Опрацьовуємо інструктивно-методичні матеріали МОН

Створення безпечних умов перебування учасників освітнього процесу є пріоритетним напрямом у підготовці закладу освіти до нового навчального року. Виконання яких вимог, норм і правил слід забезпечити у цей період? Аби забезпечити своєчасну та якісну готовність школи Міністерство освіти і науки України пропонує врахувати у роботі інструктивно-методичні матеріали щодо організації роботи з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності (лист МОН від 22.07.2022 № 1/8462-22). Тож, розбираємося детально!

Приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм

З метою проведення відповідної роботи наприкінці поточного навчального року керівник закладу освіти має видати організаційний наказ «Про підготовку до нового навчального року», яким затвердити: 

 1. План заходів щодо підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону.
 2. План організаційних та ремонтних робіт до початку експлуатації приміщень закладу освіти в новому навчальному році.
 3. Склад, завдання та порядок роботи робочої комісії з перевірки виконання організаційних та ремонтних робіт.

Крім того, по закладу освіти видається наказ, яким затверджується склад постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій, яка визначає готовність закладу освіти до опалювального сезону та нового навчального року. Комісія має скласти такі акти:

 • акт обстеження приміщень та інженерних комунікацій закладу освіти та акти-дозволи на введення їх в експлуатацію. До акт-дозволу на спортзал і спортивні споруди додаються відомості про випробування навчального спортивного обладнання, яке використовується в освітньому процесі;
 • акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту, що є на балансі закладу освіти (сховище або протирадіаційне укриття);
 • акт оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання як найпростішого укриття для населення.

Під час підготовки закладу освіти до нового навчального року складаються (оновлюються) паспорти навчальних кабінетів (лабораторій),  переглядаються терміни перевірки експлуатації обладнання і технічних засобів, зокрема захисних.

Також у цей період керівник закладу освіти має організувати проходження щорічного медичного огляду працівниками закладу освіти та забезпечити контроль за проходженням щорічних обов’язкових профілактичних медичних оглядів учнів.

Після закінчення всіх підготовчих заходів до нового навчального року керівник закладу освіти має видати наказ про призначення відповідальних осіб за:

 • організацію роботи з питань цивільного захисту, охорони праці, безпеки життєдіяльності;
 • пожежну безпеку, стан безпеки будівель та споруд, електрогосподарства, газового господарства, тепломережі та з інших питань діяльності закладу освіти (за потреби).

Прийом готовності закладу освіти до нового навчального року здійснює комісія, яка створюється наказом відповідного органу управління освітою, на підставі відповідного акту.

Підготовка території закладу

Під час підготовки території закладу освіти слід звернути увагу  на дотримання таких вимог:

 • підходи до будівлі, в’їзди й входи на територію, проїзди й доріжки повинні мати тверде покриття;
 • територія закладу освіти повинна вчасно очищатися від горючих відходів, сміття, листя, сухої трави тощо;  
 • господарський майданчик, має бути ізольований від інших зон, розташований поблизу харчоблока, мати тверде покриття й окремий в’їзд із вулиці;
 • сміттєзбиральники мають бути закриті кришками й розміщуватися під накриттям, не ближче 25 м від будівлі. Сміття має систематично вивозитися з території, спалювати його на території забороняється; 
 • всі колодязі на території повинні бути закриті кришками, а ями мати огородження.

Також потрібно звернути увагу на стан карнизів на даху споруди – наявність на них моху, порослих дерев та рослин свідчать про пошкодження покрівлі даху, що згодом може призвести до руйнування карнизів та стін.

Підготовка документації з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Під час підготовки закладу освіти до нового навчального року слід перевірити наявність таких документів:

1. Матеріали щодо інституційного аудиту або атестації закладу освіти (наявність висновку з охорони праці).

2. Затверджені правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників.

3. Колективний договір з розробленими комплексними заходами з цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності й матеріали щодо його виконання (оформлені акти 2 рази на рік).

4. Посадові інструкції працівників закладу освіти з їхніми особистими підписами, які містять розділ з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

5. Посвідчення про перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності керівника закладу освіти, його заступників і членів відповідної комісії закладу освіти.

6. Матеріали щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці (оформляються не рідше одного разу на 5 років).

7. Накази керівника закладу освіти про:

 • призначення відповідальних осіб за організацію роботи з питань цивільного захисту, охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі освіти і окремих структурних підрозділах (кабінетах, лабораторіях, майстернях тощо);
 • призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку, стан безпеки будівель та споруд, електрогосподарства, тепломережі, газового господарства та інших питань діяльності закладу освіти (за потреби);
 • проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності відповідною комісією  закладу освіти (протоколи засідання оформлюються один раз на 3 роки, новоприйнятих на роботу працівників – протягом місяця).

8. Затверджені плани заходів на календарний рік щодо:

 • поліпшення стану умов і охорони праці, здоров’я працівників та учнів;
 • забезпечення пожежної безпеки закладу освіти;
 • попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму.

9. Акти, які оформлюється щорічно перед початком навчального року:

 • обстеження приміщень та інженерних комунікацій закладу освіти до початку навчального року та опалювального сезону;
 • оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту  (у разі наявності сховища або протирадіаційного укриття);
 • оцінки об'єкта щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття.

10. Акти, які оформлюються один раз на 6 місяців:

 • технічного обслуговування й перевірки внутрішніх пожежних кранів;
 • перевірки стану вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горищного приміщення.

11. Акт обробки дерев'яних конструкцій горищного приміщення будинку вогнезахисним складом (оформлюють один раз на 3 роки).

12. Щорічні акти-дозволу на:

 • проведення занять у спортивних залах (на спортивних майданчиках);
 • проведення занять у кабінетах (лабораторіях) фізики, хімії, біології, інформатики, охорони праці, безпеки життєдіяльності;
 • введення в експлуатацію устаткування в навчальних майстернях і лабораторіях.

13. Протоколи перевірки опору заземлення устаткування (оформлюються один раз на два роки).

14. Журнал обліку первинних засобів пожежогасіння.

15. Перелік інструкцій з охорони праці, затверджений керівником закладу освіти. 

16. Інструкції з охорони праці для всіх професій і видів робіт (переглядаються один раз на 3 роки для робіт підвищеної небезпеки, на 5 років – для інших робіт). 

17. Програми вступного інструктажу з охорони праці та первинного інструктажу з охорони праці на робочому місці, затверджені керівником закладу освіти. 

18. Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.

19. Журнали реєстрації:

 • інструкцій з охорони праці;
 • вступного інструктажу з охорони праці;
 • інструктажів з охорони праці на робочому місці;
 • інструктажів з учнями, слухачами, студентами з безпеки життєдіяльності (в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні тощо);
 • нещасних випадків з працівниками;
 • нещасних випадків з учнями, слухачами, студентами. 

20. Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь).

Проведення протипожежних заходів  в закладі освіти

Щорічно на початку навчального року наказом керівника закладу освіти має бути затверджений протипожежний режим, який містить порядок:

 • утримання шляхів евакуації; 
 • застосування відкритого вогню; 
 • використання побутових електронагрівальних приладів; 
 • проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт;
 • проїзду та стоянки транспортних засобів;
 • прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого спецодягу та ганчір’я;
 • очищення елементів вентиляційних систем від горючих відкладень; 
 • відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі;
 • огляду, зачинення приміщень, будівель після закінчення занять і роботи закладу освіти;
 • проходження посадовими особами навчання та перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення;
 • організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту;
 • проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного, а також навчального обладнання;
 • скликання у разі виникнення пожежі членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони (за наявності), посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку (вночі, у вихідні та святкові дні);
 • дій у разі виникнення пожежі (порядок і спосіб оповіщення учасників освітнього процесу, послідовність їх евакуації, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного та навчального устаткування, вимкнення електроустановок, ліфтів, застосування засобів пожежогасіння тощо).

План евакуації в закладі освіти має бути оформлений на кожен поверх будинку, затверджений керівником закладу освіти та підписаний особою, яка відповідальна за пожежну безпеку. Він має бути розміщений на видному місці, вчасно переглядатися з урахуванням наявних умов та містити: 

 • схему поверху з зазначенням шляхів і напрямків евакуації;
 • місця розташування первинних засобів пожежогасіння, електричних щитків й засобів зв'язку. 

У куточку пожежної безпеки мають бути розміщені відповідні плакати, інструкція з пожежної безпеки, список добровільної пожежної дружини з їхніми обов'язками.

Під час підготовки закладу освіти потрібно перевірити систему протипожежної безпеки закладу освіти, зокрема: 

 • внутрішні пожежні крани. Вони мають бути розміщені в настінних шафах й опломбовані, укомплектовані рукавами й приєднаними до них стовбурами, у місцях з'єднання мають бути гумові ущільнювальні прокладки. На дверцятах шафи має бути нанесений літерний індекс із порядковим номером і номером телефону найближчої пожежної частини (за підсумками перевірки складаються акти про укомплектованість внутрішніх пожежних кранів). Також не рідше двох разів у рік (навесні й восени) необхідно проводити роботи з технічного обслуговування внутрішніх пожежних кранів й перевіряти їх на працездатність шляхом пуску води. Для цього вибирають два найвищі пожежні крани, розгортають пожежні рукави й повністю відкривають вентилі (довжина компактного струменю має бути не менше 17 м). Після цього пожежні рукави просушують і перекочують на нове укладання (за підсумками робіт заклад освіти складає акти про технічне обслуговування і перевірку працездатності внутрішніх пожежних кранів);
 • вогнегасники. Споруди та приміщення закладу освіти повинні бути забезпечені вогнегасниками у достатній кількості та систематично перевірятися (складаються акти приймання вогнегасників після технічного обслуговування). 

Двері або люки горищ мають бути постійно замкнені та мати  написи з визначенням місця зберігання ключів. Обробка дерев'яних конструкцій горищних приміщень вогнезахисним засобом має проводитися не рідше одного разу на 3 роки, а перевірка стану вогнезахисної обробки - один раз на 6 місяців (за підсумками робіт з складаються відповідні акти).   

Фарби, лаки, розчинники й інші легкозаймисті рідини повинні зберігатися в окремих будівлях - складах, що підтверджується відповідним актом. Також у закладі мають бути акти про технічне обслуговування систем протипожежного захисту (СПЗ) відповідно до ДБН В.2.5-56:2014.

Підготовка електрогосподарства

Під час огляду електрогосподарства закладу освіти слід перевірити наявність таких документів:

наказ керівника закладу освіти про призначення відповідального за електрогосподарство, організацію навчання й перевірки знань з електробезпеки; 

 • підтвердження навчання відповідального за електрогосподарство закладу освіти в спеціалізованому навчальному центрі із присвоєнням 4 групи електробезпеки (один раз на три роки). Особи технічного персоналу, що виконують роботи, при яких може виникнути небезпека ураження електричним струмом, проходять інструктаж і перевірку знань один раз на рік за місцем роботи із присвоєнням І групи електробезпеки із записом у журналі реєстрації первинного інструктажу з охорони прац; 
 • журнал реєстрації первинного інструктажу з охорони праці, де зафіксований інструктаж і перевірка знань особи технічного персоналу, яка виконує роботи з ризиком ураження електричним струмом і має І групу електробезпеки;
  паспортів на електроустановки;
 • протоколи перевірки опору ізоляцій електромережі й заземлення устаткування (складаються один раз на два роки). Недоліки, виявлені під час перевірки, мають усуватись електротехнічним персоналом зі складанням акта або протоколу.

Також потрібно перевірити стан:

 • електрощитових кімнат. Вхідні двері в електрощитову кімнату мають бути постійно замкнені, оббиті з обох сторін жерстю із загином жерсті на торець дверей. На зовнішній стороні вхідних дверей має бути написане призначення приміщення, місце зберігання ключів і нанесений попереджуючий знак «Обережно! Електрична напруга»;
 • електричних щитів. Вони повинні постійно бути замкнені. На зовнішній стороні дверцят електрощитів має бути нанесено: порядковий номер щита, яка подається на щит напруга й попереджуючий знак«Обережно! Електрична напруга»;
 • освітлення території закладу освіти. На території мають бути освітлені пішохідні доріжки, вхідні двері, відкриті спортивні майданчики з підводкою електроживлення до стовпів підземним кабелем. Дверцята комутаційних люків на бетонних стовпах повинні бути постійно закриті.

Під час огляду приміщень слід звернути увагу на дотримання таких вимог: 

 • світильники мають бути надійно підвішені до стелі й мати світлорозсіювальну арматуру;
 • комутаційні коробки мають бути закриті кришками;
 • корпуси й кришки електровимикачів і електророзеток не повинні мати відколів і тріщин, а також оголених контактів і приводів;
 • усі електророзетки та пристрої мають бути промарковані за номінальною напругою.

У закладі освіти забороняється використання нестандартних (саморобних) електронагрівальних приладів, повітряних ліній електропередачі й зовнішніх електропроводок, прокладених територією закладу освіти над горючими покрівлями, навісами й відкритими складами горючих матеріалів. 

Підготовка укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту (фонд ЗСЦЗ)

Під час підготовки укриттів фонду ЗСЦЗ закладу освіти до нового навчального року слід перевірити виконання відповідних вимог,  норм і правилами, зокрема:

 • споруди мають захищатися від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими, технологічними та стічними водами; 
 • місця розташування ЗСЦЗ мають бути позначені табличками (написами) та покажчиками руху до них; 
 • біля вхідних дверей має бути табличка із зазначенням номера споруди, її власника, місця зберігання ключів, особи, відповідальної за утримання та експлуатацію відповідного укриття в мирний час, її місцезнаходження і номера телефону;
 • у нічний час таблички позначення захисної споруди і входи мають бути освітлені або дубльовані світловими покажчиками;
 • входи до захисних споруд мають забезпечувати вільний доступ до приміщень, мати достатню (нормативну) пропускну спроможність та можливість користування ними особами з інвалідністю. У разі відсутності на входах пандусів потрібно додатково обладнати дерев’яні або металеві трапи; 
 • підходи до зовнішніх дверей, двері та сходові марші мають утримуватися у справному стані, очищуватися від бруду і сміття, а в зимовий час - від снігу і льоду. Захаращення входів не допускається;
 • приміщення мають забезпечуватися штучним освітленням. Забороняється прокладання тимчасових електричних та інших інженерних мереж, незакріплених електричного обладнання і світильників та світильників із незахищеними лампами розжарювання; 
 • місця розташування первинних засобів пожежогасіння, план евакуації із захисної споруди мають бути позначені та освітлені.

Також МОН наголошує, що інструктивно-методичні матеріали носять рекомендаційний характер. Рішення щодо порядку підготовки та перевірки готовності закладу освіти до нового навчального року приймаються відповідними керівниками з урахуванням особливостей функціонування закладів освіти на місцях.

Бажаєте дізнатися більше про організацію освітнього процесу у новому навчальному році? Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook та телеграм-каналі та слідкуйте за анонсами!   

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter