28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Завдання ДПА з географії

Про матеріал
Збірник завдань для проведення ДПА з географії вміщає 15 варіантів. Задання у вигляді тестів з вибором однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності, а також 2 описові завдання, задачі, аналіз графіків та діаграм.
Перегляд файлу

Верхнянська сільска рада ОТГ

Станьківська ЗОШ І-ІІ ступенів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПА

ГЕОГРАФІЯ

 

 

Розглянено на засіданні методичного об’єднання вчителів природничого циклу Верхнянської сільської ради ОТГ

Проток № 3 від 2 березня 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала:

Вчитель географії

Станьківської ЗОШ І-ІІ ступенів

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

ВАРІАНТ 1

 

І  Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 


 1. Водна оболонка Землі, що охоплює  води Світового океану і води суходолу, це:

А біосфера                                                Б літосфера

В гідросфера                                             Г  атвосфера

 1. За  масштабом виділяють карти:

А окремих країн                                        Б довідкові

В тематичні                                               Г середньмасштабні

 1. Укажіть, який із наведених географічних об'єктів є частиною світу:

   А Євразія                                                  Б Африка

   В Південна Америка                                Г Північна Америка

 1. Зазначте, які форми рельєфу приурочені до платформ (рівнинних території):                                                А низовини                                              Б височини

В плоскогір'я                                           Г гори

 1. Укажіть крайню південну точку України:

А с. Соломонове                                   Б с. Грем`яч

В с. Червона Зірка                                Г мис Сарич


 1. Зазначте, з якою областю України  Росія не має спільного кодону:

    А Харківська                                          Б Сумська

    В Київська                                              ГЧернігівська

 1. Укажіть продукцію машинобудування, що виробляють у Харкові:

А вагони, верстати                               Б комбайни, морські судна

В літаки, холодильники                       Г велосипеди, автомобілі

 1. Вкажіть вид транспорту, який займає перше місце у перевезенні пасажирів на великі відстані:

А автомобільний                                  Б повітряний

В морський                                           Г трубопровідний


 

 

ІІ Завдання на визначення відповідності

У завданнях 912 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

 1. Вістановіть відповідність між метереологічними приладами та об`єктами їх дослідження:

1

 

2

 

3

 

4

 

 1. Опадомір
 2. Флюгер
 3. Радіолокатор
 4. Гігрометр

А вологість повітря

Б сила і напрям вітру

В кількість опадів

Г температуру повітря

Д висоту хмар

 

 1.  Встановіть відповідність між течіями, котрі вказані буквами  на контурній карті, та їх назвами

1  Північно-Атлантична

2  Гольфстрім

3  Лабрадорська

4  Канарська

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

Антар_бук2


 

 1.  Визначте відповідність між способами картографічного зображення та об’єктами, для зображення яких їх застосовують:
 1. сосіб ареалів
 2. спосіб знаків руху

1

 

2

 

3

 

4

 

 1. спосіб ізоліній
 2. спосіб якісного фону

А кордони, дороги

Б напрямок вітру, течій

В ґрунти, природні зони

Г болота, заповідники

Д глибини морів, висоти суходолу

 1.  Встановіть відповідність між галузями, які входять до складу агропромислового комплексу, та особливостями господарської діяльності у них.

1

 

2

 

3

 

4

 

1 рослинництво

2 тваринництво

3 харчова промисловість

4 хімічна промисловість

 

А заготівля і зберігання сільськогосподарської продукції

Б вирощу­ван­ня сільськогосподарських культур

В переробка сільськогосподарської сировини на продукти харчування

Г розведення свійських тварин

Д виробництво мінеральних добрив, отрутохімікатів, засобів захисту рослин

 

ІІІ Завдання з вибором трьох правильних відповідей

Завдання 1316 містять по сім варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Потрібно вибрати три правильні, на вашу думку, відповіді і позначити їх у бланку відповідей.

 1.  Виберіть правильні твердження:

 

 

 

 1. Екватор – це лінія, що з`єднює два полюси.
 2. Мередіани – це уявні лінії, що з`єднюють два полюси: Північний та Південний.
 3. Довжина усіх паралелей на карті одинакова.
 4. Паралелі – це уявні лінії, проведені на карті чи глобусі паралельно екватора.
 5. Екватор – це найдовша паралель.
 6. Усі мередіани на глобусі різної довжини.
 7. На глобусі можна провести тільки шість мередіанів
 1.  Виберіть правильні твердження
 1. До паливно-енергетичних ресурсів належить залізна та марганцева руда.
 2. Природні ресурси в цілому на наші планеті розміщені рівномірно.
 3. Природній комплекс, який зазнав впливу людини називають – антропогенним.

 

 

 

 1. Природні комплекси пустель в даний час зазнали найбільший антропогенний вплив.
 2. В цілому для світу характерний надлишок прісної води.
 3. Найбільш докорінно природні комплекси змінено в помірних широтах.
 4.  Замкнений цикл використання води на підприємствах є прикладом. раціонального пририродокористування.
 1.  Оберіть назви річок, що належать до басейну Дніпра:

 

 

 


 1. Західний Буг
 2. Південний Буг
 3. Прут
 4. Рось
 5. Прип`ять
 6. Інгунець
 7. Оскіл
 1. Укажіть підприємства, що належать до деревообробної промисловості:

 

 

 

 1. Меблева фабрика
 2. Картонна фабрика
 3. Фабрика пиломатеріалів
 4. Гідролізна фабрика
 5. Сірникова фабрика
 6. Лісозаготівельне господарство
 7. Лісохімічне підприємство.

 

IV Завдання відкритого типу

 1. Коротко охарактеризуйте якісний склад рудних корисних копалин України.
 2. Накресліть схему галузевої структури  машинобудування України. Укажіть найбільші машинобудівні центри України та світу.

 

 

 

V Завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків

 1.  Визначте, якою буде температура повітря буде на висоті 1000 м, якщо на висоті 5000 вона становить +40ºС. Вкажіть, як змінюється температура повітря із висотою.
 2.  На плані місцевості відстань від села Прибережне до села Березоч становить 20 см. Дійсна відстань між цими населеними пунктами  - 1000 м. Визначте масштаб плану місцевості. Поясніть, що таке план місцевості.

 

VІ Завдання на контурні карті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 2

 

І Завдання з вибором однієї правильної відповіді


 1. Тверда оболонка Землі, що охоплює земну кору та астеносферу, це:

А біосфера                                     Б літосфера

              В гідросфера                                 Г атвосфера

 1. Вкажіть автора першого  в світі глобуса:

А КлавдійПтоломей                     Б Христофор Колумб   

 В Васко да Гама                           ГМартінБехайм

 1. Укажіть, який із наведених географічних об'єктів є одночасно материком і частиною світу:
     А Євразія                                       Б Африка 

   В  Південна Америка                   Г Північна Америка

 1. Зазначте, які форми рельєфу приурочені до областей складчастості:                                                                    

   А низовини                                    Б височини

             В плоскогір'я                                 Г гори

 1. Укажіть крайню східну точку України:

А с. Соломонове                        Б с. Грем`яч

В с. Червона Зірка                     Г мис Сарич

 1. Визначте обласний центр України, назва якого не збігається з назвою області:

               А Одеса                                       Б Донецьк

               В Ужгород                                   Г Вінниця


 1. Зазначте, на якій території України переважно вирощують соняшник:

               А Передкарпаття                       Б Полісся

               В Лісостеп                                  Г Степ

 1. «Велика двадцятка» - це об`єднання країн за найбільшим значенням…

А загального ВВП                     Б ВВП на душу населення 

В  ІЛР                                          Г площі території


 

ІІ Завдання на визначення відповідності

У завданнях 912 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

 


 1. Встановіть відповідність між елементами річкової системи та їх значенням:

1

 

2

 

3

 

4

 

 1. Річка
 2. Гирло
 3. Басейн річки
 4. Вододіл

А площа з якої річка збирає воду

Б природний водний потік, який тече по виробленому ним самим руслі

В підвищення рельєфу, яке розділяє два басейни річки

Г місце де річка впадає в іншу водойму

Д місце, де річка бере свій початок.

 

 1.  Встановіть відповідність між морями, котрі вказані буквами  на контурній карті,  та їх назвами.

1  Японське море

2  Філіпінське море

3  Охотське море

4  Південно-Китайське море

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

Тих бук

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 1. Визначте відповідність між видами корисних копалин і формами рельєфу де вони поширені:
 1. Кам`яне вугілля
 2. Буре вугілля
 3. Нафта
 4. Торф

А Полісся низовина

Б Придніпровська низовина

В Придніпровська височина

Г Донецький кряж

Д Причорноморська низовина

 

 1.  Встановіть відповідність між галузями промисловості і особливостями господарської діяльності, яка для них характерна.

1

 

2

 

3

 

4

 

1 машинобудування

2 чорна металургія

3 кольорова металургія

4 електроенергетика

А галузь, зайнята видобутком і збагаченням мідних, свинцевих, цин­кових руд, виплавкою металів і сплавів, виробництвом прокату

Б основною продукцією галузі є електроенергія

В займається видобутком залізних, марганцевих руд, хромітів

Г галузі комплексу випускають найрізно­манітнішу продукцію, без якої зараз не може обій­ти­ся практично жодна галузь господарсь­кого комплексу, забезпечуючи їх технічну озброєність, комплексну механіза­цію та автоматизацію

Д виробляє продукцію, використовуючи в основному тільки хімічні методи переробки сировини і матеріалів

 

ІІІ Завдання з вибором трьох правильних відповідей

Завдання 13 16 містять по сім варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Потрібно вибрати три правильні, на вашу думку, відповіді і позначити їх у бланку відповідей.

 

 1.   Виберіть правильні твердження:
 1. Географічна довгота – це відстань у градусах від нульового мередіана до будь-якої точки земної поверхні.
 2. Географічна довгота– це відстань у градусах від екватора до будь-якої точки земної поверхні.
 3. Географічна широта– це відстань у градусах від нульового мередіана до будь-якої точки земної поверхні.
 4. Географічна широта – це відстань у градусах від екватора до будь-якої точки земної поверхні.

 

 

 

 1. Географічна широта буває тільки західна і східна.
 2. Географічна широта буває тільки західна і південна.
 3. Географічна широта буває тільки північна та південна.
 1.  Виберіть правильне твердження:

 

 

 

 1. Течія Гольфстрім на територію Європи приносить додаткові опади та підвищення температури повітря.
 2. Утворення сильних ураганів зумовлене великою різницею тисків та температур між повітряними масами.
 3. Із просуванням вглиб материка кількість опадів буде збільшуватись.
 4. Закономірно із просуванням вглиб материка континентальність клімату буде знижуватись
 5. На формування клімату Європи в основному має вплив Тихий океан.
 6.  На формування клімату материка не впливає рельєф.
 7. Континентальність клімату Євразії  зумовлюється значною протяжність материка з півночі на південь.
 1. Виберіть три штучні водосховища на річці Дніпро:
 1. Канівське
 2. Бузьке
 3. Дністровське
 4. Кременчуцьке
 5. Каховське

 

 

 

 1. Ладижинське
 2. Печиніжинчьке
 1. Серед міст України виберіть три, у яких розвинене курортне господарство:
 1. Ялта
 2. Одеса

 

 

 

 1. Ніжин
 2. Житомир
 3. Миргород
 4. Вінниця
 5. Одеса

 

 

 

IV Завдання відкритого типу

 

 1.  Охарактеризуйте прояв основних кліматотвірних чинників на території України.
 2.  Накресліть схему структури енергетичного комплексу України. Наведіть приклади найбільших електростанцій.

 

V Завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків

 

 1. Визначте, який атмосферний тиск буде на висоті 500 м, якщо біля поверхні Землі він становить 760 мм. рт. ст. Вкажіть, як змінюється атмосферний тиск із висотою.
 2. Використовуючи статистичні дані, обчисліть показники природного та механічного приросту населення однієї з африканських країн за рік.

Рік

Народжуваність, на 1 тис.чол.

Смертність, на 1 тис. чол.

Еміграція, тис . чол.

Імміграція, тис. чол.

Населення, тис. чол.

2016

23

18

10

15

300

 

 

VІ Завдання на контурні карті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 3

 

І Завдання з вибором однієї правильної відповід


 1. Жива оболонка Землі, що включає всіх живих органі змів нашої планети, це:

А біосфера                                         Б літосфера

В гідросфера                                      Г атвосфера

 1. Кисень в атмосфері становить:

А 78%                                                 Б 21% 

В 0,9%                                                Г менше 1%

 1. Алмази на території Африки залягають:

А на заході материка                        Б на сході материка

В на півночі материка                       Г на півдні материка

 1. Найглибшим озером планети є : 

 А Байкал                                            Б Каспійське море  

 В Іссик-Куль                                      Г Женевське

 1. Укажіть крайню західну точку України:

А с. Соломонове                            Б с. Грем`яч

В с. Червона Зірка                         Г мис Сарич

 1. Укажіть із зазначених область з найменшим рівнем урбанізації:

А Донецька, Луганська                      Б Тернопільська, Чернівецька

В Київська, Чернігівська                    Г Харківська, Одеська


 1. Укажіть основний чинник розміщення підприємств будівельної галузі а Україні:

            А споживач і сировина                     Б джерела енергії

           В трудові ресурси                              Г водні ресурси

 1. В економіці України туризм:

            А займає поки що незначне місце і перебуває в розвитку

            Б є найдохіднішою складовою серед усіх складових сфери послуг

           В не дає жодного доходу економіці нашої держави

           Г становить 54% ВВП країни

 

ІІ Завдання на визначення відповідності

У завданнях 13 – 12 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

1

 

2

 

3

 

4

 

 1. Встановіть відповідість між мореплавцем та його відкриттям:
 1. Васко да Гама
 2. Амеріго Веспучі
 3. Руаль Амундсен
 4. Марко Поло

А норвезький полярний мандрівник і дослідник. Першим досягнув Південного полюса

Б  венеційський купець і мандрівник, автор «Книги чудес світу (Книги про різноманіття світу)», в якій описані його спостереження під час подорожей Азією

В вперше висунув думку про те, що Земля кругла

Г флорентійський мореплавець, який припустив, що Христофор Колумб відкрив новий материк, а не Індію.

Д португальський дослідник і мореплавець, який відкрив морський шлях до Індії довкола Африки.

 


 1.  Встановіть відповідність між географічними об’єктами, котрі вказані буквами  на контурній карті та їх назвами.

1  Норвезьке море

2  Біле море

3  Карське море

4  Гренландське море

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

Пн_Льо букви

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 1.  Встановіть відповідність між поняттями, які характеризують населення України, та твердженнями, що їх стосуються.
 1. густота населення
 2. урбанізація
 3. агломерація
 4. рурурбанізація

А  територіальне скупчення населених пунктів (переважно міст), які об'єктивно об'єднані в єдине ціле інтенсивними, функціональними, економічними, трудовими та соціальними, культурно-побутовими, рекреаційними та іншими зв'язками, а також екологічними інтересами.

Б  міська територія або агломерація поліцентричного типу в складі декількох більш-менш рівноправних міст і великих міських територій, що через зростання населення і фізичне розширення, злилися в одну безперервну міську промислово розвинену область.

В кількість осіб, які проживають на 1 км2

Г процес збільшення кількості міського населення

Д процес поширення міських форм і умов життя на сільську місцевість.

 


 1.  Встановіть відповідність між галузями рослинництва та їх географією в Україні.

1

 

2

 

3

 

4

 

1 вирощування овочів

2 садівництво

3 ягідництво

4 виноградарство

 

А представлене культурою, основним районом вирощування якої є Житомирська область

Б поширене на всій території країни, але найбільше у господарствах степової та лісостепової зон

В основні площі зосереджені у південній і центральній частині степу, передгір’ях Криму і Закарпатті

Г найрозвину­тішим район товарного виробництва є правобережжя лісостепу, особливо Придні­стров’я, а також Закарпаття і Крим

Д поширене передусім на Поліссі та в лісостепу, де вирощують полуницю, смородину, у степу — посухостійку малину

 

ІІІ Завдання з вибором трьох правильних відповідей

Завдання 1316 містять по сім варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Потрібно вибрати три правильні, на вашу думку, відповіді і позначити їх у бланку відповідей.

 

 1.  Виберіть правильні твердження:

 

 

 

 1. Літосфера – жива оболонка Землі
 2. Атмосфера – повітряна оболонка Землі
 3. Гідросфера – водна оболонка Землі
 4. Біосфера – тверда оболонка Землі
 5. Техносфера – оболонка в якій живе і працює людина
 6. Стратосфера – верхній шар літосфери
 7. Термосфера – нижній шар гідросфери

 

 1.  Виберіть правильне твердження:

 

 

 

 1. Корінних жителів  Південної Америки називають бразилійцями.
 2.  Корінних жителів  Америки називають індійцями.
 3. Корінних жителів  Америки називають американцями.
 4. Могутня держава на території Південної Америки, що була завойована конкістадорами називається – імперія інків.
 5. Мулати – це нащадки від шлюбу представників негроїдної та європеоїдної рас.
 6. Самбо – це нащадки від шлюбу представників монголоїдної та європеоїдної рас.
 7. Метиси – це нащадки від шлюбу представників негроїдної раси та індіанців.

 

 1.  Укажіть адміністративні області з найвищими показниками густоти населення:

 

 

 

 1. Миколаївська
 2. Одеська
 3. Київська
 4. Львівська
 5. Донецька
 6. Житомирська
 7. Чернівецька

 

 1. Виберіть правильні твердження, що стосуються металургійного комплексу
  України:

 

 

 

 1. чорна металургія за обсягами виробництва випереджає всі галузі промисловості України
 2. серед галузей кольорової металургії найкраще розвинена алюмінієва промис­ловість
 3. чорна металургія зосереджена в Придніпровському, Донецькому, Причорно­морському районах
 4. залізні руди зосереджені в Керченському, Білозерському, Криворізькому, Ні­копольському басейнах
 5. запаси коксівного вугілля зосереджені переважно в Донецькому басейні
 6. кольорова металургія України має значні сировинні джерела
 7. підприємства вторинної кольорової металургії розміщують переважно біля джерел видобутку сировини

 

 

IV Завдання відкритого типу

 

 1. Коротко охарактеризуйте якісний склад паливних корисних копалин України.
 2. Накресліть схему структуру транспортного комплексу України. Поясніть, чому і який вид транспорту є найбільш метеозалежним.

 

V Завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків

 

 1. Обчисліть відносну висоту між найвищою та найвищою точками земної кулі. Вкажіть, що таке відносна висота місцевості.
 2.  Визначте, якою буде температура повітря буде на висоті 2000 м, якщо біля поверхні Землі вона становить +4ºС. Вкажіть, як змінюється температура повітря із висотою.

 

VІ Завдання на контурні карті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 4

 

І Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 


 1. Оболонка, яка включає в себе усю біосферу, гідросферу, верхні шари літосфери та нижні шари атмосфери, називається:

А біосфера                               Б літосфера

В гідросфера                            Г географічна

 1. Основну частину (78%) газового складу атмосфери становить:

А кисень                                   Б вуглекислий газ     

В азот                                        Г інертні гази

 1. Найвища вершина світу – гора Еверест належить до гірської системи:

        А Альп                                      Б Гімалаї      

        В Тибет                                     Г Тянь-Шань

 1. Максимальна глибина Світового океану становить:

    А 2245 м                                    Б 7222 м  

    В 11 521 м                                 Г 12740 м

 1. Укажіть крайню північну точку України:

А с. Соломонове                     Б с. Грем`яч

В с. Червона Зірка                  Г мис Сарич

 1. Оберіть показник, який не беруть до уваги під час визначення коефіцієнта природного приросту населення:

     А кількість населення                 Б рівень народжуваності

     В рівень смертності                    Г рівень еміграції

 1. До головних машинобудівних регіонів світу не належать:

А Північна Америка, регіон Західної, Центральної і Східної Європи;

Б регіон, що включає країни Східної й Південно-Східної Азії та Росія з країнами Закавказзя і Середньої Азії;

В регіони Південно-Західної, Південної Азії та Африка

Г Північна Америка, регіон Західної

 1. Туризм – це;

А виїзд особи з одного місця на постійне проживання у професійно-ділових або інших цілях

Б  виїзд особи з місій проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових або інших цілях із можливістю отримати прибуток за свою діяльність;

В тимчасовий виїзд особи з місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових або інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди особа від'їжджає;

Г тимчасовий виїзд особи з місій проживання з метою пошуку роботи.

 

 

ІІ Завдання на визначення відповідності

У завданнях 912 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

 

 


 1. Встановіть відповідність між конкретними видами природних ресурсів та класифікаційними групами, до яких їх відносять.

1

 

2

 

3

 

4

 

1 ви­черп­ні відновні природні ресурси

2  ви­черп­ні невідновні природні ресурси

3  неви­черп­ні природні ресурси для енергетики

4  неви­черп­ні природні ресурси для сільського господарства

А  енергія Сонця, внутрішня енергія Землі  

Б води Світово­го океану

В  агрокліматичні ресурси    

Г  земельні та водні ресурси 

    Д  нафта, газ, вугілля

 

 1.  Встановіть відповідність між географічними об’єктами, котрі вказані буквами на контурній карті, та їх назвами

1  нагір’я Тібесті

2  вулкан Кіліманджаро

3  Ефіопське нагір’я

4  нагір’я Ахаґґар

 

1

 

2

 

3

 

4

 

45_2Афр_op-мала копия

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 1.  Встановіть відповідність між поняттями, які характеризують населення України, та твердженнями, що їх стосуються.
 1.     мовна сім'я
 2.     національна (етнічна) меншина
 3.     мовна група
 4.     етнографічна група

А серед українців добре зберегли особливості у побуті, мові, традиціях, матеріаль¬ній і духовній культурі поліщуки, литвини

Б  представники тільки тих національностей, що про¬живають на своїй етнічній території

В українська мова належить до слов'янської

Г українська мова належить до індоєвропейської

Д до найчисельніших належать росіяни, білоруси, молдавани, кримські татари

 

 

 1.  Знайдіть відповідність між назвами транспортних засобів і  центрами їх

1

 

2

 

3

 

4

 

виробництва:

 1. літаки               А Дніпроджержинськ
 2. автобуси           Б Львів
 3. вагони               В Київ
 4. тепловози         Г Полтава

                         Д Луганськ

 

 

 

ІІІ Завдання з вибором трьох правильних відповідей

Завдання 1316 містять по сім варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Потрібно вибрати три правильні, на вашу думку, відповіді і позначити їх у бланку відповідей.

 

 

 

 

 1.  Виберіть правильні твердження:
  1. Зображення нерівностей земної поверхні способом горизонталей дає змогу математично точно передати обриси та висоти окремих форм рельєфу.
  2. Горизонталі — лінії на плані або карті, що з’єднують два полюси.
  3. Бергштрихи — це короткі риски на горизонталях топографічних карт і плані, які показують напрямок зниження схилу.
  4. На дрібномасштабних картах рельєф зображується способом картограм.
  5. Визначити абсолютну висоту точки на карті можна за шкалою висот і глибин.
  6. Зеленим кольором на картах позначають ділянки водного простору.
  7. На великомасштабних картах рельєф зображується способом значків.

 

 

 

 

 1.  Виберіть правильні твердження:
 1. Столиця Індонезії  – Джакарта
 2. Столиця Японії  – Токіо
 3. Столиця Польщі – Краків
 4. Столиця Туреччини – Луанда
 5. Столиця Італії – Рим
 6.  Столиця Аргентини – Ліма
 7. Столиця Мексика – Абуджа

 

 

 

 

 1.  Виберіть три річки України:
 1. Дон
 2. Дніпро
 3. Кубань
 4. Конго
 5. Дністер
 6. Рось
 7. Волга

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Вкажіть твердження, які правильно відображають основні риси та географію міжнародного економічного співробітництва:
 1. пострадянські країни значною мірою є постачальниками готової продукції найвищої якості                                         
 2. найбільшу за обсягами торгівлю здійснюють між собою розвинені країни
 3. у міжнародній торгівлі у світовому масштабі спостерігається суттєве зниження частки продукції сільського господарства
 4. у країнах Азії існує режим вільного переміщення осіб у межах безвізового Шенгенського простору
 5. у міжнародній торгівлі зростає частка середньорозвинених країн та країн, що розвиваються
 6. експорт інформаційних послуг у світі в останні десятиріччя скорочується
 7. загалом частка розвинених країн у світовому експорті товарів поступово зростає.

 

 

IV Завдання відкритого типу

 

 1.  Дайте визначення поняття «міграція».  Класифікація міграцій. Вкажіть напрямки основних міграційних потоків  з України.
 2.  Накресліть галузеву структуру паливного комплексу України. Вкажіть назви основних районів видобутку паливних корисних копалин.

 

V Завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків

 

 1. Обчисліть відносну висоту між найвищою та найвищою точками України.
 2. Визначте, якою буде температура повітря буде на висоті 3000 м, якщо біля поверхні Землі вона становить +14ºС. Вкажіть, як змінюється температура повітря із висотою.

 

VІ Завдання на контурні карті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 5

 

І Завдання з вибором однієї правильної відповіді


 1. Земля має форму:

А кулі                                          Б геоїда

В еліпса                                       Г квадрата

 1. Оскільки при нагріванні повітря розширюється, а при охолодженні стискаєтья, то тепле повітря у порівнянні з холодним:

А важче                                           Б легшее  

В сухіше                                          Г вологіше

 1. Вкажіть річку, яка два рази перетинає екватор:

   А Ніл                                             Б  Волга 

   В Конго                                         Г Амазонка

 1. Вкажіть, яке із тверджень є правильним?

   А г. Еверест - найвища вершина планети

   Б  В Євразії знаходиться - найбільша пустеля планети

   В Найдовшою річкою Європи є Дніпро

   Г Європа є найменшим материком

 1. Оберіть спосіб картографічного зображення, за допомогою якого позначають явища , що мають ареальне поширення:

А ареалів                                     Б ізоліній

В картограм                                 Г картодіаграм


 1.  Оберіть поняття, яке відповідає визначенню  «наука, що вивчає склад,  рух населення та закономірності його розвитку»:

     А Екологія                                   Б Ґрунтознавство

     В Демографія                              Г Соціальна географія

 1. Оберіть відповідь, у якій названі країни – експортери нафти.

А ОАЕ, Венесуела, Саудівська Аравія             Б Таїланд Індія, Канада,

                В Німеччина, Японія Малі                                Г  Китай, Ангола, Чад,


 1. Укажіть тип електростанції, де основним чинником розміщення є вода:

А АЕС                                          Б ГЕС

В ВЕС                                          Г ТЕС

 

ІІ Завдання на визначення відповідності

У завданнях 9 – 12 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

 1. Встановіть відповідість між мореплавцем та його відкриттям:

1

 

2

 

3

 

4

 

 1. Христофор Колумю
 2. Френціс Дрейк
 3. Абел Тасман
 4. Фернанд Магелан

А Відкрив Австралію та Тасманове море

Б Здійснив першу навколосвітю подорож

В відкрив найширшу в світі протоку, яка булла названа на його честь та здійснив три навколосвітні подорожі.

Г шукаючи морський  шлях в Індію випадково відкриває новий материк.

Д вперше висунув думку про те, що Земля кругла


 1.  Встановіть відповідність між географічними об’єктами, котрі вказані буквами на контурній карті, та їх назвами

1  Драконові гори

2  Східно-Африканське плоскогір’я

3  гори Атлас

4  Капські гори

1

2

3

4

 

 

 

 

45_1Афр_op-мала копия

 

 1.  Встановіть відповідність між поняттями що характеризують населення, та їх

1

 

2

 

3

 

4

 

визначеннями чи характерними особливостями.

 1.     система розселення
 2.     село
 3.     місто
 4.     селище міського типу

А міське поселення, у якому живе 2 тисячі і більше осіб, а переважна кількість жителів зайнята у не у сільському чи лісовому господарстві

Б  міське поселення, у якому живе здебільшого понад 10 тисяч осіб, більшість з яких зайняті у промисловості та сфері послуг

В територіально цілісне поєднання населених пунктів різного типу, які взаємодіють між собою у процесі господарської діяльності і взаємодоповнюють один одного

Г поселення переважна кількість жителів якого зайнята у сільському господарстві

Д місце зосередження малої (менше 2 тис.) чи великої (більше 100 тис.) кількості людей з необхідними для життя будівлями та спорудами

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 1.  Встановіть відповідність між туристичними об’єктами України та туристичними районами, в яких вони знаходяться.
 1. місто Одеса, Суданська фортеця, руїни м. Херсонес;
 2. міста Трускавець, Моршин, г. Говерла, Хустський та Ужгородський замки
 3. Гіочаївська лавра, Шацькі озера
 4. Національний Києво-Печерський історико-культурник заповідник

А Карпатський;

Б Полісько-Подільський;

В Київсько-Дніпровський;

Г Причорноморський;

Д Придніпровський.

ІІІ Завдання з вибором трьох правильних відповідей

Завдання 1316 містять по сім варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Потрібно вибрати три правильні, на вашу думку, відповіді і позначити їх у бланку відповідей.

 

 1.  Виберіть правильні твердження:
 1. Рівнини — це великі, відносно рівні ділянки земної поверхні з невеликими коливаннями висот.
 2. Поскогір`я називається рівнина з абсолютною висотою понад 1000 метрів.
 3. Розрізняють два види рівнин: низовини, плоскогір’я.

 

 

 

 1. Розрізняють три види рівнин: низовини, височини, плоскогір’я.
 2. За походженням рівнини бувають природні та антропогенні.
 3. Гори — це високо підняті над рівнинами, дуже розчленовані ділянки земної поверхні.
 4. За висотою гори бувають двох типів: низькі та високі

 

 

 

 

 1.  Виберіть правильні твердження:
 1. Столиця Канади – Оттава
 2. Столиця Китаю – Токіо
 3. Столиця Німеччини – Перу
 4. Столиця Австралії – Канберра
 5. Столиця Іспанії – Рим
 6.  Столиця Алжиру – Тріполлі
 7. Столиця Болгарії – Софія
 1.  Виберіть три країни з найчисельнішою українською діаспорою:
 1. Литва

 

 

 

 1. Росія
 2. Канада
 3. США
 4. Болгарія
 5. Угорщина
 6. Білорусь

 

 

 

 1. Назвіть підприємства різних видів економічної діяльності господарства України, які працюють переважно на імпортній сировині.
 1. бавовняний комбінат 
 2. алюмінієвий комбінат
 3. сталепрокатний завод 
 4. крохмальний завод
 5. цукрова фабрика 
 6. меблева фабрика
 7. нафтопереробний завод

 

 

IV Завдання відкритого типу

 

 1.  Світові релігії. Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні.
 2.  Сільське господарство, його  значення в сучасному світі. Роль природних чинників у розвитку аграрного виробництва.

 

V завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків

 

 1.  Визначте, який атмосферний тиск буде на висоті 250 м, якщо на висоті 500 м над рівнем моря він становить 660 мм. рт. ст. Вкажіть, який атмосферний тиск вважається нормальним.
 2.  Скориставшись статистичними даними таблиці (на січень 2016 р.), визначте частку (у %) міських жителів від загальної кількості населення України. Поясніть що таке маятникові міграції.

 

Загальна кількість

Міське населення

Сільське населення

42929298

29673113

13256184

 

VІ Завдання на контурні карті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 6

 

І Завдання з вибором однієї правильної відповіді


 1. Повітряна оболонка, яка оточує земну кулю і пов`язана з нею силою тяжіння, називається:

    А біосфера                                       Б літосфера

   В гідросфера                                     Г атвосфера

 1. Головна річка з притоками утворює:

А водозбір                                        Б річкову систему 

В меандру                                         Г  басейнрічки

 1. Вкажіть період, в якому ми живемо.                                                                                                         А неоген                                            Б антропоген  

В крейдовий                                      Г палеогеновий

 1. До властивостей водних мас належить:                                                                                                   А температура                                  Б солоність  

В температура та солоність            Г наявність органічного світу

 1. Визначте, які корисні копалини пов’язані з Передкарпатським прогином:

А боксити                                       Б нафта і газ

В уранові руда                                Г торф


 1. Укажіть, як називається виїзд громадян України на постійне місце проживання до інших країн:

    А імміграція                                     Б еміграція

    В депопуляція                                  Г маятникова міграція

 1. Зазначте, який морський порт є найпотужнішим в Україні:

А Одеса                                             Б Ізмаїл

В Бердянськ                                      Г Миколаїв

 1. Укажіть тип країни в якої переважає третинний сектор національної економіки:

А аграрна                                           Б аграрно-індустріальна  

В індустріальна                                 Г постіндустріальна

 

ІІ Завдання на визначення відповідності

У завданнях 912 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 1. Встановіть відповідність між поняттями їхнім значенням:
 1. Ізобари
 2. Ізогіпси
 3. Ізогієти
 4. Ізобати

А лінії на географічній карті, що сполучають точки з однаковою кількостю атмосферних опадів за певний проміжок часу

Б лінії на топографічному плані або карті, що з'єднує точки однакової глибини водойм

В лінії, що з'єднують на карті (плані) точки з однаковими абсолютними висотами  поверхні.

Г  лінії, що з'єднують на карті (плані) точки з однаковими показниками температури повітря

Д лінії, що з'єднують на карті (плані) точки з однаковими показниками


 1.  Встановіть відповідність між територіями, вказаними буквами на контурній карті Австралії, та назвами географічних об’єктів.

1  Коралове море

2  Тасманове море

3  Тіморське море

4  Арафурське море

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

 

Австрал_op 70_3

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 1.  Встановіть відповідність між поняттями, що характеризують населення, та їх визначеннями чи характерними особливостями.              
 1.     депопуляція населення
 2.     механічний приріст населення
 3.     статева структура населення
 4.     вікова структура населення

А стан населення  в межах певної держави, адміністративної одиниці, поселення, коли кількість померлих  перевищує кількість народжених

Б  спричиняє зміни чисельності населення держави, поряд з природним рухом населення

В  співвідношення між віковими групами населення

Г  стан населення  в межах певної держави, адміністративної одиниці, поселення, коли кількість народжених  перевищує кількість померлих

Д залежить від співвідношення народжених дівчаток і хлопчиків, а також відмінностей у середній тривалості життя обох статей

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 1.  Встановіть відповідність між конкретними глобальними проблемами людства та особливостями їх прояву чи шляхами подолання у світі.             
 1.     екологічна  
 2.     енергетична 
 3.     сировинна 
 4.     освоєнні ресурсів Світового океану 

А її вирішення дало б значні перспективи дня подолання проблеми голоду, пожвавлення розвитку багатьох держав, зміцнення торгівельних стосунків між національними економіками

Б складність її вирішення пов'язана із великою дорожнечею технічних засобів, наукових досліджень, які посильні дуже небагатьом державам

В погіршення стану глобальної екосистеми

Г у вирішенні цієї проблеми важливу роль відіграють сонячні, вітрові, припливні електростанції

 Д практично буде вирішена коли в економіці перероблятимуть відходи та вторинні ресурси, а природні запаси відіграватимуть роль резервних джерел постачання.

 

 

ІІІ Завдання з вибором трьох правильних відповідей

Завдання 13 16 містять по сім варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Потрібно вибрати три правильні, на вашу думку, відповіді і позначити їх у бланку відповідей.

 

 

 

 

 1.  Виберіть правильні твердження:
 1. Атмосфера — тверда оболонка Землі, що захищає нашу планету від переохолодження вночі.
 2. Повітря — суміш газів.
 3. Найбільшу частку в складі повітря становить  кисень і вуглекислий газ.
 4. Найбільшу частку в складі повітря становить азот.
 5. У найвищому шарі атмосфери — тропосфері — відбувається зародження й формування погоди.
 6. У стратосфері з кисню утворюється газ озон, що захищає Землю від згубного ультрафіолетового випромінювання Сонця.
 7. Верхні шари атмосфери включають в себе: стратосферу та тропосферу.
 1.  Виберіть правильні твердження:

 

 

 

 1. Столиця Канади – Вашингтон
 2. Столиця Китаю – Пекін
 3. Столиця Німеччини – Софія
 4. Столиця Австралії – Сідней
 5. Столиця Португалії – Порту
 6.  Столиця Франції – Париж
 7. Столиця Бразилії – Бразилія
 1.  Виберіть із запропонованих пар форм рельєфу височини  України:

 

 

 

 1. Подільська, Приазовська
 2. Причорноморська, Волинська
 3. Подільська, Хотинська
 4. Донецька, Волинська
 5. Середньоруська, Закарпатська
 6. Приазовська, Подільська
 7. Закарпатська, Передкарпатська
 1. Оберіть сфери людської діяльності, які належать до первинного сектору економіки.

 

 

 

 1. фінансова діяльність 
 2. добувна промисловість
 3. сільське господарство 
 4. лісове господарство
 5. виробництво деревини і паперу 
 6. хімічні виробництва
 7. комп’ютерне програмування

 

IV Завдання відкритого типу

 

 1.  Охарактеризуйте природно-ресурсний потенціал  України.
 2.  Типізація країн світу за рівним економічного розвитку, місце України в ній.

 

V Завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків

 

 1.  Визначте атмосферний тиск на вершині г. Роман-Кош (1545 м), якщо біля підніжжя (абсолютна висота – 75 м) він складає 740 мм рт. ст. Поясніть, що таке абсолютна висота.
 2.  Скористайтесь статистичними даними, розрахуйте густоту населення села Станькова та середню густоту населення Верхнянської ОТГ. Поясніть, що таке густота населення та порівняйте отримані показники.

 

Населення

Площа

Верхнінська ОТГ

11346 чол.

 

140.62 км 2

Станькова

1266

17,35 км²

 

VІ Завдання на контурні карті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 7

 

І Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 


 1. Лінії на карті, щосполучають точки на земніповерхні з одинаковою середньмісячною температурою, називають:

А ізобати                                            Б ізогіпси

В ізотерми                                          Г ізолінії

 1. Вкажітьодиницювимірюваннясолоності води:

    А %                                                    Б  см2  

    В см3                                                                              Г

 1. Корінні жителі Північної Америки, що проживають на півночі материка називаються:

   А ескімоси                                  Б  ацтеки 

   В  вікінги                                            Г евенки

 1. Течія Гольфстрім:

   А спричинює на узбережжі материків посушливий клімат

   Б спричинює на узбережжі материків  вологий клімат

   В зумовлює зміну напрямів пасатів  

   Г не впливає на узбережжя жодного материка

 1. Зазначте тип ґрунтів,  який найпоширеніший на сході України:

А дерново-підзолисті                       Б лучні

В чорноземи                                      Г сірі-лісові


 1. Оберіть з переліку місто, яке має найбільшу кількість населення:

А Мелітополь                                   Б Львів

В Одеса                                             Г Івано-Франківськ

 1. Який регіон дає 30% виробленої продукції машинобудування, спеціалізуючись на виготовленні комп'ютерів, літаків, ракетно-космічної техніки, озброєння?

                А Західної, Центральної і Східної Європи; Б Східної та Південно-Східної Азії;

                В Південна Америка, регіон Західної            Г Північної Америки  

 1. Яка економічна система ґрунтується на централізованому (державному) управлінні, плануванні і контролі?

А традиційна                                      Б планова

В командна                                         Г змішана

 

ІІ Завдання на визначення відповідності

У завданнях 912 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 1. Встановіть відповідність між будовою Землі їх характеристиками:
 1. Ядро
 2. Мантія
 3. Астеносфера
 4. Земна кора

А складається із осадового, базальтового та гранітного шару

Б найбільша з внутрішніх оболонок планети, температура якої досягає 3000ºС

В верхній, в'язкий шар мантії

Г  поділяється на материкову та океанічну

Д складається із завнішнього та внутрішнього шару, середня температура яких коливається від 3000º до 5000º С

 

 1.  Встановіть відповідність між географічними об’єктами, котрі вказані буквами на контурній карті, та їх назвами

1  вулкан Еребус

2  море Веделла

3  Антарктичний півострів

4  море Росса

1

 

2

 

3

 

4

 

Антар_мал 81

 

 


1

 

2

 

3

 

4

 

 1.  Встановіть відповідність між поняттями, що характеризують населення, та їх визначеннями чи характерними особливостями.
 1. природний рух населення
 2. імміграція
 3. еміграція
 4. абсолютний природний приріст

А різниця між загальною кількістю народжених і померлих за рік

Б  зміни чисельності і складу населення внаслідок народжуваності і смертності

В  виїзд населення за кордон

Г  різниця між загальною кількістю прибулих у країни і вибулих з неї за рік

Д  в’їзд на територію держави жителів інших країн

 

 1.  Встановіть відповідність між видами транспорту та деякими їх особливостями.

1

 

2

 

3

 

4

 

1 залізничний

2 автомобільний

3 трубопровідний

4 метро

 

А за пасажирообігом в Україні займає перше місце

Б цей вид транспорту доцільно використовувати тільки в містах-мільйонерах

В довжина транспортних шляхів для цього виду транспорту в Україні становить 4,4 тис. км

Г забезпечує транспортування значних обсягів нафти, продуктів її переробки, природного газу, води.

Д в Україні посідає перше місце за ван­тажо­обігом і друге за пасажирообігом 

 

 

ІІІ Завдання з вибором трьох правильних відповідей

Завдання 1316 містять по сім варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Потрібно вибрати три правильні, на вашу думку, відповіді і позначити їх у бланку відповідей.

 

 1.  Виберіть правильні твердження:

 

 

 

 1. Загальна кількість усіх солей, розчинених в 1 кг води, виражена в грамах, називається солоністю.
 2. Солоність води вимірюється у відсотках.
 3. Середня солоність вод Світового океану становить 35 ‰ , тобто в 1 літрі води міститься 350 г солі.
 4. Середня солоність вод Світового океану становить 35 ‰ , тобто в 1 літрі води міститься 35 г солі.
 5. Морська вода замерзає при температурі нижче 0 °С.
 6. Морська вода замерзає при температурі -4 °С.
 7. Середня температура вод Світового океану становить майже +25ºС

 

 

 

 1.  Виберіть правильні твердження:
 1.     Африка – найсухіший материк
 2.     Австралія – найтепліший материк
 3.     Євразія – материк, який складається з двох частин світу
 4.     Південна Америка – найвологіший материк
 5.     Антарктида – найпівденніший материк
 6.     Антарктида – найменший материк
 7.     Північна Америка – найвищий материк
 1.  Виберіть зональні природні комплекси України:

 

 

 

 1. Кримські гори
 2. Чорне море
 3. Східноєвропейська рівнина
 4. Мішані і широколисті ліси
 5. Степи
 6. Українські Карпати
 7. Лісостеп

 

 

 

 1.  Назвіть види сільськогосподарської діяльності, найбільше розвинені в приміських зонах.
 1. овочівництво 
 2. виноградарство
 3. зернове господарство 
 4. кролівництво
 5. садівництво 
 6. молочне господарство
 7. птахівництво

 

 

IV Завдання відкритого типу

 

 1.  Поясніть, що таке картографічна проекція, з якою мето використовують картографічні проекції.
 2.  Дайте характеристику форми організації виробництва.

 

V завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків

 

 1.  Визначте атмосферний тиск на висоті 3000м,  якщо на висоті 500 м. він складає 700 мм рт. ст. Поясніть, що таке атмосферний тиск та як він змінюється?
 2.  Для виготовлення 1 т паперу потрібно 5,6 м3 деревини. Середній об’єм одного де­рева — 0,33 м3. 100 кг макулатури рятують 1 ялину. Розрахуйте кількість дерев, що необхідна для виробництва 1 т паперу. Яка кількість макулатури необхідна, аби врятувати кількість дерев, з яких виробляють 1 т паперу?

 

VІ Завдання на контурні карті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 8

 

І Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 


 1. Лінії на карті, що сполучають точки на земні поверхні з одинаковим атмосферни тиском, називають:

А ізобари                                     Б ізогіпси

В ізотерми                                   Г ізолінії

 1. До постійних вітрів  належить:

А бризи                                        Бпасати

В мусони                                      Г фени

 1. Вкажіть еру, в якій ми живемо.                                                                                                         А мезозой                                    Б протерозой  

В палеозой                                   Г кайнозой

 1. Найбільшим за площею є : 

   А Аравійський півострів            Б Скандинавський півострів

   В Піренейський півострів          Г Кримській півострів

 1. Укажіть область України, яка має спільний кордон із чотирма країнами:

А Чернівецька                           Б Закарпатська

В Волинська                              Г Чернігівська


 1.   Оберіть термін, який означає різницю між кількістю людей, що виїхали з країни та в`їхали в неї протягом року:

А природний приріст населення          Б зовнішня міграція

В сальдо міграції                                   Г еміграція

 1. Визначте продукцію, яку не  випускає хімічна промисловість:

А лаки, фарби                                        Б кислоти, мінеральні добрива

В пластмаси, органічні волокна          Г папір, вата 

 1. Укажіть галузь точного машинобудування:

     А приладобудування                            Б суднобудування

     В тракторобудування                           Г автомобілебудування

 

ІІ Завдання на визначення відповідності

У завданнях 912 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

 

 1. Встановіть відповідність між числовим та іменованим масштабом:                                                                                                   

1

 

2

 

3

 

4

 

 1. 1 : 1000                
 2. 1 : 100000            
 3. 1 : 10000          
 4. 1 : 100000000 

 А в 1 см 100 км

Б в 1 см 1 км

В в 1 см 10 м

Г в 1 см 1000 км

Д в 1 см 100 м

 

 


 1.  Встановіть відповідність між територіями, вказаними буквами на контурній карті Австралії, та назвами географічних об’єктів.

1  о. Тасманія

2  затока Карпентарія

3  Велика Австралійська затока

4  п-ів Арнем-Ленд

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

 

Австрал_op 70_1

 

 1.  Визначте відповідність між вершинами та височинами, у межах яких вони

розташовані:

1

 

2

 

3

 

4

 

 1. г. Берда
 2. г. Бельмак-Могила
 3. г. Могила-Мечетна
 4. г. Камула

А Подільська височина

Б Хотинська височина

В Приазовська височина

Г Донецький кряж

Д Словечансько-Овруцький кряж

 

 1.  Встановіть відповідність між видами освітніх закладів в Україні і деякими їх особливостями.

1

 

2

 

3

 

4

 

1 дошкільні заклади

2 загальноосвітні заклади

3 професійно-технічні заклади

4 вищі навчальні заклади ІІІ–ІV рівнів акредитації

 

А готують робітників із середньою освітою

Б до них належать технікуми, коледжі, училища

В до них належать ясла, дитячі садки

Г дають базову освіту, є обов’язковими для всіх, а тому розміщення їх на території країни визначається густотою населення і системою розселення

Д випускники цих закладів можуть отримувати диплом спеціаліста чи магістра 

 

ІІІ Завдання з вибором трьох правильних відповідей

Завдання 1316 містять по сім варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Потрібно вибрати три правильні, на вашу думку, відповіді і позначити їх у бланку відповідей

 

 

 

 1.  Виберіть правильні твердження:
 1. Річки в природі виконують три види робіт: руйнування, перенесення та відкладання.
 2. Річки живляться опадами, дощовою водою і талими сніговими водами
 3. Регулярні зміни рівня води в річці протягом року називається водним об`ємом річки.
 4. Найнижчий рівень води в річці називають меженню.
 5. Повінь – це швидке підняття рівня води в річці в одну і ту саму пору року.
 6. Паводок - це швидке підняття рівня води в річці в одну і ту саму пору року.
 7. Робота, яку виконує річка називається річковою ерозією.

 

 

 

 1.  Виберіть три правильні твердження:
 1. У Світовому океані формуються значні об’єми води з певними властивостями — водні маси.
 2. Із глибиною температура водних мас буде зростати.
 3. Основною властивість водних мас є солоність.
 4. Властивості водних мас змінюються залежно від глибини та місця їх формування.
 5. На формування течій в Світовому океані впливають тільки підземні поштовхи. 
 6. Поверхневі водні маси активно взаємодіють з атмосферою та мають значний вплив на формування кліматичних умов прибережних областей материків.
 7. Кругові рухи океанічних течій сприяють зміну руху великих кораблів.

 

 

 

 1. Укажіть правильні твердження щодо внутрішніх вод України.
 1.     найбільш густа річкова мережа на Причорноморській низовині
 2.     озеро Синевир вулканічного походження
 3.     Шацькі озера мають карстове походження
 4.     басейн Дунаю займає найбільшу площу в Україні
 5.     Північнокримський канал — найдовший в Україні
 6.     річка Південний Буг належить до басейну Балтійського моря
 7. річки України належать до басейнів Чорного, Азовського та Балтійського морів

 1.  Виберіть три правильних твердження.

 

 

 

 1. Існує чимало країн, що досягли високого рівня соціально-економічного розвитку за майже повної відсутності природних ресурсів.
 2. Природні умови не впливають на спеціалізацію господарства різних країн світу.
 3. Оскільки природні ресурси розміщені на планеті дуже нерівномірно, ресурсозабезпе-ченість країн неоднакова.
 4. За сферою використання ресурси поділяються на вичерпні та невичерпні.
 5. Природно-ресурсний потенціал не впливає на розміщення продуктивних сил.
 6. Ресурсозабезпеченість країн повністю залежить від кількості наявних ресурсів.
 7. Природні ресурси класифікують переважно за походженням, характером їх віднов-лення та способом використання в господарстві.

 

IV Завдання відкритого типу

 

 1.  Вплив людини на формування сучасних природно-територіальних комплексів (ПТК) України.
 2.  Поясніть взаємозв’язок між секторальною моделлю економіки країни та рівнем її економічного розвитку.

 

V Завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків

 

 1.  Довжина річки Дніпро становить 2201 км. Визначте похил і падіння річки, якщо її витік знаходиться на  висоті  220 м а гирло – 20 м над рівнем моря. Поясніть, що таке похил річки.
 2.  Обчисліть ресурсозабезпеченість країни Х кам’яним вугіллям, якщо відомо його запаси складають 2 млрд тонн, а річний видобуток  дорівнює 50 млн тонн.

 

VІ Завдання на контурні карті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 9

 

І Завдання з вибором однієї правильної відповіді


 1. Площа з якої річка збирає воду, називається:

    А руслом річки                            Б витоком

    В гирлом                                       Г басейномрічки

 1. Найбільший природний комплекс  у межах географічної оболонки, який формуються в наслідок прояву закономірності широтної зональності, є:

    А висотний пояс                           Б область  

    В кліматичний пояс                      Ггеографічний пояс

 1. Найглибшим озером Африки є:

А Танганіка                                      Б Чад    

В  Вікторія                                       Г Байкал

 1. Більшість річок Південної Америки відносять до басейну:

   АТихого океану                      Б Атлантичного океану 

    В Індійського океану                     Г Північно Льодовитого океану

 1. Вкажіть моря, які омивають територію України:

А Чорне та Червоне                      Б Чорне та Азовська

В Чорне та Середземне                Г Чорне та Біле

 1. Зазначте, який показник характеризує механічний рух населення:

А сальдо міграції                          Б густота населення

В рівень народжуваності             Г чисельність населення

 1. Зазначте, яка галузь є провідною за обсягам продукції серед галузей кольорової металургії в Україні:

А алюмінієва                               Б ртутна     

В нікелева                                    Г цинкова

 1. Укажіть вид транспорту, який лідирує за паса жирообігом:

А морський                                  Б залізничний

В автомобільний                         Г авіаційний


 


ІІ Завдання на визначення відповідності

У завданнях 912 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 1. Встановіть відповідність між іменованим та числовим масштабом:                                                                                                   
 1. в 1 см 200 км                 
 2. в 1 см 2 км                     
 3. в 1 см 20 м                     
 4. в 1 см 2000 км                 

   А 1:2000                

   Б 1:200000            

   В 1:20000

   Г 1:200000000

   Д 1:20000000

 

 


 1.  Встановіть відповідність між течіями, що омивають Південну Америку, які вказані буквами на контурній карті, та їх назвами.

1  Перуанська

2  Фолклендська

3  Гвіанська

4  Бразильська

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

Пд_Ам_мала 89

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 1.  Визначте відповідність між назвами тектонічних структур та їхнім розміщенням:
 1. Скіфська платформа
 2. Дніпровсько-Донецька западина
 3. Український щит
 4. Причорноморська западина

А на півночі межує з Українським щитом

Б розташована на лівому березі Дніпра

В розташована в північній частині Кримського півострова

Г розташована на крайньому південному сході України

Д охоплює найбільшу частину території

 

 1.  Встановіть відповідність між поняттями та твердженнями, які розкривають їх зміст.

1

 

2

 

3

 

4

 

1  міжнародий поділ праці

2 галузь міжнародної спеціалізації

3 світове господарство

4 міжнародна торгівля

А сукупність взаємозв’язаних національних господарств країн світу, яка сформувалася у кінці ХІХ століття

Б полягає тільки у наданні коштів чи матеріальних ресурсів банками, підприємцями однієї країни для будівництва, переобладнання господарських об’єктів іншої держави

В виробництво НГК країн світу певних видів продукції та послуг, які країни пропонують на світовий ринок

Г галузь НГК, яка виробляє продукцію не тільки для власного споживання, але й для продажу закордоном

Д обмін товарами, який здійснюється між державами

 

ІІІ Завдання з вибором трьох правильних відповідей

Завдання 1316 містять по сім варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Потрібно вибрати три правильні, на вашу думку, відповіді і позначити їх у бланку відповідей.

 

 1.  Виберіть правильні твердження:
 1. На нашій планеті проживає понад 7 млрд осіб.

 

 

 

 1. Земля заселена рівномірно.
 2. Понад 70 % населення Землі припадає на материк Євразія.
 3. Третина людства проживає у двох країнах світу — Китаї та Індії.
 4. Найгустіше заселена Європа.
 5. Людство за зовнішніми ознаками поділяється на дві основні раси — європеоїдну та монголоїдну.
 6. Рівність рас доводив український вчений Василь Докучаєв.

 

 1.  Виберіть три правильні твердження:

 

 

 

 1. Залежно від тектонічної активності розрізняють тектонічні структури — платформи та області складчастості.
 2. Материкові та океанічні рівнини відповідають областям складчастості
 3. Складчасті гори, глибоководні жолоби та серединно-океанічні хребти утворились на давніх платформах.
 4. При зустрічному русі літосферних плит утворюються глибоководні жолоби та тектонічні тріщини.
 5. При  розходження літосферних плит утворюються області складчастості.
 6. Розрізняють два типи земної кори: материкова та океанічна.
 7. Розташування, розміри та конфігурація материків і океанів у далекому минулому були іншими та зазнаватимуть змін у майбутньому.

 

 1.  Виберіть назви трьох вершин Карпат:

 

 

 

 1. Говерла 
 2. Ай-Петрі 
 3. Бельмак-Могила 
 4. Піп-Іван
 5. Петрос
 6. Роман-Кош
 7. Берда

 

 

 

 

 1.  Назвіть причини, що стримують надходження іноземних інвестицій в Україну.
 1. висока частка тіньового сектору економіки
 2. надійна та досконала чинна законодавча база
 3. прозорість процесів приватизації
 4. високий рівень корумпованості влади
 5. висока купівельна спроможність населення
 6. неможливість прогнозування змін у законодавстві
 7. наявність значної кількості кваліфікованих кадрів

 

IV Завдання відкритого типу

 

 1.  Що таке діаспора та які особливості географії  української діаспори у світі?
 2.  Поясніть тлумачення основних показників, які характеризують поняття «економічний  розвиток»: валовий внутрішній продукт (ВВП) та індекс людського розвитку (ІЛР). Від чого вони залежать?

 

V завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків

 

 1.  Поясніть, що таке похил річки. Протяжність річки Південний Буг становить      806 км. Витік розташований на висоті 321 м, а гирло – 0 м над рівнем моря. Визначте похил та падіння річки.
 2.  Обчисліть ресурсозабезпеченість країни нафтою, якщо відомо її запаси складають 30 млрд тонн, а річний видобуток  дорівнює 450 млн тонн.

 

VІ Завдання на контурні карті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 10

 

І Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 


 1. За характером течії річки прийнято поділяти на:

А низинні та рівнинні                        Б гірські та рівнинні

В гірські та височинні                        Ггірські та низинні

 1. Точка на карті, яка позначає населений пункт:

А пунсон                                             Б ізолінія

В ізогіпса                                             Г бергштрих

 1. Вкажіть перехідний кліматичний пояс:                                                                                                   А екваторіальний                            Б субтропічний 

В помірний                                      Г арктичний

 1. В основі більшої частини материка Африка залягає:

   А Африкано-Аравійська платформа    БМозамбікська платформа                                             

   В Платформа Гондвана                          Г Мадагаскарська  плита

 1. Укажіть, у якій частині Європи розташована Україна:

А Північна  Європа                              Б Південна Європа

В Західна Європа                                 Г Східна Європа

 1. Оберіть поняття, яке відповідає визначенню «це частина населення країни, що проживає за її межами»:

А діаспора                                            Б етнос

В етнографічна группа                       Г місцеве населення

 1. Вкажіть категорію країн, де розвиваються «брудні» стадії хімічного виробництва:   

А високорозвинені країни                  Б країни, що розвиваються  

В нові індустріальні країни                Г країни «G-7»

 1. Машинобудування серед усіх промислових виробництв світу як за вартістю продукції, так і за кількістю зайнятих посідає:

А перше місце                                      Б друге місце 

В третє місце                                        Г четверте  місце

 

ІІ Завдання на визначення відповідності

У завданнях 912 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 1. Установіть відповідність між терміном і його визначенням
 1. меридіани 
 2. паралелі 
 3. географічна широта 
 4. географічна довгота

А відстань у градусах від початкового меридіана до певного місця

Б відстань у градусах від екватора до певного місця

В умовні лінії на карті та глобусі, проведені паралельно екватору

Д умовні лінії на карті та глобусі, що сполучають Північний і Південний полюси

Г система умовних ліній на географічних картах та глобусі


 1.  Встановіть відповідність між водними об’єктами Південної Америки, котрі вказані буквами на контурній карті та їх назвами

1  Парана

2  Амазонка

3  Оріноко

4  Тітікака

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

Пд_Ам_мала 100

 

 1.  Визначте відповідність між географічними чинниками і особливостями клімату:

1

 

2

 

3

 

4

 

 1. географічна широта
 2. віддаленість від океанів
 3. рельєф території
 4. абсолютна висота

А зростання континентальності

Б робить територію відкритою чи закритою, створює перепону на шляху повітряних мас

В  визначає кількість сонячної енергії

Г континентальність клімату зменшується

Д  з висотою температура знижується

 1. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями чи характерними ознаками.

1

 

2

 

3

 

4

 

         1 економічний потенціал країни

2 валовий внутрішній продукт

3  національний дохід

4 індекс розвитку людського потенціалу

А  новостворена вартість у вигляді товарів і послуг в країні за рік

Б  враховує доходи підприємств і громадян даної країни, які отримані за кордоном

В  показник оцінки якості життя населення країни

Г відображає усі наявні можливості НГК виробляти товари, надавати послуги, тобто задовольняти економічні потреби суспільства

Д  вартість кінцевих товарів і послуг, які вироблені в країні за рік

 

ІІІ Завдання з вибором трьох правильних відповідей

Завдання 1316 містять по сім варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Потрібно вибрати три правильні, на вашу думку, відповіді і позначити їх у бланку відповідей.

 

 

 

 

 1.  Виберіть правильне твердження:
 1. Вплив діяльності людини на природу з розвитком суспільства зменшується.
 2. Життя всього людства не пов’язане  з природою.
 3. Серед глобальну проблеми,  природа в змозі подолати самостійно, навіть при подальшому впливі людини на неї.
 4. Контроль за станом навколишнього середовища здійснює Національне агентство антропогенного впливу.
 5. Академік В. Вернадський увів у науку нове поняття — «ноосфера».
 6. Ноосфера — новий стан розвитку географічної оболонки, у якому людська діяльність є відповідальним чинником її розвитку.
 7. Господарська діяльність людини негативно впливає на природу.

 

 

 

 1.   Виберіть три правильні твердження:
 1. Амазонська низовина є найбільшою в  світі
 2. Східноєвропейська рівнина займає значну частину території України
 3. Ла-Платська низовина перекладається як «золота низовина»
 4. Орінокська низовина є однією із найширших всвіті
 5. Західно-Європейські низовинні рівнини широкою облямівкою обрамляють північне узбережжя Західної Європи
 6. Великі рівнини — передгірне плато в Північній Америці
 7. Месопотамська низовина є найбільшою по площі та найбільш відома.
 1.  Виберіть три штучні водосховища на річці Дніпро:

 

 

 

 1. Канівське 
 2. Бузьке 
 3. Дністровське 
 4. Кременчуцьке 
 5. Каховське
 6. Червонооскільське
 7. Ладижинське

 

 

 

 1.  Виберіть твердження, які характеризують лісопромисловий комплекс.
 1. в Україні немає власного виробництва сірників
 2. підприємства комплексу по всій території України розміщено рівномірно
 3. основним споживачем деревини є лісохімічна промисловість
 4. обсяги виробництва продукції залежать від насиченості внутрішнього ринку імпорт-ними товарами
 5. найбільш лісистими районами України є Полісся та Українські Карпати
 6. найпотужніша група лісохімічних підприємств сформувалася в Закарпатті
 7. Україна має значні запаси деревини

 

 

 

IV Завдання відкритого типу

 

 1.  Наведіть приклади позитивних та негативних рис створення водосховищ.
 2.  Охарактеризуйте сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму.

 

 

V Завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків

 

 1.  Визначте місцевий час в Івано-Франківську (24º42´ сх.д.), якщо на нульовому меридіані в цей час 11 год.
 2.  Довжина річки Дністер становить 1360 км. Визначте похил і падіння річки, якщо її витік знаходиться на  висоті  818 м а гирло – 0 м над рівнем моря. Поясніть, що таке похил річки.

 

VІ Завдання на контурні карті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 11

 

І Завдання з вибором однієї правильної відповіді


 1. Місце впадіння річки в іншурічку, озеро, море, океан називають:

   А руслом річки                                   Б витоком

  В гирлом                                              Гбасейномрічки

 1. Верхній, родючий шар Землі – це:

А літосфера                                          Б грунт  

В гірська порода                                  Г корисна копалина

 1. Виберіть із зазначених найбільш високогірне озеро Південної Америки та світу.

А Тітікака                                              Б Маракайбо 

В Байкал                                                Г Онтаріо

 1. Острів Ґренландія у перекладі означає:

    А «зелена земля»                                 Б «мідна земля» 

   В «морська земля»                               Г «вільна земля»

 1. Визначте, що є головним чинником сучасного утворення ярів у межах України:

А вулканізм та землетруси               Б робота вітру

В робота текучих вод                        Г робота льодовика

 1. Визначте частку українців серед загальної кількості населення України (за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р.)

А 90%                                                 Б 78%

В 65%                                                 Г 50%

 1. Укажіть правильне сполучення галузі харчової промисловості та чинника, який впливає на її розміщення:

   А рибна – споживач                             Б кондитерська – споживач

   В макаронна – вода                              Г олійна – трудові ресурс

 1. Яка економічна система ґрунтується на приватній власності, конкуренції, саморегулюванні та мінімальному державному втручанні?

А традиційна                                      Б планова

В командна                                         Г змішана


 


 

ІІ Завдання на визначення відповідності

У завданнях 912 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 1. Встановіть відповідність між географічними науками та об’єктами їх вивчення:
 1.     фізична географія
 2.     соціально-економічна географія
 3.     геологія
 4.     демографія

А вивчення процесу взаємодії суспільства з природою, розміщення виробництва, розселення населення, організації території з урахуванням природних, соціальних, економічних і екологічних чинників, прогнозування розвитку регіонів.

Б склад, властивості, фізико-хімічні показники ґрунту

В природні особливості поверхні Землі

Д умовні лінії на карті та глобусі, що сполучають Північний і Південний полюси

Г вивчає тверду оболонку Землі, її будову, речовинний склад, рухи та історію розвитку а також, процеси, що її створили.

 


 1.  Встановіть відповідність між півостровами Євразії, котрі вказані буквами на контурній карті, та їх назвами.

1  Індокитай

2  Малакка

3  Аравійський

4  Індостан

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

138_1

 

 1.  Встановіть  відповідність між картографічними проекціями та їхніми ознаками:

1

 

2

 

3

 

4

 

 1. рівнокутні
 2. рівновеликі
 3. конічні
 4. довільні

А мають усі види спотворень

Б зберігають без спотворень кути

В не спотворюють площ

Г проектування здійснюється на поверхню конуса

Д проектування здійснюється на площину

 

 1.  Встановіть відповідність між галузями промисловості і особливостями господарської діяльності, яка для них характерна.

1

 

2

 

3

 

4

 

1 хімічна промисловість

2 промисловість будівельних матеріалів

3 лісова промисловість

4 паливна промисловість

А забезпечує виробництво в’яжучих матеріалів (цементу, вапна, гіпсу)

Б основною продукцією галузі є сталь і прокат

В займається виробництвом бензину, дизельного палива, мастильних матеріалів

Г виробляє папір, целюлозу, смолу

Д виділяється надзвичайно широкою сиро­винною базою, викорис­танням паливних ресурсів

 

ІІІ Завдання з вибором трьох правильних відповідей

Завдання 1316 містять по сім варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Потрібно вибрати три правильні, на вашу думку, відповіді і позначити їх у бланку відповідей.

 

 1.  Виберіть правильне твердження:
 1. Вплив діяльності людини на природу з розвитком суспільства зменшується.

 

 

 

 1. Життя всього людства не пов’язане  з природою.
 2. Серед глобальну проблеми,  природа в змозі подолати самостійно, навіть при подальшому впливі людини на неї.
 3. Контроль за станом навколишнього середовища здійснює Національне агентство антропогенного впливу.
 4. Академік В. Вернадський увів у науку нове поняття — «ноосфера».
 5. Ноосфера — новий стан розвитку географічної оболонки, у якому людська діяльність є відповідальним чинником її розвитку.
 6. Господарська діяльність людини негативно впливає на природу.
 1.  Виберіть три гірські системи, які знаходяться на материку Євразія:

 

 

 

 1. Гори Атлас
 2. Драконові гори
 3. Плоскогір`я  Декан
 4. Апеніни
 5. Альпи
 6. Скандинаські гори
 7. Анди
 1.  Виберіть правильні твердження щодо природних умов і природних ресурсів України:

 

 

 

 1. більшу частину території України займають платформенні тектонічні структури
 2. Скіфська платформа належить до давніх докембрійських платформ
 3. щити і плити належать до платформенних структур
 4. Дніпровське зледеніння досягло сучасного міста Дніпропетровська
 5. складчасті системи Українських Карпат і Кримських гір утворилися під час герцинського горотворення
 6. найбільшу площу в межах України займає Волино-Подільська плита
 7. Дніпровсько-Донецька западина в рельєфі представлена Придніпровською

височиною

 1.  Виберіть правильні твердження щодо паливно-енергетичного комплексу України:

 

 

 

 1. серед інших галузей паливно-енергетичного комплексу нафтова є провідною
 2. за обсягами видобутку вугілля Україна належить до першої десятки провід­них країн світу
 3. кількість щорічно видобутої нафти відповідає потребам країни
 4. АЕС практично не виділяє в атмосферу хімічних забруднювачів
 5. АЕС забезпечують приблизно 5 % електроенергії, виробленої в країні
 6. в Україні ГЕС розташовані переважно на рівнинних річках
 7. геотермальна енергетика для виробництва електроенергії використовує рослинні олії та тваринні жири

 

 

IV Завдання відкритого типу

 

 1.  Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення.
 2. Роль науки і освіти в суспільстві. Особливості наукової та освітньої діяльності.

 

V Завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків

 

 1.  Визначте місцевий час в Івано-Франківську (24º42´ сх.д.), якщо в цей час в Києві (30º30´ сх.д.) 10 год.
 2.  На кінець 2017 року населення Китаю становило 1382494824 осіб. За допомогою даних таблиці розрахуйте чисельність населення країни на кінець 2016 року.

 

Народжених

Померлих

Міграційний приріст населення

17175472

9859738

41254

 

VІ Завдання на контурні карті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 12

 

І Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 


 1. За охопленням території виділяють карти:

А окремих країн                               Б довідкові

В тематичні                                       Г середньмасштабні

 1. Першу навколосвітню подорож очолив:

А Христофор Колумб                     Б Васко да Гама  

В ФернандМагелан                         Г Абел Тасман

 1. Анди в перекладі на нашу мову означають:

   А «мідні гори»                                 Б «рудні» гори  

   В «залізні гори»                       Г «святі гори»

 1. Велика група островів в північні частині Північної Америки називається:

   А Канадський арктичний архіпелаг Б Великі Антильські острови

   В Алеутські острови    ГБаффінова Земля

 1. Зазначте, який тип клімату характерний для більшої частини території України:

А різкоконтинентальний                      Б помірно континентальний

В морський                                            Г середземноморський

 1. Виберіть із перелічених об’єктів природно-заповідного фонду національний природний парк:

А Карпатський                                     Б Асканія-Нова

В Шацький                                           Г Чорноморський

 1. У високорозвинених країнах у структурі транспортного машинобудування найбільш високотехнологічною складовою є:

               А суднобудування                                Б автомобілебудування                                              

              В авіаційне машинобудування            Г сільськогосподарське машинобудування

 1. До  трьох регіонів, де у наш час спостерігається висока концентрація міжнародних банків, не належить:

              А Латинська Америка                          Б США  

              В Південно-Східна Азія                      Г Західна Європа


 

ІІ Завдання на визначення відповідності

У завданнях 912 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

 1. Установіть відповідність між способами зображення місцевості та їх ознаками

1

 

2

 

3

 

4

 

 1.     план
 2.     географічна карта
 3.     глобус
 4.     аерофотознімок

А найпростіший вид зображення місцевості, який використовували давні люди

Б зменшене зображення невеликої ділянки земної поверхні за допомогою умовних позначень

В зображення ділянки земної поверхні зверху

Г об’ємна модель Землі в зменшеному вигляді

Д зменшене й узагальнене зображення землі

 


1  Велика Китайська рівнина

2  Іранське нагір’я

3  Прикаспійська низовина

4  Плоскогір’я Декан

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

Євразія ціла_137_3

 1. Встановіть відповідність між географічними об’єктами, котрі вказані буквами на контурній карті, та їх назвами.

 

 1.  Встановіть відповідність між височинами України та назвами їхніх найвищих точок:

1. Волинська

1

 

2

 

3

 

4

 

 1. Хотинська
 2. Подільська
 3. Донецька

 А г. Берда

   Б г. Бельмек-Могила

В Мізоцький кряж

Г г. Могила-Мечетна

Д г. Камула

 

 

 1.  Встановіть відповідність між групами галузей промисловості, які виділяють за різними підходами, та їх характерними ознаками.

1

 

2

 

3

 

4

 

1  добувна промисловість

2 переробна промисловість

3 важка промисловість

4 легка промисловість

А  сукупність тільки тих галузей, які зайняті обробкою або переробкою сировини й напів­фабрикатів, випуском кінцевих товарів

Б включає тільки підприємства, які займаються виробництвом електроенергії, а також доставкою електроенергії, газу та води до споживачів

В уся сукупність галузей промис­ловості, які виробляють здебільшого засоби виробництва

Г входять тільки галузі, які займаються видобутком енергетичних та неенергетичних мінеральних ресурсів

Д  уся сукупність галузей промис­ловості, які виробляють здебільшого предмети народного споживання

 

ІІІ Завдання з вибором трьох правильних відповідей

Завдання 1316 містять по сім варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Потрібно вибрати три правильні, на вашу думку, відповіді і позначити їх у бланку відповідей.

 1.  Виберіть правильні твердження:
 1. На нашій планеті проживає понад 7 млрд осіб.

 

 

 

 1. Земля заселена рівномірно.
 2. Понад 70 % населення Землі припадає на материк Євразія.
 3. Третина людства проживає у двох країнах світу — Китаї та Індії.
 4. Найгустіше заселена Європа.
 5. Людство за зовнішніми ознаками поділяється на дві основні раси — європеоїдну та монголоїдну.
 6. Рівність рас доводив український вчений Василь Докучаєв.
 1.  Виберіть три правильні твердження, що стосується озер

 

 

 

 1. Озеро Балхаш  - найбільше в світі
 2. Озеро каспійське море – найпрісніше в світі
 3. Озеро Байкал – найглибше в світі
 4. Озеро Мертве море – найсолоніше в світі
 5. Женевське озеро іноді називають «фіолетовим»
 6. Озеро Тітікака є найвисокогірніним озером світу
 7. Озеро Чад за своїм походженням є заплавним
 1. Укажіть характеристики, спільні для двох природних зон України — лісостепової та степової.

 

 

 

 1. територія виходить до морського узбережжя країни
 2. абсолютні висоти поверхні не перевищують 200 м
 3. для річок характерна весняна повінь
 4. у ґрунтовому покриві переважають різні типи чорноземів
 5. поширені ділянки буково-грабових і дубових лісів
 6. у межах кожної зони виокремлюють кілька підзон
 7. збереглася незначна частка природних ландшафтів

 

 

 

 1.  Вкажіть твердження, які правильно відображають сутність і стратегічні напрями сталого розвитку людства:
 1. центральне місце в понятті сталого розвитку належить проблемі врахування

довготермінових екологічних наслідків у результаті прийняття певних економічних рішень

 1. стосовно відновлюваних природних ресурсів стратегічний напрямок сталого розвитку передбачає, що вони повинні встигати відновлюватися
 2. стосовно невідновлюваних природних ресурсів необхідно максимально збільшити обсяги їх використання
 3. щодо відходів має бути передбачена можливість розширення площ для сміттєзвалищ
 4. забруднення довкілля в перспективі не має перевищувати його сучасного рівня
 5. головним соціальним завданням сталого розвитку вважається стабілізація

розриву в рівнях життя між найбіднішими та розвиненими країнами, у доходах найбагатших і найбідніших верств населення

 1. більшість стратегічних напрямків та завдань, які окреслені в програмі сталого розвитку, є не актуальними для України.

 

 

IV Завдання відкритого типу

 

 1.  Проаналізуйте позивні та негативні риси економіко-географічного положення України.
 2.  Поясність  закономірності розподілу населення на території України.

 

V Завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків

 

 1.  Визначте місцевий час на нульовому меридіані, якщо на 180-му меридіані за місцевим часом 24 година.
 2.  Скористайтесь статистичними даними таблиці (на 1 січня 2017 р.), розрахуйте рівень урбанізації Івано-Франківської області. Поясніть, що таке урбанізація.

Область

Сукупна кількість населення

Міське населення

Сільське населення

Площа, км2

Івано-Франківська

1406,129

586,126

820,003

13928 км²

 

 

VІ Завдання на контурні карті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 13

 

І Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 


 1. Лінії на карті, що сполучають точки на земні поверхні з одинаковими висотами, називають:

А ізобати                                 Б ізогіпси

В ізотерми                               Г ізолінії

 1. Середній атмосферний тиск повітря на рівні моря відповідає вазі ртутного стовпчика з перетином 1см2 і заввишки:

   А 760 см                                  Б 760 мм   

   В 800 мм                                 Г 650 см

 1. Назвіть основний кліматичний пояс:                                                                                                   А екваторіальний                   Б субтропічний  

В субекваторіальний              Г субарктичний

 1. Північну і Південну Америку розділяє:

    А протока Босфор                 Б Магеланова протока    

    В протока Дрейка                  Г Панамський канал

 1. Визначте числовий масштаб карти, якщо іменний масштаб становить                                в 1 см 300 м.

А 1: 300                                 Б 1:  3000

В 1: 30000                             Г 1: 300000

 1. Укажіть тип ґрунтів, які охоплюють найбільші площі в Україні:

А каштанові                         Б сірі-лісові

В дерново-підзолисті          Г чорноземи

 1. Визначте варіант, у якому правильно вказано центри видобутку калійної солі в Україні:

    А Калуш і Стебник                        

    Б Новий Розділ і Новояворівськ

 В Слов`янськ і Лисичанськ          

 Г Артемівськ і Солотвино 

 1. Укажіть країни, з якою Україна має найбільший товарообіг:

    А Туреччина та Болгарія                 Б Китай  та Японія         

    В Німеччина та Росія                       Г Країни ЄС


 

ІІ Завдання на визначення відповідності

У завданнях 912 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

 

 1. Встановіть відповідність між поняттям та його значенням:

1

 

2

 

3

 

4

 

 1. Погода
 2. Клімат
 3. Географічний пояс
 4. Атмосферний тиск

А найбільший природний комплекс  у межах географічної оболонки, які формуються внаслідок прояву закономірності широтної зональності

Б тиск, з яким атмосфера Землі діє на земну поверхню і всі тіла, що на ній розташовані.

В багаторічний режим погоди, властивий для певної території.

Г місце розташування або зіткнення літосферних плит, де найчастіше трапляються землетруси

Д стан нижнього шару атмосфери в певному місці і в певний час.

 

 1.  Встановіть відповідність між географічними об’єктами, котрі вказані буквами на контурній карті, та їх назвами.

1  Східно-Європейська рівнина

2  Західно-Сибірська низовина

3 Середньосибірське плоскогір’я

1

 

2

 

3

 

4

 

4  Месопотамська низовина

 

 

 

Євразія ціла_137_2


 

 1.  Визначте відповідність між типами ґрунтів та регіонами їх поширення:

1

 

2

 

3

 

4

 

 1. Дерново-підзолисті
 2. Буроземи гірсько-лучні
 3. Чорноземи звичайні
 4. Чорноземи опідзолені

А Карпати

Б Кримські гори

В Полісся

Г Лісостеп

Д Степ

 

 1.  Встановіть відповідність між пунктами типової характеристики галузі чи сфери НГК та твердженнями, які частково розкривають їх зміст.

1

 

2

 

3

 

4

 

1  галузева структура і продукція,  що виробляється

2 господарське значення

3 виробничі особливості галузі

4 фактори розміщення галузі

А сфера послуг підвищує рівень життя населення, сприяє всебічному й гармонійному розвитку особистості

Б найбільше навчальних закладів зосереджено у Харкові, Києві, Одесі, Львові, Дніпропетровську, Донецьку

В постійно з’являються нові види послуг, а деякі застарілі відмирають

Г територіальні відмінності у рівнях розвитку сфери визначаються рівнем грошових доходів і життя населення, природними факторами, що зумовлюють певні потреби в опаленні, одязі, послугах тощо, а також системою розселення і транспорту, складом населення і його традиціями

Д соціальна сфера охоплює освіту, культуру, охорону здоров’я та фізичну культуру, туризм і відпочинок

 

ІІІ Завдання з вибором трьох правильних відповідей

Завдання 1316 містять по сім варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Потрібно вибрати три правильні, на вашу думку, відповіді і позначити їх у бланку відповідей.

 1.  Виберіть правильні твердження:

 

 

 

 1. Річки в природі виконують три види робіт: руйнування, перенесення та відкладання.
 2. Річки живляться опадами, дощовою водою і талими сніговими водами
 3. Регулярні зміни рівня води в річці протягом року називається водним об`ємом річки.
 4. Найнижчийрівень води в річці називають меженню.
 5. Повінь – це швидке підняття рівня води в річці в одну і ту саму пору року.
 6. Паводок - це швидке підняття рівня води в річці в одну і ту саму пору року.
 7. Робота, яку виконує річка називається річковою ерозією.
 1.  Виберіть три правильні твердження, що стосується водоспадів:

 

 

 

 1. Найвищим водоспадом світу є водоспад Ніагар
 2. Анхель – найвищий водоспад світу
 3. Ігуасу – найширший водоспад світу
 4. Найвищий  водоспад України – Манявський
 5. Учансу – найвищий водоспад України
 6. Водоспад Вікторія знаходиться в Європі
 7. Водоспад Вікторія відкритий Христофором Колумбом

 

 

 

 1.  Укажіть твердження, що характерні для населення України та переважної більшості країн Європи.
 1.     вікова структура населення свідчить про процес старіння нації
 2.     проблема зайнятості населення характерна лише для великих і середніх міст
 3.     існує значний потік внутрішніх мігрантів через екологічні проблеми
 4.     частка чоловіків переважає у всіх вікових категоріях
 5.     у країні високий рівень народжуваності та тривалості життя населення
 6.     депопуляція відбувається через від’ємний природний приріст
 7.     більшість працездатного населення задіяна у сфері послуг

 

 

 

 1.  Серед міст України виберіть три, у яких розвинуте транспортне машинобудування
 1. Запоріжжя 
 2. Полтава 
 3. Луцьк 
 4. Чернівці
 5. Трускавець
 6. Саки
 7. Львів

 

IV Завдання відкритого типу

 

 1.  Дайте  визначення поняття «екологічна ситуація». Поясніть екологічну ситуацію, яка склалась в Чорному морі.
 2.  Охарактеризуйте експортно-імпортні відносини України і світу.

 

V Завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків

 

 1.   Визначте місцевий час в Києві (30º30´ сх.д.),  якщо в цей час в Івано-Франківську (24º42´ сх.д.) 20 год.
 2.  Скористайтесь статистичними даними таблиці (на 1 січня 2017 р.), розрахуйте густоту населення Івано-Франківської області. Поясніть, що таке густота населення.

 

Область

Сукупна кількість населення

Міське населення

Сільське населення

Площа, км2

Івано-Франківська

1406,129

586,126

820,003

13928 км²

 

VІ Завдання на контурні карті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 14

 

І Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 1. Від згубної дії шкідливих променів Землю захищає:

  А озоновий шар                             Б вуглекислий газ 

   В водяна пара                                Г азот

 1. Повітря нижнього шару атмосфери нарівається від:

   А озонового шару                         Б сонячних променів

   В нагрітої земної поверхні          Г електроприладів


 1. Температура води в Світовому океані в напрямку на північ буде:                                                                                                   А знижуватись                              Б збільшуватись  

В залишатися незмінною             Г спочатку знижуватись, а тоді збільшуватись

 1. Азію та Африку розділяє:

   А Гібралтарська протока              Б Магеланова протока    

   В Суецький канал                          Г Панамський канал

 1. Річка Західний Буг належить до басейну:

А Тихого океану                          Б Атлантичного океану

В Індійського океану                  Г Басейну внутрішнього стоку

 1. Визначте різницю між двома географічними об’єктами, які віддалені один від одного на 1º

А 1 хв.                                            Б 2 хв.

В 3 хв.                                            Г 4хв.

 1. Вкажіть форму організації виробництва, коли підприємство спеціалізується на виробництві певного товару або деталі:

А кооперування                           Б спеціалізація

В концентрація                            Г комбінування

 1. Укажіть чинник, якій є вирішальним у розміщенні підприємств кондитерської галузі:

А сировина                                   Б споживач

В електроенергія                         Г транспорт


 

ІІ Завдання на визначення відповідності

У завданнях 912 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

1

 

2

 

3

 

4

 

 1. Вістановіть відповідність між географічними приладами та об`єктами їх дослідження:
 1. Компас
 2. Сейсмограф
 3. Нівелір
 4. Дозиметр

А висоту нерівностейземної поверхні

Б радіаційний фон

В вказує напрям на північ

Г відстань в сантиметрах на карті

Д коливання літосфери


 1.  Встановіть відповідність між географічними об’єктами, котрі вказані буквами  на контурній карті та їх назвами.

1  Аппалачі

  2  Береговий хребет  Кордильєр

3  Мексиканське нагір’я

4  Міссісіпська низовина

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

 

 

Пн_Ам_мала 112

 

 1. Укажіть відповідність між адміністративними одиницями України та назвами їхніх центрів:

1

 

2

 

3

 

4

 

 1. Волинська область
 2. Закарпатська область
 3. Хмельницька область
 4. Автономна Республіка Крим

А Хмельницький

Б Луцьк

В Сімферополь

Г Ужгород

 

 1. Встановіть відповідність між секторами національної економіки, та групами галузь, що до них належить.

1

 

2

 

3

 

4

 

 1. Первинний
 2. Вторинний
 3. Третинний
 4. Галузі авангардної трійки

А банківська справа, туризм

Б машинобудування, електроенергетика, хімічна промисловість

В машинобудування, електроенергетика

Г сільське господарство, видобуток корисних копалин

Д машинобудування, добувна, хімічна промисловість

 

ІІІ Завдання з вибором трьох правильних відповідей

Завдання 13 16 містять по сім варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Потрібно вибрати три правильні, на вашу думку, відповіді і позначити їх у бланку відповідей.

 1.  Виберіть правильні твердження:

 

 

 

 1. Загальна кількість усіх солей, розчинених в 1 кг води, виражена в грамах, називається солоністю.
 2. Солоність води вимірюється у відсотках.
 3. Середня солоність вод Світового океану становить 35 ‰ , тобто в 1 літрі води міститься 350 г солі.
 4. Середня солоність вод Світового океану становить 35 ‰ , тобто в 1 літрі води міститься 35 г солі.
 5. Морська вода замерзає при температурі нижче 0 °С.
 6. Морська вода замерзає при температурі -4 °С.
 7. Середня температура вод Світового океану становить майже +25ºС

 

 1.   Виберіть із запропонованих три річки, які знаходяться в Азії:
 1. Конго

 

 

 

 1. Янцзи
 2. Міссісіпі
 3. Сирдар`я
 4. Брахмапутра
 5. Парана
 6. Нігер

 

 1. Укажіть риси, що характерні для степової зони України.

 

 

 

 1. територія виходить до морського узбережжя країни
 2. абсолютні висоти поверхні не перевищують 200 м
 3. збереглася незначна частка природних ландшафтів
 4. у ґрунтовому покриві переважають різні типи чорноземів
 5. поширені ділянки буково-грабових і дубових лісів
 6. практично немає природоохоронних територій
 7. створено штучні лісополоси з хвойних порід дерев

 

 

 

 

 1. Укажіть галузі харчової промисловості, розміщення яких зорієнтоване на сировину:
 1. цукрова 
 2. кондитерська
 3. хлібопекарська 
 4. макаронна
 5. олійно-жирова 
 6. молокопереробна
 7. рибоконсервна

 

 

IV Завдання відкритого типу

 

 

 1.  Дайте  визначення поняття «екологічна ситуація». Оцініть сучасну екологічну ситуацію, що склалась в Азовському морі.
 2.  Накресліть схему галузевої структури хімічної промисловості України.  На конкретних прикладах поясніть основні чинники розміщення підприємств даної галузі.

 

V Завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків

 

 1.  Визначте, на яку висоту піднявся літак, якщо температура повітря за бортом –10ºС, а  біля поверхні Землі вона становить +40ºС. Вкажіть, як змінюється температура повітря із висотою.
 2.  Визначте місцевий час в Києві (30º30´ сх.д.), якщо на нульовому меридіані в цей час 13 год.

 

VІ Завдання на контурні карті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 15

 

І Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 


 1. Вміст вуглекислого газу в атмосфері становить:

  А 78%                                          Б 21%  

  В 0,9%                                         Г менше 1%

 1. Найнищий і найщільніший шар атмосфери – це:

 А тропосфера                              Б термосфера   

 В стратосфера                             Г мезосфера

 1. Площа поверхні Землі становить:

А   510 млн км ²                          Б   149 млн км²  

В 361 млн км²                          Г 180 млн км²

 1.  Середня солоність вод Світового океану становить:

 А   35‰                                        Б 25 ‰  

 В 32 ‰                                         Г 18 ‰

 1. Укажіть місто, колишню столицю України:

А Київ                                     Б Львів

В Харків                                 Г Донецьк


 1. Укажіть середню густоту населення України:

А 78 осіб/км2                                         Б 92 осіб/км2

В 100 осіб/км2                                       Г 111 осіб/км2

 1. Укажіть тип країни з такими характеристиками зайнятості населення: сільське господарство 3%, промисловість 24 %, сфера послуг 73 %.

А аграрна                                 Б аграрно-індустріальна  

В індустріальна                       Г постіндустріальна

 1. Оберіть відповідь, у якій всі країни є розвиненими:

А Швейцарія, Бельгія, Австрія;               Б Бразилія, Аргентина, Мексика;

В Канада, Бразилія, Венесуела;               Г Китай, Росія, США;

 

 

ІІ Завдання на визначення відповідності

У завданнях 912 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 1. Вістановіть відповідність між метереологічними приладами та об`єктами їх дослідження:
 1. Термометр
 2. Гмоном
 3. Барометр
 4. Гігрометр

А вологість повітря

Б сила і напрям вітру

В кут падіння сонячних променів

Г температуру повітря

Д атмосферний тиск

1  острів Ньюфаундленд

2  Алеутські острови

3  острів Баффінова земля

4  острів Куба

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

 

Пн_Ам_мала 108_2

 1.  Встановіть відповідність між географічними об’єктами, котрі вказані буквами на контурній карті, та їх назвами.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Визначте відповідність між притоками та річками, які вони впадають:
 1. Інгулець

1

 

2

 

3

 

4

 

 1. Інгул
 2. Прут
 3. Горинь

А Дніпро

Б Дунай

В Південний Буг

Г Прип`ять

Д Сіверський Донець

 

 1.  Встановіть відповідність між поняттями та твердженнями, які частково розкривають їх зміст.

1

 

2

 

3

 

4

 

1  обсяг перевезень

2 вантажообіг

3 пасажирообіг

4 собівартість перевезень

 

А витрати на перевезення одиниці продукції

Б визначається в пасажиро-кілометрах

В кількість перевезених вантажів і пасажирів за певний проміжок часу

Г визначається у кілометрах довжини шляхів на 100 км2 площі

Д добуток маси перевезених вантажів на відстань їх транспортування

 

 

 

ІІІ Завдання з вибором трьох правильних відповідей

Завдання 1316