21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Презентація "Для юних науковіців з математики"

Про матеріал
Цей матеріал розказує про основи написання науково-дослідницьких робіт з математики.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

( З досвіду роботи вчителя математики Сокальської МАН Кровіцької Лариси Ярославівни)

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Номер слайду 4

ПОРАДИ ЮНОМУ НАУКОВЦЮ Наші поради є проявом щирого бажання допомогти повнішій реалізації твоїх здібностей, твоєму прагненню бути поміченим і почутим, сміливо і впевнено йти назустріч вимогам часу. Ти берешся за виконання наукової роботи! Тобі необхідно не просто прочитати та переказати матеріал, а самостійно підібрати потрібну літературу, проаналізувати, узагальнити, довести на прикладах, можливо змінити, виразити своє ставлення!

Номер слайду 5

1. Чітко визначся з секцією. на яку ти будеш подавати свою науково-дослідницьку роботу. 2.Вибери тему роботи. 3. Подумай, що тебе взагалі цікавить найбільше (Який профіль, предмет, проблема)? 4. Бажано, щоб тема твоєї наукової роботи співпадала з профілем навчання того вузу, в якому ти хотів би навчатися по закінченні школи. 5.Обирай таку тему роботи, яка була б перспективною, актуальною, над якою б ти працював 2-3 роки.

Номер слайду 6

Керівником може бути твій вчитель, викладач ВНЗ, керівник творчого об’єднання, працівник будь-якої установи, мама чи тато - фахівці з даної теми, люди,які володіють навичками виконання науково - дослідницької роботи. Наукових керівників може бути один чи більше.

Номер слайду 7

Доклади максимум зусиль до знаходження та вибору матеріалів для роботи. Звертайся до великих центральних, вузівських, спеціалізованих бібліотек, користуйся тематичними каталогами Звертайся за консультацією до бібліотекарів.

Номер слайду 8

Цікавість для дослідника Доступність для дослідження Перспективність, теоретична та практична цінність Наявність матеріально-технічної бази та джерел інформації

Номер слайду 9

1.“ Народна математика і сучасність 2.Алгебраїчні задачі із структурованими розв`язками 3.Математизація сучасності ірраціональним числом Розділення секрету(секрети криптографії) 5.Теорема “Вач-Обеля” і її застосуванння в планіметрії

Номер слайду 10

Математичні задачі прикладного характеру ТАЄМНИЦЯ ЦИКЛОЇДИ – ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ Розв’язування ірраціональних рівнянь і нерівностей методом резольвент Трактування задач економічного змісту мовою математики    

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Обери тему дослідження. Осмисли обрану тему. Збери необхідну інформацію. Сформулюй проблему дослідження. Чітко визнач мету, завдання, предмет, об’єкт дослідження. Висунь гіпотези. Визнач методи дослідження. Проведи дослідження. Проаналізуй отримані дані. Оформи висновки та кінцеві результати.

Номер слайду 13

І – організаційний; ІІ – підготовчий; ІІІ – дослідницький; ІV - заключний

Номер слайду 14

визначення основних напрямків роботи творчого об’єднання; затвердження керівником плану роботи на новий навчальний рік; ознайомлення манівців з роботою творчого об’єднання, напрямками наукових досліджень, досягненнями та досвідом науково-дослідницької роботи слухачів МАН; знайомство з керівником учнівських робіт (вивчення вимог до написання науково-дослідницької роботи, консультування з питань вибору теми дослідження); вивчення бажання учнів займатися пошуковою, науково-дослідницькою діяльністю, наявність досвіду такої роботи; аналіз зібраної інформації для подальшої роботи з обдарованими дітьми.

Номер слайду 15

допомога учневі при визначенні напрямку його майбутнього дослідження та виборі теми, яка відповідала б науковим інтересам учня; складання індивідуальних планів роботи; встановлення конкретних завдань та термінів їх виконання; консультування учнів щодо особливостей формату науково-дослідницької роботи; вивчення та аналіз літератури, наукових публікацій, матеріалів підручників для вузів, фахових журналів, енциклопедій, довідників тощо; збір, систематизація та обробка наукових даних (фіксація матеріалу у формі конспекту, тез, цитат та нотування даних про використане джерело).

Номер слайду 16

виконання слухачем дослідницької (експериментальної) частини роботи; узагальнення отриманої інформації.  

Номер слайду 17

слухач працює над оформленням тексту своєї роботи та наочності; готується до публічного захисту свого дослідження

Номер слайду 18

Оформлення титульної сторінки Формулювання тез Оформлення змісту Оформлення умовних позначень (за необхідності) Оформлення вступу Оформлення основної частини Оформлення висновків Оформлення списку використаних джерел Оформлення додатків(за необхідності)  

Номер слайду 19

Титульна сторінка Тези Зміст Вступ Основна частина Висновки Список використаних джерел Додатки (у вигляді схем, таблиць, діаграм і т.п.)

Номер слайду 20

Вступ -5% від загального об’єму роботи Розділ І -20% (розгляд стану теоретичних розробок питання) Розділ ІІ -50% (опис розробленого та експериментально - дослідженого) Розділ ІІІ - 20% (аналіз експерименту,рекомендації) Висновки -5% від загального об’єму роботи  

Номер слайду 21

  актуальність; складність і новизна обраної теми; науковість; самостійність дослідження; аргументоване доведення висунутих положень; якість матеріалу для дослідження; логічність; послідовність викладу думок; системність і повнота у розкритті теми; самостійність та аргументованість висновків; грамотність та відповідність вимогам в оформленні роботи  

Номер слайду 22

Конкурс проводиться у 3 етапи: І етап - районний в МАН (м. Сокаль-січень) ІІ етап - обласний (м. Львів-лютий) ІІІ етап - Всеукраїнський (м. Київ-березень)

Номер слайду 23

Наукову роботу у друкованому та електронному вигляді(виконану відповідно до вимог) Тези наукової роботи у друкованому та електронному вигляді (відповідно до вимог). Анкету учасника конкурсу з фото. Відгук наукового керівника, затверджений керівником закладу та наукового консультанта (якщо є).  

Номер слайду 24

Велике значення має вміння захистити свою роботу, де крім досконалого знання матеріалу з теми, необхідно володіти навичками ораторського та акторського мистецтва. Для доповіді - захисту автору роботи надається 7 хвилин , а для відповідей на запитання – 3 хвилини   аргументоване доведення проблеми; чіткість, логічність, лаконічність викладення матеріалу; повнота, вичерпність відповідей; культура мовлення; доцільність, якість і вміння використання наочних матеріалів; ведення дискусії

Номер слайду 25

1. Продумай стратегію захисту роботи 2. Підготуй текст виступу 3. Підготуй презентацію 4. Зроби репетицію виступу 5. Успішно захисти роботу

Номер слайду 26

1. Продумай стратегію захисту роботи 2. Підготуй текст виступу 3. Підготуй презентацію 4. Зроби репетицію виступу 5. Успішно захисти роботу

Номер слайду 27

1.Привітання з членами журі та присутніми 2.Повідомлення теми дослідження 3.Обґрунтування актуальності, визначення проблеми, мети, об’єкта, предмета, гіпотези дослідження 4.Виклад основних етапів вирішення завдань 5.Висновки 6.Можливість подальшого дослідження

Номер слайду 28

Юний друже! Бажаю Тобі цікавих, плідних пошуків, високих досягнень на шляху творчості та досліджень!

ppt
Додано
20 лютого 2019
Переглядів
552
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку