13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Практична робота №3 ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

Про матеріал
Загальновідомо, що людство протягом своєї історії розвивалося “ушир”, освоюючи нові простори, землі, росло населення, кількість освоєних земель, населених пунктів і країн. Концепція його розвитку будувалася на можливості „безперервної експансії”, якій не буде кінця. Однак до кінця минулого століття стало ясно, що основні показники світового розвитку починають підбиратися до бар’єра, подолання якого може стати катастрофічним для світової цивілізації. Це турбує молодь і тому дана робота сприймається дуже серйозно.
Перегляд файлу

              Прізвище ___________ Група _________    

 

Практична робота   №3 ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

 

Мета: на основі використання здобутих навичок роботи зі статистичними даними та картографічними джерелами інформації закріпити теоретичні знання з теми «Глобальні проблеми людства».

 

Обладнання:  статистичний матеріал, географічна карта «Фізична карта півкуль», атлас.

Тип заняття: комплексного застосування знань, умінь, навичок студентів.

Хід заняття

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

 

Які проблеми ми називаємо глобальними?

• Чому є таким важливим знання глобальних проблем?

 

Термінологія

 

Глобальні проблеми людства    комплекс проблем і ситуацій, що зачіпають життєві інтереси всіх народів світу, характеризуються динамізмом і вимагають для свого розв'язання колективних зусиль світової громадськості (екологічні проблеми, перегони озброєнь, хвороби і т. д.), від вирішення яких залежить подальший прогрес людства і збереження цивілізації.

 

КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ:

– глобальні проблеми повністю або частково зачіпають інтереси людства в цілому та кожної окремої людини зокрема;

– глобальний характер таких проблем визначається тим, що у разі їх не вирішення людству загрожує регрес або навіть загибель;

– вирішення глобальних проблем вимагає застосування колективних зусиль всіх держав та народів світу.

 

ПРОБЛЕМАТИКА ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ:

В екології: деградація земель; озонові діри; парниковий ефект; проблема регулювання промислових викидів; проблеми руйнування екосистем; екологічні лиха; проблеми геоактивності; проблеми геліоактивності; проблеми світового господарства.

В економіці: вичерпання факторів виробництва; глобальна конкурентноспроможність; економічна парадигма; інтеграція та дезінтеграція господарських ринків; нові моделі економічного розвитку; перерозподіл блага між традиційними та новими економіками; ресурсний потенціал сучасної цивілізації.

В енергетиці: енергетична криза; проблема безпеки АЕС; нових енергоблоків та наслідки виведення АЕС з експлуатації; аварії на атомних електростанціях.

В медицині: контроль народжуваності та демографічні програми у країнах, що розвиваються; СНІД; старіння людини; санітарно-ветеринарний контроль проти пандемій та їх загроз.

В космосі та космічних технологіях: космічне сміття та забруднення космосу; ноосферно-космічна цивілізація

В природі: межі розуміння природи; самозародження речовини.

В політиці: взаємопристосування господарських механізмів та інституціональних структур на міждержавному і міжнародному рівнях; гармонізація національної й міжнародної економічної політики; уніфікація господарського законодавства; контроль озброєнь; контроль атомних технологій.

В промисловості: постіндустріальна модель розвитку; третя промислова революція; машинна ера; обмеженість сучасних технологій; технологізація та інформатизація (у глобальному вимірі).

В суспільстві: гіпотеза другого демографічного переходу; експорт демократії; зближення націй (асиміляційний характер глобалізації);перенаселення; продовольча проблема; соціально-економічний розвиток; цивілізаційний розвиток; технологічна революція.

 

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Загальновідомо, що людство протягом своєї історії розвивалося “ушир”, освоюючи нові простори, землі, росло населення, кількість освоєних земель, населених пунктів і країн. Концепція його розвитку будувалася на можливості „безперервної експансії”, якій не буде кінця. Однак до кінця минулого століття стало ясно, що основні показники світового розвитку починають підбиратися до бар’єра, подолання якого може стати катастрофічним для світової цивілізації.

Важливою причиною зростання глобальних проблем, на думку багатьох вчених, став інтенсивний розвиток науково-технічного прогресу, наслідки якого проявилися буквально у всіх сферах життя. Неймовірно зросли наукові, технічні і технологічні можливості людини, які дозволили їй розщепити атомне ядро, створити ядерну, хімічну і бактеріологічну зброю, що призвело до порушення у світі геополітичної рівноваги та стабільності.

ІV. Застосування знань, умінь, навичок

Завдання.

 

1. (4 бали). Оберіть згідно свого варіанту одну з глобальних проблем і охарактеризуйте її за типовим планом:

 

І   Проблема глобального потепління.

ІІ  Руйнування озонового шару.

ІІІ Зникнення багатьох видів рослин і тварин.

IV Забруднення навколишнього середовища та утилізація сміття.

V   Проблема зниження родючості ґрунтів.

VI Вичерпання природних ресурсів.

VII Проблема нестачі питної води.

 

Типовий план характеристики стану глобальної проблеми

 

1 Назва глобальної проблеми.

2 Час її прояву та причини виникнення.

3 Історія вивчення.

4 Суть проблеми.

5 Райони особливої гостроти.

6 Можливі шляхи вирішення в майбутньому.

 

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. (3 бали). Заповніть таблицю, користуючись матеріалами Інтернету (крім пункту, виконаного в завд.1):

 

Проблема

Причини виникнення

Райони особливо гострого прояву

Шляхи розв’язання в майбутньому

 

Проблема глобального потепління.

 

 

 

 

 

 

Руйнування озонового шару.

 

 

 

 

 

 

Зникнення багатьох видів рослин і тварин.

 

 

 

 

 

Забруднення навколишнього середовища та утилізація сміття.

 

 

 

 

Проблема зниження родючості ґрунтів.

 

 

 

 

Вичерпання природних ресурсів.

 

 

 

 

 

Проблема нестачі питної води.

 

 

 

 

 

3. (2 бали). Побудуйте ланцюжок причинно-наслідкових зв'язків між господарською діяльністю людини й станом компонентів природи (на вибір).

 

Вирубка лісу - обміління рік.

Розорювання степів – частіше стаються пилові бурі.

Меліорація – заболочування озер.

Збільшення площ розорюваних земель – підтоплення.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

4. (2 бали) Як ви вважаєте, чому в умовах, коли ресурсозабезпеченість нафтою й при­родним газом обмежується кількома десятиліттями, сучасна енергетика розвинених країн залишається орієнтованою на використання цього міне­рального палива?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

5.  (за бажанням) Підготуйте обґрунтовану відповідь, який глобальний прогноз ви вважаєте більш реальним.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

V. Узагальнення та систематизація знань

 Висновок (1 бал).

Запитання для написання висновку по практичній роботі №3:

1. Що розуміють під поняттям «глобальні проблеми»?

2. Які глобальні проблеми людства і як проявляються на території України?

3. Які існують екологічні проблеми та чому вони виникають? Які можливі шляхи їх вирішення?

4. Які ви чули глобальні прогнози?

______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

doc
Додано
12 березня 2019
Переглядів
4303
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку