2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Поширеність й колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль

Про матеріал

Урок з предмету «Хімія» на тему «Поширеність й колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль». Розробка уроку у 7 класі з використанням хімічного диктанту, роботи зі схемами, методичного прийому «Здивуй мене», презентації учня, методики «Незакінчені речення»

Перегляд файлу

Тема:

Поширеність й колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль

Мета уроку:

навчальна:

 • розглянути колообіг Оксигену в природі;
 • з’ясувати зв'язок між властивостями і галузями застосування кисню;
 • ознайомити з біологічною роллю кисню;

розвивальна:

 • забезпечити умови для самоосвіти, складання схем, таблиць;
 • удосконалювати навички складання бінарних сполук;

виховна:

 • формувати інтерес до вивчення хімії;
 • виховувати дисциплінованість, уважність, творче мислення.

Тип заняття:

засвоєння нових знань

 

Форми роботи:

хімічний диктант, робота зі схемами, розповідь вчителя,

методичний прийом «Здивуй мене», презентація учня, методика «Незакінчені речення»:

Обладнання:

1. Мультимедійна система

 

Основні поняття та терміни

фотосинтез

Міжпредметні зв'язки

біологія

Девіз уроку:

                                                                  Я чую – і я забуваю,

                                                                  Я дію – і я розумію.

                                                                  Китайська мудрість

 

Структура уроку

   І. Організаційний момент

  ІІ. Перевірка домашнього завдання

 ІІІ. Актуалізація опорних знань

 IV. Мотивація навчальної діяльності

  V. Вивчення нового матеріалу

    1.  Колообіг Оксигену в природі

    2.  Застосування кисню

    3.  Біологічна роль кисню

  VІ. Узагальнення та систематизація нового матеріалу

 VIІ. Домашнє завдання

VІIІ. Підсумок уроку

 

 

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання, перевірка готовності до уроку

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 1. Прийом «Хімічний диктант»

Мета: перевірити вміння учнів складати формули оксидів, класифікувати їх за складом їх,  знання хімічних символів, валентності.

Варіант І

Варіант ІІ

 

1.

натрій оксид

1.

цинк оксид

2.

нітроген(V) оксид

2.

силіцій(ІV) оксид

3.

купрум(І) оксид

3.

калій оксид

4.

магній оксид

4.

фосфор(V) оксид

5.

карбон(ІV) оксид

5.

бор оксид

6.

меркурій(ІІ) оксид

6.

гідроген оксид

7.

алюміній оксид

7.

хлор(VІІ) оксид

8.

манган(ІV) оксид

8.

арґентум(І) оксид

9.

барій оксид

9.

сульфур(VІ) оксид

10.

ферум(ІІІ) оксид

10.

карбон(ІІ) оксид

Критерії оцінювання

11 балів – без помилок і виправлень;

10 балів – є закреслення або виправлення;

  9 балів – одна помилка;

  8 балів – дві помилки;

  7 балів – 2помилки і виправлення;

  6 балів – 3 помилки;

  5 балів – 4 помилки;

  4 бали – 5 помилок;

  3 бали – шість, сім помилок;

  2 бали – вісім, дев’ять помилок;

  1 бал – десять помилок.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування

1. Який елемент утворює просту речовину кисень?

2. Де в природі поширений Оксиген?

3. Який вплив має кисень на живі організми?

4. На які процеси витрачається кисень живими організмами?

5. Де може використовуватися кисень?

IV. Мотивація навчальної діяльності

Проблема: Яка тема уроку?

Учням запропоновано за малюнками визначити тему уроку

Повідомлення теми та завдань урок

V. Опрацювання навчального матеріалу

1. Колообіг Оксигену в природі

        Розповідь вчителя.

        Близько 4 млрд. років тому кисню в атмосфері Землі не було, а були гази: водень, вуглекислий газ, амоніак, метан, водяні пари. Поява 2,5 млрд. років тому у воді океанів синьо-зелених водоростей стала початком появи кисню в атмосфері. Ці водорості засвоювали Гідроген – з води. Карбон – з розчиненого у воді вуглекислого газу, виділяючи кисень. Через 20 000 років уміст кисню досяг рівня (21% за об’ємом), або 1015 т.

        Найактивнішими «виробниками» кисню є не рослини, а дрібні водорості, що ростуть у теплих шарах морей і океанів. Підраховано, що рослини на суші виробляють кожного року 53 млрд. т кисню, а водорості – майже в 10 разів більше.

        Кожної миті на Землі відбувається безліч фізичних і хімічних перетворень. Ці зміни в природі є циклічними.

        Колообігом елемента називають сукупність процесів у природі, під час яких атоми або йони елемента внаслідок реакцій переходять від одних речовин до інших.

         Фотосинтез – природний біохімічний процес, що протікає у зелених листках рослин за участі хлорофілу на світлі, у результаті чого утворюються вуглеводи та виділяється кисень.

6СО2 + Н2О → С6Н12О6 + О2

Учні складають схему фотосинтезу.

2. Застосування кисню.

        (Самостійна робота з підручником. Учні створюють за текстом підручника опорну схему-шпаргалку, за якою будують свою відповідь. Звітуючи, учень демонструє презентацію.)

 

Кисень О2

 

Горіння

Дихання

- побутові потреби;

- різання і зварювання металів;

- у металургії;

- для виробництва багатьох

  хімічних сполук;

- в космічних ракетах та

  двигунах автомобілів

- медицина;

- водолази:

- льотчики;

- космонавти;

- тварини;

- рослини

 

 

3. Фізкультхвилинка (1 хв.)

Як ти живеш?

Ось так!

Учні показують великі пальці обох рук, тримаючи їх догори.

Як ти йдеш?

Ось так!

Учні марширують.

Як ти бігаєш?

Ось так!

Біг на місті.

Як ти стрибаєш?

Ось так!

Учні стрибають.

4. Біологічна роль кисню

       Розповідь учителя

       (Учні створюють за розповіддю вчителя схему.)      

Кисень є найважливішою речовиною для організмів, оскільки підтримує дихання. Потрапляючи через легені в організм, цей газ сполучається з гемоглобіном (компонентом крові) і надходить до всіх органів і тканин. Завдяки диханню в живих організмах відбувається реакція окиснення, у результаті чого виділяється енергія, необхідна для життєдіяльності організму, а також тепло для підтримання температури теплокровних тварин. Кисень допомагає нейтралізувати шкідливі для організму речовини, спалюючи різні токсини в печінці.

        Хворим для збереження сил, необхідних для процесу дихання, дають дихати чистим киснем. Але чистим киснем людина постійно дихати не може, оскільки він отруйний для організму. Якщо концентрація кисню в атмосфері Землі підвищиться до 30%, усі процеси в живих організмах прискоряться і вони почнуть швидше старіти. Крім того, вдихання чистого кисню може призвести до кисневого отруєння. А якщо концентрація кисню в повітрі впаде нижче за 16%, людина почне задихатися.

VI. Узагальнення та систематизація знань

Вправа «Чомучка»

 1. Чому риба викинута на берег, швидко гине, навіть якщо її весь час обливають водою? (Риба гине від високої концентрації кисню в повітрі, вона може дихати тільки киснем, розчиненим у воді)
 2. Чому в акваріум не можна наливати кип’ячену воду? (Під час кипятіння води зменшується розчинність кисню, а це призводить до зменшення кількості кисню)
 3. Чому людина не може жити без повітря, але не може довго дихати чистим киснем. Як ви гадаєте, чому? (Він отруйний для організму)
 4. Вас відправляють у космос. Необхідно взяти із собою речовину, яка була б у космосі джерелом теплоти, води та кисню. Що ж ви візьмете із собою? (Гідроген пероксид)
 5. Чому артеріальна кров має яскраво-червоний колір, а венозна кров – вишнево-червоний колір? (Артеріальна кров, яка насичена киснем,  має яскраво-червоний колір, а «відпрацьована» венозна кров - вишнево-червоний колір)

Розв’язування кросворду

 1. Процес за участі кисню, що супроводжується виділенням теплоти та світла.
 2. Речовини, що утворюються в результаті горіння різних речовин у кисні.
 3. Англійський хімік, який відкрив кисень.
 4. Природний процес, що протікає в зелених листках рослин та в результаті якого утворюється кисень.
 5. Побутова назва речовини з якої в лабораторії добувають кисень.
 6. Речовина, що підтримує горіння й дихання.
 7. Тип реакції S + О2 = SО2.

 

 

 

 

 

 

1

г

о

р

і

н

н

 я

 

 

 

 

 

 

 

 

2

о

к

с

и

д

 и

 

 

 

 

 

 

 

3

п

р

и

с

т

л

і 

 

 

 

 

 

 

4

ф

о

т

о

с

и

н

т

е

 з

 

 

 

 

 

 

 

5

м

а

р

г

а

н

ц

і

в

к

а 

 

 

 

 

6

к

и

с

е

н

 ь

 

 

 

 

 

7

с

п

о

л

у

ч

е

н

н

 я

 

 

 

 

 

VIІ. Домашнє завдання

 1. Опрацювати  §23, 24
 2. Виконати вправу 8
 3. Творче завдання – придумайте рекламу «Кисень – життєдайна речовина» (методичний прийом «Здивуй мене».)

VIІІ. Підсумок уроку

     Використовується методика «Незакінчені речення»:

 • «Якщо на Землі не було б кисню, то…»;
 • «Я думаю, що для людства важливо…»;
 • «Сьогодні на уроці мені вдалося…».

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
28 жовтня 2018
Переглядів
1362
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку