12 жовтня о 18:00Вебінар: Медіаграмотність на уроках української мови: фейки, перевірка інформації та створення медіапроєктів

Практична робота 7. Позначення на контурній карті України центрів виробництва транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення.

Про матеріал
Практична робота 7. "Позначення на контурній карті України центрів виробництва транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення." до теми " Машинобудування в Україні. Найбільші центри виробництва транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, побутової електротехнічної та електронної продукції. Підприємства машинобудування свого регіону. "
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Машинобудування і металообробка

Номер слайду 2

1. Назвіть сировинні бази чорної металургії. 2. Назвіть принципи та райони розміщення підприємств чорної та кольорової металургії. 3. Яке значення має кольорова металургія для господарського комплексу України? Яку продукцію вона виробляє?

Номер слайду 3

Соціогеографічний практикум Продукція машинобудування надзвичайно різноманітна. Кожна галузь машинобудування виробляє продукцію певного призначення, що застосовується повсюдно: у промисловості, сільському господарстві, побуті, на транспорті. Визначте, яка продукція машинобудування є у вашому домі: • використовується на кухні; • є у вітальні та інших кімнатах. Визначте марку холодильника, телевізора, пилососа. Де вони були виготовлені? Це продукція імпортного чи вітчизняного виробництва? Чому ваша родина зробила такий вибір?

Номер слайду 4

Соціогеографічний практикум Висловіть думку про конкурентоспроможність вітчизняної побутової техніки. Якщо ви живете у великому місті, то як саме члени вашої родини дістаються на роботу? Як пов’язані між собою засоби пересування й машинобудування? Яка продукція машинобудування є на робочих місцях ваших батьків (верстати, комп’ютер, торговельне устаткування та ін.)? Які галузі машинобудування виготовили її? Зробіть висновок про роль машинобудування в економіці в цілому й у житті кожної родини.

Номер слайду 5

Машинобудування — провідна, найбільша комплексна галузь промисловості, яка забезпечує випуск різноманітних машин і устаткування для багатьох галузей господарства та населення. Основним конструкційним матеріалом у машинобудуванні є чорний метал. Головний сировинний постачальник — чорна металургія. Чорні метали все частіше заміняються кольоровими, насамперед легкими (алюміній), композитами (матеріали з металів, пластмас, кераміки) і пластмасами.

Номер слайду 6

Машинобудування

Номер слайду 7

ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ • Наукоємний (науково-технічний) виробництво найбільш прогресивної і складної техніки концентрується в районах і центрах, які мають високорозвинену наукову базу. • Трудомісткий (великі витрати праці і висока кваліфікація працівників)

Номер слайду 8

• Сировинний (металомісткій) Наближення металомістких галузей до металургійних баз зменшує витрати на доставку сировини. • Транспортний Машинобудівні заводи розміщаються на великих транспортних магістралях. • Споживчий Продукцію складно транспортувати через велику вагу або розміри.

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Машинобудування

Номер слайду 11

СТРУКТУРА МАШИНОБУДУВАННЯ • загальне машинобудування, що виробляє промислове устаткування всіх видів і призначень; • транспортне машинобудування; • електротехнічну промисловість, що виготовляє продукцію для виробництва електроенергії, її передачі споживачеві та перетворення на інші види енергії. • електронна промисловість; • У транспортній галузі різко збільшилося значення автомобільної та авіаційної промисловості (особливо ракетно-космічної).

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Автомобільна промисловість — одна з найбільш високорентабельних, дохідних галузей світової обробної індустрії.

Номер слайду 14

Автомобільна промисловість — одна з найбільш монополізованих галузей світової індустрії, у середині 90-х років ХХ ст. чотири найбільші компанії складали майже половину всіх автомобілів світу («Дженерал Моторз» — 14,3 %; «Форд» — 12,6; «Фольксваген» — 10,6; «Тойота» — 10,3 %).

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Авіаційна промисловість 90 % усіх великих цивільних авіалайнерів виробляють дві фірми у світі — «Боїнг» (США), «Ейрбас індастрі» (яка об’єднала авіаційні фірми Франції, Німеччини, Великої Британії та Іспанії).

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Авіаракетно-космічна промисловість (АРКП) водночас із електронною є найбільш наукомісткою галуззю промисловості.

Номер слайду 19

Електронна промисловість — найбільш наукомістка галузь сучасного машинобудування. Найвища частка (до 45 %) за вартістю загального обсягу продукції припадає на різні види обчислювальної техніки — від калькуляторів до найскладніших комп’ютерів. Абсолютним лідером є ІВМ, фірма США. Другою у світі за величиною продажів комп’ютерів є японська «Фудзіцу», яка виробляє продукції за вартістю, майже в п’ять разів нижчою.

Номер слайду 20

Питання до тексту. Які галузі входять до складу традиційної структури машинобудування, що сформувалася у ХХ ст.? Чим зумовлена пріоритетна роль електронної, автомобільної та авіаційно-космічної галузей? Яке значення має електронна промисловість? Чому автомобільна й авіаційно-космічна галузі промисловості переважно розвинені в країнах високо індустріальних?

Номер слайду 21

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЦЕНТРИ, ТЕХНОПОЛІСИ Науково-технологічні парки, які поєднують науково-дослідні, технологічні та виробничі підприємства, забезпечують найшвидше впровадження науково-дослідних робіт та винаходів у промисловість і бізнес. Абсолютна більшість науково-технічних зон зосереджені в США, Японії, Китаї, країнах Західної Європи, у Росії. На кінець XX ст. у США функціонувало понад 160 таких зон (30 % від їх кількості у всьому світі), існують вони й у Німеччині (60), Росії (60), Китаї (52), Великій Британії (40), Франції (30), Японії (20). В Україні зараз почали роботу 17 технопарків.

Номер слайду 22

Технологічні парки — це найбільш масштабні інноваційні центри, у яких забезпечуються максимально сприятливі умови для науково-технічних інноваційних проектів, що виконуються спільними зусиллями наукових центрів і промисловості.

Номер слайду 23

Технополіси — це території, що мають особливий статус і пільговий режим, де розробляються і реалізуються технічні та соціально-економічні інновації, забезпечується їхнє безупинне відтворення та прискорення апробації, що поєднує фундаментальні наукові дослідження і прикладні розробки з їхнім застосуванням на практиці.

Номер слайду 24

Перші українські технопарки функціонують з початку 2000 р.: «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектронікаі сенсорна техніка», «Інститут електрозварювання ім. Є. Патона» (м. Київ), «Інститут монокристалів» (м. Харків). У грудні 2001 р. було прийнято рішення про створення технопарку «Вуглемаш» (м. Донецьк), а в травні 2002 р. відкрито ще 4 технопарки у м. Києві: «Інститут технічної теплофізики», «Київська політехніка», «Інтелектуальні інформаційні технології», «Укрінфотех», до складу якого входить «Укртелеком».

Номер слайду 25

Питання до тексту. Чим відрізняються технополіси від технопарків? Чому виникла потреба створювати технопарки? Від чого залежить розвиток цих центрів в Україні?

Номер слайду 26

Завдання. Доповніть схему галузевої структури машинобудування скориставшись картою атласу (запишіть назви міст — центрів машинобудування)

Номер слайду 27

Номер слайду 28

Завдання. Трудомісткість і металомісткість у машинобудуванні знаходяться в певній залежності, що зумовлює певне розміщення підприємств різних машинобудівних галузей. Скориставшись наведеними даними і маючи на увазі принципи розміщення, поясніть розміщення таких машинобудівних підприємств: • Новокраматорський завод (Донецька область) — устаткування для металургії, гірської промисловості, крокуючі екскаватори; • Харківський авіаційний завод; • Первомайськ (Миколаївська область) — зрошувальні системи; • Дніпропетровськ — бурякозбиральні комбайни; • Івано-Франківськ — приладобудівний завод.

Номер слайду 29

Номер слайду 30

Завдання. 1. Які схеми машинобудування відображають внутрішньогалузеві (ВГ) зв’язки, а які — міжгалузеві? Приклад: 2. Запропонуйте свої приклади внутрішньо- та міжгалузевих зв’язків машинобудування

Номер слайду 31

Завдання. З’єднайте стрілками види спеціалізації та назви продукції машинобудування (технологічні процеси).

Номер слайду 32

Завдання. Позначте правильні відповіді (за атласом). 1. Центри енергетичного машинобудування: а) Маріуполь; б) Черкаси; в) Харків; г) Лубни. 2. Центри верстатобудування: а) Бердичів; б) Бердянськ; в) Харків; г) Ніжин. 3. Центри електротехніки: а) Херсон; б) Харків; в) Львів; г) Тернопіль. 4. Центри приладобудування. а) Керч; б) Сєверодонецьк; в) Вінниця; г) Івано-Франківськ.

Номер слайду 33

5. Центри автомобілебудування: а) Кременчук; б) Луцьк; в) Донецьк; г) Каховка. 6. Центри тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування: а) Умань; б) Рівне; в) Кіровоград; г) Харків. 7. Центри суднобудування: а) Севастополь; б) Миколаїв; в) Херсон; г) Євпаторія.

Номер слайду 34

Домашнє завдання Читати відповідний матеріал підручника.

ppt
Додано
3 березня 2019
Переглядів
3852
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку