Презентація для керівників туристсько-спортивних гуртків. Організація спортивних туристських походів

Про матеріал
Зібрано інформацію щодо нормативних вимог до спортивно-туристських походів, віку керівників та учасників, кілометражу, обчислення рівня складності та автономності
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Особливості проведення спортивних туристичних походів. Підготувала: керівник туристсько-краєзнавчого гуртка СР БДЮ Котькало Євгенія Сергіївна

Номер слайду 2

Основні теоретичні поняття керівника туристичної групикатегорія (ступінь) складності походу - класифікаційна характеристика спортивної складності походу, що залежить від технічної трудності перешкод, включених до маршруту походу, довжини маршруту та тривалості походу;категорія (півкатегорія) трудності перешкоди - класифікаційна характеристика складності подолання окремої перешкоди у поході, яка визначається технічними прийомами та спеціальним спорядженням, які необхідні для її безпечного подолання;комбінований похід - безперервний за часом та маршрутом похід, складовими частинами якого є проходження окремих ділянок маршруту з використанням  різних видів спортивного туризму;

Номер слайду 3

Основні теоретичні поняття керівника туристичної групилокальна перешкода - обмежена в просторі ділянка маршруту походу, для подолання якої необхідно застосування спеціальних технічних прийомів та/або спорядження;маршрут походу - заздалегідь намічений шлях туристського походу, що характеризується визначеним порядком переміщення туристів по географічних точках;маршрутні документи туристської групи, що здійснює похід, - маршрутна книжка для походів I - VI категорій складності, маршрутний лист для походів 1 - 3 ступенів складності (далі - ступінь складності) і походів нижче 1 ступеня складності;

Номер слайду 4

Основні теоретичні поняття керівника туристичної групиміжсезоння - пора року з несприятливими для конкретного виду туризму та/або регіону погодними та/або кліматичними умовами;некатегорійний похід - похід 1 - 3 ступенів складності або похід нижче 1 ступеня складності, який за протяжністю, тривалістю та/або кількістю і складністю перешкод не відповідає вимогам до походів I - VI категорій складності;протяжна перешкода - ділянка маршруту походу, що має значну довжину та для подолання якої необхідні загальна фізична та спеціальна туристська підготовка;

Номер слайду 5

Основні теоретичні поняття керівника туристичної групитуристський досвід - досвід участі в попередніх туристських спортивних походах, подолання перешкод у походах та/або керівництва попередніми походами, подоланням перешкод у походах, підтверджений в установленому порядку;туристський спортивний похід учнівської та студентської молоді (далі - похід) - подорож, що здійснюється організованою групою учнівської та/або студентської молоді відповідно до цієї Інструкції за заздалегідь розробленим маршрутом з подоланням природних та штучних перешкод різних категорій трудності у визначені строки.

Номер слайду 6

Нормативи туристських походів{3 C2 FFA5 D-87 B4-456 A-9821-1 D502468 CF0 F}Вид туризму тахарактеристикипоходів. Категорії складностіСтупені складностіІІІІІІІVVVІ123 Рекомендована тривалість походів у днях6810131620346 Протяжність маршруту походу у км (не менше)1пішохідних130160190220250300305075лижних130150170210240300305075гірських100120140150160160---водних (на гребнихсуднах та плотах)150160170180190190254060велосипедних2504005006007008005080120на мотоциклах10001500200025003000----на автомобілях15002000250030003500----вітрильний150200300400500----спелеотуризм(кількість печер)54-51-21-21-213-42-31

Номер слайду 7

Вимоги до керівників походів: Керівник туристської групи, його заступник (заступники) відповідають за життя, здоров’я учасників походу відповідно до законодавства. Вік керівників походів має відповідати вимогам до віку учасників та керівників походів. Керівник походу II, III категорій складності повинен мати досвід участі в поході тієї самої категорії складності в будь-якому виді туризму, а також досвід керівництва походом на одну категорію складності нижче у будь-якому виді туризму, керівник походу IV - VI категорій складності - тієї самої категорії складності у тому самому виді туризму, а також досвід керівництва походом на одну категорію складності нижче у тому самому виді туризму. Керівник та/або його заступник повинні мати знання і навички з надання першої домедичної допомоги. Керівник та заступник (заступники) керівника будь-якого походу повинні вміти плавати, а керівники водних та вітрильних походів та походів з інших видів туризму, в яких заплановано подолання водних перешкод, крім того, повинні вміти здійснювати рятування потопаючого.

Номер слайду 8

Вимоги до учасників походів: Учасники походів I категорії складності повинні мати досвід попередньої участі в некатегорійному поході, учасники походів II - VI категорій складності - досвід попередньої участі в поході на одну категорію складності нижче. У походах III - V категорій складності не більше однієї третини учасників можуть становити учасники з досвідом участі в походах на дві категорії складності нижче, у походах II категорії складності - з досвідом участі в походах 3 ступеня складності. При цьому дві третини учасників повинні мати туристський досвід. Учасниками походів II, III категорій складності можуть бути особи, які мають досвід участі в походах на одну категорію складності нижче запланованого в будь-якому виді спортивного туризму. Учасники походів, у яких передбачається проходження локальних перешкод, повинні мати відповідну підготовку та досвід проходження локальних перешкод, складність яких не більше ніж на півкатегорії трудності (для водного та спелеотуризму - на категорію) нижче максимальної за передбачувану в запланованому поході.

Номер слайду 9

Вимогидо кількісного складу групи{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Категорія (ступінь) складності походу. Кількість учасників походу (без керівника та заступника (заступників) керівника)Мінімальна кількість транспортних засобівмінімальна для груп учнівської молодімаксимальна для груп учнівської молодімінімальна для груп студентської молодімаксимальна для груп студентської молодіАвто-мобілів. Мото-циклів. Плав-засобів. Одноденний похід6304 (2)-130112 Дво-, триденний похід6254 (2)-1251121 ст. скл.625----22 ст. скл.620----23 ст. скл.620----2І к. с.6154 (2)-115112ІІ к. с.6154 (2)-115112ІІІ к. с.6124 (2)-112112 IV к. с.6126 (4)-112222 V к. с.6106 (4)-110232 VI к. с.--610--2

Номер слайду 10

Загальні вимоги до віку учасників та керівників туристських спортивних походів{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Категорія (ступінь) складності туристського походу. Мінімальний вік (за роком народження, крім випадків, що спеціально обумовлені)керівниквиди спортивного туризмупішохіднийлижнийгірськийводний (на байдарках)водний (на надувних плавзасобах)велосипеднийавтомототуризм (на автомобілях)автомототуризм (на мотоциклах)спелеотуризм (горизонтальні печери)спелеотуризм (вертикальні печери)вітрильний. Одноденний похід18-16-31010101014-218-216-29-3129-3 Дво-, триденний похід18-17-31012101014-218-216-210129-31 ст. скл.18-19-310-111014-2--12--2 ст. скл.18-11011-121114-2--12--3 ст. скл.1811112-121214-2--12--І к. с.19121414131314218-216-2131413ІІ к. с.201315151414151917141514ІІІ к. с.211416161515162018151615 IV к. с.221618171616172018181816 V к. с.231718181817182018181817 VI к. с.24181818181818----18

Номер слайду 11

Визначення рівня складності туристського походу. Використовуючи висотний графік маршруту, за формулою (1) визначається коефіцієнт перепаду висот (К): К=1+ОН/12, формула 1.де ОН - сумарний перепад висот (включаючи підйоми і спуски) на активній частині маршруту (у кілометрах). За формулою (2) на основі отриманих оцінок параметрів маршруту, який категорується, підраховується загальна кількість балів (КС): КС = ЛП + ПП + (Г*А*К), формула 2.де ЛП і ПП - бали за локальні і протяжні перешкоди, Г - географічний показник району подорожі, А - коефіцієнт автономності.

Номер слайду 12

Показники туристських походів{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Показники маршруту. Категорія складності маршрутуІIIIIIIVVVI1. Тривалість маршруту (t), днів (не менше)68101316202. Протяжність маршруту (L) км (не менше)1301601902202503003. Максимально допустима кількість балів за локальні перешкоди (ЛПmax)20 ЗО50751101504. Бали за локальні перешкоди (ЛП), які йдуть у залік (не більше)26203555755. Бали за протяжні перешкоди (ПП), які йдуть у залік (не більше)10204060801106. Географічний показник (Г)Визначається за таблицею 47. Автономність. Визначається за таблицею 58. Коефіцієнт перепаду висот (К)Визначається за формулою (1)9. Загальна кількість балів, набраних маршрутом, який категорується12-2526-5960-9495-134135-184185 і більше

Номер слайду 13

Бали за подолання локальних перешкод{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Категорія трудності перешкоди. Характеристика перешкоди. Число перешкод/кількість балів за них за категоріями складності маршрутуІIIIIIIVVVI1. Переправа Н/К (найпростіша)Переправи через річки з невеликою швидкістю течії (не більше 0,5 м/с); глибина 0,5-0,6 м; переходи по колоді або вбрід при ширині потоку менше 5 м.4/24/24/24/24/24/21 А (проста)Переправи через річки шириною 6-20м; течія середня (біля 1,5 м/с); глибина до 0,8 м. Організація переправи вимагає зусиль не менше 3-4 чоловік.3/33/33/33/33/31 Б (середня)Переправа через річки шириною більше 20 м; швидкість течії вище середньої (до 2 м/с); глибина більше 0,8 м. Необхідне маневрування групи відносно основного напряму при броді. Необхідна робота всієї групи; частина групи страхує.2/62/62/62/62 А (складна)Ширина річки ЗО м; швидкість течії біля 3 м/с; глибина 0,8 м. Для переправи необхідне навішування перил. Працює вся група, частина якої - страхує.1/61/61/62 Б (навісна)Ширина річки ЗО м; швидкість течії 3 м/с і більше; глибина 1,2 м і більше. Переправа вбрід неможлива. Необхідна навісна переправа; переправа першого учасника з застосуванням плавзасобів або уплав зі страховкою.1/102/20 Максимальна сума балів за перешкоди всіх категорій, які зараховуються2511172737

Номер слайду 14

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Перевал Н/КНе менше 100 м перевального зльоту, рух ускладнений осипами, рослинністю, легкими скелями, які не вимагають колективної страховки1/21/21/21/21/21/21 АЗа чинною методикою оцінки1/41/41/41/41/41 БЗа чинною методикою оцінки1/61/61/61/62 АЗа чинною методикою оцінки1/81/81/82 БЗа чинною методикою оцінки1/112/22 Максимальна сума балів за перешкоди2612203142 Бали за подолання перевалів у пішохідному поході

Номер слайду 15

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Вершина. Н/КНе менше 300 м перепаду висот, рух ускладнений обсипами, рослинністю, легкими скелями1/41/41/41/41/41 АЗа чинною класифікацією1/51/51/51/51 БЗа чинною класифікацією1/71/71/72 АЗа чинною класифікацією1/92/18 Максимальна сума балів за перешкоди049162534 Бали за подолання вершин у пішохідному поході{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Траверс гребеня Н/КЛісистий, осипний, сніговий. Схил вздовж геребеня 15-20°, довжина траверсу не менше 3 км.1/41/41/41/41/41 АТрав'яний, осипний, сніговий, ділянки легких скель, індивідуальна страховка, схил вздовж гребеня 20-25°, довжина не менше 2 км.1/51/51/51/51 БОсипні, снігові, льодові ділянки скель, необхідна колективна страховка. Схил вздовж гребеня 25-30°, довжина не менше 1 км.1/71/71/72 АСкладні скелі, ділянки льоду; страховка колективна. Схил 35°, довжина не менше 500 м1/92/18 Максимальна сума балів за перешкоди049162534 Бали за траверс гребня у пішохідному поході

Номер слайду 16

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}5. Каньйон. Н/К (найпростіший)Рух по піску, гальці, траві, камінню і осипам бех страховки, довжина шляху в каньйоні (або вздовж притиску) не менше 200 м3/23/23/23/23/23/21 А (простий)Рух без страховки, довжина шляху в каньйоні (або вздовж притиску) не менше 200 м2/22/22/22/22/21 Б(середній)Рух вздовж каньйону не менше 200м; застосування страховки не менше ніж на 25% довжини ділянки2/62/62/62/62 А (складний)Рух вздовж каньйону не менше 200м; застосування страховки не менше ніж на 50% довжини ділянки2/102/102/102 Б (дуже складний)Рух вздовж каньйону не менше 200м; навішування перил і застосування страховки не менше ніж на 75% довжини ділянки1/81/8 Максимальна сума балів за перешкоди2410202836 Бали за подолання каньйонів у пішохідному поході

Номер слайду 17

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Категорія трудності перешкоди. Характеристика перешкоди. Довжина перешкоди (км)/бали за неї за категоріями складності маршрутуІIIІIIIVVVI1. Рослинний покрив. Н/К (ліс легкопрохідний)Ліс можна пройти стежками або без них5/1050/1050/1025/10001 А (ліс середн. прохідн.)Наявність підліску і ділянок, які густо заросли12/515/620/825/1012/51 Б (високо-трав'я)Сховані у траві нерівності схилу, поглиблення, каміння, кругизна схилу не менше 20°12/515/620/825/1012/52 А (ліс складн. прохідн.)Багато ділянок завалів, буреломів, глибокі мохи і т.п.10/615/920/1225/152 Б (стелюх, гарі)Кедровий, березовий стелюх, бамбук, гарі5/1410/2820/56 Максимальна сума балів за перешкоди всіх категорій, які зараховуються1020284460812. Болота. Н/К (легкопрохідні)В'язкі заболочені ділянки глибиною 0,2-0,4 м; необхідна інди-відуальна страховка20/1040/2040/2020/1014/710/51 А (купинне)Купини,оточені водою; необхідна індивідуальна страховка10/1215/1820/2425/301 Б (багно, мари)Індивідуальна і колективна страховки, спорудження мостів із жердин, встановлення перил2/203/305/50 Максимальна сума балів за перешкоди102032486185 Бали за протяжні перешкоди у пішохідному поході

Номер слайду 18

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Категорія трудності перешкоди. Характеристика перешкоди. Довжина перешкоди (км)/бали за неї за категоріями складності маршрутуІIIІIIIVVVI3. Осипи, морени. Н/К (мілка, полога)Каміння невелике, крутизна схилу 15-20°14/720/1020/1010/56/30 1 А (середня, полога)Каміння "живе" розміром до 1 м, крутизна схилу до 25°, індивідуальна страховка2/34/66/910/1510/1510/15 1 Б(мілка, крута)Осипи "живі", крутизна 30-40°2/43/65/107/1410/20 2 А (середня, крута)Каміння "живе" розміром до 1 м, крутизна схилу 30-35°1/52/103/154/20 2 Б (велика)Каміння "живе" розміром 1 м і більше, необхідна страховка1/72/143/28 Максимальна сума балів за перешкоди102030476183 4. Піски. Н/К (грядові)Окремі гряди і ямки (лунки) у піску20/1040/2040/2010/56/30 1 А (суцільні)Суцільні ділянки рівних пісків10/1530/3060/45100/6 1 Б (дюни)Суцільні піски з дюнами, барханами20/1540/3060/45 Максимальна сума балів за перешкоди1020355078105 Бали за протяжні перешкоди у пішохідному поході

Номер слайду 19

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Категорія трудності перешкоди. Характеристика перешкоди. Довжина перешкоди (км)/бали за неї за категоріями складності маршрутуІIIІIIIVVVI5. Снігова ділянка. Н/К (неглиб. покрив)Сніговий покрив глибиною 10-25 см20/1030/1540/2040/2020/100 1 А (середній покрив)Набряклий або нещільний сніговий покрив глибиною 0,5-0,6 м і більше2/46/1210/2020/4030/60 1 Б (глибокий покрив)Набряклий або нещільний сніговий покрив глибиною 0,7-1 м і більше1/43/126/24 Максимальна сума балів за перешкоди101932446284 6. Льодова ділянка Н/К (фірновий сніг)Лід, покритий сипучим кристалічним снігом глибиною 10-15 см13/1020/1630/2430/2430/2430/24 1 А (фірновий лід)Лід з шорсткою поверхнею7/414/820/1230/1840/24 1 Б (глетчерний лід)Лід з рівною поверхн.5/1010/2015/30 Максимальна сума балів за перешкоди102032466278 7. Водна ділянка. Маршрут І к.с. За чинною класифікацією70/20100/ 30 Маршрут ІІ к.с. За чинною класифікацією100/ 45 Маршрут III к.с. За чинною класифікацією100/ 60150/9 Максимальна сума балів за перешкоди02030456090 Бали за протяжні перешкоди у пішохідному поході

Номер слайду 20

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Рівень автономності маршруту. Коефіцієнт автономностіМаршрут пройдений групою при повній автономності 1 Маршрут пройдений групою за допомогою транспортних засобівдля організації заброски (проміжних баз)0,7 Маршрут проходить через один населений пункт0,5 Маршрут проходить через два і більше населених пунктів0.2 Показники автономності маршруту

Номер слайду 21

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Категорія складності водного походу. Мінімальна кількість локальних перешкод за категоріями складності123456І2-----II12----III12---IV112--V112-VI121 Показники складності маршруту

Номер слайду 22

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Категорія трудностіХарактеристика перешкоди1(Л)"Легка" перешкода. Доступна для проходження туристів, які не мають туристського досвіду. Перекат, бистрина, невисокі вали, не потрібний вибір лінії руху і розвідки. Характерні для маршрутів І к.с.2(П)"Проста" перешкода. Вали, нескладна шивера, поріг, притиск, швидкість води і ухил невеликі. Лінію руху видно з води. Визначальна перешкода маршрутів II к.с.3(СР)Перешкода "середньої" складності. Локальний поріг з спокійною ділянкою на виході, шивера, окремі камені вруслі, завали. Лінію руху видно з води. Визначальна перешкода маршрутів III к.с.4(С)"Складна" перешкода. Протяжна шивера або поріг з великою кількістю каміння і зливами. У кінці перешкоди є досить протяжні відносно спокійні ділянки річки. Бажана розвідка, елементи страховки, лінію руху з води не видно або вона неявне виражена. Визначальна перешкода маршрутів IV к.с.5(Т)"Важка" перешкода. Технічно важкий протяжний поріг або шивера на ділянках з великом ухилом і витратою води, великі "бочки" і вали, складна лінія руху. Перешкоди слідують одна за одною. В кінці перешкоди коротка ділянка бистротоку, де можливе швартування. Каньйон з перешкодами IV к.с. Сильний притиск. Обов'язкова розвідка і страховка, можлива аварійна ситуація. Визначальна перешкода маршрутів IV к.с.6(ТТ)"Дуже важка", небезпечна перешкода. Небезпечний складний каскад перешкод або каньйон з набором найнебезпечніших перешкод. Окремі перешкоди переходять з однієї в іншу, швартування і страховка ускладнені або неможливі. Небезпечна локальна перешкода на ділянках з високим похилом і витратою води. Проходиться після ретельної розвідки і з страховкою. Визначальна перешкода маршрутів VI к.с.6(ТТТ)"Надважка" перешкода. Важкопрохідна для будь-якого класу суден. Раніше не пройдена або поодинокі випадки проходження, вкрай небезпечна для життя членів екіпажів (завали, водоспади, водоскиди, ущелини). Характерна для маршрутів-першопроходжень VI к.с. Оцінка складності водних перешкод

Номер слайду 23

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Категорія складності походу. Кількість ходових днів походу, Трек оменд.*Протяжність, L, км, не менше. Додаткова характеристика природних перешкод**На рівнинній місцевостіУ гірській місцевості1234516250 Не регламентується. Не регламентується28400 Не менше 150 км ґрунтових доріг. При відсутності цих перешкод – L≥800 км. Не менше 75 км ґрунтових доріг, сумарний набір висоти не менше ∑Н=2000 м. При відсутності ґрунтових доріг ∑Н≥4000 м310500 Не менше 200 км ґрунтових доріг, польових та лісових стежок. При відсутності цих перешкод – L≥1000 км Не менше 100 км ґрунтових доріг, ∑Н≥4000 м. При відсутності ґрунтових доріг ∑Н≥7000 м413600 Не менше 300 км ґрунтових доріг, польових та лісових стежок. При відсутності цих перешкод – L≥1200 км Не менше 150 км ґрунтових доріг, ∑Н≥7000 м. При відсутності ґрунтових доріг ∑Н≥10000 м516700 Не менше 400 км ґрунтових доріг з піщаними або заболоченими ділянками, по лісових хащах з подоланням водних перешкод вбрід Не менше 200 км ґрунтових доріг, ∑Н≥10000 м. При відсутності ґрунтових доріг ∑Н≥15000 м620800 Не менше 500 км доріг, що важко долаються на заболочених чи піщаних ділянках, лісових хащах, подолання річок з наведенням не менше однієї переправи Не менше 250 км ґрунтових доріг, ∑Н≥12000 м, подолання не менше одного категорійного перевалу 1-А або річки з наведенням переправи. При інших умовах – ∑Н≥20000 м. Оцінка складності перешкод у велосипедному поході

Номер слайду 24

pptx
Додано
7 квітня 2020
Переглядів
629
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку