Презентація "Безсполучникове складне речення"

Про матеріал
Презентація "Безсполучникове складне речення". Матеріал до уроку української мови в 9 класі.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення Конспект уроку української мови в 9 класі Вчитель: Колінько Н. Ю.

Номер слайду 2

Епіграф З усіх утрат утрата часу найтяжча Г. Сковорода

Номер слайду 3

Учні повинні вміти - розрізняти за характером взаємозв’язків головну й підрядну частини з послідовною, однорідною, неоднорідною (паралельною) й мішаною підрядністю; - схематично зображувати речення з кількома підрядними у вигляді лінійних і графічних схем, здійснювати синтаксичний розбір речень; - на основі мовленнєво - комунікативного дидактичного матеріалу опановувати загальнолюдські культурні й духовніцінності.

Номер слайду 4

Орфоепічна розминка. Видання, вимова, випадок, виразний, вірші, вітчим, донька, дочка, дрова, завдання, загадка, каталог, запитання, ім'я, котрий, легкий, наспіх, ненависть, новий, обіцянка, одинадцять, ознака, подруга, приятель. Орфоепія вивчає правильну вимову слів.

Номер слайду 5

Орфоепічна розминка (відповідь) Видання, вимова, випадок, виразний, вірші, вітчим, донька, дочка, дрова, завдання, загадка, каталог, запитання, ім'я, котрий, легкий, наспіх, ненависть, новий, обіцянка, одинадцять, ознака, подруга, приятель.

Номер слайду 6

1. Розділ мовознавства, що вивчає словосполучення, речення…2. Розділ мовознавства, що вивчає правила вживання розділових знаків…3. Речення, утворене з двох або більше умовно простих в одне за змістом, інтонацією, за допомогою сполучників чи без них, називається…4. За способом об'єднання умовно простих речень в одне граматичне ціле складні поділяються на … та …5. Сполучникові складні речення поділяються на … та …Мозкова атака І частина

Номер слайду 7

Мозкова атака ІІ частина6. Речення, утворене із синтаксично рівноправних за допомогою сполучників …, називається …7.І,та, ні … ні; не тільки, а й; і … і – сполучники …8. А, але,зате, однак,проте – сполучники …9. Або,чи,то …то, чи то … чи то – сполучники…10. Речення, об'єднані сполучниками і, й, та, виражають змістові відношення …11. Речення, об'єднані сполучниками а, але, зате, виражають змістові відношення …12. Речення, об'єднані сполучниками чи, або, виражають змістові відношення …

Номер слайду 8

Мозкова атака (відповіді)1. Синтаксис.2. Пунктуація.3. Складним.4. Сполучникові та безсполучникові.5. Складносурядні та складнопідрядні.6. Сурядності … складносурядні.7. Єднальні.8. Протиставні.9. Розділові.10. Одночасності, послідовності, причини й наслідку.11. Протиставлення, зіставлення.12. Взаємовиключення або чергування явищ.

Номер слайду 9

Безсполучникове складне речення. Безсполучникове складне речення — це таке складне речення, частини якого поєднуються без сполучників за допомогою смислових та інтонаційних зв'язків.

Номер слайду 10

Безсполучникові структури співвідносяться зі сполучниковими: одні речення можна перетворити у ССР, другі – у СПР. Світило сонце, парувала земля. Світило сонце, і парувала земля. Сіли перепочити і раптом помітили: хтось до них іде. Сіли перепочити і раптом помітили, що хтось до них іде. Наприклад: Матеріал для спостереження

Номер слайду 11

Однак іноді БСР важко або взагалі неможливо перетворити у сполучникові речення. Це відбувається тоді, коли між складовими частинами пояснювальні відношення І мало не всюди сходило на одне: надії відцвітали, мов сади. Наприклад:

Номер слайду 12

БСРСкладається з 2 і більшерівноправних між собою частин Основний засіб зв’язку – інтонація(переліку, пояснення,зіставленнячипротиставлення) Між частинами. БСРставитьсякома,крапка з комою,двокрапка,тире. Частини БСР виражають смислові відношення одночасності чи послідовності, зіставлення чи протиставлення, причини, пояснення, умови, часу, наслідку тощо

Номер слайду 13

Змістові відношення в безсполучниковому складному реченніІ група З однорідними частинами, які є рівноправними, не підпорядкованими одна одній. Наприклад: Засинає день у хаті, місяць ходить за ліском (Б. Гірський).І І група З неоднорідними частинами, одна з яких пояснює іншу. Наприклад: Я відчуваю: день минає (Г. Алексєєва).

Номер слайду 14

Спостереження над мовним матеріалом. Питання для спостереження:• Підкресліть граматичні основи, зверніть увагу на розділові знаки, інтонацію.• Як з’єднуються прості речення у складному?• Речення однорідні чи неоднорідні?Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Вільну Україну не скують кайдани: В оборону волі наше військо стане,Заревуть гармати, закричать шаблі –Не дамо в наругу рідної землі!

Номер слайду 15

БСР з одноріднимипростими реченнями. Кількістьпростихречень СмисловевідношенняІнтонація. Приклад. Не обмежена. Одночасність дій, явищ. Переліку. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Не обмежена. Послідовність дій, явищ. Переліку. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє…Два. Зіставлення, протиставлення дій, явищ. Зіставлення. Не русалонька блукає – то дівчина ходить…

Номер слайду 16

БСР з неоднорідними простими реченнями. Два. З’ясувальніПояснювальна. Добре тобі, брате: маєш крила, маєш силу, є коли літати…Два. ПричиновіПояснювальна. Я сьогодні забарилась: батько занедужав. Сирота Ярема, сирота убогий: ні сестри, ні брата, нікого нема. Два. НаслідковіПояснювальна. Защебетав соловейко – пішла луна гаєм. Два. ПояснювальніПояснювальна. Умовк кобзар сумуючи: щось руки не грають. Два. ПорівняльніЗіставленняЄсть карії очі – як зіроньки сяють. Два. ЧасовіЗіставлення. Зійде сонце – утру сльози, ніхто не побачить…Два. УмовніЗіставлення. Будеш слугою народу – не забудуть тебе зроду

Номер слайду 17

БСР. Змістові відношення між частинами. З однотипними частинами. З різнотипними частинамиодночасністьпослідовністьзіставленняпротиставленняпричинипояснювальнічасовіумовніВиконати вправу 245 підручника. Спишіть речення, зазначаючи в дужках відношення між частинами.

Номер слайду 18

Слід зазначити, що інтонація речення впливає на розстановку розділових знаків в ньому: Якщо для БСР характерна перелічувальна інтонація, то ставиться кома. Вік живи, вік учись Якщо для БСР характерне пониження голосу в кінці першої частини, то ставиться двокрапкаІду дивлюсь: мій край, моя земля (пояснення, доповнення) Якщо для БСР характерне підвищення голосу, то ставиться тире. У січні кімнатні птахи мовчать-холод ще триматиметься.

Номер слайду 19

Завдання: запишіть речення, дібравши із довідки потрібне за змістом. Укажіть відношення між частинами БСР1. Учись змолоду : ……………………. 2. Кішки гризуться —………………...  3. Люди як люди :  ……………………...  4. Усе минається,  ……………………….  5. Книгу  прочитав —  ……………………….6. Зайця ноги носять, ………………………….. 7. Життя прожити — ………………………………... 8. Бережи час : ………………………………..  (Нар. творчість). Довідка: на  крилах  політав,не навколо хати обійти, його й  за  гроші не купиш, вовка зуби годують, одна  правда  лишається, були  б ми  добрі, мишам привілля. пригодиться на старість.

Номер слайду 20

Перевір себе1. Учись змолоду: пригодиться на старість. 2. Кішки гризуться — мишам привілля.  3. Люди як люди:  були  б ми  добрі.  4. Усе минається,  одна  правда  лишається. 5. Книгу  прочитав —  на  крилах  політав.6. Зайця ноги носять, вовка зуби годують. 7. Життя прожити — не навколо хати обійти. 8. Бережи час: його й  за  гроші не купиш  (Нар. творчість).

Номер слайду 21

Підсумок уроку. Які речення називаються БСР?Якими зв’язками поєднуються частини БСР?Які смислові відношення бувають між частинами БСР? Наведіть приклади. Які розділові знаки вживаються у БСР?

Номер слайду 22

Домашнє завдання 1. Вивчити параграф 20. 2. Виписати  6  народних  висловів  у  формі  безсполучникових складних  речень.  Визначити  смислові  відношення,  накреслити  схеми..

pptx
Додано
14 лютого
Переглядів
494
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку