4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Практикум "Формування ключових компетентностей дітей з особливими освітніми потребами в умовах новітніх сучасних підходів"

Про матеріал

Мета: вивчення узагальненої думки вчителів щодо необхідності введення інклюзивного навчання як інновації в школі.

Завдання:

-розглянути труднощі, проблеми, позитивні моменти інклюзії.

Перегляд файлу

Практикум

Формування ключових компетентностей дітей з особливими освітніми потребами в умовах новітніх сучасних підходів

Мета: вивчення узагальненої думки вчителів щодо необхідності введення інклюзивного навчання як інновації в школі.

          Завдання:

 • розглянути труднощі, проблеми, позитивні моменти інклюзії.

ХІД ЗАНЯТТЯ

 

 1. Знайомство. 3 хв.

Мета: познайомити учасників, визначитись з формою звернення до тренерів та членів групи, сприяти первинному цілепокладанню.

Хід. Учасникам пропонується назвати своє ім’я і із запропонованих афоризмів вибрати один, який найповніше відбиває ваше професійне кредо і міг би стати девізом вашої діяльності.

Крапля довбає камінь не силою, а частотою

Дайте дитинству дозріти в дитинстві

Розуміння – початок згоди

Що більше в мене роботи, то більше я вчуся

Краще вивчити зайве, ніж нічого

Роби свою справу і пізнай самого себе

Один алмаз полірує інший

Йти до мети через досвід і вчитися на помилках

Година роботи навчить більшому, ніж день пояснень

Не думкам потрібно учити, а мисленню

Даруй світло, темрява зникне сама

Наша особистість – це сад, а наша воля – його садівник

2. Повідомлення теми і мети тренінгу.

Кожному пропонується малюнок з деревами (три дерева). Пропонується на кожному зазначити: ваше бачення введення інклюзивного навчання в  освітній процес через 1р. 5р. 10р.

 

Висновок: Вчитель, який працює у сучасних умовах, змушений докорінно змінити традиційні підходи до процесу навчання. У сучасній школі постала необхідність введення і навчання. Інклюзивного навчання. Сьогодні ми поговоримо з вами про введення інклюзивного навчання як інновації в сучасну школу. Спробуємо розглянути труднощі, проблеми, позитивні моменти інклюзивного навчання в школі.

3. Принципи роботи групи. 10 хв.

Мета. Сприяти розділенню членами групи відповідальності за процес взаємодії та за ефективність роботи на тренінгу.

Хід. Учасники  у режимі мозкового штурму з обговоренням називають необхідні правила або принципи роботи в групі. Тренер записує їх на плакаті.

 1. Принцип активності.
 2. Принцип дослідницької творчої позиції.
 3. Принцип щирості.
 4. Принцип волі.
 5. Принцип конфіденційності.
 6. Принцип рівноправності.
 1. Очікування.  20 хв.

Мета. Усвідомлення учасниками власних очікувань;

Концентрація уваги присутніх на проблемі інклюзивного навчання.

Хід. Учасники за бажанням висловлюють свої очікування від тренінгу. Тренер   наголошує саме на тих завданнях, які будуть об’єктом обговорення на тренінгу.

 1. Вправа «Асоціації». 3 хв.

Мета. Актуалізувати проблему інклюзивного навчання.

Хід. Учасники об’єднуються у 4 підгрупи. Протягом 3-х хвилин кожна група напрацьовує асоціації, пов’язані з поняттям «інклюзивне навчання».

Презентація.

Висновок. Тренер дає визначення поняття  інклюзивного навчання.

Інклюзивне навчання –  (inclusion)- включення, гнучка система залучення дітей з особливостями розвитку в загальноосвітній процес    

6. Вправа «Труднощі, проблеми та позитивні моменти інклюзивного навчання». 10 хв.

Мета. Обговорити труднощі та проблеми, сприяти усвідомленню наслідків введення інклюзивного навчання

Хід. Тренер об’єднує учасників на три групи за кольором. Перша група розглядає труднощі в організації інклюзивного навчання; друга група -  проблеми в організації інклюзивного навчання, третя група – позитивні моменти в організації інклюзивного навчання.

Відповіді узагальнюються у висновку: Безсумнівно, інклюзивне навчання – це прогресивний напрямок в освіті. Але, як і в усьому новому, тут є певні труднощі, проблеми й позитивні моменти.

Труднощі, проблеми:

 1. Труднощі, пов’язані з недостатнім матеріальним забезпеченням: оснащення освітніх закладів спеціальним обладнанням для навчання дітей з обмеженими можливостями.
 2. Відсутність спеціальних підручників.
 3. Недостатня  підготовка вчителів.
 4. Відсутність адаптованих програм.

 

   Висновки: Незважаючи на труднощі, успіхи й невдачі у введенні профільного навчання, ви як керівники шкіл повинні оптимістично дивитися вперед і не пророкувати невдалого завершення цієї інновації в школі.

 1. Аналіз ситуації. Рольова гра 30 хв.

Мета.   Вивчення думки вчителів щодо необхідності інклюзивного навчання в школі.

Хід. Учасникам пропонується розмежувати індивідуальне навчання та інклюзивне. Учасники демонструють форму навчання.

Перша група                                                                  Друга група

         

 

 

 

 

 

 

Отже ми бачимо, що інклюзивне навчання більш результативне та ефективне.

 Перегляд мультфільму.

Обговорення .

 • Які враження?
 • Що зрозуміли?

              З досвіду.

Вчитель загальноосвітнього класу – ключ до успішної інклюзії учнів з особливими потребами. Але це не означає працювати «сам на сам», беручи на себе усю відповідальність. Насамперед – це означає бути членом команди, співпрацювати з колегами, що надають дитині додаткові освітні послуги, бути порадником з батьками.

Наголосимо на тому, що окрема корекційна про­грама вчителем не складається. Крім додаткових корекційно-розвиткових занять, корекційну спрямованість повинно мати і саме навчання: у навчальній програмі передбачається, які корекційні цілі будуть реалізовуватись під час засвоєння тієї чи іншої теми. Це відображено і спеціальною структурою навчальних програм для дітей з особливостями психофізичного розвитку.

Плануючи уроки, розробляючи їх конспекти, вчитель чітко визначає корекційну мету кожного уроку для учнів, обумовлюючи її дидактичними завданнями уроку, характе­ром навчального матеріалу, типологічними та індивідуаль­ними особливостями учнів з ООП в інклюзивному класі. Зазначимо, що окремий конспект уроку для інклюзованого учня не пишеться. Учитель складає загальний конспект уроку плануючи, у які види навчальної діяльності він залучатиме дитину разом з іншими, а на яких етапах уроку учень виконуватиме індивідуальні завдання, завдання менші за обсягом чи складністю. Для їх відображення учитель може відвести горизонтальну лінію у загальному конспекті, наприклад:

Тема. Додавання і віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків

 Тема: Додавання та віднімання круглих чисел. Розв’язування простих задач

Мета: узагальнити і систематизувати вміння учнів розв’язувати приклади і задачі на вивчені випадки арифметичних дій; вдосконалювати вміння розв’язувати задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

Мета: узагальнити і систематизувати вміння  розв’язувати приклади з круглими числами; вдосконалювати вміння розв’язувати прості задачі; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

 

 

Обладнання. Мультимедійна презентація, картки для індивідуальної роботи.

 

Хід уроку

І. Організація учнів до уроку.

- Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити мандрівку мальовничими просторами нашої країни. Зверніть увагу на карту України. (Слайд

- Але що це? Що трапилось з мапою? На ній з’явилилися плями. Їх  сім. Саме стільки чудес має наша Батьківщина. Пропоную вам відкрити ці плями, і дізнатися, які 7 чудес має Україна.

- А гаслом нашого уроку візьмемо слова української письменниці Ліни Костенко :  «В дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім – Батькіщиною».

(Слайд )

 

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Робота з індивідуальними картками.

 

-Для нашої подорожі потрібно обрати транспорт. А який? Ви скажете мені самі, якщо правильно розв’яжете наступне завдання.

- Перед вами картки з прикладами, які потрібно розв’язати, і результати нанести на іншу картку з числами, з’єднати їх і у вас вийде малюнок  транспорту, на якому будемо пересуватися.

 

5 *6 – 29 = 1          150 – 100 = 50

4 * 5+ 3 =23           6 * 8 – 1 = 47

324 – 300 = 24       8 * 8 = 64

604 – 600 = 4        4 * 10 + 4 = 40

3 * 10 – 3 = 27       6 * 7 =42

528 – 500 =28       231 – 200= 31

 

Потрібно з’єднати потрібні числа між собою

1, 23,24,4,27, 28

50,47,64,40,42,31

 

 

 

Подані на дошці числа записати словами. Пояснити правопис.

15, 16, 50, 60, 70, 80, 500, 700

Завдання: на місці крапок (де треба) поставити м’який знак.

П’ятн…надцять, шістнадцят…, п’ят…сот, шіст…десят, сімдесят…, вісімдесят…, п’ят…сот, сімсот… .

 Як саме виглядатиме конспект уроку, учитель вирішує сам, адже єдиних вимог до написання конспекту уроку в інклюзивному класі немає.

           Потужним резервом розвитку дитини з особливими потребами є використання комп’ютерних технологій у навчанні. В цьому році ми у нас зявилася змога отримати кейс  SMART KIDS.  SMART KIDS  - це інтерактивні завдання з захоплюючими сюжетами, анімованими персонажами та звуковим супроводом. Використовуючи на уроках ігровий ресурс ми розвиваємо в учнів логіку, увагу, пам'ять, уяву, креативне мислення. На даний момент ми маємо ігровий ресурс на всі уроки математики для 3 класу та частину до уроків української мови. В проекті: розробка завдань на уроки природознавства та української мови.

У нашій школі інклюзію було введено з 2015 року. На даний момент у 3А  класі навчається 2 учня з діагнозом: розумова відсталість. 

           З метою залучення учнів до активної життєвої позиції,   допомоги в  пізнанні себе та оточуючих, на базі  класу  був створений клуб “Пізнай себе та інших”. Учні з особливими освітніми потребами є активними учасниками  роботи клубу. Залучаючи дітей до позакласної роботи, моя ціль як вчителя: спрямовати особистість учня  на всебічний розвиток особистості, формування позитивного соціально-психологічного статусу в колективі.

Заходи, які були проведені в рамках клубу, а саме: виховні заходи «Родинний квантотелепорт», 100 днів у школі», «Козацькому роду нема переводу», мюзікли «Мама», «Пеппі довга панчоха», тематичні акції «Ми за щасливе дитинство», «Подаруй краплинку доброти», «Ми за здоровий спосіб життя» конкурси, тематичні дні (день іменинника, день закоханих і т.д), екскурсії. Були направлені на залучення учнів до проведення активного позитивного відпочинку, розвитку культури спілкування. Адже ми знаємо, що у річищі цікавого спілкування у дітей оперативніше активізуються пізнавальні інтереси, зростає бажання оприлюднити свої думки, оцінки, ідеї, реалізувати свої творчі можливості, презентувати свій духовний світ і культурні запити.

Для дітей з ООП потрібно створити такі умови, щоб вона  могла погратись з іншими, поспілкуватися, провести рухливі ігри, що поліпшать емоційний і психофізичний стан її і створить передумови для успішної корекційної роботи, спрямованої на компенсацію дефекту учня.

Ми створили  комфортне середовище для цих дітей (достатнє місце для пересування), клас розмежований на зони:

 • навчальна,
 •  ігрова
 • зона для проведення індивідуальних занять.
 • консультаційна зона
 • зона відпочинку, усамітнення

 

Таким чином, усвідомлюючи роль  вчителя як людини, що відповідає за духовне освітнє, моральне здоров’я збережувальне благополуччя дитини, запорукою успішної реалізації моделі інклюзивної освіти є ефективна співпраця вчителів, відповідних фахівців, батьків та учнів.

Через інклюзивну освіту діти з неповносправністю продовжують крокувати стежиною, яка веде в доросле життя, як активні члени суспільства. Задоволення всіх потреб дітей разом збільшує їхню спроможність досягнути академічного та фізичного розвитку відповідно до їхнього потенціалу. А це підвищує їхню загальну якість життя. Інклюзивна освіта вчить усіх дітей працювати в команді й того, як потрібно спілкуватися й функціонувати разом з іншими дітьми, у яких інші можливості. Вони вчаться цінувати різноманіття, бачити спроможність інших бути корисними, і це дає дітям відчуття єдності.

 Роль асистента

 • Спільне проведення навчально-виховних заходів
 • Допомога дитині при виконанні навчальних завдань
 • Участь у створенні й запровадженні індивідуальної програми розвитку

 

Асистент заповнює журнал. Веде спостереження, які занотовує в окремий зошит (кожен день, 1 раз на тиждень від потреби). Портфоліо.

 Партнерство з батьками.

 •     Як батьки можуть співпрацювати?
 •     Їх відчуття?
 •     Що робити щоб було комфортно?

Часті зустрічі, говорити позитивні результати учня, допомагати якщо виникають труднощі.

 Медитація «Важливий інший» (10 хв)

Звучить тиха релаксаційна музика. Тренер вимовляє повільно:

Сядьте зручно, закрийте очі.

Виберіть важливу для вас людину. Це може бути будь-хто:
колега, друг, коханий, сестра... Це може бути будь-яка важ­лива для вас у цю хвилину людина. Подумки посадіть вибрану вами людину перед собою. Уявіть
її позу, одяг, руки, вираз обличчя. Порозмовляйте з цією людиною, розкажіть, як високо ви її цінуєте, поділіться своєю радістю, своєю неприємністю. Не говоріть однією-двома фразами, постарайтеся якнайповніше виражати свої думки. Подумайте й скажіть цій людині, чому вона відіграє велику роль у вашому житті. Тепер розкажіть, за що ви на неї ображаєтеся. Скажіть їй, що ви хочете, чого чекаєте від неї. Скажіть, за що ви її любите. Уявіть, що минуло п'ять років. Розкажіть, якою ви уявляєте
цю людину, поспілкуйтеся з нею. Якими ви бачите свої взаємини з цією людиною через п'ять років? А зараз повільно відкрийте очі, не поспішаючи поверніться
до колег.

 1. Рефлексія.

Мета. Усвідомлення отриманої інформації учасниками тренінгу.

Що залишилось не зрозумілим?

Яка інформація була корисною?                                                                                                 

      Чи справдились ваші очікування від тренінгу.

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Інкл
Додано
30 червня 2018
Переглядів
1523
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку