Позаурочний захід з математики "Видатні українські математики". Сценарій+презентація.

Про матеріал

Сценарій і презентація, які можна використати для проведення позакласного заходу з математики. Матеріал допоможе зрозуміти учням значення математики, її взаємозв'язок з іншими галузями нашого життя, а також познайомитися з видатними українськими математиками, їх внеском у світову математичну науку.

Зміст архіву
Зміст слайдів
Номер слайду 1

* Відомі українські математики

Номер слайду 2

Михайлу Остроградському належить одне з найпочесніших місць в історії світової математичної науки. Михайло Остроградський (1801-1862)

Номер слайду 3

Непересічний талант, сміливий і гострий розум, висока математична ерудиція, знання сучасного природознавства дозволили Михайлу Васильовичу зробити першорядні відкриття в багатьох галузях математики і механіки. Михайло Остроградський (1801-1862)

Номер слайду 4

Діапазон наукової творчості Остроградського надзвичайно широкий: диференціальне та інтегральне числення, алгебра, теорія чисел, диференціальна геометрія, теорія ймовірностей, математична фізика, варіаційне числення, аналітична механіка, теорія удару, балістика тощо. * Михайло Остроградський (1801-1862)

Номер слайду 5

200-річчя з дня народження славетного українського математика за рішенням ЮНЕСКО у 2001р. відзначила міжнародна наукова громадськість. Михайло Остроградський (1801-1862)

Номер слайду 6

Г.Ф. Вороний належить до когорти найвідоміших українських математиків минулого. Георгій Феодосійович Вороний (1868-1908)

Номер слайду 7

Визнаний фахівцями як один із найяскравіших талантів у галузі теорії чисел на межі ХІХ-ХХ століть, Г.Ф. Вороний за своє життя встиг надрукувати всього дванадцять статей. Але яких! Георгій Феодосійович Вороний (1868-1908)

Номер слайду 8

Вони дали поштовх для розвитку кількох нових напрямків в аналітичній теорії чисел, алгебраїчній теорії чисел, геометрії чисел, які нині активно розвиваються у багатьох країнах. Георгій Феодосійович Вороний (1868-1908)

Номер слайду 9

М. Кравчук - автор понад 180 робіт, в тому числі 10 книг із різних розділів математики (алгебра і теорія чисел, теорія функцій дійсної і комплексної змінних, теорія диференціальних та інтегральних рівнянь, теорія ймовірностей і математична статистика, історія математики тощо.) Михайло Пилипович Кравчук (1892-1942)

Номер слайду 10

Ці наукові праці увійшли до скарбниці світової науки. Тепер існують на сторінках наукових досліджень многочлени Кравчука, моменти Кравчука, осцилятори Кравчука. А ось від 2001 р., завдяки пошукам Івана Качановського, українського науковця зі США, виявилося, що наукові твори М. Кравчука прислужилися і до винаходу першого в світі електронного комп'ютера! Михайло Пилипович Кравчук (1892-1942)

Номер слайду 11

"Основоположник математичної культури нашого народу", - так сказав про Володимира Левицького академік Михайло Кравчук. Володимир Йосипович Левицький (1872-1956)

Номер слайду 12

Великою заслугою В. Левицького було те, що він зібрав і впорядкував матеріали з української математичної термінології, що була надрукована в 1903 р. Володимир Йосипович Левицький (1872-1956)

Номер слайду 13

   Основною ділянкою наукової роботи професора В. Левицького була теорія аналітичних функцій. Він займався також геометрією, алгеброю, диференціальними рівняннями та історією математики. Багато уваги приділяв теоретичній фізиці та астрономії. Володимир Йосипович Левицький (1872-1956)

Номер слайду 14

Видатний український математик, професор. Мирон Онуфрійович Зарицький (1889-1961)

Номер слайду 15

У травні 1989 р. громадськість Львова відзначала столітній ювілей видатного українського математика, професора Львівського державного університету Мирона Онуфрійовича Зарицького — одного з фундаторів української математичної культури на західноукраїнських землях, дійсного члена Наукового Товариства ім. Т. Шевченка з 1927р. Мирон Онуфрійович Зарицький (1889-1961)

Номер слайду 16

Наукові інтереси М. О. Зарицького охоплюють, головним чином, теорію множин з алгеброю логіки та теорію функцій дійсної змінної. Він досліджує похідні множини методами алгебри логіки, виходячи тільки з кількох основних аксіом і не користуючись іншими геометричними міркуваннями. Крім того, М. О. Зарицький займався теорією вимірних перетворень множин, тобто таких гомеоморфних перетворень, які переводять довільну вимірну множину в іншу множину такого ж роду.

Номер слайду 17

Творчий зліт В.М. Глушкова вражає своєю нестримністю. Його життя вистачило б на кілька життів. Віктор Михайлович Глушков (1932-1982)

Номер слайду 18

Випереджати час Віктор Михайлович умів уже в середній школі. Діапазон його захоплень був надзвичайно широкий: філософія, математика, фізика, література, ботаніка. Він вивчав окремі дисципліни в обсязі вузівських курсів. Заради улюбленої математики в нього вистачило сили відмовитися від улюбленої гри в шахи. Віктор Михайлович Глушков (1932-1982)

Номер слайду 19

Розв'язав п'яту узагальнену проблему Гільберта, одну з найскладніших в сучасній алгебрі. Важливі результати дістав в теорії цифрових автоматів, в галузі застосувань обчислювальної техніки в керівництві виробничими процесами та економіці. Під його керівництвом були створені універсальні електронно-обчислювальні машини "Київ", "Дніпро", серії машин „Мир” та інші ЕОМ. Віктор Михайлович Глушков (1932-1982)

Номер слайду 20

Юрій Львович Далецький – всесвітньо відомий математик, гордість вітчизняної науки. Юрій Львович Далецький (1926-1997)

Номер слайду 21

Основні праці вченого присвячені дослідженню сучасних проблем математичного аналізу, теорії ймовірностей, теорії диференціальних рівнянь і математичної фізики.  Ним написано біля  200 наукових праць, серед них значну частину складають ґрунтовні статті та монографії, які перекладено англійською мовою. Юрій Львович Далецький (1926-1997)

Номер слайду 22

До скарбниці світової літератури з математики і теоретичної фізики увійшла важлива формула Далецького-Троттера про мультиплікативне представлення еволюційного інтеграла. За вагомий внесок у розвиток національної освіти академіку НАН України  Ю.Л.Далецькому присвоєно почесне звання - Заслужений діяч науки і техніки України. Юрій Львович Далецький (1926-1997)

Номер слайду 23

Ю.О.Митропольський –  дійсний член Національної академії наук України, Російської академії наук; іноземний член заснованої в 1711 році Болонської академії наук (Італія). Юрій Олексійович Митропольський (1917-2008)

Номер слайду 24

Ю.О.Митропольський  по праву вважався керівником школи з нелінійної механіки, родоначальниками якої в 30-ті роки ХХ сторіччя були академіки М.М.Крилов та М.М.Боголюбов. Він автор більш ніж 750 наукових праць, серед яких 53 монографії, виданих багатьма мовами світу; підготував 100 кандидатів та 25 докторів наук. Юрій Олексійович Митропольський (1917-2008)

Номер слайду 25

Відомий український математик. Закінчив у 1953 році Київський державний університет, доцент (1956), кандидат фізико-математичних наук (1957), доктор фізико-математичних наук (1962), професор (1964), академік НАН України (1985), член-кореспондент (1967). Анатолій Володимирович Скороход (народився у 1930 р.)

Номер слайду 26

У 1956—1964 рр. працював у Київському університеті, у 1964—2002 рр. в Інституті математики НАН України, головний науковий співробітник (у 1964—1992 роках завідувач відділу випадкових процесів), водночас професор Київського університету. Анатолій Володимирович Скороход (народився у 1930 р.)

Номер слайду 27

  Із 1993 року працює на посаді професора Мічиганського університету (США).Член Американської академії мистецтв і наук.      Наукові праці з теорії стохастичних диференціальних рівнянь, граничних теорем для випадкових процесів, розподілів у нескінченновимірних просторах, статистики випадкових процесів, марковських процесів. Анатолій Володимирович Скороход (народився у 1930 р.)

Номер слайду 28

   Державна премія України в галузі науки і техніки (1982, 2003). Премія імені М. М. Крилова НАН України (1970). Срібна медаль ім. М. В. Остроградського (2001).     Автор понад 450 наукових праць, серед яких понад 40 монографій і підручників. Анатолій Володимирович Скороход (народився у 1930 р.)

Номер слайду 29

Перші наукові праці вченого з’явились у 1961 р. За короткий час А.М.Самойленко став одним із провідних фахівців з якісної теорії звичайних диференціальних рівнянь і теорії нелінійних коливань. Анатолій Михайлович Самойленко (народився в 1938р.)

Номер слайду 30

У 1963–1974 рр. і з 1987 р. А.М.Самойленко працює в Інституті математики НАН України (з 1987 р. – завідувач відділу звичайних диференціальних рівнянь, з 1988 – директор інституту). Одночасно з 1967 р. – у Київському університеті (з 1974 – завідувач кафедри) та з 1998 – завідувач кафедри диференціальних рівнянь Національного технічного університету України “КПІ”. Анатолій Михайлович Самойленко (народився в 1938р.)

Номер слайду 31

У світовій математичній літературі з’явились терміни “функція Гріна-Самойленка”, “чисельно-аналітичний метод Самойленка” та ін.. А.М.Самойленко – автор близько 400 наукових праць, у тому числі 30 монографій і 15 навчальних посібників. Багато його праць перекладено іноземними мовами і видано за кордоном. Анатолій Михайлович Самойленко (народився в 1938р.)

Перегляд файлу

1-й ведучий.

     Ми живемо в 3 тисячолітті! В час визначних відкриттів і досягнень людства. Ми багато що знаємо, багато що уміємо. Нам відомий вислів старогрецького математика, філософа, що жив у VI ст. до н.е. – Піфагора – «Все є число». Значить, як у минулому, так і в майбутньому, без математики не обійтися.

 

     Тим, хто вчив математику,
Тим, хто вчить математику,
Тим, хто буде вчити математику,
Тим, хто ще не знає,
Що може любити математику
Вечір математики присвячується!            (звучить музика)

 

2-й ведучий. Звучить музика, і здається, що може бути спільного між математикою і музикою, між сухими формулами і божественними звуками? А виявляється, є. Ви замислювалися коли-небудь над тим, що за предмет – математика? Ось, наприклад, що вивчає астрономія?

1-й ведучий. Зірки.

2-й ведучий. Вони реально існують?

1-й ведучий. Так.

2-й ведучий. Що вивчає біологія?

1-й ведучий. Навколишній нас світ тварин, рослин.

2-й ведучий. Вони реально існують?

1-й ведучий. Так.

2-й ведучий. Що ж вивчає математика?

1-й ведучий. Числа. Геометричні форми.

2 Ведучий. Вони реально існують? До них можна доторкнутися?

1-й ведучий. Ні.

2-й ведучий. Значить, математика займається речами, яких насправді немає?!

1-й ведучий. Значить, це наука, існуюча тільки в людських думках. Наука, створена розумом людини. І здається чимось надприродним, бо за допомогою формул можна розрахувати політ космічного корабля, «економічну ситуацію» в країні, погоду «на завтра», описати звучання нот в мелодії.

 

Звучить мелодія числа π

 

https://www.youtube.com/watch?v=IOMkTGZ6GuU

 

 

2-й ведучий.  Протягом тисячоліть люди присвячували своє життя математиці, розв´язували різноманітні задачі, досліджували геометричні фігури, виводили формули.

 

1-й ведучий. Їхні імена золотими літерами вписані в історію математики. І серед них є і українці.

 

Перегляд презентації

 

 

 

 

2-й ведучий.  А знаєш, цілком ймовірно, що зараз серед глядачів знаходиться один або навіть декілька тих, хто в майбутньому стане видатним математиком?

 

1-й ведучий. Таке можливо? Щось не дуже віриться…

 

2-й ведучий.   Не тільки руки, ноги і тіло вимагає тренування, але мозок людини вимагає вправ. Рішення задач, головоломок, математичних ребусів, розвиває логічне мислення, швидкість реакції. Недаремно говорять, що математика - гімнастика розуму. Так давайте сьогодні і займемося цією математикою.

 

1-й ведучий. Зараз кожний з вас може перевірити свою увагу, пам'ять, уміння логічно мислити. Хотілося б, щоб після сьогоднішньої зустрічі ви інакше подивилися на математику, відчули її красу і більш глибоко усвідомили необхідність її вивчення.

 

2-й ведучий  Пропонуємо завдання, за кожну правильну відповідь ви отримуєте зірочку. Ну а в кого їх буде найбільше – той найкращий математик нашої школи!

 

 

 1. Яка геометрична фігура використовується для покарання дітей? (кут)
 2. Як називається результат додавання? (сума)
 3. Як називається трикутник у якого дві сторони рівні? (рівнобічний)
 4. Як називається сума довжин сторін многокутника? (периметр)
 5. Одиниця вимірювання кутів. (градус)
 6. Прямокутник у якого всі сторони рівні (квадрат)
 7. Як називається кут, градусна міра якого менше 90°? (гострий)
 8. Що важче пуд заліза чи пуд пір’я? (однаково)
 9. Скільки днів у високосному році? (366)
 10. Відрізок, що сполучає протилежні вершини чотирикутника. (діагональ)
 11. Що є спільного у рослини і рівняння? (корінь)
 12. Як називається результат віднімання? (різниця)
 13. Як називається трикутник у якого всі сторони рівні? (рівносторонній або правильний)
 14. Сума всіх кутів трикутника становить? (180°)
 15. Перший місяць осені? (вересень)
 16. Чотирикутник у якого дві сторони паралельні, а дві інші ні? (трапеція)
 17. Як називається найбільша сторона прямокутного трикутника? (гіпотенуза)
 18. Півень, який стоїть на одній нозі важить 4 кг. Скільки кг важить півень на двох ногах? (4 кг)
 19. Сума кутів прямокутника. (360°)
 20. Паралелограм з рівними сторонами. (ромб)
 21. Яка геометрична фігура дружить з сонцем? (промінь)
 22. Як називається результат множення? (добуток)
 23. Як називається трикутник у якого один кут прямий? (прямокутний)
 24. Кількість висот у трикутнику? (3)
 25. Як називається прибор для вимірювання довжини відрізка? (лінійка)
 26. Скільки прямих кутів у квадрата? (4)
 27. Як називається кут градусна міра якого більше 90° і менше 180°? (тупий)
 28. Трійка коней пробігла 30 км. Яку відстань пробіг кінь який був по середині? (30)
 29. Скільки секунд в хвилині? (60)
 30. Відрізок, що сполучає дві точки кола. (хорда)

 

1-й ведучий.

 

Тепер порахуйте свої зірки.

Отже найкращий математик школи –

Вітаємо!

 

 (вручення грамоти переможцю)

 

1

 

zip
Додано
13 вересня 2018
Переглядів
3889
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку