2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Презентація "Біологічна дія радіоактивних випромінювань"

Про матеріал
Розділ IV. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ. Презентація "Біологічна дія радіоактивного випромінювання" до уроку "Поглинута та еквівалентна дози йонізуючого випромінювання"
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Біологічна дія радіоактивних випромінювань

Номер слайду 2

Радіоактивність - явище спонтанного розпаду атомних ядер деяких хімічних елементів, що супроводжується виділенням трьох видів променів.

Номер слайду 3

Активність радіоактивного джерела - Активністю називають фізичну величину, що характеризує кількість радіоактивних розпадів з одиницю часу. За одиницю активності в SI обрано беккерель (Бк). 1 Бк – це активність такого джерела, у якому за 1 с відбувається 1 розпад (одне ядерне перетворення)

Номер слайду 4

В практичній дозиметрії частіше використовується інша одиниця – кюрі (Кі). 1 Кі = 3,71010 Бк Саме така кількість розпадів відбувається в 1 грамі Радію-226.

Номер слайду 5

Період піврозпаду - це час за який розпадається половина наявних атомів. Він не залежить від зовнішніх умов і визначається лише властивостями атомного ядра . Чим менший період піврозпаду елемента, тим більш активним він є.

Номер слайду 6

Доза поглиненого випромінювання - Різні речовини по-різному поглинають радіоактивне випромінювання, що дає початок фізико-хімічним змінам у речовині. Доза поглиненого випромінювання – це фізична величина , що дорівнює відношенню енергії випромінювання до маси речовини.

Номер слайду 7

Доза поглиненого випромінювання - За одиницю виміру поглиненої дози в SI прийнято грей (Гр). 1 Гр дорівнює дозі поглиненого випромінювання, за якої опроміненій речовині масою 1 кг передається енергія випромінювання 1 Дж. Природна радіація складає за рік близько 0,002 Гр на людину. Гранично допустима доза за рік 0,05 Гр. Доза опромінення 3-10 Гр за короткий час є смертельною.

Номер слайду 8

Доза поглиненого випромінювання - При вивченні дії на організм людини іонізуючого випромінювання були виявлені такі особливості: - висока руйнівна ефективність поглинутої енергії іонізуючого випромінювання, навіть дуже мала його кількість може спричинити глибокі біологічні зміни в організмі; - присутність прихованого періоду негативних змін в організмі, він може бути досить довгим при опроміненнях у малих дозах; - малі дози можуть підсумовуватися чи накопичуватися; - випромінювання може впливати не тільки на даний живий організм, а й на його нащадків (генетичний ефект); - різні органи живого організму мають певну чутливість до опромінення. Найбільш чутливими є: кришталик ока, червоний кістковий мозок, щитовидна залоза, внутрішні (особливо крово­творні) органи, молочні залози, статеві органи; - різні організми мають істотні відмінні особливості реакції на дози опромінення; -ефект опромінення залежить від частоти впливу іонізуючо­го випромінювання. Одноразове опромінення у великій дозі спри­чиняє більш важкі наслідки, ніж розподілене у часі.

Номер слайду 9

Доза поглиненого випромінювання - При одноразовому опроміненні всього тіла людини можливі такі біологічні порушення в залежності від сумарної поглинутої дози випромінювання: До 0,25 Гр (25 рад)- видимих порушень немає; 0,25 ... 0,5 Гр (25 ... 50 рад) - можливі зміни в складі крові; 0,5 ... 1,0 Гр (50 ... 100 рад) - зміни в складі крові, нормальний стан працездатності порушується; 1,0 ... 2,0 Гр (100 ... 200 рад) - порушується нормальний стан, можлива втрата праце­здатності; 2,0 ... 4,0 Гр (200 ... 400 рад) - втрата працездатності, можливі смертельні наслідки; 4,0 ... 5,0 Гр (400 ... 500 рад) - смертельні наслідки складають 50% від загальної кількості потерпілих; 6 Гр і більше (понад 600 рад) - смертельні випадки досягають 100% загальної кількості потерпілих; 10 ... 50 Гр (1000 ... 5000 рад) - опромінена людина помирає через 1-2 тижні від крововиливу в шлунково-кишковий тракт. Доза 60 Гр (6000 рад) призводить до того, що смерть, як прави­ло, настає протягом декількох годин або діб. Якщо доза опромінення перевищує 60 Гр, людина може загинути під час опромінення ("смерть під променем").

Номер слайду 10

Доза поглиненого випромінювання - Небезпека радіоактивних елементів для людини визначається здатністю організму поглинати та накопичувати ці елементи. Тому при потраплянні радіоактивних речовин усередину організму ура­жаються ті органи та тканини, у яких відкладаються ті чи інші ізотопи: йод - у щитовидній залозі; стронцій - у кістках; уран і плутоній - у нирках, товстому кишечнику, печінці; цезій - у м'язовій тканині; натрій поширюється по всьому організму. Ступінь небезпеки залежить від швидкості виведення радіоактивних речовин з організму людини. Більша частина людських органів є мало чутли­вою до дії радіації. Так, нирки витримують сумарну дозу приблизно 23 Гр (2300 рад), отриману протягом п'яти тижнів, сечовий міхур -55 Гр (5500 рад) за один місяць, печінка - 40 Гр (4000 рад) за місяць. Ймовірність захворіти на рак знаходиться в прямій залежності від дози опромінення. Перше місце серед онкологічних захворю­вань займають лейкози. Їх дія, що веде до загибелі людей, вияв­ляється приблизно через 10 років після опромінення.

Номер слайду 11

Вплив радіації на живі організми Навіть слабке випромінювання при повному поглинанні: підвищує температуру тіла на 0,001 0С порушує життєдіяльність клітин іонізуються атоми речовини, що призводить до зміни їх хімічної активності в першу чергу уражаються клітини кісткового мозку, через що порушується процес утворення крові уражаються клітини травного тракту, інших органів

Номер слайду 12

Еквівалентна доза випромінювання - За однієї й тієї ж поглиненої дози випромінювання викликають неоднаковий біологічний ефект. Дія однакової дози -випромінювання в 20 разів більше, ніж від -випромінювання. Ефект дії потоку нейтронів у 10 разів більше дії -випромінювання.

Номер слайду 13

Еквівалентна доза випромінювання - Для оцінки цих ефектів введена величина – еквівалентна доза випромінювання, що визначається як добуток дози поглиненого випромінювання на коефіцієнт якості випромінювання. De = K D Для -випромінювання К=20, -випромінювання К=1

Номер слайду 14

Еквівалентна доза випромінювання - Одиниця вимірювання еквівалентної дози Зв (зіверт). Позасистемна одиниця еквівалентної дози - бер - біологічний еквівалент рада. 1 Зв = 100 бер.

Номер слайду 15

Джерело іонізуючого випромінювання  Річна доза  Космічного випромінювання  На рівні моря  - 0,2 мЗв  Додайте на кожні 100 м над рівнем моря  0,03 мЗв  ВИПРОМІНЮВАННЯ ЗЕМЛІ  У зоні вапняків - 0,3 мЗв  У зоні осадових порід - 0,5 мЗв  У зоні гранітів - 1,2 мЗв  ВАШЕ ЖИТЛО  З дерева - 0,01 мЗв  Із цегли - 0,1 мЗв  З бетону  - 0,5 мЗв  Якщо Ви живете в 30-км зоні АЕС, добавте - 0,02 мЗв  Якщо Ви живете поблизу від центру випробувань ядерної зброї, додайте  - 0,03 мЗв  ВАША ЇЖА  Природничі радіоізотопи, що містяться в продуктах (мінерали, м'ясо, овочі, риба і т.п.) - 0,02 мЗв  ВАШІ ПОЛЬОТИ ЛІТАКОМ    На кожні 500 км додайте - 0,04 мЗв 

Номер слайду 16

ВАШ ТЕЛЕВІЗОР   При середній тривалості перегляду телевізора 1 годину в день, додайте - 0,05 мЗв  ВАШІ ВІДПУСТКИ  Тиждень відпустки в горах на висоті 2000 м - 1 мЗв  ВАШЕ ЗДОРОВ'Я  Рентгенографія легенів  - 1 мЗв  Рентгенографія зубів - 0,2 мЗв 

ppt
До підручника
Фізика 9 клас (Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О. (за редакцією Баряхтара В.Г., Довгого С.О.))
До уроку
§ 34. Поглинута та еквівалентна дози йонізуючого випромінювання
Додано
3 січня
Переглядів
955
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку