2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Практичне заняття. У чому значення давньогрецького мистецтва

Про матеріал
Практичне заняття. У чому значення давньогрецького мистецтва Мета: на основі раніше отриманих знань і умінь, самостійно вирішувати проблемно-пізнавальні завдання, публічно представляти результати індивідуальної та колективної творчої діяльності; формувати та розвивати в учнів дослідницькі уміння, навички пошуково – дослідницької роботи, аналітичне мислення; сприяти підвищенню особистої впевненості у кожного учасника навчального процесу. Забезпечити механізм розвитку критичного мислення дітей, уміння шукати шляхи вирішення проблеми.
Перегляд файлу

Конспект уроку з інтегрованого курсу Всесвітня історія. Історія України 6 клас

 Практичне заняття.

 У чому значення давньогрецького мистецтва

Мета: на основі раніше отриманих знань і умінь, самостійно вирішувати проблемно-пізнавальні завдання, публічно представляти результати індивідуальної та колективної творчої діяльності;  формувати та розвивати в учнів дослідницькі уміння, навички пошуково – дослідницької роботи, аналітичне мислення; сприяти підвищенню особистої впевненості у кожного учасника навчального процесу. Забезпечити механізм розвитку критичного мислення дітей, уміння шукати шляхи  вирішення проблеми.

Обладнання: Всесвітня історія. Історія України: підруч. для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ О.І. Пометун, П.В.Мороз, Ю.Б. Малієнко.-К.: Видавничий дім «Освіта», 2014 - 256 с., наочність, роздатковий матеріал, комп’ютер, проектор.

Тип уроку:  урок практичного застосування знань, навичок і умінь.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

-         описувати пам’ятки давньогрецького мистецтва;

-         порівнювати культуру Стародавньої Греції з культурою інших народів Стародавнього світу та проводити паралелі з сучасністю;

-         характеризувати розвиток культури Греції класичної доби;

Хід уроку

І.  Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Гра «Несподівані питання»

Вчитель пропонує учням обрати цифру від 1 до 10 і відповідно пропонує під таким номером питання.

1.     Яке місто було столицею Македонії за Філіппа ІІ?

2.     Як відносно столиці Македонії розташовувалося місто Херонея?

3.     Якими були причини послаблення Еллади в IV ст. до н.е.?

4.     Що сприяло перетворенню Македонії на сильну державу?

5.     На які два табори поділились афіняни у своєму ставленні до Філіппа ІІ?

6.     Назвіть риси характеру Александра, які сприяли тому, що він став видатною людиною.

7.     Що ви знаєте про Демосфена?

8.     Як називалися гнівні промови Демосфена проти Філіпа ІІ?

9.     Хто допоміг македонянам перемогти греків у битві при Херонеї?

10.                       Які реформи провів Філіп ІІ для зміцнення своєї країни?

    Гра «Подорожуємо Македонією»

Вчитель пропонує  учням класу питання які стосуються географічного розташування Македонської держави та особливості господарського заняття населення (відповідь учнів супроводжується картою). За кожну правильну відповідь учень отримує смайлик.

Запитання:      

1.     Де розташована Македонська держава?

2.     Які моря її омивають?

3.     З якими країнами межує Македонія?

4.     Які особливості клімату цієї держави?

5.     Які основні заняття населення Македонського царства?

ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності

Значне місце у світовій культурі посідає культура Греції класичного періоду. У 5–4 ст. до н. е. грецьке мистецтво досягло найвищого розвитку. У ньому яскраво відбилися розквіт рабовласницької демократії, звичаї, погляди, пристрасті вільних еллінів. Грецьке мистецтво того часу прийнято називати класичним, тобто зразковим.

Уявіть, що ви перебуваєте у стародавніх Афінах й оглядаєте його пам’ятки. Сьогодні на уроці використовуючи текст підручника й ілюстрації та власні проекти учнів проведемо уявну екскурсію цим славним давньогрецьким містом.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Клас розподіляється на три групи «Архітектори», «Скульптури» та «Знавці театру». Екскурсія розпочинається з виступу учнів з власними проектами:

1.     «Перлини давньогрецької архітектури»

2.     «Краса грецької скульптури»

3.     «Грецький театр»

Під час виступу екскурсоводів кожній групі необхідно доповнити пропуски в схемах (Додаток А).

Після виступу учнів робота над новими поняттями:

 «скене» - місце для переодягання акторів;

«орхестра» - великий майданчик для хору та музикантів. Запис понять у зошит.

Проведення музикальної фізкульхвилинки.

Робота в групах

Під час роботи в групах учні опрацьовують матеріал підручника, наочність та додаткову літературу (Додаток Б). В кінці роботи кожна група повинна представити свій власний міні-проект.

Група «Архітектори» презентують міні-проект «Давньогрецька архітектура та сьогодення»;

Група «Скульптори» презентують міні-проект «Вплив давньогрецької скульптури на сучасне мистецтво скульптури»;

Група «Знавці театру» презентують міні-проект «Давньогрецькі традиції сучасного театру».

Кожен міні-проект повинен висвітлити такі напрямки:

-         Особливості розвитку давньогрецького мистецтва;

-         Внесок видатних діячів грецького мистецтва на розвиток архітектури, скульптури та театру в давній Греції;

-         Визначення впливу давньогрецького мистецтва на сучасний розвиток європейського мистецтва;

Міні-проекти презентуються головою-екскурсоводом групи або всією групою. При виступі використання наочного матеріалу обов’язкове.

V.  Закріплення знань учнів

Рефлексія.

Закінчіть речення: «Після практичної роботи я знаю…; вмію …; розумію …»

Перевірте засвоєне на уроці

Обговоріть, які з пам'яток культури Стародавньої Греції справили на вас найбільше враження. Чому? Що було найцікавішим? Поясніть.

VІ. Домашнє завдання

1.     Опрацювати матеріал § 38

2.     Написати твір-есе на тему: «Моя подорож давньою Грецією».

 

Додаток А

1-а група

Подпись: Афінський акропольНавпроти акрополя стояв менший за розмірами храм…………

Афінський акрополь

                                 

Парадний вхід в акрополь – це ….………..  Центральне місце в акрополі посідав  храм ………           Головна статуя храму  – це ……………..

 

Подпись: Видатні скульптори давньої Греції2-а група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                        ..………                             Мирон                ……………

           Статуя Афіни    Статуя……….       ………….       Поранена………….

 

3-я група

Майданчик для хору – це………..           Намет для переодягання – це………..

 

 

Подпись: Давньогрецький театр

 


 

                                                                                

Вміщував до……….тис. осіб                                 Розміщувався просто………

                                                Почуття в акторах виражали………

 

Додаток Б

Архітектура

Саме архітектура давньої Греції заклала фундамент для подальшого розвитку цього виду мистецтва в добу Ренесансу – новий напрям у розвитку мистецтва архітектури. У країнах Західної Європи Ренесанс орієнтувався на відродження античної культури (це і зумовило його назву), формував гуманістичну свідомість, намагався гармонійно поєднувати чуттєве та інтелектуальне у людині, сприяв прогресивному розвиткові художньої культури і мистецтва.

Архітектурний Ренесанс був репрезентований передусім такими видатними митцями, як Філіппо Брунеллескі (1377– 1446) – автором архітектурного шедевра цього періоду – капели Пацці; Мікеланджело Буонарроті – творцем всесвітньо відомої гробниці папи Юлія II та Андреа Палладіо (1508–1580) – архітектором, який створив велику кількість різноманітних споруд в Італії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В

Скульптура

Скульптура Стародавньї Греції належить до найвідоміших пам'яток зниклої цивілізації, більше, ніж архітектура і, тим паче, живопис, котрий використовував нетривкі матеріали. Хоча більшість скульптур того періоду була або знищена, або дійшла до нашого часу пошкодженою або в уламках. За припущеннями, деяка первісна і схематична скульптура розбивалась на шматки ще перед внесенням до могил. Активну роль в нищенні грецької скульптури зіграли фанатики-християни, котрі нищили пам'ятки нехристиян-язичників скрізь. Низка грецьких скульптур відома лише за уривками давньогрецької літератури чи в незграбних римських копіях. Розшуки, колекціонування і реставрація понівечених скульптур розпочались в добу італійського відродження, незважаючи на неточність, ненауковість реставрацій, що іноді міняли і її зовнішній вигляд, і тематичний зміст.

Давньогрецька скульптура як галузь наукових досліджень — все ще неповна, постійно розвивається і отримує нові матеріали і артефакти завдяки технічному прогресу, що привнесений і в наземну, і в підводну археологію.

Низка знищених пам'яток архітектури і скульптури (тоді як монументальний живопис за рідкими винятками зник майже повністю) тим не менше не завадила створити умовну класифікацію давньогрецької історії і мистецтва та скульптури в її складі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Г

Грецький театр

Театральна культура Стародавньої Греції справила величезний вплив на розвиток світового театрального мистецтва. Широко використовували грецьку театральну спадщину римляни (особливо на ранніх етапах розвитку), діячі епохи Відродження  і Просвітництва. Демократичні традиції театрального мистецтва античної Греції зберегли значення і для наступних епох. Постановка значних суспільно-політичних, філософських і етичних питань, насиченість драматургічних творів ідеями патріотизму, увага до людини, глибина героїчних характерів, що пробуджує свідомість глядачів, складають унікальність давньогрецького театру.

 

 

 

 

doc
До підручника
Всесвітня історія. Історія України 6 клас (Пометун О.І., Мороз П.В., Малієнко Ю.Б.)
Додано
29 лютого
Переглядів
311
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку