10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Початкові хімічні поняття

Про матеріал

Представлений цикл уроків є другою частиною теми "Початкові хімічні поняття" і вивчає такі базові поняття як прості і складні речовини, хімічна формула, валентність, а також формує вміння визначати валентності хімічних елементів за формулами речовин, складати формули речовин за валентністю, характеризувати якісний і кількісний склад речовин за хімічною формулою pt;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'>Нинішні педагогічні інновації пов'язані із застосуванням інтерактивних методів навчання. Учитель виступає лише в ролі організатора навчання, координатора роботи груп, дискусії. Інтерактивні технології навчання найбільше відповідають особистісно-зорієнтованому підходу в навчально-виховному процесі. Під час застосування інтерактивних технологій, як правило, моделюють реальні життєві ситуації, пропонують проблеми для спільного розв'язання, застосовують рольові ігри.

Перегляд файлу

 

 

Тема.

Прості і складні речовини.

 

Мета:

сформувати поняття в учнів про прості (метали і неметали) та складні речовини, особливості їх будови, метали та неметали;

дати уявлення про формулу речовини, її якісний і кількісний склад;

навчити читати формули речовин, визначати прості і складні речовини;

розвивати пізнавальний інтерес, основні операції мислення, вміння складати конспект почутого, застосовувати набуті раніше знання для вивчення нового матеріалу, встановлювати зв’язки між поняттями, робити висновки;

формувати науковий світогляд, вміння працювати самостійно, продемонструвати зв'язок навчання з життям.

 

Тип уроку:

вивчення нового матеріалу.

 

Методи:

словесні (інформаційне повідомлення, міні-лекція з елементами бесіди, інструктаж до виконання робіт),  наочні (створення схеми, опорний конспект), практичні (лабораторний дослід №1), інтерактивні вправи, тренувальні вправи  (заповнення таблиці, характеристика речовини за алгоритмом).

 

Форми:

фронтальні, індивідуальні.

 

Обладнання:

зразки речовин: простих: сірка, вугілля, цинк, алюміній, мідний дріт, залізний дріт; складних:  натрій хлорид, цукор, сода, кальцій карбонат в пробірках, штативи для пробірок – по одному комплекту на кожну парту.

Роздаткові матеріали до уроку (тренувальні вправи, бланки оцінювання).

 

Структура уроку:

І.

Організація класу

(2 хв.)

 

ІІ.

Актуалізація опорних знань

(10 хв.)

 

ІІІ.

Мотивація пізнавальної діяльності

(5 хв.)

 

ІV.

Вивчення нового матеріалу

(10 хв.)

 

V.

Закріплення

(10 хв.)

 

VІ.

Підсумки уроку. Рефлексія

(5 хв.)

 

VІІ.

Домашнє завдання

(3 хв.)

 

 

 

ХІД УРОКУ

Форми роботи

І. Організація класу. Вправа «Мій настрій».

Ознайомлення з особливостями оцінювання на  уроці (додаток 1).

 

ІІ. Актуалізація опорних знань

Лабораторний дослід 1.

Ознайомлення із зразками складних і простих речовин.

Мета: ознайомитися зі зразками простих та складних речовин.

Зразки речовин:

Прості: сірка, вугілля, цинк, алюміній, мідний дріт, залізний дріт

Складні:  натрій хлорид, цукор, сода, кальцій карбонат

Завдання: розглянути зразки простих і складних речовин, визначити схожі і відмінні властивості, ознаки за яким їх можна об’єднати у різні групи.

 

Питання для обговорення.

Яку спільну ознаку мають всі речовини?

Чим відрізняються?

Які речовини ми можемо об’єднати в групи? Чому? За якими ознаками?

 

ІІІ. Мотивація пізнавальної діяльності

 

Слово вчителя. Якщо речовини класифікувати тільки за фізичними властивостями, то таких груп буде відносно небагато, а от речовин у них предостатньо, до того ж виникне велика плутанина. Тому існують й інші класифікації. Так, наприклад, за якісним і кількісним складом. Саме про неї ми і будемо говорити на цьому уроці. Тема уроку: «Прості і складні речовини».

 

ІV. Вивчення нового матеріалу

 

Міні-лекція з елементами евристичної бесіди

 

Протягом бесіди з учнями заповнюється схема і записуються визначення до неї:

 

 

 

 

Запис у зошитах:

 

Прості речовини – речовини, які складаються з атомів одного хімічного елемента.

 

Метали – речовини, які складаються з атомів металічних елементів.

 

Неметали – речовини, які складаються з атомів неметалічних елементів.

 

Складні речовини – речовини, які складаються з атомів двох чи більше хімічних елементів.

 

Інтерактивна вправа. «Мозковий штурм»

 

Із курсу природознавства ви вже знаєте, що речовини позначаються формулами, наприклад, Н2О – вода, О2 – кисень. Що ж таке хімічна формула? Що вона означає? Спробуємо визначити.

З яких елементів складається формула?

 

На дошці:

                                 

            Коефіцієнт                                      3 Н2О         О2

(показує кількість молекул речовини)                      

 

   Символи хімічних елементів

 

 Індекс

          (показує кількість атомів хімічного елемента в речовині)

 

Хімічна формула - (далі записуються слова, які називають учні. Якщо учням  важко, їм  слід допомогти. Обов’язково мають бути слова: склад, запис, речовина, символ хімічного елемента)

На основі отриманих слів даємо змогу учням скласти визначення хімічної формули самостійно  (2-3 спроби), якщо правильної відповіді немає,  визначення  формулює і пояснює вчитель.

 

Хімічна формула речовини – умовний запис складу речовини, за допомогою хімічних символів, індексів і коефіцієнтів.

 

Яка із записаних на дошці формул означає просту речовину? Складну? Чому?

 

Повертаємося до лабораторного досліду.

Яким чином можна тепер об’єднати речовини?

Які речовини є простими? Які складними? Чим вони відрізняються?

 

V. Закріплення

 

Тренувальні вправи (роздаткові матеріали)

(додаток 1)

 

Вправа 1. Виконуються учнями з місця вголос «ланцюжком». Учні з високим рівнем навчальних досягнень працюють самостійно.

 

Вправа 2. Додаткове завдання для учнів, які  самостійно виконали вправу 1. В кінці уроку здають зошити на перевірку.

 

VІ. Підсумки уроку. Вправа «Сніговий ком»

(за бажанням).

 

     Оцінювання  (див. Пояснювальна записка).   

 

     Рефлексія. Завершення вправи "Мій настрій".

 

VІІ. Домашнє завдання

 

Вивчити визначення в робочому зошиті, §7.

Виконати письмово в зошитах вправи 1-4,

додатково 8 (стор. 58).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення вчителя

 

 

 

 

 

 

Запис у зошитах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мозковий штурм»

 

 

 

 

 

 

 

Визначення поняття

 

Бесіда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальна робота

 

 

Самостійна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема.

Хімічна формула речовини.

 

Мета:

закріпити поняття про прості і складні речовини, метали і неметали, хімічну формулу, якісний і кількісний склад речовини;

відпрацювати вміння складати формули за кількісним складом речовини, давати характеристику речовини за якісним і кількісним складом;

розвивати основні операції мислення та пізнавальні процеси, логічне мислення, математичні здібності, вміння давати характеристику речовини за схемою, аналізувати речовину за формулою;

виховувати самостійність, дисциплінованість, повагу один до одного, відповідальність, сприяти формуванню позитивного ставлення до навчання.

 

Тип уроку:

урок відпрацювання вмінь і навичок.

 

Методи:

 

словесні (інструктаж до виконання завдань, інформаційне повідомлення, бесіда), тренувальні вправи (складання формули речовини за кількістю атомів, характеристика речовини за зразком та алгоритмом), інтерактивні вправи («Мій настрій», «Гра в м’яч», «Руки вгору», «Мікрофон»).

 

Форми:

 

групові, індивідуальні.

Обладнання:

роздаткові матеріали.

 

Структура уроку:

І.

Організація класу

(2 хв.)

 

ІІ.

Актуалізація опорних знань учнів

(10 хв.)

 

ІІІ.

Мотивація пізнавальної діяльності

(5 хв.)

 

ІV.

Розв’язування вправ

(20 хв.)

 

V.

Підсумки уроку. Рефлексія

(5 хв.)

 

VІ.

Домашнє завдання

(3 хв.)

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІД УРОКУ

Форми роботи

І. Організація класу. Вправа «Мій настрій».

Ознайомлення з особливостями оцінювання на  уроці

 

ІІ. Актуалізація опорних знань

 

Самостійна робота (додаток 2)

 

Роздаткові матеріали, само- та взаємоперевірка.

Після взаємоперевірки перевіряємо фронтально, зачитуючи формули вголос.

 

Інтерактивна вправа «Гра в м’яч».

 

Кинути в клас м’ячик. Учень, який спіймає, дає визначення поняття,  повертаючи м’яч.

 

Дати визначення понять: речовина, проста речовина, метал, неметал, складна речовина, хімічна формула.

 

Інтерактивна вправа «Руки вгору».

 

Назвати прості і складні речовини, учні піднімають руку тільки тоді, коли називається складна речовина:

 

сульфур оксид, сірка, нітратна кислота, фосфор оксид, гелій, магній силікат, марганець, літій оксид, мідь, натрій нітрат, магній, кисень, хлор, барій фосфат, хлоридна кислота, йод, плюмбум гідроксид, олово, кремній

 

ІІІ. Мотивація пізнавальної діяльності учнів

 

Пояснення теми і мети уроку.

Визначення завдань і форм роботи на уроці.

 

Визначення  можливості застосування отриманих знань у різних галузях.

 

Призначення консультантів. Пояснення завдань.

 

 

 

 

 

ІV. Закріплення

 

Тренувальні вправи (роздаткові матеріали).

(додаток 2)

 

Учні з високим рівнем працюють самостійно, учні з достатнім рівнем – у групах по 3-4, всі інші учні – в парах під керівництвом консультантів.

Перехід до іншої вправи відбувається з дозволу вчителя, коли попередня опанована мінімум на достатньому рівні.

 

V. Підсумки уроку. Вправа «Мікрофон»

(за бажанням).

 

     Оцінювання  (див. Пояснювальна записка).   

 

     Рефлексія. Завершення вправи "Мій настрій".

 

VІ. Домашнє завдання

 

Повторити §7, записи в робочих зошитах.

Дати характеристики речовин за хімічною формулою: 2N2,  3СО2, додатково 4Н2СО3.

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправи тримають учнів у постійній готовності до відповіді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда

 

 

Пояснення вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота в різнорівневих групах

 

 

 

 

УРОК  3

 

Тема. Валентність.

 

Мета:  сформувати поняття про валентність як властивість атомів утворювати певну кількість зв’язків, скласти алгоритм визначення валентності елемента за формулою речовини;  

              розвивати основні пізнавальні процеси та операції мислення, вміння складати конспект з голосу спостерігаючи за мультимедійною презентацією, складати алгоритм і працювати за ним;

              сприяти формуванню основних світоглядних ідей, виховувати самостійність, почуття відповідальності.

 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу (урок-презентація).

 

Методи: словесні (бесіда, інформаційне повідомлення, складання алгоритму, виконання вправ за алгоритмом), наочні (презентація, схеми, таблиці), інтерактивні вправи.

 

Форми: фронтальна, індивідуальна.

 

Обладнання: комп′ютер, мультимедійний проектор, екран,

                         презентація «Валентність».

 

 Структура уроку:

І. Організація класу 

(2 хв.)

 

ІІ. Актуалізація опорних знань та

  мотивація пізнавальної діяльності                         

(5 хв.)

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

(15 хв.)

 

ІV. Закріплення

(15 хв.)

 

V.  Підсумки уроку. Рефлексія

(5 хв.)

 

VІ.Домашнє завдання

(3 хв.)

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІД  УРОКУ

Форми роботи

 

І. Організація класу. Вправа "Мій настрій".

 

ІІ. Актуалізація опорних знань

 

Визначення термінів (слайд 2).

 

 

  Мотивація пізнавальної діяльності

 

Запис і читання формул хімічних речовин. Складання їх графічних схем (слайд 3-7).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

 

 1. Визначення поняття валентності (слайд 8).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Стала і змінна валентність (слайд 9-11).

 

 

 

 

 1. Правила складання хімічних формул

      (+ тренувальні вправи) (слайд 12-13).

 

 

 

 1. Складання алгоритму визначення валентностей хімічних елементів за формулами речовин

      (+ тренувальні вправи) (слайд 14-15).

 

 

 

ІV. Закріплення

 

Виконання тренувальних вправ по визначенню валентностей елементів за формулами бінарних сполук.

 

Виконується біля дошки за бажанням учнів.

 

AlCl3,  HCl,  CCl4, CO2,  CaCl2,  SiH4, PbO,  Na3N, BaO,  Ca3P2,  SO3,  FeCl3, NaI,  CaS,  HF,  Cu2O

Самостійна робота

Визначення валентностей хімічних елементів за формулами речовин (слайд 16).

 

 

Взаємоперевірка з виставленням оцінок. Кожна визначена валентність 1 бал, у кого все правильно

+ 2 бонусних бали.

 

V. Підсумки уроку. Вправа "Ланцюжок"

                                                                    (слайд 17-18).

 

 

 

Оцінювання  (див. пояснювальна записка).   

 

      Рефлексія. Завершення вправи "Мій настрій".

 

VІ. Домашнє завдання (слайд 19).

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда

 

(вся презентація супровод-жується анімацією)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорення з поясненням вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда – висновки з попередньої демонстрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запис у зошитах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання алгоритму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання алгоритму із записом у робочі зошити

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпрацю-вання алгоритму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закріплення

 

 

 

 

 

 

УРОК 4

 

Тема.

Визначення валентностей елементів за формулами сполук.

 

Мета:

відпрацювати навички визначення валентностей елементів за хімічними  формулами речовин, довести їх до автоматизму;

розвивати основні операції мислення та пізнавальні процеси, математичні здібності, абстрактне мислення, вміння діяти за алгоритмом;

формувати почуття колективізму, сприяти згуртуванню колективу, виховувати усвідомлення необхідності своєчасного вивчення матеріалу для розуміння наступного, відповідальність за власні вчинки.

 

Тип уроку:

урок відпрацювання вмінь і навичок.

 

Методи:

 

словесні (експрес-опитування, бесіда, інструктаж до виконання завдань), тренувальні вправи (визначення валентностей хімічних елементів за формулами речовин,                                                                                                                                                                                                                                                                                                        складання формул речовин за валентностями, порівняння речовин), інтерактивні вправи.

 

Форми:

 

фронтальні, індивідуальні

Обладнання:

роздаткові матеріали.

 

Структура уроку:

І.

Організація класу

(2 хв.)

 

ІІ.

Актуалізація опорних знань та мотивація пізнавальної діяльності

(10 хв.)

 

ІІІ.

Розв’язування вправ

(30 хв.)

 

ІV.

Домашнє завдання

(3 хв.)

 

 

ХІД УРОКУ

Форми роботи

І. Організація класу. Вправа «Мій настрій».

 

ІІ. Актуалізація опорних знань

 

Експрес-опитування: «Продовж речення»:

 

 1. Речовина – це…
 2. Проста речовина – це …
 3. Складна речовина – це …
 4. Хімічна формула - …
 5. Валентність - …

Робота учня біля дошки

 

Визначити валентності хімічних елементів за формулами речовин, користуючись алгоритмом:   

 

MnO2       Li3P.

 

Повторити з учнями ланцюжком етапи алгоритму (1-2 рази).

 

Мотивація пізнавальної діяльності

 

Пояснення теми й мети уроку.

Визначення завдань і форм роботи на урок.

 

Визначення  можливості застосування отриманих знань у різних галузях.

 

Призначення консультантів. Пояснення завдань.

 

 

ІV. Розв’язування вправ

 

Тренувальні вправи (роздаткові матеріали).

 (додаток 3)

 

Завдання 1-4 розподіляються між  учнями-консультантами й виконуються  індивідуально на листах формату А3, після перевірки поступово вивішуються на дошці для самоперевірки.

 

Учні працюють самостійно під керівництвом вчителя й консультантів.

 

Завдання  5 – для учнів, які самостійно виконають усі попередні.

 

V. Підсумки уроку. Вправа «Передай далі».

 

     Оцінювання  (див. пояснювальна записка).   

 

     Рефлексія. Завершення вправи "Мій настрій".

 

VІ. Домашнє завдання

 

Повторити  §8, визначення, алгоритм. 

Виконати письмово в зошитах  вправи 4, 5, додатково 9  (стор. 63)

 

 

 

Фронтальне опитування

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота біля дошки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда

 

 

Пояснення вчителя

 

 

 

Самостійна робота

 

(перехід до іншої вправи тільки з дозволу вчителя після її виконання мінімум на достат-ньому рівні)

 

 

 

УРОК 5

 

Тема.

Відносна молекулярна маса речовини.

Масова частка елемента в речовині.

 

Мета:

сформувати вміння розраховувати відносні молекулярні маси речовин та масові частки елементів у речовині за хімічною формулою, складати умову задачі, складати алгоритми розв'язування задач із хімії;

закріпити й розширити вміння характеризувати речовини за хімічними формулами;

продовжити знайомство з вимогами до оформлення задач із хімії;

розвивати основні операції мислення та пізнавальні процеси, математичні здібності, вміння складати алгоритм та діяти за ним; 

виховувати вміння працювати самостійно; уважно слухати та спостерігати за діями інших; використовувати набутий раніше досвід для розв’язання нових завдань; оцінювати один одного; допомагати один одному.

 

Тип уроку:

урок розв’язування задач.

 

Методи:

 

словесні (бесіда, евристична бесіда, побудова алгоритму, інформаційне повідомлення), наочні (демонстраційне пояснення, виконання вправи за зразком), інтерактивні вправи.

 

Форми:

 

фронтальні, індивідуальні.

Обладнання:

комп’ютер, мультимедійний проектор, екран.

 

Структура уроку:

І.

Організація класу

(2 хв.)

 

ІІ.

Актуалізація опорних знань учнів, мотивація пізнавальної діяльності

(10 хв.)

 

ІІІ.

Розв’язування задач

(10 хв.)

 

ІV.

Закріплення

(15 хв.)

 

V.

Підсумки уроку. Рефлексія

(5 хв.)

 

VІ.

Домашнє завдання

(3 хв.)

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІД УРОКУ

Форми роботи

І. Організація класу. Вправа "Мій настрій".

 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

 

На зворотному боці дошки працює 1 учень,  інші – на місцях у зошитах, усі працюють самостійно.

 

Дати характеристику Аl2O3 за алгоритмом (див. урок 2).

 

Питання для обговорення:

Які з характеристик є кількісними? Які якісними?

 

Мотивація пізнавальної діяльності

 • Про що ще ми можемо дізнатися?
 • Можна визначити масу молекули?
 • Як дізнатися про вміст елементів у речовині?
 • Навіщо ці дані? Де ви їх зустрічали?

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

 

Пояснення біля дошки з одночасним записом

 

Визначення відносної молекулярної маси речовини

 

Визначити відносну молекулярну масу води:

 

Евристична бесіда на визначення молекулярної маси речовини запис розрахункової формули

 

Мr2О) = 2Ar(H) + Ar(O) = 2*1 + 16 = 18

 

Розрахункова формула:

МrаВв) = аAr(А) + вAr(В)

Тренування

 

Мr(НNO3) = Ar(H) + Ar(N) + 3Ar(O) =1 + 14 + 3*16= 63

Mr(Ca(OH)2) = Ar(Ca) + 2Ar(O) + 2Ar(H)= 40 + 2*16 + 2*1= 74

 

Визначення масової частки елемента в речовині

 

Евристична бесіда на визначення масової частки елемента в речовині запис розрахункової формули на прикладі води

 

Мr2О) = 18

або 11 %

ω(О) = 100 % - ω(Н) = 100% - 11% = 80 %

Розрахункова формула:

 

Побудова алгоритму розв’язування розрахункової задачі

 

Визначити масові частки елементів у кальцій оксиді

 

СаО

 1. Визначаємо відносну молекулярну масу речовини:

 

Mr(CaO) = Ar(Ca) + Ar(O) = 40 + 16  = 56

 

 1. Визначаємо масову частку Кальцію

 

або 71 %

 1. Визначаємо масову частку Оксигену

 

ω(О) = 100 % - ω(Са) = 100%-71% = 19 %

 

ω (Са) - ?

ω (О) - ?

 

ІV. Розв’язування вправ

 

Учні, які зрозуміли, працюють самостійно, інші – фронтально з поясненням біля дошки (за бажанням)

 

Тренувальні задачі з використанням засобів мультимедіа

 

на екрані приклад задачі (дивись вище) та завдання для розв’язку 

 

Визначити масові частки елементів в речовинах:

 

N2O    MgS    NH3    CO2     Fe2O3    V2O5    Cl2O7    SiO2     H2SO4     Zn(NO3)2

 

V. Підсумки уроку. Вправа "Доміно".

 

     Оцінювання  (див. пояснювальна записка).   

 

     Рефлексія. Завершення вправи "Мій настрій".

 

VІ. Домашнє завдання

Вивчити розрахункові формули, визначення, §9. 

Виконати письмово вправи 1,4, додатково 9 (стор. 68)

 

 

 

 

Самостійна робота в зошитах і біля дошки

 

 

Бесіда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда з поясненням вчителя

 

 

 

 

 

Виконання тренувальних вправ біля дошки з коментарями

 

Бесіда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побудова алгоритму із створенням зразка розв’язку задачі

 

 

 

 

 

 

 

Відпрацю-вання вмінь

 

 

 

 

 

 

 

Різнорівневе розв’язування задач

 

 

УРОК 6

 

Тема.

 

Підготовка до контрольної роботи з теми

"Початкові хімічні поняття".

 

Мета:

узагальнити й систематизувати набуті протягом попередніх уроків знання;

відпрацювати вміння складати хімічні формули, визначати валентності хімічних елементів за формулами речовин, розв’язувати розрахункові задачі на визначення відносної молекулярної маси та масової частки елементів у речовині;

підготуватися до семестрової контрольної роботи;

розвивати основні операції мислення та пізнавальні процеси, вміння використовувати набуті знання й вміння в нестандартних ситуаціях; 

формувати вміння працювати в групах, орієнтуватися в різних ситуаціях, допомагати один одному, презентувати роботу групи.

 

Тип уроку:

урок узагальнення знань і навичок.

 

Методи:

 

словесні (інструктаж до завдань), інтерактивна гра.

Форми:

 

групові.

Структура уроку:

І.

Організація класу

(2 хв.)

 

ІІ.

Мотивація пізнавальної діяльності

(5 хв.)

 

ІІІ.

Розв’язування вправ (гра)

(30 хв.)

 

ІV.

Підсумки уроку. Рефлексія

(5 хв.)

 

V.

Домашнє завдання

(3 хв.)

 

 

ХІД  УРОКУ

На дошці:

 

Тема: Підготовка до контрольної роботи з теми "Початкові хімічні поняття"

 

Основні питання (плакат):

1. Прості і складні речовини;

2. Метали і неметали;

3. Хімічні формули речовин;

4. Валентність;

5. Відносна молекулярна маса речовини;

6. Масова частка елемента в речовині.

 

Домашнє завдання: Повторити записи в робочих зошитах, §§7-9, підготуватися до контрольної роботи, виконавши домашню тренувальну контрольну роботу (приховане до останнього етапу уроку).

І. Організація класу.
Об’єднання учнів у групи по 5-7 чоловік, розподіл ролей (лідер, секретар тощо). Роздаються бланки оцінювання (додаток 4).

 

ІІ. Мотивація пізнавальної діяльності учнів

 

Пояснення теми і мети уроку. Оголошення плану роботи та особливостей оцінювання уроку.

 

ІІІ. Розв’язування вправ

 

Учні працюють у групах. Результати роботи над кожною вправою, а  також отримана кількість балів кожної групи фіксуються на дошці.

 

Опис вправ

 

Назва вправи

Час

Зміст

Матеріали

(додаток 4)

1.

Закінчи речення

2 хв.

 

Питання з усієї теми, протягом 30с. для кожної команди,

кожна правильна відповідь 1б.

 

Картки із запитаннями

2

Знайди помилку

3 хв.

 

Прості і складні речовини, викреслити неправильне, хто швидше й правильно.

1 б. за швидкість + 2 б. за правильність

 

Листи із таблицею "Прості і складні речовини"

3

Впізнай мене

3 хв.

 

Метали-неметали, розподілити картки й наклеїти у відповідне місце на таблиці

1б. за швидкість + 2 б. за правильність

 

По 2 листи (метали-неметали) + набір карток, клей

4

Запиши формулу

3 хв.

 

За вказаною кількістю атомів у речовині записати її формулу. (диктуються, відповіді учні  записують на окремих листах)

Кожна правильно записана речовина 1 б.

Підготовка 1 хв.

 

Готові відповіді на картці

5

Хімічне лото

 

(встано-вити відповід-ність)

3 хв.

 

Визначення валентності за хімічною формулою речовини. Співвіднести валентність і символ хімічного елемента

На лист із формулами речовин наклеїти над хімічними символами відповідні

валентності

Кожна правильна відповідь 1б .

Підготовка 1 хв.

 

Листи з формулами + картки з валентностя-ми, клей

6

Допиши індекси

3 хв.

 

Записати формулу речовини за відомими валентностями

На розданих картках записати всі можливі оксиди, зазначивши відповідні індекси

Кожна правильна відповідь 1б .

Підготовка 1 хв.

 

Картки з формулами

7

Розта-шуй у певній послідов-ності

5 хв.

 

Визначення молярної маси речовини

Розташувати речовини за збільшенням молярної маси

Правильне розташування 3 б .

Підготовка 2 хв.

 

Картки з формулами речовин

8

Більше-менше

5 хв.

 

Визначення масової частки елемента в речовині

Поставити знак більше або менше між речовинами за вмістом у них певного хімічного елемента

 

Картка з речовинами

9

Оголо-шення резуль-татів гри та оціню-вання в групах

3 хв.

 

Визначення команди-переможця. Оцінювання в групах на бланках оцінювання.

Максимальні оцінки:

для переможців мах 12 б.

ІІ місце – мах 10 б.

ІІІ місце – мах 9 б.

 

Бланки оцінювання

 

 

ІV. Підсумки уроку

 

Висновки до уроку: відмітити, що вдалося, що не вдалося, на що звернути увагу.

 

V. Домашнє завдання

 

Повторити записи в робочих зошитах, §§1-9, підготуватися до контрольної роботи, виконавши домашню тренувальну контрольну роботу (листи із завданням роздаються).

 

Домашня тренувальна контрольна робота з теми

"Початкові хімічні поняття"

 

І. Початковий рівень

 1. Дати визначення понять: хімія, речовина, суміш, хімічний елемент, проста речовина, складна речовина, хімічна формула, валентність, молекулярна маса, масова частка елемента в речовині
 2. Записати розрахункові формули для визначення відносної молекулярної маси й масової частки елемента в речовині

 

ІІ. Середній рівень

 1. Записати кількість атомів кожного елемента в речовині: Н2О, Р2О5, Ва(ОН)2
 2. Визначити валентність елементів у речовині B2O3, Li2O, CrO3
 3. Розрахувати відносну молекулярну масу СаО

 

ІІІ. Достатній

6) Дати характеристику 3К2O за планом:

 1. Формула речовини
 2. Назва речовини
 3. Складна чи проста (метал, неметал для простих речовин)
 4. Кількість молекул
 5. Кількість атомів кожного хімічного елемента в одній молекулі
 6. Загальна кількість атомів кожного хімічного елемента

7) Скласти формули речовин за валентностями NaS, AlS, CH

 

ІV. Високий

8) Дати характеристику 2Mg3O4)2 за планом:

 1. Формула речовини
 2. Назва речовини
 3. Складна чи проста (метал, неметал для простих речовин)
 4. Кількість молекул
 5. Кількість атомів кожного хімічного елемента в одній молекулі
 6. Загальна кількість атомів кожного хімічного елемента  
 7. Відносна молекулярна маса речовини
 8. Масова частка елементів у речовині

1

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Інкл
Додано
28 жовтня 2018
Переглядів
1787
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку