28 січня о 18:00Вебінар: Як організувати ефективну роботу над помилками на уроках української мови

Поняття про оксиди. Окиснення, горіння. Умови виникнення й припинення горіння.

Про матеріал

Урок з предмету «Хімія» на тему «Поняття про оксиди. Окиснення, горіння. Умови виникнення й припинення горіння». Розробка уроку у 7 класі з використанням інтерактивних методів навчання при вивченні нового матеріалу та його закріпленні.

Перегляд файлу

Тема:

Поняття про оксиди. Окиснення, горіння. Умови виникнення й припинення горіння.

Мета уроку:

навчальна:

 • розширити знання про валентність, оксиди;
 • знайти спільні й відмінні риси процесів горіння і повільного окиснення;
 • вивчити умови виникнення й припинення горіння;
 • пояснити запобіжні заходи під час роботи з горючими речовинами;

розвивальна:

 • удосконалювати  вміння працювати з текстом підручника, знаходячи в ньому потрібну інформацію;
 • розвивати вміння працювати в групах;
 • виділяти головне, порівнювати, робити висновки;
 • виявити рівень засвоєння основ­них понять, навичок  складання хімічних рівнянь

виховна:

 • виховувати відповідальність кожного члена групи за результати роботи;
 • виховувати вміння спілкуватися, критично мислити, приймати рішення.

 

Тип заняття:

 урок розвитку і закріплення навичок і умінь

Форми роботи:

метод «Ажурна пилка», письмова самостійна робота,  бесіда з учнями, самостійна робота учнів з підручником,  метод «Вилучи зайве»

Обладнання:

1. Мультимедійна система

2. Інструкції з завданнями

Основні поняття та терміни

Оксиди, горіння, окиснення

Міжпредметні зв'язки

Основи здоров’я, біологія

Девіз уроку:

                                              Щоб «перетравити» знання,

                                              треба «поглинати» їх з апетитом.

                                                                            Анатоль Франс

Структура уроку

   І. Організаційний момент

  ІІ. Перевірка домашнього завдання

 ІІІ. Актуалізація опорних знань

 IV. Мотивація навчальної діяльності

  V. Вивчення нового матеріалу

    1. Поняття про оксиди  

    2. Окиснення, горіння

    3. Умови виникнення й припинення горіння

  VІ. Узагальнення та систематизація нового матеріалу

 VIІ. Домашнє завдання

VІIІ. Підсумок уроку

 

Хід уроку

 

І. Організаційний момент

Привітання, перевірка готовності до уроку

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Самостійна робота – 10 хв.

Мета: перевірити вміння учнів складати хімічні рівняння, що характеризують 

          способи добування та хімічні властивості кисню.

І варіант

 1. Добування кисню в лабораторії.
 2. Що спільного цих рівняннях? Відповідь обґрунтуйте?
 3. На яких фізичних властивостях кисню ґрунтується спосіб збирання його методом витіснення повітря? Зобразіть схему приладу для збирання кисню в такий спосіб.

ІІ варіант

 1. Хімічні властивості кисню.
 2. Що спільного цих рівняннях? Відповідь обґрунтуйте?
 3. Чи відрізняється горіння простих та складних речовин? Відповідь поясніть.

Критерії оцінювання

10 балів – хімічні рівняння

2 бали – додаткові питання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

      Інтерактивна вправа «Допитливі, на старт!»

 1. Як називається речовина хімічна формула якої О2?
 2. Як називається ознака за якими речовини подібні або відрізняються одна від одної?
 3. Які розрізняють ці ознаки?
 4. Як називається реакція взаємодії з О2, у результаті якої виділяється тепло й світло?
 5. Як називаються речовини, що утворюються  в результаті реакцій з О2 ?

 

ІV. Мотивація навчальної діяльності

Учням пропонується чотири малюнки.

Питання: Що зайве? Чому?

Повідомлення теми та завдань уроку

V. Опрацювання навчального матеріалу

Метод «Ажурна пилка»

Клас поділяється на три групи. Кожна група отримує інструкцію із завданнями.

Інструкції

Група І

 1. Заповніть таблицю, склавши формули сполук поданих елементів з 

    Оксигеном.

Назва елемента

Хімічний символ

Метал чи

неметал

Валент-

ність

Формула сполуки з Оксигеном

Назва оксиду

Кальцій

 

 

 

 

 

Гідроген

 

 

 

 

 

Алюміній

 

 

 

 

 

Фосфор

 

 

V

 

 

Карбон

 

 

ІV

 

 

Цинк

 

 

 

 

 

Натрій

 

 

 

 

 

Ферум

 

 

ІІІ

 

 

Хлор

 

 

VІІ

 

 

Сульфур

 

 

VІ

 

 

2. Як називаються сполуки елементів з Оксигеном? Дайте визначення.

3. Порівняйте сполуки утворені елементами Кальцієм і Гідрогеном.

Група ІІ

Завдання

1. Дайте визначення поняттям «горіння» й «окиснення».

2. Порівняти процеси горіння та повільного окиснення і заповніть таблицю:

 

Горіння

Повільне окиснення

Подібність

 

 

Відмінність

 

 

 1. Навести приклади повільного окислення, які приносять користь і шкоду.

Група ІІІ

Завдання

1. Визначте умови виникнення горіння.

2. Які умови потрібні для припинення горіння?

Горіння

 

Умори виникнення горіння

Умови припинення горіння

 

 

 1. Випереджальне завдання.

Запропонуйте колаж на тему: «У дбайливих руках горіння – надійний

    помічник, у недбалих злий ворог».

Контроль і оцінювання результатів групової роботи

(Здійснюється з допомогою консультанта з числа учнів, які мають високий рівень знань, а також вчителя)

Картка консультанта

Прізвище учня

Номер питання

Кількість балів

 

 

 

Варіант оцінювання (п’ятибальна шкала)

 • 0 балів – учень не знає відповіді на запитання;
 • 5 балів – учень дає правильні і повні відповіді;
 • 1,2,3,4 балів – виставляються за відповіді, в яких  допущені помилки та неточності різного роду

Звіт І групи

Поняття про оксиди.

Учні по черзі заповнюють таблицю.

Назва елемента

Хімічний символ

Метал чи

неметал

Валент

ність

Формула сполуки з Оксигеном

 

Назва оксиду

Кальцій

Са

Ме

II

СаO

кальцій оксид

Гідроген

H

неМе

I

H2O

гідроген оксид

Алюміній

AL

Ме

III

AL2O3

алюміній оксид

Фосфор

P

неМе

V

P2O5

фосфор(V) оксид

Карбон

C

неМе

ІV

CO2

карбон(ІV) оксид

Цинк

Zn

Ме

II

ZnO

цинк оксид

Натрій

Na

Ме

I

Na2O

натрій оксид

Ферум

Fe

Ме

ІІІ

Fe2O3

ферум(ІІІ) оксид

Хлор

CL

неМе

VІІ

CL2O7

хлор(VІІ) оксид

Сульфур

S

неМе

VІ

SO3

сульфур(VІ) оксид

 

Оксиди – це складні речовини, утворені двома елементами, один з яких     обов’язково є Оксиген.

Класифікація оксидів за складом:

А. Оксиди металів – СаО

Б. Оксиди неметалів – Н2О

Номенклатура оксидів:

А. Якщо елемент має сталу валентність

     Н2О – гідроген оксид;

Б. Якщо елемент має змінну валентність, то вона вказується в дужках після 

    назви елемента

     СО2 – карбон(ІV) оксид

Звіт ІІ групи

Окиснення, горіння

Горіння – хімічна реакція, яка супроводжується виділенням тепла і світла.

Окиснення – хімічна реакція речовини з киснем.

Окиснення буває:

А. Швидке (горіння);

Б. Повільне

 

Горіння

Повільне окиснення

Подібність

тепло

тепло

Відмінність

світло

відсутність світла

 

Приклади реакції повільного окиснення

 

Корисні

Шкідливі

- використання компосту в парниках і 

  теплицях

- вино перетворюється на оцет;

 

- листя, трава, деревина зотлівають і

  гниють;

- залізо покривається іржею;

- окиснення органічних речовин, що з 

  їжею потрапляють в організми

  людей і тварин.

- в зерносховищах, вологість насіння.

Звіт ІІ групи

Умови виникнення й припинення горіння.

Горіння

 

Умори виникнення горіння

Умови припинення горіння

- нагрівання речовин до температури

  займання;

- доступ кисню

- охолодити речовину;

- припинити доступ кисню:

  А водою;

  Б піском:

  В ковдрою;

  Г вогнегасником.

 

 

Фізкультхвилинка (1 хв.)

Руханка «Буратіно»

Буратіно підтягнувся,

Раз нагнувся, два нагнувся,

Руки в боки він розвів –

Мабуть, ключик загубив,

А щоб ключик відшукати,

Треба нам навшпиньки стати.

VI. Узагальнення та систематизація знань

Вправа «Чомучка»

 1. Чому величезні терикони на Донбасі димлять, як справжні вулкани?

          (Причина цього тепла – повільне окиснення піриту й органічних    

          речовин киснем. Терикони «видихають» в атмосферу гази: чадний,

          вуглекислий, сірчистий, сірководень та інші.)

 1. Чому кажуть у народі: «Мокрого поліна вогонь не лиже»? (Мокре поліно не горить. Бо не нагрівається до температури займання, тому що частина тепла витрачається на випаровування води.)
 2. Чому якщо у трубі загорілася сажа, треба почати налити в пічці сірку. Поясніть принцип дії такого «вогнегасника». ( Сірка під час горіння утворює важкий газ – сульфур(IV) оксид, який не підтримує горіння й припиняє доступ повітря, і вогонь гасне)
 3. Чому велику пожежу в лісі можна загасити зустрічним вогнем. Поясніть, як зустрічний вогонь гасить пожежу?(У романі К. Паустовського  «Повість про ліс» головний герой так це пояснює: «Весь сенс зустрічного вогню в тому, щоб надати пожежі великої сили, роздути її до величезних розмірів. Тоді в повітрі витратиться одразу майже весь кисень)
 4. Чому рано навесні для отримання раннього врожаю в парнику спочатку кладуть гній, а потім насипають землю? (Відбувається реакції повільного окиснення гною, що супроводжується виділенням тепла)

Вправа «Піраміда»

Скласти формули оксидів, комбінуючи частини зліва направо та згори вниз. Сума всіх оксидів дорівнює Аr(С):

 

 

 

 

Mg

 

 

 

 

 

 

 

Zn

O

S

 

 

 

 

 

Na2

O

Ca

O2

Fe2

 

 

 

P2

O

Cu

O

AL2

O3

K

 

H2

O

Ba

O

Ag2

O

C

O

O2

 

MgO, ZnO, SO2, Na2O, CaO, Fe2O3, CuO, AL2O3, H2O, BaO, Ag2O, CO

 

 

 

Вправа «Вилучи зайве» з елементами бесіди

1.  MgO, ZnO, SO2, Na2O

2. H2O, B2O3, Ag2O, CO

3. MgO, ZnO, CaO, Fe2O3

VIІ. Домашнє завдання

 1. Опрацювати  §21 ст. 118, § 22
 2. Виконати вправи: 15, 17
 3. Творче завдання -  виготовити плакат або колаж на теми:
 • Стережись пожежі;
 • Як припинити горіння;
 • Джерела виникнення пожежі в природному середовищі.

VIІІ. Підсумок уроку

 • Чи цікаво було на уроці?
 • Що далося легше, складніше?
 • Над чим потрібно ще попрацювати?
 • Як матеріал уроку допоможе у житті?
 • Як би ти оцінив свою роботу, роботу групи?

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
28 жовтня 2018
Переглядів
1229
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку