26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Практичне заняття "Конституція УРСР 1937 року: основні положення та їх практичне втілення"

Про матеріал
Матеріали до практичного заняття з курсу "Історія: Україна і світ" , 10 клас
Перегляд файлу

Конституція УРСР 1937 року: основні положення та їх практичне втілення

 

Учні мають навчитися:

 • висловлювати аргументовані судження щодо основних положеннь Конституції УРСР 1937 року;
 • визначати наслідки практичного втілення основних статей Конституції;
 • описувати , використовуючи карту, адміністративно-територіальний устрій УРСР.

 

Тип уроку. Урок формування та вдосконалення предметних умінь.

 

Обладнання: візуальні джерела, картки зі статтями Конституції, карта.

 

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Підготовчий етап

 

1. Перевірка готовності класу до уроку

 

2. Активізація пізнавальної діяльності учнів

Історичний диктант

 1. Коли в СРСР була утверджена диктатура Й. Сталіна?
 2. Назвіть ознаки сталінізму.
 3. Поясніть поняття «індустріалізація».
 4. В якому році було проголошено курс на індустріалізацію?
 5. Роком великого перелому Сталін проголосив...
 6. Колективізація – це ...
 7. Вкажіть хронологічні межі колективізації.
 8. Система заходів у сфері духовності, культури й науки радянського суспільства – це ...
 9. Вкажіть роки першої п’ятирічки.
 10.  Коли була прийнята нова Конституція СРСР?

 

ІІ. Основний етап

1. Оголошення теми, визначення навчальних цілей уроку; мотивація пізнавальної діяльності учнів.

Народ ще тільки осмислює конституційні

 простори своєї свободи, а уряд уже стріляє.

Василь Стус

 

Вчитель. Епіграфом до уроку я взяла слова відомого українського поета, громадянина, патріота, Людини, яка особисто пережила жахіття тоталітарної системи, Василя Стуса. Ви повинні ознайомитися з Конституцією УРСР 1937 року, охарактеризувати її і з’ясувати, чи були втілені основні положення в життя.

Проблемне питання: Чи можна використати слова Василя Стуса для характеристики Конституції 1937 року ?

 

2. Опрацювання нового навчального матеріалу. Формування та вдосконалення вмінь і навичок

Вчитель. Необхідність розроблення нової Конституції радянської України була зумовлена прийняттям 5 грудня 1936 р. Конституції СРСР. Із цією метою в липні 1936 р. Президія ВУЦВК створила конституційну комісію, що розробила проект конституції та передала його на розгляд 14-го надзвичайного Всеукраїнського з’їзду рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. Останній розпочав свою роботу 25 січня 1937 р., а вже 30 січня було затверджено проект нової Конституції УРСР, що майже повністю відтворила союзну Конституцію, її принципи, копіювала основні положення.

 

Конституція УРСР 1937 р. складалася з преамбули і 13 розділів.

 

 

Картка 1

У першому розділі Основного Закону республіка проголошувалася соціалістичною державою робітників і селян, закріплювалися політичні (ради депутатів трудящих) і економічні (соціалістична система господарства та соціалістична власність) основи УРСР. На конституційному рівні фіксувалася перемога диктатури пролетаріату, торжество гасла „Вся влада радам!”, панування принципів: „Хто не працює, той не їсть” і „Від кожного – за здібностями, кожному – за працею”.

Другий розділ Конституції декларував добровільне об’єднання УРСР з іншими радянськими республіками у СРСР, республіканський суверенітет, недоторканість кордонів і право виходу з Союзу. Встановлювався принцип подвійного громадянства, адміністративний поділ України на 7 областей (Вінницьку, Дніпропетровську, Донецьку, Київську, Одеську, Харківську і Чернігівську) та МАРСР. Декларації про суверенні права республіки різко обмежувались як обов’язковістю законів СРСР на території УРСР, так і викладеними у ст. 19 повноваженнями найвищих органів влади і органів державного управління УРСР в особі Верховної Ради  УРСР, її  Президії, РНК і комісаріатів УРСР, порядок створення, функціонування і компетенція яких закріплювались у наступних розділах. Єдиний законодавчий і найвищий орган державної влади в Україні – ВР УРСР – обиралася на 4 роки (1 депутат від 100 тис. населення). Чергові сесії ВР скликалися двічі на рік, позачергові – за рішенням Президії чи на вимогу не менше третини депутатів. Закони ухвалювалися простою більшістю й оприлюднювалися за підписом голови та секретаря Президії. РНК як уряд УРСР і найвищий виконавчий і розпорядчий орган державної влади республіки утворювалася ВР, була відповідальна перед нею і підзвітна їй та Президії ВР. Склад РНК поділявся на  (зокрема Народний Комісаріат Внутрішніх Справ  НКВС) і республіканські комісаріати.

Запитання

 1. Яка форма правління проголошувалась Конституцією?
 2. Чому, на вашу думку, встановлювався принцип подвійного громадянства?
 3. Чи мала право УРСР вийти зі складу СРСР?
 4. Чи обмежувались права республіки? Як саме?
 5. Назвіть органи влади в УРСР?
 6. Який адміністративний поділ України був закріплений Конституцією?

 

 

Робота з картою

 

Адміністративно-територіальний устрій УРСР з 22 вересня 1937року

 

 • Як змінився адміністративний поділ УРСР? Які нові області з’явилися?

 

 

 

 

Картка 2

Завдання

Уважно роздивіться зображення, прочитайте документ.

 • Кому і від кого була адресована дана записка?
 • Які посади займали Г. Петровський та С. Косіор? Про що це свідчить?
 • Які державні символи УРСР зображені?
 • Що вони, на вашу думку символізують?

 

Картка 3

Завдання

Ознайомтесь зі ст. 9, 10 щодо питання власності.

 • Якою була панівна форма власності в УРСР?
 • Чи допускалася законом приватна власність?
 • Як втілювалися ці статті в життя?

 

Картка 4

 

РОЗДІЛ Х

ОСНОВНІ ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН

 

Стаття 117. Громадяни УРСР мають право на працю, тобто право на одержання гарантованої роботи з оплатою їх праці у відповідності з її кількістю і якістю.

 

     Стаття 118. Громадяни УРСР мають право на відпочинок.

 

Стаття 119. Громадяни УРСР мають право на матеріальне забезпечення в старості, а також—в разі хвороби і втрати працездатності.

 

Стаття 120. Громадяни УРСР мають право на освіту.

 

Стаття 121. Жінці в УРСР надаються рівні права з чоловіком у всіх галузях господарського, державного, культурного і громадсько-політичного життя.

 

Стаття 122. Рівноправність громадян УРСР, незалежно від їх національності і раси, в усіх галузях господарського, державного, культурного і громадсько-політичного життя є непорушним законом.

 

Стаття 123. З метою забезпечення за громадянами свободи совісті церкву в УРСР відокремлено від держави і школу від церкви. Свобода відправлення релігійних культів і свобода антирелігійної пропаганди визнається за всіма громадянами.

 

Стаття 124. У відповідності з інтересами трудящих і з метою зміцнення соціалістичного ладу громадянам УРСР гарантується законом:

 

а) свобода слова,

б) свобода друку,

в) свобода зборів і мітингів,

г) свобода вуличних походів і демонстрацій.

Ці права громадян забезпечуються наданням трудящим і їх організаціям друкарень, запасів паперу, громадських будинків, вулиць, засобів зв'язку і інших матеріальних умов, необхідних для їх здійснення.

 

 

Стаття 126. Громадянам УРСР забезпечується недоторканість особи. Ніхто не може бути заарештований інакше, як за постановою суду або з санкції прокурора.

 

Стаття 127. Недоторканість житла громадян і тайна листування охороняются законом.

 

Стаття 128. УРСР надає право притулку іноземним громадянам, що переслідуються за оборону інтересів трудящих, або наукову діяльність, або національно-визвольну боротьбу.

 

Стаття 129. Кожний громадянин УРСР зобов'язаний додержувати Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки, виконувати закони, додержувати дисципліни праці, чесно ставитися до громадського обов'язку, поважати правила соціалістичного співжиття.

 

Стаття 130. Кожний громадянин УРСР зобов'язаний берегти і зміцнювати суспільну, соціалістичну власність, як священну і недоторкану основу радянського ладу, як джерело багатства і могутності батьківщини, як джерело заможного і культурного життя всіх трудящих.

 

Особи, що роблять замах на суспільну, соціалістичну власність, є ворогами народу.

 

Стаття 131. Загальний військовий обов'язок є законом.

 

Завдання

 • Визначте, які права та обов’язки мали громадяни УРСР?
 • Які права людини, на вашу думку, порушувались?
 • Які особи визнавались ворогами народу за Конституцією?

 

ІІІ. Завершальний етап.

 

1.Систематизація, узагальнення вивченого на уроці.

 

2. Контроль навчальних досягнень.

Вчитель повертаєтья до проблемного питання: «Чи можна охарактеризувати Конституцію УРСР словами В. Стуса?»

Десятикласники намагаються надати аргументи до свого бачення відповіді на проблему.

 

3. Підведення підсумків уроку.

Узагальнюючи основні ідеї уроку учитель підводить до висновку, що Конституція УРСР 1937 року була демократичною, але повністю відірваною від реального життя та практично не діяла.

 

4. Домашнє завдання.

Підготувати спогади рідних про Голодомор.

 

1

 

doc
Додано
12 серпня
Переглядів
34
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку