10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Поняття «конфлікт». Типи конфліктів. Зародження конфліктів та шляхи їх подолання.

Про матеріал

Конфлікти — це норма життя. Якщо у вашому житті немає конфліктів, перевірте, чи є у вас пульс. Ч. Ліксон

Перегляд файлу

Тема: Поняття «конфлікт». Типи конфліктів. Зародження конфліктів та шляхи їх подолання.

Мета: забезпечити засвоєння моделі конфлікту; показати, які існують шляхи виходу з конфліктів; розвивати вміння відстоювати та аргументувати свою позицію; працювати в групах; аналізувати документи; публічно виступати; формувати конфліктну компетентність і здатність до толерантної поведінки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Епіграф до уроку:         Конфлікти — це норма життя. Якщо у вашому житті  

                                                  немає   конфліктів, перевірте, чи є у вас пульс.

                                                                                                                 Ч. Ліксон     

ХІД УРОКУ

І.  Організаційний момент уроку

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Ми живемо у світі, де сонячне світло порозуміння часто    заступають темні хмари образ, холодний вітер підозр, блискавки конфліктів. Як зберегти прекрасну погоду в нашій душі, жити в мирі і радості? Як не «змокнути» під дощем нерозуміння і як допомогти в цьому іншим?

          Кожна людина має свій власний досвід, і всі ми сприймаємо світ по-різному. Наша унікальність — наша сила: немає двох абсолютно подібних людей, і кожний додає щось своє до розмаїття та багатогранності життя. Од­нак наша унікальність може стати водночас джерелом непорозумінь і кон­фліктів. Конфлікти — це звичайна, невід'ємна частина наших взаємин. Ми часто конфліктуємо з однокласниками, батьками, суспільством. І хоча більшість вважає конфлікт негативною, руйнівною силою, він за умови кон­структивного регулювання конфліктних ситуацій, уміння правильно пово­дитися в них, може сприяти пізнанню та зростанню.

Однією з актуальних проблем сучасного суспільства є проблема конструктивної співпраці та взаємодії. У зв'язку з цим проблема соціальних конфліктів стала предметом вивчення багатьох наук, таких як філософія, соціологія, політологія, педагогіка, психологія і т. д. У 80-ті роки XX ст. у багатьох країнах світу виникли конфліктологічні центри, а 1986 р. в Австралії за ініціативою ООН було створено міжнародний центр розв'язання конфліктів. Останнім часом наука конфліктологія набуває дедалі більш практичного значення. Можливо, невдовзі цей предмет вивчатиметься в школі.

ІII. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування

1. Що ви розумієте під поняттям «конфлікт»?

2. Чи можна дати однозначне визначення поняття «конфлікт»?

3. Якими бувають види конфліктів?

4. Яким чином можуть бути розподілені ролі в конфлікті? (Підбурювач, свідок, посібник, посередник)

Висновок. Конфлікт — це зіткнення окремих людей чи соціальних груп, що виражають різні, часом протилежні цілі, інтереси і погляди.

IV. Вивчення нового матеріалу

Конфлікт — це загострення суперечностей, що призводить до усклад­нень чи гострої боротьби.

Запитання

Чому, на вашу думку, виникають конфлікти? Що стає їхньою причиною?

У конфліктології вироблена певна модель конфлікту.

Робота зі схемою

Конфлікт

Конфліктна ситуація є основною умовою виникнення конфлік­ту, яка виявила і чітко позначила дисба­ланс інтересів учасників спірної ситуації

Інцидент — це певна подія або дія,що різко уразила інтерес однієї зі сторін і призвела до активної  протидії

Наслідки конфлікту (вихід з конфлікту)

 

Робота в групах над завданням

Щоби закріпити модель конфлікту, учні виконують завдання.

Ситуація 1

   Між двома співробітниками не склалися стосунки. У приватній розмові один висловився не зовсім коректно стосовно свого співрозмовника. Той образився, грюкнув дверима і написав скаргу на першого. Вищий керівник викликав кривдника і примусив його вибачитися. «Інцидент вичерпано», — заявив керівник задоволено, маючи на увазі, що конфлікт розв'язано. Чи це так?

1. Зверніться до моделі конфлікту і визначте:

а) що є конфліктом;

б) конфліктною ситуацією;

в) інцидентом.

2. Які наслідки конфлікту?

 


Ситуація 2.

Цікава конфліктологія

   Група підлітків зібралася послухати музику. Думки розділилися: одні хотіли слухати поп-музику, а інші були любителями «металу». Зав'язалася суперечка. Пристрасті вирували...

- Якими можуть бути шляхи розв'язання конфлікту?

Кожна група має запропонувати вихід із ситуації, що склалася, і відповісти на запитання.

    Після виступів груп вчитель підводить учнів до розуміння того, що існує три шляхи виходу з конфлікту

1. Конструктивний (гумор, поступки, компроміс, співробітництво, усвідомлення позиції сторін).

2. Деструктивний (погроза, насильство, брутальність, приниження, перехід на особистості, розрив відносин).

3. Ігнорування (відхід від розв'язання проблеми).

Розв'язуючи конфлікт, люди беруть на озброєння певну стратегію.

Робота в групах над завданням

Кожна група повинна порівняти надані тексти девізів з назвою стилів у конфлікті і правильно співвіднести девіз і стратегію.

Девізи:

 • «Ніхто не виграє у конфлікті, тому я уникатиму його». (Уникнення)
 • «Щоб я переміг, ти повинен програти». (Конкуренція)
 • «Щоб ти виграв, я повинен програти». (Пристосування)
 • «Щоб кожен з нас щось виграв, кожен з нас має щось програти». (Компроміс)
 • «Щоб виграв я, ти повинен теж виграти». (Співробітництво)

Завдання

— Як успішно розв'язати конфлікт?

Існує три шляхи виходу з конфлікту.

1. Переговори — це процес, під час якого сторони намагаються розв'язати конфлікт шляхом безпосереднього обговорення між собою. Сильна сторона переговорного процесу полягає в тому, що все залежить від самих сторін — як процес, так і результат безпосереднього обговорення.

2. Медіація. Під час медіації в процес вступає третя сторона — посередник, мета якої — допомогти опонентам домовитися. Виконуючи роль стороннього спостерігача і допомагаючи їх спілкуванню, медіатори намагаються сприяти пошуку сторонами рішення типу «виграш — виграш». І хоча медіатор бере на себе відповідальність за процес, все ж опоненти контролюють предмет дискусії та її результат.

3. Арбітраж. У випадку арбітражу третя сторона контролює не тільки процес, але й результат. Арбітри вирішують, що саме сторонам необхідно зробити для розв'язання конфлікту, і зазвичай наділені владою, здатною примусити сторони виконати відповідне рішення. У суперечках між дітьми арбітрами часто виступають батьки.

Запитання

1. У разі розв'язання конфлікту трьома способами, якими можуть бути наслідки?

2. Як почуватимуться себе учасники конфлікту в різних випадках. (За конструктивного рішення, деструктивного та ігнорування)І

3. Який шлях, на ваш погляд, найбільш оптимальний і завдасть менше потрясінь?

Конфлікт це і руйнування, і творення водночас, оскільки суперечності, що лежать в його основі, мають бути осмисленими, натомість мають бути створені нові відносини. Замість того, щоб боятися і прагнути уникнути конфлікту, слід сміливо вникати в його суть, управляти його творчою силою.

Завдання

Розробіть правила поведінки під час конфлікту.

Учні розробляють правила поведінки під час конфлікту «Кодекс поведінки», записують їх на ватмані і вивішують; відбувається загальне обговорення.

Шість правил, дотримання яких дозволяє подобатися людям

(за Дейлом Карнегі)

1. Щиро цікавтесь іншими людьми.

2. Посміхайтеся.

3. Пам'ятайте, що ім'я людини — це найбільш солодкий і важливий для неї звук будь-якою мовою.

4. Будьте гарним слухачем. Заохочуйте інших говорити про самих себе.

5. Говоріть про те, що цікавить вашого співрозмовника.

6. Навіюйте вашому співрозмовнику думку про його значущість і робіть це щиро.

 Висновок. Із точки зору результативності конфлікти можуть мобілізува­ти чи дезорганізувати (руйнувати). Але хотілося б навести слова психолога Л. А. Петровської: «Один і той самий конфлікт може бути деструктивним в одному випадку та конструктивним в іншому, виконувати негативну роль на одному етапі розвитку, за одних обставин і позитивну — за інших, за іншої конкретної ситуації». Отже, характер наслідків конфліктних ситуацій визна­чено характером змін, що відбулися в результаті розв'язання конфлікту.

Учитель пропонує учням тестування на визначення поведінки в конф­ліктній ситуації.

Умови тестування

Прочитайте і вирішіть, чи притаманна вам та або інша поведінка і про­ставте бали: часто — 3, у певних випадках — 2, рідко — 1.

Як ви зазвичай поводитеся в конфліктній ситуації, під час сварки?

 1. Погрожую і б'юся.
 2. Прагну прийняти точку зору супротивника, враховую її як свою особисту.
 3. Шукаю компроміси.
 4. Припускаю, що не мав рацію, навіть якщо не можу повірити в це оста­точно.
 5. Уникаю супротивника.
 6. Бажаю за будь-яку ціну досягти своїх цілей.
 7. Намагаюся з'ясувати, із чим я згоден, а з чим категорично не згоден.
 8. Йду на компроміс.
 9. Капітулюю.
 10.          Змінюю тему.
 11.          Нию та жаліюся, аж поки не досягну своєї мети.
 12.          Намагаюся знайти причину конфлікту, зрозуміти, із чого все почалося.
 13.          Трохи поступаюся і підштовхую тим самим до поступок іншу сторону.
 14.          Пропоную мир.
 15.          Намагаюся все обернути на жарт.

Опрацювання  результатів

  Перед вами декілька колонок, кожна з них відображає свій стиль роз­в'язання конфліктів. Впишіть набрані бали туди, де проставлений поряд­ковий номер питання, та обчисліть бали по колонках. Колонка з найвищим балом і визначає ваш стиль розв'язання конфлікту.

А

В

С

Б

Е

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

     Колонка «А» відповідає «жорсткому» типу розв'язання конфліктів. Ви до останнього наполягаєте на своєму, відстоюючи власну позицію, у якій, на вашу думку, немає і не може бути вад і помилок. Тип людини, яка завжди мав рацію.

    Колонка «В» — стиль «примирення». Ви дотримуєтеся позиції, що за­вжди можна домовитися, «дві голови краще, ніж одна». Під час суперечки ви намагаєтеся запропонувати альтернативу, шукаєте рішення, які задо­вольняють обидві сторони.

   Колонка «С» — «компромісний», одразу погоджуєтесь на компроміс.

   Колонка «Д» — «м'який» стиль. Свого супротивника ви вражаєте доб­ротою, із готовністю приймаєте точку зору супротивника, відмовляючись від своєї.

   Колонка «Е» — «уникання», ваше кредо — «вчасно піти». Ви прагнете не загострювати ситуацію, не доводите конфлікт до відкритого протистояння.

Учитель зазначає, що є пять основних способів розв'язання конфлікту:

 • співробітництво;
 • конкуренція;
 • компроміс;
 • пристосування;
 • ухиляння.

Запитання

 1. Як успішно розв'язати конфлікт?
 2. Який шлях розв'язання конфлікту є найбільш оптимальний?

Висновок. Отже, сподіваюсь, що наведені рекомендації щодо раціональ­ної поведінки у конфліктних ситуаціях допоможуть вам якщо не уникати стресових ситуацій, то, принаймні, ефективно виходити з них із найменши­ми втратами, з оптимальними результатами.

V. Закріплення нових знань

Варіант І. Метод «Мозковий штурм»

 1. Що таке конфлікт?
 2. Назвіть складові моделі конфлікту.
 3. Що таке інцидент?
 4. Назвіть шляхи виходу з конфлікту.
 5. Назвіть п'ять способів розв'язання конфлікту.
 6. Який шлях розв'язання конфлікту є найбільш оптимальний? Чому?

Варіант II. Розв'язування кросворда

Кросворд заздалегідь розміщений на дошці або ватмані.

 

По горизонталі:

1. Один із методів розв'язання конфлікту.

3. Відсутність згоди між двома і більше сторонами.

8. Одна з форм прояву конфлікту.

 1.         Суб'єктивне сприйняття конфлікту.
 2.         Сторона конфлікту, що містить сприятливі для організації елементи.
 3.         Переконання у програмовості результатів конфлікту для всіх сторін.
 4.         Досягнення згоди шляхом прийняття погляду зору іншої сторони до пев­ної межі.
 5.         Розбіжності точок зору кількох осіб.
 6.          Група методів розв'язання конфліктних ситуацій.
  19. Передання інформації між особами.

По вертикалі:

2.Намагання людини відійти від конфлікту.

 1. Сторона, що включає негативні результати конфлікту.
 2. Форма внутрішньо особистісного конфлікту.
 3. Взаємозалежність цього призводить до конфліктів.
 4. Тип конфлікту.

9.Форма прояву конфліктів.

10. Група методів розв'язання конфліктних ситуацій.

15. Тип конфлікту.

 1.         Обмеженість цього може спричинити конфлікт.
 2.         Незбігання цього може призвести до конфлікту.

VI. Підсумки уроку

   Важливо усвідомлювати й аналізувати свої вчинки під час спілкування з іншими, щоб вчасно зупинити конфліктну людину або зупинитися самому.

Запитання

 • Чи змінилася ваша думка про конфлікт?

Учитель. Психологи пропонують безліч варіантів виходу зі стресу або розслаблення. Один із них — подивитися на палаючу свічку і розслабитися. Проживаючи життя, ми знову і знову потрапляємо в конфліктогенні зони, але ми не повинні лякатися цих об'єктивних обставин. Нам необхідно вирішувати конфлікти так, щоб ніхто й не здогадувався, що вони були.

І на завершення хочу сказати: використання конструктивних шляхів вирішення конфлікту допоможе вам зберегти друзів і не мати ворогів.

 

VІI. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал уроку.

2. Написати твір-есе на тему епіграфа сьогоднішнього уроку. 

 

docx
Додано
12 січня 2018
Переглядів
5297
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку