Позитивний вплив музики на рiзностороннiй розвиток дитини.

Про матеріал
Музичнi заняття в дитинствi -це максимальна витримка та артстизм на все життя.Музика привчає мислити i жити в декiлька напрямках.
Перегляд файлу

Позитивний вплив музики на рЈзностороннЈй розвиток Дитини.

Позитивний i терапевтичний вплив музики i в мистецтва на розвиток людини вже добре  ocTaHHix P0kiB в мозку повертають мистецтву ту важливу роль в розвитку людини, яка по праву повинна йому належати.

Засобами музики ми можемо такт дихання, знижувати кров'яний тиск, прискорювати або 06MiHHi процеси в людському  зменшувати втому i стрес, послаблювати навантаження на органи чуття, зменшувати i т.п. Займаючись музицированням i ми можемо тренувати pi3Hi i загальне душевне самопочуття. Музична вправи для розвитку при на музичних iHcTpyMeHTax, розвивають мислення,

M03k0Bi         Багатозначний вплив     на людський батьки       дуже       вони що      умови диктують HOBi вимоги.

знайти свое застосування в сучасному CBiTi.

              У одних в ранньому         проявляеться талант, а у

Не BCi батьки можуть в своТй незважаючи на трепетне ставлення до свого чада. Розкривати талант дитини, а головне - його душу, сформувати його       CBiT, збагатити сприйняпя можна лише осягаючи прекрасного CBiT мистецтв!

Важко посперечатися, що е причини навчати свою дитину причини, знати батьки.

1.      Займаючись музикою, дитина розвивае Вона просторово мислить, потрапляючи на абстрактними звуковими запам'ятовуючи нотний текст, i знае, що в як в математичному - Hi Hi додати!

Не випадково Альберт Ейнштейн грав на        а        i професора-математики Оксфорда складають 70% музичного клубу. Увага, батьки i       Музикувати завдання репетиторськоТ

2.      занятгя виховують волю i займатися на iHcTpyMeHTi треба регулярно i без перерв. Взимку i в i свята. Майже з тим же завзяпям, з яким тренуються в або на Але на героТв спорту, граючи на музичних iHcTpyMeHTax не можна зламати Hi шию, Hi ногу. Hi HaBiTb

руку. Увага, батьки! Музика - виховання характеру без ризику травми: як добре, що таке можливо!

З. Грати - вчили BCix

Музикувати - це лоск, блиск i шик, апофеоз cBiTcbkYIx манер. Дюк почав грати на тому, що навколо граючого хлопця завжди збираються Ну, а навколо граючоТ Увага, батьки наречених!

4.     Музика i мова - близнюки i брати. Вони народилися один за одним: спочатку старший - музика, молодший - словесна мова, i в нашому мозку вони продовжують жити поруч. Фрази i коми i крапки, питання i вигуки е i в i в MOBi. Граючи i краще говорять i пишуть. Легше запам'ятовують iH03eMHi слова,

швидше засвоюють граматику. И.С.Тургенев i Стендаль, Борис Пастернак i Лев Толстой, Жан-Жак Руссо i Ромен

Роллан, кожен з яких знав не один iH03eMHY мову. Рекомендують BCiM музику. Увага,    батьки

Спочатку було слово, але ще      був звук.

5.     Музика структурна i твори розпадаються на частини,   в свою чергу         на      теми i фрагменти, що складаються з     фраз i         музичноТ iepapxiT полегшуе      комп'ютера, теж          i структурного. Психологи довели, що Ma-TIeHbki музиканти, знаменитого   CY3Yki не дуже досягли     в розвитку музичного слуху i       але зате      своТх         за piBHeM структурного мислення. Увага.       батьки        IT системних      i         Музика веде прямо до          комп'ютерних наук; не випадково         Microsoft вважае за     з музичною

6.     занятгя розвивають навички або, як fx називають, навички. За роки навчання дитина-музикант познайомиться з творами В.А.Моцарта,

           С.С.Прокоф'ева, Й.С.Баха та             дуже             музичних персон.

Граючи, йому доведеться в них      i донести до         Тх характер, манеру          голос i жести. Тепер залишаеться один крок до таланту менеджера. Адже для нього чи не головне - людей i, користуючись своТм     управляти ними. Увага, aM6iTHi батьки          3acH0BHVIkiB    Музика веде серця до серця, i саме        зброя топ-менеджера - обеззброююча «хорошого хлопця».

i одночасно Як стверджують психологи, як дами, а      i

духом як     Музика пом'якшуе звичаТ, але щоб в        досягги треба бути          Увага,         батьки, допомоги i         в cTapocTi! займалися музикою, i одночасно i тому          подати своТм старим батькам той самий «стакан води»

8.     Заняпя музикою привчають «включатися по     Музиканти менше бояться страшного слова deadline - TepMiH          роботи. У не можна перенести на завтра або на тиждень вперед по гамам i       концерт. Положення артиста на привчае до максимальнот       «на замовлення» i дитина з таким не завалить серйозний          при    на роботу i Увага,          батьки!         занятгя в - це максимальна витримка i артистизм на все житгя.

9.     заняття виховують маленьких робити багато справ Музика допомагае одночасних процесах: так читаючий з аркуша музикант одразу робить справ - пам'ятае про минуле, дивиться в майбутне i контролюе сьогодення. Музика тече в своему i читаючий з аркуша не може перерватися, i перевести дух. Так само i оператор ЕОМ або брокер стежить за екранами i одночасно слухае i передае

Музика привчае мислити i жити в напрямках. Увага,         i         батьки! буде легше,       вам,   за       житгевими приходити першим.

10.                     I, музика - найкращий шлях до житгевого ycnixy. Чому? Див. пп. 1-9. Не дивно, що музичним минулим багато знаменитостей: Агата kpiCTi свое перше написала про те, чому Тй так важко грати на на Райс, навпаки, любить грати на у своеТ

CYkHi. А    КЈйнтон упевнений, що без саксофона не став би президентом.

на людей в запитайте, чи не займалися вони в музикою, хоча б недовго i без особливого завзяття? Звичайно, займалися. I у нас е 10 причин ixHiii натхненний приклад.

pdf
Додано
15 травня 2020
Переглядів
214
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку