Корисні лайфхаки щодо організації роботи в міжатестаційний період.

Портфоліо – це чудовий спосіб наочно продемонструвати діяльність вчителя, відстежити його творче зростання та вдосконалення професійної майстерності. Як створити якісне портфоліо, що вразить з першого погляду? Про це і поговоримо!

Існує безліч підходів до створення портфоліо. Головне – об'єктивно проаналізувати педагогічну діяльність, систематизувати досягнення й визначити способи вдосконалення освітнього процесу. Погодьтеся, що провести цю масштабну роботу за декілька днів майже неможливо. Саме тому варто впродовж міжатестаційного періоду фіксувати всі здобутки та нічого не загубити.

Персональна картка професійного самовдосконалення педагога у міжатестаційний період

Існують різні способи проведення аналізу педагогічної діяльності в міжатестаційний період. Наприклад, можна складати щорічний звіт, а можна просто збирати документи та матеріали щодо підвищення кваліфікації. Але для проведення систематичного та всебічного моніторингу найоптимальнішим варіантом є створення картки професійного самовдосконалення. Вона допоможе наочно продемонструвати весь шлях професійного зростання та ефективно планувати подальшу траєкторію розвитку. 

Спочатку варто оформити титульну сторінку, внесши туди загальні відомості про вчителя:

 • дата народження;
 • освіта (назва закладу освіти, рік закінчення, спеціальність); 
 • педагогічний стаж; 
 • навчальні предмети, які викладає; 
 • предмет, за яким атестується; 
 • курси підвищення кваліфікації за фахом та спецкурси (рік та встановлений рівень професійної компетентності);  
 • рік попередньої атестації; 
 • кваліфікаційна категорія (за наявності – педагогічне звання, науковий ступінь).

Аби картка відбивала повний цикл та ефективність роботи, слід систематично вносити до неї інформацію про досягнення (власні та учнів) за роками. Для зручності у використанні можна скласти таблицю. Її ви знайдете у нашій Бібліотеці: «Результати педагогічної діяльності вчителя в міжатестаційний період».

Також пропонуємо таблицю, яка дозволить не лише чітко систематизувати підвищення кваліфікації за формами та видами, а й розраховувати необхідну кількість годин за роками. Її ви також можете завантажити у Бібліотеці: «Проєктування індивідуальної траєкторії професійного зростання».

Якісне заповнення індивідуальної картки дозволить створити неймовірне портфоліо, яке розкриє всі здобутки вчителя в міжатестаційний період.

Оформлення портфоліо

Аби портфоліо відповідало принципам академічної доброчесності та загальним педагогічним нормам, під час його складання варто забезпечити:

 • правдивість: інформація має бути достовірною, її можна легко перевірити; 
 • конкретність, наочність та науковість: зазначені компоненти педагогічної діяльності (методи, техніки, прийоми тощо) мають бути підкріплені практичними прикладами та відповідати теорії педагогіки; 
 • цілісність, системність і тематична завершеність: опис представлених матеріалів має бути послідовним та чітко взаємопов’язаним між собою; 
 • структуризація, логічність та лаконічність матеріалів;
 • естетичність матеріалів;
 • цілеспрямованість на самовдосконалення. 

Вивченню та узагальненню може підлягати загальна система педагогічної діяльності чи робота з певної проблеми, опанування інноваційних чи традиційних технологій, прийомів тощо. 

Структура портфоліо

На розсуд учителя портфоліо можна оформити як у вигляді традиційної теки, так і в електронному форматі. Але воно повинно мати чітку структуру та систематизацію.

Титульний лист. У правому верхньому куті розміщується фото 5х4 (рекомендовано), вказується ПІБ учителя, кваліфікаційна категорія (педагогічне звання). Аби портфоліо одразу викликало позитивні емоції та надовго запам'яталося, варто вибрати читабельний шрифт й яскравий колір.

Зміст портфоліо. У змісті перелічуються всі зібрані матеріали (їх необхідно розподілити за окремими розділами, з позначенням сторінок).

Візитівка. Цей розділ містить загальну інформацію про педагогічного працівника, зокрема: 

 • прізвище, ім'я, по батькові;
 • рік народження; 
 • освіта (назва закладу освіти, рік закінчення, отримана спеціальність та кваліфікація); 
 • трудовий та педагогічний стаж роботи в закладі освіти.  

Портфель сертифікованих досягнень. Цей розділ свідчить про професійне вдосконалення педагогічного працівника та  відбиває досягнення вчителя: 

 • підвищення кваліфікації (за останні 5 років). Тут варто зазначити всі курси, зокрема із суміжних областей. Для зручності цю інформацію можна оформити у вигляді таблиці:

 

 • копії документів, що підтверджують присвоєння вчених або почесних звань; 
 • перелік отриманих нагород (грамоти, листи подяки, дипломи різних конкурсів). Оскільки останнім рядкам зазвичай приділяється менше уваги, нагороди краще розміщувати у порядку значущості.

Підвищення кваліфікації – важлива та невід'ємна частина професійного життя педагога. І від того, наскільки якісним він буде, залежить подальша ефективність роботи. Тож варто обрати найкращі шляхи та інструменти підвищення кваліфікації, визначити дієві способи самоосвіти. Саме про це говоритимемо 20 листопада в межах Всеукраїнської інтернет-конференції «Підвищення кваліфікації та самоосвіта педагога». Долучайтеся!

Професійна компетентність. Цей розділ є одним із ключових, оскільки демонструє педагогічний досвід учителя і його різноманітність. Його наповнення залежить від мети створення портфоліо та може містити інформацію про: 

 • вибір освітньої програми та навчально-методичної літератури;
 • використання інноваційних освітніх технологій та обґрунтування їх вибору; 
 • застосування засобів педагогічної діагностики; 
 • використання цифрових технологій в освітньому процесі;
 • співпрацю з іншими освітніми установами, закладами вищої освіти;
 • участь у фахових конкурсах педагогічної майстерності; 
 • виступи на різноманітних методичних заходах. Для зручності можна використовувати таблицю за формою: 

 

 • проведення наукових досліджень та розробка авторських програм; 
 • перелік друкованих робіт. Його можна оформити у вигляді таблиці:

 

 • підготовка творчих звітів, доповідей, статей тощо. 

Результати педагогічної діяльності. Цей розділ безпосередньо відображає якість освітнього процесу та включає: 

1. Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів та сформованих ключових компетентностей з предмета, що викладається, за останні 3-5 років. Сюди входять дані про: середній річний бал здобувачів освіти за всіма класами, в яких працює вчитель; середній бал ДПА; результати ЗНО (в разі потреби); відомості про наявність медалістів тощо.

2. Моніторинг якості участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах, МАН (міського, обласного та Всеукраїнського рівнів).

Зверніть увагу! Порівняльний аналіз краще представляти у вигляді графіків, діаграм, таблиць, інфографік тощо.

Позаурочна діяльність. У цьому розділі можна подати інформацію про проведені позакласні заходи та виховні конкурси, програми гуртків та факультативів, творчі роботи учнів тощо.

Класне керівництво. Якщо ви є класним керівником, до портфоліо можна додати інформацію про участь учнів класу в шкільних заходах, соціальних проєктах, творчих конкурсах, а ще про роботу з батьками. Також сюди можна внести дані про наявність правопорушень в учнів класу (чи їх відсутність).

Обсяг опису в портфоліо не має бути великим, тому деякі матеріали краще розміщувати у додатках. Наприклад, у них можна розмістити:

 • автобіографію;
 • педагогічну філософію;
 • найцікавіші матеріали виступів та доповідей на методичних чи наукових заходах;
 • найвагоміші публікації;
 • цікаві розробки уроків і позакласних заходів;
 • копії документів, що засвідчують підвищення кваліфікації;
 • копії дипломів, грамот, сертифікатів учителя та його учнів.

Портфоліо – це не просто особистий план реалізації професійного потенціалу. Це пошук відповідей на власні запитання, який дозволяє поглянути на свою роботу об'єктивно. І саме цей процес сприяє ефективному професійному зростанню педагога!

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter