ПМЛ "Елітар" - зкалад обдарованих (із досвіду роботи закладу)

Про матеріал

У методичній розробці «ПМЛ «Елітар» - заклад обдарованих. З досвіду роботи.» викладено основні напрямки роботи педагогічного колективу із здібними та обдарованими дітьми, подано опис діяльності з розв¢язання науково-методичної проблеми, сутність якої відображає місію ліцею. Розробка містить узагальнені матеріали з досвіду роботи навчального закладу з питань пошуку і підтримки обдарованих дітей, їх психолого-педагогічного супроводу, шляхи реалізації програми інтелектуального розвитку творчої особистості, результативність діяльності педагогів з даного напрямку роботи та вироблену систему стимулювання й заохочення обдарованих учнів. Усі ці напрямки діяльності ПМЛ «Елітар» складають систему роботи з обдарованими дітьми. Матеріали розробки можуть використовуватися для організації роботи з обдарованими дітьми в загальноосвітніх школах, навчальних закладах та закладах нового типу, позашкільних закладах, які працюють у даному напрямку роботи.

Розробка розрахована на директорів, заступників директорів, учителів, керівників гуртків, батьків, які займаються із здібними та обдарованими дітьми.


Перегляд файлу

1

 

fonstola.ru-55651.jpgВиконавчий комітет

Рівненської міської ради

КУ «Рівненський міський методичний кабінет»

Рівненський природничо-математичний ліцей «Елітар»

GerbElitar_25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автори:

Сидорчук Людмила Костянтинівна,

заступник директора з навчально-виховної роботи ПМЛ «Елітар»

Данилюк Роман Едуардович,

заступник директора з навчально-виховної роботи ПМЛ «Елітар»

 

 

Рівне 2014


Автори:

Сидорчук Людмила Костянтинівна, заступник директора з навчально-виховної роботи ПМЛ «Елітар», вчитель-методист, відмінник освіти України.

Данилюк Роман Едуардович, заступник директора з навчально-виховної роботи ПМЛ «Елітар», старший вчитель.

 

 

Рецензенти:

Тищук Віталій Іванович, завідувач кафедри методики викладання фізики і хімії Рівненського державного гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук, професор.

Пасічник Олеся Борисівна, начальник Центру роботи з обдарованими учнями..

 Крівцова Тетяна Володимирівна, методист Центру роботи з обдарованими учнями.

 

 

 

 

Затверджено рішенням науково-методичної ради Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар»

 (протокол №3 від 14 січня 2014  року).

 

 

 

 

 

 

 

У методичній розробці «ПМЛ «Елітар» - заклад обдарованих. З досвіду роботи.» викладено основні напрямки роботи педагогічного колективу із здібними та обдарованими дітьми, подано опис діяльності з розвязання науково-методичної проблеми, сутність якої відображає місію ліцею. Розробка містить узагальнені матеріали з досвіду роботи навчального закладу з питань пошуку і підтримки обдарованих дітей, їх психолого-педагогічного супроводу, шляхи реалізації програми інтелектуального розвитку творчої особистості, результативність діяльності педагогів з даного напрямку роботи та вироблену систему стимулювання й заохочення обдарованих учнів. Усі ці напрямки діяльності ПМЛ «Елітар» складають систему роботи з обдарованими дітьми. Матеріали розробки можуть використовуватися для організації роботи з обдарованими дітьми в загальноосвітніх школах, навчальних закладах та закладах нового типу, позашкільних закладах, які працюють у даному напрямку роботи.

Розробка розрахована на директорів, заступників директорів, учителів, керівників гуртків, батьків, які займаються із здібними та обдарованими дітьми.  


ЗМІСТ

 

ВСТУП

4-5

Методичний супровід організації роботи з обдарованими дітьми.

6-10

1. Пошук і підтримка обдарованих дітей та молоді

11-19

2. Психолого-педагогічний супровід здібних та обдарованих дітей

20-25

3. Реалізація Програми інтелектуального розвитку особистості

26-29

4. Система заохочення і стимулювання обдарованих дітей

30-32

ВИСНОВКИ

33-34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

35

ДОДАТКИ

 


ВСТУП

 

Обдаровані діти – майбутнє нації, інтелектуальна еліта, гордість, честь України, її світовий авторитет. Недарма видатні діячі нашої держави надавали виняткового значення формуванню розумового потенціалу українського громадянства, вважаючи, що тільки еліта може просувати суспільство й державу до висот досконалості. І наше завдання полягає в тому, щоб дбайливо плекати таланти, починаючи з найменших літ.

Сьогодні, в сучасному суспільстві, яке характеризується стрімкими змінами в різних сферах життя: політичній, економічній, науковій і культурно-мистецькій, поряд  з освіченою та фаховою компетентністю особливого значення набувають уміння людини самостійно мислити, висувати нестандартні ідеї та прогнозувати, виявляти творчий підхід у будь - якій діяльності . На зміну старій уніфікованій школі, зорієнтованій  на середнього учня, приходить нова система альтернативної освіти, спрямована на ефективний розвиток здібностей та обдарувань особистості.

Національна доктрина розвитку освіти України ХХІ століття, визначила принциповим положення про постійне підвищення якості освіти та зорієнтованість її на особистість.  В умовах реформування системи національної освіти, піднесення ролі творчої особистості в суспільстві значної актуальності в сучасній школі набула система роботи із здібними та  обдарованими дітьми. Перспективним шляхом її розв’язання стала організація такого педагогічного процесу, який започаткував методику пошуку та відбору обдарованих учнів і створення умов для розвитку їх природних творчих здібностей.   Тому перед кожним учителем стоїть завдання, спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом  створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді. Адже обдаровані люди приносять велику користь суспільству, державі, є її гордістю. Тому перед суспільством, державою, школою і сім’єю постає проблема навчання і виховання таких дітей.

З цією метою в державі забезпечується подальше впровадження системи профільного навчання, інформатизації та компютеризації навчально-виховного процесу, впровадження моніторингових досліджень, експертизи якості освіти, збільшення охоплення дітей позашкільною освітою, зокрема науково-дослідницькою діяльністю, сприяння зміцненню матеріально-технічної бази навчальних закладів, що забезпечує умови для реалізації завдань, визначених стратегією розвитку освіти на 2011-2021 роки. Програма роботи з обдарованою молоддю на 2011-2014 роки, прийнята Рівненською міською радою, проголошує одним із пріоритетних напрямків політики нашої держави «оптимальне забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації, зокрема виявлення обдарованої молоді  і надання їй різнобічної підтримки».

 

Тому для сучасного закладу актуальними постають такі напрямки роботи:

  пошук обдарованих дітей;

створення умов для розвитку їхніх природних здібностей і обдарувань;

підтримка і симулювання розвитку інтелектуально й творчо обдарованих дітей;

створення високопрофесійного, креативного педагогічного колективу.


1. Методичний супровід організації роботи з обдарованими дітьми.

Наш педагогічний колектив – творча співдружність     однодумців, в якій кожен робить свій індивідуальний внесок у колективну творчість…

   В.О.Сухомлинський

Кардинальні зміни в суспільстві, які спричиняють потребу у розвитку і використанні на благо суспільства творчих здібностей особистості, диктують необхідність оновлення сфери освіти, яка має забезпечувати у молоді розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості, підготовку кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження інноваційних та інформаційних технологій, конкурентноздатних  на ринку праці, створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді. На сьогоднішній день проблемна тема, над якою працює наш педагогічний колектив упродовж 2009-2014 років «Формування організаційно-функціональної системи інтелектуальної, науково-дослідницької діяльності особистості в сучасному інформаційному просторі» є надзвичайно актуальною. У 2011 році рішенням виконкому Рівненської міської ради прийнята міська Програма роботи з обдарованою молоддю на 2011-2014 роки. Вона проголошує одним із пріоритетних напрямків політики нашої держави «оптимальне забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації, зокрема, виявлення обдарованої молоді і надання їй різнобічної підтримки».

Робота з обдарованими дітьми для нашого закладу є головним напрямком діяльності відповідно до прийнятого  Статуту, Концеції ПМЛ «Елітар»,  прийнятої Програми інтелектуального розвитку особистості учнівської молоді на 2009-2014 роки. З даного питання досвід ліцею має вивчено та узагальнено на обласному рівні.  Маючи певні напрацювання у попередні роки, цілеспрямовано реалізовуючи визначену науково-методичну проблему педагогічний колектив ліцею виробив власний досвід роботи з обдарованими дітьми, який склався у певну систему.

Узагальнюючи наявний досвід педагогічного колективу зупинимося на одному з аспектів даної системи: науково-методичному супроводі організації роботи з обдарованими дітьми.

Система роботи з обдарованою учнівською молоддю має бути органічною сукупністю змісту, методів, форм, прийомів, засобів, які ставлять дитину в умови субєкта творчої діяльності й забезпечують формування її особистості як дослідника. Найважливішим в організації роботи з обдарованими дітьми є створення загального «поля креативності», яке сприяє розвитку творчих здібностей учнів, учителів та адміністрації. Перед нами стоїть завдання формування методичного інноваційного середовища, в якому максимально буде реалізовуватися потенціал учня та вчителя, адже саме педагогу відводиться ключова роль в оновленні системи освіти. Діяльність сучасного педагога в умовах інтенсивного реформування освіти ускладнюється і наповнюється новим змістом.

Сучасна модель методичної служби у закладі має забезпечувати ефективне використання ресурсів і взаємодії суб'єктів освіти, щоб сприяти створенню ефективної системи роботи з обдарованими учнями. Вона має включати в себе:

- вивчення та практичну реалізацію державних, обласних, міських та ліцейної  програм роботи з обдарованими дітьми;

- достатньо   сформовані    кадрові,    інформаційні,    організаційні, науково-методичні умови для супроводу обдарованої дитини;

 - системний методичний супровід обдарованих дітей і педагогів, які з ними працюють;

- дієві та сформовані зв’язки на рівні «область-місто-навчальний заклад», які забезпечують безперервний соціально-педагогічний супровід обдарованої дитини в соціумі;

 -  мотиваційну підтримка роботи з обдарованими учнями; 

 - організацію  інтеграції в роботі з обдарованими учнями;      

- систему вивчення та поширення досвіду кращих педагогів щодо організації процесу супроводу та розвитку обдарованої дитини.

Завдяки упровадженню такої моделі в ліцеї визначились основні напрямки методичного супроводу організації роботи з обдарованими дітьми:

- робота з обдарованими дітьми організовується з урахуванням наявних нормативних документів, перспектив розвитку закладу;

- урахуванням умов та специфіки закладу, якісного складу педагогічних працівників, їхніх інтересів;

- створено оптимальні умови для розвитку здібних та обдарованих учнів, реалізацію їхніх творчих запитів через реалізацію профільного навчання;

- діагностика рівня забезпечення психолого-педагогічних умов ефективної організації роботи з обдарованими дітьми;

- моніторингові дослідження стану навчально-виховного процесу та окремих напрямків діяльності;

- систематичне інформаційне забезпечення наукової та методичної діяльності щодо навчання та виховання обдарованих;

- забезпечується інформаційна і методична підтримка педагогів з питань організації роботи з обдарованими учнями (наради, семінари, );

- ефективне використання інформаційного простору (літератури, періодичних видань, Інтернет-ресурсів, ІКТ)

- надаються рівні можливості користування освітніми і методичними ресурсами (обласний освітній портал, вільний доступ до мережі Інтернет);

- забезпечується використання нових сучасних форм  підвищення професійної майстерності педагогів;

- надається адресна методична допомога молодим та малодосвідченим педагогам (стажування, методичні консультації);

- проводиться вивчення надбань учителів, забезпечення умов для їхньої самоосвітньої діяльності, підвищення загальнокультурного та професійного рівня;

- забезпечується впровадження педагогічного досвіду з питань методичного та педагогічного супроводу роботи з обдарованими учнями;

- вироблено індивідуальну систему роботи вчителя та систему роботи з обдарованими учнями в рамках кафедр;

- підтримка та заохочення педагогів, які сприяють творчій роботі учнів, виявляють ініціативу і професійну компетентність у роботі з обдарованими дітьми (грамоти та відзнаки, премії, стипендії, доплати);

- залучення учнів до участі у науково-практичних конференціях, конкурсах, змаганнях, олімпіадах, турнірах;

- зростання ролі позаурочної діяльності обдарованих дітей через участь у позашкільних формах навчання (базових і опорних школах, секціях МАН, гуртках тощо);

- співпраця з вищими навчальними закладами, кабінетом роботи з обдарованими дітьми РОІППО, позашкільними установами міста, закладами нового типу.

 Впродовж багатьох років у ліцеї склалась методична модель організації роботи з обдарованими дітьми. Додаток 1.

 Принципи функціонування методичної моделі:

-  взаємодія і співробітництво;

-  безперервність і системність;

-  доступність і демократичність;

-  інтеграція (об’єднання ресурсів);

-  динамічність і єдність методичного простору;

-  адресність і оперативність;

-  гнучкість і мобільність.

Оптимальність функціонування моделі забезпечується ресурсами: нормативно-правовими; науково-методичними; програмно-методичними; інформаційними; організаційними; матеріально-технічними.

 В практичній діяльності колективу впровадження інноваційних освітніх технологій: робота Школи мисленнєвої діяльності та педагогічних технологій: особистісно орієнтовані, інформаційно-комунікаційні, проектні. Педагогічні працівники ліцею самі займаються науково-дослідницькою, експериментальною діяльністю і залучають до неї своїх учнів. Науково-методична проблемна тема «Формування організаційно-функціональної системи науково-дослідницької та інтелектуальної діяльності особистості в сучасному інформаційному просторі», над якою працює педагогічний колектив, спрямована на удосконалення роботи в закладі з обдарованими дітьми, пошуки нових, більш перспективних шляхів розвитку даної проблеми (Додаток 2).

В ліцеї діють творчі групи: "Обдарованість і особливості інтелектуального розвитку сучасного учня" (Додаток 3) та  „Моніторингові дослідження якості освіти ліцеїстів”, проходять засідання міських творчих груп учителів іноземної мови, математики, історії, географії, які працюють на основі наявного досвіду вчителів ліцею з питання впровадження мультимедійних засобів навчання. У закладі проводяться засідання обласних творчих груп, зокрема, учителів, які працюють з обдарованими дітьми, учителів географії. В ліцеї діють творчі лабораторії учителів-методистів, вивчається та поширення досвіду роботи педагогічних працівників. З метою потійного вдосконалення фахової майстернрості педагогів працює методичний  лекторій «Нові освітні технології». Упродовж 2010-2012 років згідно з укладеною угодою про співпрацю навчального закладу та «Корпусу миру США» з метою підвищення ефективності вивчення англійської мови в ліцеї працював волонтер.

В структурі науково-методичної роботи важливу дієву роль відіграє педагогічна рада, науково-методична рада закладу. (Додаток 4). Особливе місце в забезпеченні системи роботи з обдарованими дітьми займають кафедри, завданням яких є розвиток здібностей та обдарувань учнівської молоді, створення умов для їх самореалізації. Програма розвитку ПМЛ «Елітар» на 2009-2014 роки передбачає вивчення, узагальнення, поширення та впровадження перспективного педагогічного досвіду вчителів закладу з питань роботи з обдарованими дітьми, зокрема з таких тем: «Розвиток креативного мислення на уроках хімії», «Діяльнісний підхід до формування творчої особистості в сучасному інформаційному просторі»», «Формування в учнів прийомів мислення як засіб підвищення математичних знань», «Система роботи вчителя-словесника з обдарованими дітьми», «Пошуки інформаційно-трансформаційних технологій як один із факторів компетентнісного розвитку особистості», «Створення та використання мультимедійних проектів для інтелектуальної та науково-дослідницької діяльності особистості», «Впровадження творчих експериментальних завдань при вивченні фізики»    Педагоги ліцею поширюють власний досвід роботи з обдарованими дітьми у засобах масової інформації, беручи активну участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року»,  у ярмарку-конкурсі педагогічної творчості.  Науково-методичний супровід функціонування методичної моделі підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими учнями забезпечується через систему заходів з підвищення кваліфікації та фахової майстерності  педагогічних працівників:

- курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників в РОІППО;

- семінар-практикум «Інноваційні підходи   щодо   організації   роботи з обдарованими дітьми»;

- творча група «Обдарованість і особливості інтелектуального розвитку сучасного учня»;

- обласний семінар для керівників методичних служб з теми «Система роботи з обдарованими учнями»;

- методичні декадники;

- майстер-класи,  творчі лабораторії  досвідчених педагогів;

-  інструктивно-методичні наради;

-  консультування;

-  методичний лекторій «Нові освітні технології»;

-  вивчення педагогічного досвіду;

-  вивчення стану роботи ;

-  конкурс-ярмарок педагогічної творчості;

-  on-line спілкування в режимі чату (mail.ru, skyp), аудіорежимі;

-  вебінари;

-співпраця з ВНЗ, кабінетом роботи з обдарованими учнями РОІППО, позашкільними установами міста.

 «Творчість, майстерність, досконалість – це. насамперед, є наполеглива праця», - говорив В.О.Сухомлинський.

 Результативність роботи з обдарованими дітьми великою мірою залежить від особистості педагога. Тут він виконує різні функціональні ролі: дослідник, реалізатор і методист. Постійно працюючи з обдарованими дітьми слід памятати слова В.Сухомлинського: «У дитині ми повинні бачити завтрашню дорослу людину, - ось в цьому, мені здається, полягає життєва мудрість батька, матері, педагога. Іншими словами – потрібно любити дітей».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Пошук і підтримка обдарованих дітей та молоді

Єдина можливість навчити дитину жити в

сучасному світі – це створити їй умови

для розвитку власних здібностей.

Джон  Дьюї

                Рівненський природничо-математичний ліцей «Елітар» Рівненської міської ради здійснює свою діяльність на підставі Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції профільного навчання, відповідно до  Концепції ПМЛ „Елітар”, Статуту ліцею та інших нормативних  документів, які регламентують діяльність закладу. Місія ліцею проголошує: «Ми, учасники освітньо- виховного процесу, сприяємо формуванню інтелектуально-розвиненого, духовно багатого, фізично здорового громадянина, здатного до забезпечення власних потреб, для розбудови громади та прогресу суспільства шляхом упровадження освітніх інновацій та технологій, поглибленого вивчення природничо-математичних дисциплін».

Пріоритетними напрямками діяльності ПМЛ „Елітар” є:

 •              формування національно свідомої, духовно багатої та морально вихованої особистості;
 •              інтелектуальний розвиток громадянина України, здатного до забезпечення власних потреб,  розбудови громади та прогресу суспільства;
 •              забезпечення високого рівня науково-теоретичної та загальнокультурної підготовки здібних та обдарованих дітей;
 •              створення належних умов для забезпечення реалізації індивідуальних, творчих потреб ліцеїстів, оволодіння ними практичними навичками наукової, експерементально-дослідницької та винахідницької діяльності.

В нинішній час реформування системи освіти, інтеграції у європейський та світовий простір від навчального закладу вимагають не просто освітньої підготовки дитини, а всебічного розвитку її здібностей та обдарувань. Саме це завдання стало пріоритетним напрямком діяльності педагогічного колективу ПМЛ «Елітар».

 

 

МЕТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Виходячи із власного статусу ліцей має можливість здійснювати пошук та відбір здібних дітей. На навчання у заклад приймаються учні у 8-11 класи  на конкурсній основі на підставі Правил конкурсного приймання учнів на навчання в ПМЛ «Елітар», які затверджуються на кожний навчальний рік. Навчання в ліцеї здійснюється за природничо-математичним напрямком та профілями: фізико-математичний  і біолого-хімічний. 

Педагогічний колектив ПМЛ “Елітар” забезпечує профільне навчання учнів 10-11-х класів  та допрофільну підготовку учнів 8-9-х класів, спрямовані на набуття ліцеїстами навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їх інтелектуальних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

 

ЗАВДАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вся система роботи закладу від добору педагогічних кадрів до працевлаштування випускників спрямована на виконання цього основного завдання і призначення закладу.

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Враховуючи кадрові, матеріально-технічні, інформаційні ресурси закладу, перспективи здобуття подальшої освіти  учні опановують основи усіх дисциплін, передбачених навчальними програмами, а також здійснюють поглиблене вивчення математики, фізики, біології, хімії та інформатики за програмами поглибленого  вивчення предмета. Навчальні заняття у закладі проводяться за лекційно-семінарською формою. Для проведення семінарських, лабораторних, практичних занять з профільних дисциплін, при вивченні державної української мови, іноземної (англійської) мови класи ділилися на групи, що забезпечує умови для реалізації індивідуального підходу до начальної діяльності кожної дитини.

Навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідницькою, використовуються поряд з традиційними методами та формами навчання і виховання інноваційні педагогічні технології, широко впроваджуються в усі сфери діяльності закладу засоби нових інформаційних технологій.

В організаційно-управлінській структурі ліцею важливу роль відіграють: рада ліцею; піклувальна рада; педагогічна рада; науково-методична рада; з метою організації науково-методичної, виховної, дослідницької роботи педагогів ефективно працюють кафедри: математики, інформаційних технологій, природничих дисциплін, суспільних дисциплін, гуманітарних дисциплін, які очолюють методисти за посадою, діяльним є методичне об’єднання вихователів класів та учнівське самоврядування.

Навчально-виховний процес у ліцеї забезпечує стабільний педагогічний колектив на чолі з директором, заслуженим вчителем України, кандидатом педагогічних наук Желюком Олегом Миколайовичем.

Педагогічний колектив у складі 36 педагогічних працівників – це колектив висококваліфікованих, обдарованих, творчих особистостей, які прагнуть до постійного удосконалення своєї майстерності та зростають разом зі своїми учнями. В складі педагогічного колективу - і досвідчені, і молоді педагоги, які уміють співпрацювати та взаємодоповнювати один одного. З числа педагогічного колективу двадцять один педагог має вищу кваліфікаційну категорію, двоє педагогів мають звання «Заслужений вчитель України», десять – «вчитель-методист», семеро – «старший вчитель», п’ять учителів нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України», двоє – нагрудним знаком «Василь Сухомлинський». З ліцеєм співпрацюють як керівники гуртків, секцій Малої академії наук учнівської молоді 11 кандидатів наук - викладачів вищих навчальних закладів (Додаток 5).

Важливу роль у створенні навчального середовища для роботи з обдарованими дітьми відіграє кадрове забезпечення закладу. Пріоритетним напрямком у роботі з педагогічними кадрами є створення умов для зростання та творчого розвитку педагога, організації безперервної освіти. ПМЛ «Елітар» забезпечує реалізацію освітніх парадигм: особистісно зорієнтованої та компетентнісної.

Нині особливо актуальними є слова Л.Толстого «Важлива не кількість знань, а їх якість». Враховуючи зміни ціннісних орієнтацій у педагогічній науці в сучасний період, орієнтуючись на розвиток особистості учнівської молоді та забезпечення її якісної освітньої підготовки ліцей створює умови для успішного навчання та розвитку дітей.

Якість освіти визначається сукупністю показників, що характеризують основні аспекти освітнього процесу, його ефективність:

-      відповідальність освітнім вимогам часу, що характеризуються переходом до високотехнологічного інформаційного суспільства;

 •               якість навчально-виховного процесу, що забезпечує рівень особистісного розвитку;
 •               відповідальність навчальних досягнень учнів державним освітнім стандартам;
 •               динаміка індивідуальних досягнень у самовизначенні, саморозвитку, самореалізації;
 •               позитивна мотивація навчання, готовність до пізнавальної діяльності;
 •               якість управління освітніми процесами, що забезпечує найвищі, оптимальні для конкретного учня результати.

У практику діяльності педагогічного колективу, адміністрації увійшов моніторинг, який сьогодні став дієвим інструментом управління освітнім процесом. Моніторингові дослідження використовуються при побудові стратегії розвитку навчального закладу. Як правило, моніторинг спрямований на пошук (з метою усунення чи попередження) негативних тенденцій, проходить шляхом перевірки, оцінки, порівняння, аналізу з метою вдосконалення нашої професійної та особистісної майстерності. Результати проведеного моніторингу виконують не тільки інформаційну роль, а й прогностичну, коригувальну, регулюючу. В практичній діяльності ПМЛ «Елітар» як і кожного навчального закладу – безперервний процес моніторингових досліджень, який проводиться на рівні вчителя, вихователя класу, методиста кафедри, адміністрації закладу. Для цього використовуються такі форми:

І. Збору та аналізу інформації:

1. Інформація щодо результатів проведеної контрольної роботи з предмета.

2. Визначення рівня навчальних досягнень учнів з предмета (за результатами І семестру, ІІ семестру, річної атестації).

3. Рівень навчальних досягнень учнів  з предмета з визначенням результатів учнів класу за контрольну роботу, семестри, рік.

4. Звіт вихователів класу за результатами рівня навчальних досягнень учнів класу.

ІІ. Вивчення та аналіз отриманих результатів (узагальнення даних та відслідковування процесу, порівняння результатів).

 1.               Рівень якісної успішності всіх учнів ліцею (у порівнянні за останні 3 роки).
 2.               Рівень навчальних досягнень учнів кожного класу з усіх предметів (за середнім балом у порівнянні за результатами контрольної роботи, семестрової, річної атестації).
 3.               Рівень навчальних досягнень учнів усіх класів із профільних дисциплін у порівнянні.
 4.               Результати навчальних досягнень учнів за підсумками річного оцінювання (у % від загальної кількості учнів) у порівнянні за 5 років.
 5.               Динаміка якості навчальних досягнень учнів за останні 5 років.
 6.               Щорічний аналіз результатів участі учнів у Всеукраїнських олімпіадах (за етапами у порівнянні за останні 5 років).
 7.               Результати державної підсумкової атестації учнів випускних класів.
 8.               Результати зовнішнього незалежного оцінювання (кількісний аналіз, результати високого та низького рівнів за напрямками: суспільно-гуманітарний та природничо-математичний, результати за предметами).
 9.               Моніторинг працевлаштування випускників 11-х класів (за рівнем ВНЗ, формою навчання, спеціальностями, пов’язаними із профілем навчання).

Алгоритм управління процесом моніторингу.

 1.               Формування мети.
 2.               Проведення відслідкування.
 3.               Аналіз отриманих результатів.
 4.               Корекція ціле покладання і діяльності на всіх рівнях.

Алгоритм управлінських дій вчителя в процесі моніторингу.

І. Інформаційно-аналітична робота.

1.1. Усвідомлення критеріїв якості освіти з предмета.

1.2. Ознайомлення з методиками оцінки якості освіти.

1.3. Підготовка завдань з предмета для оцінювання.

1.4. Експериментальне запровадження методик та завдань.

1.5. Обробка одержаних результатів.

1.6. Аналіз результатів.

1.7. Порівняльний аналіз результатів.

1.8. Класифікація прогалин у знаннях учнів.

ІІ. Мотиваційно-цільова робота

2.1. Діагностика мотивації учнів до вивчення предметів.

2.2. Анкетування.

2.3. Співбесіди.

2.4. Спостереження.

2.5. Визначення шляхів посилення мотивації учнів з метою підвищення якісної підготовки з предмета.

ІІІ. Планово-прогностична робота.

3.1. Включення безперервного відслідковування якості освіти з предмета в календарно-тематичному плануванні (контрольні роботи, тести, залікові роботи, тематичне оцінювання тощо).

3.2. Перегляд цілей уроку з позицій моніторингу.

3.3. Планування уроків із завданнями, що підвищують мотивацію учнів до навчання, розвивають пізнавальну активність.

3.4. Планування корекційних заходів за одержаними результатами.

3.4.1. Додаткові консультації, індивідуальні заняття.

3.4.2.. Зміщення акцентів уроку на визначені проблеми.

3.4.3. Зміни в методиці викладання.

3.4.4. Розробка індивідуальних завдань, диференціація навчання.

3.5. Планування самоосвітньої діяльності учнів.

3.6. Планування роботи  із здібними та обдарованими дітьми.

3.7. Планування індивідуальної роботи з учнями, які мають прогалини у знаннях з предмета.

ІV. Регулятивно-корекційна робота.

4.1. Розробка та запровадження корекційних заходів за одержаними результатами.

4.2. Запровадження заходів для підвищення мотивації до навчання.

4.3. Визначення шляхів підвищення якості підготовки учнів з предмета.

4.4. Розробка розвиваючих завдань.

4.5. Корекція методик і завдань відслідковування якості освіти з предмета.

4.6. Корекція планів з урахуванням досвіду моніторингу.

V. Організаційно-виконавча робота.

5.1. Усвідомлення необхідності запровадження моніторингу для підвищення якості освіти.

5.2. Формування позитивного ставлення до моніторингу.

5.3.Ознайомлення з результатами.

5.4. Пропаганда моніторингових досліджень, їх результатів серед учнів, колег, батьків.

5.5. Контроль за виконанням завдань.

5.6. Організація консультацій з питань моніторингу.

VІ. Контрольно-діагностична робота.

6.1. Впровадження відкоригованих методик з відслідковування якості освіти з предмета.

6.2. Обробка одержаних результатів.

6.3. Аналіз результатів.

6.4. Зіставлення одержаних результатів з цілями моніторингу.

6.5. Виявлення нерозв’язаних проблем.

6.6.Підведення підсумків.

 Результати моніторингових досліджень обговорюються на різних рівнях структурних підрозділів закладу та приймаються ними відповідні управлінські рішення: заохочення, стимулювання діяльності, заходи для удосконалення освітньої діяльності.

 Прийняття управлінських рішень:

1.Педагогічна рада

2. Засідання кафедри

3. Нарада при директору

4. Рада ліцею

5. Накази

 Сучасний світ прагне стати «суспільством знань», визначальним чинником розвитку якого буде інформація та все, що пов’язане з її накопиченням, оновленням, поширенням і використанням. За останні 30 років з’явилося більше нової інформації, ніж за  попередні 5000 років. Нині освіта повинна забезпечувати інноваційний розвиток суспільства. Школа з класами, де розташовані лише парти і дошка, а під час навчального процесу використовуюся лише підручники, відходить у минуле, тому що не відповідає рівню сучасних технологій.

Нині учитель не може навчати за традиційною системою. Адже наші діти уже в  дошкільному віці захоплюються комп’ютерними іграми, молодші школярі успішно опановують портативні комп’ютери, побутову техніку, мобільні телефони, підлітки активно спілкуються один з одним та зі світом через мережу Інтернет, створюють власні веб-сайти, відео презентації, навіть шпаргалки стали мобільними і портативними.

 Отже нині вчитель повинен володіти інноваційними технологіями в тому числі і діагностико-технологічного напрямку. Освітянський простір стає більш динамічним і різноманітним. Тому потребує постійного, системного вивчення та аналізу освітній процес. Та для усвідомлення змін недостатньо одноразових досліджень, щоб зробити глибокий педагогічний аналіз ми використовуємо моніторинг інформаційного та методичного  забезпечення освітнього процесу.

У ПМЛ «Елітар» відповідно до цього виду моніторингу проводяться такі види моніторингових досліджень:

1. Моніторинг поповнення бібліотечного фонду ліцею.

2. Моніторинг забезпечення навчальними підручниками.

3. Моніторинг інформаційного забезпечення управління закладом,

    єдиної інформаційної системи у закладі.

4. Моніторинг забезпечення закладу комп’ютерною технікою.

5. Моніторинг оснащення навчальних кабінетів ПК та оргтехнікою

6. Моніторинг педагогічного програмного забезпечення навчального

  процесу.

Метою дослідження є  вивчення та оцінка умов для реалізації та забезпечення інформаційного освітнього простору у закладі, визначення потреб щодо забезпечення професійного зростання педагога, підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Частота проведення даного моніторингу щорічно на початку та наприкінці навчального року (вересень, травень).

Відповідальні особи за збір та узагальнення матеріалів: методисти кафедр (на рівні навчальних предметів та навчальних кабінетів), бібліотекар, заступник директора, відповідальний за проведення моніторингу (на рівні закладу).

Основні критерії (чинники) збору та узагальнення даних:

Апробація програм, підручників

Використання нових технологій навчання

Використання інформаційних технологій

Комп’ютеризація робочого місця вчителя

Звіти методистів кафедр

Огляд робочого місця вчителя

Форма узагальнення:

- Інформація Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар»

про стан бібліотечного фонду

-  Інформація Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар» про поповнення бібліотечного фонду

- Інформація Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар»

про рівень забезпечення учнів підручниками у навчальному році.

- Інформація Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар» про забезпечення підручниками учнів класів з поглибленим вивченням математики, фізики, хімії, біології та профільного навчання.

Використання результатів моніторингових досліджень.

 1. Удосконалення діючої системи інформаційного та методичного забезпечення навчально-виховного процесу.
 2.   Підготовки та проведення засідань педагогічної ради.
 3.   Для прийняття управлінських рішень з метою:

- Вироблення та реалізації нових підходів до інформатизації навчального закладу.

- Визначення потреби в заміні та оновленні матеріально-технічної бази закладу, зокрема комп’ютерної техніки.

- Ширшого впровадження електронних посібників та підручників.

- Поповнення бази забезпечення ППЗ навчального процесу

- Ефективного використання  ППЗ у навчально-виховному процесі.

- Удосконалення режиму роботи в мережі Інтернет.

- Ширшого використання інтернет-ресурсів.

- Більш ефективного  застосування мультимедійних засобів навчання.

- Удосконалення комп’ютерної грамотності учнів та педагогічних працівників.

- Визначення потреб закладу на перспективу

Якість овіти забезпечує високі результати учнів за результатами навчальних досягнень, працевлаштування випускників закладу.

Щорічно за високі досягнення у навчанні випускники ліцею нагороджуються золотою та Срібною медалями, Похвальними грамотами  „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, отримують свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

 Усі випускники 11-х класів беруть  участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. За результатами щорічної участі випускників ліцею ПМЛ «Елітар» входить до числа 100 кращих навчальних закладів України.

 


3. Психолого-педагогічний супровід здібних та обдарованих дітей

В ліцеї забезпечено психолого-педагогічний супровід здібних та обдарованих дітей.

Система набору учнів на навчання передбачає конкурсний відбір за показниками розумового розвитку дитини  та її пізнавальної активності,  а також діагностику з метою виявлення  інтелектуального потенціалу, схильності до обраного профілю навчання.

Психологічне тестування (діагностика) під час вступу до ліцею дає змогу:

- виявити особливості мислення підлітка його інтелектуальний потенціал;

- визначити інтереси та схильності до теорії та практики обраного профілю навчання;

- порівняти результати тестування з педагогічною оцінкою знань і за цим спрогнозувати успішність в оволодінні знаннями та процес адаптації підлітка до нових умов навчання;

- рекомендувати профіль навчання, якщо такий вибір ще не зроблено, або скоректувати зроблений вибір, якщо він не відповідає інтересам чи здібностям дитини;

- здійснити психологічну консультацію за результатами тестування як з підлітком так і з його батьками, давши рекомендації щодо розвитку уваги, пам’яті, мислення;

- задовольнити потребу підлітка у самопізнанні.

Психологічний супровід здібних та обдарованих дітей передбачає:

 •       розробку програми вивчення особистості учня, його нахилів, інтересів, здібностей, індивідуальної психолого-педагогічної карти учня;
 •       створення банку діагностичних методик вивчення індивідуальних особливостей учнів, їх пізнавальних можливостей і здібностей, запитів учнів у сфері їх інтересів;
 •       проведення психолого-педагогічної діагностики розвитку пізнавальних можливостей і здібностей учнів 8-11-х класів;
 •       проведення психолого-педагогічних  консиліумів та прийняття дієвих рішень;
 •       виявлення рівня творчої направленості, орієнтації особистості у сучасному інформаційному просторі;
 •       виявлення творчого і професійного потенціалу педагогічних кадрів їх здатність максимально задовольнити потреби учня.

З метою виявлення та розвитку обдарованих дітей використовується комплекс психодіагностичних методик: прогресивні матриці Равена; тест на математичний інтелект; тест технічного мислення; методика «Числові ряди»; тест на визначення логічного мислення; впізнавання фігур (методика для визначення довільної уваги); методика  вивчення пізнавальної активності; тест Девіса; методика вивчення мотивів навчання; короткий тест творчого мислення Торенса (КТТМ). За їх результатами укладається індивідуальна картка психолого-педагогічного вивчення особистості обдарованої дитини та формується її психологічний портрет:

 

Результати психологічної діагностики

вступників до ПМЛ «Елітар»

моніторинг інтелектуального розвитку

І-й етап виявлення обдарованих дітей

тест математичного інтелекту


Результати психологічної діагностики

вступників до ПМЛ «Елітар»

моніторинг інтелектуального розвитку

І-й етап виявлення обдарованих дітей

тест технічного мислення

 


Результати поглибленої психологічної діагностики

учнів  ПМЛ «Елітар»

моніторинг інтелектуального розвитку

ІІ-й етап виявлення обдарованих дітей

методика «Шкала прогресивних матриць Равена» (невербальний інтелект)

 

 


Психологічний портрет обдарованої дитини

моніторинг особистісного та інтелектуального розвитку

Кінда Віталій

 

Складові обдарованості

 

Особистісний розвиток


Інтелектуальний розвиток

 

 

 

інтелектуальний розвиток

 

Психологічні

методики

Навчальні роки

2010-2011 н.р.

2011-2012 н.р.

2012-2013 н.р.

2013-204 н.р.

Тест технічного мислення

вище середнього рівня

вище середнього рівня

високий рівень

високий рівень

Тест на математичний інтелект

високий рівень

високий рівень

високий рівень

високий рівень

Тест логічного мислення

вище середнього рівня

високий рівень

високий рівень

високий рівень

Розвиток довільної уваги

високий рівень

високий рівень

високий рівень

високий рівень

Провідний мотив навчання

самовизначення пізнавальний

соціальний, пізнавальний,

саморозвиток

соціальний, пізнавальний,

саморозвиток

соціальний,

саморозвиток

 

 

 

 

3. Реалізація Програми інтелектуального розвитку особистості

 

Вся система роботи закладу від добору педагогічних кадрів до працевлаштування випускників спрямована на виконання основного завдання і призначення закладу.               Пріоритетним напрямком навчальної та виховної діяльності ПМЛ «Елітар» є інтелектуальний розвиток особистості. Педагогічний колектив ліцею прийняв та реалізовує Програму інтелектуального розвитку особистості учнівської молоді на 2009-2014 роки (Додаток 6).

В рамках цієї програми в ліцеї діє інтелектуальний клуб учнівської молоді «Що? Де? Коли?», працюють виховні центри: музей комп’ютерної техніки, якому присвоєно звання «зразковий» та музей електронної техніки, клуб юного науковця (8-9 класи) (Додаток  7), клуб «Ерудит».

На реалізацію  міської Програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти, затвердженої Рівненською міською радою, ліцей є базовим закладом з математики та опорним закладом з фізики. ПМЛ «Елітар» - опорний заклад з питань роботи з обдарованими дітьми у Рівненській області.

     За  час діяльності закладу досягнуті стабільно високі результати навчання та виховання учнівської молоді. Ліцей пишається здобутками своїх учнів на Всеукраїнських олімпіадах, конкурах, турнірах.

 

Результативність участі учнів ПМЛ «Елітар»

у Всеукраїнських олімпіадах


Результативність участі учнів ПМЛ «Елітар»

у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт

Малої академії наук України

 

Результативність участі команд учнів ПМЛ «Елітар» у предметних турнірах.

 

 Навчальний рік

Етапи турніру

ТЮМ

ТЮБ

ТЮФ

ТЮХ

 

2008-2009

Міський

 

Переможець

Переможець

Переможець

Обласний

 

Переможець

 

Переможець

Всеукраїнський

Учасник

Учасник

 

 

 

2009-2010

Міський

 

Переможець

ІІІ місце

 

Обласний

 

Переможець

 

 

Всеукраїнський

 

Учасник

 

 

 

2010-2011

Міський

 

Учасник

Півфіналіст

 

Обласний

 

 

 

 

Всеукраїнський

Учасник

 

 

 

 

2011-2012

Міський

 

Учасник

ІІІ місце

 

Обласний

 

 

 

 

Всеукраїнський

ІІІ місце

 

 

 

2012-2013

Міський

 

ІІІ місце

Учасник

ІІІ місце

Обласний

 

Учасник

 

ІІІ місце

Всеукраїнський

 

 

 

 

2013-2013

Міський

 

ІІІ місце

ІІІ місце

Учасник

Обласний

 

ІІІ місце

Учасник

Учасник

Всеукраїнський

 

 

Учасник

 

Щорічно ліцеїсти досягають високих результатів на Всеукраїнському чемпіонаті інформаційних технологій «Екософт», Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня», Всеукраїнській грі-конкурсі з українознавства «Патріот», Всеукраїнській грі «Соняшник», «Колосок», Всеукраїнському гуманітарному конкурсі «Космічні фантазії», Всеукраїнських конкурсах «Мирний космос», «Природа–Людина-Екологія-Винахідництво». У ліцеї започатковано і проводиться міський конкурс юних фізиків «Фенікс». Вчителями кафедри фізики для здійснення  експериментальної учнівської діяльності розроблена домашня фізична лабораторія, в якій учні можуть здійснювати практичну частину наукових досліджень.

Про ефективність учнівської науково-дослідницької діяльності свідчать успішні виступи ліцеїстів на змаганнях з радіотехнічного конструювання, міських та обласних виставках технічної творчості, перемоги в обласному турнірі юних фізиків, обласних  та Всеукраїнських турнірах юних хіміків, біологів та математиків, перемоги у Всеукраїнських тижнях науки, техніки і раціоналізаторства. Учні ліцею неодноразово  ставали переможцем Всеукраїнського етапу Міжнародного конкурсу юних винахідників і раціоналізаторів.

Дієвою є співпраця ліцею з вищими навчальними закладами, зокрема використання матеріально-технічної бази ВНЗ для проведення науково-дослідницької, експериментальної діяльності ліцеїстів, підготовки ними робіт для участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН (Додаток 8).  Підсумки такої роботи колективу ліцею щорічно підводяться на науково-практичних конференціях, які традиційно проводяться на базі Рівненської державної обласної бібліотеки.

P5170003

Учнівські наукові досягнення є важливим фактором для вступу в Вищі навчальні заклади України. Розробки ліцеїстами дослідницьких діючих моделей дістають схвальну оцінку представників вищих навчальних закладів, які направляють персональні запрошення для вступу випускникам..

Тісно співпрацюють педагоги ліцею з кафедрами РДГУ, НУВГП, МЦТТУМ, Національним університетом «Острозька академія». У тісній співпраці з науковцями Рівненщини педагоги та учні ліцею здійснюють винаходи, результатами яких є 14 зареєстрованих патентів на корисну модель. (Додаток 9).

Найкращі результати науково-дослідницької та пошукової роботи педагогічного та учнівського колективу ліцею, науковців Рівненських вищих навчальних закладів друкуються у щорічних збірниках «Наукові записки  ПМЛ «Елітар», які видаються з 1999 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Система заохочення і стимулювання обдарованих дітей

В закладі налагоджена система заохочення і стимулювання ліцеїстів за

високі досягнення та результати.

Cистема заохочень та підтримки переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України  в Рівненському природничо-математичному ліцеї «Елітар» передбачає:

 1.               Вшанування переможців, вручення їм грамот, відзнак на урочистій лінійці.
 2.               Проведення Свята Честі ліцею – щорічного загальноліцейного свята відзначення обдарованих дітей та їхніх досягнень за навчальний рік.
 3.               Вручення подарунків спонсорів, батьківської громади за рішенням Піклувальної ради за найвищі досягнення та результати.
 4.               Вручення Бурштинової відзнаки – щорічної  спеціальною нагороди ліцею  для обдарованих учнів.
 5.               Представлення до призначення іменних стипендій  міського голови, голови облдержадміністрації обдарованих ліцеїстів за особливі успіхи.
 6.               Визначення рейтингу класів та класу-переможця за результатами участі у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, турнірах.
 7.               Сприяння першочергового оздоровлення здібних та обдарованих дітей.

 З 2002 року в ПМЛ «Елітар» започатковано вручення особливої нагороди - Бурштинової відзнаки учням, які за навчальний рік досягли найвищих результатів

Бурштинова відзнака – щорічна  спеціальна нагорода ліцею бдарованих учнів.

Кавалерами Бурштинової відзнаки є:

 •                              переможці ІІ, ІІІ та IV етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін;
 •                              P6270038
  переможці ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів МАН та інших конкурсів і змагань Всеукраїнського  та Міжнародного рівня.

Випускники ліцею – кавалери Бурштинової відзнаки.

 

 За особливі успіхи у наукових конкурсах і змаганнях кращі учні ліцею отримують іменні стипендії представників влади.

 

Стипендіати міського голови міста Рівного:

 • Карпюк Леся, учениця 10 фм класу (2005 р),
 • Нефедов Володимир, учень 11 фм класу (2005 р.)
 • Родзен Олена, учениця 10 фм класу (2006 р.)
 • Остапчук Василь, учень 11 фм класу (2007 р.)
 • Павловський Любомир, учень 11 фм класу (2009 р.)
 • Артемчук Петро, учень 11 фм класу (2010 р.)
 • Веремчук Максим, учень 9 фм класу (2013 р.)

 

Стипендіати голови Рівненської обласної державної адміністрації:

 • Родзен Олена, учениця 11 фм класу (2007 р.)
 • Харів Ольга, учениця 11 фм класу (2007 р.)
 • Левковський Борис, учень 11 фм класу (2011 р.)
 • Герасимчук Максим, учень 9-бх класу (2012 р.)
 • Маняк Юрій, учень 11 фм класу (2011 р.)

 

 

 

Стипендіати Президента України:

 • Маркевич Олександр,  учень 11 фм класу (2006 р.)
 • Дудчак Володимир, учень 11 фм класу (2008 р.)
 • Павловський Любомир, учень 11 фм класу (2010 р.)
 • Кінда Віталій Васильович,  учень 11 фм класу (2013 р.)

 

Сьогодні Рівненський природничо-математичний ліцей «Елітар» належить до 100 кращих закладів України за результатами зовнішнього незалежного оцінювання випускників. У 2012 році ліцей визнано переможцем рейтингу популярності міста Рівного «Гордість міста». Пріоритетами навчального закладу і надалі залишається пошук і підтримка обдарованої учнівської молоді. В ліцеї вироблена дієва система роботи з обдарованими дітьми, яка охоплює всі ланки навчально-виховного процесу. (Додаток 10).

 

 Формула успіху випускника ліцею – це пізнавальний інтерес + знання + навички +  компетентність + творчість + наполеглива праця + перемога = успіх.

Саме почуття успіху спонукає особистість до «будівництва» своїх життєвих цілей.


Висновок.

Учитись важко, а учить ще важче,
Але не мусиш зупинятись ти,
Як дітям віддаси усе найкраще,
То й сам сягнеш нової висоти.
П. Сингаївський

Обдарованість – це дар, який вищі сили посилають людині, це природні та інтелектуальні здібності, що сприяють поглибленому розумінню навколишнього світу, забезпечують високоякісне навчання й творчість особистості. Важливо, щоб існували умови, відповідне соціальне середовище, де ці здібності могли б успішно розвиватися. Заклади нового типу покликані обєднувати саме таких дітей, які здатні до розумової діяльності, із високим рівнем пізнавальної активності, які планують продовжувати навчання та здобувати вищу освіту. Нині важливо виховати компетентну, творчо обдаровану особистість випускника, здатного до саморозвитку та самореалізації у різних сферах життєдіяльності. Кожна людина індивідуальна, і обдарованість визначає її характер, схильність до чогось чи захопленість чимось. Але розвиток інтелекту залежить від бажання постійно працювати та удосконалюватися. Отже, можна сказати, що одне з головних завдань учителя в роботі з обдарованими учнями – це побачити в кожному з них індивідуальність. При цьому слід мати на увазі, що сама обдарованість -  індивідуальна. В одних випадках вона як весняна квітка, що рано викликає подив і милування. В інших – вона  захована у внутрішньому світі дитини, закрита різними комплексами, переживаннями, особливостями темпераменту і  характеру. Помітити обдарованість, відкрити її, допомогти розкритися - ось головне наше покликання.

Теоретичне вивчення ідей, викладених у дослідженнях педагогів, наша практична робота з обдарованими учнями привели до вироблення певних правил:

 1. Стимулювати учнів до розмірковування, використання різних способів виконання завдань без страху помилитися, дати неправильну відповідь.
 2. Заохочувати учнів знаходити власні способи виконання завдань.
 3. Створювати такі педагогічні ситуації, які дозволяють кожному учню проявляти ініціативу, надавати право самостійно приймати рішення.
 4. Моделювати життєві ситуації, використовувати рольові ігри, спільно розв'язувати проблеми.
 5. Показувати учням перспективи їх навчання.

Система роботи педагогічного колективу Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар» з розвитку учнівських обдарувань увібрала в себе все найкраще з того, що було розроблено та впроваджено у навчально-виховній діяльності закладу за всю його історію, все те, що базується на сучасних підходах до утвердження та розвитку здібностей і обдарувань особистості. Ми завжди віримо у своїх вихованців, налаштовуємо їх на успіх.

 

 

 

 

 


Список використаної літератури.

 

1. Наказ МОН від 26.04.2013 року № 467 "Про започаткування у 2013 році Президентської програми для найталановитіших дітей «Інтелектуальне майбутнє України»"

2. Лист МОН  від 08.04.2013 р. №1/9-262 "Про перелік творчих конкурсів та інтелектуальних змагань".

3. Указ Президента України від 30.09.2010 року № 927/2010 ''Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді''

4. Барко В. І., Тютюнникова А.М. Як визначити творчі здібності дитини? - К., 1991. - 79 с.

5. Зазимко О.В. Основні теоретичні підходи до визначення обдарованості. // Обдарвана дитина. - 1998. - №8. - С.5-12.

6. Коваль Л. Г. Зверева I. Д. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей. // Обдарована дитина. - 1998. - №5-6. - С.3-9.

7. Красноголов В.О. Визначення поняття обдарованість у зарубіжній психолого-педагогічній літературі. // Обдарована дитина. - 1998. - №5-6 - С.13-18.
8. Лебіга О. Науково-методична робота з обдарованою дитиною // Директор школи України .- 2009 .-№11.- с.- 60.

9. Михайлик, Л. В. Формування освітнього середовища для розвитку обдарованої дитини [Текст] / Михайлик Л. В. // Обдарована дитина. – 2010. – N 4. – С. 7-11.

10. Мітлош, А. В. Тренінг розвитку лідерської обдарованості [Текст] / Мітлош А. В. // Обдарована дитина. – 2010. – N 4. – С. 33-39.

11. Науменко, Р. А. Моніторинг виявлення та розвитку інтелектуально та творчо обдарованої молоді у позашкільних закладах [Текст] / Науменко Р. А. // Обдарована дитина. – 2010. – N 4. – С. 57-63.

12.  Неделевич, В. Ю. Психологічний супровід обдарованих учнів [Текст] / Неделевич В. Ю. // Обдарована дитина. – 2010. – N 6. – С. 30-33.

13.  Настенко, Н. Творча обдарованість учнів: характерні особливості [Текст] / Н. Настенко // Психологічна підтримка творчості учня / упоряд.: О. Главник, В. Зоц. – К. : Ред. загальнопед. газет, 2003. – С. 18-29.

14. Ткаченко В. Створення системи роботи з обдарованими дітьми // Управління школою .- 2011 .- №2 .- с.5.

15. Фомін О. Психолого – педагогічний супровід  роботи з обдарованими дітьми. Проект. // Школа .- 2011 .- №2 .- с.20.

16. Хоменко З. Психологічні особливості роботи з обдарованими дітьми // Обдарована дитина .- 2008.- №3 .-с.26.

 

docx
Додано
12 вересня 2018
Переглядів
979
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку