4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Права людини: факти і цифри

Про матеріал
Виховний захід присвячений проведенню тижня права. До тексту додано презентацію.
Зміст архіву
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

ПРАВА ЛЮДИНИ: ФАКТИ І ЦИФРИ

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Пишайся тим, що ти людина, І маєш право на життя!

Номер слайду 5

Первісне суспільство

Номер слайду 6

З виникненням держави і з’явилася потреба в законах права

Номер слайду 7

У Стародавній Греції та Римі правами та свободами користувалися лиш ті, хто мав громадянство. У Стародавній Греції та Римі правами та свободами користувалися лиш ті, хто мав громадянство.

Номер слайду 8

Середньовічні  хартії свобод, такі як Магна Карта, не визначали прав будь-якої людини, а були тільки чимось на кшталт політичних і юридичних угод, що відповідали конкретній політичній ситуації.

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Шість комуністичних країн утрималися, вважаючи, що Декларація не пішла досить далеко в засудженні фашизму і нацизму.

Номер слайду 12

Перекладена на 360 мов

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Декларація прав людини ратифікована багатьма країнами, але права людини порушуються регулярно.

Номер слайду 15

Кожна третя жінка у світі протягом свого життя зазнає насилля

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Стаття 5 «Ніхто не повинен піддаватися тортурам або жорстокому, нелюдському або принижуючому його гідність поводженню і покаранню».

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливу винагороду, на рівну оплату за рівну працю і право створювати і входити в професійні союзи.

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Номер слайду 23

1 мільйон дітей Малаві в цій країні осиротіло внаслідок СНІДу і ВІЛ.

Номер слайду 24

Незнання закону не звільняє від відповідальності за вчинки, дії або бездіяльність.

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Вікторина Його ніхто не бачив, воно належить кожному із вас, але інші вживають його частіше за вас. (ім’я).

Номер слайду 27

Правове рівняння (А + Б): В-Г = , де А — Мінімальний вік Президента України Б — максимальний термін повноважень Президента; В — термін проживання в Україні для отримання громадянства Г — кількість гілок влади в Україні. (6).

Номер слайду 28

2  = Ч  + З  1  = Н

Номер слайду 29

Перегляд файлу

1

 

C:\Users\Людмила\Pictures\Рисунок1.jpg 

 

 

 

 

Виховний захід

Права людини: факти і цифри

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробив викладач

суспільних дисциплін

Л.В. Гусак

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Тема заходу: Права людини: факти та цифри

 

Мета заходу:

навчальна: скласти уявлення про права людини в сучасному суспільстві; визначати їх особливості;

розвивальна: формуванню правової свідомості здобувачів освіти, розвивати вміння логічно мислити, аргументовано висловлювати свою думку;

виховна: виховувати шанобливе ставлення до законів своєї держави

Тип заходу: позакласний

Форма заходу: година спілкування

 • Комплексно-методичне забезпечення заходу: презентація, ноутбук, макет девізу заходу, мультимедійні проектор та дошка;

 

Джерела та література:

 1. Бущенко А. П. Стаття 5 Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Систематизований дайджест рішень Європейського Суду з прав людини / А. П. Бущенко. – 2-е вид., випр. та доп. – Х. : Права людини, 2008. – 432 с.
 2. Фулей Т.І. Застосування Європейської конвенції з прав людини при здійсненні правосуддя в Україні / Т.І. Фулей. – К. : Гештальт Консалтінг Груп, 2008. – 200 с. – (На шляху до європейських стандартів в епоху глобалізації).
 3. Загальна Декларація прав людини. – К., 1995.
 4. Загальноукраїнська декларація прав і свобод людини і громадянина (проект) // Віче. – 1993. – № 7.
 5.  Ісакович С. Механізм діяльності ООН щодо захисту прав людини // Укр. часопис прав людини. – 1995. – № 1

Хід заходу:

І. Оргмомент

Підготовка учнів до заходу. Привітання.

ІІ. Вступне слово викладача:

Слайд №1-3

10 грудня – Всесвітній День прав людини (Human Rights Day). В цей день в 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини – перший міжнародний акт з прав людини.

Даним документом закріплено, що права людини – невід’ємний елемент людської особистості і людського буття.

Тема сьогоднішнього заходу: «Права людини: факти та цифри». Ми простежимо як відбувався процес еволюції прав людини, познайомимося з міжнародними документами захисту прав людини, розглянемо деякі приклади порушення прав людини в сучасному світі.

 

Права людини понад усе!

Слайд №4

 

Феміда:

Пишайся тим, що ти людина,

Що маєш розум, почуття,

Що неповторна і єдина

І маєш право на життя!

 

Сучасний Правник:

Феміда. Правосуддя. Чесний суд…

Слова ці – пережитки часу.

Нема в нас цього – скаже люд,

Нема в нас цього – я вам скажу.

 

Слайд №5

 

Феміда:

Промайнуло не одне століття поки людство ухвалило закони, які є регулятором суспільних відносин.

 

Сучасний Правник:

У первісному суспільстві діяв неписаний закон: «Хто сильний, той правий». Тому людина завжди шукала собі сильного покровителя.

 

Слайд №6

 

Феміда:

З виникненням держави і з’явилася потреба в законах права. Інститут держави ставав на захист і сильного, і слабкого. Основним критерієм права стала СПРАВЕДЛИВІСТЬ, а не сила.

 

Слайд №7

 

Сучасний Правник:

У Стародавній Греції та Римі правами та свободами користувалися лиш ті, хто мав громадянство. А громадянство могли одержати тільки вільні люди.

 

Слайд №8

 

Феміда:

У 1215 р. в Англії була прийнята Хартія вольностей, яка проголосила основні права та свободи людини. Хартія обмежила права правителів. За Хартією винною людина може бути лише за рішенням суду.

 

Сучасний Правник:

Іоанн Безземельний цією Хартією обмежив свої права та права наступних правителів Англії.

 

Слайд №9

Феміда:

У 1776 р. в США була прийнята Декларація незалежності. Вона проголосила «всі люди створені рівними і наділені певними правами: право на життя, свободу, рівність перед законом».

 

 

Сучасний Правник:

У 1789 р. Франція прийняла Декларацію прав людини. Вона проголосила рівність громадян перед законом, а також свободу слова, совісті, майна. Декларація проголошувала: «все те, що не заборонено законом».

 

Слайд №10

 

Феміда:

Перша Світова війна допомогла ліквідувати великі імперії: Російську, Австро-Угорську, Османську, Німецьку, свободу отримали багато поневолених країн. Але права людини, так і залишалися лозунгами.

Після двох світових війн в 1948 р. була прийнята Всезагальна Декларація прав людини.

 

Слайд №11

 

Сучасний Правник:

Загальна Декларація прав людини ухвалена 40 голосами «за», голосів «проти» не було, а 8 делегацій утрималися: держави, що входили до Радянського Союзу, а також Південна Африка та Саудівська Аравія.  

 

Феміда:

Стриманість делегації Саудівської Аравії  було викликано, насамперед, двома статтями  Декларації: Стаття 18, яка говорить, що кожен має право «змінювати свою релігію або переконання»; і стаття 16, на рівних правах шлюбу.

Сучасний Правник:

Шість комуністичних країн утрималися, вважаючи, що Декларація не пішла досить далеко в засудженні фашизму і нацизму.

 

Слайд №12

 

Феміда:

Декларація складається зі 30 статей, які проголошують громадянські, політичні, соціальні, культурні права.

 

Сучасний Правник:

На сьогодні Декларація перекладена на 360 мов, а на її базі розроблено понад 80 міжнародних договорів.

 

Слайд №13

 (відео «Історія прав людини»)

 

Слайд №14

 

Феміда:

Декларація прав людини ратифікована багатьма країнами, але права людини порушуються регулярно.

Слайд №15

 

Сучасний Правник:

У статті 1 Декларації прав людини зазначається, що «Всі люди народжуються вільними і рівними в своїй гідності і правах».

Феміда:

Так, станом на 2017 рік: близько 350 жінок загинули в Єгипті від рук агресивних чоловіків або родичів. У Європі щодня 7 жінок помирають із-за сімейного насильства.

 

Слайд №16

 

Сучасний Правник:

 

Стаття 3: «Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканість»

 

Феміда:

За існуючою інформацією, у 2016 році в 24 країнах світу державою були страчені 1252 людини; в той же час, 104 країни проголосували за введення всесвітнього мораторію на смертну кару.

 

Слайд №17

(відео)

 

Слайд №18

 

Сучасний Правник:

 

Стаття 5 «Ніхто не повинен піддаватися тортурам або жорстокому, нелюдському або принижуючому його гідність поводженню і покаранню».

 

Феміда:

У 2014 році Amnesty International зафіксувала випадки вживання тортур і інших жорстоких, нелюдських і принижуючих гідність видів поводження у більш ніж 81 країні світу.

Слайд №19

 

Сучасний Правник:

Стаття 18: «Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії».

Феміда:

В`язні сумління утримуються під вартою в 45 країнах.

 

Слайд №20

 

Сучасний Правник:

Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливу винагороду, на рівну оплату за рівну працю і право створювати і входити в професійні союзи.

 

Феміда:

У 2007 році в Колумбії було вбито не менше 39 профспілкових діячів; ще 22 загинули в перші 4 місяці поточного року.

Слайд №21

(відео «Примусова праця»)

 

Слайд №22

Сучасний Правник:

Кожна людина має право на такий життєвий рівень, який необхідний для підтримки здоров`я і добробуту, особливо матері і діти.

 

Слайд №23

 

Феміда:

 

У 2016 році 14% населення Малаві складали хворі СНІДом і ВІЛ-інфіковані. Лише в 3% з них була можливість отримати безкоштовні антиретровірусні препарати; 1 мільйон дітей в цій країні осиротіло внаслідок СНІДу і ВІЛ.

Слайд №24

 

Сучасний Правник:

 

Ми повинні не забувати те, що права кожному даються з народження і захищаються державою. Їх потрібно знати й реалізовувати.

 

Феміда:

Поводитись слід так, щоб свою поведінкою не порушувати прав іншої людини. Незнання закону не звільняє від відповідальності за вчинки, дії або бездіяльність.

Слайд №25

(відео)

Вікторина

 1. Як називається Основний Закон держави? (Конституція)
 2. Міжнародний документ за допомогою якого всі люди на світі можуть захистити свої права, прийнятий ООН у 1948 р. (Загальна Декларація прав людини).
 3. Його ніхто не бачив, воно належить кожному із вас, але інші вживають його частіше за вас (ім’я).
 4. Правовий зв'язок між особою та державою. (Громадянство)
 5. Правове рівняння

(А + Б): В-Г = ,

де

А — Мінімальний вік Президента України

Б — пенсійний вік для чоловіків;

В — термін повноважень Верховної Ради України;

Г — шлюбний вік для чоловіків.


D:\фото\тиждень права 2018\IMG_3067.JPGD:\фото\тиждень права 2018\IMG_3078.JPG

 

 

 

 

 

D:\фото\тиждень права 2018\IMG_3079.JPGD:\фото\тиждень права 2018\IMG_3080.JPG

 

 

 

 

 

zip
Додано
21 жовтня 2019
Переглядів
405
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку