Презентація "Декартова система координат" 9 клас

Про матеріал
Презентація до уроку "Декартова система координат" Мета: повторити, узагальнити і систематизувати знання декартової системи координат, формул для знаходження відстані між точками, координат середини відрізка, рівняння кола та прямої, продовжувати формувати навички розв’язувати задачі на застосування формул та рівнянь цієї теми. Розвивати здібності учнів, творчу активність, ініціативу, правильність і чіткість мови, виховувати почуття колективізму, взаємодопомоги. Тип уроку: узагальнення й систематизація знань та умінь
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Декартова система координат

Номер слайду 2

Мета уроку:повторити, узагальнити і систематизувати знання декартової системи координат, формул для знаходження відстані між точками, координат середини відрізка, рівняння кола та прямої;продовжувати формувати навички розв’язувати задачі на застосування формул та рівнянь цієї теми.style.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 3

Сьогодні на уроці ми також: Розвиваємо математичні здібності , творчу активність, ініціативу, правильність і чіткість мови;виховуємо почуття колективізму, взаємодопомоги.style.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 4

Мало мати хороший розум, головне – добре його застосовувати. Рене Декарт style.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 5

Усні відповіді і запитання: Що таке координатна площина? Як визначити координати точки? Як знайти відстань між двома точками із заданими координатами?Як знайти координати середини відрізка?Що називається радіусом кола?

Номер слайду 6

Усні відповіді і запитання: Яким рівнянням задається коло? Записати вигляд рівняння кола з центром в початку координат?Запишіть загальний вигляд рівняння прямої?Яке рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом, що проходить через дві точки?

Номер слайду 7

Тестові завдання “Продовж речення”:1. Якщо точки лежать на осі ординат, то … х=0y=0x=1y=12. Якщо точки лежать на осі абсцис, то … х=0y=0x=1y=13. Якщо координати точки додатні, то …Точка знаходиться в І чвертіТочка знаходиться в ІІ чвертіТочка знаходиться в ІІІ чвертіТочка знаходиться в ІV чвертіppt_xxshearppt_x

Номер слайду 8

Тестові завдання “Продовж речення”:4. Якщо координати точки від’ємні, то … 5. Якщо абсциса точки від’ємна, а ордината додатна, то … 6. Якщо точки мають рівні абсциси, то … Точки лежать на одній прямій, яка паралельна осі Ox. Точки лежать на одній прямій, яка паралельна осі Oy. Точки лежать в початку координат. Точки лежать на прямій y=x. Точка знаходиться в І чвертіТочка знаходиться в ІІ чвертіТочка знаходиться в ІІІ чвертіТочка знаходиться в ІV чвертіТочка знаходиться в І чвертіТочка знаходиться в ІІ чвертіТочка знаходиться в ІІІ чвертіТочка знаходиться в ІV чверті

Номер слайду 9

Тестові завдання “Продовж речення”:7. Якщо абсциса й ордината точки дорівнюють нулю, то … Точки лежать на одній прямій, яка паралельна осі Ox. Точки лежать на одній прямій, яка паралельна осі Oy. Точки лежать в початку координат. Точки лежать на прямій y=x Якщо т. А лежить на осі ординат, то її абсциса дорівнює 0. Якщо т. А збігається з початком координат, то її обидві координати дорівнюють 0. Точки осі абсцис мають ординати, що дорівнюють О. Точка В (-2;-2)належить ІІ чверті.8. Яке з наведених тверджень неправильне?

Номер слайду 10

Розв’язування задач за готовим малюнком. М(?;?)Р(?;?)

Номер слайду 11

Визначити координати наступних точок. АBCD1 АВCD

Номер слайду 12

Знайти відстань між точками. A (-3; 4)B (5;-2)2

Номер слайду 13

Знайти координати середини відрізка. M(-3; -2)N(-1; 4)3

Номер слайду 14

Точка С – середина відрізка EF. Знайти координати точки F, якщо E(-1; -2)F(x; y)C(-2; -3)4

Номер слайду 15

Скласти рівняння кола. О5

Номер слайду 16

Скласти рівняння прямоїA(-3;1)A(2;-2)6

Номер слайду 17

Розв’язування задач. М(?;?)Р(?;?)

Номер слайду 18

Знайдіть помилку!

Номер слайду 19

У якої з точок неправильно позначені координати?DСВАВ (3;1)А (2;3)D (-2;2)С (-1;2)

Номер слайду 20

Знайдіть помилку чи недолік

Номер слайду 21

Знайдіть помилку чи недолікy=4

Номер слайду 22

Знайди помилки!В (358;- 422)С (218;6203)D (- 139;- 247)Е (-371;2108)А (-145;200)К (953;-712)М (-37401;- 40732)- ІI чверть- ІII чверть- І чверть- ІV чверть- ІI чверть- ІV чверть- ІII чверть

Номер слайду 23

Порахуємо бали !style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 24

Домашнє завдання. Підготуватися до контрольної роботи!Хто набрав “6” і менше балів№319, №322 Хто набрав “7” і більше балів№329, №322

Номер слайду 25

Рефлексія

Номер слайду 26

Багато чого з математики не залишається в пам'яті, але коли зрозумієш її, тоді легко при нагоді згадати призабуте. М. В. Остроградський. Дякую за увагу!ppt_xppt_xppt_xppt_xppt_xppt_xppt_xppt_x

pptx
Додано
8 січня 2022
Переглядів
1288
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку