Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Поняття про серцевий цикл. Робота серця та її регуляція

Про матеріал

Розробка уроку біології у 8 класі

Тема: Поняття про серцевий цикл. Робота серця та її регуляція.

Мета:
Освітня. Продовжити формувати знання учнів про серцево-судинну систему людини; дати поняття про серцевий цикл, його фази, роботу серця та регуляцію роботи серця;
Розвиваюча. Розвивати уміння спостерігати, порівнювати, узагальнювати,; розвивати пам'ять, увагу, логічне мислення.

Формувати ключові компетентності учнів: Спілкування державною мовою, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках, уміння вчитися впродовж життя, соціальна і громадянська компетентності, екологічна грамотність і здорове життя.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих людей.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Перегляд файлу

Тема:  Поняття про серцевий цикл. Робота серця та її регуляція.

  Мета:
Освітня. Продовжити формувати знання учнів про серцево-судинну систему людини; дати поняття про серцевий цикл, його фази, роботу серця та регуляцію роботи серця;
Розвиваюча. Розвивати уміння спостерігати, порівнювати, узагальнювати,; розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення.

Формувати ключові компетентності учнів: Спілкування державною  мовою, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках, уміння вчитися впродовж життя, соціальна і громадянська компетентності, екологічна грамотність і здорове життя.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до власного здоров’я  та  здоров’я оточуючих людей.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

1.Інформаційно- рецептивний:
а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН;
в) практичний: виконання лабораторного дослідження.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Візуальний: складання схем.
5.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва.
6.Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: хімія, медицина, математика.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м матеріали.
Основні поняття та терміни: систола, діастола, частота серцевих скорочень.


Освітні цілі:

розпізнає (на малюнках, фотографіях):

- органи кровообігу;

- елементи будови серця;

застосовує знання:
- для профілактики серцево-судинних хвороб;

уміє:

- вимірювати пульс;

називає:

- фактори, які впливають на роботу серцево-судинної системи;

характеризує:
- будову та роботу серця;
- серцевий цикл;
- автоматію роботи серця;
- велике й мале кола кровообігу;
- рух крові по судинах;
- артеріальний тиск крові;

висловлює судження:

- про значення сталості внутрішнього середовища організму людини (гомеостаз);

- щодо значення знань про функції та будову кровоносної системи для збереження здоров’я;

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток знань про внутрішнє середовище організму та кровоносну систему (У. Гарвей, ), в тому числі українських ( М. М. Амосов)

 

 

І. Організаційний етап.

Привітання учнів,  визначення психологічного настрою

   Почніть робити те, що потрібно.  

Потім робіть те, що можливо.

 І ви раптом виявите, що робите неможливе.

 Св.Франциск Ассізський

 

ІІ. Етап орієнтації.

Цікаві факти про серце (Представлення результатів виконання додаткового домашнього завдання)

Актуалізація опорних знань.  (додаток 1 )

1) Робота з тестами.

2) Вправа «Встав пропущені слова»

Фронтальна бесіда.  Взаємоперевірка
ІІІ. Етап визначення мети.

Оголошення теми та мети уроку

ІV. Етап проектування.

 

План

Знаю

Хочу знати

Вивчили на уроці

Серцевий цикл

 

 

 

Визначення ЧСС

 

 

 

Як серце зберігає свою працездатність?

 

 

 

Як регулюється робота серця?

 

 

 

 

   V.  Етап навчальної діяльності

Учні працюють в опорному конспекті (додаток 2)

 

  1. Серцевий цикл.

 

Пояснення вчителя   елементами бесіди за анімацією (https://www.youtube.com/watch?v=fGTX2I1aWRw)

 

Серце працює ритмічно. Скорочення серця (систола) чергується з його розслабленням (діастолою)

 

          Скорочення і розслаблення передсердь і шлуночків за нормальних умов взаємоузгоджені й становлять єдиний цикл роботи серця.
Серцевий цикл починається зі скорочення передсердь, яке триває (див. в табл.. в опорному конспекті) 0,1 с . За цей час кров виштовхується з передсердь до шлуночків.  Потім скорочуються шлуночки. Кров з правого шлуночка виштовхується  через венозний стовбур до легеневих артерій, а з лівого – до аорти. Скорочення шлуночків триває приблизно 0,3 с . Після цього вони розслаблюються і протягом наступних 0,4 с серцевий м'яз перебуває у стані спокою.

Скільки часу триває 1 серцевий цикл? (Запишіть у таблицю в опорному конспекті)

Тривалість серцевого циклу при частоті серцевих скорочень 72- 75  ударів на хвилину (уд./хв) становить 0,8 с.

- Скільки часу триває відпочинок передсердь  (0,7 с)

-  Відпочинок шлуночків? (0,5 с)

Період відпочинку достатній для того, щоб серце повністю відновило свою працездатність.

 

Завдання (синім кольором олівця (венозну) та червоним кольором (артеріальна))  Зафарбувати камери серця відповідно до заповнення їх кров’ю під час кожної фази серцевого циклу.

 

 

Самоперевірка, виправлення помилок за схемою на дошці.

 

Кількість серцевих циклів, які серце здійснює впродовж однієї хвилини називають  частотою серцевих скорочень (ЧСС)

 Частота серцевих скорочень (ЧСС) у стані спокою індивідуальна і коливається від 60 до 80 уд./хв. (відео «1 серцевий цикл»).

 

При збільшенні частоти серцевих скорочень тривалість серцевого циклу скорочується, переважно за рахунок періоду відпочинку.
 

 

Зараз кожен з вас навчиться визначати власну частоту серцевих скорочень.   Виконаємо    Лабораторне дослідження

 

Тема: Вимірювання частоти серцевих скорочень

Мета:  _________________ частоту серцевих скорочень у стані спокою та під час навантаження

(Після вимірювання ЧСС в стані спокою та після фізичного навантаження)


   2. Як регулюється робота серця?  (Розповідь вчителя за схемою)

Робота серця дуже добре пристосована до потреб організму завдяки механізмам саморегуляції, нервової і гуморальної регуляції.

 

складання схеми:

Робота серця

 

Саморегуляція                 нервова регуляція                  гуморальна регуляція

 

внутрішньосерцеві                 автономна нс                                              гормони                                                

механізми                          кора великого мозку                          адреналін,  тироксин     

 

Діяльність серця активізує підвищення в крові йонів Са, а гальмує  зростання  К.

 

- Виміряємо знову ЧСС після відпочинку.

 

3. Інші фактори впливу на роботу серця. Робота в групах з підручником

 

- Опрацюйте частину  § 21 с. 104-105 (останній абзац с. 104 до кінця с. 105).

За результатами опрацьованого матеріалу складіть колаж використовуючи відповідні малюнки.

 

І група визначає позитивні фактори впливу на роботу серця.

 

ІІ група визначає негативні фактори впливу на роботу серця.

 

 

-  Представлення результатів роботи в групах.

 

 

Проблемне питання:

 

Чи може забруднене навколишнє середовище впливати на роботу серця?

 

VІ. Контрольно-оцінювальний етап

 

   Узагальнення знань    Вправа «Продовж речення»  

1)  Ритмічні скорочення серця складають серцевий цикл, у якому виділяють три фази: …( скорочення передсердь, скорочення шлуночків і загальне розслаблення.) 2)   …. (Ритм серця)     є основою його здатності підтримувати високу працездатність упродовж усього життя людини.

3)  Робота серця полягає в забезпеченні безперервної течії крові по  ……  (кровоносних судинах).

4)   Пристосування серця до потреб організму досягається завдяки …… (саморегуляції, нервовій і гуморальній регуляції роботи серця.)

    

 «Так-ні»

 +  Кількість серцевих циклів, які серце здійснює впродовж однієї хвилини називають  частотою серцевих скорочень.

  -  Систола передсердь триває 0,4 с.

  + Під час систола шлуночків  відбувається скорочення шлуночків.  Передсердя розслаблені.

+ Діастола – це фаза серцевого циклу коли відбувається загальне розслаблення передсердь та шлуночків

- Діастола – це фаза серцевого циклу, яка триває 0,1 с.

 

 

Оцінювання учнів, аргументація оцінок.

 

Домашнє завдання

Опрацювати § 21.  Питання на с. 106, Дослідницький практикум.

Підготувати коротке повідомлення про В. Гарвей, М. Амосова

 

 

Рефлексія Доповніть речення на дошці

 

Сьогодні на уроці

 

Я дізнався (лась) …

Було цікаво …

Було важко …

Я зрозумів (ла), що …

Тепер я можу …

Я відчув (ла), що …

Я навчивсь (лась) …

У мене вийшло …

Мене здивувало …

Урок мені дав для життя …

 

Додаток 1

Тестове опитування (вірна одна або декілька відповідей)

 

1. Укажіть м’язову оболонку серця:

А) ендокард

Б) міокард

В) епікард

Г) перикард

 

2. Позначте складові серця

А) одне передсердя, один шлуночок

Б) два передсердя, два шлуночка

В) два передсердя, один шлуночок-

 

3. Виберіть клапани, які розташовані між передсердями і шлуночками.

А) півмісецеві

Б) двостулковий

В) тристулковий

 

4. Вкажіть кровоносні судини, які постачають серце киснем і поживними речовинами.

А) аорта

Б) легеневі артерії

В) коронарні артерії

Г) верхня порожниста вена

 

5.  Здатність серцевого м’яза сприймати подразники та відповідати на них збудженням називають:

          А) збудливість

          Б) скорочення

          В) автоматично

 

6. Венозною називають кров,  яка

         А) рухається до серця

          Б)   рухається від серця

         В)  насичена О2

         Г)   насичена СО2

 

Вправа «Доповни речення»

 

М'язовий порожнистий орган конусоподібної форми – __________________.

Серце  міститься  в  ____________________ сумці,  що  утворена  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________тканиною. У праве  передсердя  по _________________ і _______________  порожнистих  венах кров  надходить  від  усіх  частин  тіла.  Із  правого  _____________  виходить  легеневий  стовбур, через який венозна кров надходить до чотирьох _____________артерій, а  далі – до легень. У ліве передсердя впадають чотири _________________вени, які несуть _____________  кров  від  легень.  З  лівого  шлуночка  виходить  ________,  по  якій        артеріальна кров рухається до органів і тканин тіла.  Зворотному  руху  крові  перешкоджають  _________________.  Між  лівими      передсердям  і  шлуночком  розташований  ____________________  клапан,  а   ________________клапан міститься між правими передсердям і шлуночком.

 

Додаток 2

 

Вклей сторінку у робочий зошит

Тема:  Поняття про серцевий цикл. Робота серця та її регуляція.

2.  Серцевий цикл

Фаза

 

Тривалість

 

Що відбувається

Заповнення камер серця кров’ю

Напрямок руху крові

 

І. Систола передсердь

0,1

Скорочення передсердь.

Шлуночки розслаблені

Описание: Результат пошуку зображень за запитом "серцевий цикл малюнки"

За цей час кров виштовхується з передсердь до  розслаблених шлуночків.

ІІ. Систола шлуночків

0,3

Скорочення шлуночків.  Передсердя розслаблені

Описание: Результат пошуку зображень за запитом "серцевий цикл малюнки"

Кров з правого шлуночка виштовхується  через венозний стовбур до легеневих артерій, а з лівого – до аорти.

ІІІ. Діастола

0,4

Загальне розслаблення передсердь та шлуночків

Описание: Результат пошуку зображень за запитом "серцевий цикл малюнки"

Весь серцевий м’яз перебуває у стані спокою або загального  розслаблення

Серцевий цикл

 

При збільшенні частоти серцевих скорочень тривалість серцевого циклу скорочується, переважно за рахунок періоду відпочинку.

 

 

Відпочинок передсердь триває __________.   Відпочинок шлуночків триває _________________

 

 

 

Кількість серцевих циклів, які серце здійснює впродовж однієї хвилини називають ЧСС ________________________________________________________________________

 

 

 

3. Лабораторне дослідження

Тема: Вимірювання частоти серцевих скорочень

Мета:  _________________ частоту серцевих скорочень у стані спокою та під час навантаження

Кількість серцевих скорочень у стані спокою

Кількість серцевих скорочень після 10 присідань

Кількість серцевих скорочень через 10 хвилин після фізичного навантаження

 

 

 

 Підрахуйте, скільки скорочень робить серце за добу, за тиждень, за рік?

 

 

4. Робота серця

Саморегуляція                 нервова регуляція                  гуморальна регуляція

                          внутрішньосерцеві                 автономна нс                                              гормони                                                

                               механізми                          кора великого мозку                          адреналін,  тироксин   

 

Домашнє завдання

Опрацювати § 21.  Питання на с. 106, Дослідницький практикум.

Підготувати коротке повідомлення про В. Гарвей, М. Амосова

 

doc
Додано
25 листопада 2018
Переглядів
3084
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку