5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Практичний проект " Моя майбутня професія"

Про матеріал
Практичний проект з алгебри для учнів 9класу за темою "Початкові відомості про статистику". Пропонується як елемент впровадження STEM освіти науроках математики.
Перегляд файлу

Розробка уроку з алгебри

 Клас: 9
Тема уроку: «Початкові відомості про статистику ”.

 Практичний проект „Моя майбутня професія ”

Тип уроку: комбінований урок.
Мета: формування і розвиток УНД (універсальних  навчальних  дій)
• Регулятивні УНД: постановка навчальних цілей, виконання проекту, самоконтроль, самооцінка
В ході виконання завдань: пошук інформації, взаємоконтроль.
• Пізнавальні УНД: класифікація, узагальнення.
В ході виконання завдань: робота зі статистичними даними.

 Комунікативні УНД: аргументація власної думки, співпраця в групі
• Особистісні УНД: вміння співвідносити вчинки і події з прийнятими етичними принципами, знання моральних норм і вміння виділити моральний аспект поведінки
Завдання уроку:
• Освітні: повторити й узагальнити вивчений матеріал; застосувати отримані знання в ході виконання практичного проекту.
• Розвиваючі: розвиток логічного і просторового мислення учнів, пам'яті, навичок роботи в парі, у групі, вміння аналізувати.
• Виховні: естетичне виховання, виховання відповідальності, вміння працювати в колективі, самостійності.

• Загальні: формувати математичну, ключову, міжпредметну, комунікативну та соціальну компетентності
Форми роботи: індивідуальна, фронтальна, в групах
Методи навчання: словесний, наочний, практичний, проблемний.
Обладнання: мультимедійний проектор, ноутбуки
Навчально - методичне забезпечення:

таблиці Еxсеl

додаткові:  Інтернет

Запис на дошці: ”Якщо я не доотримаю знання,  я буду не конкурентний на ринку праці

 

Хід уроку

 

 

I Організаційний етап.

Показники виконання психологічної задачі уроку:

 • Доброзичливий настрій вчителя і учнів;
 • Швидке включення класу в діловий ритм;
 • Організація уваги всіх учнів.

 

 

II Повідомлення теми і мети уроку.

Учитель:

- Шановні учні, на минулому уроці ми розглянули основні теоретичні аспекти теми «Початкові відомості про статистику ” та отримали домашнє завдання про збір даних серед учнів 9-11класів гімназії№12 за темою „Моя майбутня професія ”

Ви працювали 6 групами. Перша група проводила опитування щодо вибору майбутньої професії серед учнів 9-А класу, друга – 9-Б, третя - 9-В, четверта - 10-А, п’ята - 11класу. Шоста група експертів працювала з сайтом „Интернет – портал „Труд”  Харківського центру зайнятості, досліджуючи вакантні професії та резюме з пошуку роботи.

Сьогодні ми з вами, як статисти, проведемо аналіз зібраної інформації, будемо вчитися будувати графіки за допомогою програми „Excеl”, робити висновки щодо кадрових потреб підприємств  Харківської області.

Представник групи експертів підготував доповідь про історію виникнення науки статистика. Кожна група підібрала цікаві, на її думку, статистичні дані.

Доповідь учня:

Історія статистики

Статистика має давнє коріння і багатовікову історію розвитку.
Вона зародилася як результат узагальнення вже досить розвиненої статистичної практики, викликаної потребами суспільства, наприклад: підрахунок населення, худоби, облік земельних угідь, майна і т.д.

У Китаї більше ніж за 2 тисячі років до н.е. проводилися обчислення населення за статтю та віком, а також збиралися відомості про стан промисловості і сільського господарства. Згадки про статистичні дослідження зустрічаються і в біблійні часи. У Стародавньому Римі вівся статистичний облік населення і майнового стану громадян, проводилися цензи (обліки) вільних громадян та їх майна. У Європі в кінці IX ст. проводилися перші облікові операції: інвентаризація королівських маєтків, облік жителів, придатних до військової служби.

Однак збір числових даних у державах стародавнього світу був недосконалий. У цей період статистичні операції, як правило, проводилися у виняткових випадках і переважно у військовій і фінансовій сферах
Розвиток суспільного виробництва, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, торговельних і міжнародних товарно-грошових відносин збільшили потребу у статистичній інформації. Це розширило сферу діяльності статистики, вело до вдосконалення її прийомів і методів, стало стимулом для подальшого формування обліку та статистики.

Однак, якщо збір статистичних даних розпочався з глибокої глибокої давнини, то їх обробка та аналіз, тобто зародження статистики як науки, відносяться до пізнішого періоду. Так з часом різноманітна практика обліково-статистичних робіт стала піддаватися теоретичним узагальненням. Почалося формування статистичної науки.

Математичний напрямок в статистиці розвивався в роботах Ф. Гальтона (1822-1911), К. Пірсона (1857-1936), В. Госсет (1876-1936), Р. Фішера (1890-1962), М. Мітчела (1874-1948 ) та ін. Представники цього напряму, вважали основою статистики теорію ймовірностей, складову одну з галузей прикладної математики. 

Перетворенню статистики з науки описової в науку теоретичну, тобто формування статистики як справжньої науки, поклали початок представники школи політичних арифметиків, які вивчали суспільні явища з використанням міри, ваги і кількості. Основними представниками цього напряму статистики були Д. Бернуллі (1700-1782), І. Ф. Герман (1755-1815)

 

III Актуалізація опорних знань

Згадаємо основні теоретичні аспекти статистики:

Фронтальне опитування:

 • З яких етапів складається статистичне дослідження?
 • Що в статистиці називають вибіркою?
 • Які існують способи подання даних?
 • Опишіть, що таке мода, медіана

 

IV Практична робота. Захист проектів

Учитель:

- Прошу  уважно слухати виступи та своєчасно заповнювати картки

 взаємооцінювання.

На екран проектується таблиця результатів опитування учнів 9-11класів щодо вибору майбутньої професії:

Сфери діяльності

Класи

9-А

9-Б

9-В

10-А

11-А

Безпека. Охорона (охоронці, пожежники,рятувальники , стрільці)

5

1

2

3

2

Будівництво та архітектура (архітектори, бригадири,будівельники,

Дизайнери,електрики)

 

1

 

1

1

Бухгалтерія. Фінанси( аудитори, бухгалтери, економісти, касири)

 

7

4

2

5

Видавництво. Реклама. Поліграфія (дизайнери, друкарі, макетники, рекламні агенти)

 

 

2

 

1

Житлове комунальне господарство (озеленювачі, слюсарі,ремонтники)

 

 

 

 

 

Журналістика (журналісти, коректори, редактори, фотокореспонденти)

 

 

3

2

1

Керівники та спеціалісти (директори, завідувачі, офіс-менеджери,секретарі, юристи)

2

3

5

4

6

Комп'ютери. ІТ (аналітики, веб-дизайнери,оператори, програмісти)

 

4

1

4

4

Легка промисловість (в’язальники, взуттєвики, закрійники,дизайнери,

модельєри)

 

 

 

2

1

Меблеве та столярне виробництв( верстатники, столяри, оббивальники меблів)

 

 

 

 

 

Медицина (ветеринари, лікарі,медсестри,стоматологи)

6

2

2

2

3

Металообробне та ін. виробництва (апаратники, ливарники,майстри)

 

 

 

 

 

Мистецтво (артисти, музиканти , співаки, хореографи)

 

 

1

 

1

Найпростіші професії (вантажники, гардеробники,двірники)

1

 

 

 

 

Освіта і наука (бібліотекарі, вчителі, викладачі, методисти, інструктори)

 

3

3

1

1

Сільське, лісове та рибне господарства (агротехніки, зоотехніки, лісоруби)

 

 

 

 

 

Склад. Логістика (експедитори, завскладам,комірники)

 

 

 

 

 

Соціальна сфера (психологи, соціальні працівники)

 

 

 

 

1

Сфера послуг (побуту) та торгівлі (бармени, кухарі, офіціанти, продавці)

10

6

4

7

3

Телекомунікації та зв'язок (листоноші, оператори, диспетчери)

1

4

1

2

 

Транспорт та автосервіс (водії, диспетчери, кондуктори)

2

2

 

3

1

Туризм. Спорт (екскурсоводи, спортсмени , тренери)

 

 

3

2

4

Харчова промисловість (кондитери, пекарі, кухарі)

3

2

4

 

1

Всього

30

35

35

35

36

Кожна група при захисті свого проекту заповнює таблицю.

Представник  першої групи:

Ми проводили опитування серед учнів 9-А класу. Кількість відповідей внесено до таблиці. (Учні інших груп  на комп’ютерах в програмі Excel, де вже заготовлена таблиця, вставляють дані). Учень на дошці пише вибірку:

 

1 1 2 3 5 6 10 

                 

Знаходить моду (10), яка  говорить про те, що найбільше учні 9-А класу обрали професії із сфери діяльності „Сфера послуг та побуту” та медіану (3), яка говорить, що в середньому кожну сферу обирало по 3 учні.

Учитель:

-Яким способом подані дані? (Табличним)

Подамо їх у вигляді графіків, діаграм,( кожна група будує діаграми кожного опитування). Після того як в таблицю були внесені дані, виділено стовпчики з назвами сфер діяльності та результати опитування, обираємо на панелі „Меню” позначку „Діаграми”.

За допомогою „Майстра діаграм” обираємо вигляд графіка.

 

痍䥺喺숎

 

Натискаємо „Далее”. Далі вводимо назви діаграми, осі абсцис, осі ординат,на тискаємо „Готово”

痍䥺喺숎

 

 

Отримали діаграму досліджень групи №1.

Діаграму групи проектуємо на дошку.

Учень аналізує діаграму.

Другий учень з групи коментує (за комп’ютерною презентацією)

цікаві статистичні дані у сфері реклами:

 

• Щорічно в світі на рекламу витрачається більше $500 мільярдів.
• До 65 років людина в середньому встигає подивитися 2 мільйони рекламних роликів.
• Звичайна дитина дивиться в середньому 40 000 рекламних ТВ-роликів на рік. Це більше 100 роликів в день.
• Реклама дитячих товарів розрахована на так званий «фактор причіпки» (nag factor). Вона надихає дітей на купівлю певних товарів, які ніби-то зроблять їх крутішими і популярнішими серед однолітків. А далі це вже питання батьківського терпіння. Згідно з дослідженнями, американські тінейджери в середньому повинні попросити своїх батьків купити річ з реклами 9 разів, перш ніж ті здадуться і погодяться на покупку.

 

Після виступу учнів 1 групи вчитель пропонує виставити оцінки в картку само оцінювання та взаємооцінювання (за 12 бальною системою), пропонує обчислити середнє значення звіту:

 

Картка оцінювання

Група

Виступ

Знаходження моди,медіани

Діаграми

Середнє значення(обчислити)

1

10

12

10

11

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт ІІ групи, яка опитувала учнів 9-Б класу щодо вибору майбутньої професії: побудова діаграми всіма групами, знаходження моди та медіани.

 

1 1 2 4 2 2 3 3 4 6 7

 

Обчислюють моду (7) – сфера бухгалтерія та фінанси, медіана -2.

Учень:

- Цікаві факти математичної статистики

• Серед усіх фігур з однаковим периметром, у кола буде найбільша площа. І навпаки, серед усіх фігур з однаковою площею, у кола буде найменший периметр.
• Насправді, мить - це одиниця часу, яка триває приблизно соту частку секунди.
• Число 18, є єдиним (крім нуля) число, сума цифр якого в два рази менше за нього самого.

Нуль - єдине число, яке не можна написати римськими цифрами.
• Знак рівності «=» вперше застосував британець Роберт Рекорд в 1557 році.
• Першою жінкою-математиком в історії, вважається гречанка Гипатія, що жила в єгипетській Олександрії в IV-V століттях нашої ери.
• Американець Джордж Данциг, будучи студентом, запізнився на заняття і помилково прийняв записані на дошці рівняння, як домашнє завдання. З труднощами, але майбутній вчений з ним впорався. Як з'ясувалося пізніше, це були дві  проблеми в статистиці, над вирішенням яких вчені билися багато років.

 

Учні заповнюють картки оцінювання

 

 

Звіт групи, яка опитувала учнів  9-В класу щодо вибору майбутньої професії:

 

 

 

Знаходять моду (5) – сфера діяльності „ Керівники” , медіану (3) 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5

 

Цікаві факти математичної статистики

 

• Дослідження показують, що 4-6 років - найсприятливіший вік для навчання дитини читанню. Після 6-7 років навчити читати складніше.
• В середньому люди проводять за читанням 6,5 годин в тиждень.
• Згідно з дослідженням Йєльського університету, три чверті учнів, які погано вміють читати в третьому класі, залишаться такими в середній школі.
• Половину всіх сьогодні книг, що продаються, купують люди старше 45 років.
• Більшість читачів втрачають інтерес до книги на 18 сторінці.
• Найдовший марафон командного читання вголос тривав 224 години.
• Вважається, що малограмотність щорічно обходиться бізнесу і платникам податків у 20 мільярдів доларів у вигляді втраченої заробітної плати, прибутків і зниженої продуктивності.

 

Учні заповнюють картки оцінювання

 

Звіт 4 групи, опитування учнів 10-а класу щодо вибору майбутньої професії

1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 7

 

Обчислюють моду( 7) – сфера послуг, медіану (2)

Цікаві факти математичної статистики

 

 • Виявляється, вівторок популярний день народження дітей. Вчені досліджували динаміку народження дітей і виявили, що найбільше дітей народжується у вівторок. Найменше дітей народжується в суботу або неділю.
 • Найнижча у світі частка дітей у Німеччині - 15%, а найвища - в Кенії (51%)
 • Найпопулярніше у світі жіноче ім'я - Ганна. Його носять майже 100 мільйонів жінок.
 • Найпоширеніше у світі прізвище - Чанг. 
 • Найпопулярніше в світі чоловіче ім'я – Мухаммед
 • Літніх людей найбільше в Швеції (24%) і найменше в Кувейті (2%)
 • Кожен другий американський студент розраховує до 40 років стати мільйонером.
 • Щоб покрити шпалерами Велику Китайську Стіну буде потрібно близько 15 840 000 рулонів шпалер
 • Два найвищих показника IQ, коли-небудь зафіксованих на Землі, належать жінкам.

 

Учні оцінюють  виступ групи

 

Звіт 5-ї групи щодо вибору майбутньої професії серед учнів 11 класу

 

 

 

Знаходять моду (6) –сфера Керівники,     медіана1

1 1 1 1 1 11 1 1 2 3 3 4 4 5 6

Цікаві факти математичної статистики:

 

• В організмі людини більш ніж 10 у 14 ступені клітин.
Організм  на 60% складається з води. Вона розподілена нерівномірно:
так в жирових тканинах води - 20%,
в кістках - 25%,
в печінці - 70%,
у м'язах - 75%,
в крові - 80% ,
у мозку - 85% води від його маси.
• Навесні частота дихання в середньому на одну третину вище, ніж восени.
• Починаючи з тридцятого року життя у людини щодня гине 30-50 тисяч нервових клітин. Зменшуються основні розміри мозку. З віком мозок не лише втрачає вагу, але і змінює форму - сплощується.

 У чоловіків вага мозку найбільша у 20-29 років, у жінок - в 15-19.
• Середня кількість волосся на голові:
у блондинів - 140000,
у брюнетів - 102000,
у шатенів - 109000,
у рудих - 88000.

 

Учні виставляють оцінки 5 групі

 

Вчитель :

 • всі групи впоралися з знаходженням моди та медіани, але  знаходити ці значення можна за допомогою майстра функцій програми Excel:

痍䥺喺숎

 

Виступ групи експертів: ми пропонуємо розглянути таблицю одного дня інтернет порталу „Труд” Харківської області, де розміщена кількість вакансій та резюме з будь якої сфери діяльності:

 

                                                                      Вакансії    Резюме

 

Безпека. Охорона

1873

53400

 

Будівництво та архітектура

3089

80996

 

Бухгалтерія. Фінанси

1450

90379

 

 Видавництво. Реклама. Поліграфія

87

6402

 

Житлове комунальне господарство

2613

68709

 

Журналістика

40

2043

 

Керівники та спеціалісти

4974

206889

 

Комп'ютери. ІТ

293

15887

 

Легка промисловість

1613

24091

 

Меблеве та столярне виробництво

547

15931

 

Медицина

3482

33923

 

Металообробне та ін. виробництва

5101

213117

 

Мистецтво

318

7378

 

Найпростіші професії

5613

189158

 

Освіта і наука

1073

45137

 

Сільське, лісове та рибне господарства

409

45362

 

Склад. Логістика

197

24257

 

Соціальна сфера

261

10191

 

Сфера послуг (побуту) та торгівлі

3462

184278

 

Телекомунікації та зв'язок

264

18250

 

Транспорт та автосервіс

3467

110664

 

Туризм. Спорт

98

4059

 

Харчова промисловість

577

19291

 

 

Проаналізуємо цю таблицю:

 • По-перше, резюме подають (шукають роботу) набагато більше людей, ніж наявних вакансій.

       -  По-друге, найбільше працівників потребують такі сфери діяльності як:

металообробне та інші виробництва, де необхідні знання технічних дисциплін, найпростіші професії, які багатьох не задовольняють через низьку заробітну плату та важкі умови праці, керівники і спеціалісти, будівництво і архітектура, де обов’язковою є вища освіта.

IV. Підсумок уроку

Рефлексія

- Чи був цікавим для вас урок?

- Яке завдання вам було цікаво виконувати?

- Що корисного   ви  дізналися?

- Що необхідно для вибору професії,  яка вам подобається?

- Чи є сенс  у виразі написаному на дошці ”Якщо я не доотримаю  знання,  я буду не конкурентний на ринку праці „?

 

Вчитель відзначає, що  проведений урок продемонстрував важливість та корисність  збору статистичних даних для розв’язання багатьох життєвих задач.

Виставляються оцінки.

 

Домашнє завдання: провести опитування родичів, знайомих «Ваша улюблена страва»,   інформацію оформити у вигляді таблиці та діаграми.

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Алгебра, Розробки уроків
Додано
8 листопада 2019
Переглядів
572
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку