Практичне заняття №1 Тема: Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва

Про матеріал
Практичне заняття №1 Тема: Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва
Перегляд файлу

Практичне заняття №1

Тема: Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів
малого підприємництва

 Хід роботи.

 Рівень 1. Ситуаційні завдання

           Завдання 1. Розподілити суб’єктів господарювання, які можуть відповідно до п    оложень Податкового кодексу України застосовувати спрощену систему оподаткування на групи. Заповнити таблицю.

          Таблиця 1

Групи

Кількість
найманих
працівників

Максимальний
допустимий
обсяг доходу за
календарний рік

Види діяльності

Ставка єдиного
податку

 

         Завдання 2. Вказати, які податкові періоди у платників єдиного податку згідно з ПКУ за наступною таблицею:

         Таблиця 2

Податковий період

Група

 

Завдання 3. Заповнити книгу обліку доходів і витрат платника
єдиного податку. Протягом лютого 2020 р. підприємець (третя група
платників єдиного податку – ставка 3 % від доходу) отримав такі доходи:

а) 07.02.2020 р. – на банківський рахунок підприємця надійшли
кошти від продажу товарів; від першого покупця – у сумі 20 000 грн., від
другого – у сумі – 30 000 грн.;

б) 10.02.2020 р. – отримано від покупця на банківський рахунок
передоплату за товар у сумі 40 000 грн.;

в) 16.02.2020 р. – частково повернуто передоплату за товар покупцю
у розмірі 5000 грн.;

г) 21.02.2020 р. – надійшли кошти від продажу товарів на
банківський рахунок підприємця (5000 грн.) та отримано готівку від
продажу товарів (2000 грн.);

д) 23.02.2020 р. – підприємець безоплатно отримав товари на суму
1000 грн.;

е) 24.02.2020 р. – закінчився строк позовної давності за
кредиторською заборгованістю на суму 2500 грн.;

є) 28.02.2020 р. – надійшли кошти на банківський рахунок
підприємця від діяльності, не зазначеної у свідоцтві – 60 000 грн.

Протягом лютого 2020 р. підприємець поніс такі витрати:

а) 03.02.2020 р. – перераховано на карткові рахунки працівникам
заробітну плату – 4097 грн., ПДФО – 723 грн., єдиний внесок на
загальнообов’язкове соціальне страхування – 2020 грн. (180 грн. утримано
із зарплати працівників, 1840 грн. нараховано на зарплату), всього сума
перерахувань становить 6840 грн. (4097+2020+723);

б) 08.02.2020 р. – перераховано кошти продавцю за товари в сумі
50 000 грн., крім того ПДВ – 10 000 грн., та оплачено сторонньому
автоперевізнику послуги з автоперевезення придбаних товарів на суму
1000 грн., крім того ПДВ – 200 грн.;

в) 15.02.2020 р. – сплачено комунальні платежі 2000 грн., крім того,
ПДВ – 400 грн., орендні платежі – 1500 грн., крім того ПДВ – 300 грн.;

г) 17.02.2020 р. – сплачено єдиний внесок з доходу підприємця – 373
грн.

Рівень 2. Тестові завдання

1. Виділяють груп платників єдиного податку:

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 6.

 

2. Вкажіть, який податок відноситься до місцевих:

а) лісовий податок;

б) екологічний податок;

в) єдиний податок;

г) плата за землю;

д) фіксований сільськогосподарський податок.

3. До першої групи платників єдиного податку відносяться:

а) фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих
осіб, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому
числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню та/або
продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, та обсяг
доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів
мінімальних заробітних плат;

б) фізичні особи-підприємці, які не використовують працю
найманих осіб, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг,
у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню
та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, та
обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 834 розміри
мінімальних заробітних плат;

в) фізичні особи-підприємці, які не використовують працю
найманих осіб, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг,
у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню
та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, та
обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1167
розмірів мінімальних заробітних плат;

г) фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих
осіб, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому
числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню та/або
продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, та обсяг
доходу яких протягом календарного року не перевищує 2 000 000 гривень.

         4. До другої групи платників єдиного податку відносяться:

а) фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих
осіб, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому
числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню та/або
продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, та обсяг
доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів
мінімальних заробітних плат;

б) фізичні особи-підприємці, які не використовують працю
найманих осіб, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг,
у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню
та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, та
обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 834 розміри
мінімальних заробітних плат;

в) фізичні особи-підприємці, які не використовують працю
найманих осіб, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг,
у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню
та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, та
обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1167
розмірів мінімальних заробітних плат;

г) фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих
осіб, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому
числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню та/або
продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, та обсяг
доходу яких протягом календарного року не перевищує 2 000 000 гривень.

5. До третьої групи платників єдиного податку відносяться:

а) фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих
осіб, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому
числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню та/або
продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, та обсяг
доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів
мінімальних заробітних плат;

б) фізичні особи-підприємці, які не використовують працю
найманих осіб, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг,
у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню
та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, та
обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 834 розміри
мінімальних заробітних плат;

в) фізичні особи-підприємці, які не використовують працю
найманих осіб, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг,
у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню
та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, та
обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує1167
розмірів мінімальних заробітних плат;

г) фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих
осіб, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому
числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню та/або
продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, та обсяг
доходу яких протягом календарного року не перевищує 2 000 000 гривень.

6. До четвертої групи платників податків відносяться:

а) фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих
осіб, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому
числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню та/або
продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, та обсяг
доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів
мінімальних заробітних плат;

б) фізичні особи-підприємці, які не використовують працю
найманих осіб, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг,
у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню
та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, та
обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 834 розміри
мінімальних заробітних плат;

в) фізичні особи-підприємці, які не використовують працю
найманих осіб, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг,
у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню
та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, та
обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує1167
розмірів мінімальних заробітних плат;

г) сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий
період дорівнює або перевищує 75 %.

7. Термін сплати єдиного податку для третьої групи є:

а) протягом 10 календарних днів після граничного строку подання
податкової декларації за податковий квартал;

б) протягом 20 календарних днів після граничного строку подання
податкової декларації за податковий квартал;

в) протягом 30 календарних днів після граничного строку подання
податкової декларації за податковий квартал;

г) протягом 40 календарних днів після граничного строку подання
податкової декларації за податковий квартал.

8. З 1 січня 2021 року платники 1, 2, 3 групи єдиного податку ведуть
облік у:

а) Книга обліку доходів

б) Книга обліку доходів і витрат;

в) довільній формі;

г) Книга обліку з фінансових результатів.

9. Об’єктом оподаткування для 4 групи платників єдиного податку є:

а) площа сільськогосподарських угідь або земель водного фонду, що
перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або
надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди;

б) нормативна грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь з
урахуванням коефіцієнта індексації,

в) жодна з відповідей не є правильною

10. 1 та 2 групи платники єдиного податку, які перебувають на
спрощеній системі оподаткування подають податкову звітність:

а) Податкова декларація платника єдиного податку;

б) Податкова декларація про майновий стан та доходи;

в) Податкова декларація з ПДВ;

г) Податкова декларація з податку на прибуток

Рівень 3. Питання для контролю знань.

1. Поняття спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

2. Які суб’єкти господарювання можуть бути платниками єдиного податку?

3. Які ставки єдиного податку можуть сплачувати підприємства малого бізнесу?

4. Порядок подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

     5. Нормативно-правове регулювання застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

 

docx
Додано
18 листопада 2022
Переглядів
748
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку