Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Конспект уроку з географії (курс " Рідний край" 8 клас)." Гідрологічні умови рідного краю. Природні та штучні водойми, їх характеристика. Підземні води."

Про матеріал

З метою забезпечення самостійної навчально - пізнавальної діяльності учнів на уроці пропоную розробку уроку та додатки з факултативного курсу "Рідни край у 8 класі на тему

" Гідрологічні умови рідного краю краю. Природні та штучні водойми, їх характеристика. Підземні води."

Перегляд файлу

" Гідрологічні умови  рідного краю. Природні та штучні водойми, їх характеристика. Підземні води."

 

Урок географії з курсу " Рідний край"

8 клас

Джерела методичної інформації:

1. Науково-методичні, методичні посібники:

1.1 А.С. Голоднюк Проектування ІКТ - супроводу уроку як компонента інформаційно - освітнього середовища.-КОІППО імені Василя Сухомлинського Методичний посібник, 2012.

1.2 Інформаційні технології на уроках біології /Уклад. К.М. Задорожний. – Х.:Вид.група «Основа», 2009. – 127с.

1.3 Л.М.Хлань  Формування міжпредметних комптентнотей в контексті роботи з розвитку обдарованості учнів.-КОІППО імені Василя Сухомлинського Методичний посібник, 2013- 108 с.

2. Статті

2.1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках: Качинська Г. В. 2012 рік, labtv. at. ua/load/0-0-0-77-20.

2.2 Кубенко Н. Самоосвітня компетентність учнів.//Директор школи,№36,2008 р.;

2.3 С.Бондар Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів. //Біологія і хімія в школі, № 2, 2003 р.;

3. Інтернет - ресурси

3.1 http:// teacher.at.ua

Джерела навчальної інформації:

4. Основний підручник

4.1 В.Ю.Пестушко, Г.Ш Уварова Фізична географія України: підручник для 8 класу.- Генеза,2008.-288 с.: іл.

5. Додаткові підручники, навчальні та електронні посібники:

5.1 А.І. Кривульченко Водні об'єкти Кіровоградської області

5.2 Т.І. Безсмола,Б.М. Кузик Стежинами рідного краю-Дніпропетровськ- АРТ- ПРЕС, 2008.

5.3 Кіровоградська область: Географічний атлас"Моя мала Батьківщина" -К.:ТОВ" Видавництво "Мапа",2012-20 стор.

7. Додаткові начальні матеріали(друковані, електронні)

Назва

Вид

Номер додатків

Презентація " Світлини гідрологічних об'єктів"

Електронний ⃰

Додаток 1

Робота з ключовим терміном

Електронний ⃰                 

Додаток 2

Географічний практикум

Електронний

Додаток 3

Ти-мені, я- тобі.

Електронний               

Додаток 4

Характеристика р. Інгул

Друкований  

Додаток 5

Презентація "Гідрографічна харатеристика річки"

Електронний ⃰

Додаток 6

Презентація" Солоноозерне"

Електронний ⃰

Додаток 7

Схема утворення підзевних вод

Електронний

Додаток 8

Характеристика внутрішніх вод Кіровоградщини

Друкований  

Додаток 9

Підсумок уроку

Електронний ⃰

Додаток 10

 

Мета уроку.

Навчальна складова.  Сформувати та розширити знання  учнів про загальні риси гідрологічного режиму Кіровоградської області, Устинівського району; поглибити вміння розраховувати похил і падіння річки та визначати характер течії річки різними способами, продовжити формування навичок роботи з географічними картами, уміння їх співставляти та аналізувати.

Розвиваюча складова. Розвивати пізнавальний інтерес, допитливість учнів,виробляти уміння використовувати свої знання в нових ситуаціях, аналізувати, порівнювати, робити логічні висновки,удосконалювати навички самостійної роботи з картами атласу, додатковою літературою.

Виховна складова. Розширювати кругозір, виховувати екологічну свідомість в учнів, формувати бережливе ставлення до водних ресурсів рідного краю.

Обладнання: підручник, фізична карта України,  атлас, циркуль-вимірювач, нитка, робочий зошит, калькулятор.

Технічне обладнання: ноутбук

Хід уроку

І. Організаційний момент

Перевірка готовності учнів до уроку.

На дошці записаний девіз уроку:

(приймається всіма учнями)

 Діяти - активно!

Думати - оперативно!

Сперечатись - доказово!

Творчо мислити - обов'язково!

 

 

ІІ. Актуалізація наявного начального досвіду.

Діяльність  вчителя

Діяльність учнів

Цільові завдання

Мета

Форма організації,управління діяльністю учнів

Номер джерела навчальної інформації,

сторінка

Результат

Форма звітності

Переглянь підбірку світлин. Визнач, які водойми зображено.

Актуалізувати життєвий досвід та опорні знання учнів

Робота з підбіркою фото, фронтальне опитування

Додаток 1.

Готовність учнів до роботи на уроці

Усні відповіді

Охарактеризуй зображені водойми

Актуалізувати опорні знання учнів

Фронтальне опитування

Додаток 1

Виявити рівень знань учнів

Усні відповіді

Повідомлення теми та мети уроку

Дошка

Записують тему уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

На дошці ( компютері) написано слово

«Г І Д Р О Л О Г І Я»

Виконання завдання:

Гирло

Ірпінь

Донузлав

Рось

Оріль

Либідь

Оскіл

Громоклія

Інгулець

Ялпуг

"Г І Д Р О Л О Г І Я" - (Грец. Yδρoλoγια, від др.-грец.. δωρ - вода + λoγoς - слово, вчення) - наука, що вивчає природні води, їх взаємодію з атмосферою і літосферою, а також явища і процеси, що в них протікають.

Діяльність  вчителя

Діяльність учнів

Цільові

завдання

Мета

Форма організації,

управліннядіяльністю учнів

Номер джерела навчал.

інформац,

сторінка

Результат

Форма звітності

Що, на вашу  думку, означає цей термін?

На кожну букву підберіть назву гідрологічного об'єкта України чи  гідрологічний

термін

Активізувати пізнавальну діяльність учнів

Робота  з терміна

ми та понят

тями

Дода

ток 2.

Пропонують свої варіанти слів, що починаються з букв ключового слова:

Запис на дошці

Робота  з термінами та поняттями

Виявити рівень знань учнів

Географічний практи

кум

Дода

ток 3.

Виявити рівень знань учнів

Запис в зошит

Робота  з термінами та поняттями

Виявити рівень знань учнів

 Гра "Ти - мені, я - тобі"

Дода

ток 4.

Підручник ст.123

Виявити рівень знань учнів

Усні відповіді, робота з підручником

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів. Вивчення нового матеріалу.

Діяльність  вчителя

Діяльність учнів

Цільові завдання

Мета

Форма організації,

управління діяльністю учнів

Номер джерела навчальної інформації,

сторінка

Результат

Форма звітності

Наш рідний край – маленька частка нашої  прекрасної планети. Вивчаючи свій край,  ми пізнаємо життя  України. Як із тоненького о  струмочка бере  початок велика річка, так і наші знання про навколишнє середовище, водні багатства України, із спостережень, досліджень беруть початок .

         Мабуть, немає на світі іншої теми, що так хвилювала б людські душі, як любов до рідної землі, її природи, що є тим глибоким корінням, яке живить душу кожної людини. Адже ми - діти природи. Життя нерозривно повязане з природним середовищем. Є на землі місця, потрапивши  в які, ти відчуваєш, як відступає все погане, у душі оселяється гармонія, хочеться думати про вічне. Частіше за все такий стан зявляється у нас на березі річки, там, де особливо гостро відчувається краса та велич природи, де себе почуваєш її часткою. Ось і ми зараз здійснимо подорож водними об’єктами рідного краю.

 Робота з фізичною картою області

Відшукайте річки області, району. На карті дослідіть місце витоку і місцевість, по якій протікають річки. Визначіть вид ріки за характером течії.

Розвиток пізнавально

го інтересу

Робота в парах

Атлас Кіровоград

ської області, ст.4.

Робочий

зошит

Активна пізнавальна діяльність

Усні відповіді

Читання характеристики р. Інгул.

Чим текст відрізняється від типового плану?

Ознайоми

тися з детальною  характеристикою річки

Самостій

на робота

Додаток 5.

 

Співстав

лення з типовим планом характеристики річки

Усні відповіді

 Повторення географічних термінів і формул: похил і падіння річки.

 

Пригадати вивчений матеріал.

Перегляд презентації

Додаток 6.

Повторен ня раніше засвоєних знань. Підготовка до практичної роботи

Усні відповіді.

Запис в зошиті

Практична робота

Визначення довжини річки Інгул за допомогою циркуля-вимірювача або нитки.

Виявити вміння застосову

вати набуті знання

Робота в парах.

 

Робота з атласом

Проведен ня обрахунків,порівняння з наведе ними даними

Запис в зошит

Визначення різниці абсолютних висот витоку і гирла річки

Поглибити навички роботи з картами

Робота в парах.

 

Робота з атласом

Проведен ня обрахунків

Запис в зошит

Проведення обрахунків падіння та похилу річки

Виявити вміння застосовувати формули

Робота в парах.

 

Робота з атласом.

Проведен ня обрахунків

Запис в зошит

Озера та водосховища

Поглибити знання учнів

Перегляд презентації

Додаток 7.

Отримання нових знань

 

Користу

ючись картами атласу, охарактери

зуйте розташу

вання озер та ставків на території області (району)

Поглибити навички роботи з картами,

Самостійна робота

Робота з атласом

Розвиток логічного

мислення, вміння виразити думку

Усна відпо

відь

Розгляньте схему  утворення підземних вод

Узагальнити й системати

зувати

знання

Бесіда

Додаток 8.

Повторен

ня раніше вивченого матеріалу

Усна відпо

відь

Ознайомити

ся з тестом

Поглибити знання учнів

Самостійна робота

Додаток 9.

Усвідомлення нового матеріалу

 

Проаналізуй залягання підземних вод області та району, їх значення та використан

ня

Розвивати вміння аналізу

вати, робити висновки

Індивідуальна

Робота з підручником ст.142,

мал.127

Повторен

ня вивченого. Застосуван

ня знань.

Усна відповідь

    ІVЗакріплення вивченого матеріалу

Діяльність  вчителя

Діяльність учнів

Завдання

Мета

Форма організації,управління діяльністю учнів

Номер джерела навчальної інформації,

сторінка

Результат

Форма звітності

Охаракте

ризувати річку Березівка за типовим планом, визначи

ти довжину, похил,

падіня річки.

Забезпечити засвоєння учнями матеріалу, узагальнити й систематизувати знання

Індивідуальна

Атлас Кіровоград

ської області

Вміння  використо вувати типові плани,  набуті знання

Усні відповіді, запис в зошит

 

 V Підсумок уроку

Діяльність  вчителя

Діяльність учнів

Завдання

Мета

Форма організації,управління діяльністю учнів

Номер джерела навчальної інформації,

сторінка

Результат

Форма звітності

 Зробити висновок про гідрологічні умови рідного краю

Забезпечити глибоке

засвоєння учнями матеріалу

Одним реченням підсумуй вивчений матеріал

 

Вміння виділити головне з вивченого матеріалу

Усні відповіді учнів

Підбиття підсумків уроку

Проаналізу

вати, чи досягнуто мети, виставлення оцінок

Бесіда,

самооцінка,

коментар

Додоток 10.

Засвоєння програмового матеріалу, формування умінь та навичок

Усні відповіді учнів

     VІ Домашнє завдання

Діяльність  вчителя

Діяльність учнів

Завдання

Мета

Форма організації,управління діяльністю учнів

Номер джерела навчальної інформації,

сторінка

Результат

Форма звітності

Скласти опис подорожі по одній з річок нашої місце

вості

Розвиток творчих

здібностей

Коментар

 

 

 

Повтори ти поняття "водний баланс", " водні ресрси"

(підручн)ст. 143-147

Поглибити знання учнів

Коментар

 

 

 

Скласти кросворд

«Гідрологія Устинівщини»

 

Коментар

 

 

 

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
8 лютого 2018
Переглядів
353
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку