів із нею.

 

129

Закріплення   звукового   значения   буквосполучення   «дз». Заголовок i головна думка тексту. Передбачення. (Ч.2, с. 56)

 

130

Письмо малої  букви з . Типи поєднань з іншими буквами. Написання слів з буквою з.

 

131

Письмо великої букви З, слів та речень із нею. Навчальний диктант.

 

 

Закріплення   звукового   значения   буквосполучення   «дз». Тема тексту. Ключові слова (Ч. 2, с. 57,). Робота з дитячою книжкою______________________________________________

______________________________________________________

 

132

Закріплення вивчених букв (гГ). Головна думка i заголовок

тексту. Слова, протилежні за значениям. (Ч,2, с, 58).

 

133

Закріплення вивчених букв (г Г). Досліджуємо медіа: газета.

Факта i думки. (Ч. 2, с. 59).

 

 

Написання буквосполучення дз. Звуко- буквенний аналіз слів.

 

134

Закріплення написання буквосполучення дз, слів із дз. Розвиток зв 'язного мовлення____________________________

______________________________________________________

 

135

Закріплення вивчених букв (пП). Тема i головна думка тексту. Ключові слова. (Ч. 2, с. 60).

 

136

Письмо малої букви  г. Написання складів та слів з нею.

 

137

Письмо великої  букви Г , слів з нею. Списування речення, поданого друкованим шрифтом.

 

 

Закріплеиня вивчених букв (п П). Дзвінкі i глyxi приголосні звуки. Встановлення послідовності подій. (Ч..2, с. 61).

 

138

Письмо малої  букви п. Написання складів, слів із вивчених букв.

 

139

Закріплення вивчених букв (рР). Досліджуємо медіа: реклама. (Ч. 2, с. 62). Робота з дитячою книжкою._________________

 

 

 

Письмо великої  букви  П. Відривне поєднання складників великої букви П. Списування речення з друкованого тексту.

 

140

Письмо малої букви р . Типи поєднань малої букви р з іншими буквами. Розвиток зв 'язного мовлення_____________________

______________________________________________________  

 

141

Закріплення вивчених букв (рР). Bipш. Заголовок твору. Опис.  Правопис  власних  назв. (Ч. 2, с. 63)

 

 

 

 

142

Письмо  великої букви Р , слів із нею. Коментоване письмо. Списування з друкованого тексту.

 

143

Письмо малої  букви т, складів та слів із нею.

 

 

Закріплення вивчених букв (т Т). Тема i головна думка вipшa. (Ч. 2, с. 64).

 

144

Закріплення вивчених букв (m T). Дзвінкі  i глухі приголосні. Заголовок тексту. Прислівя. (Ч. 2, с. 65)

 

145

Закріплення вивчених букв (ю Ю). Тема вipшa. Головний герой. (Ч. 2, с. 66).

 

 

Письмо великої букви Т. Відривне поєднання складників великої букви Т. Списування речень, поданих друкованим текстом.

 

146

Письмо малої букви ю, складів, слів із нею. Письмо під диктовку.

 

147

Закріплення вивчених букв (юЮ). Дражнилка. Складання розповіді про улюблену справу. (Ч. 2, с. 67). Робота з дитячою книжкою_____________________________________

______________________________________________________

 

148

Письмо великої букви Ю, слів із нею. Письмо під диктовку слів, речень. Розвиток зв 'язного мовлення_________________

______________________________________________________

 

 

Письмо малої  букви х, складів, слів із нею.  Списування з друкованого тексту.

 

 

Закріплення вивчених букв (хХ). Передбачеиня за заголовком тексту. Послідовність подій.  (Ч. 2, с. 68).

 

 

Письмо великої  букви Х. Письмо слів з великою буквою Х.

 

149

Закріплення вивчених букв (хХ). Bipш. Заголовок i головна думка вipшa. (Ч. 2, с. 69).

 

150

Письмо малої букви ж , складів, слів із нею. 

 

151

Письмо великої букви  Ж, слів із нею. Письмо під диктовку.

 

152

Написания буквосполучення дж . Звуко- буквенний аналіз слів. Розвиток  зв 'язного мовлення________________________

______________________________________________________

 

 

Закріплення вивчених букв (ж Ж). Дзвінкі i глyxi приголосні. Досліджуємо медіа: дитячі журнали. (Ч. 2, с. 70).

 

 

153

Закріплення вивчених букв (ж Ж). Заголовок i головна думка вipшa. Головний герой. (Ч. 2,с. 71).

 

154

Закріплення звукового значения буквосполучення  «дж». Тема i головна думка тексту. Прислів'я. (Ч. 2, с. 72). Робота з дитя -чою книжкою_________________________________________

_____________________________________________________

 

 

Написания буквосполучення дж . Складання речень.

 

155

Закріплення звукового значения буквосполучення  «дж».Скла- дання речень. Заголовок тексту. Театралізування (Ч. 2, с. 73).

 

156

Письмо малої  та великої  букв чЧ . складів, слів із ними. 

 

 

Закріплення вивчених букв (ч Ч). Bipш. Головний герой твору. (Ч. 2, с. 74).

 

157

Закріплення знань про вивчені букви. Письмо під диктовку слів, речень.

 

158

Закріплення вивчених букв (ч Ч). Текст. Послідовність подій. Передбачеиня. (Ч. 2, с. 75).

 

 

Письмо малої  букви ф, слів із нею.

 

159

Закріплення вивчених букв (ф Ф). Тема тексту. Співвіднесення речень i малюнків. (Ч. 2, с. 76).

 

160

Письмо великої  букви Ф,слів із нею. Списування з друковано- го тексту. Розвиток зв 'язного мовлення____________________

______________________________________________________

 

161

Закріплення знань про вивчені букви та звуки. Списування з друкованого тексту.

 

 

Закріплення вивчених букв (ф Ф). Досліджуємо медіа: афіша. (Ч. 2, с. 77). Робота з дитячою книжкою__________________

______________________________________________________

 

162

Закріплення вивчених  букв. Г. Фалькович  «Дитяча мова»

(Ч. 2, с. 78).

 

163

Вправи для розвитку навички читання. Виконання мовних вправ. Робота з деформованим текстом.

 

 

Списування рукописних великих і малих літер українського алфавіту. Навчальний диктант.

 

164

Мнемотаблиці: прислівя, скоромовки. Вдосконалення навичок читання.

 

165

Списування з друкованого тексту. Безвідривне з’єднання букв. Деформовані слова.

 

 

« В гості казка завітала». Читання казок. Головні герої. Перед- бачення.

 

166

Списування тексту. Безвідривне письмо букв. Коментоване письмо.

 

 

Творчі письмові вправи. Письмо під диктовку.

 

167

Списування з друкованого тексту. Розвиток зв 'язного мовлен- ня._________________________________________________________________________________________________________

 

168

« Загадки пригадаємо, нові прочитаємо». Урок-подорож. Робота з дитячою книжкою____________________________

_________________________________________________

 

169

Наші зелені друзі. Читання тексту « Ліс- народне багатство».

 

170

Робота з деформованим текстом. Списування тексту.

 

 

Прислухайся до мови природи.  Урок- вікторина.

 

171

Творчі письмові вправи. Диктант.

 

172

Гра « Поле чудес» для  першокласників.

 

173

« У тварин як у людей». Робота з дитячою книжкою _______

Т.Коломієць « Веселе місто Алфавіт»_______________________

 

 

Виконання творчих письмових вправ. Розвиток зв 'язного мов- лення_________________________________________________

______________________________________________________

 

174

Узагальнення i систематизація знань учнів. Вправи для роз-витку навички читання.

 

175

Підсумковий урок. Урок – подорож океаном Знань.

 

 

docx
Пов’язані теми
Українська мова, 1 клас, Планування
НУШ
Додано
26 січня 2020
Переглядів
1743
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку