10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

ПОЛОЖЕННЯ про методичну комісію природничо-математичного циклу Державного навчального закладу «Бердичівське вище професійне училище»

Про матеріал

1.Загальні положення

1.1. Методична комісія (далі МК) – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу викладачів та майстрів виробничого навчання одного або кількох близьких за змістом предметів і професій.

1.2. МК створюється з числа основних викладачів, майстрів виробничого навчання та викладачів за сумісництвом.

1.3. Метою діяльності МК є здійснення навчально-виховної, навчально-виробничої, методичної та позакласної роботи з одного чи кількох споріднених навчальних предметів і професій.

1.4. До МК належать викладачі одного чи кількох близьких за змістом освіти предметів та майстри виробничого навчання споріднених професій.

1.5. МК може організувати свою роботу за наявності 3-х та більше учасників.

1.6. МК підпорядковується у своїй діяльності заступнику з НМР.

Перегляд файлу

ПОЛОЖЕННЯ

про методичну комісію

природничо-математичного циклу

Державного навчального закладу

«Бердичівське вище професійне училище»

 

 1. Загальні положення
  • 1.1. Методична комісія (далі МК) – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу викладачів та майстрів виробничого навчання одного або кількох близьких за змістом предметів і професій.
  • 1.2. МК створюється з числа основних викладачів, майстрів виробничого навчання  та викладачів за сумісництвом.
  • 1.3. Метою діяльності МК є здійснення навчально-виховної, навчально-виробничої, методичної та позакласної роботи з одного чи кількох споріднених навчальних предметів і професій.
  • 1.4. До МК належать викладачі одного чи кількох близьких за змістом освіти предметів та майстри виробничого навчання споріднених професій.
  • 1.5. МК може організувати свою роботу за наявності 3-х та більше учасників.
  • 1.6. МК підпорядковується у своїй діяльності заступнику з НМР.
 2. Завдання та напрями діяльності МК.
  • 2.1. Забезпечення навчально-виховної та методичної роботи на високому професійному рівні.
  • 2.2. Задоволення потреб учнів в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку.
  • 2.3. Надання допомоги викладачам та майстрам виробничого навчання у розвитку та підвищенні професійної майстерності.
  • 2.4. Обговорення питань з методики викладання предметів, професій,  принципових питань програми Міністерства освіти і науки та індивідуальних програм, затвердження робочих навчальних планів згідно Державних стандартів .
   • 2.5. Розгляд питань організації, керівництва і контролю за якістю навчальної роботи учнів ліцею.
  • 2.6. Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів;  виконання нормативних вимог до навчання та виховання учнів.
  • 2.7. Координація навчально-виховної діяльності викладачів та майстрів виробничого навчання та організація їхньої взаємодії в педагогічному процесі.
  • 2.8. Вивчення та впровадження в практику сучасних освітніх технологій навчання, форм і методів роботи на уроці та в позаурочний час.
  • 2.9. Огляди кабінетів, майстерень конкурси методичних знахідок серед викладачів та майстрів виробничого навчання МК.
 3. Організація роботи МК.
  • 3.1. Роботу викладачів та майстрів виробничого навчання МК організовано на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги, взаємодопомоги та взаємоконтролю.
  • 3.2. Роботу МК організовує голова МК, якого призначає адміністрація серед педагогів, що мають вищу кваліфікаційну категорію, користуються повагою.
 4. Завдання голови МК.
  • 4.1. Аналіз результатів організації викладачами та майстрами виробничого навчання навчально-виховної діяльності учнів із предметів і професій, що є складовими МК.
  • 4.2. Організація взаємодії викладачів та майстрів виробничого навчання, вивчення стану викладання предметів і професій, ведення навчальної документації.
  • 4.3. Організація взаємовідвідування уроків, теоретичного і виробничого навчання, позакласних заходів із предметів і професій, що є складовими МК, та взаємодопомога.
  • 4.4. Забезпечення організації заходів, спрямованих на професійне зростання викладачів та майстрів виробничого навчання, зокрема молодих та новопризначених.
  • 4.5. Організація наставництва.
 5. Обов’язки голови МК.
  • 5.1. Голова МК проводить засідання не менш як 1 раз на місяць згідно з планом.
  • 5.2. Голова МК складає план роботи на навчальний рік, який узгоджує з викладачами та майстрами виробничого навчання та який затверджує  заступник директора з НМР ліцею.
  • 5.3. Голова МК звітує про свою роботу перед педагогічною радою ліцею не менш як раз на рік.
  • 5.4. Голова МК контролює виконання навчальних планів та програм, разом із заступниками директора організовує вивчення стану викладання предмета і професії (якість, результативність), ведення навчальної документації викладачами та майстрами виробничого навчання.
 6. Права голови МК.
  • 6.1. Голова МК має право на відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів з предмета та професії, що є складовими МК, навчальної документації викладачів та майстрів виробничого навчання, які входять до складу МК.
  • 6.2. Голова МК має право звертатись по консультацію до директора та його заступників із проблем організації навчально-виховного процесу в ліцеї, виконання трудової дисципліни викладачами та майстрами виробничого навчання, які входять до складу МК.
  • 6.3. Готувати пропозиції та рекомендації викладачам та майстрам виробничого навчання для підвищення кваліфікаційного розряду.
  • 6.4. Рекомендувати викладачам та майстрам виробничого навчання різні форми підвищення кваліфікації.
  • 6.5. Ставити питання перед адміністрацією про заохочення викладачів та майстрів виробничого навчання.
 7. Обов’язки викладачів та майстрів виробничого навчання, які входять до складу МК.
  • 7.1. Організовувати навчально-виховну роботу з урахуванням основних завдань життєдіяльності ліцею, методичної проблеми області, ліцею, комісії.
  • 7.2. Організовувати свою діяльність з питань удосконалення педагогічної, фахової майстерності (навчально-виховна, методична робота).

7.3. Планувати свою діяльність з урахуванням охорони здоров’я та життя учнів, заходів техніки безпеки.

 • 7.4. Організовувати свою діяльність з питань співпраці з батьками та педагогами щодо підвищення якості навчально-виховного процесу, поліпшення якості педагогічної праці.
 1. Права викладачів та майстрів виробничого навчання, які входять до складу МК.

8.1. Звертатися до адміністрації з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.

 • 8.2. Висувати пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу у ліцеї.
 • 8.3. Вносити пропозиції щодо організації змісту атестації викладачів та майстрів виробничого навчання.
 • 8.4. Звертатись по консультацію з питань організації навчальної діяльності та виховання учнів до заступників директора ліцею.
 1. Документація МК.
  • 9.1. Положення МК.
  • 9.2. Аналіз роботи МК за рік, що минув.
  • 9.3. План роботи на рік.
  • 9.4. Протоколи засідань.
  • 9.5. План атестації викладачів та майстрів виробничого навчання, проходження курсової перепідготовки; банк даних про викладачів та майстрів виробничого навчання: якісний та кількісний склад.
  • 9.6. Інструктивно-методичні документи.
  • 9.7. Робочі навчальні плани .
  • 9.8. Поурочно-тематичні плани з предметів.
  • 9.9. Методична база доробків викладачів та майстрів виробничого навчання.
 2. Керівництво діяльністю МК.

Керівництво діяльністю МК здійснює заступник директора з НМР.

Функціональні обов’язки керівника методичної комісії

 

1. Керівництво роботою методичної комісії здійснюють голови комісій, які обираються з найбільш досвідчених викладачів, майстрів виробничого навчання і затверджуються наказом директора ПТНЗ.

2. Керівник методичної комісії професійно-технічного навчального закладу:

2.1. Чітко і конкретно визначає зміст роботи методичної комісії відповідно до цілей і завдань методичної роботи навчального закладу, визначених концепцією його розвитку, єдиною науково-методичною проблемою, нормативною базою викладання предметів, методичними рекомендаціями всіх рівнів.

2.2. Визначає приоритетні напрями роботи, завдання методичних комісій, функціональні обов’язки членів.

2.3. Складає план роботи методичної комісії на навчальний рік з урахуванням діагностування педпрацівників.

2.4. Активізує і синтезує роботу методичної комісії, організовує науково-дослідницьку, експериментальну, інноваційну роботу педпрацівників.

2.5. Відповідає за ведення належної документації методичної комісії.

2.6. Готує і проводить засідання методичної комісії.

2.7. Організовує взаємовідвідування уроків викладачів, майстрів виробничого навчання, відвідує та аналізує уроки.

2.8. Організовує методичні виставки, видавничу діяльність членів методичної комісії, участь у професійних конкурсах, ярмарках педагогічних ідей тощо.

2.9. Забезпечує готовність учнів до участі в олімпіадах (із загальноосвітніх, загальнопрофесійних, професійно-теоретичних дисциплін), конкурсах фахової майстерності серед учнів, учнівських конференціях тощо.

2.10. Збирає, аналізує і надає заступнику директора інформацію про результати проведених моніторингових контрольних робіт.

2.11. Керує організацією проведення предметного тижня (тижня професії).

2.12. Бере участь у вивченні стану викладання предмета, перевірках виконання навчальних програм, ведення учнівських зошитів, підготовці і проведенні педагогічних рад, нарад при директорові.

2.13. Контролює проведення позанавчальної роботи з предмета, професії (гуртки з предмета, гуртки технічної творчості тощо).

2.14. Проводить діагностику педагогічних працівників, здійснює її аналіз з метою корекції роботи методичної комісії.

2.15. За результатами роботи за рік подає аналітичний звіт заступникові директора та визначає тему, завдання і зміст діяльності методичної комісії на наступний рік.

2.16. Керівник методичної комісії – член навчально-методичної ради ПТНЗ.

з\п

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Чий досвід вивчається

 

Що саме?

1.

Осипчук Олена Валеріївна

 

 

 

 

 

2.

Чупринська Тетяна Вікторівна

 

 

 

 

 

3.

Чепіль Оксана Олександрівна

 

 

 

 

 

4.

Лібіченко Юлія Віталіївна

 

 

 

 

 

5.

Магденко Олена Анатоліївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Форми роботи

1.

Осипчук Олена Валеріївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Чупринська Тетяна Вікторівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Чепіль Оксана Олександрівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Лібіченко Юлія Віталіївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Магденко Олена Анатоліївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Що планується зробити проягом року

1.

Осипчук Олена Валеріївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Чупринська Тетяна Вікторівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Чепіль Оксана Олександрівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Лібіченко Юлія Віталіївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Магденко Олена Анатоліївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
382
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку