ПЛЛАН РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ ЗОШ № 20 НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Про матеріал

Робота шкільної бібліотеки у 2018-2019 навчальному році спрямована на вирішення завдань Нової української школи : формування випускника як цілісної особистості, усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення , патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини, інноватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя.

Перегляд файлу

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз роботи шкільної бібліотеки ЗОШ № 20

у 2016-2017  навчальному році

 

  Аналіз  роботи  бібліотеки ЗЗСО № 20 за 2017 – 2018 навчальний рік

 

Підвищення якості  навчання учнів, формування у школярів прийомів і способів самоосвіти, самостійного здобуття знань , вміння пошуку інформації та використання її   -  найважливіші завдання сучасної школи. На виконання саме цих завдань націлюють  нормативні документи про перебудову шкільної освіти в Україні: положення Конституції України про освіту, Закон України «Про освіту», концепції Нової української школи. Основні напрями роботи шкільної бібліотеки відповідають «Концепції національно-патріотичного виховання молоді» та направлені на формування патріота своєї Батьківщини.

Активне впровадження сучасних технологій , обладнання бібліотеки комп’ютерною технікою, підключення до мережі Інтернет сприяло створенню  на базі бібліотеки школи сучасного інформаційно - дозвільного центру, у якому  з використанням інноваційних технологій   формується  сучасний  компетентний  читач, здатний  до самоосвіти , самореалізації та творчості. Подовжуються   пошуки  шляхів  поновлення  зросту читацької активності ,  підвищення якості читання та ролі книги у житті учнів ,  формування інформаційної компетентності,  як запоруки майбутньої реалізації особистості. Велика увага приділяється створенню комфортного бібліотечного середовища, використання читальної зали бібліотеки для співпраці з  соціальними партнерами школи : бібліотекою  ім. Чуковського,  дитячим  сектором  заводської бібліотеки, громадськими організаціями, письменниками та поетами Маріуполя, батьками учнів школи, педагогами. Стало традицією проведення тематичних класних годин, виховних заходів, зустрічей  з представниками  громадських організацій, військових врядувань, Національної поліції, захисту проектів . Перетворення бібліотеки школи  в центр активного інформаційного та  дозвільного середовища є очікуваним  результатом  роботи у 2017 – 2018 навчальному  році.

Основне завдання бібліотеки на сучасному етапі полягає в тому, щоб  задовольняти інформаційні потреби традиційних читачів і максимально освоювати новітні інформаційні ресурси та відповідати на запити «цифрового» покоління. Використання сучасних освітніх технологій таких, як: інформаційно-комунікаційні технології, ігрові та інтерактивні технології,  технологія ігрових творчих справ , методу  проекту  дає змогу зробити бібліотеку сучасним інформаційним центром,  як для учнів, так і для вчителів,  одним із важливих напрямків роботи якого є формування інформаційної компетентності  читачів , створення системи інформаційної підтримки навчального та  виховного процесу.          

  Шкільна бібліотека має абонемент,  читальну  залу  (на 30 місць). Приміщення бібліотеки відремонтовано та естетично оформлено. Для шкільних підручників  бібліотека має ізольоване приміщення.

           Комплектування бібліотеки  проводиться як за кошти державного  бюджету так і  за допомогою спонсорів та батьків. За цей рік бібліотека одержала за новою програмою  для учнів 9 класів – 1017 примірників підручників, від волонтерів до фонду бібліотеки надійшло 124 книги на українській мові для учнів початкової школи.

Для забезпечення обліку фонду ведеться відповідна документація: книги сумарного обліку фонду бібліотеки, інвентарні книги, книга обліку видань тимчасового користування, папки накладних, папки актів вибуття, реєстраційна картотека навчальної літератури, формуляри користувачів.

До послуг  користувачів бібліотека пропонує  22391  примірників книг. З них: основний книжковий фонд  налічує  15745 примірників, фонд підручників – 6646 примірників.

 Згідно з постановою Кабінету міністрів подовжується  робота з переходу  на бібліотечну класифікацію УДК. Систематично  проводиться робота з     розкриття інформаційних ресурсів  книжкового фонду, оформлено відкритий  доступ до книжок актуальної тематики та поширеного запиту,  перегляди літератури та книжкові виставки з українознавства, суспільних наук, української літератури.

 Протягом квітня-травня 2018  року  проведено моніторинг забезпеченості навчально-виховного процесу підручниками,  проаналізовано забезпеченість учнів підручниками з кожного предмету, виявлено потребу у виданнях та наявність резервного фонду з урахуванням очікуваного контингенту на 2018-2019 н.р. Систематично та в срок проводиться робота по конкурсному відбору та замовленню на новий навчальний рік підручників для першого  та п’ятого класу.

Протягом року подовжується робота з електроною  базою  данних  обліку літератури та підручників складових основного фонду бібліотеки.  Поповнюються дані  поточного обліку.

 

 Бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів бібліотеки.  Згідно новітнім процесам , які відбуваються в освіті  змінюється роль шкільної бібліотеки в суспільстві та школі. Тому шкільна бібліотека виконувала  в забезпеченні освітнього процесу такі функції :

 

1. повноцінний провайдер освітніх послуг. На базі бібліотеки надається  цикл інформаційних послуг : доступ до Інтернет, принтер, послуги Wi-Fi, консультації з оформлення вебсписків та матеріалів;

2. партнер в організації  та проведенні освітніх програм, зустрічей, тематичних заходів, проектів;

3. бібліотека як  HUB  – бібліотека  надає  приміщення, комунікації та інтелектуальний ресурс для проведення освітніх заходів.

 Основні показники роботи шкільної бібліотеки у 2017 – 2018 навч.рік

 

 

         план 2017 - 2018

      Виконання

Всього читачів

310

             314

Всього читачів учнів

310

           310

Кількість відвідувань

5500

5948

Книговидача

5700

5808

Фонд літератури

15745

-

Фонд підручників

6646

-

Видано підручників

4965

          -

Проведено масових заходів на базі бібліотеки

50

56

Бібліоквести,міні квести

6

6

Книжкових виставок

12

14

Оглядів літератури

9

10

Робота з соціальними партнерами

10

10

Проектна діяльність

2

2

Екскурсій

2

2

Літературних вікторин

6

8

Проведено уроків інф. грам.

58

58

 

 

                                Аналіз основних цифрових показників  :

 

1. Кількість читачів бібліотеки – 314, з них: на абонементі обслуговувалось всього – 314  користувачів,  читальну залу  протягом  року відвідало – 2860 користувачів . Обслуговування надавалося всім категоріям: учням, вчителям, батькам 

2. Загальна кількість відвідувань за рік становить 5948  разів,  з них на абонементі – 3084,  в читальній залі 2860 .  Аналіз показників   показує,  що в  2017-2018 навчальному році зросло відвідування  бібліотеки учнями середнього ступеню та учнями початкової школи.  Кількість групових відвідувань учнів середньої та старшої школи , яка припадає  на одного читача за рік становить 12 разів. Активно використовується можливості читальної зали з проведення масових та групових тематичних заходів.

3. Загальна кількість книговидач. У 2017-2018 навчальному році із фонду бібліотеки було видано 5808 примірників.  Книговидача  літератури складає  - 4423прим.,  газет та журналів  1385 примірників

Забезпеченість учнів школи підручниками з основних навчальних предметів в 2017-2018 навчальному році становила: 1-4 класи – 100. 5-9 класи – 98%, 10-11 класи – 98%. У цілому учні школи були забезпечені підручниками на 98.6%.

Робота щодо популяризації книги та бібліотеки. Пропаганда літератури на допомогу навчально – виховному процесу.

 З метою розкриття інформаційних ресурсів  книжкового фонду та  залучення читачів до бібліотеки оформлено  постійнодіючі   книжкові виставки,  бібліографічні огляди, тематичні стенди,  витрини. Для поширення інформації   про шкільну бібліотеку та  бібліотечну діяльність оформлено стенд « Шкільна бібліотека - інформаційний центр».  У бібліотеці  протягом року було організовано 14 тематичних  виставок літератури: «Ти власним світом Україна сіяти будеш на землі!», «Ми українці!»,   «Сторінки історії нашої країни»,  «Наша рідна  мово, українська!»,  «Соборна  Україна -  вільна країна.»,  «Закони нашої держави», «Шевченківські світанки » та інші. Також розкриття   фонду забезпечують тематичні полочки «Все для вчителя», «Ми обираємо здоров’я, ми обираємо життя!»,  « Світ професій – мій вибір, мій успіх»,  «Економіка для всіх», «Екологічні проблеми України»,  «Ми проти насилля!»» та інші.

У першому семестрі 2017 – 2018 навчального року  місяць шкільної бібліотеки пройшов під гаслом « Ми обираємо здоров’я, ми обираємо життя!». Цікаві зустрічі, вікторини, літературні батл,  інформаційні стенди, перегляди літератури зробили різноманітним життя учнів протягом жовтня 2017 року. Протягом року організована робота проекту  « То зробила книга»,  проведено  дослідження « Від  рукописів до електронної книги»,  тренінг « Бібліотека майбутнього»,  моніторинг читання учнів, проектні зустрічі. Захист проекту відбувся з запрошенням маріупольського поета Ф.М.Шишмана.

     У бібліотечній діяльності,  за планом роботи бібліотеки, протягом навчального процесу та в канікулярний час   у  роботі з учнями 1-4 класів  широко використовуються  ігрові  та інтерактивні технології: вікторини, конкурси,  інсценування казок,  рольові ігри, вернісажі, казкові турніри, бібліо - імпрези,  презентації, віртуальні виставки.

Учні 5-11 класів беруть участь у  групових творчих справах, тренінгах,  турнірах,   бібліотечних  квестах, віртуальних подорожах, тематичних класних годинах, захисті проектів. Так, учні 6 – 8 класів брали участь у захисті проекту « То зробила книга» , працювали у « Читацький детективній агенції», були учасниками бібліотечного квесту та інших заходів. Всеукраїнський Тиждень дитячої та юнацької  книги  визначився проведенням  бібліоквесту  «У пошуках скарбів» для 5-9 класів  та   міні – квестів  для учнів початкової школи « У бібліотеку завітай! Цікаву книжку прочитай!».

Заходи, які проходять у бібліотеці  відбуваються  з використанням  інформаційно-комунікаційних  технологій,  до них створюються презентації, відеоматеріали, використовуються  ресурси мережі  Інтернет. У дні шкільних канікул бібліотека школи завжди чекає своїх читачів  на  цікаві та інтерактивні зустрічі.

     У вересні 2017 року відбувся  методичний консиліум для бібліотекарів Кальміуського району « Підвищення професійної компетентності бібліотекарів  в умовах створення Нової  української  школи», в якому бібліотекар школи  брала  активну участь та знайомила колег з  добіркою  Інтернет - ресурсів для професійного використання.

Бібліотека  приділяла  увагу  інформаційному  забезпеченню професійної  освіти педагогічних кадрів: здійснюється  індивідуальне  інформування вчителів, інформаційне забезпечення педрад, підтримка вчителя у атестаційний період , участі у вебінарах , робота  по організації  конкурсного відбору та заказу  підручників на 2018-2019 навчальний  рік, публікації робот на освітніх сайтах. Продовжується  робота над створенням  « Банку  досягнень» вчителів та учнів школи, моніторинг участі у Всеукраїнських, обласних, шкільних конкурсах.

Формування інформаційно-бібліографічної культури, навичок незалежного користувача, інформаційної компетентності особистості

 Шкільна  бібліотека як структурний підрозділ загальноосвітнього навчального закладу  забезпечує  інформаційні  потреби школярів відповідно до «Положення про бібліотеку середнього загальноосвітнього навчального закладу».    Доведено, що  співпраця  бібліотекарів і вчителів сприяє підвищенню  рівня  грамотності  учнів,  розвитку  навичок  читання,  запам’ятовування, а  також  виробленню  вміння  користуватись  інформаційно - комунікативними  технологіями.

      Згідно  «Програми  бібліотечно - бібліографічних  занять»,  у  школі  проводяться  заняття  з  основ  інформаційної  грамотності  учнів. При проведенні   заходів  використовуються  цікаві інтерактивні форми роботи,  вікторині,  ігрові заходи. У зв’язку з підвищенням  попиту  на створення та пошук інформації у Інтернеті проводяться  індивідуальні консультації з питань обробки та коректного оформлення матеріалів з учнями школи, створено банк електронних ресурсів до занять з інформаційної культури.

 На шкільному сайті розташована сторінка шкільної бібліотеки, на котрій висвітлюються заходи, які проходять у шкільній бібліотеці за посиланням https://marzosh20.wixsite.com/zosh20/kopiya-spivpracya. Створено сайт шкільної бібліотеки ЗОШ № 20 за посиланням https://anikinatm1959.jimdo.com.

 

Робота з збереження  навчальної книги.

Робота по збереженню бібліотечного фонду  навчальної книги  проводиться на підставі «Інструкції  про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх закладах», в якої зазначено про відповідальність учнів  за отриманий у тимчасове користування підручник. Бережливе ставлення до підручників зумовлено необхідністю використання  їх протягом  кілька років.

 Навчальна комісії парламенту школи  здійснює   постійний контроль за станом  підручників. Протягом року проводяться  рейди-перевірки по класах.  Результати перевірок висвітлються  в інформаційних листах «Живи,книга». Учні 1 – 11 класів в цілому  відповідально  відносяться   до збереження  навчальної літератури.  96%  підручників збережено у доброму стані. мають обгортки, закладки та паспорта. При поверненні підручників у бібліотеку виявлені значні недоліки у 6-му, 7 класах.  Необхідно активувати роботу з збереження навчальної книги, підвищити особистісну відповідальність учнів за отримані підручники, проводити роз’яснювальну роботу у класних колективах.

Підвищення професійного рівня завідувача бібліотеки.

 Бібліотекар  школи  Анікіна Т.М. постійно підвищує  свій професійний рівень. У 2017 - 2018 навч. році   напрацювання   завідувача бібліотеки  були опубліковані на Методичному порталі, на сайті «Наурок», створені власні медіа продукти .

      У 2017-2018 навчальному  році   Анікіна Т.М. була атестована на відповідність займаній посаді  та їй була підтверджена категорія «провідний бібліотекар» та 12 кваліфікаційний розряд.

 

Виводи :

     Ефективність роботи з створення на базі шкільної бібліотеки активного інформаційного – дозвільного центру має визначатися показником відвідування читачами бібліотеки як  безпосередньо для роботи з книгою так  опосередковано  для здобуття інформації.

 Аналіз роботи  бібліотеки  показує,  що відвідування бібліотеки постійно зростає. Завдяки тому, що  бібліотека  підтримує тісний зв'язок с соціальними партнерами, проводить разом з ними тематичні заходи, надає  користувачам  інформаційні та сервісні послуги,  використовує у своїй діяльності сучасні освітні технології отримання інформації  підвищується .  У читальній залі бібліотеки систематично проводяться  тематичні заходи з національно – патріотичного , духовного,правового,морального  виховання.

           Тісний  контакт з учителями, бібліотекою ім. К Чуковського, шкільними організаціями самоврядування  протягом навчального року сприяв   виконанню  основних завдань і напрямів діяльності, зазначених у річному плані роботи бібліотеки.

 Постійний пошук нових, ефективних технологій, прагнення до формування системи інформаційної підтримки освіти, тісний взаємозв’язок і взаємодія з педагогічним колективом сприяє утвердженню шкільної бібліотеки як справжнього  інформаційного – дозвільного і освітнього центру та   формуванню  інформаційної компетентності учнів школи. 

 

 

 

 

                       Мета, основні напрямки роботи та завдання школи

на 2018-2019  н.рік

 

 Педагогічний колектив в 2018-2019 навчальному році продовжує 

працювати  над єдиною науково-методичною проблемою:


«Підвищення якості надання освітніх послуг через

впровадження у навчально-виховний процес сучасних

освітніх технологій» .

 

Мета, основні напрямки та завдання роботи

бібліотеки школи

на 2018 – 2019 навчальний рік

 

«Формування читацької компетентності учнів  через

впровадження у  діяльність шкільної бібліотеки

сучасних освітних технологій».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 І. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ТА ЗАВДАННЯ

РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ЗОШ № 20

НА 2018-2019 н. р.

 

Робота шкільної бібліотеки  у 2018-2019  навчальному році спрямована на вирішення  завдань  Нової  української  школи : формування випускника  як цілісної особистості, усебічно розвиненої,  здатної  до критичного мислення , патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини, інноватора, здатного  змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами  сталого  розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя.

1. Виховання національної культури, національної свідомості,

2. Подальший  розвиток   інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій у роботі бібліотеки, надання інформаційної та сервісної  допомоги .

3.Координація роботи шкільної бібліотеки зі соціальними партнерами: дитячою бібліотекою ім. Чуковського, бібліотекою ім. Лесі Українки,  іншими громадськими та державними закладами, робота бібліотеки у режимі ХАБА.

4.Виховання у школярів інформаційної культури, формування вмінь користуватися інформаційними джерелами,  розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів школярів..

5. Створення  інформаційно – сервісного центру комфортного  бібліотечного  середовища.                          

ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІЇ БІБЛІОТЕКИ :

1.Акумулююча - бібліотека формує,  накопичує,  систематизує та зберігає бібліотечні  інформаційні ресурси.

 2. Сервісна - бібліотека   надає інформацію про наявність бібліотечно – інформаційних ресурсів , організує пошук та видачу їх

3.Методична - бібліотека розробляє методичні матеріали  з основ інформаційної культури користувачів,  алгоритмі та технології пошуку інформації.

4.Навчальна - бібліотека  організує  підготовку з основ інформаційних культури для різних категорій користувачів.

5.Виховна  - бібліотека  виховує патріотизм, повагу до держави,  рідного краю, школи.

6.Соціальна - бібліотека сприяє розвитку здібностей користувачів до самоосвіти та адаптації у сучасному інформаційному суспільству.

7.Просвітня діяльність - бібліотека     прилучає учнів к  досягненням       світової та вітчизняної  культури. 

 8.Координаційна - бібліотека узгоджує свою діяльність  з  соціальними партнерами, дитячими бібліотеками міста,  медіа теками .
                                 

 

 

 

1.1.  ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО

ВИХОВАННЯ.

№ з/п

Зміст заходів

Клас

Термін

виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Розкриття інформаційних ресурсів книжкового фонду:

Оновлювання  постійно-діючих  книжкових      виставок :

1. «Україна – це я! Україна це ти! Україна – це ми !»

2. «Природничий калейдоскоп»

3. «Здоровя кожного – здоровя нації»

4.  «Маріуполь – тут варто жити!»

5. « Про все, що в школі ми вивчаємо, в цікавій книжці прочитаємо»

6.  «Англомовні пригоди»

7. «Безпека та життя»

8. «Увага на дорозі!»

9. "Казка + пригода - читаю з насолодою".

10. «Читаюча родина - щаслива дитина».

11. «Педагогічний кейс».

12. «Життя славетних українців».

13. «Навчальний рік ми починаємо, всім успіху побажаємо».

14. « Скарби українських книжок». 

 

 

 

 

 

5-11

 

5-6

 

7-9

 

5-11

 

5-11

 

 

5-9

 

9-11

1-11

 

Вчит .

5-6кл.

 

1-11 к.

 

8-11

 

 

 

 

 

09.2018

 

09.2018

 

09.2018

 

11.2018

 

11.2018.

 

 

12.2018

 

04.2019

09.2018

 

09.2018

09.2018

 

10.2018

 

09.2018

 

 

11.2018

 

 

 

 

 

Анікіна  Т.М.

 

Анікіна  Т.М.

 

Анікіна  Т.М.

 

Анікіна  Т.М.

 

Анікіна  Т.М.

 

Анікіна  Т.М

 

Анікіна  Т.М

 

 

Анікіна  Т.М

Анікіна  Т.М.

 

Анікіна  Т.М.

 

Анікіна  Т.М.

 

 

 

Анікіна  Т.М.

 

 

 

 

 

Бібліографічні огляди:

1.До дня української писемності.

2. До Дня  Соборності (день Злуки).

3.До Дня  народження Тараса Шевченка.

4.До дня Чорнобильської трагедії.

 

 

6-7 кл

 

5-11

 

 

8-11

 

 

7-8

 

11.2018

 

01.2019

 

 

03.2018

 

 

04.2019

 

Анікіна  Т.М.

 

Анікіна  Т.М.

 

 

Анікіна  Т.М.

 

 

Анікіна  Т.М

 

2.

Українська  літературна вітальня:

1.Оформлення тематичного стелажу : «Українські  письменники - ювіляри»(згідно з календарем знаменних дат).

2.Презентація «Українські письменники ювіляри 2018 року.

3.Тижденьукраїнської писемності.

4.Тиждень Тараса Шевченко.

1-11

 

 

1-11

 

 

8-11

 

 

8-11

 

8-11

 

 

 

 

 

Протягом року щомісяця

11.2018

 

 

11 2018

 

03.2019

Анікіна  Т.М.

 

 

Анікіна  Т.М

 

Анікіна  Т.М

Анікіна  Т.М

 

 

Анікіна  Т.М

 

Анікіна  Т.М

 

3.

Заходи, присвячені «Тижню дитячого читання» (за окремим планом).

1.Аукціон книг та журналів  «Прочитав сам, зацікав товариша».

2.Виставка – вернісаж « Часу даром ти не гай, краще книжку почитай!»

3.Бібліоквест «Чумацький шлях».

1-11

 

 

6-11

 

 

 

1-5

 

5-11

03.2019

 

 

04.2019

 

 

 

05.05.2019

 

03.2019

Анікіна  Т.М.

 

 

Анікіна  Т.М

 

 

 

Анікіна  Т.М

 

Анікіна Т.М.

 

 

Вікторини:

1.З національно-патріотичного виховання « Чи знаєш ти свою країну?»

2. «Який ти читач?»

3. «Все- все я знаю, а чому?»

4. «Сучасна книжка. Відгадай!»

5.»Житя та доля відомих українців.(до знаменних дат)».

 

 

1-4кл.

 

5-6 кл.

6-7

5-9 кл.

 

8-11

 

 

9.2018

 

11.2018

12.2018

01.2019

 

03.2019

 

 

Анікіна  Т.М.

 

Анікіна  Т.М

Анікіна  Т.М.

Анікіна  Т.М

 

Анікіна  Т.М

 

 

4.

Громадянське  виховання.

-Книжкова виставка  « Ми українці і наша країна барвиста, співуча нова Україна!»

- Цикл  оглядів  «Із історії твоєї країни».

- година спілкування «Українські сенсації».

 - оновлення  тематичної полиці «Ми – українці і ми з Україною!»

 

9-11

9 кл.

 

5-11

 

 

6-8

 

09.2018

 

 

Протягом року

 

12.2018

 

02.2019

 

Анікіна  Т.М.

 

Анікіна  Т.М.

 

Анікіна  Т.М

Вчителі історії

Анікіна Т.М.

 

5.

Краєзнавство:

1.Оформлення книжково-ілюстративного тематичного  стелажа « України історія жива!».

- тематична полка «Маріуполь – це Україна. Тут варто жити»;

2.Інформаційна година « Подорож по Маріуполю».

3.Вебподорож   « Ще раз пройти по вулицях рідного міста».

 

 

 

 

5-11

 

 

5-7

 

1-4

5 кл.

 

 

 

09.2018

 

 

12.2018

 

03.2019

04.2019

 

 

 

Анікіна  Т.М.

 

Анікіна  Т.М.

 

Анікіна  Т.М

 

Анікіна  Т.М

 

Анікіна  Т.М

 

6.

Народознавство:

1.Книжкова виставка «З народних традицій черпає всю силу свою Україно!».

- огляд літератури « Козацькому роду нема переводу»» до Дня Козацької слави.

 • інформаційна  година, присв’ячена Дню української писемності та мови « Українська мова , мово наша рідна».
 • Тематична полиця  

«У звичаях, традиціях народу ми душу України пізнаєм!».

 •              вікторина «Мовні загадки тобі на видгадку».

 

2.До «Шевченківських свят».

   1.Тематична книжкова виставка «Тарас Шевченко- життя нескінчене».

 -  викторина   «Шевченко – поет,художник,публіцист».

- Виртуальна - подорож «Зустріч з Тарасом».

 

 

5-11

 

 

5-7

 

 

 

5-9

 

 

8-11

 

 

3-4

 

 

 

5-11

 

5-9

 

8-11

 

 

11.2018

 

 

10. 2018

 

 

 

11.2018

 

 

11.2018

 

 

11.2018

 

 

 

03.2019

 

03.2019

 

03.2019

 

Анікіна  Т.М.

 

 

 

Анікіна  Т.М

 

 

 

Анікіна  Т.М

 

 

Анікіна  Т.М

 

 

Анікіна  Т.М

 

 

 

Анікіна Т.М.

 

Анікіна  Т.М

 

Анікіна  Т.М

 

 

7.

«Читаємо разом» заходи по залученню до читання.

-   зустріч  «Книга шукає  друзів ».

-   вікторина « Книжковий ералаш».

- літературний квест «Що, де, коли?»;

турнір «Казковий віночок».

 

 

1

 

2

 

5-6

 

2-9 

 

 

 

 

09.2018

 

10.2018

 

10.2018

 

02.2019

 

 

Анікіна  Т.М.

 

Анікіна  Т.М.

 

Анікіна Т.М.

 

Анікіна  Т.М.

 

 

8.

 Книжкові викладки літератури.

1. «Цікаві книжки для малечі»

2.«Читаємо українською»

3.«Щоб ви були здорові»

4.«Україна – це ми!»

5.  Предметних тижнях

6. «День рідної мови»

7. «День писемності та мови»

 

 

 

1-4

1-4

5-7

2-11

4-11

5-11

8-11

 

 

10.2018

11.2018

01.2019

02.2019

03.2019

02.2019

11.2018

 

 

Анікіна Т.М.

Анікіна  Т.М.

Анікіна  Т.М.

Анікіна  Т.М.

Анікіна  Т.М.

Анікіна  Т.М.

Гречановська І.В.

 

9.

Естетичне виховання.

 « Перші кроки до мистецтва»

   - вікторина  « Що ми знаємо про мистецтво?»

-  виставка  « Українська культура в сучасному світі».

 - Знайомство з книгою «Українська минувшина» –  погляд в майбутнє ».

 

1-11 кл

 

8-9

 

5-7

 

8-9

 

 

 

12.2018

 

01.2019

 

02.2019

 

 

 

 

Анікіна  Т.М.

 

Анікіна Т.М.

Вчитель

Анікіна  Т.М.

 

 

10.

Екологічне виховання та здоровий спосіб життя.

-оформлення  книжково-ілюстративної   виставки « Ми обираємо здоров’я!».

- час спілкуваня  «Нестрашні  убійці».

- Тематичний стенд – вітрина літератури «Яскравий світ природи».

- « Книжковий  перегляд

« Увесь світ в твоїх долонях!».

 • Тренінг « Ми люди всесвіту!»

 

 

 

8-9

 

5-9

 

5-6

 

 

 

5-9

 

7-8 кл.

 

 

 

11.2018

 

12.2018

 

10.2018

 

 

 

02.2019

 

04.2019

 

 

 

 

Вчителі

Анікіна  Т.М.

Вчителі

Анікіна  Т.М.

Класні керівники

.

Вчителі

Анікіна  Т.М.

Вчителі

Анікіна  Т.М.

 

11.

Економічне виховання:

- оформлення книжно - ілюстративної виставки   

« Економіка. Бізнес . Право.»

- Економічна хвилинка «Раз,два,три,чотири,п’ять.Чи умієшь  рахувать?»

- Вебсписок літератури «Новини з економіки».

 

 

11

 

 

1-4 кл.

 

 

11

 

 

10.2018

 

 

02.2019

 

 

04.2019

 

Вчителі

Анікіна  Т.М.

 

Вчитель

 

Вчителі

 

Анікіна  Т.М

 

 

12.

 

Правове виховання:

Оформлення книжково-ілюстративної виставки

 «Правова енциклопедія життя».

-  Бесіди : «Що і де читати щоб закони знати».

«Сила чи розум? Як жити без конфліктів».

- дискусійна гойдалка « Як нам жити, щоб друг другу не вредити.

 

 

 

 

 

 

 

9-11

 

1-4

 

5-6

 

7-8

 

 

 

 

 

 

 

09.2018

 

11.2018

 

12.2018

 

 02.2019

 

 

 

 

 

 

Анікіна  Т.М.

Класні керівники

Вчителі 1-4 кл.

Анікіна Т.М.

Біб  - ка Чуковського

 

13.

Етичне виховання

- Класні години «Година ввічливості».

- Бесіда « Книга про  ввічливість» для початкової школи».

-  Година  спілкування   «Ввічливість  на кожен день»

- бліц турнір «Етика та  етикет».

 

1-9

 

 

1-4 кл.

 

ГПД

 

 

5-8 кл.

 

Пр..року

 

 

10.2017

 

03.2018

 

 

04.2018

 

Класні

керівники

 

Анікіна Т.М.

Вчителі початкової школи

 

Анікіна Т.М.

 

14.

Профорієнтаційна робота.

- Створення інформаційної веббази даних  з питань профорієнтації для учнів школи.

- Підготовка  тематичного перегляду «Вибір професії - вибір життя».

- Проведення на базі бібліотеки цикл зустрічей «Вибираємо професію свідомо».

- Огляд – практикум  порталу  з  вибору  професій .

- інформаційне забезпечення  профорієнтаційної роботи школи.

 

 

9-11

 

9-11

 

9-11

 

 

9-11

 

9-11

 

9-11

 

 

10.2018

 

12.2018

 

 Протягом року

 

03.2019

 

05.2019

 

Протягом року

 

 

Анікіна  Т.М.

 

Анікіна  Т.М.

 

Анікіна  Т.М.

 

 

Анікіна  Т.М.

 

Анікіна  Т.М.

 

Анікіна Т.М.

 

 

 

 

 

 

                                      II. КЕРІВНИЦТВО ЧИТАННЯМ.

 

1.Залучення  до читання та організація роботи з користувачами .

 

№ з/п

Назва заходів та технологій

клас

Термін

виконання

Відповідальний

 1.  

Перереєстрація та запис нових читачів.

1-11

09.2018

10.2018

Анікіна Т.М.

 1.  

Залучення до читання  учнів, вчителів, батьків.

1-11

Постійно

Анікіна Т.М.

 1.  

Екскурсії до шкільної бібліотеки першокласників.

1 кл

Жовтень

2018

Анікіна Т.М.

 1.  

 Бесіди з правил користування бібліотекою.

1-4

Протягом року, при запису

Анікіна Т.М.

 1.  

Робота з ліквідації заборгованості читачів.

1-11

Травень,

   2019

Анікіна Т.М.

 1.  

Робота з формулярами читачів.

Захист читацьких формулярів.

1-6

Постійно

Травень,

   2019

Анікіна Т.М.

 1.  

 Шкільний конкурс «Найкращий читач- 2018».

1-4

5-7

Вересень, квітень

Анікіна Т.М.

 

2. Індивідуальна робота з читачами

 

з/п

Назва заходів та технологій

клас

Термін

виконання

Відповідальний

1.

Проведення  індивідуального  консультування читачів при виборі книги:

- рекомендаційні бесіди;

- бесіди про прочитане;

- реклама книги;

- консультації біля книжкових виставок.

 

 

1-11

1-5

 

 

5-9

 

Постійно

Анікіна Т.М.

2.

  Виявлення читацьких інтересів, складання індивідуальних списків читання.

1-9

10. 2018

Анікіна Т.М.

3.

Аналіз читацьких формулярів, моніторинг відвідування бібліотеки.

5-6

02.2019

 

Анікіна Т.М.

4.

Проведення  бібліографічних   індивідуальних  консультацій:

- рекомендаційні списки літератури;

- бібліографічні огляди літератури;

- тематичні бесіди з визначеної теми.

3-4 кл

 

5-6

 

7-9

Жовтень,

2018

листопад,

2018

грудень

Анікіна Т.М.

 

 

 

                                             3.Обслуговування читачів

 

 

Назва заходів та технологій

 

 

клас

Термін

виконання

 

Відповідальний

1.

Організація системи інформаційної діяльності бібліотеки

1-11

Протягом року

Анікіна Т.М.

2.

Розкриття інформаційних ресурсів фонду бібліотеки :

 • екскурсії до бібліотеки;
 • пояснення учням правил користування бібліотекою;
 • ознайомлення з книжковими виставками, які розкривають фонд бібліотеки.

 

1 кл

 

2-9

 

7-8

 

09.2018

 

Постійно

  Протягом року

Анікіна Т.М.

3.

Обслуговування читачів протягом року.

1-11

Систематично

Анікіна Т.М.

4.

Створення  систему  індивідуальної  роботи з читачами:

 • списки рекомендованої літератури;
 • рекомендаційні бесіди, бесіди   про прочитане;
 • рекламування літератури;
 • виставка однієї книги;
 • виставка книг-ювілярів;
 • робота з формулярами читачів, захист читацьких формулярів;

 

 

 

1-11

 

 

 

1-11

 

1-11

 

 

 

Протягом року

 

 

 

За планом

Анікіна Т.М.

5.

Продовження роботи  інформаційного центру:

       - «Виставка однієї книги»;

- «Прочитай сам, зацікав товариша»;

- «Знайомтесь: нові книжки»;

- «Виставка книг-ювілярів 2018-2019 років».

 

1 раз на

чверть

Анікіна Т.М.

6.

Оформлення інформаційних і книжкових виставок і викладок.

 

 

1-11

Систематично

Анікіна Т.М.

7.

Участь Участь у всеукраїнських конкурсах, акціях,

Інтернет – семінарах, міських та шкільних конкурсах та проектах.

 

1-11

Протягом року

 

Анікіна Т.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ІІІ. Організація книжкових фондів і каталогів

 

 

Назва заходів та технологій

клас

Термін

виконання

Відповідальний

1.

Ведення індивідуального, сумарного обліку бібліотечного фонду.

 

Протягом року

Анікіна Т.М.

2.

Оформлення  документації  на нові надходження  та систематична  звірка її з бухгалтерією.

 

1 раз у квартал

Анікіна Т.М.

3.

Перекласіфікація фонду літератури на УДК

 

Протягом року

Анікіна Т.М.

4.

Вилучення з фондів:

 • застарілих видань;
 • загублених читачами книг;
 • з інших причин (складання актів, вивіз макулатури, здача актів до бухгалтерії; робота із сумарними та інвентарними книгами).

 

Протягом року

 

 

 

Анікіна Т.М.

5.

Комплектування книжкового фонду.

 

Протягом року

Анікіна Т.М.

6.

Робота з фондом підручників:

 • організація видачі підручників;
 • організація повернення  підручників;
 • оформлення нових надходжень;
 • робота з відшкодування втрачених книжок

 

1-11

 

1-11

 

1-11

 

09.2018

05.2019

 

 

Протягом року

 

Анікіна Т.М.

7.

Організація роботи по збереженню навчальної книги у класах, вибір відповідальних за перевірку стану.

 

1-11

 

Вересень

Класні

Керівники

 

8.

Заходи по збереженню фонду:

 • рейди перевірки стану підручників;
 • робота Книжкової лікарні  при повернені книг до бібліотеки..

 

1-11

 

 

1-11

 

І раз на семестр

Протягом року

 

Актив

Бібліотеки

Класні

керівники

9

Залучення учнів та педколективу до участі у шкільній акції «Живи, книго!».

1-11

Протягом року

Оргкомітет,

голова оргкомітету

10.

Замовлення  підручників на наступний навчальний рік.

 

 

Протягом року

Анікіна Т.М.

 

 

 

 

                                                IV. Робота з активом бібліотеки

 

№ з/п

Назва заходів та технологій

клас

Термін

виконання

Відповідальний

1

Вибрати актив бібліотеки. Скласти план роботи активу бібліотеки.

5-9 кл

09.2019

Анікіна Т.М.

2

Проведення  в бібліотеці засідання активу з питання роботи з книгою.

5-9

Щоквартально

Анікіна Т.М.

3

Проведення  рейдів перевірки підручників з метою формування дбайливого ставлення  до навчальної книги.

1-11

1 раз на семестр

Оргкомітет

4

Залучення  активу до роботи:

 • з ремонту  книг;
 • щодо роботи з боржниками;
 • щодо збереження навчальної літератури у класах;
 • з обробки літератури, яка надійшла до бібліотеки;
 • щодо залучення учнів до читання.

5-9

 

 

Протягом року

2018 – 2019

Анікіна Т.М.

5.

Практичне заняття «Робота на абонементі».

 

5-9 кл.

Листопад,

2018

Анікіна Т.М.

6.

Заходи по збереженню фонду підручників:

 • рейди перевірки стану підручників;
 • оформлення інформаційних листів  «Наші шкільні підручники».

1-11 кл.

1 раз на

семестр

Анікіна Т.М.

7.

Участь у святах:

 • до Дня бібліотек
 • місячника шкільних бібліотек
 • Місячника дитячої та юнацької книги;
 • Посвята першокласників у читачі.

5-9 кл.

 

Вересень

Квітень

Жовтень (березень

2018 - 2019

Анікіна Т.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. СТВОРЕННЯ   БАЗИ ДОВІДКОВИХ   ВЕБДЖЕРЕЛ  

                  ФОРМУВАННЯ  ОСНОВ  ІНФОРМАЦІЙНОЇ  КУЛЬТУРИ

 

№ з/п

Назва заходів та технологій

клас

Термін виконання

Відповідальний

1

Складення  графіка  бібліотечне - бібліографічних занять для учнів 1-9 класів.

1-9

09.2018

Анікіна Т.М.

2

Консультативні години «Робота з вебджерелами ».

9-11

За необхідністю

Анікіна Т.М.

3

Тематичні консультації з користуванням ДБА.

5-11

Протягом року

Анікіна Т.М.

4

Проведення  бібліографічних  оглядів літератури, перегляди літератури до знаменних дат, до дат народження письменників, свят.

1-11

Протягом року

Анікіна Т.М.

5

Оновлення матеріалів  електронних тематичних баз даних, їх використання в навчально-виховному процесі.

вчителя

Протягом року

Анікіна Т.М.

6.

Створення  вебкартотеки художніх творів, що вивчаються за новою шкільною програмою .

5-9 кл

Протягом року

Анікіна Т.М.

 

                                           VІ . Робота з педагогічним    колективом

 

№ п/п

Назва заходів та технологій

клас

Термін виконання

Відповідальний

1.

Інформаційне забезпечення вчителів новинками літератури (з використанням Інтернет ),  шляхом:

 •  випуску інформаційних списків веб джерел ,
 • електронних бюлетенів  сайтів , які присвячені питанням  освіти в Україні .
 • створення    бази електронних підручників

вчителя

 

 

 

Постійно

 

 

Вересень

 

 

Вересень

Анікіна Т.М.

 

 

Анікіна Т.М.

 

 

Анікіна Т.М.

2.

Оформлення електронних виставок  презентацій до  педрад.

 

За планом школи

Протягом року

2018- 2019

Анікіна Т.М.

3.

Інформаційне забезпечення проведення педагогічних рад:

 • підготовка анотованих вебсписків літератури до педрад.

За планом школи

Постійно

Анікіна Т.М.

4.

 Участь у педрадах, семінарах.

За планом школи

Протягом року

Анікіна Т.М.

5.

Створення  інформаційного  банку  даних :

1.Участь у творчих конкурсах , наукових конференціях,олімпіадах.

1.Публікація  роботи вчителів  на сайтах «Методпортал» ,«Наурок» та інших.

2.Методичні рекомендації на допомогу вчителям 1 класів (за новими програмами НУШ ).

3.Створення  банк оновлених програм та методичних рекомендацій для вчителів на 2018 – 2019 н. рік

 

 

Протягом року

Анікіна Т.М.

6.

Поповнення   переліку  електронних сайтів  періодичних видань для вчителя.

вчителі

Протягом року

Анікіна Т.М.

7.

Проведення  індивідуального  інформування вчителів, що атестуються.

вчителі

Постійно

Анікіна Т.М.

8.

 Участь у підготовці та проведенні предметних тижнів.

1-11 кл.

Постійно

Анікіна Т.М.

9.

Методична допомога з організації роботи по збереженню підручників у класах.

Кл. кер

1-11 кл.

Протягом року

Анікіна Т.М.

актив

10.

  Інформаційний супровід  педколективу  при проведенні масових заходів.

вчителі

Протягом року

Анікіна Т.М.

 

                                                         VII. Робота з батьками

 

№ з/п

Назва заходів та технологій

Клас.

Термін

виконання

Відповідальний

1

Створення у бібліотеці куточка «Читаюча  родина  – читаюча  дитина».

батьки

Вересень

2018

Анікіна Т.М.

2

Проведення  консультації з батьками:

-  по організації дитячого читання

 - по ремонту книг та збереженню навчальної літератури .

 

Протягом року

2018-2019

Анікіна Т.М.

3

 Інформаційні списки з  літератури для батьків з виховання дітей.(інф.стенд)

батьки

Протягом року

Анікіна Т.М.

4.

Проведення  анкетування учнів щодо їх інтересів  у читанні (5 кл.)

5 кл.

Лютий

2019

Анікіна Т.М.

 

8.

Створення електронної   картотеки «Сімейне виховання».

 

Протягом року

Анікіна Т.М.

                                              

                                              VIII. Підвищення   кваліфікації.

 

№ з/п

Назва заходів та технологій

Клас.

Термін виконання

Відповідальний

1

Знайомство з новинками інформаційних матеріалів о бібліотечній   діяльності.

 

Протягом року

Анікіна Т.М.

2

Створення   електронної   бази  даних з питання «Створення на базі бібліотеки іформаційно - дозвільного  бібліотечного центру».

 

Протягом року

Анікіна Т.М.

3

Підвищення   та  вдосконалення  професійного  рівня  , вивчення   досвіду  роботи   бібліотек .

 

Протягом року

Анікіна Т.М.

4

Участь у вебінарах інтерактивної   школі видавництва «Ранок», «Наурок» та інші.

 

Протягом року

Анікіна Т.М.

5.

Створення власних медіа продуктів , публікацій , участь у конкурсах професійної майстерності.

 

Протягом року

Анікіна Т.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Пов’язані теми
Педагогіка, Планування
Додано
9 серпня 2018
Переглядів
933
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку