19 липня о 18:00Вебінар: Реалізація національно-патріотичного проекту в закладах дошкільної та середньої освіти

Практичні роботи з вивчення грунтів рідного краю

Про матеріал

Матеріал допоможе учителю якісно та цікаво підготувати практичні заняття географічного гуртка.......................................................................................................................................

Перегляд файлу

                          ДОСЛІДЖЕННЯ ГРУНТІВ

Практична робота № 1

Ознайомлення з картами району дослідження

Мета: ознайомитися з місцем проведення польових робіт за допомогою карт; закріпити уміння читати та аналізувати карти грунтів.

Прилади та матеріали: карта грунтів, лінійка.

                                       ХІД РОБОТИ

  1. Ознайомитися з картою грунтів України та Миколаївської області.

________________________________________________________________________________________________________________

  1. Визначити, які типи грунтів переважають на території області.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Які грунти займають більшу частину території нашого краю?

________________________________________________________________________________________________________________

4.Які грунти поширені в долині річок?

________________________________________________________________________________________________________________

5.Визначити до яких одиниць грунтово-географічного районування належить територія об’єкта дослідження.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична робота № 2

Визначення характеру навколишньої місцевості

Мета: навчитися визначати характер навколишньої місцевості і фактори, що зумовили специфіку грунту.

Обладнання: карти України, Миколаївської області, термометр, довідник рослинності.

                                        ХІД РОБОТИ

  1. Область, район, село ( селище) __________________________________________________________________________________________________________
  2. Рельєф. Макро_________________________________________

                   Мезо__________________________________________

                   Мікро_________________________________________

3.Кліматичний пояс ______________________________________

    Тип клімату___________________________________________

     Погодні умови. Пора року____________________________________________________

      Температура повітря_______________,грунту______________

           Опади_______________________________________________

4.Природна зона_________________________________________

Підзона_______________________________________________

Провінція_____________________________________________

5. Глибина залягання грунтових вод_________________________

6.Рослинний покрив__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Визначити, як впливає місцевий фактор на формування грунту._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична робота № 3

Визначення вмісту гумусу

Мета: навчитися визначати вміст гумусу в грунтовому зразку.

Обладнання: висушені грунтові зразки, сушильні стаканчики, електрошафа, терези.

                                          ХІД РОБОТИ

І. Визначити вміст гумусу в грунтах.

   1.Просушіть сушильні стаканчики у сушильній шафі до видалення вологи. Охолодідь. Зважте на терезах і запишіть масу (а).

________________________________________________________

   2.Насипте у сушильні стаканчики попередньо відібраний грунт. Висушіть його при температурі 60-70°С та запишіть масу ( в ).

________________________________________________________

   3.Пропалюйте сушильні стаканчики з грунтом, накриті кришечкою протягом доби, до повного згорання всієї органічної речовини. Охолодіть.

   4.Зважте охолоджені сушильні стаканчики з грунтом (с).

________________________________________________________

   5. Повторюйте операції 3 та 4 до отримання постійної маси.

   6. Обчисліть відсотковий вміст органічної речовини за формулою:

           Г= (в-с) 100/в-а (%):

 

а- вага сушильних стаканчиків ( г),

в- вага висушеного грунту (г),

с- вага грунту після пропалювання (г).

Отримані  в цьому досліді величини відповідають відсотковому вмісту органічних речовин в сухому грунті.

ІІ.Заповнити таблицю «Визначення вмісту гумусу у грунтових зразках».

Шар грунту

№ сушильних стаканчиків

Вага сушильних стаканчиків, г (а)

Вага висушеного грунту, г (в)

Вага грунту після пропалювання, г (с)

Вміст гумусу в грунті,%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Визначити вміст гумусу в грунті за кольором.

Інтенсивність чорного кольору

Середній вміст гумусу, %

Відмітка відповідного кольору

Інтенсивно-чорний колір

10-12%

 

Чорний з відтінками

7-8%

 

Темно-сірий

5-6%

 

Сірий

4%

 

Світло-сірий

3%

 

Білувато-світло-сірий

2%

 

Білястий

0,7% і менше

 

 

Від чого залежить кількість гумусу в грунтах?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична робота № 4

Вивчення фізичних властивостей грунтів у польових умовах

Мета: навчитися визначати фізичні властивості грунтів у польових умовах.

                                  ХІД РОБОТИ

1.Визначити властивості ґрунту на дотик при розтиранні: мажеться, піщинок не помітно; мажеться відчуваються піщинки; відчуваються піщинки з домішкою глинистих частинок; відчуваються тільки піщані зерна.

______________________________________________________________________________________________________________________

2.Описати поверхню зрізу: гладенька блискуча; рівна, трохи

шорстка: нерівна, виступають піщинки; зріз не виходить.

____________________________________________________________

3.    Визначити стан грунту:

сухий: грудочки погано розминаються; щільні, але

менш тверді грудки; крихкі грудочки; сипкі гру-

дочки:

вологий: в'язкий, пластичний; пластичний; слабко

пластичний: непластичний.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.    Визначити пробу на розкочування ґрунту між паль­цями: скочується в шнур, який може згинатися; при згинанні шнур ламається; ліпиться в кульки, .але в шнур не скочується; кулька, не скочується.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.    Визначити, до якого типу за механічним складом

Для визначення механічного складу ґрунтів викорис­товується кишеньковий набір) сит з діаметрами отво­рів 0.25: 1; 3: 5 і 10 мм. Сита встановлюємо одне в одне (знизу сито з найменшими отворами, а зверху — з най­більшими. в які насипаємо грунт і просіюємо).

 

ВИСНОВОК:________________________________________________________________________________________________________

 

Практична робота № 5.

Визначення хімічних властивостей ґрунту

Мета: визначити кислотність та скипання грунту.

Обладнання: пляшечка з 10% розчином соляної кисло­ти; піпетка для кислоти; лакмусовий папір.

                                    Хід роботи

1.    Визначити кислотність ґрунту за допомогою рН-метра (якщо він є у школі):

1)   зробити соляну витяжку, збовтати її (3хв) і, не чекаючи посвітління розчину, визначати кис­лотність за інструкцією, що додається до рН-метра;

____________________________________________________________________________________________________________________

 

2)   скласти протокол за таким зразком:

Визначення рН ґрунту

№ ділянки та точки   __________________________________________________________

Аналіз проведено:_____________________________________________

                                                                                                                                       (число, місяць і рік)

Зразок взято з глибини________________________см

2.Визначаємо скіпання грунту.

   Скіпання визначаємо дією грунту на нього 10% -го розчину соляної кислоти. ( Обережно!). Піпеткою наносять краплі кислоти по всьому профілю та відзначають глибину скипання та його інтенсивність ( бурхливе, слабке).

________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК:______________________________________________

рН- проба зразка грунту дорівнює- ___________________________;

грунт має реакцію__________________________________________;

потребує чи не потребує вапнування__________________________;

скіпання__________________________________________________.

 

 

 

 

Властивості грунту на дотик при розтиранні

Опис поверхні зрізу

          Стан

Проба на розкочування між пальцями

Механічний склад

Сухий

Вологий

Мажеться, піщинок не помітно

Гладенька, блискуча

Грудочки погано розминаються

В’язкий,пластичний

Скочується в шнур, який може згинатися

глинистий

Мажеться, відчуваються піщинки

Рівна, трохи шорстка

Щільні, але менш тверді грудки

пластичний

При згинанні шнур ламається

суглинковий

Відчуваються піщинки з домішкою глинистих частинок

Нерівна, виступають піщинки

Крихкі грудочки

Слабко пластичний

Ліпиться в кульки, але в шнур не скочується

супіщаний

Відчуваються тільки піщані зерна

Зріз не виходить

сипкі

непластичний

Кулька не скочується

піщаний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота № 6

Виймання зразків грунту

Мета: провести морфологічний опис грунтового розрізу.

Обладнання: лопата звичайна, грунтовий ніж, метр швацький, пляшечка з 10% розчином соляної кислоти, піпетка для кислоти, лакмусовий папір, лупа, чистий папір для обгортання зрізів грунту для аналізу, шпагат, клейка стрічка, планшет, польовий щоденник, авторучка, олівці, гумка, лінійка, компас.

                                  ХІД РОБОТИ

1.Підготовчий етап

1.На робочих грунтових картах намічаємо точки, з яких братимуться зразки грунту. Одна проба грунту має припадати не більше як на відстані 200-250 м від доріг, господарств чи лісосмуг.

2.Підготовлюємо зразки етикеток за такою формою ( етикетки на місцевості заповнюємо простим олівцем):

 

Дата:________________________________

№ поля______________________________

№ точки_____________________________

Глибина взяття проби__________________

Дослідник____________________________

2. Основний етап

1. Визначаємо топографічну прив’язку місця, де беремо зразки грунту. Заповнюємо відповідний протокол:

Дата:____________________________________________________

Роботу проводив__________________________________________

Розташування розділу на ділянці для спостережень________________________________________________________________________________________________________

Відстань від природних меж ( яри, лісозахисні смуги, ями, дороги, будівлі, тощо)_______________________________________________________________________________________________________________

Елементи рельєфу___________________________________________________

Характер поверхні грунту та с/г культури:

____________________________________________________________________________________________________________________

2.Виймаємо проби щупом або лопатою.

Щоб узяти пробу щупом, знаходимо на полі відповід­ну точку і радіальне на відстані 150-200 м через кож­ні 4—5 м беремо пробу, заганяючи щуп вертикально до упору, а потім зчищаємо з нього ґрунт у мішечок (за один раз щуп бере грунт масою 8—10 г), коли буде набрано ґрунту масою 500-600 г взяття проби закінчено.

Коли пробу беруть лопатою, то спочатку теж потрібно знайти точку. Потім повністю зчищаємо на невеликій площі верхній шар грунту товщиною 2-2,5 см і копає­мо яму на ширину лопати глибиною 35 см. Одна стіна-має бути вертикальною.

Саме із цієї стінки на всю глибину ями зрізаємо шар ґрунту товщиною 2—3 см, який поміщаємо в мішечок.

Проби беремо, як правило, восени в суху погоду. 3) Створюємо ґрунтовий шурф (за зразком).

Ґрунтовий шурф.

Визначити, до якого типу належить зразок ґрунту. Висновок:

3. Камеральний період

Матеріали польових досліджень дають можливість на­нести дані про основні типи грунтів на карту. Для скла­дання карти грунтів у польових умовах треба мати то­пографічну основу місцевості. Маючи в своєму розпо­рядженні достатню кількість описів фунтових профілів, що охоплюють усі типові для певної місцевості ґрунти, наносять на топографічну карту, зорієнтувавши її на місцевості межі між сусідніми типами ґрунтів.

 Найчастіше ці межі встановлюють, визначаючи залежність між грунтами і рослинністю або іншими ґрунтоутворювальними чинниками ( рельєф, гірські породи тощо). У цьому разі на карту наносять не грунти, а показують на ній розміщення основних грутоутворюючих чинників.

  На основі даних польових і камеральних досліджень можна скласти також картограми розміщення агровиробничих груп грунтів, протиерозійних заходів, хімізації грунтів, поліпшення кормових угідь тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота № 7

Складання  грунтово-географічного нарису

Мета: навчитися складати опис грунтово-географічногонарису.

Заключним етапом дослідження грунтів є складання грунтово-географічного нарису. У ньому вказуються положення межі і місцевості, на якій проводилися дослідження, її площа, рельєф, рослинний покрив, умови зволоження, виявлені грунтові відмінності і їх поширення, характеризується якість грунтів за даними хімічного і механічного аналізів.

                                    ХІД РОБОТИ

  1. Положення села __________________________________________
  2. Площа____________________________________
  3. Рельєф____________________________________
  4. Рослинний покрив__________________________
  5. Умови звооження___________________________
  6. Характеристика грунтів (морфологічні описи грунтів):

Горизонти та їх індекс

Колір горизонту

Механічний склад

Вологість

Будова

Піщаний

Супіщаний

Суглинковий

Глинистий

Сухий

Свіжий

Вологий

Сирий

Мокрий

Розсипчастий

Пухкий

Щільний

Дуже щільний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
6 лютого 2018
Переглядів
340
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку