11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Презентації і матеріали до уроку "Застосування метанолу, етанолу, глiцерину. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини."

Про матеріал
Презентації і матеріали до уроку "Застосування метанолу, етанолу, глiцерину. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини."
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Застосування метанолу, етанолу, глiцерину. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини.

Номер слайду 2

метанолетанолгліцерин

Номер слайду 3

Застосуванняметанолу

Номер слайду 4

Застосуванняетанолу

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Статистика. Відповідно до загальноприйнятих міжнародних норм, вимираючою вважається нація, яка вживає понад 8 л чистого спирту на душу населення на рік. Сьогодні рівень споживання алкоголю в Україні є одним з найвищих у світі і становить близько 20 літрів абсолютного спирту на душу населення в рік (офіційна статистика повідомляє про 12-13 літрів). Щороку через алкоголізм в Україні помирає понад 40 тисяч людей. В Україні зараз фіксується 25-30% випадків дитячої патології новонароджених і дуже часто причиною цього є саме алкоголь. Всесвітня організація охорони здоров'я провела опитування школярів у 41 країні світу, чи вживають вони спиртне. Україна в списку перша. 40 відсотків дітей в Україні вживають алкоголь.

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Тест на схильність до алкоголізму

Номер слайду 10

Цитати та афоризми відомих людей про алкоголь

Номер слайду 11

Алкоголь - наркотик № 1. У Україні виробляється 20 л 100% алкоголю на душу населення в рік. Легальний наркотик. Торгова мережа - найкраща у світі. Великий покровитель - держава.

Перегляд файлу

 

 

Застосування метанолу

 

Виконав:

 учень 9-А класу

 Сидоренко Богдан

 

 

 

 

       Метанол (метиловий спирт, деревний спирт, карбінол, метилгідрат, гідроксид метилу) - CH3OH, найпростіший одноатомний спирт, безбарвна отруйна рідина. Метанол - це перший представник гомологічного ряду одноатомних спиртів.

      З повітрям в об'ємних концентраціях 6,98-35,5% утворює вибухонебезпечні суміші (температура спалаху 8 ° C). Метанол змішується в будь-яких співвідношеннях з водою і більшістю органічних розчинників.

Історія  відкриття метанолу

     Метанол був вперше виявлений Бойлем в 1661 році в продуктах сухої перегонки деревини. Через два століття, в 1834 році, його виділили в чистому вигляді  Думас і Пелігот. Тоді ж була встановлена ​​хімічна формула метанолу. У 1857 році Бертло отримав метанол омиленням метилхлорида.

Молекулярна формула – CH4O або CH3-OH,

а структурна:

Methanol flat structure.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/V2Metanol.pdb.png

Methanol-2D.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Methanol-3d-formula.png

Застосування метанолу

      В органічної хімії метанол використовується як розчинник.

      Метанол використовується в газовій промисловості для боротьби з утворенням гідратів (через низьку температуру замерзання і добру розчинності). В органічному синтезі метанол застосовують для випуску формальдегіду, формаліну, оцтової кислоти і ряду ефірів, ізопрену та ін.

       Найбільша його кількість йде на виробництво формальдегіду, який використовується для виробництва карбамидоформальдегидних і фенолформальдегідних смол. Значні кількості CH3OH використовують у лакофарбовій промисловості для виготовлення розчинників при виробництві лаків. Крім того, його застосовують (обмежено через гігроскопічність і відшаровування) як добавку до рідкого палива для двигунів внутрішнього згоряння. Використовується в паливних елементах.

       Завдяки високому октановому числу метанол використовується для заправки гоночних мотоциклів і автомобілів. Метанол горить в повітряному середовищі, і при його окисленні утворюється двоокис вуглецю і вода:

2CH3OH + 3O2 = 2CO2 + 4H2O

        Для отримання біодизелю рослинне масло переетеріфіціруется метанолом при температурі 60 ° C і нормальному тиску приблизно так: 1 т масла + 200 кг метанолу + гідроксид калію або натрію.

       У багатьох країнах метанол застосовується в якості денатуруючої добавки до етанолу при виробництві парфумерії. У Росії використання метанолу в споживчих товарах заборонено.

       При видобутку газу гідрати можуть утворюватися в стволах свердловин, промислових комунікаціях і магістральних газопроводах. Осідаючи на стінках труб, гідрати різко зменшують їх пропускну здатність. Для боротьби з утворенням гідратів на газових промислах вводять в свердловини і трубопроводи різні інгібітори (метиловий спирт, гліколі).

       Отримання мурашиної кислоти окисленням метанолу

Получение муравьиной кислоты окислением метанола

        Отримання диметилового ефіру дегідратацією метанолу при 300-400 ° C і 2-3 МПа в присутності гетерогенних каталізаторів - алюмосилікатів - ступінь перетворення метанолу в диметиловий ефір - 60% або цеолітів - селективність процесу близька до 100%. Диметиловий ефір (C2H6O) - екологічно чисте паливо без вмісту сірки, вміст оксидів азоту в вихлопних газах на 90% менше, ніж у бензину. Цетанове число диметилового дизеля більше 55, при тому що у класичного нафтового 38-53.

2CH3OH = CH3 - O - CH3

Гомологізація метанолу

       Гомологізація, тобто перетворення органічної сполуки в свій гомолог шляхом впровадження однієї або декількох метиленових груп, для спиртів була вперше здійснена в 1940 році - на основі метанолу каталітичним шляхом під впливом високого тиску був синтезований етанол:

\mathsf{CH_3OH+CO+2H_2}\ \xrightarrow{Co_2(CO)_8}\ \ \mathsf{CH_3CH_2OH+H_2O}

       Вихідний метанол також отримують з окису вуглецю (каталізатори на основі оксидів міді і цинку, тиск 5-10 МПа, температура 250 ° C), так що загальна схема виглядає наступним чином:

\mathsf{C+H_2O}\rightarrow\mathsf{CO+H_2}\rightarrow\mathsf{CH_3OH}\ \xrightarrow[-\ H_2O]{CO\ +\ H_2}\ \ \mathsf{CH_3CH_2OH}

       Побічними продуктами реакції в разі синтезу етанолу будуть ацетальдегід, етилен і діетиловий ефір.

       У 1940 році вперше була здійснена катализируемая оксидом кобальту при тиску 600 атм реакція метанолу з синтез-газом з утворенням в якості основного продукту етанолу ... Згодом ця реакція, названа гомологізаціей, викликала величезний інтерес у хіміків. Її привабливість пов'язана з можливістю отримання етилену з вугільної сировини Застосування в якості каталізаторів карбонила кобальту Со2 (СО)8 дозволило знизити тиск до 250 атм, при цьому ступінь перетворення метанолу склала 70%, а основний продукт - етанол утворювався з селективністю 40%. Надалі були запропоновані більш селективні каталізатори на основі сполук кобальту і рутенію з добавками фосфінових лігандів і було встановлено, що реакцію можна прискорити за допомогою введення промоторів - йодид-іонів. В даний час вдалося досягти селективності по етанолу 90%. Хоча механізм гомологізаціі до кінця не встановлено, можна вважати, що він близький до механізму карбонилирования метанолу.

Біометанол

       Промислове культивування та біотехнологічна конверсія морського фітопланктону розглядається як одне з найбільш перспективних напрямків в області отримання біопалива.

        На початку 80-х низкою європейських країн спільно розроблявся проект, орієнтований на створення промислових систем з використанням прибережних пустельних районів. Здійсненню цього проекту завадило загальносвітове зниження цін на нафту.

       Первинне виробництво біомаси здійснюється шляхом культивування фітопланктону в штучних водоймах, створюваних на морському узбережжі.

       Вторинні процеси являють собою метанове бродіння біомаси і подальше гідроксилювання метану з отриманням метанолу.

       Основними аргументами на користь використання мікроскопічних водоростей є наступні:

 • висока продуктивність фітопланктону (до 100 т / га в рік);
 • у виробництві не використовуються ні родючі грунти, ні прісна вода;
 • процес не конкурує з сільськогосподарським виробництвом;
 • енерговіддача процесу досягає 14 на стадії отримання метану і 7 на стадії отримання метанолу;

       З точки зору отримання енергії дана біосистема має істотні економічні переваги в порівнянні з іншими способами перетворення сонячної енергії.

Метанол як паливо

       При застосуванні метанолу в якості палива слід зазначити, що об'ємна і масова енергоємність (теплота згоряння) метанолу (питома теплота згоряння = 22,7 МДж / кг) на 40-50% менше, ніж бензину, однак при цьому теплова спиртоповітряних і бензинових паливоповітряних сумішей при їх згоранні в двигуні розрізняється незначно з тієї причини, що високе значення теплоти випаровування метанолу сприяє поліпшенню наповнення циліндрів двигуна і зниження його теплонапряженности, що призводить до підвищення повноти згоряння спіртовоздушной суміші. В результаті цього потужність двигуна підвищується на 7-9%, а крутний момент на 10-15%. Двигуни гоночних автомобілів працюють на метанолі з вищим октановим числом ніж бензин мають ступінь стиснення, що перевищує 15: 1, в той час як в звичайному ДВС з іскровим запалюванням ступінь стиснення для неетильованого бензину як правило, не перевищує 11, 5: 1. Метанол може використовуватися як в класичних двигунах внутрішнього згоряння, так і в спеціальних паливних елементах для отримання електрики.

        Окремо слід відзначити збільшення індикаторного ККД при роботі класичного ДВС на метанолі в порівнянні з його роботою на бензині. Такий приріст викликаний зниженням теплових втрат і може досягати одиниць відсотків.

Недоліки

 • Метанол труїть алюміній. Проблемним є використання алюмінієвих карбюраторів і інжекторних систем подачі палива в ДВС. Це відноситься в основному до метанолу-сирцю, який містить значні кількості домішок мурашиної кислоти і формальдегіду. Технічно чистий метанол, що містить воду, починає реагувати з алюмінієм при температурі вище 50 ° C, а зі звичайною вуглецевою сталлю не реагує зовсім.
 • Гідрофільність. Метанол втягує воду, що є причиною розшарування паливних сумішей бензин-метанол.
 • Метанол, як і етанол, підвищує пропускну здатність пластмасових випарів для деяких пластмас (наприклад, щільного поліетилену). Ця особливість метанолу підвищує ризик збільшення емісії летких органічних речовин, що може привести до зменшення концентрації озону і посилення сонячної радіації.
 • Зменшена летючість при холодній погоді: мотори, що працюють на чистому метанолі, можуть мати проблеми з запуском при температурі нижче +10 ° C і відрізнятися підвищеною витратою палива до досягнення робочої температури. Дана проблема проте, легко вирішується додаванням в метанол 10-25% бензину.
 • Низький рівень домішок метанолу може бути використаний в паливі існуючих транспортних засобів з використанням належних інгібіторів корозії. Т. н. європейська директива якості палива (European Fuel Quality Directive) дозволяє використовувати до 3% метанолу з рівною кількістю присадок в бензині, що продається в Європі. Сьогодні в Китаї використовується більше 1000 млн галонів метанолу в рік в якості транспортного палива в сумішах низького рівня, використовуваних в існуючих транспортних засобів, а також високорівневі суміші в транспортних засобах, призначених для використання метанолу в якості палива.

       Крім застосування метанолу в якості альтернативи бензину існує технологія застосування метанолу для створення на його базі вугільної суспензії яка в США має комерційне найменування «Метакол». Таке паливо пропонується як альтернатива мазуту, широко використовуваного для опалення будівель (Топковий мазут). Така суспензія на відміну від вуглеводневого палива не вимагає спеціальних котлів і має більш високу енергоємність. З екологічної точки зору таке паливо має менший «вуглецевий слід», ніж традиційні варіанти синтетичного палива одержуваного з вугілля з використанням процесів, де частина вугілля спалюється під час виробництва рідкого палива.

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Застосування метанолу

Номер слайду 2

Метанол як розчинник(при виробництві лаків і фарб)

Номер слайду 3

Метанол для виробництва формальдегіду, який використовується для виробництва карбамидоформальдегидних і фенолформальдегідних смол. Пластмаси. КлеїТекстоліт

Номер слайду 4

Метанол як добавка до рідкого палива. Завдяки високому октановому числу використовується для заправки гоночних мотоциклів і автомобілів

Номер слайду 5

Метанол для боротьби з утворенням гідратів на газових промислах (вводять в свердловини і трубопроводи у якості інгібітора)

Номер слайду 6

Метанол для синтезу інших органічних сполук:формаліну, оцтової кислоти і ряду ефірів, ізопрену та ін.

Номер слайду 7

На початку 80-х низкою європейських країн спільно розроблявся проект, орієнтований на створення промислових систем з використанням прибережних пустельних районів для промислового культивування та біотехнологічної конверсії морського фітопланктону з метою отримання біопалива (метану і метанолу). Здійсненню цього проекту завадило загальносвітове зниження цін на нафту.

Номер слайду 8

Проект виконав учень 9-А класу Сидоренко Богдан

Перегляд файлу

 

 

Застосування етанолу

 

 

Виконав :

учень 9-А класу

Лелека Ростислав

 

 

 

 

 

 

 

 

       Етанол має широкий спектр застосувань, серед яких найбільш значущими  є  виробництво спиртних напоїв, використання в якості розчинника, палива, а також синтез інших хімічних речовин.

Паливо

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Sao_Paulo_ethanol_pump_04_2008_74_zoom.jpg/200px-Sao_Paulo_ethanol_pump_04_2008_74_zoom.jpg

Станція заправки етанолом (Бразилія)

       Перший автомобіль, що був здатен їздити на етанолі, спроектував Генрі Форд у 1920 році — модель Ford T. Однак тоді ця інновація це не отримала необхідного розвитку через технічні та економічні проблеми: виробництво чистого етанолу було надто дорогим, а використання недоочищеного спирту в суміші з вуглеводневим паливом було певною мірою обмеженим — за низьких температур нерозчинна у бензині вода замерзала, закорковуючи паливний бак.[21]

       Нині, маючи технології для виробництва дешевого етанолу, заміна традиційного бензинового чи дизельного палива етанолом, або використання його як добавки, набула в світі значного поширення. Світове виробництво етанолу для потреб паливної промисловості у2014 році склало 24,75 млрд. галонів.

Розчинник

       Етанол є найбільш важливим розчинником після води. Його основним застосуванням є виробництво косметики, парфумів, поверхнево-активних речовин тадезінфектантів, фармацевтичних препаратів, різних покриттів. Для цих потреб застосовується етанол як синтетичного, так і ферментативного походження.

 

 

 

 

 

 

Антисептик

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Ethanol_antiseptic.jpg/150px-Ethanol_antiseptic.jpg

Антисептичний розчин етанолу (95%)

       Етанол є найдавнішим антисептиком, відомим людству. Його здатність знезаражувати поранення була відзначена давньогрецьким лікаремКлавдієм Галеном, а пізніше і середньовічним французьким хірургом Гі де Шоліаком.

       Етанол проявляє бактерицидні дії при концентрації 30% і вище, в залежності від типу бактерій, вмісту води та часу дії. Згідно досліджень найбільш ефективною є дію етанолу при його концентрації 60—70% — як у присутності води, так і за її відсутності. Саме такий вміст етанолу мають побутові антисептики для рук.[23] Використання вищої концентрації (наприклад, 90% розчину) для дезінфекції шкіри недоцільне, оскільки при таких концентраціях етанол проявляє свої дубильні властивості, в той час як антисептичні властивості падають.

       Принцип дії етанолу на мікроорганізми, ймовірно, полягає у впливі на їхні мембрани та швидкій денатурації білків, що призводить до порушення метаболізму бактерій та подальшого руйнування клітин. Етанол демонструє високу біоцидну дію проти вегетативних бактерій (включно з мікобактеріями), вірусів, грибів, але не спор.

       Через відсутність спороцидної дії етанол не може бути використаний для стерилізації, проте його властивостей достатньо для профілактичного знезаражування поверхонь, обробки шкіри тощо.

Преципітація нуклеїнових кислот

       Етанол широко застосовується в молекулярній біології для осадження та концентрування ДНК та РНК. Його використовують спільно із буферними розчинами солей, що містять прості однозарядні катіони (наприклад, катіони натрію). Типовим є використання буферу ацетату натрію концентрації 0,3 моль/л із pH 5,2 (при 4 °C) та етанолу — абсолютного і 70-відсоткового (при -20 °C).

       Для осадження нуклеїнових кислот їхній зразок змішують із буферним розчином та абсолютним етанолом і охолоджують при -20 °C протягом години, після чогоцентрифугують. Відділивши піпеткою зайву рідину з поверхні, додають 70% розчин етанолу та повторюють центрифугування і відділення рідини. Залишок випарюють при температурі 37 °C на водяній бані і таким чином отримують концентровану речовину.

Антидот

       Завдяки своїй здатності утворювати етери при взаємодії зі спиртами, етанол використовується як доступний антидот при отруєннях  метанолом,   етиленгліколем та діетиленгліколем. В організм етанол вводять перорально або внутрішньовенно, а доза для введення розраховується із міркувань, що у сироватці крові його концентрація повинна сягати 10—15 мг/л.

       Ризик у застосуванні етанолу полягає в пригніченні діяльності  центральної нервової системи, появі гіпоглікемії (через зниження  глюконеогенезу)  та нудоти. При введенні внутрішньовенно можлива поява  флебіту, гіпертонії, гіпонатріємії. Застосування такого антидоту вимагає постійного моніторингу вмісту етанолу у сироватці та рівня глюкози  у  венозній  крові.

Синтез інших речовин

У промисловості етанол використовують для отримання  етаналю,  бутадієну,  діетилового етеру,  етилацетату,  етиламіну тощо.

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Застосуванняетанолу

Номер слайду 2

Етанол як паливо

Номер слайду 3

Етанол як розчинник. Його основним застосуванням є виробництво косметики, парфумів, поверхнево-активних речовин тадезінфектантів, фармацевтичних препаратів, різних покриттів.

Номер слайду 4

Етанол як антисептик

Номер слайду 5

Етанол для преципітації нуклеїнових кислот

Номер слайду 6

Етанол як антидот

Номер слайду 7

У промисловості етанол використовують для отримання  етаналю,  бутадієну,  діетилового етеру,  етилацетату,  етиламіну тощо.

Номер слайду 8

Роботу виконав учень 9-А класу. Лелека Ростислав

Перегляд файлу

 

 

Застосування гліцерину

 

Роботу виконав:

учень 9-А класу

Джугостранський Олег

 

 

 

 

       Гліцери́н (або гліцеро́л) триатомний спирт. Це означає, що в молекулі цього спирту три гідроксильні групи приєднані до трьох атомів вуглецю. Хімічна формула  C3H8O3, або C3H5(OH)3.

       Гліцерин був відкритий у 1783 році шведським хіміком К. Шеєле, який показав, що фрагменти цієї сполуки складають основу всіх природніх жирів і назвав його «солодкою речовиною із жиру», оскільки продукт володів солодким смаком. Шеєлє кип'ятив оливкову олію з окисом свинцю (свинцевий гліт). Визначити точний склад і будову цих фрагментів Вільгельм Шеєле не зміг — органічна хімія лише починала розвиватись.

       У 1813 (1823) році французьким хіміком Мішелем Еженом Шеврелем було встановлено, що під дією води (каталізатори:кислота і луг) відбувається розщеплення жирів з утворенням гліцерину і вищих карбонових кислот. Ним вперше було дано назву «гліцерин» одному з продуктів, який утворюється в даному процесі («гліцерос» — солодкий). Французу Т. Петлузу в 1836 році вдалось встановити елементний склад цього тріолу.

       Синтез гліцерину вперше був проведений в 1873 році французьким хіміком і мінерологом Ш. Фріделем.

       Чистий гліцерин являє собою прозору, безбарвну, дуже густу, в'язку, сиропоподібну, без запаху, важчу за воду і неотруйнусолодкувату на смак рідину.

       Гліцерин має здатність поглинати вологу з повітря та утримувати її. На повітрі може увібрати до 40% води від своєї маси. Таку властивість речовини називають гігроскопічністю. Через це гліцеринова крапля на руці дає враження легкого нагріву.

       При звичайному атмосферному тиску гліцерин кипить при 290 °C і частково розкладається; під розрідженим тиском його можна перегнати, не розклавши. Змішується з водою в будь-якій пропорції. Як і при утворенні спирто-водних розчинів, при змішуванні гліцерину і води сумарний об'єм стає меншим, ніж об'єм вихідних компонентів. Температура спалаху гліцерину становить 150 °C, температура самозаймання — 362 °C. Як і винний спирт він горить не яскравим синім полум'ям. При нагріванні гліцерин швидко випаровується, а у звичайних умовах — гліцерин не леткий.

       Гліцерин має здатність розчиняти різні мінеральні солі, через що чистий гліцерин добувається головним чином шляхомперегонки.[4]

       Від сильного і тривалого охолодження гліцерин кристалізується; температура плавлення кристалів — 20 °C. Гліцерин може залишатись рідким і при температурі нижче 0 ° — подібним чином себе поводять його водні розчини, наприклад, розчин, в якому на дві вагові частини гліцерину приходиться одна частина води, замерзає при температурі мінус 46,5 °. Гліцерин вповільнює утворення кристалів льоду.

       У промисловості його отримують головним чином при гідролітичному розщепленні жирів. Гліцерин випускають трьох видів — сирий, дистильований та технічно чистий. В косметиці дозволено застосування двох останніх. Гліцерин гігроскопічний. Завдяки властивості поглинати з повітря до 40-50 % води по відношенню до його початкової маси, він отримав широке розповсюдження в косметиці, як речовина, що швидко відбирає воду з тваринної та рослинної тканини. Він застосовується майже у всіх косметичних препаратах як пом'якшуючий засіб та є одним з основних видів сировини для виготовлення зубних паст. Він не засихає, не гіркне, замерзає при дуже низьких температурах і тому застосовується як речовина, що перешкоджає висиханню та замерзанню косметичних виробів.

        Гліцерин використовується в парфумерії та фармації як зм'якшувальний засіб або основа мазей, добавка до масла, у харчовій промисловості — як добавка до напоїв (особливо, алкогольних). Наприклад, добавку гліцерину передбачає класична технологія приготування хорошого портвейну. Спиртовий розчин тринітрогліцерину має судинорозширювальну дію й у вигляді ліків використовується при серцевих захворюваннях. Похідним гліцерину є гліцерофосфат (гліцерофосфат кальцію і гліцерофосфат натрію), який використовують в медичній практиці. Із гліцерину синтетичним шляхом отримують незамінну амінокислоту метіонін, котру в медичній практиці застосовують при захворюваннях печінки і атеросклерозі.

        Гліцерин, його олігомери і полімери запропоновані в якості засобів, які зберігають свіжість харчових продуктів.

       У шкіряному виробництві та текстильній промисловості — для обробки пряжі і шкіри з метою їх пом'якшення та надання еластичності. Гліцерин застосовується в тютюновій промисловості, при виробництві поліуретанів, гуми, фанери, барвників, чорнил і паст, зубної пасти, емульгаторів, фотографічних і інших матеріалів. Гліфталеві смоли — продукти реакції гліцерину з фталевою кислотою, — будучи розчинені в спирті, перетворюються в хороший, хоча і дещо крихкий, електроізоляційний лак. Гліцерин необхідний для виробництва  епоксидних смол — з гліцерину отримують епіхлоргідрин — незамінну речовину для синтезу епоксидної смоли.

З гліцерину добувають вибухову речовину тринітрогліцерин, що використовується для виготовлення динаміту. Роль гліцерину при виробництві пороху другорядна, але гліцерин є назамінною сировиною для отримання нітрогліцерину, а значить і балістичного пороху і динаміту.

       Гліцерин в якості кормової добавки підвищує надої молока

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Застосування гліцерину

Номер слайду 2

Гліцерин як основа мазей, кремів(у косметології і фармації)

Номер слайду 3

Гліцерин як добавка до алкогольних напоїв

Номер слайду 4

Гліцерин для синтезу нітрогліцерину

Номер слайду 5

Гліцерин для синтезу метіоніну, незамінної амінокислоти яку застосовують при захворюваннях печінки і атеросклерозі

Номер слайду 6

Гліцерин для обробки пряжі і шкіри з метою їх пом'якшення

Номер слайду 7

Гліцерин для виробництва  епоксидних смол 

Номер слайду 8

Гліцерин як кормова добавка підвищує надої молока

Номер слайду 9

Роботу виконав: учень 9-А класу. Джугостранський Олег

Перегляд файлу

 

Вплив етанолу

 на організм людини

 

 

Роботу виконали:

 учні 9-А класу

Лінова Ольга,  Камишан Наталія,

Городецька Анна, Таран Ірина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Коли ми, отримавши це завдання,вивчили деяку інформацію про шкідливий вплив алкоголю на організм людини,намагалися знайти шлях, як за допомогою дослідів довести вам, що етанол руйнує наш організм.

2. Для цього пригадаємо, що наші клітини складаються з хімічних речовин: білків, жирів, вуглеводів… І будь-які порушення в їхній структурі ведуть до порушень в клітинах і організмі в цілому.

3. Оскільки мембрана клітин утворені ліпідами (жироподібними речовинами), проведемо дослід, як впливає етанол на олію.

В 1-у пробірку додайте 1 мл води, в 2-гу – 1 мл етанолу; в кожну додати 1 – 2 краплі олії.

Що спостерігаєте?

Як ця властивість може впливати на клітину?

(може зруйнувати мембрану клітини і клітинні органели)

4. В кожній клітині присутні білки, які виконують різноманітні функції. Давайте дізнаємось як впливає етиловий спирт на білки.

У дві пробірки налити по 1 мл яєчного білка. В одну додати 3 мл води, а в іншу стільки ж спирту 80 - 90%.

Що спостерігаєте? Що ж відбувається з клітинами організму, коли надходить алкоголь високої концентрації?

(припиняються або порушуються біохімічні процеси)

5,6. Нас зацікавило також як спирт буде діяти саме на тканини людини. Для цього ми взяли краплину крові, роздивилися її під мікроскопом, а потім додали в препарат краплину спирту. Результати спостережень ми сфотографували:

7. На першому фото – свіжий препарат крові, ми бачимо окремі еритроцити.

8. На другому – еритроцити мають вигляд стопок монет – вони злипаються – це результат згортання крові.

9. На третьому – ми щойно додали краплину спирту – ми побачили як еритроцити почали втрачати свою приплюснуту форму, у них руйнується мембрана.

10. А на четвертому фото – через деякий час ми вже не бачимо клітин… вони повністю зруйновані.

11. Звичайно, чистий спирт не потрапляє після випивки в кров, але певні руйнування відбуваються, і клітини недоотримують кисень, особливо від цього страждає мозок.

12. Давайте подивимось на схемі, як страждає клітина від алкоголю:

Молекула спирту підходить до молекули жиру, взаємодіє з нею і вибиває оболонку клітини. Клітка пошкоджена. Саме в результаті цього алкогольного пошкодження клітини, всередину її може потрапити все, що завгодно: «погана екологія», хімія, шлаки. Інші молекули може "затягнути" всередину пошкодженої клітки через рану, завдану їй молекулою спирту. А всередині клітини - ядро, хромосоми. У кінцевому рахунку алкоголь дану клітку може убити зовсім

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Вплив етанолу на серцево-судинну систему

      Ось що відбувається, коли алкоголь через шлунок і кишечник потрапляє в кров: в звичайному стані зовнішня поверхня еритроцитів покрита тонким шаром «мастила», яка при терті об стінки судин електризується. Кожен з еритроцитів несе на собі однополярний негативний заряд, а тому вони мають властивість відштовхуватися один від одного. Спирт - хороший розчинник - видаляє цей захисний шар і знімає електричну напругу. В результаті еритроцити замість того, щоб відштовхуватися, починають злипатися, утворюючи більші новоутворення. Процес йде за принципом сніжної кому, розмір якого наростає з кількістю випитого.

        Етанол є гемолитическим отрутою . Тому етанол в високих концентраціях, потрапляючи в кров, може навіть руйнувати еритроцити (викликати патологічний гемоліз), що може призвести до токсичної гемолітичної анемії . Етанол може викликати зупинку серця. Непомірне споживання алкоголю підвищує ЛПНЩ ( «поганий» холестерин) і веде до розвитку алкогольної кардіоміопатії і різного роду аритмій. Перераховані зміни спостерігаються в середньому при вживанні більше 30 г етанолу в день

       14. Американська асоціація кардіологів (American Heart Association) рекомендує тим, хто не вживає алкоголь, не починати його вживання, і застерігає від того, щоб трактувати ефекти більш низької смертності серед «помірно вживаючих» в порівнянні з непитущими як наслідок сприятливого впливу помірних доз алкоголю. Асоціація критикує цілу низку пояснень кардіопротекторну ефекту, що приписується етанолу в цілому і зокрема червоного вина. Асоціація ставить під сумнів аргумент про благотворну дію антиоксидантів, що містяться в червоному вині, оскільки вживання інших антиоксидантів, наприклад, вітаміну Е, не призводить до зниження смертності від серцево-судинних захворювань або ймовірності інфаркту. Асоціація акцентує увагу на тому, що всі необхідні антиоксиданти можна почерпнути з фруктів, ягід і овочів .

       У 2011 році головний виконавчий директор Асоціації кардіологів штату Вікторія Кейті Белл заявила, що асоціація не рекомендує ні червоне вино, ні інші алкогольні вироби ні для запобігання, ні для лікування серцево-судинних, онкологічних захворювань або цирозу печінки. Було встановлено, що будь-які потенційно-позитивні ефекти від вживання алкоголю для зниження ризику серцево-судинних захворювань були надзвичайно перебільшені; і що, зокрема, червоне вино не володіє будь-якими захисними властивостями.

15. Вплив етанолу на мозок

       Етанол має виражену Органотропність: в мозку його концентрація перевищує вміст в крові. Навіть низькі дози алкоголю запускають активність інгібіторних - систем головного мозку. Саме цей процес і призводить до седативного ефекту, що супроводжується розслабленням м'язів, сомноленція і ейфорією (відчуттям сп'яніння). Генетичні варіації рецепторів ГАМК можуть впливати на схильність до алкоголізму. Причини похмільного синдрому після вживання значної кількості алкоголю все ще уточнюються, але передбачається, що це перш за все пов'язано з зневодненням організму, накопиченням ацетальдегіду, змінами імунної системи і метаболізму глюкози.

        16. Хронічний алкоголізм може призвести до зменшення обсягу головного мозку. При тривалому вживанні алкоголю на поверхні кори головного мозку спостерігаються органічні зміни нейронів. Ці зміни виникають в місцях крововиливів і некрозу ділянок речовини мозку. При вживанні великої кількості алкоголю може виникнути розрив капілярів головного мозку.

       Високі концентрації алкоголю можуть викликати оксидативне ушкодження нейронів. При вживанні у великих кількостях алкоголь викликає загибель нейронів головного мозку.

       17. Людський мозок складається з 15 мільярдів нервових клітин (нейронів). Кожну клітинку живить кров'ю свій мікрокапіляр. Цей мікрокапіляр настільки тоненький, що для нормального живлення даного нейрона еритроцити можуть протискуватися тільки в один ряд. І коли до основи мікрокапіляра підходить алкогольна склейка еритроцитів, то вона його закупорює, проходить 7-9 хвилин - і чергова клітина мозку людини безповоротно гине.

 

 

 

 

 

 

 

18. Вплив етанолу на шлунково-кишковий тракт

       Порушення діяльності шлунково-кишкового тракту є неодмінним атрибутом гострої алкогольної інтоксикації і постінтоксикаційного стану. Вони проявляються гострими болями в області шлунка і діареєю. Найбільш важко вони протікають у хворих на алкоголізм. Болі в області шлунка обумовлені ушкодженнями слизової оболонки шлунка і тонкого кишківника, особливо в дванадцятипалому і тонкому відділах. Діарея є наслідком швидко виникаючого дефіциту лактази і пов'язаного з цим зниження толерантності до лактози, а також порушення всмоктування води і електролітів з тонкого кишечника. При алкоголізмі значно підвищений ризик розвитку синдрому Мелорі-Вейса. Навіть одноразове вживання великих доз алкоголю може вести до розвитку некротизуючого панкреатиту з частим летальним результатом. Останнім часом в охороні здоров'я багатьох країн особлива увага приділяється саме панкреатиту алкогольної етіології. Надмірне вживання алкоголю підвищує ймовірність розвитку гастриту і виразки шлунка. Зловживання алкоголем асоційоване з раковими захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Так, ризик раку стравоходу і раку прямої кишки зростає в 2 рази. Також тривале вживання алкоголю може викликати рак шлунка.

19. Вплив етанолу на печінку

       Хоча печінку є частиною шлунково-кишкового тракту, має сенс розглянути алкогольне ураження цього органу окремо, оскільки биотрансформация етанолу в основному відбувається в печінці.

       Шкідлива дія алкоголю на печінку виявляється різними шляхами:

       Застій жовчі і реакція клітин печінки на запалення.

       Навіть при одноразовому вживанні алкоголю можуть спостерігатися явища транзиторного некрозу гепатоцитів. При тривалому зловживанні може розвиватися алкогольний стеатогепатит. Підвищення «стійкості» до алкоголю (це відбувається за рахунок збільшення вироблення ферменту алкогольдегідрогенази (АДГ) в якості захисної реакції організму) відбувається на стадії алкогольної дистрофії печінки. Потім, при формуванні алкогольного гепатиту і цирозу печінки загальна активність ферменту АДГ знижується, але продовжує залишатися високою в регенеруючих гепатоцитах. При хронічному алкоголізмі підвищуються і інші печінкові ферменти (транспептидази), в тому числі АЛТ і АСТ. Множинні осередки некрозів ведуть до фіброзу і, в кінцевому підсумку, цирозу печінки.

20. Цироз розвивається, щонайменше, у 10% осіб з стеатогепатитом. У США, де алкогольна залежність відзначається приблизно у 10% населення, жирова хвороба печінки (стеатоз) становить 34%, з неї приблизно 17% припадає на стеатогепатит (алкогольний + неалкогольний) і 2-5% на цироз. Дослідження в Канаді показали, що, при збільшенні річного споживання алкоголю на 1 л на душу населення, загальний показник по всім цирозу зростав у чоловіків на 17%, а у жінок на 13%.

Патогенез жирового переродження печінки обумовлений тим, що алкоголь порушує синтез жирних кислот в гепатоцитах. В результаті відбувається накопичення жиру (тригліцеридів) в гепатоцитах. Важливу роль в цьому процесі відіграє і кишкова мікрофлора, яка може сприяти накопиченню жиру печінковими клітинами навіть у людей, які не страждають на ожиріння.

Висновки

       21.  Алкоголь надає токсичний ефект на всі органів. Смертність, пов'язана з вживанням алкоголю, становить за даними ВООЗ 6,3% у чоловіків і 1,1% у жінок. Однак, це середні дані по світу, тоді як в деяких країнах показники алкогольної смертності можуть досягати дуже високого рівня. Найвищі цифри відзначені для країн Східної Європи. За спостереженнями за період з 1990 по 2001 рр. більше половини росіян чоловічої статі у віці від 15 до 54 років вмирали від причин, безпосередньо пов'язаних зі зловживанням алкоголем. Цими показниками багато в чому обумовлені і різкі відмінності в структурі смертності між Росією і країнами Західної Європи. В результаті різко відрізняються і показники очікуваної тривалості життя: за 2000 і 2007 роки - 59 років для чоловіків-росіян і 76 років для чоловіків, які проживають у Великобританії .

       Міжнародне агентство з вивчення раку відносить етанол в спиртних напоях до доведених канцерогенів, здатним викликати рак у людини.

      Австралійське об'єднання по алкогольної політики (Alcohol Policy Coalition), до якого входять Австралійська Асоціація контролю за ліками (Australian Drug Foundation), Асоціація кардіологів (Heart Foundation) і Рада з онкології штату Вікторія (Cancer Council of Victoria) в своєму звіті в 2011 році заявило , що будь-яке вживання алкоголю становить ризик та завдає шкоди здоров'ю. Спираючись на ряд досліджень, що завершилися в 2011 році, експерти об'єднання по алкогольної політики вважають, що негативні наслідки вживання алкоголю перекривають будь-які потенційно можливі позитивні ефекти, і підкреслюють, що алкоголь відіграє значну роль у збільшенні частоти захворюваності онкологічними захворюваннями, діабетом і захворюваннями серцево-судинної системи.

22. Алкоголь викликає також глибокі зміни в статевій сфері і відображається на потомстві: 23, 24, 25, 26, 27

 

Перегляд файлу

      

 

 

 

 

 

 

 

Вплив метанолу на організм людини

 

 

Роботу виконав

учениця 9-А класу

Фокіна Катерина

 

 

 

 

 

        Метанол - найнебезпечніший отрута, прийом всередину близько 10 мл метанолу може призводити до важкого отруєння (один із наслідків - сліпота), потрапляння в організм більш 80-150 мілілітрів метанолу (1-2 мілілітра чистого метанолу на кілограм тіла) зазвичай смертельно. Токсичний ефект метанолу розвивається протягом декількох годин і ефективні антидоти здатні зменшити шкоду здоровю.

       У США максимальне добове вживання метанолу, не пов'язане з будь-якими ефектами на здоров'я, становить 2 мг на кг ваги тіла (з 1988 року).

       Гранично допустима концентрація метанолу в повітрі робочої зони дорівнює 0.5-1 мг / м (у ізопропілового спирту 10 мг / м³ , у етанолу - 5 мг / м³).

       Найбільш легка форма отруєння характеризується наявністю головного болю, загальною слабкістю, нездужанням, ознобом, нудотою, блювотою. Тому небезпечний для життя не тільки чистий метанол, але і рідини, що містять цю отруту навіть у порівняно невеликій кількості.

       Токсичність метанолу полягає в тому, що при попаданні в організм він з плином часу окислюється до отруйного формальдегіду, який викликає сліпоту, шкідливо впливає на нервову систему, вступає в реакції з білками.

       Особлива небезпека метанолу пов'язана з тим, що за запахом і смаком він не відрізняється від етилового спирту, через що і відбуваються випадки його вживання всередину. Йодоформна реакція: з етиловим спиртом випаде йодоформ жовтого кольору, а з метанолом нічого не випадає (реакція не підходить для визначення вмісту метанолу в розчині етанолу).

       При отруєнні метанолом  антидотом є етанол, який вводиться внутрішньовенно в формі 10% розчину крапельно або 30-40% розчину перорально з розрахунку 1-2 грами розчину на 1 кг ваги на добу. Корисний ефект в цьому випадку забезпечується відволіканням ферменту АДГ I на окислення екзогенного етанолу.

        Слід врахувати, що при недостатньо точному діагнозі за отруєння метанолом можна прийняти алкогольну інтоксикацію, отруєння дихлоретаном або чотирихлористого вуглецем - в цьому випадку введення додаткової кількості етилового спирту небезпечно.

       Відомо безліч масових отруєнь метанолом, зокрема, масове отруєння метиловим спиртом 9-10 вересня 2001 року в місті Пярну (Естонія). Джерелом метанолу можуть бути фальсифіковані незамерзаючі рідини для автомобілів, контрафактний алкоголь, метанол, що видається за етиловий спирт.

Симптоми отруєння метиловим спиртом.

 • Відомості, отримані від потерпілого або свідків про прийом алкогольних напоїв, наявність ємностей від напоїв, залишків алкоголю в них.
 • запах алкоголю з рота потерпілого. Запах етилового і метилового спиртів практично не відрізняються.
 • короткочасне збудження швидко змінюється сонливістю. Надалі сон переходить в несвідомий стан.
 • нестійка хода,
 • нудота, блювота, пронос, різі в животі,
 • сильний головний біль,
 • судоми,
 • тахікардія,
 • сухість слизових оболонок.

       Метиловий спирт викликає двостороннє запалення зорового нерва, що супроводжується сліпотою.

 • відчуття, що «все, як в тумані»,
 • «Сітка перед очима»,
 • двоїння,
 • біль в очних яблуках,
 • зіниці розширені, слабо реагують на світло або не реагують взагалі,
 • погіршення зору аж до швидкого і раптового настання сліпоти.

       У важких випадках з'являються:

 • почуття стиснення в грудях,
 • гострий біль в надчеревній ділянці,
 • сплутаність свідомості,
 • занепокоєння,
 • відчуття страху,
 • синюшного відтінку шкірних покривів.
 • потім втрата свідомості, кома і раптова смерть.

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Отруйність етанолу

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Лабораторний дослід 1. Етанол – розчинник жирів. Мета роботи: виявити, чи розчиняє етанол жири. Обладнання: 2 пробірки, вода, етанол, рослинна олія. Виконання роботи: в 1 пробірку додати 1 мл води, в 2 – 1 мл етанолу; в кожну додати 1 – 2 краплі олії. Що спостерігаєте? Як ця властивість може впливати на клітину?

Номер слайду 4

Лабораторний дослід 2. Руйнування структури білків при дії на них етанолу. Мета досліду: виявити, як впливає спирт на структуру і властивості білка. Обладнання та реактиви: 2 пробірки, етиловий спирт, вода, білок курячого яйця. Хід досліду: у дві пробірки налити по 1 мл яєчного білка. В одну додати 3 мл води, а в іншу стільки ж спирту 80 - 90%. Що спостерігаєте? Що ж відбувається з клітинами організму, коли надходить алкоголь високої концентрації?

Номер слайду 5

Лабораторний дослід 3. Руйнування еритроцитів при дії на них етанолу. Мета досліду: виявити, як впливає спирт на еритроцити крові. Обладнання та реактиви: мікроскоп, етиловий спирт, вода, предметні та покривні скельця, вата, скарифікатор. Хід досліду: виготовити і розглянути препарат крові, потім додати краплю спирту і спостерігати за змінами. Що спостерігаєте? Що ж відбувається з клітинами організму, коли надходить алкоголь високої концентрації?

Номер слайду 6

Готуємо і досліджуємо мікропрепарати крові без додавання спирту і зі спиртом

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Номер слайду 9

+C2 H5 OH+C2 H5 OH

Номер слайду 10

+C2 H5 OH через тривалий проміжок часу

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Схема впливу спирту на клітину. Молекула спирталіпідна оболонкахромосомиядро. Молекула спирту підходить до молекули жиру, взаємодіє з нею і вибиває оболонку клітини. Клітка пошкоджена. Саме в результаті цього алкогольного пошкодження клітини, всередину її може потрапити все, що завгодно: «погана екологія», хімія, шлаки. Інші молекули може "затягнути" всередину пошкодженої клітки через рану, завдану їй молекулою спирту. А всередині клітини - ядро, хромосоми. У кінцевому рахунку алкоголь дану клітку може убити зовсім

Номер слайду 13

Алкоголь згортає кров (склеює еритроцити). Це призводить до закупорки судин та кисневого голодування органів (гіпоксія)

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Особливо страждає мозок. Після кожного вживання алкоголю в голові з’являється нове кладовище нейронів (багато хто вранці не пам’ятає, що відбувалося під час пияцтва

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Спирт жадібно поглинає воду з тканин, негативно впливає на слизову оболонку шлунка і кишечника, на нирковий та печінковий епітелії, викликаючи їх подразнення, запалення. Алкоголь призводить також до виразкової хвороби й розширенню шлунка.

Номер слайду 19

Приблизно 90% спирту тимчасово затримується в печінці, де порушує виділення жовчі, гине багато печінкових клітин.

Номер слайду 20

При вживанні етилового спирту більше 20-40 грамів в печінці утворюється оцтовий альдегід - основний метаболіт спирту, який в 30 разів токсичніший за сам алкоголь.етанол оцтовий альдегід

Номер слайду 21

Маленька дитина може загинути від стакану горілки. Смертельна доза для дорослої людини 6 – 8 г на 1 кг ваги тіла

Номер слайду 22

Алкоголь викликає глибокі зміни в статевій сфері:до 65% нерухомих сперматозоїдів

Номер слайду 23

Алкоголь викликає мутації

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Презентацію підготували учениці 9-А класу. Лінова Ольга,Камишан Наталія,Городецька Анна,Таран Ірина

Перегляд файлу

Тест

на схильність до алкоголізму серед групи учнів 9-А класу та його результати

 

     Схильність до алкоголізму розпізнати складно. Як правило, людина є латентним алкоголіком абсолютно не усвідомлює, що він хворий. І поки це не заважає оточуючим вони теж не намагаються вплинути на ситуацію. Тим часом в будь-який момент прихований алкоголізм може перетворитися у відкритий, а це вже безумовно трагедія.

     Лікарі та психологи тим часом кажуть, що при наявності сили волі і бажання людина здатна впоратися з алкоголізмом в латентній формі самостійно. Важливо тільки визначити його і все-таки зізнатися самому собі, що кожен день «по чуть-чуть» це хвороба, від якої треба позбуватися. І, навіть, якщо підліток дозволяє собі навіть інколи випити пива чи вина – потрібно батькам приймати міри. Тест, наведений на слайдах, допоможе зрозуміти чи є проблема і якщо є, то наскільки вона велика. Наші однокласники відповіли на 22 питання з двома варіантами відповідей (так або ні), а ми їх певним чином обробили.

 

Тест

 

01. Ви вважаєте нормальним, коли кожен раз в кінці трудового дня ваші батьки (або ви у майбутньому) знімають напругу і стрес за допомогою невеликої кількості легкого або міцного алкоголю.

02. Перед тією чи іншою важливою зустріччю або заходом ви вважаєте нормою випити міцного, щоб заспокоїти нерви.

03. Якщо батьки дозволять, ви випєте спиртний напій на день народження.

04. Якщо ви випиваєте 50-100 грам, то відчуваєте легкість і настрій змінюється в кращу сторону, а оточуючім це подобається..

05. Іноді посиденьки з друзями  завершуються випивкою.

06. Ви дотримуєтеся афоризму, що «алкоголь в малих дозах нешкідливий у будь-яких кількостях»

07. Чи підтримаєте ви свого батька, якщо він буде керувати автомобілем після келиху пива.

08. Якщо ви випивали, то траплялися пpовали в пам'яті.

09. Бували випадки, коли ви потайки від батьків випивали.

10. У важких і болючих для душі ситуаціях ви вважали за краще не мучитися, а забутися за допомогою чарки.

11. Ви можете випити наодинці.

12. Якщо вам доводилося випивати, то порцію алкоголю випиваєте залпом.

13. Ви вважаєте, що спиртне необхідно і навіть є в чимось корисним, а думка про шкоду якісного алкоголю невірно.

14. У вашому домі алкоголь не затримується, навіть немає спеціального бару, все що купується досить швидко випивається.

15. Вам подобається стан легкого спяніння.

16. Людей, які дотримуються тверезого способу життя, ви не розумієте.

17. «Той хто не п'є - хворий або у нього зсув по фазі», - впевнені ви.

18. Коли ви станете дорослим, Ви не будете ганятися за смаковими якостями алкоголю і будете вживати те, що доступно за ціною.

19. Ви не вважаєте стан сп'яніння за сором.

20. Як жарти ви не рідко в компанії переводите вартість того чи іншого продукту в еквівалент ціни горілки або іншого алкоголю.

21. Коли близькі або батьки не дозволяють на свята вам випити алкоголь, то ви роздратовані і сваритеся з ними.

22. Подібні тести абсолютно марні і є марною тратою часу.

 

Обробка результатів:

 

Відповіді: Так - 1 бал, ні - 0 балів.

0-3                     Ваш спосіб життя відповідає тверезому.

4-7               Алкоголь для вас не є культом, втім ви цілком комфортно почуваєте себе там, де можна трохи розслабитися і випити.

8-11                     Вам необхідно краще контролювати себе і вміти зупинятися, коли потрібно.

12-14                  Слід поменше знаходиться в компаніях, де часто вживають алкоголь.

15-18                 Спиртне ви ставите вище всього іншого.

18 і більше        Існує реальний ризик стати алкоголіком.   

 

 

 

У тестуванні прийняли участь 16 добровольців. Тестування проводилося анонімно. Ми отримали такі результати:

Пятеро з них гарантовано будуть вести тверезий спосіб життя

Сім однокласників будуть потроху випивати на свята, але алкоголь для них не буде культом;

Двом хлопцям (або дівчаткам) у майбутньому потрібно буде себе контролювати і вміти зупинятися, коли потрібно;

Один стане ставити алкоголь вище всього;

І ще один має реальний шанс стати алкоголіком.

Але ми сподіваємось, що останні двоє просто пошуткували і нещиро відповіли на питання.

Бажаємо всім здоровя!!!

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тест на схильність до алкоголізму серед групи учнів 9-А класу та його результати. Тест проводили і обробляли учні 9-А класу. Троценко Володимир і Гаман Ярослав

Номер слайду 2

Номер слайду 3

01. Ви вважаєте нормальним, коли кожен раз в кінці трудового дня ваші батьки (або ви у майбутньому) знімають напругу і стрес за допомогою невеликої кількості легкого або міцного алкоголю.02. Перед тією чи іншою важливою зустріччю або заходом ви вважаєте нормою випити міцного, щоб заспокоїти нерви.03. Якщо батьки дозволять, ви вип’єте спиртний напій на день народження.04. Якщо ви випиваєте 50-100 грам, то відчуваєте легкість і настрій змінюється в кращу сторону, а оточуючім це подобається..05. Іноді посиденьки з друзями завершуються випивкою.

Номер слайду 4

Номер слайду 5

06. Ви дотримуєтеся афоризму, що «алкоголь в малих дозах нешкідливий у будь-яких кількостях»07. Чи підтримаєте ви свого батька, якщо він буде керувати автомобілем після келиху пива.08. Якщо ви випивали, то траплялися пpовали в пам'яті.09. Бували випадки, коли ви потайки від батьків випивали.10. У важких і болючих для душі ситуаціях ви вважали за краще не мучитися, а забутися за допомогою чарки.

Номер слайду 6

Номер слайду 7

11. Ви можете випити наодинці. 12. Якщо вам доводилося випивати, то порцію алкоголю випиваєте залпом.13. Ви вважаєте, що спиртне необхідно і навіть є в чимось корисним, а думка про шкоду якісного алкоголю невірно.14. У вашому домі алкоголь не затримується, навіть немає спеціального бару, все що купується досить швидко випивається.15. Вам подобається стан легкого сп’яніння.

Номер слайду 8

Номер слайду 9

16. Людей, які дотримуються тверезого способу життя, ви не розумієте.17. «Той хто не п'є - хворий або у нього зсув по фазі», - впевнені ви.18. Коли ви станете дорослим, Ви не будете ганятися за смаковими якостями алкоголю і будете вживати те, що доступно за ціною.19. Ви не вважаєте стан сп'яніння за сором.20. Як жарти ви не рідко в компанії переводите вартість того чи іншого продукту в еквівалент ціни горілки або іншого алкоголю.

Номер слайду 10

Номер слайду 11

21. Коли близькі або батьки не дозволяють на свята вам випити алкоголь, то ви роздратовані і сваритеся з ними.22. Подібні тести абсолютно марні і є марною тратою часу. Обробка результатів: Відповіді: Так - 1 бал, ні - 0 балів.0-3 Ваш спосіб життя відповідає тверезому.4-7 Алкоголь для вас не є культом, втім ви цілком комфортно почуваєте себе там, де можна трохи розслабитися і випити.8-11 Вам необхідно краще контролювати себе і вміти зупинятися, коли потрібно.12-14 Слід поменше знаходиться в компаніях, де часто вживають алкоголь.15-18 Спиртне ви ставите вище всього іншого.18 і більше Існує реальний ризик стати алкоголіком.

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Перегляд файлу

https://stihi.ru/pics/2011/07/14/8689.jpg

Цитати і афоризми про алкоголь

Аристотель

Підготували учні 9-Акласу Корабльов Данило, Городецький Олександр

Пьянство — мать всех пороков.

Абу-ль-Фарадж

Вино сообщает каждому, кто пьет его, четыре каче­ства. Вначале человек становится похожим на павли­на — он пыжится, его движения плавны и величавы. Затем он приобретает характер обезьяны и начинает со всеми шутить и заигрывать. Потом он уподобляется льву и становится самонадеянным, гордым, уверенным в своей силе. Но в заключение он превращается в свинью и, подобно ей, валяется в грязи.

Абу-лъ-Фарадж

Постоянное пьянство вредно, оно портит натуру печени и мозга; ослабляет нервы, вызывает заболева­ние нервов, внезапную смерть.

Авиценна

Лоза приносит три грозди: гроздь наслаждения, гроздь опьянения и гроздь омерзения.

Анахарсис

Первый бокал обыкновенно пьют за здоровье, вто­рой — ради удовольствия, третий — ради наглости, последний — ради безумия.

Анахарсис

Опьянение — добровольное сумасшествие.

Аристотель

Женщины, предающиеся пьянству, рожают детей, похожих в этом отношении на своих матерей.

Аристотель

Люди боятся холеры, но вино гораздо опаснее ее.

О. Бальзак

Пьют и едят все люди, но пьянствуют и обжираются только дикари.

В. Г. Белинский

Алкоголизм является таким социальным злом, кото­рое трудно вообще переоценить.

В. М. Бехтерев

Бедность и преступление, нервные и психические болезни, вырождение потомства — вот что делает алкоголь.

В. М. Бехтерев

Алкоголь, разрушая органы тела, отнимает у тела средства защиты против заразных болезней.

А. Бодрираллар

Алкоголь — поставщик людей для тюрем.

А. Бодрираллар

Все стали бы мудрее вдвойне, будь капля мудрости в вине.

С. Брант

Многие идиоты и слабоумные появляются на свет от родителей, предававшихся пьянству.

Ф. Бэкон

Никакие напасти и преступления не уничтожают столько народа и народного богатства, как пьянство.

Ф. Бэкон

Давно установлено и врачами и криминалистами, что алкоголизм и преступность — родные брат и сестра.

К. М. Бэр

Причина многих злоключений лежит на дне винного стакана.

И. Вазов

Чрезмерное пристрастие к вину закрывает дверь для всех достоинств и открывает ее для всех пороков.

Валерий Максим

И цивилизованные люди в пьяном виде теряют об­лик и подобие человеческое.

Жюлъ Верн

В бутылках я вижу ужасы, которые будут порожде­ны их содержимым: мне представляется, что передо мною склянки с уродцами, змеями и эмбрионами в естественнонаучном музее.

Г. Гейне

Ни за что на свете я не захотел бы прибегнуть к алкоголю для возбуждения усталого, отупевшего мозга.

Т. Гексли

Малейшие дозы спиртных напитков уничтожают возможность возникновения счастливых мыслей, убивают их в зачатке.

Г. Гелъмгольц

Вино оглушает человека, дает возможность забыть­ся, искусственно веселит, раздражает; это оглушение и раздражение тем больше, чем меньше человек развит и чем больше сведен на узкую пустую жизнь.

А. И. Герцен

Человечество могло бы достигнуть невероятных успехов, если бы оно было более трезвым.

И. Гёте

Я не хотел бы походить на тех, чье времяпровож­дение днем протекает в жалобах на головную боль, а ночью — в поглощении вина, которое вызывает эту боль.

И. Гёте

Пьянство — причина слабости и болезненности детей.

Гиппократ

Алкоголизм делает больше опустошения, чем три исторических бича, вместе взятых: голод, чума и война.

У. Гладстон

От вина гибнет красота, вином сокращается моло­дость.

Гораций

Алкоголь — вполне надежное средство, когда тре­буется поубавить ума.

В. Я. Данилевский

Нет такой причины, какая обусловила бы столько страданий и болезней, сколько вызывает их злоупотребление спиртными напитками.

Ч. Дарвин

Подобно тому, как бывает болезнь тела, бывает также болезнь образа жизни.

Демокрит

Мы пьем за здоровье друг друга и портим собствен­ное здоровье.

Дж. Джером

В чарке тоска ищет облегчения, малодушие — храбрости, нерешительность — уверенности, печаль — радости и находит лишь гибель.

Б. Джонсон

Печаль может быть устранена любыми средствами, кроме пьянства.

С. Джонсон

Те безрассуднее скотов, кто утоляет жажду не во­дой, а вином.

Диоген

Вино скотинит и зверит человека, ожесточает его и отвлекает от светлых мыслей, тупит его.

Ф. М. Достоевский

Алкоголики награждают своих потомков различны­ми тяжкими недугами, среди которых почетное место занимают психические болезни.

В. Я. Капель

Не всякий пьющий есть пьяница. Но особенность алкоголя именно в том и состоит, что начавший его пить может легко стать пьяницей.

П. И. Ковалевский

Пьянство есть величайшее зло для человека, об­щества и государства.

П. И. Ковалевский

Алкоголь превращает человека в убийцу и вора.

Ч. Колтон

Случайное пьянство исподволь развивается в карти­ну постоянного привычного пьянства со всеми последствиями в форме хронического алкоголизма.

С. С. Корсаков

Винный спирт не придает силы, а ослабляет, не молодит, а старит душу, тело, характер и расслабляет разум!

Р- Кох

Преданный пьянству человек обнаруживает более шаткие воззрения на честь, обычаи и приличие, равнодушно относится к нравственным столкновениям, к ра­зорению своей семьи, к презрению со стороны своих сограждан; он становится жестоким эгоистом и ци­ником.

Р- Крафт-Эбинг

Нет лучшего средства для создания идиотов, чем алкоголь при его продолжительном употреблении.

Э. Крепелин

Ест Федька с водкой редьку, ест водка с редькой Федьку.

И. А. Крылов

Знаете ли, что пьет этот человек из стакана, дро­жащего в его трясущейся от пьянства руке? Он пьет слезы, кровь, жизнь своей жены и своих детей.

Ф. Ламенне

 

Вино мстит пьянице.

Леонардо да Винчи

Пьяный способен на такие дела, каких никогда бы не замыслил, если бы не выпил.

Джек Лондон

Алкоголизм — это порождение варварства — мерт­вой хваткой держит человечество со времен седой идикой старины и собирает с него чудовищную дань, пожирая молодость, подрывая силы, подавляя энергию, губя лучший цвет рода людского.

Джек Лондон

Хмельное всегда протягивает нам руку, когда мы терпим неудачу, когда мы слабеем, когда мы утомлены. Но обещания его лживы: физическая сила, которую оно обещает, призрачна, душевный подъем обманчив.

Джек Лондон

Начало пути — рюмка, середина — выпивающая компания, легкая выпивка, пара рюмок за обедом. Ко­нец — в тюрьме за убийство в пьяном виде, за растрату, в психиатрической больнице, в могиле от случайной легкой болезни.

Джек Лондон

Преобладающее число молодежи настолько чуждо пьянству, что, не видя спиртных напитков, они вообще не почувствуют их утраты. Юноши будут узнавать из книг, что когда-то в прошлом люди ходили в кабак, и это покажется им таким же диким обычаем, как бой быков и сожжение ведьм на костре.

Джек Лондон

Если бы не поливать водкой жизнь, то, может быть, она не дала бы всего того чудовищного чертополоха, который под влиянием водки расцветает обильными и отвратительными плевелами.

А. В. Луначарский

Преступления всех систем, и хрип хулигана, и пятна быта сегодня измеришь только тем, сколько пива и вод­ки напито.

В. В. Маяковский

Алкоголизм и преступление — это два явления об­щественной жизни, находящиеся в тесной связи друг с другом.

И. П. Мержевский

Среди других прегрешений пьянство представляет­ся мне пороком особенно грубым и низменным.

М. Монтенъ

Если воздержание от вина — незначительная жерт­ва, принесите ее ради других; если же это большая жертва — принесите ее ради себя самого.

С. Мэй

Пьяница никогда не наслаждается цветущим здо­ровьем и не достигает глубокой старости.

А. II. Нелюбин

Алкоголь гораздо больше горя причиняет, чем ра­дости, всему человечеству, хотя его употребляют ради радости. Сколько талантливых и сильных людей погиб­ло и погибает из-за него.

И. П. Павлов

В том, что пьяный человек становится хуже самого грязного скота, нет для людей никакого оправдания.

К. Г. Паустовский

Пьяный человек — не человек, ибо он потерял то, что отличает человека от скотины — разум.

Т. Пейн

Пьянство есть упражнение в безумстве.

Пифагор

Неразумные при выпивании вина доходят до опьянения, а при несчастьях — до совершенной потери ума.

Пифагор

Спроси у пьяницы, как бы он мог перестать пьян­ствовать? Я отвечу за него: пусть почаще вспоминает о делах, какие он делает в пьяном виде.

Пифагор

Никакое тело не может быть столь крепким, чтобы вино не могло повредить его.

Плутарх

Все эпидемии, вместе взятые, меньше губят чело­вечество, чем пьянство.

Ж. Рошар

Пьянство унижает человека, отнимает у него разум, по крайней мере на время, и в конце концов превращает его в животное.

Ж.-Ж. Руссо

Сначала от вина румян, зато потом — бледен.

Саади

Пьянство и культура — вот два понятия, взаимно исключающие друг друга, как лед и огонь, свет и тьма.

Н. А. Семашко

Алкоголь разрушает здоровье человека не только тем, что отравляет организм; он предрасполагает пьющего ко всяким другим заболеваниям.

Н. А. Семашко

Алкоголик с трясущимися руками, плохо видящий помутневшими глазами, плохо слышащий, задыхающийся от одышки,— плохой работник.

А. Семашко

Можно сказать, что, сколько мужья выпили водки, столько их жены и дети пролили слез.

Н. А. Семашко

Пить вино так же опасно, как принимать яд.

Сенека Младший

Человек, выпивший лишнее, не хранит тайны и не исполняет обещаний.

М. Сервантес

 

В пьянстве нет ни ума, ни добродетели.

Г. С. Сковорода

Из всех пороков пьянство более других несовмести­мо с величием духа.

В. Скотт

Опьянение есть истинное безумие, оно нас лишает наших способностей.

Солон

В опьянении всякий — невольник гнева и беглец ума.

Софокл

Девять десятых из всего числа преступлений, пятна­ющих человечество, совершены под влиянием вина.

Л. П. Толстой

Редкий вор и убийца совершает свое дело трезвым.

Л. Н. Толстой

Люди от употребления вина становятся грубее, глу­пее и злее.

Л. Н. Толстой

Пьяница никогда не идет вперед ни в умственном, ни в нравственном отношении.

Л. Н. Толстой

Спирт так же консервирует душу и ум пьяницы, как он консервирует анатомические препараты.

Л. Н. Толстой

Вино губит телесное здоровье людей, губит умствен­ные способности, губит благосостояние семей и, что ужаснее всего, губит душу людей и их потомство.

Л. Н. Толстой

То, что очень трудно перестать пить вино и курить, есть ложное представление, внушение, которому не надо поддаваться.

Л. П. Толстой

Избавится от пьянства человек не тогда, когда он будет лишен возможности пить, а тогда, когда он не станет пить, хотя бы перед ним в его комнате стояло бы вино, и он слышал его запах, и ему стоило бы только протянуть руку.

Л. И. Толстой

Человек, переставший пить и курить, приобретает ту умственную ясность и спокойствие взгляда, который с новой верной стороны освещает для него все явления жизни.

Л. Н. Толстой

Казалось бы, для жизни людей им нужнее всего их разум, а между тем как много людей не боятся для своего удовольствия заглушить этот разум табаком, ви­ном, водкой.

Л. Н. Толстой

Трудно себе представить, какая счастливая перемена произошла бы в нашей жизни, если бы люди перестали одурманивать себя и отравлять себя водкой.

Л. Н. Толстой

Наш разум и наша совесть самым настоятельным образом требуют от нас того, чтобы мы перестали пить вино и угощать им.

Л. Н. Толстой

Пьяному и на светлой улице темно.

К. Д. Ушинский

Сколько превосходных начинаний и даже сколько отличных людей пало под бременем дурных привычек.

К. Д. Ушинский

Алкоголь — самый заклятый враг будущности чело­веческого рода.

О. Форель

Привычка пить, все усиливающаяся с увеличением и удешевлением производства спиртных напитков, подрывает семейную жизнь.

О. Форель

Трезвость кладет дрова в печку, мясо — в кастрюлю, хлеб — на стол, кредит — государству, деньги — в кошелек, силу — в тело, одежду на спину, ум — в голову, довольство — в семью.

Б. Франклин

Алкоголизм не угасает вместе с человеком; он пере­дается потомству в чрезвычайно многочисленных и разнообразных формах.

А. Фурнъе

Водка белая, но красит нос и чернит репутацию.

А. П. Чехов

Кто пьет, тот стал на путь разврата.

Д. Чосер

Люди впускают врага в свои уста, который похищает их мозг!

В. Шекспир

Быть пьяным — это значит грезить, размякнуть, поддаться любому соблазну.

Б. Шоу

Трудно или невозможно обнять воображением ту массу бедствий, которую причиняет человечеству потребление алкоголя.

Ф- Ф- Эрисман

Пьянство — это фокус, откуда идут лучи-дорожки и в игорный притон, и к взяткам, и к растратам, и к нестерпимой половой разнузданности, к насильничанию.

Ем. Ярославский

Пьяный человек — не человек, ибо он потерял то, что отличает человека от скотины, — разум.
Томас Пейн
Человечество могло бы достигнуть невероятных успехов, если бы оно было более трезвым.
И.В.Гете
Если бы я не погубил вино, оно погубило бы меня.
Диоген

Опьянение — добровольное сумасшествие.
Аристотель
Преступления моральные и этические, которые алкоголь совершает в отношении детей, тот разврат и разлад, которые пьянство вносит в жизнь и быт.
Н.А. Семашко
Избавится от пьянства человек не тогда, когда он будет лишен возможности пить, а тогда, когда он не станет пить, хотя бы перед ним в его комнате стояло бы вино, и он слышал его запах, и ему стоило бы только протянуть руку...
Л.Толстой
Трудно или невозможно обнять воображением ту массу бедствием, которую причиняет человечеству потребление алкоголя.
Ф. Ф. Эрисман
Трезвость кладет дрова в печку, мясо — в кастрюлю, хлеб — на стол, кредит — государству, деньги — в кошелек, силу — в тело, одежду — на спину, ум - в голову, довольство — в семью.
Б. Франклин
Опьянение показывает душу человека, как зеркало отражает его тело.
Эсхил
Пьянство — это фокус, откуда идут лучи-дорожки и в игорный притон, и к взяткам, и к развратам, и к нестерпимой половой разнузданности, к насильничанию.
Е.Ярославский
Редкий вор и убийца совершает свое дело трезвым.
Л.Толстом
Пьяному на светлой улице темно.
К.Д. Ушинский
Вино, если его пить не в меру, неблагоразумного и мудрого чел века делает одинаково легкомы ленным.
Феог
Алкоголь — самый заклятый враг будущности человеческого рода.
О. Форель
Привычка пить, все усиливающаяся с увеличением й удешевлением производства спиртных напитков, подрывает семейную жизнь.
О. Форель
Алкоголизм не угасает вместе с человеком, он передается потомству в чрезвычайно многочисленных и разнообразных формах.
А. Фурнье
Кто пьет, тот стал на путь разврата.
Д. Чосер
Водка белая, но красит нос и чернит репутацию.
А. Чехов
Трудно себе представить, какая счастливая перемена произошла бы в нашей жизни, если бы люди перестали одурманивать себя и отравлять себя водкой.
Л. Толстой
Человек, переставший пить и курить, приобретает ту умственную ясность и спокойствие взгляда, который с новой, верной стороны освещает для него все явления жизни.
Л. Толстой
Казалось бы, для жизни людей им нужнее всего их разум, а между тем как много людей не боятся для своего удовольствия заглушить этот разум табаком, вином, водкой.
Л. Толстой
Наш разум и наша совесть самым настоятельным образом требуют от нас того, чтобы мы перестали пить вино и угощать им.
Л. Толстой
Спирт так же консервирует душу и ум пьяницы, как он консервирует анатомические препараты.
Л. Толстой
Пьяница никогда не идет вперед ни в умственном, ни в нравственном отношении.
Л. Толстой
Вино сообщает каждому, кто пьет его, четыре качества. Вначале человек становится похожим на павлина — он пыжится, его движения плавны и величавы. Затем он приобретает характер обезьяны и над чинает со всеми шутить и заигрывать. Потом он уподобляется льву и становится самонадеянным, гордым, уверенным в своей силе. Но в заключение он превращается в свинью и, подобно ей, валяется в грязи.
Абу-ль-Фарадж
Люди от употребления вина становятся грубеет и злее.
Л.Толстой
Можно сказать, что сколько мужья выпили столько сколько их жены и дети пролили слез.
Н.А.Семашко
Вино губит телесное здоровье людей, губит ум способности, губит благосостояние семей и, что сего ужаснее, губит душу людей и их потомство.
Л.Толстой
Пить вино так же вредно, как принимать яд.
Сенека Младший
Пьянство - это добровольное сумасшествие.
Сенека Младший
Человек, выпивший лишнее, не хранит тайн и не исполняет обещаний.
М. Сервантес
Из всех пороков пьянство более других несовместимо с величием духа.
В. Скотт
Опьянение есть истинное безумие, оно нас лишает наших способностей.
Солон
Девять десятых из всего числа преступлений, пятнающих человечество, совершены под влиянием вина.
Л.Толстой
Пьянство — мать всех пороков.
Абу-ль-Фарадж
Постоянное пьянство вредно, оно портит натуру печени и мозга, ослабляет нервы, вызывает заболевание нервов, внезапную смерть.
Авиценна
Зло, известное под названием алкоголизма, имеет огромное государственное значение, ибо определенно Можно сказать, что вместе с развитием алкоголизма понижается в стране как физическая, так и умственная энергия и трудоспособность населения, вследствие чего ослабляются экономические силы страны и вместе с тем падает его нравственность, это выражается увеличением числа преступлений.
В.М.Бехтерев
Первая чаша принадлежит жажде, вторая — веселью, третья — наслаждению, четвертая — безумию.
Лнахарсис
Женщины, предающиеся пьянству, рождают детей, похожих в этом отношении на своих матерей.
Аристотель
Люди боятся холеры, но вино гораздо опаснее ее.
Бальзак
Пьют и едят все люди, но пьянствуют и обжираются только дикари.
В.Г.Белинский
Бесноватый страдает поневоле и может удостоиться жизни вечной, а пьяный страдает по собственной воле и предан на вечную муку.
Феодосии Печерский
Алкоголь — поставщик людей для тюрем.
А.Бодрираллар
Бедность и преступление, нервные и психические болезни, вырождение потомства — вот что делает алкоголь.
В.М.Бехтерев
Вино оглушает человека, дает возможность забыть-; ся, искусственно веселит, раздражает; это оглушение и раздражение тем больше нравится, чем меньше человек развит и чем больше сведен на узкую пустую жизнь.
А.И.Герцен
Никакие напасти и преступления не уничтожают столько народа и народного богатства, как пьянство.
Ф.Бэкон
Многие идиоты и слабоумные появляются на свет от родителей, предававшихся пьянству.
Ф.Бэкон
Алкоголь уносит больше человеческих жертв, чем самая тяжелая эпидемия.
К.М.Бэр
Давно установлено и врачами, и криминалистами, что алкоголизм и преступность — родные брат и сестра.
К.М.Бэр
Причина многих злоключений лежит на дне винного стакана.
И.Вазов
Чрезмерное пристрастие к вину закрывает дверь для всех достоинств и открывает ее для всех пороков.
Валерий Максим
И цивилизованные люди в пьяном виде теряют облик и подобие человеческое.
Жюль Верн
Пьянство — причина слабости и болезненности детей.
Гиппократ

Беда в том, что когда ты трезв, тебе ни с кем не хочется знаться, а когда пьян, никому не хочется знаться с тобой
Фицджеральд Фрэнсис Скотт Кей
В бутылках я вижу ужасы, которые будут порождены их содержимым; мне представляется, что передо мною склянки с уродцами, змеями и эмбрионами в естественнонаучном музее.
Гейне Генрих
В опьянении всякий - невольник гнева и беглец ума.
Софокл
Водка белая, но красит нос и чернит репутацию.
Чехов Антон Павлович
Для пьянства есть любые поводы: 
Поминки, праздник, встреча, Проводы. 
Крестины, свадьба и развод, 
Мороз, охота, Новый год, 
Выздоровленье, новоселье, 
Успех, награда, новый чин 
И просто пьянство - без причин. 
Бернс Роберт

Алкоголь – вполне надежное средство, когда требуется поубавить ума. 
В.Я. Данилевский
В чарке тоска ищет облегчения, малодушие – храбрости, нерешительность – уверенности, печаль – радости и находят лишь гибель.
Б. Джонсон
Вино сообщает каждому, кто пьет его, четыре качества.
Вначале человек становится похожим на павлина – он пыжится, его движения плавны и величавы. Затем он приобретает характер обезьяны и начинает со всеми шутить и заигрывать. Потом он уподобляется льву и становится самонадеянным, гордым, уверенным в своей с иле. Но в заключение он превращается в свинью и, подобно ей, валяется в грязи.
Абу- ль- Фарадж Аль- Исфахани
Всякий пьяный шкипер уповает на провидение. Но провидение порой направляет корабли пьяных шкиперов на скалы.
Д.Б. Шоу

«Для славян никакой гигиены, никакого мыла,
чтобы смывать с них грязь. Только водка и табак
в неограниченном количестве. А еще лучше
научить их общаться с помощью жестов!»
Адольф Гитлер

Знаете ли, что пьет этот человек из стакана, дрожащего в его трясущейся руке? Он пьет слезы, кровь, жизнь своей жены и своих детей. 
Ф. Ламенне
Никакие слова и поучения не удержат зрелых мужчин и подрастающую молодежь от пьянства, если алкоголь будет неизменно доступен и его употребление будет символизировать отвагу, мужество и величие духа.
Д. Лондон 
Спросим у пьяницы, как бы он мог перестать пьянствовать? Я отвечу за него: пусть почаще вспоминает о делах, какие он делает в пьяном виде.
Пифагор 
Пьяницы рождают пьяниц.
Плутарх 
Нет лучшего средства для создания идиотов, чем алкоголь при его продолжительном применении.
Э. Крепелин 
Умеренно пьющий производит на свет невропатов, неумеренно пьющий — психопатов.
Смит 
Видный врач XIX столетия Смит говорил, что если неумеренно пьющий производит на свет психопатов, то умеренно пьющий дает потомство невропатов.
Люди впускают врага в свои уста, который похищает их мозг.
Шекспир 
Пьяный человек может захотеть перепрыгнуть ров шириной в 100 шагов.
Сюнь-Цзы 
При пьянстве не бывает прочих дарований.
Вольтер 
Из всех пороков пьянство более других несовместимо с величием духа.
В. Скотт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ О ПЬЯНСТВЕ

От рюмки водки до могилы путь короткий. 
Пьяница совесть пропивает и Бога забывает. 
Было ремесло, да хмелем поросло. 
Вино любишь — жизнь свою губишь. 
Вино полюбил — семью разорил. 
За чужое здравье выпиваешь — свое пропиваешь. 
Пей, пей — увидишь чертей. 
У Фили пили, да Филю же и побили. 
Вино — это пойло к сумасшествию. 
Муж пьет — пол дома горит, жена пьет — весь дом горит. 
Где много вина, там мало ума. 
На привычку есть отвычка.

Пьян не свой - сам себе чуж. Баба пьяна - вся чужа.
Пьяная баба сама не своя. Пьяная баба свиньям прибава.
Гулять смолоду - помирать под старость с голоду.
Кто смолоду гуляет, тот старость в нищте встречает. 
Работа денежку копит, а хмель денежку топит.
Много вина пить - беде быть.
Много пить - добру не быть. Пить до дна - не видать добра.
Пьян холоп - царю виноват. Счастлив тот, кто вина не пьёт.
Вино уму не товарищ.
Хмель шумит - ум молчит. Вино с разумом не ладит. 
Пьяное дело шатовато, а похмельное тошновато.

 

Афоризмы


Порой, от любви до ненависти - всего сто грамм... (Леонид С. Сухоруков

* Тем, кто уже сел на дно стакана, краёв его уж не видать.(Леонид С. Сухоруков)

Что у пьяного на языке, то трезвому не прийдёт и в голову. (Леонид С.Сухоруков)

- Что заставляет вас напиваться каждый день? - Каждый предыдущий. (Валерий Афонченко)

Алкоголизм – болезнь, при которой за высшее достижение человеческого гения принимается бутылка. (Георгий Александров)

Кто пьет,тот стал на путь разврата. (Д. Чосер)

Лучше всего болезни растут на почве пьянства. (Валентин Домиль)

"Для борьбы с алкоголем ищем третьего" (Валерий Афонченко)

Алкоголь расширяет не только сосуды, но и кругозор до размера бутылки.(Леонид С. сухоруков)

Был не дурак исключительно в одном - выпить... (Леонид С.Сухоруков)


Высказывание об алкоголе и пьянстве!!


Человек пьющий ни на что не годен.
А.С.Пушкин.

Опьянение есть добровольное сумасшествие.
Аристотель.

Пьянство - это добровольное безумие.
Гиппократ.

Пьянство есть упражнение в безумии.
Пифагор.

Люди впускают врага в свои уста, и он похищает их мозг!
Шекспир.

Каждая страна имеет своего дьявола: наш немецкий дьявол - добрая бочка вина, а имя ему пьянство. К прискорбию, вся Германия зачумлена пьянством...
Мартин Лютер.

Пьяный человек - не человек, ибо он потерял то, что отличает человеке от скотины, - разум.
Т.Пэн.

В чарке тоска ищет облегчения, малодушие - храбрости, нерешительность - уверен-ности, печаль - радости ... и находят лишь погибель.
Б.Джонсон.

Опьянение есть истинное безумие, оно нас лишает наших способностей.
Солон.

Никакие напасти и преступления не уничтожают столько народа и народного богатст-ва, как пьянство.
Ф.Бэкон.

Алкоголь уносит больше человеческих жертв, чем самая тяжёлая эпидемия.
М.Бэр.

Те безрассуднее скотов, кто утоляет жажду не водой, а вином.
Диоген.

Никакое тело не может быть столь крепким, чтобы вино не могло повредить его.
Плутарх.

Алкоголь разрушает здоровье человека не только тем, что отравляет организм; он предрасполагает пьющего ко всяким другим заболеваниям.
Н.А.Семашко.

Привыкайте есть простой хлеб и пить воду, а к вину даже не прикасайтесь, ибо вино стариков превращает в животных, а юношей в женщин.
Кратет Фиванский.

Алкоголь - обманчивое средство для поднятия продуктивной деятельности организма, но вполне надёжное средство, когда требуется убавить ума.
А.Данилевский.

Вино сообщает каждому, кто пьёт его, четыре качества. Вначале человек становится похожим на павлина - он пыжится, его движения плавны и величавы. Затем он приобре-тает характер обезьяны и начинает со всеми шутить и заигрывать. Потом он уподобля-ется льву и становится самонадеянным, гордым, уверенным в своей силе. Но в заключение он превращается в свинью и, подобно ей, валяется в грязи.
Абдуль-Фарадж.

Мы пробовали давать самые малые дозы алкоголя и ни разу не получили возбуждающего действия. Это надо понимать так, что с самого начала действие алкоголя есть действие парализующее, а не возбуждающее.
И.П.Павлов.

Институт, ставящий себе непременною целью открыть безвредное употребление зна-чительного количества алкоголя, по всей справедливости, не имеет права именовать или считаться научным институтом.
И.П.Павлов.

Очевидно, что финансовый вопрос не должен служить тормозом для решения вопроса «алкогольного», ибо это значило бы не верить в экономические силы страны, не верить в возможность обойтись без «пьяного» бюджета и, следовательно, тем самым положить крест над всем, ибо безнадёжный пессимизм есть начало смерти.
В.М.Бехтерев.

Зло, известное под названием алкоголизма, имеет огромное государственное значение, ибо определённо можно сказать, что вместе с развитием алкоголизма понижается в стра-не как физическая, так и умственная энергия и трудоспособность населения, вследствие чего ослабляются экономические силы страны и вместе с тем падает его нравственность, что выражается увеличением числа преступлений.
В.М.Бехтерев.

Алкоголь - поставщик людей для тюрем.
А.Бодрираллар.

Бедность и преступление, нервные и психические болезни, вырождение потомства - вот что делает алкоголь.
В.М.Бехтерев.

Винный спирт не придаёт силы, а ослабляет, не молодит, а старит душу, тело, харак-тер и расслабляет разум!
Р.Кох.

Нет лучшего средства для создания идиотов, чем алкоголь.
Э.Крепелин.


В том, что пьяный человек становится хуже самого грязного скота, нет для людей ни-какого оправдания.
К.Г.Паустовский.

 

Лукиан из Самосаты
Ненавижу тех, кто помнит, что было на пиру

Дороти Паркер
Еще одна рюмка, и я окажусь под хозяином

Михаил Жванецкий
Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве

Эмиль Ожье
Пьяница - истинный центр мира; все вращается вокруг него

Джойс Ребета-Бердитт
Алкоголизм - не спорт для зрителей. В нем участвует вся семья

Джордж Бернард Шоу
Всякий пьяный шкипер уповает на провидение. Но провидение иногда направляет суда пьяных шкиперов на скалы.

Сиклер Льюис
Сначала вы требуете выпивку, потом выпивка требует выпивки, потом выпивка требует вас

Ноуэл Ковард
Нельзя сказать, что я здорово пью. Я могу часами обходиться без спиртного

Юзеф Булатович
На дне рюмки водка крепче

Джордж Бернс
Чтобы напиться до безобразия, мне теперь хватает одной рюмки. Не могу только запомнить, тринадцатой или четырнадцатой

Леонард Джевецкий
Для одних жизнь начинается после сорока, для других - после ста грамм

Джерри Вейл
Виски - самое популярное из всех средств, которые не помогают при простуде

Жорж Куртелин
Никогда не знаешь, что выпил лишнюю рюмку, до тех пор, пока не выпил ее

Уильям Клод Филдс
Я умею себя контролировать и до завтрака никогда не возьму в рот ничего более крепкого, чем джин

Людвиг Берне
Можно отказаться от первой рюмки, но не от второй

Рышард Мотас
Водка пьет людей до дна

Эпиктет
Пьяному все равно не убедить трезвого, как трезвому не уговорить пьяного

Леонард Луис Левинсон
Никогда не пей на пустой бумажник

Тадеуш Долэнга-Мостович
Сквозь полную бутылку мир выглядит совершенно иначе, чем сквозь пустую

Леонард Джевецкий
Я пью не больше ста грамм, но, выпив сто грамм, я становлюсь другим человеком, а этот другой человек пьет очень много 

Томас Пейн (англо-американский публицист, прозванный «крёстным отцом США»):

Пьяный человек — не человек, ибо он потерял то, что отличает человека от скотины, — разум.
**************

Чарлз Дарвин (английский натуралист и путешественник):

Пять лет я пьянствовал, и пять лет меня пытались вернуть к жизни: Я вернулся к настоящей жизни. Но кто мне вернёт десять потерянных в пьяном угаре лет, за которые я столько мог сделать? Так дорого я заплатил за первую рюмку. 
************

Франсуа Фенелон (знаменитый французский писатель):

Великое, всегда невинное, всегда спасительное лекарство — трезвость, умеренность в наслаждениях, спокойствие духа, телесные упражнения.
****************

Франсуа Ришар:

Все эпидемии вместе взятые меньше губят человечество, чем пьянство.
***************

Эндрю Ланг (английский писатель, переводчик, историк и этнограф):

Каждый следователь может подтвердить, что начало преступной деятельности, как и само преступление, беспрестанно исходит из кабака или ресторана.
*****************

Джеффри Чосер (знаменитый поэт английского средневековья, «отец английской поэзии»):

Кто пьёт, тот стал на путь разврата.
**********************

Эмиль Крепелин (немецкий психиатр):

Нет лучшего способа для создания идиотов, чем алкоголь при его продолжительном употреблении.
********************

Лев Толстой (один из наиболее широко известных русских писателей и мыслителей):

Пьяница никогда не идёт вперёд ни в умственном, ни в нравственном отношении.

Спирт так же консервирует душу и ум пьяницы, как он консервирует анатомические препараты.


Трезвому человеку совестно то, что не совестно пьяному. Пьянство заглушает голос совести. В этом главная причина самоодурманивания людей.


Человек, переставший пить и курить, приобретает ту умственную ясность и спокойствие взгляда, который с новой, верной стороны освещает для него все явления жизни.

***********************

Мишель Монтень (знаменитый французский писатель и философ эпохи Возрождения):

Пьянство — бессмысленный и низкий порок, подтачивающий самые устои человеческого общества, и его проще всего удовлетворить.

************************

Николай Семашко (советский партийный и государственный деятель, один из организаторов системы здравоохранения в СССР, академик):

Пьянство и культура — вот два понятия, взаимно исключающие друг друга, как лёд и огонь, свет и тьма.

********************

Жан-Жак Руссо (французский писатель, мыслитель, композитор):

Пьянство унижает человека, отнимает у него разум, по крайней мере на время, и в конце концов превращает его в животное.

*********************

Иоганн Вольфганг фон Гёте (немецкий поэт, государственный деятель, мыслитель и естествоиспытатель):

Человечество могло бы достигнуть невероятных успехов, если бы оно было более трезвым.


Я не хотел бы походить на тех, чье времяпрепровождение днем протекает в жалобах на головную боль, а ночью — в поглощении вина, которое вызывает эту головную боль.

**********************

Фрэнсис Бэкон (английский философ, историк, политический деятель):

Многие идиоты и слабоумные появляются на свет от родителей, предавшихся пьянству.

*********************

Пенн Вильям (ключевая фигура в ранней истории английских колоний в Америке):

Пьянство есть гнуснейшее зло — оно вредит разуму, похищает здоровье, ослабляет дух, раскрывает тайны, побуждает к ссорам, дерзости и похоти. Пьяный не походит на человека, но более всего подобен скоту; потому что, когда человек пьян, разума у него не более, чем у животного.

*******************

Себастьян Брант (сатирик, писатель, юрист):

Когда б не пьянство, то вовек
Не знал бы рабства человек!

***********************

Леонардо да Винчи (великий итальянский художник и учёный):

Вино мстит пьянице.

 

 

 

Інформаційні джерела

 

 1. http://uaforizm.com/citaty-i-aforizmy-pro-vodku-alkogol-kurenie-alkogol.html
 2. http://forum.sbnt.ru/showthread.php?t=774

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Цитатипро алкоголь

Номер слайду 2

Опьянение — добровольное сумасшествие. Аристотель. Женщины, предающиеся пьянству, рожают детей, похожих в этом отношении на своих матерей. Аристотель. Постоянное пьянство вредно, оно портит натуру печени и мозга; ослабляет нервы, вызывает заболевание нервов, внезапную смерть. Авиценна

Номер слайду 3

Те безрассуднее скотов, кто утоляет жажду не водой, а вином. Диоген. Пьянство есть упражнение в безумстве. Пифагор

Номер слайду 4

Н. Семашко. Можно сказать, что сколько мужья выпили водки, столько их жены и дети пролили слез. К. Ушинский. Пьяному на светлой улице темно. И. Ефимов. Нет крепких вин, есть слабые головы Феодосий Печерский. Бесноватый страдает по неволе и может удостоится жизни вечной, а пьяный страдает по собственной воле и предан на вечную муку

Номер слайду 5

В. Белинский. Пьют и едят все люди, но пьянствуют и обжорствуют только дикари Л. Толстой. Пьянство заглушает голос совести. В этом главная причина самоодурманивания людей. Спирт так же консервирует душу и ум пьяницы, как он консервирует анатомические препараты. А. Чехов. Водка белая, но краснит нос и чернит репутацию.

Номер слайду 6

«Для слов’ян ніякої гігієни, ніякого мила, щоб змивати з них бруд. Тільки горілка і тютюн в необмеженій кількості. А ще краще навчити їх спілкуватиcя за допомогою жестів!»Адольф Гітлер

Номер слайду 7

Презентацію підготували учні 9-А класу. Корабльов Данило, Городецький Олександр

zip
До підручника
Хімія 9 клас (Григорович О.В.)
Додано
13 лютого
Переглядів
492
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку