28 січня о 18:00Вебінар: Як організувати ефективну роботу над помилками на уроках української мови

Презентація до уроку «Закон збереження маси речовини.Хімічні рівняння»

Про матеріал

«Закон збереження маси речовини.Хімічні рівняння»

Мета: ознайомити учнів із законом збереження маси речовин; сформу­вати уявлення про роботи Р. Бойля, М. В. Ломоносова й А. Л. Лавуазьє пояснити значення закону збереження маси в хімії; розкрити сутність хімічних реакцій; розвиватив учнів пізнавальний інтерес; формувати культуру праці.

Завдання:

Освітні: :

ознайомити учнів із законом збереження маси речовин;

пояснити значення закону збереження маси в хімії;

розкрити сутність хімічних реакцій;

Розвиваючі:

розвивати пізнавальний інтерес до досліджуваного предмета;

сформу­вати уявлення про роботи Р.Бойля, М.В.Ломоносова й А.Л.Лавуазьє;

розвивати вміння знаходити помилки в одержуваної інформації;

розвивати практичні вміння і навички учнів;

формувати вміння аналізувати поняття склад і будова речовини;

розвивати вміння логічно викладати свою точку зору, відстоювати її;

розвивати вміння подання отриманої інформації, в тому числі і за допомогою інформаційних технологій;

Виховні:

розвиватив учнів пізнавальний інтерес;

формувати культуру праці.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

КОНФУЦІЙ Перемога завжди на боці тих, хто правий. А правість вимірюється гідністю ідеї, яку захищаєш.

Номер слайду 2

Та що відбувається з речовинами під час хімічних реакцій? Що таке молекула? З яких частинок складається молекула? Що таке атом? Що називається валентністю? Який порядок складання хімічних формул за відомою валентністю атомів хімічних елементів?

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Мета Вивчити закон збереження маси речовин як один з основних законів природи. Показати роль учених-хіміків Р. Бойля А. Лавуазьє, М.Ломоносова в розкритті цього закону – як форми наукових знань про природу. Пояснити значення закону збереження маси речовини в хімії. Дати пояснення хімічних рівнянь як підтвердження закону збереження маси речовини

Номер слайду 5

Протягом тисячоліть люди вірили в те, що речовина може безслідно зникати, а також виникати з нічого. Це чисто житейське затвердження підтвердив і такий відомий учений, як Роберт Бойль

Номер слайду 6

Бойль виконав безліч дослідів по прожаренню металів ретортах і кожен раз маса окалини виявлялася більше маси прожарюємого металу.

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Ось що записав учений після одного зі своїх дослідів у 1673 році. «Після двох годин нагрівання був відкритий запаяний кінчик реторти, причому в неї увірвалося з шумом зовнішнє повітря. За нашим спостереженням при цій операції був прибуток у вазі на 8 гран ... »

Номер слайду 9

Російський учений М.В. Ломоносов припустив, що дослід доведений, але щось мабуть не враховано, та 5 липня 1748 він написав у листі Леонарду Ейлера

Номер слайду 10

«Всі зміни в натурі трапляються такого чину, що скільки чого в одного тіла відніметься, стільки ж додастся до іншого. Так, коли де убуде матерії, то збільшиться в іншім місці; скільки годин покладе хто на роботу, стільки ж сну відніме ... »

Номер слайду 11

Лише в 1756 році Ломоносову вдалося перевірити дослідним шляхом теоретично відкритий закон збереження маси речовини при хімічних реакціях. Подібно Бойлю російський вчений робив дослід у запаяних ретортах. Але, на відміну від Бойля, Ломоносов зважував посудини як до, так і після прожарювання не розкриваючи.

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Звідси виходить, що загальна маса атомів, а отже, і маса речовин, до і після реакції зберігаються.

Номер слайду 14

Виявилось, що коли посудину, яка містить метал, зважити до і після прожарювання, не розкриваючи її, то маса залишається незмінною. Якщо ж нагрівати метал у відкритій реторті, то маса збільшується за рахунок сполучення металу з киснем повітря. Отже через 41 рік після дослідів Ломоносова французький вчений Антуан Лоран Лавуазьє практично повторив формулювання закону в своєму підручнику.

Номер слайду 15

Оними дослідами довели, що у славного Роберта Бойля думка була хибна, бо без допущеного зовнішнього повітря вага спаленого металу залишається в одній мірі ...»

Номер слайду 16

..\..\уроки\опыты\DL_RES_0df62d3d-6faf-46fb-dbb5-862ae0b9a9d5\068.wmv

Номер слайду 17

Закон збереження маси Загальна маса речовин, які вступили в хімічну реакцію, дорівнює загальній масі речовин, які утворилися внаслідок реакції. Суть хімічної реакції полягає в перегрупуванні атомів Звідси виходить, що загальна маса атомів, а отже, і маса речовин, до і після реакції зберігаються.

Номер слайду 18

Ти вже знаєш, що під час хімічних явищ відбувається перетворення одних речовин на інші. А що відбувається при цьому з атомами, які входять до складу речовин?

Номер слайду 19

Щоб відповісти на це запитання, виконаємо демонстраційні досліди. Дослід 1. Мідну пластинку прожаримо в полум’ї. Поверхня її вкривається чорним нальотом. Це утворився купрум(ІІ) оксид CuO.

Номер слайду 20

Дослід 3. У добутий розчин зануримо залізний цвях. Через деякий час його поверхня вкриється червоним нальотом міді Cu. Дослід 2. Пластинку з чорним нальотом зануримо в хлоридну кислоту HCl. Розчин набуває зеленкувато-блакитного забарвлення. Це пояснюється тим, що в розчині утворився купрум(ІІ) хлорид CuCl2.

Номер слайду 21

Отже, відбулися хімічні перетворення речовин, які можна виразити схемою: Cu  CuO  CuCl2  Cu

Номер слайду 22

Яке значення закону збереження маси речовин?

Номер слайду 23

Закон підтверджує висновок про те, що сутність хімічних реакцій полягає в перерозподілі атомів вихідних речовин і утворенні нових сполук. Не менш важливе значення має закон збереження маси і для утвердження наукового світорозуміння, адже він доводить, що у природі ніщо не виникає з нічого і не зникає безслідно.

Номер слайду 24

Одним із прикладів хімічної реакції є горіння свічки. Але ж у процесі горіння свічки її маса явно зменшується. Чи суперечить це закону збереження маси?

Номер слайду 25

Підтвержння закону збереження маси

Номер слайду 26

Закон збереження маси речовин спостерігається тільки під час явищ, що відбуваються без руйнування атомів. Отже, межі застосування цього закону — хімічні перетворення.

Номер слайду 27

Хімічне рівняння Закон дозволяє складати рівняння реакцій і здійснювати за ними розрахунки.

Номер слайду 28

Закон збереження маси речовин є основою для складання рівнянь хімічних реакцій. Хімічні рівняння — це спосіб записувати хімічні процеси та їхні явища. До цього вдавалися ще в середні віки. Однак тоді алхіміки приховували свої знання й зашифровували свої записи.

Номер слайду 29

Н20 Н2+02 вихідні речовини продукти реакції Якщо сказати, що символи хімічних елементів — це літери хімічної мови, то формули сполук — це слова, а рівняння — цілі фрази. Так, фразу «вода розкладається з утворенням водню й кисню» можна записати з допомогою такої схеми:

Номер слайду 30

О 16 Н 1 Н 1 О 16 Н 1 Н 1 О 16 Н 1 Н 1 О 16 Н 1 Н 1 Схема розкладу води

Номер слайду 31

Н20 Н2+02 2 2 36 Для рівняння використовують коефіцієнти. коєфіціенти 4 ат. Н = 4 ат. Н 2 ат. О = 2ат. О 2·(2 · 1 + 16) = 36 4 · 1 = 4 2 · 16 = 32 + 36 = 36 Рівність числа атомів у лівій частині числу атомів у правій частині й зумовлена цим, рівність мас речовин є доказом правильності розміщення коефіцієнтів.

Номер слайду 32

Хімічне рівняння — це умовний запис хімічних реакцій з допомогою хімічних формул і коефіцієнтів.

Номер слайду 33

Вправа 1. Розв'язування вправ на розміщення коефіцієнтів у схемах хімічних реакцій.

Номер слайду 34

2 1 3 Вправа 2. Робота з картками – піднімемось на “Хімічний Олімп”

Номер слайду 35

1 2 3 4 5 m1 m2 Вправа 3. Кросворд 1. Хто через деякий час повторно відкрив цей закон? 2. Що можна сказати про суму мас і реагентів і суму мас продуктів реакції? 3. Як називаються числа, що використовуються для зрівняння кількості атомів у схемах хімічних реакцій? 4. Ким вперше був відкритий закон збереження маси? 5. Як називається умовний запис хімічного процесу з допомогою хімічних формул і коефіцієнтів?

Номер слайду 36

Висновки Під час перебігу хімічних реакцій атоми не зникають і не утворюються з нічого. Їхня кількість залишається незмінною до і після реакції. Закон збереження маси полягає в тім, що маса речовин, які вступають в реакцію, дорівнює масі утворених продуктів. Сутність хімічної реакції полягає у перерозподілі атомів, що містилися у вихідних речовинах, й утворенні з них нових сполук.

Номер слайду 37

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Туровець Олександр Антонович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
2637
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку