10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Позакласний захід "Літо з англійською"

Про матеріал

Підготовка і проведення тематичної зміни «Літо з англійською» спрямована на розв'язання проблеми організації культурного дозвілля під час літнього відпочинку і оздоровлення обдарованих школярів

Перегляд файлу

 «Літo з англійською»

Підготовка і проведення тематичної зміни «Літо з англійською» спрямована на розв’язання проблеми організації культурного дозвілля під час літнього відпочинку і оздоровлення обдарованих школярів та студентів відповідно до вимог національної доктрини розвитку освіти, Державної програми «Вчитель». Метою даної роботи є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, особливо сільської місцевості, які мають здібності до вивчення іноземних мов, є переможцями олімпіад, конкурсів різних рівнів з цього фаху, поліпшення їх культурологічної та мовної підготовки.

Проведення режимних, оздоровчих, розважальних заходів англійською мовою стимулює дітей до поглибленого вивчення мови з використанням резервів кожної особистості окремо і всього колективу дітей, сприяє розвитку їх мовної та мовленнєвої компетенції, їх особистому, інтелектуальному та мовленнєвому розвитку, змістовній організації дозвілля, та створює умови для проходження студентами розмовної практики, закріплення їх професійних умінь і навичок.

Проведення тематичної зміни «Літо з англійською» створює умови для розширення можливостей у оволодінні іншомовним спілкуванням, залучення дітей до неформального вивчення іноземної мови, з максимальним урахуванням їх особистісних потреб, у штучно створеному мовному середовищі.

Для організації і здійснення цієї роботи залучаються викладачі іноземної мови як координатори роботи, кращі студенти спеціальності «Початкове навчання з правом викладання іноземної мови», які володіють іноземною мовою та методикою її вивчення, вожатими. Активна участь в роботі тематичної зміни волонтерів Корпусу Миру сприяє підвищенню мотивації до вивчення іноземної мови, вихованню інтересу до культури та традицій країн, мова яких вивчається. Протягом зміни волонтери проводять заняття розмовних гуртків, де вчать дітей спілкуватися англійською мовою, спортивні гуртки з американського футболу, волейболу, фрізбі та ігровий гурток для наймолодших. Діти швидко долають психологічний бар’єр іншомовного  спілкування, дізнаються багато корисного і цікавого про життя та дозвілля своїх однолітків в Америці.

Оскільки в літній період діти прагнуть до конкретної, але нетривалої діяльності, виявляють зацікавленість до всього нового, вони емоційно активні та допитливі, доцільно пропонувати стандартні і нестандартні види та форми роботи. Загальнотабірні заходи повинні мати окремі елементи  використання іноземної мови як засобу проявити дітям свої інтелектуальні та творчі здібності.

Досвід показує, що для розширення іншомовних вмінь та навичок в цей період необхідно більше уваги приділяти гуртковій роботі. Поряд з проведенням розмовних гуртків доцільно організувати країнознавчий гурток, драматичний гурток, театр музичної казки, англомовний клуб, що розширить можливості дітей для розучування англійських пісень, віршів, реалізації інсценізацій казок на іноземній мові. Саме неформальне спілкування в невеликих групах може мотивувати дітей до власного самоствердження та самореалізації.

Назви та девізи загонів

 


Group    Kukrynixy

Motto: Kukrynixy. What is that?

It is something not too bad.

We are funny, we are great

We are ready to create

Our group is first to wake.

Our group is first to sleep.

We’re the best to rest and bathe.

We’re the best in everything.

 

Group   “Crazy Ducklings”

Motto: “Quack-quack!”  every day.

“Quack-quack!”  Don’t quack in vain.

Be together in any weather.

 

Group  “Non Stop”

Motto: Never backwards!

Never in place!

Only ahead!

Only together!

 

Group  “The Shining Sun”

Motto: Summer time is

Time for play.

We’re happy

All the day.

 

Group  “Bingo”

Motto: Bingo is super

Bingo is cool

Bingo is great

In summer, at school.

 

Group “Rainbow”

Motto:  Red and orange, red and  

                                      orange.

Yellow, green and blue.

Colors of the rainbow

Shine on me, shine on you.

 

Group “Friends”

Motto: Good friends – good times,

Good health – good cheer

And happy summer every year.

 

 

 

 

Group “Old Fellows”

Motto:   Make new friends

But keep the old.

One is silver,

And the other’s gold.

 

Group “Flowers”

Motto:   Flowers are here,

Flowers are there

Flowers are growing everywhere.

 


 

Комплекс вправ для ранкової зарядки

 

MORNING EXERCISES

 

Good morning, everybody! Are you ready for the morning exercises? Let’s do exercises.

Get into four lines! Stand straight! Straighten your shoulders!

1st exercise: Hands on your hips! Bend your head forward, bend your head back! Bend your head right, bend your head left! One, two, three, four! Good for you. Stand still!

2nd exercise: Let’s wake up our feet! March in place! One, two, three, four! Stretch your toes out! One, two, three, four! Move your arms! One, two, three, four!  Let’s do some running. One, two, three, four! Very good. Thank you. Stand still!

3d exercise: Let’s wake our hands. Feet apart. Straighten your shoulders. Hands up. Stretch them out high. Clap them together. One, two, three, four! Hands forward. Clap them together. One, two, three, four! Hands on your knees! Snap your knees! Come along again. One, two, three, four!

4th exercise: Hands to the sides, hands forward, hands up, hands down! One, two, three, four! Good for you. Thank you.

5th exercise: Stretch your arms wide! Bend left, bend right! Stand still! One, two, three, four! Keep moving! Good for you. Thank you.

Hands up, hands down, Hands on your hips, sit down.

Stand up. Hands to the sides.

Bend left, bend right. Stand still!

One, two, three, four! One, two, three, more!

Hands up, hands down,

Hands on your hips, sit down.

Stand up. Hands to the sides.

Bend left, bend right. Stand still!

6th exercise: Hands up, arch your back! Bend down, touch your toes! Stand straight! One, two, three, four! Stand still!

Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. (2)

Eyes and mouth, and lips and nose.

Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. (2)

7th exercise: Hands on your hips. Feet together. Jump up. One, two, three, four! Good for you. Jump forwards and backwards! One, two, three, four! Thank you.

8th exercise: Let’s do jumping Jack: Hands down. Feet together side by side. Jump up. Feet apart, hands up. One, two. Jump up – feet together, hands down. Three, four. This is jumping Jack. One, two, three, four! Very good of you! Stand still.

9th exercise: Lunge to the right, hands apart, stand straight! Lunge to the left, hands apart, stand straight! One, two, three, four! Lunge forward with your right foot, stand straight! Lunge forward with your right foot, stand straight! One, two, three, four! Good for you. Thank you.

Sing along and do as I do:

You put your right hand in, you put your right hand out.

You put your right hand in and you shake it all about.

You do the hokey-pokey and you turn yourself around.

That is it’s all about!

You put your left hand in…

You put your right foot in…

You put your left foot in…

You put your head in…

 

Кричали             Shoutings


What's the time?-

It's nearly noon
Dinner time is coming soon

Now it's two

and now it's three.

Now it's four

and time for tea.

 

Follow me to meeting time
Meeting time/2

Follow me to meeting time

We're going to have some fun.

 

Summer's here!
Days are long
And the sun

Is high and strong.

 

 Long live, summer!

Golden - bright.

Full of warm

And sweet delights!

 

One, two, three, four, five.

I can swim. I can fly.

I can sleep. I can hop.

I can jump. I can stop.

 

To the Canteen

Breakfast in the morning,

Dinner in the day,

Tea comes after dinner,

Then comes time to play.

Supper in the evening

When the sky is red

Then the time for disco,

Later time to bed.

 

To the Seashore

Hurry!/2

We are on holiday!

Fantastic life: no work all day

On our summer holiday.

We'll sing and dance,

And swim, and play.

I only wish

That every day

Was like a happy holiday.

 

Many beautiful things

 to hear and to see

Belong to you, belong to me!

The sun, the trees, the grass.

 

Rain on the grass,
And rain on the tree.
Rain on the sea

But not on me.

Summer time is

A time for play.

We are happy

All the day.

 

Flowers here,

Flowers there,

Flowers growing

Everywhere.

 

The sun is shining
All day long.

The trees are full

Of birds and song.

 

Good morning!/2

Good morning to you!

Good morning!/2

Glad to see you!

 

Where do you live?

Where do you live?

 Now tell me please,

Where do you live?

 

Swim, please! Stop!

Run, please! Stop!

Sleep, please! Stop!

Jump, please! Stop!

Climb, please! Stop!


 

 Табірні пісні  Camp Songs 

 

It's a Small World

 

It's a world of laughter, a world of tears

It's a world of hopes and a world of fears

There's so much that we share

That it's time we're aware

It's a small world after all

Chorus

It's a small world after all

It's a small world after all

It's a small world after all

It's a small, small world

 

There's just one Moon and a golden Sun

And a smile means friendship to everyone

Though the mountains are high

And the oceans are wide

 It's a small world after all

Chorus

 

I like to sing

 

I like to sing when I like to sing when

The sun is shining The rain is falling

I like to sing: I like to sing:

"Tra - la - la - la!" "Tra - la - la - la!"

 

I like to sing when I like to sing when

The wind is blowing We are together

I like to sing: I like to sing:

"Tra - la - la - la!" "Tra - la - la - la!"

 

Побудка в таборі

*  *  *

(З’являються ведучий, Королева та Пеппі Довга Панчоха)

Королева: Good morning, children!

 • Доброго ранку, друзі!

Королева: Glad to meet you in Camp “Primorye”.

 • Рада вітати вас  в таборі «Примор’є»

Королева: I’m the Queen of England

 • Я – Королева Англії…

Королева:give an order…

 • видаю указ

Королева: …to start merry period “Summer with English”.

 • відкрити веселу табірну зміну «Літо с англійською».

Королева: Everybody must keep to the following rules…

 • Під час зміни всі повинні дотримуватися наступних правил

Королева: Don’t make a mess!

 • Не смітити!

Королева: Don’t walk on flowerbeds!

 • По газонам не ходити!

Королева: Don’t quarrel!

 • Не сперечатися!

Королева: Don’t use bad words!

 • Не лаятися!

Королева: Don’t offend little kids!

 • Маленьких дітей не ображати!

Королева: Don’t push one another!

 • Не штовхатися!

Королева: Don’t argue!

 • Відносити не з’ясовувати!

Королева: Don’t spit!

 • Одне на одного не плювати

Королева: Don’t break trees and bushes!

 • Кущі та дерева не ламати!

Королева: Don’t yell!

 • Не кричати!

Пеппі: So many “don’ts”!

 • Так багато заборон?

Пеппі: But I want to have a lot of fun here!

 • Але я хочу весело проводити тут час!

Пеппі: Here are our own rules…

 • Ось наші вимоги…

Пеппі: Take an active part in the camp life and different parties!

 • Братии активну участь в усіх заходах

Пеппі: To attend classes according to your interests and abilities.

 • Відвідувати гуртки за інтересами.

Пеппі: To read the books.

 • Читати книги.

Пеппі: To communicate with each other.

 • Спілкуватися одне з одним

Пеппі: To give creative ideas.

 • Подавати творчі ідеї.

Пеппі: To help younger friends.

 • Допомагати молодшим.

Пеппі: To go in for sports.

 • Займатися спортом.

Пеппі: And have a lot of fun.

 • І добре проводити час.

Королева: All right, I admit your requests.

 • Добре, я приймаю ваші пропозиції.

Королева: Soon I’ll be back and see how good you spend time in “Primorye”.

 • Скоро я повернусь і подивлюсь, як ви добре проводите час в таборі «Примор’є»

 

Гра «Веселий потяг» GameMerry Train

1. Перед проведенням гри загони збираються на танцювальному майданчику  і проводять перекличку на англійській мові (назва загону та девіз).

2. Пояснення правил гри:

Dear  friends! Today we organize the competition “Merry Train”. Every group leader will be given the way-paper with the list of stations and the tasks to be done in English at each station.

Любі друзі! Сьогодні ми проводимо змагання-гру „Веселий потяг”. Кожен командир загону отримає маршрутний лист з назвами станцій та завданнями, які потрібно буде виконати на кожній станції англійською мовою.

You must choose 10 representatives from each group to do the tasks. All the other children must make the train and support their group everywhere.

 Ви повинні обрати 10 чоловік з групи, які будуть виконувати завдання. Всі інші діти допомагають утворювати „потяг” і підтримують своїх гравців на станціях при  виконанні завдань.

 Every group must visit 5 stations and do the tasks:

 1. “Riddles” – to guess the riddle.
 2. “Poems and Songs” – to recite a poem or sing a song.
 3. “Proverbs” – to combine the parts of the proverbs together.
 4. “Puzzles” – to do the puzzles.
 5. “Tongue Twisters” – to read the tongue twister correctly.

Кожен загін -„потяг” повинен відвідати 5 станцій і виконати  завдання:

 1. „Загадки” – відгадати загадки.
 2. „Вірші та пісні” – прочитати вірш або заспівати пісню.
 3. „Прислів'я” – скласти частини прислів’я в одне ціле.
 4. „Пазли” – відгадати ребус або закодоване слово.
 5. „Скоромовки” – прочитати правильно скоромовку.

At each station you can get 5 points if you:

 • Coming to the station you will show a train with a song and the signal of the train –  1 point;
 • you must be very polite greeting people at the station and asking them for the task -1 point;
 • you must recite the counting rhyme to find some of you to do the task – 1 point;
 • doing the task correctly you will get 1 point;
 • a good design of your “train” will give you 1 point at each station.

 На кожній станції ви можете отримати 5 балів:

 • Під’їжджаючи до станції, ви повинні показати „потяг”, виконуючи пісню та демонструючи сигнал – 1 бал;
 • Ви повинні бути дуже ввічливі з тими, хто знаходиться на станції – 1 бал;
 • Ви повинні використати лічилочку, щоб визначити того, хто буде виконувати завдання – 1 бал;
 • Правильне виконання завдання оцінюється в 1 бал;
 • Гарне оформлення вашого „потягу” може принести вам на кожній станції по 1 балу.

All in all  - 5 stations and at each you can get  5 points – 25 points. 

Отже, 5 станцій і на кожній ви можете отримати по 5 балів, всього 25 балів максимально.             

 3. Проведення гри.

Let’s make our group-“trains” and start our game. Good luck to every group!

 Команда: створити „потяги” і розпочати гру

4. Підведення підсумків. Summing up the results.

5. Оголошення результатів та визначення та нагородження переможців.

  The announcement of the results and awarding the winners.


 

doc
До підручника
Англійська мова (7-й рік навчання) 7 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
455
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку