5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Побудова перерізів многогранників

Про матеріал
Пропоную до уваги презентацію до уроків геометрії з теми "Перерізи многогранників". Презентація унаочнює, візуалізує навчальний матеріал, зацікавлює учнів, мотивує до навчання. Буде корисною для вчитеів та учнів.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

грань ребро вершина Площина – грань Пряма – ребро Точка – вершина

Номер слайду 3

Многогранники Тетраедр Паралелепіпед

Номер слайду 4

Якщо дві точки прямої лежать на одній площині, то і вся пряма належить даній площині.

Номер слайду 5

Якщо дві паралельних площини перетинаються третьою площиною, то лінії їх перетину паралельні.

Номер слайду 6

Скільки площин можна провести через виділені елементи?

Номер слайду 7

1. Побудуйте переріз паралелепіпеда площиною, що проходить через точки А, В, С. А В С

Номер слайду 8

А В С 2. Побудуйте переріз паралелепіпеда площиною, що проходить через точки А, В, С. К АВ || СК

Номер слайду 9

3. Через ребро АВ і точку М ребра СD тетраедра АВСD провести переріз. М А В С D

Номер слайду 10

А С D В 4. Побудувати переріз, що проходить через вершину C і точки М і N, що лежать на гранях ADC і АВС тетраедра АВCD N M

Номер слайду 11

5. Побудуйте переріз паралелепіпеда площиною, що проходить через точки А, В, С. C B А

Номер слайду 12

А С В D 6. Побудувати переріз, що проходить через вершину D і точки М і N тетраедра АВС N M

Номер слайду 13

Методи побудови перерізів многогранників. Метод слідів. Метод внутрішнього проектування або метод допоміжних перерізів Комбінований метод

Номер слайду 14

Якщо площина α перетинає площину β по прямій т, то пряму т називають слідом площини α на площину β. α β т

Номер слайду 15

Метод слідів включає три важливих пункти: Будується лінія перетину (слід) січної площини з площиною основи многогранника. знаходимо точки перетину січної площини з ребром многогранника. Будуємо і заштриховуємо переріз. М C B А К Р

Номер слайду 16

Задачі на побудову перерізів методом сліду. Поетапна побудова перерізів; По заданій побудові записати етапи; Складні приклади перерізів;

Номер слайду 17

1. Побудувати переріз паралелепіпеда площиною, що проходить через точки А, В, С. А С В

Номер слайду 18

2. Побудуйте переріз піраміди АВСD площиною, що проходить через внутрішні точки M, N, P ребер AD, AB, DC відповідно, при умові, що MN не паралельна DP. A P C N M D B

Номер слайду 19

A P C N M D B О К 6) Чотирикутник MNKP – шуканий переріз

Номер слайду 20

3. Побудуйте переріз піраміди АВСD площиною, що проходить через внутрішні точки M, N, P ребер AD, DC відповідно, і площини АВС. А N М Р D С В

Номер слайду 21

А N М Р D С В K H G 8) Чотирикутник MNGH – шуканий переріз.

Номер слайду 22

4. Побудувати переріз куба АВСDА1В1С1D1 площиною, що проходить через внутрішні точки M, N, K ребер BB1, CC1, A1D1 відповідно А C B D А1 D1 C1 B1 K N M

Номер слайду 23

А C B D А1 D1 C1 B1 K N M Е

Номер слайду 24

А C B D А1 D1 C1 B1 K N M Е F

Номер слайду 25

А C B D А1 D1 C1 B1 K N M Е F G H

Номер слайду 26

А C B D А1 D1 C1 B1 K N M Е F G H Многокутник KFNMH – шуканий переріз.

Номер слайду 27

M N K 5. Побудуйте переріз чотирикутної піраміди, заданої точками М, N і К. Прослідкуйте за ходом побудови перерізу і запишіть його

Номер слайду 28

M N K 6. Побудуйте переріз п'ятикутної призми, що проходить через точки M, N, K. Прослідкуйте за ходом побудови перерізу і запишіть його.

Номер слайду 29

8. Побудувати переріз чотирикутної піраміди АВСDM в основі якої лежить трапеція. На ребрах МА і МВ, а також на грані МСD взяті відповідно точки Р, Q, R. B A C D Q M R P

Номер слайду 30

M N K Розглянемо більш складні приклади.

Номер слайду 31

M N K Пам'ятаємо про те, що вершина піраміди – спільна точка для всіх бічних граней Розглянемо більш складні приклади.

Номер слайду 32

K M N Розглянемо більш складні приклади.

Номер слайду 33

M Метод внутрішнього проектування X Y A A1 N M1 N1 T D1=T1 B C D E E1 C1 B1 Це метод використовується при побудові перерізів в тих випадках, коли незручно знаходити слід січної площини, наприклад, слід знаходиться дуже далеко від заданої фігури

Номер слайду 34

Побудова перерізу п'ятикутної призми площиною, що проходить через точки M, N, K, які належать відповідно граням АА1В1, ЕDD1, CDD1. A C B M D E A1 C1 B1 D1 E1 K N M1 N1 K1 A2

Номер слайду 35

Комбінований метод. При побудові перерізу цим методом на яких етапах побудови використовуються прийоми методі слідів або метода внутрішнього проектування, а на інших етапах використовуються теореми вивченні в розділі “Паралельність прямих і площин!”

Номер слайду 36

Побудувати переріз паралелепіпеда площиною, що проходить через точку S паралельно площині PQR. P належить А1В1, Q належить(DCC1), R належить (АDD1) Q P R B А D C B1 А1 C1 D1 S

Номер слайду 37

B А D C B1 А1 C1 D1 1. Через три точки P, Q, R проводимо площину α. Побудуємо цю площину використовуючи метод слідів. Q P R S 2. Використовуючи властивості і ознаки паралельності площин будуємо шуканий переріз. V T U 3. Чотирикутник SUTV – шуканий переріз.

ppt
До підручника
Геометрія (профільний рівень) 10 клас (Бевз В.Г., Бевз Г.П., Владімірова Н.Г., Владіміров В.М.)
Додано
13 лютого
Переглядів
549
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку