6 липня о 18:00Вебінар: Самоемпатія: як вчителю зберегти ресурсність та натхнення під час навчального процесу

Практичне заняття "Влаштування дітей, позбавленних батьківського піклування"

Про матеріал
Розробка практичного заняття з правознавства для учнів 9 класу з використанням інтернет-сервісів.
Перегляд файлу

Практичне заняття № 6.

 Влаштування дітей,

позбавлених батьківського піклування

 

І. Орієнтація, мотивація діяльності

Учитель: Сьогодні ми проводимо з вами шосте практичне заняття. За підсумками минулого уроку ми з вами дійшли висновку, що сімейне виховання дитини найбільше відповідає її інтересам. З давніх-давен функцією сім’ї було продовження роду, виховання дітей. На жаль, не всі діти в Україні живуть у сім’ях. У житті інколи трапляється так, що дитина з тих або інших причин залишається без  піклування з боку батьків.  Бувають такі випадки, коли дітей потрібно захищати від батьків, або одного з них.

ІІ. Цілепокладання

 1. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

Учитель: на занятті  ми дізнаємося з вами, як складається доля дітей, які з різних причин  залишилися без батьківського піклування.  Які шляхи допомоги передбачені для цієї дитини нашим законодавством. Отже, тема нашого практичного заняття «Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування».

Завдання уроку:

 •    визначити обставини, які призводять до позбавлення дітей батьківського піклування;
 •    сформувати поняття про форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, передбачені в Україні;
 •    розвивати навички використання положень нормативно-правових актів;
 •    формувати правову компетентність школярів як учасників правовідносин.
 1. Мотивація навчальної діяльності

Учитель: На цьому практичному занятті ми з вами маємо опрацювати правові норми, що врегульовують питання, про які згадувалося вище. Для цього ми опрацюємо тексти нормативно-правових актів, а вивчений теоретичний матеріал ми повинні закріпити розв’язанням практичних завдань. Отже, запрошую вас до співпраці.

 1. Визначення очікуваних результатів

Після цього уроку учні зможуть:

 •     визначати обставини, які призводять до позбавлення дітей батьківського піклування;
 •     аналізувати та коментувати нормативні акти, які регулюють правове становище дітей, позбавлених батьківського піклування;
 •     описувати шляхи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування;
 •     розв'язувати правові ситуації з використанням знань і положень законодавства про влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування;
 •     пояснювати та застосовувати поняття «опіка», «піклування», «усиновлення», «патронат».

ІІІ. Цілереалізація

 1. Актуалізація опорних знань, навичок і умінь

1) Визначити послідовність дій під час реалізації права на створення сім’ї шляхом укладання шлюбу.

А. Ознайомлення працівниками органу державної реєстрації актів цивільного стану наречених з їхніми правами та обов’язками як майбутніх подружжя і батьків та попередження про відповідальність за приховування перешкод до реєстрації шлюбу;

Б. проходження медичного обстеження нареченими;

В. Подання жінкою та чоловіком заяви про реєстрацію шлюбу до державного органу реєстрації актів цивільного стану;

Г. Реєстрація шлюбу.               (Відповідь: В; А; Б; Г)

 1. Розташувати у правильній послідовності етапи розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя, яке має дітей.

А. Реєстрація розірвання шлюбу, здійсненого за рішенням суду в державному органі реєстрації актів цивільного стану за заявою колишньої дружини або чоловіка;

Б. постановлення судом рішення про розірвання шлюбу;

В. Розгляд судом справи про розірвання шлюбу;

Г. Звернення до суду подружжя зі спільною заявою про розірвання шлюбу.     (Відповідь: Г; В; Б; А)

 1. Визначити відповідність між видами недійсності шлюбу та шлюбами, які укладені всупереч законодавству.

 1. Абсолютно недійсний шлюб;
 2. шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду;
 3. шлюб, який може бути визнаний судом недійсним;
 4. шлюб, який може бути визнаний судом недійсним за умови, що в подружжя немає дітей і дружина не є вагітною;

А. шлюб, укладений з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано право на шлюб;

Б. шлюб, укладений з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу, небезпечну для другого з подружжя і (або) їхніх нащадків;

В. шлюб, зареєстрований з особою, яка визнана недієздатною;

Г. фіктивний шлюб.


        (Відповідь: 1В; 2 Г; 3 Б; 4 А)

 1. Згідно сімейного кодексу України розмір аліментів на одну дитину:

А. складає 50 % від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку;

Б. складає 25 % від доходів платника аліментів;

В. не може бути меншим 30 % за прожитковий мінімум на дитину відповідного віку;

Г. ця сума складається відповідно до заяви дитини.      (Відповідь: В)

 1. Визначте, яке з перерахованих стверджень є вірним:

А. матері належить основна роль у вихованні дитини;

Б. права дітей залежать від того, народжені вони в шлюбі чи ні;

В. з 12 років дитина самостійно визначає, з ким з батьків проживати;

Г. батьки мають право (і зобов’язані) контролювати поведінку своїх дітей.  (Відповідь: Г)

 1. Визначте, яке з перерахованих стверджень є вірним:

А. Обов’язок доглядати немічних батьків покладається на дитину, яка проживає в спільному з батьками будинку;

Б. Навіть якщо батьки були позбавлені батьківських прав, це не звільняє від обов’язку утримувати матір або батька;

В. Дочка або син, не беруть участь в додаткових витратах на батьків, окрім сплати аліментів;

Г. Повнолітня дочка, син зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують допомоги.

Бесіда:

 1. Назвіть види соціальних норм, які регулюють питання взаємин батьків і дітей.
 2. Визначте, які саме права та обов’язки батьків і дітей є взаємними, а які такими бути не можуть, носять односторонній характер.

 

 1. Вивчення нового матеріалу, його сприйняття, усвідомлення й осмислення

Учні об’єднуються в групи. Кожна група (ряд) опрацьовує матеріали, а після опрацювання коротко озвучує і презентує зміст пункту з коментарями.

 1.  Які обставини призводять до позбавлення батьківського піклування

Нажаль, не всі діти у світі виховуються у сім'ї. У Конвенції про права дитини визначено, що дитина, яка тимчасово або постійно позбавлена сімейного оточення, або в найвищих її інтересах не може бути залишена в такому оточенні, має право на особистий захист і допомогу з боку держави. Україна як держава, що підписала цю Конвенцію, бере на себе зобов’язання щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Стаття 52 Конституції України проголошує: «Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом. Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Держава заохочує та підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей». Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

Первинне застосування отриманих знань:

Дізнайтеся, за що і як батьки можуть бути позбавлені батьківських прав та заповніть пропуски в тексті - https://learningapps.org/watch?v=p1s327mi519


Форми влаштування дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування, передбачені в Україні

 

 

2.2. У чому полягають особливості опіки та піклування

Опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки.

ПРИГАДАЙТЕ! Чим відрізняється обсяг дієздатності дитини, яка не досягла 14 років, та дитини віком від 14 до 18 років?

Застосування навичок і умінь на готовому матеріалі в стандартних умовах:

Ознайомтеся з статьями 243-251 Сімейного  кодексу України, та виконайте завдання https://learningapps.org/display?v=pwssgjhsa19

Фізкультпауза

 

2.3. Усиновлення

Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду. Усиновлення дитини здійснюється в її найвищих інтересах для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя. Ознайомтесь зі статтями 207-212 Сімейного кодексу України, перегляньте відео «Як здійснюється процедура усиновлення в Україні»

Переглянувши відео і ознайомившись з статтями Сімейного кодексу, виконайте завдання 

https://learningapps.org/watch?v=portmksct19

 

2.4. Патронат, прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу

Ознайомтесь з текстом «Патронат, прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу».

Застосування узагальнених умінь у нестандартних ситуаціях

Самостійна робота: творче застосування знань, навичок і умінь, перевірка результатів роботи

За допомогою раніше набутих знань та витягу з Сімейного кодексу порівняйте всиновлення, опіку, піклування та патронат. Заповніть таблицю.

 

ІV. Рефлексивно-оцінюючий

 1. Підведення підсумків уроку

Учитель: Отже,  сьогодні ми опрацювали з вами частину нормативно-правових актів, які врегульовують питання шляхів влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, розв’язали низку правових ситуацій, які допомогли вам значно краще засвоїти особливості різних видів влаштування дітей.

 1. Рефлексія

Учитель: Згадаємо які завдання ми ставили на початку уроку. Чи досягли ми очікуваних результатів? Що сподобалося? Що нового ви дізналися?

 1. Інформування про домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.

 1. Використавши отриманні знання розв`язати правові ситуації.
 2. Проведіть міні-дослідження. Знайдіть у повідомленнях ЗМІ приклади різних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
 3. Ознайомтеся з інформацією, розміщеною на Всеукраїнському порталі Національного усиновлення «Сирітству - ні!» http://sirotstvy.net/ua/. Яку роль відіграє інформування суспільства щодо проблем дітей, що позбавлені батьківського піклування?
 4. Чому, на вашу думку, важливо, щоб дитина зростала й виховувалася в сім’ї? Напишіть твір-роздум (до 100 слів) про значення сім’ї в житті дитини.
 1. Цінування, оцінювання. Оголошення оцінок за  урок.

Дякую за урок!


Практичне заняття № 6. Влаштування дітей,

позбавлених батьківського піклування

 

Нормативно-правові акти, які регулюють питання

влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування:

 1. Конституція України (ст.52);
 2. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15;
 3. Цивільний кодекс України;
 4. Сімейний кодекс України

 

 

 

Питання до опрацювання

Які обставини призводять до позбавлення батьківського піклування

Опіка та піклування

Усиновлення

Патронат, прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу

Завдання

для виконання

(форма)

Заповніть пропуски в тексті

https://learningapps.org/watch?v=p1s327mi519

Чи згодні ви з ствердженням?

https://learningapps.org/watch?v=pwssgjhsa19

Визначте відповідність

https://learningapps.org/watch?v=portmksct19

Заповніть таблицю

https://docs.google.com/document/d/16-KD2yy2VDoi9WR3guvoXp6PSrC-DaS9KOIit4QwbLU/edit

Кількість балів

 

 

 

 

 

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.

 1. Використавши отриманні знання розв`язати правові ситуації.
 2. Проведіть міні-дослідження. Знайдіть у повідомленнях ЗМІ приклади різних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
 3. Ознайомтеся з інформацією, розміщеною на Всеукраїнському порталі Національного усиновлення «Сирітству - ні!» http://sirotstvy.net/ua/. Яку роль відіграє інформування суспільства щодо проблем дітей, що позбавлені батьківського піклування?
 4. Чому, на вашу думку, важливо, щоб дитина зростала й виховувалася в сім’ї? Напишіть твір-роздум (до 100 слів) про значення сім’ї в житті дитини.

 

 

doc
Додано
30 квітня 2020
Переглядів
4399
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку