Портфоліо асистента вчителя

Про матеріал
Портфоліо асистента вчителя. В ньому додані матеріали для асистента вчителя. Також ви самостій додаєте свої документи та різні презентації які стосуються інклюзивної освіти.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Портфоліо. Кнот Вікторії Вікторівни

Номер слайду 2

Кнот ВіКТОРІЯ Вікторівна - Асистент вчителя. Назва навчального закладу: «Миколо-Комишуватського навчально-виховного комплексу (закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – закладу дошкільної освіти) Красноградської районної ради Харківської області » Працюю в Миколо-Комишуватського НВК з 2019 року. Освіта: Закінчила Красноградський педагогічний коледж в 2019 році. Здобула кваліфікаційну категорію “Молодший спеціаліст”. Зараз навчаюсь в Полтавському інституті імені В. Г. Короленка на психолого – педагогічному факультеті . Педагогічний стаж:немає .

Номер слайду 3

МОЄ ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО: Навчати з любов’ю, з душею, з терпінням. Докласти зусилля, додати уміння,Бажання й старання. І все – залюбки!

Номер слайду 4

Мої педагогічні принципи:- Безумовне прийняття кожного учня його сильних і слабких сторін;- Неупередженість в оцінюванні учнів;- Терпіння і терпимість;- Вміння визнати свою помилку;- Почуття гумору – невідємний методичний засіб в роботі з учнями;- Виключення важливості свого настрою в спілкуванні з дітьми.

Номер слайду 5

Памятка учителя: Щоб бути чудовим педагогом, требалюбити те, що викладаєш і любити тих, кому викладаєш. Василь Ключевський

Номер слайду 6

Мій учень !

Номер слайду 7

Законодавча база з інклюзивної освіти Наказ МОН від 31.12.2015 № 1436 "Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі" Наказ Міністерства № 44 від 23.01.2015 «Про розроблення корекційно-розвиткового та методичного забезпечення спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів» Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами ПОРЯДОК організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних Концепція розвитку інклюзивного навчання № 2442– VІ ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до законодавчих актів України з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу" До проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань освіти щодо впровадження інтегрованого та інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах». 

Номер слайду 8

ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМАРозвиток мовлення - як важлива складова цілеспрямованого подолання порушень мовлення та удосконалення мовних, мовленнєвих і соціально- комунікативних умінь та навичок у дітей в умовах інклюзивного навчання

Номер слайду 9

ОСВІТНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІУспішністьнавчаннядітейзмовнимипорушеннямившколібагатовчому залежитьвідрівняволодіннянимизв'язниммовленням. Фахівціздослідження мовленняіззагальнимнедорозвиткоммовлення(ЗНМ)відзначають,щоудітей даноїгруписпостерігаєтьсянедорозвиненняосновнихкомпонентівмовної системи(фонетико-фонетичного,лексичногоіграматичного)інедостатня сформованістьяквимовної(звукової),такісемантичної(смислової)сторін вимови. Наявністьудітейвідхиленьурозвиткувищихпсихічнихпроцесів (сприйняття,уваги,пам'яті,уявитаін)створюєдодатковітруднощів оволодіннізв'язковоюмонологічноюмовою. Оволодіннядітьмиіз. ЗНМнавичкамизв'язногомонологічного мовленняможливелишевумовахспеціальноорганізованогоцілеспрямованого навчання. Подолання. ЗНМудітейтрадиційноздійснюєтьсяшляхом використанняпоетапноїсистемиформуваннямови. Заняттязрозвитку зв'язногомовленняпроводяться1-2разинатиждень. Назаняттяхрегулярно проводитьрізноманітніігри. Проведення ігорсприяєзбагаченнютаактивізації словниковогозапасудітей,розвиваєвміннядітейшвидкознаходитивідповідь напоставленепитання,підтримуєїхемоційнуімовленнєвуакти Освітнізавдання  активизаціясловникадитини,формуванняпоняттяпромовленняі спілкування; відпрацюваннявміннявикористовувативмовленнярізніграматичні конструкції;закріпленнянавичовсловотворення; розвитокфонематичногослуху; формуваннярізнихобразнихвиразівзадопомогоюприказокта прислів'їв,вчитидітейправильновикористовуватиїхувільніймові, робитимовленняобразнимтаяскравим; заохоченнядитини доактивноїдіяльності;

Номер слайду 10

КОРЕКЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІКорекційні завдання корекція зв'язного мовлення розвиток мовневої системі (фонетико-фонематичного, лексичного і граматичного компонентів); розвиток вимовної (звукової) та семантичної (смислової) сторін вимови. виправлення звуковимови (немає окремих годин; за планом одночасно із формуванням фонематичних процесів. постановка звуків. Вимова ізольованого звука шляхом об’єднання відпрацьованих на підготовчому етапі рухів і положень органів артикуляційного апарату. Постановка звука по наслідуванню , за механічною допомогою або змішаним способом. автоматизація звуків - послідовне введення виправленого звуку в склади, слова, речення і в самостійну мову учня. Уточнення і розширення словника. Автоматизація звуку в потішках, віршах. Розвиток відчуття мовлення, слухової пам’яті, слухової уваги, мислення. диференціація звуків - поступове, послідовне диференційоване змішування звуків по моторних і акустичних ознаках: ізольовано, у складах, у словах, у реченнях, у розповідях, у самостійній мові.

Номер слайду 11

ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИФорми роботи – індивідуальна та групова Методи роботи – особисто-орієнтований підхід. 

Номер слайду 12

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІПодолання та ефективна корекція порушень мовлення у дітей в умовах інклюзивного навчання. Удосконалення соціально-комунікативних умінь та навичок у дітей із вадами слуху, зору та опорно-рухового апарату в умовах інклюзії.

Номер слайду 13

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Розвиток мовлення. Тема: Формування поняття про мовлення , як засіб впливу на поведінку людини. Мета: розвивати мовлення учнів, вчити правильно спілкуватися з ровесниками, дорослими; виховувати у дітей бажання чинити добрі справи. Закріпити поняття «слова, що означають дію предмета». Обладнання: сюжетні малюнки.

Номер слайду 14

САМООСВІТАВикористання інтернет-джерел Виготовлення наочного та роздаткового матеріалів Робота над проетками

pptx
Пов’язані теми
Логопедія, Інші матеріали
Інкл
Додано
1 квітня 2020
Переглядів
894
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку