Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Презенація «Хімічні властивості кислот» 8 клас

Про матеріал

Презентація допоможе в проведенні уроку на тему: «Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з основними оксидами, основами, солями. Реакція нейтралізації. Реакції заміщення».

Зміст слайдів
Номер слайду 1

ХімічніВластивостікислот

Номер слайду 2

H2 SO4 HCl HNO3 H2 CO3 H2 Si. O3 Молекула кислоти складається з атомів Гідрогену і кислотного залишку Кислотний залишок  це частина молекули кислоти, що сполучена з атомом (атомами) гідрогену. Валентність кислотного залишку визначається кількістю атомів Гідрогену в кислоті, здатних заміщуватись на атоми металів. Склад молекули кислоти

Номер слайду 3

формула кислоти назва міжнародна назва поширена кислотний залишок назва залишку. HClхлориднасоляна – Cl хлорид. HNO3нітратнаазотна – NO3 нітрат. H2 SO4сульфатнасірчана = SO4 сульфат. H2 CO3карбонатнавугільна = CO3 карбонат. H2 Si. O3силікатнакремнієва = Si. O3 Силікат. H3 PO4ортофосфатнаортофосфорна = PO4 фосфат Кислоти Міжнародні назви кислот дають за назвою кислотного залишку

Номер слайду 4

кислоти Cu. CO3 Zn. SO4 H3 PO4 Mg. SO4 KNO3 H2 Si. O3 Na2 Si. O3 Ca. CO3 HNO3 HCl виберіть кислоти Na. OH Na3 PO4 Na. Cl Mg. CO3 H2 SO4 H2 CO3 Cu. O Na. NO3

Номер слайду 5

HNO3 H2 Si. O3 H2 SO4 H2 CO3 HCl сульфатна хлориднанітратна напишіть формули кислот карбонова H3 PO4ортофосфорнасилікатна

Номер слайду 6

NO3 Si. O3 SO4 CO3 Cl сульфат хлориднітрат напишіть формули кислотних залишків карбонат PO4ортофосфатсилікат

Номер слайду 7

Виявлення кислот video метилоранжфенолфталеїн лакмусбезбарвний червоний рожевий

Номер слайду 8

метилоранжфенолфталеїн лакмусбезбарвнийчервоний рожевийrrr

Номер слайду 9

Індикатор Колір у воді Колір у розчинахлугів Колір у розчинах кислот метилоранж жовтогарячийжовтий червонийфенолфталеїнбезбарвний малиновийбезбарвий лакмус фіолетовий синій рожевий. Назвіть колір індикаторів у розчинах кислот ???

Номер слайду 10

Кислоти можна визначити серед інших безбарвних розчинів за допомогою визначника (індикатора)Як можна визначити кислоту серед безбарвних розчинів інших речовин ?Індикатори ― це речовини, які змінюють забарвлення залежно від середовища (кислотне, лужне, нейтральне)фенолфталеїн метилоранж лакмус. В нейтральному середовищиколір

Номер слайду 11

Які продукти реакції? Назвіть їх. Які вихідні речовини ви використали? Назвіть їх взаємодія сульфатної кислоти з купрум (ІІ) оксидом. H2 SO4 + Cu. O → Cu. SO4 + H2 OОсновні оксиди взаємодіють з кислотами утворюють сіль та воду Основний оксид + кислота = сіль + водаvideo. H2 Oдо реакції після реакціїВзаємодія кислот з основними оксидами. Cu. OCu. SO4

Номер слайду 12

Реакція обміну Вихідні речовини. Продукти реакції оксид Cu. O кислота H2 SO4 сіль Cu. SO4 вода Н2 О + Cu. O + H2 SO4 = Cu. SO4 + H2 O НOCu Н

Номер слайду 13

Які продукти реакції? Назвіть їх. Які вихідні речовини ви використали? Назвіть їх взаємодія сульфатної кислоти з ферум(ІІІ) оксидом. Основні оксиди взаємодіють з кислотами утворюють сіль та воду Основний оксид + кислота = сіль + водаvideo. H2 Oдо реакції після реакціїВзаємодія кислот з основними оксидами. Fe2 O3 + HCl → Fe. Cl3 + 3 H2 OFe2 O3 Fe. Cl36 2

Номер слайду 14

H2 SO4 + Fe2 O3 = 33 Розгляньте малюнок, напишіть рівняння реакції Fe2 (SO4)3 + H2 O

Номер слайду 15

Завдання: Складіть рівняння реакції між кислотою та оксидом металу кислота + оксид металу → сіль + Н2 О НСl НNO3 Са. O Н2 О Cu. O Cu. SO4 Al(NO3)3 Н2 О Н2 О? Сa. Cl2??Н2 SO4 Al2 O3 2 HCl + Ca. O → Ca. Cl2 + H2 O H2 SO4 + Cu. O → Cu. SO4 + H2 O6 HNO3 + Al2 O3 → 2 Al(NO3)3 + 3 H2 O

Номер слайду 16

Взаємодія кислот з основами §35

Номер слайду 17

SO4 H2 Cl. HHNO3 H2 CO3 Mg. SO4 Na. Cl. Li. NO3 Ca. CO3 OHNa. Mg(OH)2кислотисоліоснови

Номер слайду 18

video Взаємодія кислот з основами. Кислота + основа = сіль + вода Завдання: перегляньте відео,назвіть вихідні речовини та продукти реакції;Які вихідні речовини ви використали? Назвіть їх. Натрій гідроксид фенолфталеїн. Які продукти реакції? Назвіть їх натрій хлорид НCl + Na. OН = Na. Cl + Н2 O Напишіть рівняння реакціїХлоридна кислота. Na. OН НCl Na. Cl

Номер слайду 19

Реакція обміну Cl НNa+Na. OHHCl. Na. Cl. H2 O Вихідні речовини. Продукти реакціїNa. OH + HCl =Na. Cl +H2 Oоснова кислота сіль вода Складові частини речовин гідроксильна група Cl кислотний залишок. OH Cl

Номер слайду 20

Реакція, під час якої дві складні речовини обмінюються складовими частинами, внаслідок чого утворюються нові складні речовини, називається реакцією обміну. АВ + CD = АD + СB Na. OH + HCl =Na. Cl + H2 O

Номер слайду 21

Взаємодія кислот з основами video. Які вихідні речовини ви використали? Назвіть їх. Які продукти реакції? Назвіть їх Завдання: перегляньте відео,назвіть вихідні речовини та продукти реакції;купрум хлорид лоридна кислота купрум гідроксид. НCl. Cu(OН)2 Cu. Cl2 + 2 H2 OCu(OH)2 + 2 HCl → гідроксид + кислота = сіль + вода. Cu. Cl2

Номер слайду 22

Cu(OH)2 + HCl → гідроксид + кислота = сіль + вода. Cu. Cl2 + 2 H2 OВчимося складати рвняння реакції обміну

Номер слайду 23

Взаємодія кислот з основами Завдання: перегляньте відео,назвіть вихідні речовини та продукти реакції;Які вихідні речовини ви використали? Назвіть їх ферум (ІІІ) гідроксид. Хлоридна кислота. Ферум (ІІІ) хлорид. Напишіть рівняння реакціїFe(OН)3+ HCl =Fe. Cl 3 + Н2 Ovideo. Fe(OН)3 HCl. Fe. Cl 333 Які продукти реакції? Назвіть їх

Номер слайду 24

video Взаємодія кислот з основами Завдання: перегляньте відео,назвіть вихідні речовини та продукти реакції;Які вихідні речовини ви використали? Назвіть їх ферум (ІІ) гідроксид. Хлоридна кислота. Ферум (ІІ) хлорид. Напишіть рівняння реакціїFe(OН)2+ HCl =Fe. Cl 2 + Н2 OЯкі продукти реакції? Назвіть їх. HCl. Fe. Cl 3 Fe(OН)222

Номер слайду 25

Схема взаємодіїкислота + основа = сіль + вода. H2 SO4 Na. OH Н2 О Na2 SO4 + = + 2 Взаємодія кислот з основами{284 E427 A-3 D55-4303-BF80-6455036 E1 DE7} Реакція між основами і кислотами, в результаті яких утворюються сіль і вода, називаються реакціями нейтралізації. Завдання: Із поданих речовин складіть рівняння реакції між кислотою та основою рівняння реакції

Номер слайду 26

?? Na. OH + HCl = Na. Cl + H2 O2 KOH + H2 SO4 = K2 SO4 + 2 H2 OCu(OH)2 + 2 HNO3 = Cu(NO3)2 + 2 H2 O НNO3 Na. OH K2 SO4 Cu(OH)2 НСl Cu(NO3)2 KOHЗавдання: Складіть рівняння реакції між основою та кислотою (реакція нейтрализації) Основа + кислота → сіль + Н2 О Н2 О Н2 О Н2 О? Na. Cl?Н2 SO4

Номер слайду 27

Na. OH + …… → Na2 SO4 + …… Закінчити схеми реакцій. H2 SO4 H2 O основа + кислота = сіль + вода. Са(ОН)2 + ……… → Са(NO3)2 + ...... HNO3 Н20

Номер слайду 28

Кислоти металами. Оксидамиметалівосновамисолямиреагують з утворюються сіль сіль сіль сіль Н2 Окислота. Н2 Н2 Опідсумок

Номер слайду 29

Напишіть рівняння реакцій за схемами + → +Na. OH + HCl → Na. Cl + H2 O2 KOH + H2 SO4 → K2 SO4 + 2 H2 O Cu(OH)2 + 2 HNO3 → Cu(NO3)2 + 2 H2 O + + → → + + H2 OH2 OH2 OДомашнє завдання

Номер слайду 30

Взаємодія кислот з солями §35

Номер слайду 31

Завдання: перегляньте відео,назвіть вихідні речовини та продукти реакції; кислота + сіль = сіль + кислотаvideo Взаємодія кислот з солями натрій сульфат карбонова кислота хлоридна кислота. Які вихідні речовини ви використали? Назвіть їх. Які продукти реакції? Назвіть їх. Na2 СO3 + HCl = Na Cl + Н 2 СO3 Na2 СO3 HCl. Н 2 O СO2 Н 2 СO3

Номер слайду 32

Реакція нейтрализації протікає при взаимодії а) Na. Cl + Ag. NO3 б) Na. OH + HNO3 в) K2 O + H2 O г) CO2 + H2 OВчимося писати тести

Номер слайду 33

Реакція обміну Вихідні речовини. Продукти реакції Cl Agкислота НCl сіль Ag. NO3 кислота HNO3 сіль Ag. Cl +H HCl + Ag. NO3 = HNO3 + Ag. Cl↓

Номер слайду 34

Завдання: перегляньте відео,назвіть вихідні речовини та продукти реакції;Схема взаємодії кислота + сіль = кислота + сіль Складіть рівняння реакціїvideo Взаємодія кислот з солями. HCl Ag. Cl. HCl + Ag. NO3 = HNO3 + Ag. Cl↓хлоридна кислотааргентум хлоридаргентум нітрат. Які вихідні речовини ви використали? Назвіть їх. Які продукти реакції? Назвіть їх. Ag. NO3

Номер слайду 35

Завдання: перегляньте відео,назвіть вихідні речовини та продукти реакції;Схема взаємодії кислота + сіль = кислота + сіль Складіть рівняння реакціїvideo Взаємодія кислот з солями сульфатна кислотабарій сульфатбарій хлорид. Які вихідні речовини ви використали? Назвіть їх. Які продукти реакції? Назвіть їх Н2 SO4 + Ba. Cl2 = 2 НCl + Ba. SO4↓ Н2 SO4 Ba. Cl2 Ba. SO4

Номер слайду 36

кислота + сіль = сіль + кислотаvideo Взаємодія кислот з солями натрій сульфат карбонова кислота хлоридна кислота. Які вихідні речовини ви використали? Назвіть їх. Які продукти реакції? Назвіть їх. Na2 СO3 + HCl = Na Cl + Н 2 СO3 Na2 СO3 HCl. Н 2 O СO2 Н 2 СO3

Номер слайду 37

Кислоти металами. Оксидамиметалівосновамисолямиреагують з утворюються сіль сіль сіль сіль Н2 Окислота. Н2 Н2 Опідсумок

Номер слайду 38

Одержання кислот

Номер слайду 39

Кислоти можна одержати одним із способів Взаємодією кислотних оксидів з водою Взаємодією водних розчинів солі і кислоти Взаємодією неметалів з Гідрогеном і розчинення отриманої сполуки у водівода + кислотний оксид = кислота H2 O + СO3 =H2 СO3 кислота + сіль = кислота + сіль. H2 SO4 + Ba. Cl2  2 HCl + Ba. SO4H2+ Cl2  2 HCl video Одержання кислот

Номер слайду 40

Взаємодія води з оксидами неметалівvideo. Взаємодія сульфур (IV) оксиду з водою. SО2 Н2 ОН2 SО3 Сульфітнакислотаіндикатор. SО2 + Н2 О = Н2 SО3

Номер слайду 41

Взаємодія води з оксидами неметалівvideo. Взаємодія фосфор (V) оксиду з водою. Р2 O5 Н2 ОН3 РО4 Ортофосфатнакислота. Р2 О5+ ЗН2 О = 2 Н3 РО4індикатор

Номер слайду 42

При взаємодії води з оксидами неметалів утворюються гідрати оксидів (кислоти). Н2 ООксиди неметалів. Р2 O5 СО2 SО3 N2 О5кислоти. Н2 СО3 Н2 SО4 HNО3 Н3 РО4карбонатнасульфатнаортофосфатнанітратнаназва. SО2 Н2 SО3сульфітна

Номер слайду 43

Назвіть індикатор під дією якого відбулась зміна забарвлення розчину кислот123 рожевийчервонийбезбарвний

Номер слайду 44

Сторінка ерудитаvideo. Нітратна кислота

Номер слайду 45

Домашнє завдання §35

Номер слайду 46

Григорович О. В. Хімія.8 клас: Розробки уроків —Х.: Вид-во “Ранок”, 2008. Ярошенко О. Г. Хімія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. Освіта, 2008. Шаповалов С. А. Довідник старшокласниката абітурієнта. Х. Торсінг, 2005. Хімія. 8 клас І. Ю. Старовойтова, О. В. Люсай. — X. : Вид. група «Основа», 2009. — 128 с. — (Серія «Мій конспект»). Джерела

Залишити відгук до розробки

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Паращак Наталія Миколаївна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
pptx
Додано
14 лютого 2018
Переглядів
388
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку